Byla 2A-505/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant atsakovui V. G. ir jo atstovei advokatei Virginijai Žukienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Spauda“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-608623/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Spauda“ ieškinį atsakovui V. G. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas AB ,,Spauda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui V. G. , prašydamas priteisti iš atsakovo 1 781 529,40 Lt nuostolių atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas, būdamas AB ,,Spauda“ administracijos vadovu, pažeidė Akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio aštuntosios dalies nuostatas, tai yra priėmė sprendimus, kurie akivaizdžiai viršijo normalią gamybinę – ūkinę riziką, buvo akivaizdžiai nuostolingi ir ekonomiškai nenaudingi bendrovei, todėl privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d., ABĮ 38 str. 12 d.). Šiuos teiginius ieškovas grindė tuo, kad:

4Pirma, atsakovas bendrovės vardu 2001 m. rugsėjo 11 d. sudarė trišalę Lakštinės ofsetinės mašinos MAN Roland 708 3B 8/0-4/4P pirkimo išperkamosios nuomos būdu sutartį, tačiau šios spausdinimo mašinos kaina buvo akivaizdžiai per didelė. Pagal sudarytą sutartį ieškovas sumokėjo 8 398 981,48 Lt, tačiau pagal gautą pasiūlymą būtų galėjęs įsigyti analogiškų techninių charakteristikų spausdinimo mašiną už 7 205 754,56 Lt, tai yra 1 193 886,92 Lt mažesnę kainą. Ieškovas teigė, kad 2001 m. rugsėjo 7 d. bendrovės valdybos posėdyje buvo svarstomi įvairūs pasiūlymai dėl spaudos mašinos įsigijimo, tačiau sprendimas dėl vienos ar kitos spaudos mašinos pirkimo už vieną ar kitą kainą nepriimtas, tuo tarpu atsakovas vienasmeniškai priėmė sprendimą pirkti didesnės kainos spaudos mašiną ir tokiais veiksmais sukėlė ieškovui nuostolius. Be to, atsakovas sprendimą dėl mašinos pirkimo jau buvo priėmęs 2001 m. birželio 22 d., kai pasirašė Juridinio asmens paraišką išperkamajai nuomai, tai yra dar tada, kai šio klausimo nebuvo svarsčiusi nei bendrovės stebėtojų taryba, nei valdyba.

5Antra, atsakovas AB ,,Spauda“ vardu 2001 m. rugsėjo 18 d. sudarė blokų siuvimo siūlais mašinos pirkimo – pardavimo sutartį už 10 000 Lt, tačiau ši mašina ieškovui buvo nereikalinga, sugedusi ir neremontuotina. Bendrovės valdyba buvo nusprendusi įsigyti naują knygų blokų siuvimo automatinį aparatą už 300 000 Lt 2002 metais, o ne tuo matu, kai pirkimo – pardavimo sutartį pasirašė atsakovas.

6Trečia, atsakovas AB ,,Spauda“ vardu 2001 m. rugpjūčio 22 d. sudarė sutartį dėl kartono pjovimo mašinos pirkimo už 4 000 Lt, tačiau ši mašina nuo įsigijimo nebuvo naudojama, nes ieškovo bendrovėje jau buvo viena analogiškos paskirties mašina. Be to, 2003 m. rugpjūčio 13 d. sudaryta komisija nustatė, jog ši kartono pjaustymo mašina yra techniškai netvarkinga, todėl naudojimui netinkama.

7Ketvirta, 2002 m. balandžio 23 d. UAB ,,Folis“ pateikė AB ,,Spauda“ PVM sąskaitą faktūrą 27 140 Lt sumai už garantinį skenerio remontą ir renovaciją. Atsakovas neišsiaiškinęs, ar realiai buvo atlikti sąskaitoje nurodyti remonto darbai, ar remontas atliktas tinkamai, davė nurodymą buhalterijai apmokėti sąskaitą. Tačiau vėliau nustatyta, kad realiai joks skenerio remontas atliktas nebuvo.

8Atsakovas V. G. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog aplinkybė, jog bendrovė gavo pasiūlymą pirkti analogiškų techninių charakteristikų spausdinimo mašiną, patvirtina tai, kad tokia mašina bendrovei nebuvo reikalinga. Be to, kito gauto pasiūlymo kaina buvo 517. 911 eurų didesnė nei pagal sudarytą išperkamosios nuomos sutartį. Atsakovas nesutiko su teiginius, jog sprendimą pirkti spausdinimo mašiną priėmė vienasmeniškai, nurodydamas, kad minėtame valdybos posėdyje buvo vienbalsiai nutarta įsigyti tokią mašiną, o jis įpareigotas pasirašyti lizingo sutartį. Sprendimą dėl lizingo sutarties pasirašymo atsakovas priėmė vadovaudamasis įmonės specialistų rekomendacija ir valdybos nutarimu. Atsakovas taip pat nurodė, jog įsigyta siuvimo siūlais mašina bendrovei buvo reikalinga, nes dar 2001 m. liepos 27 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 13 buvo patvirtintas AB ,,Spauda“ investicijų 1999-2002 m. pakeitimo projektas, kuriame tokiai technikai skirta 300 000 Lt. Be to, 2003 m. rugpjūčio 13 d. komisijos aktas liudija, kad kartono pjovimo mašina per dvejus naudojimo metus tik nusidėvėjo, tačiau techniškai netvarkinga nebuvo. Atsakovo teigimu, tiek siuvimo mašina, tiek kartono pjovimo mašina, nors ir ne taip efektyviai, kaip buvo tikėtasi, tačiau buvo naudojamos, o jas įsigyjant atsakovas siekė taupyti bendrovės lėšas. Atsakovas taip pat teigė, jog skeneris buvo suremontuotas, jo gedimai pašalinti ir tai įrodo UAB ,,Folis“ atstovo ir AB ,,Spauda“ pasirašytas aptarnavimo aktas.

9Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Atmesdamas reikalavimą dėl lakštinės ofsetinės spaudos mašinos MAN Roland įsigijimo teismas, sprendė, kad ieškovas neįrodė atsakovo veiksmų neteisėtumo bei žalos atsiradimo. Teismas nustatė, kad atsakovas veikė įpareigotas bendrovės valdybos, todėl atmetė ieškovo teiginius, jog atsakovas sprendimą dėl mašinos MAN Roland įsigijimo priėmė vienasmeniškai. Taip pat teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė žalos atsiradimo fakto. Grįsdamas šiuos teiginius, teismas, remdamasis ekspertizės išvadomis, konstatavo, kad įgyta mašina MAN Roland ir kitame pasiūlyme nurodyta mašina Heidelberg Speedrnasler SM 102-8-P nėra analogiškos, o ieškovas neįrodė, kad MAN Roland mašina gaminama produkcija pagal technines savybes neatitiko rinkos poreikių, kad mašinos pajėgumų nepakanka, tačiau jų būtų užtekę įsigijus Heidelberg ar kitą mašiną, ar kad dėl atsakovo kaltės jai neteiktos serviso paslaugos. Teismo nuomone, ieškovas neįrodė, jog ieškovas turėjo poreikį įsigyti kitą spausdinimo mašiną.

11Atmesdamas reikalavimą dėl blokų siuvimo siūlais mašinos BNŠ 6A ir kartono pjovimo mašinos KR-3 įsigijimo teismas sprendė, jog abi šios mašinos ieškovui buvo reikalingos, sukomplektuotos ir veikiančios, be to, įsigytos už žemesnę nei rinkos kaina, todėl, teismo nuomone, ieškovui žalos padaryta nebuvo. Šią išvadą teismas grindė ekspertizės akto išvadomis, kuri, teismo nuomone, patvirtina, kad įsigytos mašinos buvo tinkamos naudoti, tačiau joms buvo reikalingas einamasis remontas, kuris naudojant mašinas pagal paskirtį yra būtinas ir neišvengiamas. Be to, teismas nurodė, kad aplinkybės, jog mašinos po jų įsigijimo buvo sumontuotos ir išbandytos AB „Spauda“ brošiūravimo ir įrišimo cecho gamybinėse patalpose, jog su jomis buvo bandoma dirbti, paneigia ieškovo teiginius, kad mašinos ieškovui buvo visiškai nereikalingos.

12Atmesdamas reikalavimą dėl minėtos sąskaitos faktūros apmokėjimo, teismas sprendė, jog atsakovas, būdamas AB „Spauda“ generaliniu direktoriumi, neturėjo pareigos asmeniškai priimti iš UAB „Folis“ atliktų skenerio remonto darbų, be to, jam nebuvo pagrindo abejoti išrašytos sąskaitos pagrįstumu. Teismas nurodė, kad tai, jog 2006 m. kovo 9 d. Lietuvos teisės ekspertizės centro ekspertizės aktu yra paneigtas Ofsetinės spaudos cecho viršininko A. L. parašas ant 2002 m. sausio 3 d. aptarnavimo akto, kuriuo buvo priimti AB „Spauda“ skenerio pogarantinio remonto darbai, tai, teismo nuomone, nepaneigia skenerio remonto ir renovacijos fakto. Teismas taip pat konstatavo, kad ieškovas neįrodė žalos įmonei atsiradimo fakto dėl šios sąskaitos apmokėjimo, nes pakartotinai sugedus skeneriui nesikreipė dėl UAB „Folis“ atliktų remonto darbų trūkumų pašalinimo, neinformavo apie tai AB „Spauda“ generalinio direktoriaus.

13Apeliaciniu skundu ieškovas AB ,,Spauda“ prašo minėtą teismo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir priteisti iš atsakovo 1 086 477,42 Lt. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas, priimdamas sprendimą dėl mašinos MAN Roland įsigijimo, neatliko neteisėtų veiksmų. Šį sprendimą atsakovas priėmė vienasmeniškai, net nesvarstydamas kitų pasiūlymų. Valdyba 2001 m. rugsėjo 7 d. posėdyje atsakovą įpareigojo tęsti derybas, tačiau atsakovas jokių derybų dėl spaudos mašinos įsigijimo nevedė, o ją įsigijo iš savo vienasmeniškai pasirinkto pardavėjo ir už tokią kainą, kurie buvo nurodyti dar 2006 m. birželio 22 d. paraiškoje lizingo bendrovei.
 2. Teismas netinkamai vertino valdybos 2001 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolą ir nepagrįstai sprendė, kad valdyba 2001 m. rugsėjo 7 d. posėdyje įpareigojo atsakovą pasirašyti lizingo sutartį būtent dėl spausdinimo mašinos MAN Roland. Valdyba įpareigojo atsakovą tęsti derybas, o ne tik pasirašyti lizingo sutartį. Prie protokolo pridedama pažyma buvo pasirašyta formaliai, darant spaudimą darbuotojams, ką patvirtino liudytojai V. L. ir A. L. .
 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad MAN Roland mašina nėra analogiška apelianto nurodomai spaudos mašinai Heidelberg Speedmaster. Iš ekspertizės akto matyti, kad MAN Roland mašina pranašesnė tik pagal vieną parametrą, pagal keturis parametrus minėtos mašinos yra lygiavertės, o net pagal septynis parametrus pranašesnė Heidelberg mašina. Ekspertas nurodė, kad mašina Heidelberg yra pranašesnė tiek ekonominiu, tiek technologiniu požiūriu. Dėl to apeliantas, išleisdamas daug mažesnę sumą mašinos Heidelberg įsigijimui, būtų įsigijęs visais atžvilgiais pranašesnę spaudos mašiną už mažesnę kainą. Teismo nurodyti argumentai šiuo klausimu yra nesusiję su byla.
 4. Apeliantas dėl atsakovo veiksmų patyrė 1 045 337,42 Lt žalą, iki kurios apeliantas sumažina savo reikalavimą. Ekspertas nurodė, jog papildžius Heidelberg mašinos komplektaciją, ji atitiktų MAN Roland mašinos komplektaciją ir atliekamas funkcijas, o toks papildymas kainuotų 192 067 eurus, tai yra 695 052,06 Lt. Dėl to tikrasis mašinų kainų skirtumas yra 1 045 377,42 Lt.
 5. Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl kartono pjovimo ir blokų siuvimo mašinų pirkimo, nes netinkamai vertino ekspertizės išvadas. Teismas neatsižvelgė į tai, jog ekspertas nurodo ne mašinų einamąjį, o kapitalinį remontą, kurio sąnaudos gerokai viršytų jų pačių įsigijimo kainas. Kapitalinio, o ne einamojo, remonto būtinybė savaime paneigia, kad mašinos gali būti be jokių trukdžių naudojamos gamyboje. Be to, ir liudytojų parodymai patvirtina, jog abi mašinos nebuvo tinkamos naudoti (t. 2, b. l. 98, 99, 101, 127). Su mašinomis buvo bandoma dirbti, tačiau nedirbama, todėl vien jų sumontavimas nepaneigia jų nereikalingumo. Atsakovo atsakomybės nepaneigia tai, jog mašinos įgytos žemesne nei rinkos kaina, nes neveikiančių ir apeliantui nereikalingų mašinų įsigijimas net ir už žemesnę nei rinkos kainą, neatleidžia bendrovės vadovo nuo pareigos naudoti bendrovės lėšas racionaliai ir siekiant naudos bendrovei.
 6. Teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dalyje dėl UAB ,,Folis“ sąskaitos faktūros apmokėjimo. Remonto ir renovacijos faktą paneigia minėtas 2002 m. sausio 3 d. akto suklastojimo faktas bei J. B. tarnybinis pranešimas, parodymai. Aplinkybė, kad atsakovas pats neturėjo pareigos priimti skenerio remonto darbų, neatleidžia jo nuo atsakomybės. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas neturėjo pagrindo abejoti 2002 m. sausio 3 d. akto tikrumu, nes įrodymų visuma patvirtina, kad sąskaitos apmokėjimo metu tokio akto iš viso nebuvo. Atsakovo neinformavimas apie pakartotinį gedimą taip pat negali paneigti jo pareigos apmokėti tik pagrįstas sąskaitas.
 7. Atsakovas, sudarydamas ginčo sandorius, pažeidė reikalavimą elgtis sąžiningai, apdairiai ir rūpestingai, veikti tik įmonės interesais bei siekti įmonei naudos, todėl privalo atlyginti apeliantui padarytą žalą (ABĮ 22 str. 8 d., 38 str. 12 d., CK 2.87 str. 7 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1590/2002; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-545/2007, 2008 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-376/2008).

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas V. G. prašo skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad jis, būdamas bendrovės direktoriumi, neviršijo suteiktų įgaliojimų, nepažeidė įstatymų ir nepadarė nuostolių bendrovei. Bendrovėje yra stebėtojų taryba ir valdyba, jų sprendimų pagrindu administracijos vadovas savo kompetencijos ribose priėmė sprendimus dėl gamybinės technikos įsigijimo. Ekspertizės išvadoje lyginami gamybos techninių priemonių – dviejų gamybos mašinų – skirtumai, tačiau niekur nėra nurodyta, kad bendrovė įsigijo netinkamą naudoti gamybinę techniką ir tuo padarė žalą. Atsakovo teigimu, kolegialaus bendrovės organo – valdybos – sprendimai nuginčyti nebuvo, todėl, sprendžiant atsakomybės klausimą, pripažinus, kad priimtas sprendimas dėl gamybinės technikos įsigijimo viršija normalią ūkinę riziką ar taip atpliekiami neteisėti veiksmai, ieškovas privalėjo spręsti klausimą dėl bendrijos valdybos atsakomybės, tačiau teismui apie tai duomenų pateikta nebuvo.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Nagrinėjamu atveju ieškovas AB ,,Spauda“ pareiškė atsakovui, tai yra buvusiam administracijos vadovui direktoriui V. G. ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, teigdamas, kad šie nuostoliai bendrovei atsirado dėl atsakovo priimtų sprendimų pirkti tam tikrą įrangą bei dėl to, jog be pagrindo iš bendrovės lėšų buvo apmokėta sąskaita už neatliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad bendrovės vadovo teisinio statuso ir vadovą bei bendrovę siejančių teisinių santykių ypatumų visetas, remiantis teisės aktuose įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, teikia pagrindą išvadai, jog kai vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas bendrovės „išoriniuose“ santykiuose, tai jam turi būti taikoma civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Taigi vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003). Atsižvelgiant į tai, ieškovas ir nagrinėjamu atveju turi įrodyti buvus atsakovo neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą bei priežastinį ryšį tarp jų (CPK 178 str.).

17Kaip žinoma, CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.). Be to, pagal vieną iš svarbiausių civiliniame procese galiojančių rungimosi principą, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis jos remiasi (CPK 178, 12 str.), tuo tarpu teismas, vertindamas pateiktus įrodymus, remiasi civiliniame procese taikoma įrodymų pakankamumo taisykle, pagal kurią, vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, išvadai apie fakto buvimą ar nebuvimą, pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu, kad jo nebuvo.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo, tačiau apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, skundu prašo jį panaikinti, priimti naują sprendimą ir priteisti iš atsakovo 1 086 477,42 Lt nuostolių atlyginimą.

19Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga bei atsižvelgdama į anksčiau minėtą tikėtinumo taisyklę, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą, kilusį tarp ieškovo bei buvusio šios bendrovės administracijos vadovo atsakovo, tinkamai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias šio ginčo išsprendimui, tinkamai išaiškino bei pritaikė teisės normas ir, atmesdamas ieškinį, priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl naikinti ar keisti šį sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str. 1 d.). Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė, todėl bylą nagrinėja neperžengiant ieškovo apeliacinio skundo ribų (CPK 329 str. 2 d., 320 str.).

20Dėl ofsetinės spaudos mašinos MAN Roland įsigijimo

21Kaip minėta, atmesdamas reikalavimą dalyje dėl lakštinės ofsetinės spaudos mašinos MAN Roland įsigijimo, teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė atsakovo veiksmų neteisėtumo bei žalos atsiradimo. Apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, teigia, jog atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad atsakovas sprendimą dėl ginčo mašinos įsigijimo priėmė vienasmeniškai, nesvarstydamas kitų mašinų įsigijimo galimybių. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, sprendžia, jog skundžiamame teismo sprendime šis ieškinio epizodas yra išnagrinėtas ir apelianto nurodyti argumentai neduoda pagrindo šioje dalyje jį keisti ar naikinti (CPK 185 str.).

22Pirma, kaip teisingai sprendė teismas, bylos medžiaga nepatvirtina apelianto teiginių, kad atsakovas sprendimą dėl ginčo mašinos įsigijimo priėmė vienasmeniškai. Šiuos apelianto argumentus paneigia ginčo sprendimo dėl spaudos mašinos įsigijimo priėmimo eigą atspindintys dokumentai, pagal kuriuos bendrovėje buvo priimti tokie sprendimai, susiję su ginčo mašinos įsigijimu:

 • AB ,,Spauda“ valdyba 2001 m. sausio 9 d. patvirtino 2001-2004 metų techninio atsinaujinimo investicinę programą, kurioje numatė 2001 metais įsigyti keturių spalvų spausdinimo mašiną (t. 2, b. l. 21).
 • Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas 2001 m. balandžio 3 d. nepritarė minėtam valdybos siūlymui dėl spaudos mašinos pirkimo ir nutarė tokios mašinos nepirkti (t. 1, b. l. 42-46).
 • Atsakovas bendrovės generalinis direktorius 2001 m. birželio 22 d. pateikė UAB ,,Hanza lizingas“ paraišką išperkamajai nuomai įsigyti lakštinę spaudos mašiną (t. 1, b. l. 114).
 • UAB ,,Hanza lizingas“ 2001 m. liepos 10 d. pranešimu informavo bendrovę, kad apsvarstė minėtą paraišką ir projektą nusprendė finansuoti. Taip pat nurodė tokio finansavimo sąlygas ir tai, jog pasiūlymas išperkamajai nuomai galioja iki 2001 m. rugsėjo 15 d. (t. 1, b. l. 115).
 • UAB Heidelberg Lietuva 2001 m. liepos 24 d. pateikė AB ,,Spauda“ pasiūlymą Nr. 0724/01-1 dėl naujos ofsetinės spaudos mašinos įsigijimo (t. 1, b. l. 47-51).
 • AB ,,Spauda“ valdyba 2001 m. liepos 27 d. posėdyje nusprendė komandiruoti atsakovą bei kelis kitus asmenis į Vokietiją, susipažinti su spausdinimo mašina MAN Roland (t. 1, b. l. 125). Taip pat buvo patvirtintas AB ,,Spauda“ investicijų pakeitimo projektas, kuriame numatyta įsigyti modernią 4+4 spalvų spausdinimo mašiną už orientacinę 3,5 mln. eurų kainą (t. 1, b. l. 128).
 • AB ,,Spauda“ valdyba 2001 m. rugsėjo 7 d. svarstė klausimą dėl naujos mašinos įsigijimo (t. 1, b. l. 178-179). Iš posėdžio protokolo matyti, kad buvo pristatyti penki pasiūlymai, tačiau šie pasiūlymai posėdžio protokole nėra užfiksuoti, o nurodyti atskirame prie protokolo pridedame lape (t. 1, b. l. 181). Valdyba šiame posėdyje įpareigojo bendrovės generalinį direktorių toliau tęsti derybas dėl spaudos mašinos įsigijimo lizingo būdu ir pasirašyti lizingo sutartį. Prie protokolo taip pat pridėta 2001 m. rugpjūčio 29 d. valdybos pažyma ,,Dėl būtinumo atnaujinti turimą ofsetinės spaudos mašinų parką, naujos MAN Roland spaudos mašinos įsigijimo tikslingumo“, kurioje nurodoma, jog 2001 metų birželio-liepos mėnesiais buvo kreiptasi į panašaus tipo mašinomis prekiaujančias firmas, jog buvo gauti pasiūlymai iš UAB ,,O.S.S“, UAB ,,Heidelberg Lietuva“, UAB ,,Folis“, be to, nurodyta, kad su bendrove ,,Man Roland AG“ buvo užmegztas tiesioginis kontaktas ir suderintas kompromisinis variantas įsigyti spaudos mašiną Man Roland tiesiogiai iš gamyklos, todėl pigiau, greičiau ir su garantija iki 12 mėnesių (t. 1, b. l. 180, 181, 182-183, 184). Šioje pažymoje taip pat nurodyta, kad susumavus visus pateiktus pasiūlymus bei apmokėjimo sąlygas, valdyba pritaria ofsetinės lapinės spaudos mašinos MAN Roland įsigijimui lizingo būdu dėl pranašesnių techninių privalumų, palankesnių apmokėjimo sąlygų ir ilgesnio garantinio termino. Taip pat pridėtas spaudos mašinos MAN Roland privalumų sąrašas ir lentelė su mašinų MAN Roland ir Heidelberg palyginimu (t. 1, b. l. 184). Pirmosios instancijos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. posėdyje liudytojas B. A. taip pat paaiškino, kad 2001 m. rugsėjo 7 d. valdybos posėdyje buvo nuspręsta dėl mašinos MAN Roland pirkimo, nes ji buvo pranašesnė. Šis liudytojas, dalyvavęs minėtame posėdyje, valdybos nutarimą suprato taip, kad atsakovui buvo pavestas mašinos MAN Roland pirkimas (t. 2, b. l. 101).
 • AB ,,Spauda“, atstovaujama generalinio direktoriaus atsakovo V. G. , UAB ,,Hanza lizingas“ ir Man Roland Druckmaschinen AG 2001 m. rugsėjo 11 d. pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį dėl ginčo mašinos MAN Roland pirkimo (t. 1, b. l. 23-41, baudžiamosios bylos Nr. 10-2-424-06 t. 1, b. l. 28-33).
 • AB ,,Spauda“ stebėtojų taryba 2002 m. sausio 11 d. posėdyje nutarė, kad naujos technikos įsigijimas lizingo būdu buvo valdybos įvykdytas teisės aktų nustatyta tvarka (trys valdybos nariai balsavo ,,už“, du – susilaikė) (t. 1, b. l. 117-118).
 • AB ,,Spauda“ stebėtojų taryba 2002 m. balandžio 17 d. posėdyje nutarė, kad valdybos sprendimas dėl naujos spaudos mašinos įsigijimo neturėjo pakankamo ekonominio pagrindo ir yra skubotas (,,už“ balsavo trys nariai, ,,prieš“ – vienas, vienas susilaikė) (t. 1, b. l. 122).

23Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad byloje esančių įrodymų visuma paneigia apelianto teiginius, jog sprendimą dėl ginčo mašinos pirkimo priėmė atsakovas vienasmeniškai (CPK 185 str.). Visa aprašyta šio sprendimo priėmimo eiga bei su tuo susiję kiti atlikti veiksmai liudija, kad tai buvo bendrovės valdybos sprendimas, kurį vykdydamas atsakovas veikė bei sudarė sutartį dėl ginčo mašinos pirkimo. Kaip matyti iš priimtų sprendimų, poreikis įsigyti tokią mašiną buvo numatytas dar 2001 m. sausio 9 d. valdybos posėdyje, 2001 m. valdyba siuntė atsakovą į Vokietiją susipažinti su ginčo mašina bei dar kartą patvirtino tokios jos poreikį, o 2001 m. rugsėjo 7 d. valdybos posėdžio protokolas bei jo priedai leidžia spręsti, kad valdyba posėdžio metu aptarė ne vieną pasiūlymą dėl atitinkamos spaudos mašinos įsigijimo. Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateiktas tik vienas pasiūlymas dėl mašinos pirkimo lizingo būdu, o valdyba pastarajame posėdyje įpareigojo atsakovą tęsti derybas dėl mašinos pirkimo naudojantis lizingo bendrovės paslaugomis, laikytina, jog apeliantas neįrodė, kad valdyba šiame posėdyje nurodė atsakovui tęsti derybas su keliais galimais mašinų pardavėjais (CPK 178 str.). Be to, iš nurodytų aplinkybių galima spręsti, kad derybos ir bendradarbiavimas su bendrove ,,Man Roland AG“ buvo toliausiai pažengęs ir intensyviausias, nes su šia kompanija, valdybos teigimu, buvo užmegztas tiesioginis kontaktas ir suderintas kompromisinis variantas. Dėl to apelianto teiginiai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad bendrovės valdyba 2001 m. rugsėjo 7 d. posėdyje, apsvarsčiusi ginčo spaudos mašinos privalumus bei kitus pasiūlymus, įpareigojo atsakovą pasirašyti lizingo sutartį dėl ginčo mašinos. Šią išvadą patvirtina ir minėti liudytojo B. A. paaiškinimai. Be to, kaip matyti iš minėto valdybos posėdžio priedų, buvo vertinami keli pasiūlymai dėl spaudos mašinos įgijimo, o apeliantas nepaneigė, jog buvo svarstomas ir bylos medžiagoje esantis UAB Heidelberg Lietuva 2001 m. liepos 24 d. pasiūlymas. Esant tokioms aplinkybėmis, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ir apelianto teiginius, jog atsakovas buvo įpareigotas tik tęsti derybas, o teismas, anot apelianto, netinkamai vertino valdybos 2001 m. rugsėjo 7 d. posėdžio protokolą (CPK 185 str.).

24Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija laiko, kad apeliantas nepateikė pakankamų jo nurodomo spaudimo valdybos nariams įrodymų, todėl nėra pagrindo nesiremti anksčiau minėta valdybos pažyma (CPK 185, 178 str.).

25Atmestini apelianto argumentai, jog atsakovo veiksmų neteisėtumą, tai yra jo veikimą vienasmeniškai įsigyjant ginčo spaudos mašiną, įrodo tai, jog jis 2001 m. birželio 22 d., tai yra tuo metu, kai dar nebuvo gautas nė vienas pasiūlymas dėl spaudos mašinos įsigijimo, paraiškoje lizingo bendrovei nurodė būtent ginčo spaudos mašinos pardavėją, modelį ir kainą. Kaip matyti iš šios atsakovo 2001 m. birželio 22 d. paraiškos UAB ,,Hanza lizingas“ bei iš 2001 m. liepos 10 d. UAB ,,Hanza lizingas“ atsakymo į šią paraišką turinio, tai buvo preliminarus šalių tarimasis dėl ateityje galimo sudaryti susitarimo bei jo sąlygų. Pati lizingo bendrovė atsakyme nurodė, kad tai tėra pasiūlymas, galiojantis iki rugsėjo 15 d. Atsižvelgiant į tai, bendrovės direktoriaus veiksmai pateikiant paraišką, laikytini normaliu administracijos vadovo veikimu, siekiant išsiaiškinti galimus pasiūlymus bei tirti galimybes įsigyjant įrangą. Tuo labiau, kai bendrovės valdyba dar 2001 m. sausio 9 d. patvirtino minėtą 2001-2004 metų techninio atsinaujinimo investicinę programą, numatydama poreikį 2001 metais įsigyti keturių spalvų spausdinimo mašiną. Be to, kaip jau buvo minėta, bendrovės valdyba 2001 m. liepos 27 d. posėdyje nusprendė komandiruoti atsakovą susipažinti su ginčo spausdinimo mašina, o tai leidžia manyti, kad, vertinant lizingo bendrovės pasiūlymą, buvo svarstoma galimybė įsigyti ginčo mašiną bei tiriamos tokios mašinos charakteristikos. Dėl to paraiškos lizingo bendrovei, kuri nesukuria jokių prievolių bendrovei, pateikimas, negali būti traktuojamas kaip neteisėtas savavališkas veiksmas ar veikimas bendrovės nenaudai (ABĮ CPK 185 str.).

26Apelianto teiginiai, kad teismas neįvertino tos aplinkybės, jog atsakovas paraišką lizingo bendrovei pateikė nepaisydamas bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo 2001 m. balandžio 3 d. sprendimo, neduoda pagrindo kitaip vertinti susidariusios situacijos. Kaip matyti iš anksčiau šioje nutartyje aptartų aplinkybių, nėra pagrindo pripažinti, jog sprendimą dėl ginčo mašinos įsigijimo priėmė atsakovas vienasmeniškai. Iš tiesų, pagal susiklosčiusią teismų praktiką bendrovės administracijos vadovas ne tik turi teisę, bet ir privalo atsisakyti vykdyti kitų bendrovės valdymo organų sprendimus, jei jie yra akivaizdžiai neteisėti ir nenaudingi bendrovei, neatitinka jos tikslų. Akcininkų sprendimas sudaryti bendrovei nuostolingą sandorį nešalina bendrovės vadovo atsakomybės už tokio sandorio sudarymą, nes bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam įstatyme nustatyta išskirtinė teisė (pareiga) atstovauti bendrovę, veikti jos vardu ir jam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai negu juridinio asmens dalyviui ar eiliniam juridinio asmens darbuotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009, 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002). Tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į toliau šioje nutartyje analizuojamas aplinkybes, susijusias su ginčo įrangos pirkimu, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog minėtas valdybos sprendimas dėl ginčo mašinos įsigijimo buvo akivaizdžiai neteisėtas, bendrovei nenaudingas ar peržengė protingos ūkinės rizikos ribas, dėl ko atsakovas būtų turėjęs pagrindą atsisakyti jį vykdyti. Dėl to apelianto teiginiai, kad atsakovas neteisėtai vykdė minėtą sprendimą, nepagrįsti bylos medžiaga (CPK 178 str.).

27Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti buvus neteisėtus vienasmeniškus atsakovo veiksmus, kurie būtų jo asmeninės civilinės atsakomybės pagrindu, o apeliantas priešingai neįrodė (CK 2.87 str., CPK 185 str.).

28Išvadą, kad sprendimas dėl ginčo spaudos mašinos įsigijimo buvo priimtas nevienasmeniškai, paremia ir Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro 2007 m. gegužės 15 d. nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 10-2-424-06 nurodyti teiginiai, jog spaudos mašinos pirkimo atveju sprendimą tai daryti priėmė valdyba, generalinis direktorius šį sandorį sudarė tuo remdamasis, tokie valdybos bei generalinio direktoriaus veiksmai atitiko jų kompetenciją apibrėžiančių teisės normų nuostatas, o tai, prokuroro teigimu, reiškia, kad, nepaisant akcininkų sprendimo nepirkti spaudos mašinos, direktorius, sudarydamas sandorį dėl spaudos mašinos įsigijimo, baudžiamojo įstatymo prasme elgėsi teisėtai ir jo veiksmuose nėra nusikaltimo (turto pasisavinimo ar iššvaistymo) požymių (baudžiamosios bylos Nr. 10-2-424-06 t. 1, b. l. 142-144). Žinoma, šis prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą nepaneigia direktoriaus civilinės atsakomybės taikymo galimybės, tačiau, kaip minėta, nagrinėjamu atveju apeliantas atsakovo neteisėtus veiksmus grindžia jo vienasmenišku veikimu, o šis argumentas pirmosios instancijos teismo buvo paneigtas. Dėl to, paneigus minimus apelianto teiginius, nėra pagrindo šios bylos nagrinėjimo ribose konstatuoti buvus jo neteisėtus veiksmus, iš kurių kiltų atsakovo civilinė atsakomybė (CPK 185 str.).

29Antra, kaip minėta, atsakovo neteisėti veiksmai, tai yra apelianto nurodomas veikimas vienasmeniškai, nekonstatuotas, todėl klausimas dėl bendrovei padarytos žalos praranda aktualumą. Tačiau teisėjų kolegija, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai, susiję su žalos buvimo faktu, nėra pakankami (CPK 185 str.). Apeliantas, iš esmės remdamasis vien tik ekspertizės išvada nurodo, jog bendrovė, pirkdama Heidelberg spaudos mašiną, už daug mažesnę kainą būtų įsigijusi visais atžvilgiais pranašesnį įrenginį.

30Kaip žinia, byloje turi būti vertinami visi įrodymai, o išvada daroma remiantis jų visuma, todėl vien ekspertų išvada, esant byloje kitiems prieštaringiems įrodymams, nebūtinai yra pakankamas įrodymas (CPK 218 str.). Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, ne tik apelianto nurodoma ekspertų išvada nėra vienareikšmė, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, ir kitų įrodymų visuma neduoda pakankamo pagrindo konstatuoti buvus bendrovei padarytą žalą. Apeliantas teisingai nurodo, kad ekspertai nustatė, jog MAN Roland spaudos mašina pranašesnė pagal vieną parametrą, pagal keturis parametrus minėtos mašinos yra lygiavertės, o pagal septynis parametrus pranašesnė Heidelberg mašina. Tačiau jis be pagrindo neatsižvelgė į pirmosios instancijos teismo nurodytas aplinkybes, kad ekspertai taip pat pažymėjo, jog spaudos mašinų ekonominė nauda yra tiesiogiai susijusi su gamybinių pajėgumų apkrova, maksimaliai naudojant spausdinimo įrangos galimybes, todėl tiriamų mašinų privalumai ir trūkumai, jų skirtumai yra lemiantys tuomet, kai reikia apsispręsti dėl konkrečios rūšies produkcijos gamybos (t. 4, b. l. 159-170). Taigi kiekvienos mašinos privalumai bei trūkumai negali būti vertinami atsižvelgiant vien į jų techninius parametrus, jie nagrinėtini vertinant konkrečios bendrovės poreikius, gaminamą produkciją ir pan. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ekspertai netyrė konkrečiai AB ,,Spaudos“ rinkos bei veiklos krypčių specifikos, taigi ir poreikių. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei į tai, kad sprendimą dėl šios mašinos įsigijimo priėmė bendrovės valdyba, sprendžia, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantas neįrodė, kad ginčo mašinos gaminama produkcija pagal technines savybes neatitiko rinkos poreikių, kad jos gamybos pajėgumų nepakanka, arba kad ji nepagrįstai greitai nusidėvėjo, veikė netinkamai ar pan. Taigi nebuvo įrodyta, jog bendrovės poreikiai reikalavo įsigyti kitą mašiną, nei buvo įsigyta. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal ekspertų išvadas, Heidelberg spaudos mašina savo funkcijomis galėtų prilyti ginčo mašinai tik po papildomų patobulinimų, ką pripažįsta ir apeliantas.

