Byla 2S-68-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,

3kolegijos teisėjai Tatjana Žukauskienė ir Henrichas Jaglinskis,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Eco sitis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Eco sitis“ ieškinį atsakovams UAB „KM Invest“ ir S. I. dėl skolos priteisimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6I.Ginčo esmė

7Ieškovas UAB „Eco sitis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti jam solidariai iš atsakovų UAB „KM Invest“ ir S. I. 4 193,56 Lt skolą bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovams priklausančių piniginių lėšų bei nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009-08-21 nutartimi ieškovo UAB „Eco sitis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovas nenurodė faktų ir aplinkybių, patvirtinančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas sprendė, kad iš ieškovo pateiktos medžiagos nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovai slepia turtą ar lėšas, perleidžia ar ketina perleisti turtą kitiems asmenims, kitokiais veiksmais siekia apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Motyvavo, jog tai, kad atsakovai nevykdo savo įsipareigojimų, yra pagrindas kreiptis į teismą, o ne taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, pagal susiklosčiusią teismų praktiką grėsmė realiam būsimo teismo sprendimo įvykdymui preziumuojama tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, nes akivaizdu, kad tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Iš pateikto ieškinio ir pridėtų įrodymų matyti, jog šalys yra juridiniai asmenys, atsakovu yra du, o jų atsakomybė solidari, prašoma priteisti suma nėra ženkli – 4 193,56 Lt.

10III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

11Ieškovas UAB „Eco sitis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009-08-21 nutartį. Nurodo, kad iš Turto arešto registro išrašo matyti, jog vienam iš atsakovų (S. I.) nuosavybės teise priklausančiam turtui pritaikyti net penki areštai 419 003,97 Lt sumai VMI, M. D. ir AB „DnB NORD“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti. Tiek kreditorių skaičius, tiek skolų dydis aiškiai byloja, kad atsakovas S. I. yra nemokus. Todėl atsakovo S. I. skolą ieškovui lyginant su atsakovo S. I. finansinėmis galimybėmis, laikytina didele. Remiantis kartu su ieškiniu pateiktu išrašu iš Nekilnojamojo turto registro, UAB „KM Invest“ neturi jokio nekilnojamojo turto. Ieškovo duomenimis, nuo įsteigimo dienos UAB „KM Invest“ veiklos nevykdė, todėl galima preziumuoti, kad jokių lėšų ši bendrovė ateityje neuždirbs. Todėl atsakovo UAB „KM Invest“ skolą ieškovui, lyginant su atsakovo UAB „KM Invest“ finansinėmis galimybėmis, taip pat laikytina didele. Be to, apeliantas pažymi, kad tikroji atsakovų skola ieškovui gali būti didesnė, nei prašomi 4 193,56 Lt. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Šiuo metu dėl atsakovų veiksmų perviliojant ieškovo klientus, pasisavinant ieškovo pinigus bei kenkiant ieškovo reputacijai, kai kurie ieškovo klientai arba nutraukė su ieškovu sutartis arba atsisako mokėti. Šiuo metu ieškovo sąskaitoje pinigų nėra, o ir pati sąskaitą, vadovaujant S. I., tapo areštuota. Tai reiškia, kad ieškovui priklausančių pinigų išieškojimas iš atsakovų gali būti vienintelis būdas, leisiantis išsigelbėti nuo bankroto. Taigi, atsisakymo patenkinti ieškovo prašymą areštuoti atsakovų turtą atveju, ieškovas atsidurs itin sudėtingoje situacijoje, kadangi, atsižvelgiant į atsakovų asmenines savybes bei finansines galimybes, neteks realios galimybės išieškoti jam priklausančias sumas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13Atskirasis skundas atmestinas.

14CPK 144 str. reglamentuoja, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą: laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, ir jeigu tai būtina siekiant apginti viešąjį interesą (CPK 144 str. 1 d., 2 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą.

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra lokalus įrodinėjimo dalykas, t.y. klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įrodinėjamas ir sprendžiamas atskirai nuo pačios bylos įrodinėjimo dalyko. Todėl asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo įrodyti: pirma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą ir, antra, nurodyti konkrečią laikinąją apsaugos priemonę, kad teismas galėtų įvertinti jos taikymo būtinumą. Antrosios aplinkybės įrodinėjimo reikalingumą lemia šalių procesinio dispozityvumo principas, besiremiantis prašančio asmens atsakomybe kitam asmeniui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu atsiradusios žalos atlyginimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju ieškovas pareikšdamas reikalavimą dėl solidarios skolos priteisimo iš atsakovų, nenurodė kokiai konkrečiai sumai turi būti areštuotas UAB „KM Invest“ turtas, kokiai - S. I. turtas. CPK 145 str. 2 d. nustatyta, jog bendra taikomų laikinųjų apsaugos priemonių suma negali būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą.

16Ieškovo teigimu reikalavimo suma yra reikšminga, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės. Pagal teismų praktiką, „sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios turtui prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis“ (LApT CBS 2008-01-31 nutartis c.b. Nr. 2-51/2008), t.y. „taikant šią prezumpciją teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne“ (LApT 2007-09-06 nutartis c.b. Nr. 2-532/2007; LApT CBS 2007-01-25 nutartis c.b. Nr. 2-81/2007). Taigi, sprendžiant šį klausimą gali būti nagrinėjama, ar reikalavimo suma yra didelė atsakovui, bet ne ieškovui. Taigi, vien aplinkybė, jog reikalavimo suma yra didelė ieškovui nėra ir negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams. Be to reikalavimų dydis, nesant atsakovų veiksmų, kuriais būtų siekiama slėpti turtą ar lėšas, nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui įrodymas.

17CPK 178 str. įtvirtinta šalių pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Ieškovas nenurodė faktų ir aplinkybių, patvirtinančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Vien ta aplinkybė, kad atsakovai, ieškovo teigimu, vengia bendradarbiauti, nenurodant jokių kitų motyvų ir jų nepagrindžiant įrodymais, nėra pakankamas teisinis pagrindas konstatuoti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu.

18Ieškovas taip pat nurodo, kad jo žiniomis atsakovas S. I. yra skolingas ir kitiems kreditoriams. Vien ta aplinkybė, jog skolininkas galimai turi kitų finansinių įsipareigojimų, nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų taikymas ar netaikymas neįtakoja paties teismo sprendimo įvykdomumo. Faktas, kad atsakovas turi kitų kreditorinių įsipareigojimų, be kita ko, gali reikšti, jog atsakovas arba nepripažįsta skolų, arba tarp šalių yra kilęs ginčas dėl skolų, arba kitas aplinkybes. Iš ieškovo pateiktos medžiagos nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovas slepia turtą ar lėšas, perleidžia ar ketina perleisti turtą kitiems asmenims, kitokiais veiksmais siekia apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą, todėl prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones negali būti tenkinamas.

19Atsižvelgiant į išdėstytą skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).

20Dėl ieškovo UAB „Eco sitis“ atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismas turėjo 11,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Netenkinus ieškovo atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą (CPK 92 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Eco sitis“ (į.k. 301678850, adr. Žirmūnų g. 30A-29, Vilnius) į valstybės biudžetą 11,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Danutė Kutrienė,... 3. kolegijos teisėjai Tatjana Žukauskienė ir Henrichas Jaglinskis,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Eco... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. I.Ginčo esmė... 7. Ieškovas UAB „Eco sitis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009-08-21 nutartimi ieškovo UAB... 10. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 11. Ieškovas UAB „Eco sitis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. Teisėjų kolegija... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. CPK 144 str. reglamentuoja, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti... 15. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas yra lokalus įrodinėjimo... 16. Ieškovo teigimu reikalavimo suma yra reikšminga, todėl taikytinos... 17. CPK 178 str. įtvirtinta šalių pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis... 18. Ieškovas taip pat nurodo, kad jo žiniomis atsakovas S. I. yra skolingas ir... 19. Atsižvelgiant į išdėstytą skundžiama pirmosios instancijos teismo... 20. Dėl ieškovo UAB „Eco sitis“ atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 22. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Eco sitis“ (į.k. 301678850, adr. Žirmūnų g....