Byla B2-468-372/2018
Dėl bankrutavusios UAB „Industrinė artelė“ ( toliau – BUAB „Industrinė artelė“) kreditorių susirinkimo nutarimo 6 punkto panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankrutuojančios kredito unijos „Baltija“ (toliau – BKU „Baltija“) skundą dėl bankrutavusios UAB „Industrinė artelė“ ( toliau – BUAB „Industrinė artelė“) kreditorių susirinkimo nutarimo 6 punkto panaikinimo ir

Nustatė

21. BKU „Baltija“ pateikė teismui skundą dėl BUAB „Industrinė artelė“ 2017 m. lapkričio 28 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo 6 punkto panaikinimo, kuriuo buvo nustatyta turto pardavimo tvarka ir kainos. Buvo pritarta administratoriaus pateiktai turto pardavimo tvarkai ir kainoms: I. Įkeistą turtą kredito unijai "Baltija" ( 1 lentelė) pardavinėti dvejose varžytynėse, neįvykus pirmoms varžytynėms, antrose varžytynėse turto kainą mažinti 10 proc. nuo pirmo pardavimo kainos. Nepardavus turto antrose varžytynėse, turtą pardavinėti laisvu pardavimu už didžiausią pasiūlytą kainą. Turtui, įkeistam KU "Baltija" (toliau kredito unija) pardavimo kainą nustatyti tokią, kokia buvo įkeista kredito unijai. II. Likusio turto pardavimą vykdyti laisvu pardavimu, apie pardavimą skelbiant internete viešai prieinamuose skelbimų portaluose tokia tvarka ir kainomis: - pardavinėti turtą etapais, kiekvieno etapo trukmė - 1 savaitė; - pirmo pardavimo metu rinkti pasiūlymus 1 savaitę nuo paskelbimo ir pardavinėti turtą už ne mažesnę negu 2-3 lentelėse nurodytas kainas. Nepardavus turto, skelbti antrą pardavimo etapą; - antro pardavimo etapo metu nustatyti 20 proc. sumažintą rinkos kainą, rinkti pasiūlymus 1 savaitę nuo paskelbimo dienos ir parduoti turtą už didžiausią pasiūlytą, bet ne mažesnę negu 20 proc. nuo pradinės rinkos kainos sumažintą kainą. Nepardavus turto antruoju pardavimo etapu, skelbti trečią pardavimo etapą. - trečiojo etapo metu pradinę turto pardavimo kainą sumažinti 40 proc. nuo pradinės pardavimo kainos. Pasiūlymus rinkti 1 savaitę. - nepardavus turto pardavinėti už didžiausią pasiūlytą kainą.

32. Kaip matyti iš ginčijamo nutarimo, kreditorių susirinkimas, be kita ko, nusprendė BKU „Baltija“ įkeistą turtą pardavinėti dvejose varžytynėse, neįvykus pirmoms varžytynėms, antrose varžytynėse turto kainą mažinti 10 proc. nuo pirmo pardavimo kainos. Nepardavus turto antrose varžytynėse, turtą pardavinėti laisvu pardavimu už didžiausią pasiūlytą kainą.

43. Pareiškėjas nesutinka su tokia turto pardavimo tvarka, kai varžytynėse neparduotas įkeistas turtas toliau būtų pardavinėjamas už aukščiausią pasiūlytą kainą. Toks turto pardavimo tvarkos nustatymas negali būti pripažintas ekonomiškai pagrįstu bei atitinkančiu bendruosius teisės principus (CK 1.5 str.). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pirmose varžytynėse visas įkeistas turtas pardavinėjamas už bendrą 24.026,73 Eur sumą. Antrose varžytynėse turto kaina mažinama 10 proc., t. y. iki 21.624,06 Eur. Jei turto nepavyksta parduoti dvejose varžytynėse, tolesnė konkreti turto pardavimo kaina nėra nustatyta, o bankroto administratoriui yra suteikiama teisė jį parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą.

54. Esant tokiai turto pardavimo tvarkai, bankroto administratorius iš esmės yra nevaržomas varžytynėse neparduotą turtą realizuoti už 1 Eur sumą. Patvirtinta tvarka yra visiškai nedetalizuota: nėra numatyta kur bus skelbiama apie parduodamą turtą, kiek laiko bus renkami pasiūlymai, kaip kreditoriai bus informuoti apie gautus pasiūlymus, kaip bus užtikrintas pasiūlymų anonimiškumas ir t. t. Akivaizdu, jog tokia pardavimo tvarka yra visiškai nepagrįsta ekonominiu aspektu ir pažeidžianti tiek įkaito turėtojo, tiek kitų kreditorių interesus ir teisėtą siekį, jog kreditorių finansiniai reikalavimai būtų padengti kuo didesne suma.