31Kiti byloje esantys įrodymai taip pat leidžia teigti, jog teismas pagrįstai sprendė esant neįrodytą žalos faktą. UAB ,,Folis“ 2004 m. lapkričio 3 d. pažymoje dėl spaudos mašinos MAN Roland kainos pažymima, kad MAN Roland AG pateiktoje standartinėje įrangos komplektacijoje išvardija visus privalomus bei būtinus įrengimus, kurie yra įskaičiuoti į standartinės įrangos kainą, o Heidelberg pateiktame pasiūlyme visa būtina įranga, kuri turėtų būti standartinėje komplektacijoje, išvardijama kaip papildoma įranga. Taip pat teigiama, kad Heidelberg spaudos mašinos modelis neatitinka MAN Roland mašinos techninių galimybių, o AB ,,Spauda“ konkurse konkurentai negalėjo pasiūlyti analogiškos MAN Roland AG gaminamos produkcijos atitikties, nes Heidelberg pasiūlytas modelis spausdina ant popieriaus iki 0,6 mm storio (MAN Roland – 0,8 mm), naujesniu Heidelberg modeliu negalima spausdinti iš dviejų pusių, kas buvo reikalinga ieškovo bendrovei. Be to, šioje pažymoje nurodoma ir tai, jog MAN Roland pasiūlyta mašina, įsigijus papildomą įrangą, turi galimybę spausdinti iš rulono (t. 1, b. l. 185). Pirmosios instancijos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. posėdyje liudytojas A. M. paaiškino, kad Heidelberg pardavėjai supaprastina siūlomą bazinį modelį, o MAN Roland mašinai papildomos įrangos nereikėjo, todėl, liudytojo teigimu, pasiūlymai buvo neadekvatūs, Heidelberg modelis buvo žymiai prastesnis (t. 2, b. l. 102). Liudytojas V. D. teigė, jog trisdešimt metų dirba poligrafijos srityje, domisi mašinų MAN Roland ir Heidelberg techninėmis savybėmis ir mano, kad mašina MAN Roland buvo sukomplektuota, o Heidelberg – ne, jos opcijos nebuvo įskaičiuotos į kainą, be to, MAN Roland mašina su papildoma įranga galėtų spausdinti iš rulono, o Heidelberg tokių galimybių neturi. Šio liudytojo nuomone, mašina MAN Roland yra progresyviausia ir vienintelė tokia Lietuvoje (t. 2, b. l. 105).

32Apeliantas šių byloje esančių įrodymų nepaneigė, todėl bylos medžiaga neduoda pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas neįrodė atsakovo jam padarytos žalos fakto (CPK 185 str.).

33Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas, sudarydamas sutartį dėl ginčo mašinos pirkimo, veikė nevienasmeniškai, tai yra jo veiksmų neteisėtumas nebuvo įrodytas, be to, neįrodytas žalos atsiradimo faktas, todėl apeliacinis skundas šioje dalyje atmestinas (CPK 185 str.).

34Dėl blokų siuvimo siūlais mašinos BNŠ 6A ir kartono pjovimo mašinos KR-3 įsigijimo

35Atmesdamas reikalavimą dėl blokų siuvimo siūlais mašinos ir kartono pjovimo mašinos įsigijimo teismas sprendė, jog abi šios mašinos ieškovui buvo reikalingos, sukomplektuotos ir veikiančios, be to, įsigytos už žemesnę nei rinkos kaina, todėl, teismo nuomone, ieškovui žalos padaryta nebuvo.

36Apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, teigia, jog atsakovas, bendrovės vardu įgydamas minėtas mašinas, veikė neracionaliai, švaistė bendrovės lėšas ir pan., nes, apelianto teigimu, šios mašinos bendrovei nebuvo reikalingos, jos nebuvo naudojamos, be to, jų ir negalima buvo naudoti dėl blogos techninės būklės.

37Teisėjų kolegija sprendžia, kad, siekiant patikrinti teismo sprendimo pagrįstumą šioje dalyje, pirmiausia būtina atkreipti dėmesį į tai, kad kaip jau buvo paminėta šioje nutartyje anksčiau, bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam įstatyme nustatyta išskirtinė teisė atstovauti bendrovei, veikti jos vardu ir jam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai; juridinį asmenį (bendrovę) ir jo vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, jis privalo veikti išimtinai juridinio asmens interesais; vadovas, atstovaudamas juridiniam asmeniui, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (ABĮ 19, 37 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002, 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009, 2009 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2009; 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008, ir kt.). Tačiau, sprendžiant klausimą dėl bendrovės vadovo atsakomybės už sprendimus, kuriuos jis priima eidamas šias pareigas, tuo atveju, kai nėra įrodytas jo pasipelnymas bendrovės sąskaita, savanaudiški tikslai ar kitokie akivaizdžiai bendrovės interesų neatitinkantys veiksmai (ko nagrinėjamu atveju apeliantas neįrodinėja), būtina įvertinti ir egzistuojančią verslo riziką, nes iš esmės sudarant kiekvieną sandorį yra galimybė dėl kokių nors priežasčių patirti nuostolių ar negauti tokios naudos, kokios tikėtasi.

38Taigi nagrinėjamu atveju apeliantas, reikalaudamas taikyti atsakovo civilinę atsakomybę, turi pagrįsti savo teiginius, kad atsakovo priimti sprendimai, susiję su šio turto įsigijimu, buvo akivaizdžiai neekonomiški, tai yra nepriklausantys natūraliai verslo rizikos sferai, priimti dėl atsakovo aplaidumo ar nesąžiningumo ir pan.

39Kaip minėta, nagrinėjamu atveju apeliantas savo reikalavimus šioje dalyje grindžia minėtų mašinų nereikalingumu, nenaudojimu bei bloga technine būkle, o atsakovo savanaudiškų tikslų neįrodinėja. Savo teiginius apeliantas grindžia liudytojų parodymais, 2003 m. rugpjūčio 13 d. bei 2004 m. sausio 12 d. aktais, aplinkybe, jog bendrovė turi analogiškas mašinas. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, sprendžia, jog teismas pagrįstai konstatavo, kad šios mašinos ieškovui buvo reikalingos, sukomplektuotos ir veikiančios, be to, įsigytos už žemesnę nei rinkos kaina, todėl apeliantas neįrodė, jog bendrovė dėl jų įgijimo patyrė žalą (CPK 185 str.).

40Šios teismo išvados nepaneigia apelianto teiginiai, kad mašinų netinkamumą naudoti patvirtino 2003 m. rugpjūčio 13 d. bei 2004 m. sausio 12 d. aktai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, mašinos buvo pirktos 2001 m. rugsėjo 18 d. bei 2001 m. rugpjūčio 22 d. Byloje nėra ginčo dėl to, kad šios mašinos nebuvo naujos. Atsižvelgiant į tai, vien aplinkybė, jog 2003 m. rugpjūčio 13 d. komisija nustatė, kad jos yra techniškai netvarkingos bei daro dideles paklaidas (t. 1, b. l. 58), neduoda pagrindo teigti, jog jos negalėjo šitaip susidėvėti per tuos du metus nuo įsigijimo. Apelianto teiginių, kad tokia techninė būklė buvo ir įsigyjant šį turtą, tai yra prieš daugiau nei du metus, taip pat nepatvirtina ir minėtas 2004 m. sausio 12 d. tarnybinis raštas, kuriame nurodoma, jog mašina nedirba dėl blogos techninės būklės (t. 1, b. l. 56).

41Apelianto teiginių dėl ginčo mašinų netinkamumo bei dėl to, kad jos nebuvo naudojamos, negali vienareikšmiškai patvirtinti ir liudytojų parodymai, nes, iš bylos medžiagos matyti, kad jie yra gan prieštaringi (CPK 185 str.). Pirmosios instancijos teismo 2004 m. gruodžio 3 d. posėdyje liudytoja V. L. paaiškino, kad siuvimo mašina buvo reikalinga, bet buvo nupirkta sena ir nedirbanti, padirbus porą valandų ją iš vėl reikdavo taisyti. Šios liudytojos teigimu, ir kartono pjaustymo mašina darbui nebuvo reikalinga, be to, ji dirbo nekokybiškai (t. 2, b. l. 98). Liudytoja S. D. teigė, kad dirbo su kartono pjaustymo mašina, tačiau iš turimų dviejų mašinų viena niekada neveikė (t. 2, b. l. 99). Liudytojos nuomone, gamybos procese geriau turėti dvi kartono pjaustymo mašinas – kuo daugiau technikos, tuo geriau. Liudytojas J. M. nurodė, jog abi mašinos techniškai buvo tokios, kad jomis buvo galima dirbti (t. 2, b. l. 103). Liudytojas J. Z. taip pat paaiškino, kad dirbo paleidžiant siuvimo ir kartono pjovimo mašinas, kad jos abi buvo sumontuotos ir galėjo dirbti bei buvo naudojamos(t. 2, b. l. 104). Taip pat jis teigia, kad abi bendrovės turimos kartono pjovimo mašinos gerai pjovė, bet nebuvo žmogaus, kuris dirbtų su jomis. Viena kartono pjovimo mašina buvo išilginiam, kita skersiniam pjovimui. Liudytojas B. A. taip pat paaiškino, kad kartono pjaustymo mašinos abi buvo veikiančios, o ta, kuri buvo pirkta vadovaujant atsakovui, veikė tiksliai. Abi kartono pjaustymo mašinos yra analogiškos. Siuvimo mašina taip pat dirbo, jis pats pabandė susiūti vieną knygą, tačiau ji nebuvo naudojama, nes nebuvo užsakymų. Liudytojui nežinoma, kodėl mašina nebuvo naudojama. Atsižvelgiant į tokius prieštaringus liudytojų parodymus, kaip teisingai nurodė teismas, nėra pagrindo laikyti, jog apeliantas įrodė, kad atsakovo įgytos mašinos buvo nereikalingos ar negalinčios būti naudojamos (CPK 185 str.).

42Tokią išvadą patvirtina ir VGTU MF Poligrafinių mašinų katedros doc. dr. R. M. 2006 m. gegužės 12 d. išvadose teigdamas, kad siuvimo mašina ir kartono pjovimo mašina spaustuvėje dirbo, išimant jas iš gamybos buvo sukomplektuotos ir paruoštos darbui, tačiau reikėjo investicijų. Jis taip pat nurodo, jog perkant buvo aišku, kad jos nėra naujos, todėl iš anksto buvo žinoma, kad jas reiks atnaujinti, o tai pareikalaus investicijų (t. 3, b. l. 42-44).

43Abejonę apelianto teiginiais, jog minėtos mašinos bendrovei nebuvo reikalingos, sustiprina ir tai, kad dar 2001 m. sausio 9 d. posėdyje AB ,,Spauda“ valdyba patvirtino bendrovės 2001-2004 metų techninio atsinaujinimo investicinę programą, kurioje numatė 2002 metais įsigyti knygų blokų siuvimo automatinį aparatą už 300 000 Lt, o 2003 m. – kartono pjovimo mašiną (t. 2, b. l. 24). Taigi tokie aparatai bendrovei buvo reikalingi. Tai, jog atsakovo pastangomis šios mašinos buvo nupirktos nenaujos, tačiau ir už žymiai mažesnę kainą, neduoda pagrindo spręsti, kad toks sprendimas nebuvo racionalus, priimtas neatsižvelgiant į buvusią bendrovės finansinę būklę ir galimybes (CPK 178 str.).

44Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog apeliantas neįrodė savo teiginių, kad įgytos siuvimo ir kartono pjaustymo mašinos buvo nereikalingos, nenaudingos ir netinkamos naudoti, todėl apeliacinis skundas šioje dalyje atmestinas, o teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 263 str.).

45Dėl 2002 m. balandžio 23 d. UAB ,,Folis“ sąskaitos faktūros apmokėjimo

46Reikalavimą šioje dalyje apeliantas grindžia tuo, kad atsakovas nepagrįstai nurodė apmokėti už skenerio remontą UAB ,,Folis“ išrašytą sąskaitą faktūrą. Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimu šioje dalyje, nurodo, jog 2002 m. sausio 3 d. akto (t. 2, b. l. 63) suklastojimo faktas bei J. B. tarnybinis pranešimas (t. 1, b. l. 63) paneigia skenerio remonto ir renovacijos faktą, o, nesant jokių įrodymų apie darbų atlikimą, atsakovas nesiėmė jam prieinamų protingų ir daug pastangų nereikalaujančių priemonių, kad įsitikintų minėtos sąskaitos pagrįstumu. To neatlikęs atsakovas, apelianto nuomone, nurodė apmokėti nepagrįstą sąskaitą ir todėl privalo atlyginti bendrovei atsiradusius nuostolius. Apelianto teigimu, tai, jog atsakovas pats neturėjo pareigos priimti skenerio remonto darbų, neatleidžia jo nuo atsakomybės.

47Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto teiginius ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė apelianto reikalavimus šioje dalyje (CPK 185 str.).

48Pirma, vertinant susidariusią situaciją, būtina atsižvelgti į tai, jog bendrovės vadovas, kaip minėta, yra specifinis bendrovės valdymo organas, turintis tam tikras savo funkcijas. Tačiau bendrovė kaip verslo subjektas gali funkcionuoti dėl savo struktūros bei sudedamųjų elementų, kurių kiekvienas atlieka savo darbą bei taip prisideda prie bendro tikslo siekti pelno. Dėl to, kaip matyti iš bendrovės Įstatų, yra darbų pasidalinimas, o vadovas neišvengiamai turi pasitikėti darbuotojais. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos pagrįstai nurodė, kad atsakovas, būdamas AB „Spauda“ generaliniu direktoriumi, neturėjo pareigos asmeniškai priimti iš UAB „Folis“ atliktų skenerio remonto darbų. Šias funkcijas atlieka tam skirti darbuotojai, o apeliantas neįrodė, jog nagrinėjamu atveju atsakovas, būdamas direktoriumi ir gavęs tam tikrus atsakingų darbuotojų pateiktus dokumentus, turėjo pagrindą abejoti šių dokumentų tikrumu ar pagrįstumu (CPK 185 str.). Vėliau vienas iš dokumentų – 2002 m. sausio 3d. aptarnavimo aktas, buvo pripažintas suklastotu, tai yra jį už ieškovo bendrovę pasirašė nenurodytas asmuo (t. 3, b. l. 62-64), tačiau tai neduoda pagrindo kitokiai išvadai, nes, kaip minėta, nėra nustatyta, jog klastojant šį dokumentą dalyvavo ir atsakovas, o vien trečiųjų asmenų nusikaltimas negali lemti atsakovo civilinės atsakomybės.

49Antra, kaip teisingai nurodė teismas, bylos duomenys nepatvirtina apelianto teiginių, jog minėti skenerio remonto darbai nebuvo atlikti. Apelianto minimame 2002 m. lapkričio 11 d. rašte J. B. patvirtino, jog 2002 m. pradžioje buvo iškviestas UAB ,,Folis“ atstovas, kuris remontavo skenerį (pakeistas skenerio maitinimo blokas), ir šis dvi savaites veikė, tačiau vėliau gedimas pasikartojo ir iki šiol skeneris neveikia (t. 1, b. l. 63, t. 2, b. l. 100). Iš tokio rašto turinio akivaizdu, jog šis darbuotojas pripažįsta patį skenerio remonto faktą ir tik teigia, kad šis darbas neišsprendė problemos, nes po dviejų savaičių darbo skeneris vėl sugedo.

50Kaip pagrįstai nurodė teismas, byloje nėra duomenų, jog atsakingas bendrovės darbuotojas atsakovą būtų informavęs apie pakartotinį skenerio gedimą po 2002 m. sausio 3 d. atlikto remonto iki ginčo sąskaitos išrašymo, taip pat nėra įrodyta, kad atsakovas būtų gavęs informacijos apie bet kokias problemas, susijusias su skenerio gedimais ar remontu, todėl, kaip teisingai nurodė teismas, jam nebuvo pagrindo abejoti išrašytos sąskaitos už remonto darbus pagrįstumu.

51Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ginčo sąskaita išrašyta 2002 m. balandžio 23 d. (t. 1, b. l. 62), tuo tarpu apelianto minimas tarnybinis pranešimas – tik 2002 m. lapkričio 11 d., o laikotarpiu tarp šių veiksmų nėra jokių duomenų apie tai, kad skeneris neveikė.

52Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė apelianto reikalavimą šioje dalyje kaip neįrodytą, o tokį sprendimą keisti ar naikinti skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 185 str.).

53Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ar pakeistas skunde nurodytais motyvais, taip pat CPK 320 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra, todėl ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, o teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

54Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

55Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas AB ,,Spauda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui V. G. ,... 4. Pirma, atsakovas bendrovės vardu 2001 m. rugsėjo 11 d. sudarė trišalę... 5. Antra, atsakovas AB ,,Spauda“ vardu 2001 m. rugsėjo 18 d. sudarė blokų... 6. Trečia, atsakovas AB ,,Spauda“ vardu 2001 m. rugpjūčio 22 d. sudarė... 7. Ketvirta, 2002 m. balandžio 23 d. UAB ,,Folis“ pateikė AB ,,Spauda“ PVM... 8. Atsakovas V. G. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog... 9. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Atmesdamas reikalavimą dėl lakštinės ofsetinės spaudos mašinos MAN Roland... 11. Atmesdamas reikalavimą dėl blokų siuvimo siūlais mašinos BNŠ 6A ir... 12. Atmesdamas reikalavimą dėl minėtos sąskaitos faktūros apmokėjimo, teismas... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas AB ,,Spauda“ prašo minėtą teismo sprendimą... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas V. G. prašo skundą atmesti, o... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas AB ,,Spauda“ pareiškė atsakovui, tai yra... 17. Kaip žinoma, CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga bei atsižvelgdama į anksčiau... 20. Dėl ofsetinės spaudos mašinos MAN Roland įsigijimo ... 21. Kaip minėta, atmesdamas reikalavimą dalyje dėl lakštinės ofsetinės... 22. Pirma, kaip teisingai sprendė teismas, bylos medžiaga nepatvirtina apelianto... 23. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, teisėjų kolegija laiko, kad apeliantas... 25. Atmestini apelianto argumentai, jog atsakovo veiksmų neteisėtumą, tai yra jo... 26. Apelianto teiginiai, kad teismas neįvertino tos aplinkybės, jog atsakovas... 27. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo... 28. Išvadą, kad sprendimas dėl ginčo spaudos mašinos įsigijimo buvo priimtas... 29. Antra, kaip minėta, atsakovo neteisėti veiksmai, tai yra apelianto nurodomas... 30. Kaip žinia, byloje turi būti vertinami visi įrodymai, o išvada daroma... 31. Kiti byloje esantys įrodymai taip pat leidžia teigti, jog teismas pagrįstai... 32. Apeliantas šių byloje esančių įrodymų nepaneigė, todėl bylos medžiaga... 33. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 34. Dėl blokų siuvimo siūlais mašinos BNŠ 6A ir kartono pjovimo mašinos KR-3... 35. Atmesdamas reikalavimą dėl blokų siuvimo siūlais mašinos ir kartono... 36. Apeliantas, nesutikdamas su tokia teismo išvada, teigia, jog atsakovas,... 37. Teisėjų kolegija sprendžia, kad, siekiant patikrinti teismo sprendimo... 38. Taigi nagrinėjamu atveju apeliantas, reikalaudamas taikyti atsakovo civilinę... 39. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju apeliantas savo reikalavimus šioje dalyje... 40. Šios teismo išvados nepaneigia apelianto teiginiai, kad mašinų netinkamumą... 41. Apelianto teiginių dėl ginčo mašinų netinkamumo bei dėl to, kad jos... 42. Tokią išvadą patvirtina ir VGTU MF Poligrafinių mašinų katedros doc. dr.... 43. Abejonę apelianto teiginiais, jog minėtos mašinos bendrovei nebuvo... 44. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 45. Dėl 2002 m. balandžio 23 d. UAB ,,Folis“ sąskaitos faktūros apmokėjimo... 46. Reikalavimą šioje dalyje apeliantas grindžia tuo, kad atsakovas nepagrįstai... 47. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto teiginius ir sprendžia, kad... 48. Pirma, vertinant susidariusią situaciją, būtina atsižvelgti į tai, jog... 49. Antra, kaip teisingai nurodė teismas, bylos duomenys nepatvirtina apelianto... 50. Kaip pagrįstai nurodė teismas, byloje nėra duomenų, jog atsakingas... 51. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ginčo sąskaita išrašyta 2002 m.... 52. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 53. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo apeliacinį skundą, daro... 54. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 55. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti...