Byla 2-81-514/2012
Dėl prievolės įvykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui G. Ž. dėl prievolės įvykdymo ir

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 203,97 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 185,64 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teise iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2007-10-18 su atsakovu buvo sudaryta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. ( - ) (toliau – sutartis), perdavė atsakovui valdyti ir naudotis stiprintuvą fli loaded800s, kolonėles pioneer ts-a6911 (toliau – prekės), su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise. Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui delspinigius 0,5 procento nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, įsiskolinimas sudaro 203,97 Lt likusių mokėjimų ir 185,64 Lt delspinigių, iš viso 389,61 Lt.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2011-12-28 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (CPK 130 str.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Dėl skolos

6Bylos medžiagos nustatyta, jog 2007-10-18 tarp šalių buvo sudaryta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią atsakovui valdymo ir naudojimosi teise buvo perduota vaizdo-garso aparatūra – stiprintuvas fli loaded800s, kolonėlės pioneer ts-a6911 (toliau – prekės), 727 Lt vertės (su PVM), su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal sutartį, prekės pereis atsakovui nuosavybės teise. Prekės atsakovui buvo perduotos valdymo ir naudojimosi teise pagal prekės perdavimo – priėmimo aktą. Atsakovas įsipareigojo vykdyti mokėjimus (įmokas) ieškovui pagal šalių suderintą mokėjimo grafiką nuo 2007-11-29 iki 2009-04-29, tačiau sumokėjo 619,98 Lt, liko nesumokėta 203,97 Lt. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp šalių susidarė išperkamosios nuomos teisiniai santykiai (CK 6.503, 6.886 str.). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą – suteikė atsakovui valdyti ir naudoti sutartyje numatytą daiktą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, nesumokėdama šia sutartimi nustatytos daikto kainos. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (LR CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes neįvykdė sutarties (nesumokėjo sutartimi nustatytos daikto kainos) ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Prievolių, kylančių iš sutarties, nevykdymas sąlygoja dėl sutarties nevykdymo kalto asmens civilinės atsakomybės atsiradimą, t. y. pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovui atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.258 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 203,97 Lt likusių mokėjimų pagal sutartį.

7Dėl delspinigių

8Ieškovas prašo iš atsakovo be pagrindinės prievolės priteisti 185,64 Lt delspinigių. Netinkamas prievolių, kylančių iš sutarties, vykdymas sąlygoja dėl sutarties nevykdymo kalto asmens civilinės atsakomybės atsiradimą. Atsakovas nevykdė sutartinio įsipareigojimo laiku mokėti įmokas, pažeidė sutartinę prievolę, todėl privalo sumokėti ieškovui sutartyje numatytas netesybas (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Teismas nustatė, kad atsakovas, nesumokėjęs sutartyje nustatytos pradinės įmokos, eilinės įmokos ar bendro tvarkymo mokesčio, remiantis šalių sudarytos sutarties 3.9. punktu, privalo ieškovui mokėti delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo pirmos uždelsimo dienos. Pagal ieškovo pateiktą delspinigių paskaičiavimo lentelę, delspinigiai sudaro 185,64 Lt už 182 dienas (pritaikius senaties terminą), t. y. po 0,5 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

9Remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Teismų praktikoje dėl netesybų priteisimo taip pat pripažįstama, jog ir 0,02 procento dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006).

10Pagal CK 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 8 d. nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (185,64 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 178 straipsnis). Byloje nesant pagrįstų duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku ieškovas patyrė didesnių nuostolių nei 0,05 procentų delspinigių vertinė išraiška, bei atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes darytina išvada, jog 0,5 procentų dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl ieškinio patenkinimas dėl tokio dydžio delspinigių priteisimo prieštarautų tiek teismų praktikai, tiek teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra finansinių paslaugų teikimas, taip pat į tai, jog ieškovas turėjo įvertinti prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, nustatydamas palūkanų normą, delspinigių dydį mažina iki 0,05 procento už kiekvieną praleistą mokėti dieną. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas iš pradžių mokėjo įmokas laiku, jų nebemokėjo nuo 2008-12-29, tačiau ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2011-12-19, t. y. beveik po 3 metų. Teismas, sumažindamas sutartines netesybas ir nustatydamas jas minimalaus dydžio, nepaneigia šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, o sutarties nuostatas pakoregavo pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 straipsnio 2 dalis). Ši netesybų suma negali būti laikoma neteisinga, nes ieškovas neįrodinėjo patirtų nuostolių dydžio, o priteista suma rodo, kad teismo nustatytas delspinigių dydis (0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną) yra toks, koks paprastai taikomas panašiais atvejais teismų praktikoje. Remiantis išdėstytais motyvais bei atsižvelgiant į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, iš atsakovo priteistina 18,56 Lt delspinigių (203,97 Lt grąžintina suma x 0,05 procento delspinigių už dieną x 182 dienos, už kurias skaičiuojami delspinigiai = 18,56 Lt). Likusioje dalyje ieškinys atmestinas (CPK 178 str.).

11Dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

14Iš atsakovo taip pat priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 70 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 93 str. 2 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 straipsniu,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš G. Ž. 203,97 Lt (du šimtus tris litus 97 ct) likusių mokėjimų, 18,56 Lt (trisdešimt septynis litus 12 ct) delspinigių, iš viso 222,53 Lt (du šimtus dvidešimt du litus 53 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-12-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų UAB „( - )“.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

20pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai