Byla e2-194-553/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria ieškovei pasiūlyta per penkias darbo dienas nuo teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 2 500 Eur sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti civilinėje byloje Nr. eB2-154-881/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ergolain projektai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria ieškovei pasiūlyta per penkias darbo dienas nuo teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 2 500 Eur sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti civilinėje byloje Nr. eB2-154-881/2019,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ergolain projektai“ pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Europos finansų centras“. 2.

6Nurodė, kad atsakovė yra nemoki, tačiau jos turimo turto pakaktų teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi pasiūlė ieškovei per penkias darbo dienas nuo teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 2 500 Eur sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir mokėjimą patvirtinančius įrodymus pateikti teismui. 4.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė neturi nei nekilnojamojo turto, nei kito registruoto turto (transporto priemonių). Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, paskutinio Juridinių asmenų registrui pateikto bendrovės balanso už 2016 metus duomenimis, atsakovė turėjo turto už 23 134 Eur, tačiau, atsižvelgdamas į šio turto pobūdį, kad tai iš esmės yra vien trumpalaikis turtas, ir į ataskaitinį laikotarpį – 2016 metus, pirmosios instancijos teismas vertino, kad šio turto įmonė tikėtinai jau nebeturi/ jis nėra realus. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad priešingu atveju, t. y. laikant, jog minėtas turtas yra realus, ieškovės pozicija, kad atsakovė yra nemoki, būtų nepagrįsta. 5.

11Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, kad atsakovės turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.

12III. Atskirojo skundo argumentai

136.

14Ieškovė UAB „Ergolain projektai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį, paskirti UAB „Europos finansų centras“ vadovui M. V. 300 Eur baudą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

156.1.

16Vilniaus apygardos teismas, priėmęs 2018 m. spalio 29 d. nutartį ir siekdamas nustatyti tikrąją atsakovės finansinę būklę, įpareigojo atsakovės vadovą ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 12 d. pateikti ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, t. y. įskaitant bet neapsiribojant įmonės skolininkų sąrašus, paskutinių metų ir einamųjų metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinę atskaitomybę ir kt.

176.2.

18Atsakovė nevykdo teismo įpareigojimo pateikti teismo nurodytus dokumentus, t. y. atsakovė nevykdo teismo nutarties ir nesudaro teismui galimybės įsitikinti ieškovės pareiškimo pagrįstumu. Bylos duomenimis teismo nutartis atsakovei įteikta 2018 m. lapkričio 6 d.

196.3.

20Byloje nėra duomenų, ar kuris nors administratorius nėra pateikęs ilgalaikio sutikimo administruoti atsakovę. Praktikoje tokio pobūdžio sutikimus yra pateikę nemaža dalis administratorių, todėl ieškovė gali daryti prielaidą, kad galimai teismui yra žinomas administratorius, kuris pateikė sutikimą ir tokiu būdu prisiėmė riziką administruoti atsakovės bankroto procesą, nepriklausomai nuo atsakovės turimo turto dydžio.

216.4.

22Ieškovė yra nukentėjusi nuo neteisėtų atsakovės veiksmų ir šiai dienai jau yra patyrusi 5 830,36 Eur žalą. Ieškovė taip pat sumokėjo ir nustatyto dydžio žyminį mokestį už teismo procesą. Ieškovė, jokiomis kitomis priemonėmis negalėdama išsireikalauti jai priklausančių lėšų iš atsakovės, kuri piktybiškai vengia atsiskaityti, gindama kartu ir viešąjį interesą (pašalinanti nemokią bendrovę, kuri net žiniasklaidoje jau nurodoma kaip nesąžiningas ūkio subjektas – priedai prie pareiškimo) dar įpareigojama sumokėti ir 2 500 Eur dydžio teismo ir administravimo išlaidų dydžio depozitą.

236.5.

24Skundžiama nutartis neužtikrina nukentėjusių asmenų gynimo proporcingomis ir adekvačiomis teisinėmis priemonėmis, t. y. išreikalauti dokumentus gali tik teismas, todėl ieškovė ir pasinaudojo kraštutine priemone prieš nesąžiningą ūkio subjektą, tačiau skundžiama nutartimi teismas užkerta kelią ieškovės pažeistų teisių gynimui, nes 2 500 Eur suma ieškovei yra didelė ir ją sumokėti būtų labai sudėtinga.

256.6.

26Atsakovė teismui nepranešė jokių aplinkybių, dėl kurių ji negali pateikti teismo 2018 m. spalio 29 d. nutartimi reikalaujamų dokumentų, todėl teismas turi pagrindą už teismo nutarties nevykdymą ir įrodymų nepateikimą skirti atsakovės vadovui M. V. iki 300 Eur baudą.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

282.

29Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. 3.

30Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovei pasiūlyta į teismo depozitinę sąskaitą sumokėti depozitą teismo ir administravimo išlaidų apmokėjimui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl atskirojo skundo argumentų 4.

31Kaip matyti iš bylos duomenų, pirmosios instancijos teismas nustatė 5 darbo dienų terminą ieškovei, pasiūlydamas į teismo sąskaitą įmokėti 2 500 Eur depozitą, skirtą teismo ir administravimo išlaidoms (t. 1, b. l. 61-62). Ieškovė, nesutikdama su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, priimtos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia iš esmės tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovę sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą nurodytą sumą, nes ieškovei tokia suma yra laikytina didele, esą atsakovė elgiasi neteisėtai, nepateikdama teismui savo turtinę padėtį patvirtinančių dokumentų, bei potencialiai egzistuoja bankroto administratorius, kuris yra prisiėmęs riziką administruoti atsakovę. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atskirojo skundo argumentais nesutinka. 5.

32Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punktą, teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje numatytus atvejus. 6.

33Taigi tuo atveju, jeigu įmonė neturi pakankamai turto teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, ĮBĮ bankroto bylos iškėlimui nustato esminę sąlygą – depozito įmokėjimą teismo ir administravimo išlaidų apmokėjimui. Šią pareigą turi įvykdyti asmuo, teikianti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 7.

34Pažymėtina, kad įstatymas nereikalauja visiško teismo įsitikinimo, jog įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ar administravimo išlaidoms padengti. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad pagrindas pasiūlyti pareiškėjui sumokėti atitinkamą sumą yra teismo pakankamai pagrįsta prielaida. Įstatymas nenustato, kokie duomenys yra būtini tokiai teismo prielaidai padaryti, todėl tokią prielaidą gali suformuoti bylos aplinkybių visuma, tame tarpe ir aplinkybė, kad nepateikti jokie duomenys apie atsakovo turtinę padėtį ir teismui prieinamomis priemonėmis nepavyko tų duomenų gauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-47-196/2016; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-786-381/2016; 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2130-381/2016; 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1564-381/2017). 8.

35Priešingai, nei atskirajame skunde nurodo ieškovė, pirmosios instancijos teismas, pasiūlydamas ieškovei sumokėti į teismo depozitinę sąskaitą 2 500 Eur sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, neužkirto kelio ieškovei ginti jos tikėtinai pažeistas teises, o kaip tik ėmėsi priemonių, kad bankroto procesas byloje, kurią inicijuoja ieškovė, vyktų pagal visus ĮBĮ nustatytus reikalavimus. Ieškovės nurodoma aplinkybė, jog atsakovė pirmosios instancijos teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių įmonės turtinę padėtį, neįtakoja skundžiamos nutarties pagrįstumo ir teisėtumo. Aptartas teismo atsakovei įpareigojimo nevykdymas nepatenka į nagrinėjamosios bylos ribas ir nešalina ieškovės pareigos, numatytos ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje, vykdymo, siekiant bankroto bylos iškėlimo. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad atsakovė turto tikėtinai nebeturi arba kad toks turtas nėra realus, pagrįstai sprendė, jog atsakovės turto gali nepakakti teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, konstatuoja, jog įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos išvadą, byloje nėra, ieškovė jų nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis apie atsakovės turtinę padėtį ir vykdydamas ĮBĮ reikalavimus, pagrįstai pasiūlė ieškovei į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 2 500 Eur sumą, būtiną teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. 9.

36Ieškovė atskirajame skunde deklaratyviai nurodė, kad tikėtina, jog yra pateiktas kokio nors bankroto administratoriaus sutikimas administruoti atsakovę, nepriklausomai nuo jos turimo turto. Visų pirma, ieškovė savo teiginiams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų. Antra, net ir nustačius atitinkamas aplinkybes, nebūtų jokio pagrindo atleisti ieškovę nuo ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatytų pareigų vykdymo, nes pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį (įsigaliojusi nuo 2015 m. sausio 1 d.) administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtino Bankroto administratorių atrankos taisykles, pagal kurių 4 punktą bankroto administratorius konkrečiai įmonei parenkamas atsitiktine tvarka, įvertinus įmonę ir teisę teikti bankroto administravimo paslaugas turinčių asmenų veiklą apibūdinančius kriterijus, iš asmenų, ĮBĮ nustatyta tvarka įrašytų į asmenų, teikiančių bankroto administravimo paslaugas, sąrašą, vadovaujantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bankroto procesų administravimo efektyvumo principais. Todėl tikimybė, kad asmuo, deklaravęs ketinimą administravimo paslaugas teikti neatlygintinai, būtų paskirtas konkrečios įmonės bankroto administratoriumi, bankroto bylos iškėlimo momentu objektyviai negali būti patikrinta ir atitinkamai, teismui netaikant ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatų, negali būti užtikrintas sklandus bankroto procedūrų vykdymas. 10.

37Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskirojo skundo argumentu dėl žyminio mokesčio sumokėjimo. Pažymėtina, kad žyminio mokesčio sumokėjimas yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga (CPK 5 straipsnis, 80 straipsnis). Vien faktas, kad ieškovė yra sumokėjusi žyminį mokestį, jos neatleidžia nuo pareigos vykdyti ĮBĮ nuostatomis pagrįsto pirmosios instancijos teismo įpareigojimo įmokėti nustatytą sumą teismo ir administravimo išlaidoms padengti. 11.

38Be to, remiantis CPK nuostatomis, atskirajame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis, 338 straipsnis). Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas tikrinamas pagal byloje jau esančius ir pirmosios instancijos teismo ištirtus ir įvertintus duomenis, tikrinama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų teismo padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių ir t. t. Pagal CPK 320 straipsnį apeliacinio skundo ribas paprastai nustato faktiniai ir teisiniai argumentai, kurių pagrindu ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2013). Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad esminio bylos nagrinėjimo teisme procesas vyksta pirmosios instancijos teisme ir būtent toje instancijoje pagal proceso operatyvumo, koncentracijos bei draudimo piktnaudžiauti juo principus (CPK 7 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis) turi būti pateikti visi be išimties šalių reikalavimai, atsikirtimai bei įrodymai. Tuo tarpu apeliacinis procesas nėra skirtas kurio nors klausimo pakartotinam išnagrinėjimui ar, juo labiau, naujų reikalavimų kėlimui ir nagrinėjimui, jis skirtas pirmosios instancijos teismo padarytų teisės ir / ar fakto klaidų ištaisymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1505-464/2018). 12.

39Ieškovė atskiruoju skundu prašo atsakovės vadovui skirti 300 Eur baudą už pirmosios instancijos teismo įpareigojimo pateikti dokumentus nevykdymą. Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, kad klausimą dėl baudos skyrimo įmonės vadovui už teismo įpareigojimo pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus nevykdymą be pateisinamos priežasties per nurodytą terminą sprendžia pirmosios instancijos teismas, nagrinėjantis bankroto bylos iškėlimo klausimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, klausimas dėl baudos skyrimo pirmosios instancijos teisme nebuvo sprendžiamas ir jis nepatenka į apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos ribas. 13.

40Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). 14.

41Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Tokios pat pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Apeliacinis teismas pažymi, kad atskirojo skundo argumentais, įpareigojančiais teismą motyvuotai atsakyti, gali būti pripažįstami ne bet kokie teiginiai, o tik tie argumentai, kurie yra teisiškai reikšmingi nagrinėjamam ginčui. Vertinant, ar atskirojo skundo motyvai yra pakankami jų išsamumo aspektu, reikšminga yra tai, ar išdėstytais motyvais teismas atsakė į teisiškai reikšmingus klausimus, neperžengdamas bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų (CPK 320 straipsnis). 15.

42Kadangi kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodyta praktika, dėl jų plačiau nepasisako. 16.

43Ieškovei padavus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutarties, joje nustatytas terminas įmokėti 2 500 Eur depozitą jau yra pasibaigęs, todėl ieškovei nustatomas naujas terminas įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 2 500 Eur depozitą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 10 dalimi,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

46Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ergolain projektai“ nustatyti naują 5 darbo dienų procesinį terminą nuo teismo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą, Nr. LT77 4010 0510 0456 4703, 2 500 Eur sumą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti ir mokėjimą patvirtinančius įrodymus pateikti Vilniaus apygardos teismui, mokėjimo paskirtyje būtinai nurodant bylos numerį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ergolain projektai“... 6. Nurodė, kad atsakovė yra nemoki, tačiau jos turimo turto pakaktų teismo ir... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi pasiūlė... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovė neturi nei nekilnojamojo... 11. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, kad atsakovės turto... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. 6.... 14. Ieškovė UAB „Ergolain projektai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. 6.1.... 16. Vilniaus apygardos teismas, priėmęs 2018 m. spalio 29 d. nutartį ir... 17. 6.2.... 18. Atsakovė nevykdo teismo įpareigojimo pateikti teismo nurodytus dokumentus, t.... 19. 6.3.... 20. Byloje nėra duomenų, ar kuris nors administratorius nėra pateikęs... 21. 6.4.... 22. Ieškovė yra nukentėjusi nuo neteisėtų atsakovės veiksmų ir šiai dienai... 23. 6.5.... 24. Skundžiama nutartis neužtikrina nukentėjusių asmenų gynimo proporcingomis... 25. 6.6.... 26. Atsakovė teismui nepranešė jokių aplinkybių, dėl kurių ji negali... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 2.... 29. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 30. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 31. Kaip matyti iš bylos duomenų, pirmosios instancijos teismas nustatė 5 darbo... 32. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 33. Taigi tuo atveju, jeigu įmonė neturi pakankamai turto teismo ir... 34. Pažymėtina, kad įstatymas nereikalauja visiško teismo įsitikinimo, jog... 35. Priešingai, nei atskirajame skunde nurodo ieškovė, pirmosios instancijos... 36. Ieškovė atskirajame skunde deklaratyviai nurodė, kad tikėtina, jog yra... 37. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atskirojo skundo... 38. Be to, remiantis CPK nuostatomis, atskirajame skunde negalima kelti... 39. Ieškovė atskiruoju skundu prašo atsakovės vadovui skirti 300 Eur baudą už... 40. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 41. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje nurodyta, kad teismo pareiga... 42. Kadangi kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo... 43. Ieškovei padavus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 45. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti... 46. Ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ergolain projektai“ nustatyti...