Byla 2A-376/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Aivarui Raišučiui, atsakovui B. M., jo atstovui advokatui Gediminui Butkui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Utetra“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies civilinėje byloje Nr. 2-42-544/2008 pagal ieškovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Utetra“ ieškinį atsakovams B. M., M. B., uždarajai akcinei bendrovei ,,Bleiras“, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų atsakovų pusėje S. T., K. J. T., J. S., A. M., UAB „Astilbė“, L. M., trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje A. P., dėl 195 400 Lt nuostoliams atlyginti priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas LUAB „Utetra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų B. M., M. B., UAB ,,Bleiras“ 195 400 Lt nuostoliams atlyginti, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Bleiras“ 2002 m. vasario 2 d. ir 2002 m. gruodžio 20 d. savo vardu įregistravo krovinines transporto priemones Mercedes Benz 1422, valst. Nr. EUE 150, valst. Nr. FUB 053, valst. Nr. FUB 054 ir jas 2002 m. gruodžio 20 d. pardavė J. T., K. J. T. ir pagrindinei UAB „Bleiras“ akcininkei S. T. UAB „Utetra“ , kurios direktoriumi buvo M. B., 2002 m. gruodžio 30 d. iš šių fizinių asmenų nupirko šiuos Mercedes Benz 1422 automobilius už bendrą 160 000 Lt. UAB „Utetra“, atstovaujama atsakovo M. B., ir UAB „Bleiras“ 2003 m. sausio 2 d. sudarė sutartį, pagal kurią UAB „Bleiras“ įsipareigojo už 35 400 Lt atlikti minėtų trijų Mercedes Benz 1422 automobilių išmontavimą, išmontuotas detales sudėti į keturis UAB „Utetra“ nuosavybės teise priklausančius, UAB „Astilbė“ išnuomotus automobilius MB 1628 valst. Nr. BUJ 682, MB 1635 valst. Nr. EUD 166, MB 1735 valst. Nr. EUA 760 ir MB 1735 valst. Nr. BUT 189 ir juos suremontuoti. Ieškovas 2003 m. sausio 24 d. sumokėjo 35 400 Lt UAB „Bleiras“ pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras. UAB „Utetra“ direktorius M. B. minėtus vilkikus 2003 m. sausio 20 - 23 d. pardavė jų nuomininkui UAB „Astilbė“ už 44 000 Lt pagal 2003 m. sausio 8 d. nustatytą šių transporto priemonių rinkos kainą, nors remonto metu į ieškovui priklausančius vilkikus turėjo būti sumontuotos tokios vertės detalės: į vilkiką valst. Nr. BUT 189 už 53 100 Lt; į vilkiką valst. Nr. BUJ 682 už 24 600 Lt; į vilkiką valst. Nr. EUA 760 už 53 700 Lt ir į vilkiką valst. Nr. EUD 166 už 26 600 Lt. Ieškovo teigimu vilkikai iš trečiųjų asmenų buvo nupirkti už nepagrįstai didelę kainą, o ieškovo turimi vilkikai pagal minėtą sutartį nebuvo suremontuoti, todėl dėl bendrų atsakovų veiksmų bendrovė „Utetra“ patyrė 195 400 Lt nuostolį (160 000 Lt vilkikų įgijimo išlaidos ir 35 400 Lt sumokėti pagal sutartį už neatliktus remonto darbus). Ieškovo nuomone, žala jam padaryta visų atsakovų bendrais veiksmais, todėl pagal CK 6.279 straipsnio 1 dalį jie turi atsakyti solidariai. M. B. atsakingas ieškovui pagal Akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 8 dalį ir pagal CK 2.87 straipsnio 1 dalį. Atsakovai B. M. ir UAB „Bleiras“ yra atsakingi ieškovui pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, 6.247-6.249 straipsnius, 6.251 straipsnį, 6.263 straipsnio 1 ir 2 dalis.

4Panevėžio apygardos teismas 2008 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui LUAB „Utetra“ iš atsakovo M. B. 160 000 Lt žalai atlyginti, 5 procentų metines palūkanas už priteistus 160 000 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei atitinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio dalį dėl 35 400 Lt priteisimo ir ieškinį atsakovų UAB „Bleiras“ ir B. M. atžvilgiu atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Panevėžio apygardos teismo 2004 m. balandžio 2 d. sprendimu UAB „Utetra“ paskelbta likviduojama bendrove, jos likvidatoriumi paskirtas V. G., kuris likviduojamos įmonės dokumentus perėmė ir sandorius patikrino 2004 m. lapkričio 12 d., ieškinį pareiškė 2006 m. liepos 28 d., todėl CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas 3 metų žalos atlyginimo reikalavimo senaties terminas nebuvo pasibaigęs, todėl taikyti ieškinio senatį nėra pagrindo. Teismas nustatė, kad atsakovas M. B., būdamas bendrovės „Utetra“ administracijos vadovu, neveikė šios įmonės interesais. Be visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo ar pagrindinio akcininko pritarimo (leidimo) iš T. šeimos narių 2002 m. gruodžio 30-31 dienomis už nepagrįstai didelę 160 000 Lt kainą pirko bendrovei „Utetra“ krovininius automobilius Mercedes Benz 1422, valstybinis numeris EUE 150, valstybinis numeris FUB0 53, valstybinis numeris FUB 054, nenustatęs realios šių transporto priemonių rinkos kainos. UAB „Utetra“, atstovaujama atsakovo M. B. su UAB „Bleiras“ 2003 m. sausio 2 d. sudarė vilkikų remonto ir montavimo darbų sutartį. Pagal šią sutartį demontavus įsigytus vilkikus, jų kaip ieškovės UAB „Utetra“ vertingų turto objektų neliko ir taip be pagrindo buvo sumažintas įmonės turtas, reikalingas pagrindinei ūkinei komercinei veiklai vykdyti. Dėl minėtų atsakovo M. B. veiksmų ieškovas patyrė 160 000 Lt nuostolių. Atsakovas M. B. dirbo ieškovo vyr. finansininku tuo metu, kai jos vadovu dirbo B. M. ir šiose pareigose jį pakeitė. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas dirba UAB „Bleiras“, kurios steigėja ir pagrindinė akcininkė yra S. T. 2005 m. rugpjūčio 12 d. duomenimis, K. J. T. buvo UAB „Bleiras“ administracijos vadovu. Teismas konstatavo, kad šie asmenys uždirbo ženklią pinigų sumą iš aptartų vilkikų pirkimo-pardavimo sandorių. Tiek UAB „Utetra“, tiek UAB „Bleiras“ veikė panašioje teritorijoje ir užsiėmė panašia veikla, atsakovą M. B. su minėtais asmenimis ir bendrovėmis siejo pasitikėjimo, verslo, darbiniai, komerciniai ryšiai, todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovas veikė nesąžiningai ieškovo atžvilgiu, nesiėmė tinkamų ir pakankamų priemonių bendrovės turto apsaugai užtikrinti, nerūpestingai atliko savo pareigas, sudarė nuostolingus ir ekonomiškai nenaudingus sandorius (ABĮ 37 str.). Teismo nuomone, ieškovas neįrodė atsakovų B. M. ir UAB „Bleiras“ civilinės atsakomybės sąlygų ir bendro veikimo kartu su atsakovu M. B., padarant 160 000 Lt žalą ieškovui. UAB „Utetra“ ir UAB „Bleiras“ 2003 m. sausio 2 d. sudaryta sutartis nėra pripažinta negaliojančia ir ieškovas jos neginčija. Minėtos sutarties pagrindu išduoti finansinės apskaitos dokumentai taip pat atitinka esminius Buhalterinės apskaitos įstatyme numatytus rekvizitus tokio pobūdžio dokumentams, todėl yra galiojantys ir įstatymo nustatyta tvarka nenuginčyti. Byloje pateikti duomenys apie tai, kad parduoti vilkikai buvo išvykę į užsienio reisus ir kad UAB ,,Rikusta“ 2003 m. sausio 8 d. atliko transporto priemonių apžiūrą, neįrodo, kad vilkikai negalėjo būti suremontuoti iki 2003 m. sausio 20 d. Teismas taip pat nurodė, kad nebuvo pateikta jokia atsakovo B. M., kaip ieškovo verslo konsultanto, išvada dėl ginčo sandorio teisėtumo ar ekonominio naudingumo. Teismui nebuvo pateikta šios pareigybės instrukcija ar nuostatai, todėl nebuvo pagrindo teigti, kad atsakovas B. M. netinkamai atliko ar neatliko privalomų atlikti veiksmų ar neveikė taip, kaip privalėjo, ir tuo padarė ieškovui žalą. Duomenys apie tai, kad atsakovas B. M. buvo ieškovo pagrindiniu akcininku, o dabar šios akcijos priklauso ieškovo sutuoktinei nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovas B. M. bendrais su kitais atsakovais veiksmais padarė žalą ieškovui. Teismas konstatavo, kad ieškovas nenurodė jokių atsakovo UAB „Bleiras“ neteisėtų veiksmų ar neteisėto neveikimo, sąlygojusio žalos įmonei „Utetra“ atsiradimą. Dėl minėtų aplinkybių, ieškinio dalį dėl M. B., B. M. ir UAB „Bleiras“ solidariais veiksmais padarytos žalos atlyginimo teismas atmetė.

5Apeliaciniu skundu ieškovas likviduojama UAB ,,Utetra“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą pakeisti - 195 400 Lt žalos atlyginimą bei bylinėjimosi išlaidas priteisti solidariai iš visų trijų atsakovų: M. B., B. M. ir UAB „Bleiras“. Ieškovas skunde nurodo:

61. teismas nepagrįstai pripažino, kad dėl UAB „Utetra“ ir UAB „Bleiras“ 2003 m. sausio 2 d. sudarytos sutarties UAB „Utetra“ nepatyrė 35 400 Lt. nuostolių. UAB „Bleiras“ neatliko jokių transporto priemonių remonto darbų pagal minėtą sutartį, atsakovai B. M. ir M. B. patvirtino tariamai atliktus darbus, todėl visi trys atsakovai privalo atlyginti nepagrįstai UAB „Bleiras“ sumokėtą sumą. Atsakovo M. B. veiksmai neatitiko UAB „Utetra“ interesų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje nustatytų pareigų. Byloje esantys duomenys įrodo, kad atsakovai neteisėtai siekė naudos ieškovo sąskaita, ir šie veiksmai ženkliai įtakojo tolimesnę įmonės būklę ir likvidavimą. Ieškovas pažymi, kad UAB „Utetra“ 69 procentai akcijų priklausė atsakovo B. M. sutuoktinei, tačiau faktiškai B. M. elgdamasis nesąžiningai, pats priiminėjo sprendimus susijusius su įmonės veikla, todėl sprendžiant dėl jo civilinės atsakomybės tokia veikla turi būti vertinama, kaip įmonės akcininko (dalyvio) veikla, priimant sprendimus tiesiogiai susijusius su įmonės valdymu.

72. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad bylos duomenys apie vilkikų išvykimą į užsienio reisus 2003 m. sausio 9-20 dienomis neįrodo, jog dėl to jie negalėjo būti remontuojami. Atsakovas UAB ,,Bleiras“ neįrodė, kad pagal 2003 m. sausio 2 d. sutartį automobilių demontavimo ir remonto darbams atlikti užteko 1-3 dienų vienam automobiliui. UAB „Bleiras“ pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai to asmens atžvilgiu, kuriam teikia paslaugas, t. y. ieškovui UAB „Utetra“, todėl šiam atsakovui kyla solidari pareiga su kitais atsakovais atlyginti 35 400 Lt ir 160 000 Lt žalą ieškovui UAB „Utetra“.

8Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Bleiras“ prašo skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškinio reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų 35 400 Lt žalai atlyginti pagal 2003 m. sausio 2 d. automobilių remonto ir montavimo darbų sutartį ieškovas iš esmės sieja su tuo, kad, jo nuomone, sutartis nebuvo vykdoma, ji yra tariama ir bendrovei „Bleiras“ 35 400 Lt buvo sumokėti nepagrįstai. Nors ieškovas reikalauja taikyti sandorio negaliojimo pasekmes, priteisti sutarties kainą, tačiau paties sandorio neginčija. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog darbai pagal sutartį buvo atlikti tinkamai ir bendrovė „Bleiras“ pagrįstai gavo jų apmokėjimą, todėl pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimą priteisti remonto darbų kainą iš UAB „Bleiras“. UAB „Bleiras“ nurodo, kad pirmosios instancjos teismas pagrįstai atmetė LUAB „Utetra“ reikalavimą priteisti solidariai su kitais atsakovais iš UAB „Bleiras“ 160 000 Lt žalos atlyginimą, nes ieškovas nenurodė ir neįrodė bendrovės „Bleiras“ neteisėtų veiksmų, dėl kurių ieškovui kilo nurodyto dydžio žala. Dėl trijų vilkikų, kuriuos ieškovas pirko iš fizinių asmenų už 160 000 Lt, įsigijimo ieškovo ir atsakovo UAB „Bleiras“ nesiejo jokie sutartiniai santykiai. Ieškovas neįrodė, kad įvežęs į Lietuvą šias transporto priemones ir jas pardavęs T. atsakovas UAB „Bleiras“ pažeidė teisės aktų reikalavimus ar bendro pobūdžio pareigą elgtis taip, kad kitam asmeniui nebūtų padaryta žalos. Ieškovas neįrodė, kad atsakovo UAB „Bleiras“ veiksmais ieškovui buvo padaryta žala. Teigia, kad ieškovas nenurodė ir neįrodė aplinkybių, būtinų atsakovo UAB „Bleiras“ civilinei atsakomybei kilti, todėl nepagrįstai reikalauja žalos atlyginimą priteisti iš įmonės „Bleiras“ solidariai su bendrovės „Utetra“ administracijos vadovu M. B. ir šios įmonės akcininkės L. M. sutuoktiniu ir darbuotoju B. M. Žalos atsiradimą ieškovas sieja su tuo, kad jo valdymo organai nepagrįstai brangiai pirko turtą, kurį panaudojo kito turto pagerinimui, o šį pardavė už nepagrįstai mažą kainą. Tuo tarpu ieškovą ir atsakovą UAB „Bleiras“ siejo tik transporto priemonių remonto teisiniai santykiai, todėl įmonės „Utetra“ valdymo organų ir bendrovės „Bleiras“ veiksmų bendrumo nėra ir įmonei „Utetra“ atsiradusi žala nėra bendrovės „Bleiras“ veiksmų padarinys.

9Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas B. M. prašo skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad darbai pagal ieškovo ir UAB ,,Bleiras“ 2003 m. sausio 2 d. sutartį nebuvo atlikti. Teigia, kad įmonės „Utetra“ akcijas padovanojęs sutuoktinei L. M., toliau įmonės valdyme nedalyvavo, direktoriui M. B. ir akcininkei L. M. konsultacijų neteikė.

10Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo L. M. prašo skundą atmesti, Panevėžio apygardos teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad 2003 m. sausio 2 d. automobilių demontavimo ir remonto darbų sutartis nėra ginčijama, o byloje pateiktais dokumentais įrodyta, kad atsakovas UAB ,,Bleiras“ sutartyje numatytus remonto darbus atliko ir už juos ieškovas sumokėjo pagrįstai. Ieškovas jokiais teismui pateiktais duomenimis neįrodė, kad atsakovo UAB ,,Bleiras“ neteisėtais veiksmais įmonei „Utetra“ buvo padaryta žala. Ieškovą ir atsakovą UAB ,,Bleiras“ siejo sutartiniai santykiai, o padarytą žalą ieškovas kildina iš netinkamų ieškovo valdymo organų veiksmų, todėl nesant bendrų ieškovo ir atsakovo veiksmų negali būti taikoma solidarioji atsakomybė.

11Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.). Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais įrodymais tiksliai nustačius faktines aplinkybes ir atitikti materialiosios ir proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 str.).

13Panevėžio apygardos teismas įsiteisėjusiu 2004 m. balandžio 2 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr.2-29-05/2004 dėl UAB „Utetra“ veiklos tyrimo, nusprendė UAB „Utetra“ likviduoti, įmonės likvidatoriumi paskyrė UAB „Administratorius“, įgaliotu asmeniu V.G. (t.1, b.l.43-45). Nagrinėjamos bylos ginčo esmė – likviduojamos UAB „Utetra“ reikalavimas iš buvusio bendrovės administracijos vadovo M. B., jos akcininkės L. M. sutuoktinio ir įmonės darbuotojo B. M. ir UAB „Bleiras“ solidariai atlyginti bendrais veiksmais padarytą 195 400 Lt žalą. Reikalavimą iš esmės ieškovas grindė tuo, kad bendrovė patyrė nurodyto dydžio nuostolius dėl atsakovų bendrų neteisėtų veiksmų, kuriais bendrovė iš trečiųjų asmenų S. T., K. J. T. ir J. T. už nepagrįstai didelę 160 000 Lt kainą nupirko tris vilkikus, kurių išmontavimo ir jų detalių bei mechanizmų sumontavimo į ieškovui nuosavybės teise priklausančius trečiajam asmeniui UAB „Astilbė“ išnuomotus keturis vilkikus darbams apmokėti atsakovui UAB „Bleiras“ išleido 35 400 Lt, ir šiuos nuomojamus vilkikus pardavė nuomotojui už 44 000 Lt, todėl, ieškovo nuomone, dėl patirtų nuostolių atsakovai turi atsakyti ieškovui savo turtu solidariai.

14Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB “Bleiras” turėjo nuosavybės teise jam priklausančias tris transporto priemones (vilkikus) MERCEDES BENZ, 1422, kurių valstybiniai numeriai EUE 150, FUB 053 ir FUB 054 (t.1, b.l.46-49) ir kurias 2002 m. gruodžio 20 d. pardavė su bendrove susijusiai S. T. ir jos šeimos nariams: K. J. T. - vilkiką valstybinis Nr. FUB 054 už 27 000 Lt, S. T. – vilkiką valstybinis Nr. FUB 053 už 18 000 Lt ir J. T. – vilkiką valstybinis Nr. EUE 150 už 40 000 Lt (t.1, b.l.213-218; t.2, b.l.152-156). 2002 m. gruodžio 30 d. tretieji asmenys T. nupirktus vilkikus pardavė ieškovui UAB “Utetra”, kuris už vilkiką valstybinis Nr. FUB 054 K. J. T. sumokėjo 50 000 Lt, už vilkiką valstybinis Nr. FUB 053 S. T. – 40 000 Lt (nors sutartyje buvo numatyta 50 000 Lt kaina) ir J. T. už vilkiką valstybinis Nr. EUE 150 – 70 000 Lt (t.1, b.l.50-56). Tokiu būdu ieškovas UAB “Utetra” transporto priemonių pardavėjams sumokėjo 160 000 Lt. 2003 m. sausio 2 d. įvyko UAB “Utetra” neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkės L. M. turimais 69 procentais akcijų balsų buvo priimtas sprendimas įpareigoti įmonės direktorių sudaryti turto vertinimo sutartį su pasirinktu turto vertintoju, įvertinti įmonės transporto priemones, kai kurias iš jų atremontuoti ir parduoti klientams už ne mažesnę, kaip įvertinimo kainą (baudž. bylos Nr.89-2-013-05 1 tomas, b.l.161-162). 2003 m. sausio 3 d. ieškovas UAB “Utetra”, atstovaujamas direktoriaus M. B., ir atsakovas UAB “Bleiras” sudarė automobilių remonto ir montavimo darbų sutartį, kuria užsakovas bendrovė “Utetra” įsipareigojo pateikti rangovui UAB “Bleiras” nupirktus vilkikus, o rangovas įsipareigojo pagal užsakovo sudarytus autotransporto priemonių likvidavimo aktus-detalizacijas šias transporto priemones išmontuoti ir jų detales, mazgus ir įrangą sumontuoti į užsakovui priklausančias transporto priemones (vilkikus) MERCEDES BENZ, kurių valstybiniai numeriai BUJ 682, EUD 166, EUA 760 ir BUT 189, už 35 400 Lt su PVM kainą, darbus įsipareigojo atlikti nuo 2003 m. sausio 4 d. iki 2003 m. sausio 20 d. (t.1, b.l.57). Pagal vilkikų, kurių valstybiniai numerai EUE 150, FUB 053 ir FUB 054 likvidavimo aktus-detalizacijas, kuriuos pasirašė UAB “Utetra” direktorius M. B., šios įmonės verslo konsultantas B. M., mechanikas J. S., iš rangovo UAB “Bleiras” pusės - inžinierius mechanikas A. M., laikotarpiu nuo 2003 m. sausio 4 d. iki sausio 20 d. minėti vilkikai yra išmontuoti, o jų detalės, išskyrus rėmus ir važiuokles, sumontuotos į vilkikus, kurių valstybiniai numeriai BUJ 682, EUD 166, EUA 760 ir BUT 189, ir tokiu būdu į juos investuoti atitinkamai: 24 600 Lt į vilkiką, kurio valstybinis Nr. BUJ 682; 26 600 Lt į vilkiką, kurio valstybinis Nr. EUD 166; 53 700 Lt į vilkiką, kurio valstybinis Nr. EUA 760, ir 53 100 Lt į vilkiką, kurio valstybinis Nr. BUT 189 (t.1, b.l.62-64). Už vienų vilkikų išmontavimą ir kitų remontą pagal minėtą sutartį ieškovas sumokėjo atsakovui UAB “Bleiras” 35 400 Lt su PVM (t.1, b.l.58-61). Keturis vilkikus, kurių valstybiniai numeriai BUJ 682, EUD 166, EUA 760 ir BUT 189 ir į kuriuos pagal minėtus likvidavimo aktus buvo sumontuotos išardytų vilkikų detalės, ieškovas UAB “Utetra” buvo išnuomavęs trečiajam asmeniui UAB “Astilbė” (t.1, b.l.81-82). Nurodytu būdu suremontuotus vilkikus 2003 m. sausio 20, 22 ir 23 dienomis ieškovas pardavė nuomininkui UAB “Astilbė” už bendrą 44 000 Lt su PVM kainą: vilkiką, kurio valstybinis Nr. EUD 166, už 8 800 Lt (1 584 Lt PVM); vilkiką, kurio valstybinis Nr.BUJ 682, už 11 600 Lt (2 088 Lt PVM); vilkiką, kurio valstybinis Nr. BUT 189, už 11 700 Lt (2 106 Lt PVM); vilkiką, kurio valstybinis Nr. EUA 760, už 11 900 Lt (2 142 Lt PVM), kurią pirkėjas sumokėjo ieškovui dalimis nuo 2003 m. birželio 20 d. iki 2003 m. spalio 1 d. (t.1, b.l.65-80). Vykdydamas minėtą UAB “Utetra” visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, šios bendrovės direktorius atsakovas M. B. užsakė transporto priemonių vertinimą, kurį turto vertintojas atliko, vertinamas transporto priemones apžiūrėjo 2003 m. sausio 8 d. ir vertinimo dienai nustatė tokias defektus turinčių transporto priemonių vertes, už kurias jos vėliau ir buvo parduotos UAB “Astilbė” (t.1, b.l.83-129). Iš vertinimo ataskaitų matyti, kad transporto priemonės buvo apžiūrėtos ir įvertintos iki jų remonto, nes vertintojas nurodė ir techniškai tvarkingų bei geros prekinės išvaizdos tiriamų vilkikų vertes, kurios keliais tūkstančiais litų viršija vertinimo dienai nustatytas vertes. Taigi bylos duomenimis nustatytos faktinės aplinkybės liudija, kad bendrovė “Utetra” nupirko už 160 000 Lt tris transporto priemones, už kurių išmontavimo ir jų detalių sumontavimo į kitus keturis vilkikus darbus išleido 35 400 Lt, o šiuos vilkikus pardavė už bendrą 44 000 Lt su PVM kainą, nustatytą pagal pradinę šių transporto priemonių vertę.

15Dėl atsakovo Mindaugo Bazio civilinės atsakomybės.

16Akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja CK 2.87 straipsnio 7 dalis, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis to paties straipsnio 1-6 dalyje ar įmonės steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje nurodytos civilinės atsakomybės sąlygos yra ne tik reikalavimas nustatyti neteisėtus veiksmus, bet ir žalos padarymo faktą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

17Administracijos vadovas yra bendrovės valdymo organas, kuris privalo juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.). Privatūs juridiniai asmenys steigiami tenkinti privačius interesus, nukreiptus į materialiąją naudą, kurią siekia gauti tiek jurinio asmens steigėjai (dalyviai), tiek jo valdymo organų nariai. Vadinasi, privataus juridinio asmens administracijos vadovo veikla turi būti paremta tokiais elgesio ir veiksmų standartais, kurie sudarytų sąlygas tiek juridinį asmenį, tiek jo dalyvius ir narius sąžiningai įgyti arba gauti savo materialinę naudą. Administracijos vadovo veikla atitinka sąžiningo, apdairaus ir rūpestingo asmens elgesio standartus tais atvejais, kai šis asmuo sudaro privačiam juridiniam asmeniui, jo dalyviams ir nariams finansiškai naudingus komercinius sandorius ar atlieka kitus ekonomiškai pagrįstus veiksmus, sukuriančius materialinę gerovę. Jeigu administracijos vadovo veiksmai, priimami sprendimai ar sudaromi sandoriai yra akivaizdžiai nuostolingi, ekonomiškai nenaudingi, priešingi juridinio asmens veiklos tikslams, tokie veiksmai negali būti laikomi atitinkančiais sąžiningos ir protingos veiklos standartus. Nagrinėjamoje byloje ginčo veiksmų atlikimo metu galiojusio 2000 m. liepos 13 d. redakcijos Akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje (šiuo metu galiojančio įstatymo 19 str. 8 d.) nustatyta, kad bendrovės valdymo organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi. Nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi veiksmai gali pasireikšti prekių, paslaugų ar darbų pirkimu didesnėmis arba jų pardavimu mažesnėmis negu rinkos kainomis, bendrovės turto švaistymu ir kitais juridinio asmens atžvilgiu neteisėtais veiksmais. Administracijos vadovas, atlikęs tokius ar kitus neteisėtus veiksmus, arba kitaip pažeidęs pareigą veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens atžvilgiu, jeigu dėl to juridinis asmuo patyrė žalos, turi atlyginti juridiniam asmeniui dėl tokių veiksmų ar pareigos nevykdymo (netinkamo vykdymo) patirtą žalą (CK 2.87 str. 7 d., 2002 m. spalio 8 d. redakcijos Akcinių bendrovių įstatymo 38 str. 12 d., UAB “Utetra” įstatų 5.27. p.).

18Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas M. B. buvo bendrovės “Utetra” administracijos vadovu tuomet, kai buvo sudaryti vilkikų iš trečiųjų asmenų T. įsigijimo, jų išmontavimo darbų bei kitų vilkikų pardavimo sandoriai, kuriuos įmonės vardu sudarė direktorius M. B. Pirmosios instancijos teismas vilkikų įsigijimą iš T. už 160 000 Lt kainą įvertino nuostolingu bendrovei sandoriu, bendrovės “Utetra” direktoriaus veiksmus pripažino nesąžiningais vadovaujamos įmonės atžvilgiu, todėl konstatavo jo atsakomybę ieškovui už iššvaistytus įmonės 160 000 Lt. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą priteisti 35 400 Lt įmonės patirtas išlaidas, susijusias su apmokėjimu rangovui UAB “Bleiras” už nupirktų vilkikų išmontavimą ir kitų vilkikų remontą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nes netinkamai įvertino atsakovo M. B. veiksmus, kurie lėmė, kad bendrovės turėtos vilkikų remonto išlaidos, juos pardavus, neatsipirko. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo šioje dalyje argumentais ir pripažįsta, kad šios išlaidos ekonomiškai nepateisinamos, nes išardžius už didelę kainą pirktus vilkikus ir jų detales sumontavus į keturis kitus bendrovės turėtus vilkikus, šie buvo parduoti už kainą, kuri buvo nustatyta įvertinus neremontuotas transporto priemones. Tokia vilkikų pardavimo kaina iš esmės neatitiko ir akcininkų susirinkimo sprendimo, kuriuo bendrovės vadovas buvo įpareigotas įkainoti transporto priemones, kurias reikia suremontuoti ir parduoti už ne mažesnę, kaip įvertinta, kainą. Atkreiptinas dėmesys, kad transporto priemonių vertinimo ataskaitose yra pateiktos ir vertintų vilkikų, jeigu jie būtų techniškai tvarkingi ir geros prekinės išvaizdos, tikėtinos vidutinės rinkos vertės, kurios yra didesnės už vertinimo dienai nustatytas vertes, pagal kurias ir buvo parduoti vilkikai jų nuomotojui. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad parduotų transporto priemonių remonto išlaidos bendrovei buvo ekonomiškai nenaudingos, jų negalima priskirti prie nepasisekusios ūkinės rizikos, nes buvo peržengtos įprastinės rizikos versle ribos. Tai, kad nuostolingas transporto priemonių pardavimas lėmė įmonės “Utetra” ekonominį nuosmūkį, liudija byloje esanti ir pirmosios instancijos teismo tinkamai įvertinta bendrovės “Utetra” veiklos tyrimo ataskaita (3 t., b. l. 145-149). Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad vilkikų remontui išleidęs 35 400 Lt, o juos pardavęs pagal neremontuotų vertę, atsakovas M. B. netinkamai vykdė veiksmų atlikimo metu galiojusio 2000 m. liepos 13 d. redakcijos Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnyje, UAB “Utetra” įstatų 5.25 punkte numatytas vadovo pareigas, sudarė nuostolingus sandorius, veikė priešingais įmonei interesais, šie atsakovo veiksmai sukėlė bendrovei 35 400 Lt žalą, kurią pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, 6.245 straipsnio 1 dalį, 6.246 straipsnio 1 dalį jis privalo atlyginti. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria iš atsakovo M. B. priteistas 160 000 Lt žalos atlyginimas, keistina ir priteistos žalos dydis didintinas 35 400 litų.

19Dėl atsakovų B. M. ir UAB “Bleiras” veiksmų, dėl priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir ieškovui padarytos žalos.

20Kaip minėta, šioje byloje įrodinėjimo dalyką sudaro bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala. Deliktinės civilinės atsakomybės bylose neteisėtų veiksmų, žalos ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos įrodinėjimo našta tenka ieškovui, tuo tarpu įpareigoto asmens kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš visų trijų atsakovų: buvusio UAB „Utetra“ direktoriaus M. B., šios bendrovės verslo konsultanto ir įmonės akcininkės L. M. sutuoktinio B. M. ir UAB „Bleiras“ 195 400 Lt žalos atlyginimą solidariai. Pirmosios instancijos teismas nepripažino atsakovų B. M. ir UAB „Bleiras“ veiksmų neteisėtais ir bendrais su atsakovo M. B. neteisėtais veiksmais, nenustatė visų B. M. ir UAB „Bleiras“ civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir ieškinį šioje dalyje atmetė. Ieškovas LUAB „Utetra“ apeliaciniu skundu ginčija tokį atsakovų veiksmų vertinimą, teigia, kad bylos duomenys, kuriuos pirmosios instancijos teismas įvertino netinkamai, patvirtina, jog bendrovės „Utetra“ iš trečiųjų asmenų T. nupirkti vilkikai nebuvo išmontuoti ir nebuvo remontuojami kiti trečiajam asmeniui UAB „Astilbė“ parduoti vilkikai, todėl už neatliktus darbus sumokėti 35 400 Lt turi būti solidariai priteisti ne tik iš ieškovo administracijos vadovo M. B., bet ir iš UAB „Bleiras“ bei atsakovo B. M., kuris patvirtino neatliktų darbų aktus ir tokiais veiksmais pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai tam asmeniui, kuriam atstovauja (CK 6.246 str. 1 d.). Apelianto nuomone, už 160 000 Lt dydžio padarytą žalą atsakovai UAB „Bleiras“ bei B. M. taip pat yra atsakingi, nes UAB „Utetra“ vilkikus už nepagrįstai didelę kainą nupirko iš bendrovės „Bleiras“ savininkės S. T. ir jos šeimos narių, kurie šias transporto priemones buvo įsigiję iš įmonės „Bleiras“ už mažesnę kainą, UAB „Bleiras“ šiuo vilkikus tariamai išmontavo ir suremontavo kitus įmonei „Utetra“ priklausančius vilkikus, visi šie veiksmai buvo atlikti per labai trumpą laiką, kas, apelianto nuomone, rodo visų atsakovų suderintų veiksmų bendrumą. Atsakovo B.. M. neteisėtus veiksmus ieškovas grindžia tuo, kad jo darbo santykiai su įmone „Utetra“ ir santuokiniai ryšiai su pagrindine šios bendrovės savininke rodo, jog apie nuostolingus sandorius jam buvo žinoma, tačiau jis nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų išvengta negatyvių šių sandorių padarinių įmonei.

21Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Pagal formuojamą teismų praktiką priežastinis ryšys nustatomas dviem etapais. Pirmajame etape nustatomas faktinis priežastinis ryšys, sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, tai yra nustatoma, ar žalingos pasekmės būtų atsiradusios, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrąjį etapą sudaro teisinio priežastinio ryšio nustatytas, kai sprendžiama, ar kilę padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo. Nustatant teisinį priežastinį ryšį reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę, pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą, taip pat atsižvelgti į atsakomybės prigimtį ir įprastą gyvenimišką riziką. Priežastinio ryšio buvimui ar nebuvimui nustatyti, būtina visapusiškai išanalizuoti atsakovų veiksmus ir bylos faktines aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R.B. v. Vilniaus universiteto Santariškių klinikos, bylos Nr.3K-3-556/2005; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos2006 m. spalio 11 d. nutarti, priimta civilinėje byloje A.T., J.A.P. v. Lietuvos Respublika, V.J., bylos Nr.3K-3-518/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L.B., I.V., I.Z.A. v. DBSB „Medvėgalis“, UAB „Telšių šilumos tinklai“, bylos Nr.3K-7-345/2007). Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir išsamiai ištyrė faktines bylos aplinkybes, tinkamai išanalizavo visų trijų atsakovų veiksmus, atsakovo M. B. veiksmus įvertino neteisėtais, lėmusiais žalos ieškovui atsiradimą, teisingai, o atsakovų B. M. ir UAB „Bleiras“ veiksmų nepripažino neteisėtais pagrįstai.

22Apelianto argumentai, kad atsakovas UAB „Bleiras“ yra atsakingas už bendrovės „Utetra“ patirtus nuostolius perkant vilkikus iš trečiųjų asmenų T. ir sumokant jų išmontavimo ir kitų vilkikų remonto kainą yra nepagrįsti. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teisėjų kolegija grindžia šiais motyvais. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas UAB „Bleiras“ kokiu nors būdu nulėmė vilkikų kainą, už kurią bendrovė „Utetra“ juos nupirko iš atsakovo savininkės ir jos šeimos narių. Tai, kad šiuos vilkikus tretieji asmenys T. prieš tai pirko ir bendrovės „Bleiras“ už ženkliai mažesnę kainą, neįrodo UAB „Bleiras“ veiksmų ieškovo ir trečiųjų asmenų santykiuose. Parduodamo daikto kaina nustatoma šalių susitarimu (CK 6.313 str. 1 d.). Vilkikų pirkimo-pardavimo sutarčių šalys UAB „Utetra“ ir T. nepavedė bendrovei „Bleiras“ nustatyti vilkikų kainą ir byloje neįrodyta, jog jų kainą ieškovo ir trečiųjų asmenų santykiuose nustatinėjo ši bendrovė. Apelianto teiginiai, kad iš UAB „Utetra“ ir T. sudarytų sandorių atsakovai UAB „Bleiras“ ir B. M. praturtėjo, neįrodyti. Tai, kad minėti sandoriai buvo naudingi T. nagrinėjamam ginčui nereikšmingi, nes šiems tretiesiems asmenims reikalavimų ieškovas nereiškia. Transporto priemonių išmontavimo ir remonto darbus liudija byloje esantys bendrovių „Utetra“ ir „Bleiras“ sudaryta sutartis, autotransporto priemonių likvidavimo aktai-detalizacijos, mokėjimo už šiuos darbus dokumentai, kurie atitinka esminius Buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus reikalavimus, yra galiojantys, nenuginčyti ir šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Atsakovai teigia, kad 35 400 Lt suma apmokėti darbai buvo atlikti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šios atsakovų pozicijos nepaneigia byloje esantys duomenys, kuriais remiasi apeliantas, apie tai, jog remontuoti vilkikai buvo išnuomoti trečiajam asmeniui UAB „Astilbė“ ir remonto darbų sutartyje numatytu terminu atskirais laikotarpiais jie buvo išvykę į užsienio reisus. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad buvimo Lietuvoje laikotarpiais trečiajam asmeniui UAB „Astilbė“ išnuomoti ieškovui priklausantys vilkikai galėjo būti techniškai tvarkomi, turint omenyje tai, kad išmontavimui skirti vilkikai nebuvo naudojami krovinių vežimui ir išmontavimo darbams atlikti faktinio vilkikų, kuriems buvo panaudotos išmontuotų vilkikų detalės, buvimo nereikėjo. Todėl teismas pagrįstai sprendė, kad vilkikų kelionių dokumentai neabejotinai nepaneigia šių transporto priemonių remontavimo, juolab nupirktų vilkikų išmontavimo. Pagal CPK 263 straipsnio 2 dalį teismo sprendimas yra grindžiamas tik tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurios buvo ištirtos teismo posėdyje. Pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus ir teisingai įvertino aplinkybes, susijusius su vienų transporto priemonių išmontavimu ir kitų remontu. Procesinės teisės normų įpareigotas įrodyti atsakovo veiksmų neteisėtumą, ieškovas ir apeliacinės instancijos teismui nenurodė ir nepateikė jokių patikimų duomenų apie tai, kad vilkikų išmontavimo ir remonto darbai nebuvo atlikti ir kad atsakovas UAB „Bleiras“ 35 400 Lt apmokėjimą iš ieškovo gavo nepagrįstai (CPK 263 str. 2 d.). Šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga aplinkybė, kad pagal vilkikų nuomos sutartį, sudarytą su trečiuoju asmeniu UAB „Astilbė“, nuomotojas bendrovė „Utetra“ nebuvo įpareigotas atlikti jų techninę priežiūrą (1 t., b. l. 81-82).

