Byla 2-190-880/2014
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei S. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 2786,78 Lt skolos, 2241,94 Lt palūkanų, 3017,33 Lt delspinigių, 1449,53 Lt dydžio palūkanų delspinigių, taip pat 1793,20 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14,25 procentų dydžio nuo pagrindinės sumos sutartines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 339 Lt dydžio žyminį mokestį. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. rugsėjo 13 d. AB „Swedbank“ ir S. K. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-101240-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovei suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Atsakovė netinkamai vykdė Vartojimo kredito sutartį, todėl AB „Swedbank“ sutartį su atsakove nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovės grąžinti visą likusį vartojimo kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovei dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2008 m. birželio 18 d. AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-101240-GV. UAB „Gelvora“ nurodė, kad LR CK nustatyta tvarka pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį. Tačiau atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė ir ieškinio parengimo dienai su ieškovu neatsiskaitė.

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 1 d. nustatyta tvarka pasirašytinai (įteikta 2014 m. vasario 27 d.). Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas nebus pateiktas, todėl sprendimas už akių yra priimamas (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad AB „Swedbank“ ir atsakovė S. K. 2007 m. rugsėjo 13 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-101240-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovei suteikė 3300 Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai (b.l. 26-27). 2008 m. rugsėjo 29 d. atsakovės skola pagal Vartojimo kredito sutartį AB „Swedbank“ bankui buvo 2786,78 Lt (b.l. 6). 2008 m. birželio 18 d. AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-101240-G. P. reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovas 2008 m. spalio 3 d. pranešimu (b.l. 29) pranešė apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo sumokėti skolą, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo.

8Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovė S. K. yra sumokėjusi 2786,78 Lt skolą pagal vartojimo kredito kortelės sutartį Nr. 07-101240-GV, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 2786,78 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas. Atsakovė netinkamai vykdė savo sutartinę prievolę, laiku nemokėjo kredito grąžinimo įmokos ir palūkanų. Todėl remiantis nustatytomis aplinkybėmis bei vadovaujantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais iš atsakovės ieškovui priteistina 2241,94 Lt palūkanų, apskaičiuotų taikant 14,25 proc. palūkanų normą, kuri numatyta Vartojimo kredito sutartyje Nr. 07-101240-GV.

9Iš atsakovės ieškovo naudai taip pat priteisiamos 14,25 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 2786,78 Lt dydžio kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. vasario 25 d. iki visiško skolos grąžinimo dienos.

10CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės. Vartojimo kredito sutartimi Nr. 07-101240-GV atsakovė įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 3017,33 Lt delspinigių už pradelstas atsiskaityti 1807 dienas (b. l. 7) ir 1449,53 Lt palūkanų delspinigių už pradelstas atsiskaityti 1807 dienas (b.l. 9). Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.). Taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti netesybas už pradelstas atsiskaityti 1807 dienas. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Nagrinėjamu atveju su atsakove buvo sudaryta tipinė vartojimo kredito sutartis. Atsakovė pagal šią sutartį laikytina vartotoja. Prašoma priteisti delspinigių suma yra 1,6 karto didesnė už įsiskolinimo sumą, terminas, už kurį ieškovas prašo priteisti netesybas, laikytinas neprotingai dideliu, o 4466,86 Lt delspinigių suma aiškiai neprotingomis netesybomis. Ieškovas reikalavimo teises įgijo dar pagal 2008 m. birželio 18 d. sutartį, tačiau į teismą su reikalavimais, kartu skaičiuodamas delspinigius, kreipėsi tik 2014 m. vasario 24 d. Teismo įsitikinimu, šiuo atveju protinga ir teisinga iš atsakovės prašomus priteisti delspinigius sumažinti iki 0,02 procento už vieną dieną ir priteisti iš atsakovės ieškovui 893,37 Lt delspinigių (CK 6.71, 6.73 str.) (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010-11-02 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo vertinimu, bylos aplinkybių pagrindu nurodyta suma laikytina pagrįsta ir pakankama dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą.

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. vasario 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d.).

12Ieškovas taip pat prašo priteisti 1793,20 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Jis nurodo, kad jas sudaro darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), registruoti pranešimai, SMS pranešimai, automatinis skambintuvas, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registro tarnybai, darbuotojo darbo užmokestis, administracijos mokestis (b. l. 10). Tokios išlaidos kaip darbo priemonės negali būti vertinamos kaip būtent atsakovės skolos nesumokėjimu nulemtos ieškovo išlaidos. Vertinant nurodytų išlaidų pagrįstumą, pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės komercinės veiklos rūšių bei šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovės atžvilgiu, atsakovė, kaip vartotoja, sudarydama kredito sutartį, laiku nesumokėdama skolos, negalėjo protingai šių išlaidų numatyti. Tokių išlaidų kaip pranešimų siuntimas, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrui, ieškovas nepagrindė (nepateikti išrašai iš minėtų registrų, duomenų teikimo sutartys, nepateikti pranešimų siuntimo įkainiai ir pan.), todėl ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovės atmestinas kaip nepagrįstas.

13Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškinys pareikštas 11288,78 Lt sumai, tačiau teismas ieškovo reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovės 5922,09 Lt, t. y. patenkino 52,45 procento pareikštų reikalavimų. Taigi ieškovui iš atsakovės proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 177,80 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės S. K., a.k. ( - ) 2786,78 Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimt šešių litų 78 ct) skolą, 2241,94 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimt vieno lito 94 ct) palūkanas, 893,37 Lt (aštuonių šimtų devyniasdešimt trijų litų 37 ct) delspinigius, 14,25 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 2786,78 dydžio vartojimo kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. vasario 25 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (5922,09 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo 2014 m. vasario 25 d. iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo ir 177,80 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Širvintų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 2786,78 Lt... 3. Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 4. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsiliepimas... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 7. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad AB „Swedbank“ ir... 8. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 9. Iš atsakovės ieškovo naudai taip pat priteisiamos 14,25 proc. dydžio... 10. CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir... 11. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti 1793,20 Lt ikiteisminio skolos... 13. Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai... 14. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės S. K., a.k. ( - ) 2786,78 Lt (dviejų tūkstančių... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...