Byla e2-4141-864/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Mikonienė, sekretoriaujant Martai Ribinskienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Staga“ atstovui bankroto administratoriui A. V., atsakovo F. M. atstovui advokatui R. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Staga“, atstovaujamos bankroto administratoriaus A. V., ieškinį atsakovams G. S. ir F. M. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

41.

5Ieškovė BUAB „Staga“ (toliau ir ieškovė, įmonė, BUAB „Staga“), atstovaujama bankroto administratoriaus A. V. (toliau ir bankroto administratorius), pateiktu teismui ieškiniu prašė: 1) priteisti solidariai iš atsakovų G. S. ir F. M. (toliau ir atsakovai, atsakovas G. S., atsakovas F. M.) 131 133,57 Eur žalos atlyginimą; 2) priteisti solidariai iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti solidariai iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas pagal proceso metu pateiktus dokumentus.

62.

7Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi UAB „Staga“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas L. V. M. Paaiškino, kad, savo ruožtu, 2018 m. balandžio 16 d. teismas atstatydino L. V. M. iš BUAB „Staga“ bankroto administratoriaus pareigų ir paskyrė bankroto administratoriumi A. V.. Pažymėjo, kad atsakovais pagal reiškiamą ieškinį nagrinėjamu atveju yra buvę įmonės vadovai F. M. (nuo 2005 m. vasario 18 d. iki 2006 m. rugpjūčio 17 d.) ir G. S. (nuo 2006 m. rugpjūčio 17 d. iki 2014 m. rugsėjo 25 d.).

83.

9Atkreipė dėmesį, jog Vilniaus apygardos teismas, iškėlęs įmonei bankroto bylą, įpareigojo bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui bendrovės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nurodė, jog šis įpareigojimas nėra įvykdytas - atsakovai iki šiol nėra perdavę bankroto administratoriui nei įmonės turto, nei dokumentų. Pažymėjo, kad už šių įpareigojimų nevykdymą bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2015 m. kovo 17 d. nutartimi atsakovui G. S. skyrė baudą.

104.

11Anot ieškovės, neperdavę įmonei priklausančio turto ir dokumentų, atsakovai padarė žalą įmonei ir atitinkamai jos kreditoriams, kadangi jokio kito turto, kurį būtų galima panaudoti atsiskaitymui su kreditoriais, BUAB „Staga“ neturi. Nurodė, kad 2015 m. lapkričio 25 d. nutartimi patikslinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 201 750,93 Eur, dėl ko ieškinys reiškiamas visai neperduoto turto sumai, t. y. 131 133,57 Eur.

125.

13Paaiškino, kad atsakovas F. M. įmonės vadovo pareigas ėjo iki 2006 m. rugpjūčio 1 d., o jam einant vadovo pareigas įmonė deklaravo, kad turėjo turto iš viso 131 133,57 Eur sumai. Pažymėjo, kad, savo ruožtu, finansinių ataskaitų rinkiniai už 2007-2017 metus nebuvo teikiami. Anot ieškovės, tai, jog bankroto administratoriui nebuvo perduoti jokie įmonės apskaitos dokumentai, suponuoja išvadą, kad jau 2006 metais nurodytas įmonės turtas buvo iššvaistytas ir/ar pasisavintas. Ieškovės manymu, siekiant nuslėpti šią aplinkybę, vietoj atsakovo F. M. vadovu paskirtas buvo atsakovas G. S., kuris būdamas vadovu nesiėmė jokių veiksmų atgauti nurodyto turto, taip pat neteikė finansinės atskaitomybės ataskaitų, tokiu būdu prisidėdamas prie įmonės turto iššvaistymo ir/ar pasisavinimo.

146.

15Teismo posėdžio metu bankroto administratorius palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus. Nurodė, kad nesutinka su atsakovo F. M. teiginiu, jog nagrinėjamu atveju praleistas ieškinio senaties terminas. Teigė, jog bankroto administratorius negavo jokių dokumentų, patvirtinančių, kad atsakovas F. M. perdavė įmonės turtą bei dokumentus naujam įmonės vadovui – atsakovui G. S.. Nurodė, jog nagrinėjamu atveju nesant galimybės nustatyti dėl kurio asmens būtent buvo padaryta žala, taikytina šiuo atveju solidari atsakomybė. Pažymėjo, kad įmonės turtas bei dokumentai, pagrindžiantys turto panaudojimą atsiskaitymui su kreditoriais ar įmonės veikloje, bankroto administratoriui nebuvo pateikti.

167.

17Atsakovas F. M. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašė teismo: 1) taikyti ieškinio senatį; 2) netaikius ieškinio senaties, ieškinį atmesti kaip neįrodytą.

188.

19Nurodė, kad ieškinys yra grindžiamas prielaidomis, o ne patikimais ir leistinais įrodymais, dėl ko, anot atsakovo F. M., ieškinys laikytinas neįrodytu ir nepagrįstu. Atkreipė dėmesį, kad ieškinys taip pat nėra ir konkretus bei aiškus, kadangi nėra įrodytos visos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Pažymėjo, kad ieškovė ieškinyje nenurodo, kokiais veiksmais atsakovas F. M. padarė žalą ieškovei, kodėl jie yra neteisėti ir kodėl ieškinio suma vertinama kaip įmonei padaryta žala dėl neteisėtų atsakovo F. M. veiksmų.

209.

21Anot atsakovo F. M., bankroto administratorius, neperėmęs iš paskutinio įmonės vadovo buhalterinių dokumentų ar turto, neturi realios galimybės įvertinti įmonės lėšų panaudojimo, o tuo pačiu ir spręsti dėl ieškovės veiksmų teisėtumo ir žalos dydžio. Pažymėjo, kad neturėdama įrodymų, ieškovė savo reikalavimą grindžia prielaida. Atsakovo F. M. nuomone, ieškovei neįrodžius bei ir nenurodžius atsakovo F. M. neteisėtų veiksmų, o tuo pačiu ir neįrodžius kitų civilinės atsakomybės sąlygų, ieškinys atmestinas kaip neįrodytas.

2210.

23Atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju aplinkybė, jog atsakovas F. M. vadovavimo įmonei metu būtų netinkamai organizavęs įmonės buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima būtų nustatyti jos ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų, ieškinyje nėra įrodoma.

2411.

25Nurodė, kad, be kita ko, atsakovo F. M. nuomone, ieškinys yra pateiktas, praleidus trijų metų ieškinio senaties terminą, kadangi jis pateiktas 2018 metais už 2005-2006 metais neva padarytą žalą.

2612.

27Atsakovo F. M. atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinyje nėra net minimalių teiginių bei įrodymų apie atsakovo F. M. neteisėtus veiksmus. Teigė, jog pareigą perduoti įmonės dokumentus bei turtą turi tik paskutinis įmonės vadovas. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju ieškovė turėjo įrodyti, kad atsakovas F. M. padarė neteisėtus veiksmus ir kad dėl tų neteisėtų veiksmų atsirado žala.

2813.

29Atsakovas G. S. atsiliepimo byloje nepateikė.

30Ieškinys atmestinas.

3114.

32Pagal Juridinių asmenų registro duomenis, BUAB „Staga“ Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2005 m. vasario 18 d.; įmonės vadovu laikotarpiu nuo 2005 m. vasario 14 d. iki 2006 m. rugpjūčio 1 d. buvo atsakovas F. M., o laikotarpiu nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki bankroto bylos BUAB „Staga“ iškėlimo – atsakovas G. S.; įmonės akcininku nuo 2006 m. rugpjūčio 17 d. registruotas yra taip pat atsakovas G. S..

3315.

34Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi buvo iškelta UAB „Staga“ bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas L. V. M., ir, be kita ko, įpareigoti įmonės valdymo organai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Ši nutartis įsiteisėjo 2014 m. rugsėjo 19 d. Nustatyta, jog atsakovas G. S. neįvykdė tinkamai pareigos perduoti per nustatytą terminą bankroto administratoriui L. V. M. visus įmonės dokumentus bei turtą, dėl ko Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 17 d. nutartimi atsakovui G. S. buvo skirta 580 Eur bauda.

3516.

36Remiantis bylos medžiaga, 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas atstatydino L. V. M. iš BUAB „Staga“ bankroto administratoriaus pareigų ir paskyrė bankroto administratoriumi A. V., be kita ko, nustatydamas 3 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos, per kurį buvęs bankroto administratorius L. V. M. privalo perduoti naujai paskirtam bankroto administratoriui A. V. įmonės turtą pagal balansą, sudarytą atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, BUAB „Staga“ bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi skyrė L. V. M. 1 500 Eur baudą už BUAB „Staga“ dokumentų ir turto neperdavimą naujam bankroto administratoriui. Teismo posėdžio metu bankroto administratorius patvirtino, jog šiuo metu pastarajam nėra perduoti buvusio BUAB „Staga“ bankroto administratoriaus dispozicijoje esantys įmonės dokumentai bei turtas.

3717.

38Šiuo metu ieškovė reiškia ieškinį atsakovams kaip buvusiems įmonės vadovams dėl 131 133,57 Eur žalos atlyginimo, kurį grindžia iš esmės aplinkybe, jog dėl abiejų atsakovų netinkamai vykdytos pareigos rūpestingai elgtis su įmonės turtu BUAB „Staga“ buvo padaryta 131 133,57 Eur žala. Įvertinus ieškinio turinį, nustatyta, kad pareigos rūpestingai elgtis su įmonės turtu netinkamą vykdymą ieškovė įrodinėja faktu dėl dokumentų bei turto bankroto administratoriui neperdavimo per nustatytą terminą, kuris, ieškovės nuomone, suponuoja išvadą dėl įmonės turto iššvaistymo ir/ar pasisavinimo, o dėl šios pareigos netinkamo vykdymo patirtą žalos dydį ieškovė vertina esant lygiam neperduoto bankroto administratoriui turto, kurį įmonė dar 2016 metais deklaravo turinti, vertei (t. y. 131 133,57 Eur). Taigi, nagrinėjamu atveju byloje spręstinas klausimas dėl atsakovų civilinės atsakomybės (ne)buvimo, pastariesiems einant BUAB „Staga“ vadovo pareigas.

3918.

40Juridiniai asmenys įgyja civilines teises ir prisiima pareigas bei jas įgyvendina per savo organus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.81 straipsnio 1 dalis). Organizuodamas ir vykdydamas bendrovės kasdienę veiklą, bendrovės vadovas, be kita ko, saistomas įstatyme įtvirtintų fiduciarinių pareigų, t. y. veiklos principų, kuriais jis turi vadovautis, priimdamas konkrečius verslo sprendimus, ir kuriais iš esmės apibūdinamas bendrovės vadovo veiklos standartas. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. CK 2.87 straipsnyje įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu ir kt. (1–6 dalys). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, plėtodamas šių nuostatų aiškinimo ir taikymo praktiką, yra ne kartą pabrėžęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, jog jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, laikytųsi nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2013; 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013).

4119.

42Savo ruožtu, aptartų bendrovės vadovo kompetencijai priskirtų pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas gali lemti jo civilinės atsakomybės atsiradimą. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad, juridinio asmens valdymo organams nevykdant ar netinkamai vykdant šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jie privalo atlyginti padarytą žalą. Tokiu teisiniu reglamentavimu iš esmės siekiama apriboti bendrovės vadovų galimybes, pasinaudojant savarankiška ir ribota juridinio asmens atsakomybe, elgtis nesąžiningai kreditorių atžvilgiu. Jei dalyviai ir vadovai linkę veikti pernelyg rizikingai, visiškai neatsižvelgdami į kreditorių interesus, gali būti iššvaistytas juridinio asmens turtas, todėl kreditorių reikalavimų patenkinimas gali tapti neįmanomas ar sunkiai įgyvendinimas. Siekiant sutrukdyti vykdyti nesąžiningas verslo schemas, įstatyme įtvirtinamos kreditorių interesų apsaugos priemonės, viena jų – galimybė taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

4320.

44Be to, atkreiptinas dėmesys, jog, savo ruožtu, už įmonės dokumentų bei turto neperdavimą bankroto administratoriui taip pat gali kilti ir specifinė vadovo atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog vertinant civilinės atsakomybės už dokumentų neperdavimą sąlygas, buvusiam įmonės vadovui atsakomybė kyla dėl dviejų įstatyme nustatytų pareigų pažeidimo: 1) įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo administratoriui perduoti įmonės turtą ir dokumentus (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, 7 dalies 1 punktas), 2) vadovo pareigos rūpintis įmonės finansine atskaitomybe pažeidimą, kurios turinys detalizuojamas Akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 straipsnio 12 dalies 2 punkte, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ĮFAĮ) 27 straipsnyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-145-415/2017).

4521.

46Pažymėtina, jog tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti jo civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Nustačius, kad bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Pareiga paneigti šią prezumpciją tenka bendrovės vadovui.

4722.

48Nagrinėjamu atveju ieškovė atsakovų neteisėtus veiksmus grindžia aplinkybe dėl BUAB „Staga“ turto bei dokumentų bankroto administratoriui neperdavimo, kadangi, anot ieškovės, šis faktas dėl BUAB „Staga“ turto bei dokumentų bankroto administratoriui neperdavimo suponuoja išvadą, jog dar 2006 metais deklaruotas turėtas įmonės turtas (t. y. 131 133,57 Eur) buvo iššvaistytas ir/ar pasisavintas.

4923.

50Bylos duomenimis, atsakovas F. M. įmonės vadovo pareigas ėjo nuo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre momento iki 2006 m. rugpjūčio 1 d. Nustatyta, jog, nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. iki bankroto bylos BUAB „Staga“ iškėlimo įmonės vadovu buvo atsakovas G. S., kuris nuo 2006 m. rugpjūčio 17 d. Juridinių asmenų registre taip pat yra registruotas ir kaip šios įmonės akcininkas. Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, pagrindžiančių, kad atsakovas F. M. nebuvo tinkamai įvykdęs pareigą perduoti naujam įmonės vadovui visą turimą įmonės turtą bei dokumentus. Be to, byloje nėra ir jokių duomenų apie tai, jog naujas įmonės vadovas – atsakovas G. S. – reiškė kokias nors pretenzijas buvusiam įmonės vadovui – atsakovui F. M. – dėl įmonės dokumentų bei turto netinkamo perdavimo. Atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus apygardos teismui sprendžiant klausimą dėl baudos atsakovui G. S. kaip buvusiam įmonės vadovui skyrimo už įmonės dokumentų bei turto bankroto administratoriui neperdavimą, atsakovas G. S., būdamas informuotas apie šio klausimo sprendimą, neteikė teismui jokių paaiškinimų bei argumentų dėl galimybės perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus bei turtą nebuvimo, buvusiam įmonės vadovui – atsakovui F. M. – galimai netinkamai įvykdžius pareigą perduoti naujam įmonės vadovui įmonės turtą bei dokumentus. Be to, byloje nėra ir jokių įrodymų, kurie leistų spręsti apie galimai netinkamai vykdytą atsakovo F. M. pareigą rūpintis įmonės finansine atskaitomybe, kas tokioje situacijoje galėtų sąlygoti ir atitinkamai netinkamą įmonės dokumentų bei turto perdavimą naujam įmonės vadovui. Taigi, teismas sprendžia, jog pasikeitus įmonės vadovui, kuris vėliau tapo ir šios įmonės akcininku, įmonės dokumentai bei turtas buvo perduoti naujam įmonės vadovui, t. y. atsakovas F. M. buvo tinkamai įvykdęs pareigą perduoti naujam įmonės vadovui turimą įmonės turtą bei dokumentus. Teismas atkreipia dėmesį, jog byloje nėra duomenų, leidžiančių daryti bent prielaidą, kad atsakovui F. M. perdavus turimą įmonės turtą bei dokumentus naujam įmonės vadovui – atsakovui G. S., dalis įmonės turto - 131 133,57 Eur - galimai nebuvo perduoti. Taigi, atsižvelgdamas į bylos medžiagą, teismas daro išvadą, jog ieškovė neįrodė aplinkybės, kad būtent atsakovas F. M. iššvaistė ir/ar pasisavino BUAB „Staga“ turtą - 131 133,57 Eur, t. y. jog atsakovo F. M. neteisėti veiksmai (neveikimas) šiuo atveju sąlygojo žalos įmonei atsiradimą.

5124.

52Teismas pažymi, kad, atsakovas G. S. įmonės vadovu bei akcininku buvo nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. iki bankroto bylos įmonei iškėlimo (2014 metais), t. y. 8 metus. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius atsakovo G. S. neteisėtus veiksmus dėl galimai įmonei padarytos 131 133,57 Eur žalos iš esmės grindžia tik pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei dokumentus pažeidimu, nenurodydamas daugiau jokių kitų aplinkybių bei nepateikdamas jokių kitų įrodymų, liudijančių apie galimai netinkamai atsakovo G. S. vykdytas vadovavimo įmonei laikotarpiu kitas jam priskirtinas pareigas. Byloje nustatyta aplinkybė, kad šios bylos nagrinėjimo metu bankroto administratorius vis dar nėra perėmęs iš ankstesnio bankroto administratoriaus pastarojo turimus įmonės dokumentus bei turtą, kas, teismo vertinimu, liudija, jog esant neišspręstam dokumentų perėmimo klausimui šioje byloje atitinkamai nėra net galimybės įvertinti pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei dokumentus įvykdymo tinkamumą bei atitinkamai spręsti dėl atsakovo G. S. specifinės civilinės atsakomybės (ne)buvimo pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą. Teismas atkreipia dėmesį, jog nors, savo ruožtu, byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas G. S. nuo 2006 metų neteikė Juridinių asmenų registrui įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, tačiau ši aplinkybė liudija tik apie pareigos, įtvirtintos ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 bei 7 punkte pažeidimą, tačiau šios pareigos pažeidimas, teismo vertinimu, nesant jokių kitų įrodymų, savaime nepatvirtina žalos tokiu neteisėtu neveikimu įmonei atsiradimo fakto. Savo ruožtu, jokių duomenų, pagrindžiančių kitą atsakovo G. S. galimai neteisėtą (ne)veikimą įmonės bei jos kreditorių atžvilgiu, sąlygojusį žalos įmonei atsiradimą, bankroto administratorius nenurodė bei iš esmės bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo. Taigi, teismas sprendžia, jog iš bylos medžiagos nėra galimybės daryti vienareikšmę išvadą, jog atsakovas G. S. 131 133,57 Eur turtą iššvaistė ar/ir pasisavino, t. y. jog atsakovo G. S. neteisėti veiksmai (neveikimas) šiuo atveju sąlygojo žalos įmonei atsiradimą.

5325.

54Be to, atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartyje, spręsdamas klausimą dėl BUAB „Staga“ bankroto bylos iškėlimo, nustatė, jog dar 2006 metais įmonėje vidutiniškai dirbo 7 darbuotojai, o bankroto bylos iškėlimo dieną BUAB „Staga“ finansinė situacija ir turimas turas neatitiko duomenų, nurodytų 2006 metų finansinės atskaitomybės dokumentuose. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, liudija, jog per visą šį laiką, kuomet įmonės vadovu buvo atsakovas G. S., įmonės finansinė padėtis objektyviąja prasme iš esmės galėjo kisti tiek dėl vykdytos įmonės veiklos, tiek dėl įmonės turimo materialaus turto vertės galimo pokyčio, susijusio su ekonomine situacija, nusidėvėjimu, sugedimu, pagerinimu ir pan. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovės pateiktas byloje BUAB „Staga“ balansas už 2016 metus liudija tik apie įmonės finansinę padėtį, buvusią 2006 metų pabaigoje, tačiau neatspindi tolimesnės atsakovo G. S. vadovavimo įmonei laikotarpiu buvusios įmonės finansinės padėties bei jos pokyčio. Savo ruožtu, jokių kitų įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo G. S. vadovavimo įmonei laikotarpiu buvusią įmonės finansinę padėtį (jos pokyčius), ieškovė byloje nepateikė. Taigi, vertinant aplinkybes, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktą įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o, savo ruožtu, 2006 metų balanso duomenims iš esmės esant neaktualiems dėl finansinės padėties pakitimo atsakovo G. S. vadovavimo įmonei laikotarpiu, laikytina, jog tokiu atveju nėra pagrindo išvadai, kad įmonė dėl atsakovo G. S. patyrė žalą lygią 2006 metų balanse nurodytai įmonės turimo turto sumai. Taigi, teismas konstatuoja, jog ieškovės pateiktas byloje 2006 metų balansas šiuo atveju nepatvirtinta nei įmonei padarytos žalos fakto, nei jos dydžio.

5526.

56Pažymėtina, jog kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 12, 178 straipsniai). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002; kt.). Teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė atsakovų neteisėtų veiksmų, pastariesiems einant įmonės vadovo pareigas, bei neįrodė įmonės patirtos žalos fakto bei dydžio, dėl ko laikytina, jog ieškinys atsakovų atžvilgiu yra nepagrįstas ir atmestinas visa apimtimi.

5727.

58Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju pritartina atsakovo F. M. teiginiui, jog ieškinys yra pateiktas praleidus sutrumpintą trijų metų senaties terminą ieškiniams dėl žalos atlyginimo pareikšti. CK 1.125 straipsnyje nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai atskirų rūšių reikalavimams. Šio straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo (būtent toks ieškinys pareikštas nagrinėjamoje byloje). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia arba turi suvokti apie savo teisės pažeidimą. Teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo to momento, kai suėjo teismo įmonės vadovui nustatytas 15 dienų terminas perduoti įmonės turtą bei dokumentus, kadangi būtent nuo šio momento teismo paskirtas bankroto administratorius turėjo sužinoti apie teisės pažeidimus, t. y. apie įmonės vadovų (atsakovų) galimai padarytą žalą. Teismas pažymi, jog vien ta aplinkybė, kad vykdant bankroto procedūras pasikeitė bankroto administratorius, nesudaro pagrindo skaičiuoti ieškinio senaties termino pradžią nuo naujo bankroto administratoriaus paskyrimo dienos. Tokios pozicijos dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo bankroto byloje paskyrus naują administratorių laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1324/2014). Taigi, vertinant aplinkybes, jog bankroto administratorius ieškinį pareiškė tik 2018 m. birželio 20 d., laikytina, jog šis ieškinys pateiktas praleidus CK 1.125 straipsnio 8 dalyje numatytą sutrumpintą trijų metų senaties terminą ieškiniams dėl žalos atlyginimo pareikšti, dėl ko ieškovei nereiškus prašymo šį terminą atnaujinti, egzistuoja teisinis pagrindas taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu taip pat ieškinį atmesti.

5928.

60Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovės ieškinys atmestinas, kadangi yra nepagrįstas bei pareikštas praleidus įstatyme įtvirtintą sutrumpintą trijų metų senaties terminą ieškiniams dėl žalos atlyginimo pareikšti.

6129.

62Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Nagrinėjamu atveju atsakovai nepateikė teismui įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, dėl ko šios išlaidos jiems nėra atlyginamos.

63Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

64Ieškinį atmesti.

65Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 1.... 5. Ieškovė BUAB „Staga“ (toliau ir ieškovė, įmonė, BUAB „Staga“),... 6. 2.... 7. Ieškovė nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d.... 8. 3.... 9. Atkreipė dėmesį, jog Vilniaus apygardos teismas, iškėlęs įmonei bankroto... 10. 4.... 11. Anot ieškovės, neperdavę įmonei priklausančio turto ir dokumentų,... 12. 5.... 13. Paaiškino, kad atsakovas F. M. įmonės vadovo pareigas ėjo iki 2006 m.... 14. 6.... 15. Teismo posėdžio metu bankroto administratorius palaikė ieškinyje... 16. 7.... 17. Atsakovas F. M. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad su pareikštu... 18. 8.... 19. Nurodė, kad ieškinys yra grindžiamas prielaidomis, o ne patikimais ir... 20. 9.... 21. Anot atsakovo F. M., bankroto administratorius, neperėmęs iš paskutinio... 22. 10.... 23. Atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju aplinkybė, jog atsakovas F. M. vadovavimo... 24. 11.... 25. Nurodė, kad, be kita ko, atsakovo F. M. nuomone, ieškinys yra pateiktas,... 26. 12.... 27. Atsakovo F. M. atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinyje nėra... 28. 13.... 29. Atsakovas G. S. atsiliepimo byloje nepateikė.... 30. Ieškinys atmestinas.... 31. 14.... 32. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis, BUAB „Staga“ Juridinių asmenų... 33. 15.... 34. Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi... 35. 16.... 36. Remiantis bylos medžiaga, 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi Vilniaus... 37. 17.... 38. Šiuo metu ieškovė reiškia ieškinį atsakovams kaip buvusiems įmonės... 39. 18.... 40. Juridiniai asmenys įgyja civilines teises ir prisiima pareigas bei jas... 41. 19.... 42. Savo ruožtu, aptartų bendrovės vadovo kompetencijai priskirtų pareigų... 43. 20.... 44. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog, savo ruožtu, už įmonės dokumentų bei... 45. 21.... 46. Pažymėtina, jog tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui civilinę... 47. 22.... 48. Nagrinėjamu atveju ieškovė atsakovų neteisėtus veiksmus grindžia... 49. 23.... 50. Bylos duomenimis, atsakovas F. M. įmonės vadovo pareigas ėjo nuo įmonės... 51. 24.... 52. Teismas pažymi, kad, atsakovas G. S. įmonės vadovu bei akcininku buvo nuo... 53. 25.... 54. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8... 55. 26.... 56. Pažymėtina, jog kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi... 57. 27.... 58. Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju pritartina atsakovo F. M. teiginiui,... 59. 28.... 60. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovės ieškinys... 61. 29.... 62. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas... 63. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,... 64. Ieškinį atmesti.... 65. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...