23Atsakovo B. M. civilinės atsakomybės klausimą, apelianto teigimu, reikia spręsti ne kaip šios bendrovės verslo konsultanto, o kaip bendrovės valdymo organo – akcininko (dalyvio), priėmusio tiesiogiai su įmonės valdymu susijusius sprendimus. Tokią apelianto poziciją teisėjų kolegija laiko netinkama, nes byloje nėra įrodymų, kad atsakovas B. M. sandorių sudaryme dalyvavo kaip įmonės dalyvis ar jos valdymo organo narys. Pirmosios instancijos teismo atliktą atsakovo B. M. veiksmų įvertinimą teisėjų kolegija pripažįsta teisingu. M. B. neteisėtų veiksmų ieškovui UAB “Utetra” atlikimo metu atsakovas B. M. šioje bendrovėje dirbo verslo konsultatu. Byloje nėra jokių duomenų, kad pagal savo darbines pareigas dėl įmonės vardu jos vadovo sudarytų sandorių šis atsakovas privalėjo duoti išvadą ar suderinimą sudaromiems sandoriams. Įmonės “Utetra” akcijas atsakovas B. M. buvo perleidęs savo sutuoktinei L. M. Byloje nėra duomenų, kad ieškovo akcininkai būtų priėmę sprendimus pirkti išmontavimui skirtus vilkikus, būtų nustatę tokių transporto priemonių pirkimo kainas. Objektyvių įrodymų, kad vilkikus už 160 000 Lt kainą bendrovė “Utetra” nupirko atsakovo B. M. inciatyva ar su jo žinia, byloje nėra (CPK 178 str.). UAB “Utetra” akcininkų susirinkimas, kuriame sekretoriumi dalyvavo atsakovas B. M., pavedė bendrovės vadovui įvertinti įmonės transporto priemones, kai kurias iš jų atremontuoti ir parduoti už ne mažesnę, kaip įvertinimo kainą. Taigi, įmonės akcininkai nesprendė tikslios transporto priemonių pardavimo kainos, o ją nustatyti pavedė įmonės direktoriui M. B. Byloje taip pat nėra duomenų, kurie neginčijamai patvirtintų, kad vilkikų pardavimo jų nuomininkui UAB “Astilbė” kaina buvo suderinta su atsakovu B. M. ar jo nurodyta. Atsakovo B. M. veiksmus pripažinti neteisėtais ir juos sieti su ieškovui padaryta 195 400 Lt žala remiantis ieškovo su apeliaciniu skundu pateiktame Panevėžio apygardos teismo 2008 m. sausio 22 d. sprendime (4 t., b. l. 9-14) nurodytomis aplinkybėmis pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nėra pagrindo. Pirma, šis teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, nes bylos, kurioje jis priimtas, šalys - ieškovas LUAB “Utetra” ir atsakovai L. M., B. M., J. M., yra padavę apeliacinius skundus. Antra, šiame sprendime nurodytu teismo teiginiu, kuriuo remiasi apeliantas, nėra konstatuota faktinė aplinkybė, o tik išreikšta tam tikra prielaida dėl B. M., nebebūnant jam bendrovės “Utetra” akcininku, veiklos šioje įmonėje. 2008 m. sausio 22 d. sprendime teismas teigė, kad “…, neatmestina, jog padovanojus įmonės akcijas L. M., sutuoktinis, kaip dirbantis įmonėje asmuo ir geriausiai žinantis bendrovės finansinę padėtį, įmonės veiklos perspektyvas ir toliau, žmonos vardu, veikė kaip akcininkas”. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovas B. M. atliko neteisėtus veiksmus ar įpareigotų veiksmų neatliko ir tai lėmė 194 500 Lt žalos ieškovui atsiradimą.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinės instancijos teisme buvo 36,85 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų (4 t., b. l.30). Patenkinus apeliacinio skundo reikalavimus 18 procentų, šios bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš apelianto 30,22 Lt suma, iš atsakovo M. B. – 6,63 Lt suma, taip pat apeliantui iš atsakovo M. B. priteistina žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dalis (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str.). Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ieškovo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir teisingai priteisė sprendime nurodytą šių išlaidų sumą, ją didinti apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nemato pagrindo. Už 195 400 Lt ginčijamos sumos apeliacinį skundą ieškovas sumokėjo 4 890 Lt žyminį mokestį (4 t., b. l. 15), nors pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 4 dalį šis mokestis yra 4 908 Lt (1 t., b. l. 21), todėl trūkstamas 18 Lt žyminis mokestis priteistinas iš apelianto valstybei (CPK 96 str.). Apeliacinės instancijos teismo priimamas procesinis sprendimas yra naudingas atsakovui B. M., todėl jo patirtos išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti priteistinos iš apelianto, pripažinus jų dydį protingą ir atitinkantį Teisingumo ministro ir advokatų tarybos patvirtintose rekomendacijose nustatytus užmokesčio dydžius (CPK 98 str.).

25Dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų atsakovų B. M. ir UAB „Bleiras“ atžvilgiu, galiojimo. Pareikštam ieškiniui apsaugoti Panevėžio apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi (t.1, b.l.130-131) taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovų M. B., B. M. ir uždarosios akcinės bendrovės „Bleiras“ turto atžvilgiu už 195 400 Lt ieškinio sumą. Skundžiamu sprendimu ieškinio reikalavimus atsakovams B. M. ir UAB „Bleiras“ atmetęs, pirmosios instancijos teismas panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovų B. M. ir UAB „Bleiras“ turto atžvilgiu. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo šių atsakovų atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti sprendimą įvykdžius. Pagal CPK 150 straipsnio 4 dalį teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą teismas turi išspręsti sprendimu. Šį procesinės teisės normos reikalavimą pirmosios instancijos teismas įvykdė tinkamai. Nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo LUAB „Utetra“ reikalavimas priteisti žalos atlyginimą iš atsakovų B. M. ir UAB „Bleiras“, palieka nepakeistą, o apeliacinį skundą šioje dalyje atmeta. Apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisi nuo jos priėmimo dienos (CPK 339 str.), todėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės šių atsakovų atžvilgiu galioja pagal CPK 150 straipsnio 4 dalies taisykles. Tuo tarpu jeigu ieškinys patenkintas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo ir šiuo atveju įstatymas nereikalauja sprendimu išspręsti jų panaikinimo klausimą (CPK 150 str. 5 d.). Dėl išdėstytų aplinkybių, atsakovams B. M. ir UAB „Bleiras“ taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą apeliacinės instancijos teismui spręsti kitaip, nei nuspręsta pirmosios instancijos teismo, nėra pagrindo.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

27Panevėžio apygardos teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą pakeisti.

28Sprendimo dalį, kuria ieškinys dėl 35 400 Lt iš M. B. priteisimo atmestas, panaikinti. Sprendimo dalis, kuriomis iš atsakovo M. B. priteista ieškovui likviduojamai uždarajai akcinei bendrovei „Utetra“ 160 000 Lt žalai atlyginti, procesinės palūkanos ir 4 200 Lt žyminio mokesčio, pakeisti ir šias sprendimo dalis išdėstyti taip:

29„Priteisti iš atsakovo M. B. ieškovui likviduojamai uždarajai akcinei bendrovei „Utetra“ 195 400 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus litų) žalai atlyginti, penkių procentų metines palūkanas už priteistus 195 400 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2006 m. rugpjūčio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo M. B. ieškovui likviduojamai uždarajai akcinei bendrovei „Utetra“ 4 908 Lt (keturis tūkstančius devynis šimtus aštuonis litus) žyminį mokestį“.

31Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.

32Priteisti iš atsakovo M. B. ieškovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Utetra“ naudai 708 Lt (septynis šimtus aštuonis litus) žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

33Priteisti iš ieškovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės „Utetra“ atsakovo B. M. naudai 300 Lt (tris šitus litų) išlaidų advokato apeliacinės instancijos teisme pagalbai apmokėti.

34Priteisti iš ieškovo likviduojamos UAB „Utetra“ 18 Lt (aštuoniolika litų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, 30,22 Lt (trisdešimt litų 22 ct) ir iš atsakovo M. B. 6,63 Lt (šešis litus 63 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas LUAB „Utetra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. vasario 6 d. sprendimu ieškinį tenkino... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas likviduojama UAB ,,Utetra“ prašo Panevėžio... 6. 1. teismas nepagrįstai pripažino, kad dėl UAB „Utetra“ ir UAB... 7. 2. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad bylos duomenys apie vilkikų... 8. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Bleiras“ prašo... 9. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas B. M. prašo skundą... 10. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo L. M. prašo... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 13. Panevėžio apygardos teismas įsiteisėjusiu 2004 m. balandžio 2 d.... 14. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas UAB “Bleiras” turėjo nuosavybės... 15. Dėl atsakovo Mindaugo Bazio civilinės atsakomybės.... 16. Akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja CK 2.87... 17. Administracijos vadovas yra bendrovės valdymo organas, kuris privalo juridinio... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas M. B. buvo bendrovės “Utetra”... 19. Dėl atsakovų B. M. ir UAB “Bleiras” veiksmų, dėl priežastinio ryšio... 20. Kaip minėta, šioje byloje įrodinėjimo dalyką sudaro bendrosios civilinės... 21. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 22. Apelianto argumentai, kad atsakovas UAB „Bleiras“ yra atsakingas už... 23. Atsakovo B. M. civilinės atsakomybės klausimą, apelianto teigimu, reikia... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinės instancijos teisme buvo 36,85 Lt su... 25. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų atsakovų B. M. ir UAB... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Panevėžio apygardos teismo 2008 m. vasario 6 d. sprendimą pakeisti.... 28. Sprendimo dalį, kuria ieškinys dėl 35 400 Lt iš M. B. priteisimo atmestas,... 29. „Priteisti iš atsakovo M. B. ieškovui likviduojamai uždarajai akcinei... 30. Priteisti iš atsakovo M. B. ieškovui likviduojamai uždarajai akcinei... 31. Kitas sprendimo dalis palikti nepakeistas.... 32. Priteisti iš atsakovo M. B. ieškovo likviduojamos uždarosios akcinės... 33. Priteisti iš ieškovo likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės... 34. Priteisti iš ieškovo likviduojamos UAB „Utetra“ 18 Lt (aštuoniolika...