65. Tokia įkeisto turto pardavimo tvarka pažeidžia ne tik įkaito turėtojo, bet ir kitų kreditorių interesus. Jei turtas bus parduotas už didesnę sumą nei įkaito turėtojo reikalavimas, likusi suma bus skirta atsiskaitymui su likusiais kreditoriais. Gauta suma už įkeistą turtą taip pat yra svarbi skaičiuojant proporcijas dėl administravimo išlaidų dengimo. Priimtas nutarimas pažeidžia visų kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus patenkinti savo finansinius reikalavimus kuo didesne dalimi (LR ĮBĮ 34, 35 str.), taip pat LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, todėl turi būti panaikintas, o klausimas perduotas iš naujo svartyti kreditorių susirinkimui.

76. BUAB „Industrinė artelė“ bankroto administratoriaus įgaliotinė nesutinka su kreditorės BTU „Baltija“ skundu. Ji nurodo, kad turtas pardavinėjamas atskirais turtiniais vienetais, kurių nei vieno kaina neviršija LR ĮBĮ 33 str. 1 str. 2 p. numatytos vertės. Įkeistas turtas parduodamas trejose varžytinėse atskirais turto vienetais, o ne bendra suma, kaip nurodyta skunde.

87. Kaina buvo suderinta su bankrutuojančios kredito unijos „Baltija“ atstovu. Ji buvo nustatyta tokia, kokia buvo įkeista KU „Baltija“. Tikimybė, kad esant likutinei kainai beveik 3 kartus didesnei nei pardavimo kainai gauti dar didesnę kaina nėra realu. Turtas randasi sandėlyje, už kurio nuomą yra mokama 150 eur/mėn. Užsitęsus turto pardavimui suma, kuri bus sumokėta už nuomą galėtų būti nukreipta atsiskaitymui su kreditoriais.

9Skundas atmestinas.

108. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas iš esmės negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos. Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyviąsias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas padarytus pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).

119. Taigi, nurodytos ĮBĮ normos ir teisminė praktika suponuoja išvadą, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012).

1210. Bankroto administratorius turi pareigą, kylančią iš bendrosios jo pareigos ginti visų kreditorių interesus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktas), aktyviai dalyvauti realizuojant turtą, siekti jį varžytynėse parduoti kuo aukštesne kaina, o teisės aktai nedraudžia ir kitiems kreditoriams, bendradarbiaujant su bankroto administratoriumi, reklamuoti parduodamą turtą, informuoti potencialius pirkėjus apie jo patrauklumą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 14 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1357-330/2017). Skundžiamame kreditorių susirinkimo nutarime nustatyta, kad įkeistas turtas gali būti parduodamas, skelbiant dvejas varžytines. Bankroto administratorius parduodamo turto kainą nustatė, derindamas ją su BKU „Baltija“. Esant tokioms aplinkybėms, kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą, atitinkantį pareiškėjos valią. Įkeisto turto pardavimo iš varžytinių procedūros bankroto administratorius įtakoti negali.

1311. Įkaito turėtojo bei hipotekos kreditoriaus teisę kreiptis į kreditorių susirinkimą su pasiūlymu perimti varžytynėse neparduotą įkeistą turtą įtvirtina ĮBĮ nuostatos, detaliai reglamentuojančios šios įkaito turėtojo teisės įgyvendinimo tvarką (ĮBĮ 33 straipsnio 6 dalis). Tokiu atveju teismas pripažįsta, kad pareiškėjos BKU „Baltija“ teisė į jai priklausančio kreditorinio reikalavimo patenkinimą gali būti realizuota, nepažeidžiant jos interesų, perimant varžytinėse neparduotą turtą. Taigi, nebūtų vilkinama turto pardavimo procedūra, kuri paprastai užsitęsia, pardavinėjant nepaklausų turtą. Iš paties skundo galima daryti išvadą, kad pareiškėja pati abejoja arba įkeisto turto paklausumu, arba jo nustatytos kainos neatitikimu rinkos kainoms.

1412. Esant tokioms aplinkybėms, teismas pripažįsta, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimo 6 punktas nepažeidžia imperatyviųjų teisės normų ir neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis), taip pat nesudaro pagrindo bankroto proceso vilkinimui. Dėl to nėra pagrindo nei naikinti minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą, nei teismui įsiterpti į kreditorių kompetencijai priskirto klausimo dėl turto pardavimo kainos bei tvarkos sprendimą.

1513. Atmetust pareiškėjos skundą, teismas tuo pačiu panaikina laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo uždraustas BUAB „Industrinė artelė“ turto pardavimas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnio 2 dalimi, 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

17Atmesti bankrutuojančios kredito unijos „Baltija“ skundą dėl bankrutavusios UAB „Industrinė artelė“ 2017 m. lapkričio 28 d. susirinkimo 6 punkto panaikinimo.

18Įsiteisėjus nutarčiai, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones bei leisti realizuoti BUAB „Industrinė artelė“ turtą.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai