Byla 2A-1044-464/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. P. apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų R. P., G. P., L. P., J. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija, ir pagal S. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, suinteresuoti asmenys R. P., V. Š., G. P., L. P., J. P., Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4pareiškėjai R. P. ir V. Š. 2009-07-27 su pareiškimu (t.1, b.l. 2-5) kreipėsi į Švenčionių rajono apylinkės teismą dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

5Pareiškėja V. Š. 2011-03-21 pateikė prašymą (t.2, b.l. 134), kuriuo nuo savo reikalavimo atsisakė teigdama, jog tėvo B. P. palikimą faktiniu valdymu lygiomis dalimis priėmėm jos broliai – J. P. ir S. P.. Ji pati teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi neturi.

6Pareiškimą 2010-01-20 bei 2012-03-30 patikslinę (t.1, b.l. 109-114, t.2, b.l. 135-138), pareiškėjai R. P., G. P., J. P., L. P. prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jų tėvas J. P., miręs 2007-06-02, priėmė savo tėvo - B. P., mirusio 1995-12-24, palikimą faktiškai valdydamas paliktą turtą. Nurodė, kad po B. P. mirties liko gyvenamasis namas su ūkio pastatais ir 8 ha žemės sklypas, esantys ( - ) , tačiau nei vienas iš tuo metu buvusių gyvų B. P. vaikų - J. P. (pareiškėjų tėvas), V. Š. ar S. P. į notarą dėl palikimo priėmimo nesikreipė, o dukra D. L. oficialiai atsisakė nuo palikimo. Po savo tėvo B. P. mirties, J. P. liko ir toliau gyventi tėvui priklausiusiame name, mokėjo mokesčius už elektrą, dirbo ūkio darbus – priėmė palikimą faktiškai ir juo naudojosi, stengėsi palaikyti jo tinkamą būklę. Paaiškino, kad J. P. pas tėvą B. P. persikėlė gyventi po santuokos nutraukimo 1993-05-25 ir gyveno ten iki pat savo mirties. Po J. P. mirties 2007-06-02, jo vaikai, pareiškėjai G. P., R. P., J. P. ir L. P., taip pat rūpinasi gyvenamuoju namu, pastatais, žeme, o R. P. sumokėjo įsiskolinimą už elektrą, savo lėšomis vykdė elektros energijos tiekimo į namą rekonstrukciją.

7Pareiškėjas S. P. atsiliepimu (t.1, b.l. 54-57) su pareiškimu nesutiko, tvirtindamas esąs vienintelis savo tėvo B. P. palikimą priėmęs faktiniu valdymu įpėdinis, ir prašė pareiškėjų prašymą atmesti, priteisti jam bylinėjimosi išlaidas.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu (t.1, b.l. 66-67) pareiškėjų R. P. ir V. Š. (pradinės pareiškėjos) pareiškimui neprieštaravo.

9Suinteresuotas asmuo D. L. atsiliepimu (t.1, b.l. 73-74) pareiškėjų R. P. ir V. Š. (pradinės pareiškėjos) pareiškimui neprieštaravo.

10Pareiškėjas S. P. 2009-09-28 kreipėsi į Švenčionių rajono apylinkės teismą su pareiškimu (Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr. 2-77-405/2010, b.l. 1-4), prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po tėvo B. P. mirties 1995-12-24 visą palikimą priėmė jis faktiškai valdydamas paliktą turtą. Nurodė, kad tėvo B. P. namuose jis gyvena visą laiką nuo 1978-07-28, t.y. iki ir po tėvo B. P. mirties, yra deklaravęs jame savo gyvenamąją vietą. Po tėvo mirties jis nesikreipė į notarą, tačiau paliktą turtą valdė, naudojo, prižiūrėjo ir rūpinosi turtu kaip savu: rūpinosi nuosavybės teisių atstatymu į tėvo B. P. žemę, įregistravo žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre, jo (pareiškėjo) vardu 1999-10-15 buvo išduotas leidimas miškui kirsti, perstatė krosnį, remontavo namą, mokėjo mokesčius.

11Suinteresuotas asmuo R. P. atsiliepimu į pareiškėjo S. P. pareiškimą (Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr. 2-77-405/2010, b.l. 30-33) su pareiškime nurodytomis aplinkybėmis nesutiko.

12Suinteresuotas asmuo G. P. atsiliepimu į pareiškėjo S. P. pareiškimą (Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr. 2-77-405/2010, b.l. 46-48) su pareiškime nurodytomis aplinkybėmis nesutiko.

13Suinteresuotas asmuo J. P. atsiliepimu į pareiškėjo S. P. pareiškimą (Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr. 2-77-405/2010, b.l. 49-50) su pareiškime nurodytomis aplinkybėmis nesutiko.

14Suinteresuotas asmuo L. P. atsiliepimu į pareiškėjo S. P. pareiškimą (Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr. 2-77-405/2010, b.l. 51-52) su pareiškime nurodytomis aplinkybėmis nesutiko.

15Švenčionių rajono apylinkės teismas 2010-01-29 nutartimi (t. 1, b.l. 121) sujungė civilinę bylą pagal pareiškėjų R. P., G. P., L. P., J. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo su civiline byla pagal pareiškėjo S. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012-07-10 sprendimu (t.2, b.l. 180-183) abu pareiškimus patenkino, t.y.: 1) R. P., G. P., L. P., J. P. pareiškimą patenkino ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad J. P., miręs 2007-06-02, 1995-12-24 mirus tėvui B. P. priėmė jo palikimą faktiškai jį valdydamas; 2) S. P. pareiškimą patenkino ir nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. P., 1995-12-24 mirus tėvui B. P., priėmė jo palikimą faktiškai jį valdydamas; 3) nurodė, jog juridinę reikšmę turintys faktai nustatyti dėl paveldėjimo; 4) priteisė iš R. P., G. P., L. P., J. P., S. P. po 49,28 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

18Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nagrinėdamas pareiškimus dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo vadovaujasi B. P. mirties dieną galiojusiu CK (1964 m. įstatymo red.). Mirusysis B. P. testamento nepaliko, jo įpėdiniai dėl paveldėjimo pagal įstatymą į notarų biurą per 6 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos nesikreipė. B. P. turto įpėdinio – sūnaus J. P. – vaikai, pareiškėjai R. P., G. P., L. P., J. P., ir mirusiojo sūnus S. P. nepateikė rašytinių įrodymų apie tai, kad kuris nors asmuo, mirus B. P., per įstatymo nustatytą terminą priėmė palikimą. Iš liudytojų paaiškinimų pirmosios instancijos teismas nustatė, kad po B. P. mirties namuose liko gyventi ir tvarkytis abu mirusiojo sūnūs – pareiškėjų tėvas J. P. ir pareiškėjas S. P.. Šią aplinkybę patvirtino ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnijos 2006-10-18 raštas, jog J. P. gyvena ( - ) B. P. (mirusiam 1995-12-24) priklausiusiame name, bei pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, patvirtinanti, jog S. P. gyvenamąją vietą ( - ) deklaravęs nuo 1978-09-28. Teismas sprendė, jog kilnojamųjų daiktų paėmimas vertintinas kaip palikimo priėmimo faktą patvirtinantis įrodymas. Kadangi per 6 mėnesius nei vienas paveldėtojas nesikreipė dėl teisės atkurti nuosavybę realizavimo, vien aplinkybė, kad pareiškėjas S. P. tą padarė praėjus beveik 3 metams po tėvo mirties ir prašyme nurodė esąs vienintelis paveldėtojas, nėra reikšminga, nustatant palikimo priėmimo faktą. Teismas vertinimu, palikimo priėmimo fakto nustatymui nėra reikšminga ir tai, kad būtent pareiškėjas S. P. pranešė apie tėvo mirtį, rūpinosi jo laidotuvėmis. Tačiau nors byloje nėra tiesioginių įrodymų, neginčijamai patvirtinančių, kad po B. P. mirties palikimą priėmė mirusiojo vaikai J. P. ir S. P., iš byloje esančių kitų įrodymų visumos teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų tėvas J. P. ir pareiškėjas S. P., mirus tėvui, atliko aktyvius veiksmus, kuriais išreiškė valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą ir turtas jų buvo pradėtas valdyti.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

20Pareiškėjas S. P. 2012-08-13 apeliaciniu skundu (t. 3, b.l. 2-5) prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-07-10 sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas R. P., G. P., L. P. ir J. P. pareiškimas ir nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad jų tėvas J. P., miręs 2007-06-02, po judviejų tėvo B. P. mirties 1995-12-24 priėmė palikimą, jį faktiškai valdydamas, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

21Nesant tiesioginių rašytinių įrodymų apie įpėdinių J. ir S. P. veiksmus per 6 mėnesius, turėjo būti analizuotini kiti - vėlesnio laikotarpio įrodymai apie kiekvieno iš pareiškėjų veiksmus. Teismas nepagrįstai nevertino pareiškėjo S. P. veiksmų kartu su kitų byloje surinktų duomenų visuma apie pareiškėjo elgesį dėl palikimą sudarančio turto. Bylos duomenys patvirtina, kad vienintelis S. P. įrodė, kad palikimą priėmė faktiniu turto valdymu: rūpinosi tėvo laidotuvėmis, sutvarkė nuosavybės į tėvo turėtą žemę ir mišką atkūrimo reikalus, tvarkė miško kirtimo reikalus, sudarė elektros energijos tiekimo sutartį, gyvena namų valdoje, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą nuo 1978-07-28, bei atliko kitus veiksmus. Byloje nėra jokių patikimų ir leistinų įrodymų, kad J. P. po tėvo mirties priėmė palikimą per 6 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, faktiškai pradedamas paveldimą turtą valdyti. J. P. niekada nevaldė tėvo turto, o tik jame tam tikrais laiko tarpais gyveno. J. P. niekada nesirūpino namu, nemokėjo mokesčių, neprisidėjo prie namo valdymo. J. P. neturėjo pastovaus darbo ir pajamų. Byloje taip pat nėra duomenų, kad broliai būtų pasidalinę namų valdą, t.y. gyvenimą atskiruose kambariuose vargu ar galima laikyti namų valdos pasidalinimu. Visi liudytojai teisme pareiškė, kad po B. P. mirties per 6 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos jie nebuvo paveldimo turto vietoje, negyveno ir kaimynystėje. Be to, 1995-12-24 mirus tėvui B. P., nuosavybės teisės į žemės sklypą nebuvo atkurtos ir tokiom paveldimo turto dar nebuvo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką naudojimasis daiktais nelaikomas palikimo priėmimu. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog J. P. faktiniai veiksmai, gyvenant name, pragyvenimo reikmėms naudojantis ūkiniu pastatu bei arkliu, sodinant daržą, liudija transformavimąsi į aukštesnę – valdymo nuosavybės teise ir disponavimo stadiją, ir todėl vertini kaip paveldėto turto savininko veiksmai, prieštarauja tuometiniam teisiniam reglamentavimui bei teismų praktikai. Byloje nėra pakankamai įrodymų, patvirtinančių prielaidą, kad J. P. priėmė palikimą faktiniu turto valdymu.

22Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012-10-01 atsiliepimu (t. 3, b.l. 8-11) prašo apeliacinį skundą atmesti ir Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-07-10 sprendimą palikti nepakeistą.

23Nurodo, jog juridinis faktas dalyje dėl to, kad J. P., miręs 2007-06-02, 1995-12-24 mirus tėvui B. P. priėmė jo palikimą jį faktiškai valdydamas, yra nustatytas teisingai. Teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, teisingai taikė materialiosios bei įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą civiliniame procese reglamentuojančias teisės normas.

24Pareiškėjai R. P., G. P., L. P. ir J. P. 2012-10-02 atsiliepimu (t. 3, b.l. 14-16) prašo apeliacinį skundą atmesti ir Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-07-10 sprendimą palikti nepakeistą.

25Nurodo, jog J. P. po santuokos nutraukimo su buvusia sutuoktine L. M. P., t.y. 1993-05-25 persikėlė gyventi pas tėvą - B. P., ( - ). Faktiškai J. P. tame name gyveno iki savo mirties - 2007-06-02, t.y. apie 14 metų. J. P. gaudavo išankstinę pensiją, kuri buvo paskirta būtent į ( - ) seniūniją. Ši aplinkybė patvirtina kad J. P., turėdamas lėšų, nuolat prisidėdavo prie mokesčių už elektrą mokėjimą, taip rūpindamasis namu ir palikimu. Kadangi po J. P. mirties gyvenamuoju namu, pastatais, žemės sklypu toliau rūpinosi R. P., G. P., L. P., J. P., kurie priėmė savo tėvo palikimą, ši aplinkybė patvirtina, kad jų tėvas – J. P. buvo priėmęs savo tėvo – B. P. palikimą ir valdė kaip savo. Be to, po tėvo J. P. mirties pareiškėjas R. P. sumokėjo 30,34 Lt elektros energijos tiekimo įsiskolinimą. 2006-06-29 AB Rytų skirstomųjų tinklų nurodyme Nr. 77 „Dėl elektros apskaitos atvado ir įvadinės apskaitos spintos rekonstravimo“ pažymėta, kad vartotojas S. P. neteisėtai vartojo elektros energiją. Rūpindamasis palikimu ir pažeidimų pašalinimu, R. P. savo lėšomis įvykdė nurodytus rekonstravimo darbus už 599,37 Lt, pasirūpino, kad elektros tiekimas į senelio namus būtų atnaujintas. Pareiškėjai R. P., G. P., L. P. ir J. P. neprieštarauja dėl fakto, kad S. P. priėmė palikimą (jam priklausančią pagal įstatymą dalį) po tėvo mirties, bet nesutinka, kad S. P. vienintelis priėmė palikimą ir juo rūpinosi.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliacinis skundas tenkintinas.

28Apeliacinės instancijos teismas patikrina skundžiamos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies pagrįstumą faktiniu bei teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apibrėžia apeliacinio skundo argumentai (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl vieno iš įstatyminių įpėdinių (J. P.) teisių paveldėti atsiradusį palikimą įgyvendinimo. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad abu įstatyminiai įpėdiniai – apeliantas S. P. ir jo brolis J. P. tokią teisę įgyvendino faktiniu valdymu. Ši teismo sprendimą apeliantas ginčija remdamasi netinkamu įrodinėjimo instituto taikymu byloje, kas lėmė neteisingos teismo išvados susiformavimą, jog dabar jau miręs jo brolis J. P. priėmė judviejų tėvo B. P. palikimą. Tokių skundo argumentų pagrįstumą apeliacinės instancijos teismas ir įvertina.

29Dėl juridinio fakto nustatymo

30Byloje nustatyta, kad 1995-12-27 mirė B. P. (t.1, b.l. 6), todėl jo vaikams atsirado teisė paveldėti tėvo turto dalį. Nors B. P. turėjo daugiau įstatyminių įpėdinių, paveldėjimo fakto pripažinimo siekia tik sūnus S. P. (apeliantas) bei sūnaus J. P. (P.), mirusio 2007-06-02 (t.1, b.l. 7), paveldėtojai (t.2, b.l. 111). B. P. dukterys D. L. ir V. Š. vienokia ar kitokia forma nuo palikimo yra atsisakiusios (t.1, b.l. 18-19, t.2, b.l. 134). Palikėjas B. P., kaip matyti iš VĮ „Registrų centras“ išrašo su istorija (t.1, b.l. 25-29), savo daiktinių teisių į gyvenamąjį namą su statiniais, esančių ( - ), nebuvo įregistravęs, viešame registre yra įregistruota B. P. naudojimosi minėtais statiniais teisė. Pažymą apie šio namo savininką B. P., remdamasis ūkinėje knygoje Nr. 5 esančiais asmeninės sąskaitos Nr. 295 įrašais, išdavė ( - ) seniūnas (t.1, b.l. 33, 34-42). Taigi palikėjo B. P. mirties momentu paveldimą turtą sudarė šis namas su priklausiniais, kurių teisinė registracija nebuvo atlikta (viešame registre neišviešintas jų savininkas), bei turtinė teisė atkurti nuosavybę į 8 ha žemės sklypą (t.2, b.l. 53-79) pagal 1992-04-01 B. P. paduotą prašymą (t.2, b.l. 67). Vadinasi, pats žemės sklypas kaip nekilnojamasis daiktas, priešingai nei savo pareiškime ir atsiliepime į apeliacinį skundą tvirtina pareiškėjai R. P., G. P., L. P. ir J. P., į paveldimo turto masę neįėjo - nuosavybės teisė į jį B. P. vardu buvo atkurta praėjus beveik ketveriems metams po šio mirties, t.y. 1999-05-25 (t.1, b.l. 23-24).

31Palikimo atsiradimo metu galiojęs teisinis reglamentavimas (1964 m. CK 587 str.) nustatė, kad palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti; neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis; laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Nagrinėjamos bylos atveju nei vienas iš įstatyminių įpėdinių prašymo notarui per šešis mėnesius po B. P. mirties nepadavė. Tačiau, pasak apelianto, tik jis vienintelis atliko veiksmus, patvirtinančius palikimo faktinį priėmimą – ne tik pasirūpino tėvo laidotuvėmis, bet ir rūpinosi namų valdos, kurioje iki ir po tėvo mirties gyveno bei nuo 1978-07-28 buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą, statiniais, remontu, sudarė elektros energijos tiekimo sutartį su šios paslaugos tiekėju, taip pat oficialiai pareiškė valią paveldėti ir tėvo turėtas turtines teises, atlikęs būtinus teisinius veiksmus nuosavybei į žemę bei mišką atkurti, taip pat, kaip savininkas, disponavo šiuo turtu, pavyzdžiui, pasirūpino leidimu miškui kirsti. Apelianto teigimu, jo brolis J. P. tėvo ir apelianto sutikimu tik gyveno tėvui priklausiusioje sodyboje, tačiau jokių kitų faktinių veiksmų, liudijančių jo norą priimti palikimą, neatliko. Apeliacinės instancijos teismas neturi prielaidų su tokia apelianto pozicija nesutikti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, suformuotą taikant 1964 m. CK 587 str. nuostatas, palikimo priėmimu, pradedant faktiškai jį valdyti, suprantami tik aktyvūs įpėdinio veiksmai valdant tą turtą, naudojantis juo, palaikant jį tinkamos būklės (patalpų remontas, gyvulių priežiūra, sklypo įdirbimas, mokesčių mokėjimas, patalpų išnuomojimas, buto nuomos mokesčio ėmimas iš nuomininkų, gyvenimas name ir t. t.). Ar įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, ar tokie veiksmai išreiškia įpėdinio valią įgyti nuosavybės teisę į palikimą, valdyti jį (disponuoti, naudotis juo) kaip savo, ar jie atlikti nustatytais terminais, t.y. ar įpėdinis priėmė palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti, sprendžia teismas, nustatęs ir įvertinęs konkrečios situacijos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-251/2012; 2012-07-03 nutartis c.b. 3K-3-366/2012).

32Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs ir tai, kad faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą būtent nuosavybės teise. Ar šie veiksmai atlikti, sprendžiama iš: 1) veiksmų fakto; 2) veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai – įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Šiuo atveju nereikalaujama, kad įpėdinio atlikti faktinio palikimo priėmimo veiksmai būtų teisiškai įforminti, t.y. įpėdiniui nebūtina kreiptis į notarą su pareiškimu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, į teismą dėl palikimo priėmimo juridinio fakto nustatymo arba į kitas valstybės institucijas. Veiksmų pobūdis – tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-586/2007). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, abiejų šių elementų - veiksmų fakto ir veiksmų pobūdžio sutaptis, siekiant realizuoti paveldėjimo teisę, teismo sprendimu pagrįstai buvo nustatyta tik apelianto atžvilgiu. Byloje esantys įrodymai patvirtina teiginius apie tėvo palaidojimą (mirties akto įrašas Nr. 28, Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr. 2-77-405/2010, b.l. 8; jo sesers V. Š. paaiškinimai, t.1, b.l. 144), po tėvo mirties apeliantas buvo pripažintas elektros energijos vartotoju ir faktiškai laikomas namo savininku (Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr. 2-77-405/2010, b.l. 34, 40, 41) - būtent jis sudarė elektros energijos vartojimo sutartį, mokėjo už elektrą (t.1, b.l. 60-62, t.2, b.l. 132, 159-160). Be to, vienintelis apeliantas po tėvo mirties 1998-04-16 pateikė ( - ) žemėtvarkos skyriui prašymą grąžinti tėvui priklausančią žemę (t.2, b.l. 66), įvardijęs save B. P. paveldėtoju, pasirašė kaip vienintelis paveldėtojas žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte, nors jo brolis J. P. tuo metu tebegyveno kartu (t.2, b.l. 63-64). Byloje nustatyta ir tokia aplinkybė, kad apeliantas viešai ne kartą viešai deklaravo esąs vienintelis tėvo turto bei jo turtinių teisių paveldėtojas, viso tėvo turėto turto savininkas, ką pripažįsta ir kiti pareiškėjai, taip pat sutikdami ir su tuo, kad žemės nuosavybės grąžinimo reikalus sutvarkė jų dėdė S. P.. Neneigia pareiškia ir to, kad apie grąžintiną žemę, apie S. P. kertamą mišką jų tėvas ir jie patys žinojo (t.1, .l. 143-145). Pažymėtina, kad nors prašymas nuosavybės teisių atkūrimui žemėtvarkos institucijai paduotas ne per šešis mėnesius, apeliantas pagrįstai tokioje situacijoje remiasi kasacinio teismo praktika, kurioje suformuota nuostata, kad įpėdinio atlikti materialinio teisinio pobūdžio veiksmai, nukreipti į palikėjui priklausančių teisių atkūrimą (paduotas pareiškimas atitinkamoms tarnyboms, kreipimasis dėl teisių įforminimo, dokumentų, reikalingų tokioms teisėms įforminti ar įgyvendinti palikėjo ar savo vardu, teikimas) patvirtina jo siekį savarankiškai įgyvendinti palikėjui priklausiusias materialinio pobūdžio teises ir yra vertinami kaip faktinis palikimo priėmimas. Tokiam vertinimui įtakos turi ir asmens veiksmai, atlikti po šešių mėnesių nuo palikimo atsiradimo, nes jie, asmeniui per palikimui pagal įstatymą skirtą laikotarpį atlikus ir kitus faktinius veiksmus, parodo asmens elgesio nuoseklumą ir patvirtina jo valią priimti palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-586/2007).

33Sutiktina ir su tokiais apeliacinio skundo argumentais, kad kito įstatyminio įpėdinio - J. P. veiksmai nepatvirtina palikimo priėmimo faktiniu valdymu. Byloje buvo įrodytas tik jo veiksmų faktas (vienas iš dviejų būtinų elementų palikimui faktiniu valdymu priimti), t.y. jo gyvenimas sodyboje, naudojimąsis tėvui (arba broliui S. P.) priklausančiais daiktais, tačiau ne jo siekis įgyti namą ar kuriuos nors daiktus nuosavybėm (tapti savininku). Jokių duomenų byloje, kurie galėtų patvirtinti tokius jo buvusius ketinimus, nėra. Liudytojais teisme apklausti R. Š., E. Š. ir L. P. (t.2, b.l. 174-176) patvirtino tik tai, kad šis tame name gyveno bei atlikdavo tam tikrus ūkio darbus, bet ne valdymo nuosavybės teise įgyvendinimą. Priešingai, ir liudytoja R. Š. nurodė girdėjusi iš šiame kaime gyvenusio savo tėvo, kad Stanislovas (P.) vienas šeimininkauja, o Juozas (P.) jokių teisių į turtą neturi. Taigi J. P. veiksmų pobūdis neleidžia daryti bent tikėtinos išvados, kad jis priėmė savo tėvo palikimą sudariusį turtą, jį laikė savo nuosavybe ar tokį faktą kam nors buvo paviešinęs. Nesama jokių duomenų ir apie jo asmenines investicijas arba atliktus darbus, siekiant išsaugoti tėvui priklausiusį turtą, jį išlaikyti. Veiksmai, kuriuos po J. P. mirties 2007-06-02 atliko jo sūnus, pareiškėjas R. P., 2009-08-05 sumokėdamas 30,34 Lt skolą už elektros energiją bei savo asmeninėmis lėšomis S. P. vardu apmokėdamas už elektros energijos tiekimo atkūrimą į sodybą (Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr. 2-77-405/2010, b.l. 34-43), teisiškai neaktualūs vertinant jo tėvo J. P. valią paveldėti po 1995-12-24 mirusio B. P. mirties. Minėti veiksmai nepatvirtina, kad pats J. P. (o ne jo vaikai, šios bylos pareiškėjai), atliko kuriuos nors aktyvius valdymo veiksmus, liudijančius, kad jis, būdamas įpėdiniu pagal įstatymą, tėvo palikimą faktiškai priėmė. Atitinkamai tokia teisė neperėjo ir J. P. vaikams, nes palikimą priėmė kitas pirmos eilės įpėdinis – apeliantas S. P..

34Šioje byloje teisiškai reikšminga ir tokia aplinkybė, kad kartu su apeliantu gyvenęs jo brolis J. P. iki pat savo mirties, t.y. daugiau nei dešimtmetį, niekuomet brolio teisės į visą palikimą nekvestionavo, nei į notarą, nei į teismą dėl savo paties paveldėjimo teisės realizavimo nesikreipė, savarankiškai nesiekė atkurti ir turtinių teisių į tėvui priklausiusią žemę, nors jokių objektyvių kliūčių tam neegzistavo – būtų pakakę pateikti prašymą žemėtvarkos tarnybai. Toks pasyvumas netiesiogiai patvirtina, kad ir pats J. P. paveldėtoju savęs nelaikė ir neįžvelgė jokio savo teisių ar interesų pažeidimo. Kitos apeliacinio teismo išvados nesuponuoja ir apelianto teismo posėdyje pasakyti teiginiai, kad J. P. ir V. Š. irgi priėmė palikimą (t.1, b.l. 145). Viena vertus, tokie paaiškinimai nevertintini kaip neįrodinėtinas fakto pripažinimas pagal CPK 182 str. 5 p. ir 187 str. nuostatas, nes šis teiginys protokole apelianto nepasirašytas, be to, šiame teismo posėdyje kartu buvo nurodoma ir apie buvusį susitarimą su broliu, jog visas tėvo palikimas atitenka tik apeliantui (t.1, b.l. 145). Vadinasi, apelianto paaiškinimai šiuo klausimu nebuvo nuoseklūs. Kita vertus, pasak S. P. atstovo kasacinio teisminio nagrinėjimo posėdyje, apeliantas laiko, kad nei brolis, nei sesuo palikimo nepriėmė (t.2, b.l. 85), ir tokia jo procesinė pozicija visiškai atitinka byloje dalyvaujančių asmenų ir liudytojų paaiškinimų turinį, tvirtinusių, kad apeliantas visuomet viešai deklaravo esąs vieninteliu tėvo turto paveldėtoju.

35Apibendrinant tai, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas R. P., G. P., L. P. ir J. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, jog jų tėvas J. P. priėmė B. P. palikimą, nustatymo, nevisiškai teisingai įvertino bylos aplinkybes ir dėl jų padarė nepagrįstas išvadas (CPK 185 str.). Tokiu atveju skundžiamas teismo sprendimas iš dalies pakeistinas - šis pareiškimas atmetamas (CPK 329 str. 1 d.).

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Apeliantas prašo priteisti jam iš pareiškėjų bylinėjimosi išlaidas. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos gali būti priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ypatingos teisenos bylose dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidos paprastai neatlyginamos (CPK 443 str. 6 d.), tačiau teismas turi diskrecijos teisę tokias išlaidas padalinti ar jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas, tuo atveju, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi (interesas) yra skirtingas arba priešingas. Nagrinėjamojoje byloje apelianto ir kitų pareiškėjų interesas nėra priešingas, tačiau skirtingas – pareiškėjai R. P., G. P., L. P. ir J. P. neginčija apelianto teisės paveldėti, kartu siekdami tokios pačios teisės pripažinimo ir jų tėvui J. P.. Tai reiškia, kad teisinės prielaidos bylinėjimosi išlaidų paskirstymui dalyvaujantiems byloje asmenims šioje byloje egzistuoja.

38Pateikdamas pareiškimą Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr. 2-77-405/2010 dėl juridinio fakto nustatymo, apeliantas siekė savo paties intereso patenkinimo –prašė jam nustatyti palikimo priėmimo juridinį faktą. Taigi už šį pareiškimą sumokėto žyminio mokesčio kompensavimo klausimas nekyla. Kvestionuodamas brolio J. P. paveldėjimo teisės įgyvendinimą, apeliantas du kartus pateikė apeliacinius, ir vieną kartą - kasacinį skundus, už kuriuos sumokėta du kartus po 143 Lt ir 135 Lt žyminio mokesčio (t.1, b.l. 159, t.2, b.l. 5, t.3, b.l. 1). Šios išlaidos apelianto naudai priteistinos iš kitų pareiškėjų lygiomis dalimis, t.y. po 105 Lt iš kiekvieno ([143 Lt + 135 Lt + 143 Lt] : 4).

39Už atstovavimą pirmosios instancijos teisme apeliantas sumokėjo iš viso 2420 Lt honorarą advokatui (t.1, b.l. 65, 102-103, 135). Išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.) taip pat priskiriamos bylinėjimosi išlaidų kategorijai (CPK 88 str. 1 d. 6 p.) ir byloje dalyvaujantiems asmenims atlyginamos taikant CPK 93 str. įtvirtintas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles. CPK 98 str. yra nustatyta ne tik šio pobūdžio bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (paskirstymo) šalims tvarka bei sąlygos, kurioms esant jos apskritai gali būti priteisiamos (įrodymai apie jų dydį bei prašymas jas priteisti turi būti pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos), bet ir tokių išlaidų dydžio ribojimas Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio, patvirtintose Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85, nustatytais dydžiais už kiekvieną teisinės paslaugos atlikimo veiksmą. Todėl spręsdamas dėl šių apelianto turėtų išlaidų kompensuojamosios dalies, apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į minėtų Rekomendacijų nuostatas. Tokiu atveju 2420 Lt suma, sumokėta už atsiliepimo į pareiškėjų prašymą surašymą bei dalyvavimą teismo posėdžiuose iki šios bylos pirmojo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (teisinių paslaugų apmokėjimo datos), pripažintina aiškiai neatitinkančia bylos pobūdžio. Joje iškeltas klausimas nereikalavo specialių žinių ar papildomų advokato darbo laiko sąnaudų, o dalis šių išlaidų teko ir tam klausimui, kuriuo suinteresuotas buvo pats apeliantas, t.y. juridinio fakto nustatymui jo paties paveldėjimo tikslu. Todėl pagrįsta ir kompensuotina pripažintina 600 Lt su atstovavimu susijusių išlaidų suma, kuri priteistina lygiomis dalims iš kitų pareiškėjų – po 150 Lt iš kiekvieno (600 Lt : 4).

40Iš viso iš R. P., G. P., L. P. ir J. P. priteistina po 255 Lt bylinėjimosi išlaidų S. P. naudai (105 Lt + 150 Lt) (CPK 443 str. 6 d.).

41Kadangi apeliacinis skundas patenkintas, pareiškėjams R. P., G. P., L. P. ir J. P. taip pat tenka pareiga atlyginti valstybei 246,40 Lt procesinių dokumentų siuntimo (pašto) visų instancijų teismuose, t.y. po 61,60 Lt (246,40 Lt : 4) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

42Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

43Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimą pakeisti.

44R. P., G. P., L. P., J. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti.

45Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

46Priteisti iš R. P., G. P., L. P., J. P. po 255 Lt iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų S. P. naudai.

47Priteisti iš R. P., G. P., L. P., J. P. po 61,60 Lt iš kiekvieno pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo S. P. apeliacinį skundą... 3. I. Ginčo esmė... 4. pareiškėjai R. P. ir V. Š. 2009-07-27 su pareiškimu (t.1, b.l. 2-5)... 5. Pareiškėja V. Š. 2011-03-21 pateikė prašymą (t.2, b.l. 134), kuriuo nuo... 6. Pareiškimą 2010-01-20 bei 2012-03-30 patikslinę (t.1, b.l. 109-114, t.2,... 7. Pareiškėjas S. P. atsiliepimu (t.1, b.l. 54-57) su pareiškimu nesutiko,... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepimu... 9. Suinteresuotas asmuo D. L. atsiliepimu (t.1, b.l. 73-74) pareiškėjų R. P. ir... 10. Pareiškėjas S. P. 2009-09-28 kreipėsi į Švenčionių rajono apylinkės... 11. Suinteresuotas asmuo R. P. atsiliepimu į pareiškėjo S. P. pareiškimą... 12. Suinteresuotas asmuo G. P. atsiliepimu į pareiškėjo S. P. pareiškimą... 13. Suinteresuotas asmuo J. P. atsiliepimu į pareiškėjo S. P. pareiškimą... 14. Suinteresuotas asmuo L. P. atsiliepimu į pareiškėjo S. P. pareiškimą... 15. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2010-01-29 nutartimi (t. 1, b.l. 121)... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012-07-10 sprendimu (t.2, b.l.... 18. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog nagrinėdamas pareiškimus dėl... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 20. Pareiškėjas S. P. 2012-08-13 apeliaciniu skundu (t. 3, b.l. 2-5) prašo... 21. Nesant tiesioginių rašytinių įrodymų apie įpėdinių J. ir S. P. veiksmus... 22. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 23. Nurodo, jog juridinis faktas dalyje dėl to, kad J. P., miręs 2007-06-02,... 24. Pareiškėjai R. P., G. P., L. P. ir J. P. 2012-10-02 atsiliepimu (t. 3, b.l.... 25. Nurodo, jog J. P. po santuokos nutraukimo su buvusia sutuoktine L. M. P., t.y.... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 28. Apeliacinės instancijos teismas patikrina skundžiamos pirmosios instancijos... 29. Dėl juridinio fakto nustatymo ... 30. Byloje nustatyta, kad 1995-12-27 mirė B. P. (t.1, b.l. 6), todėl jo vaikams... 31. Palikimo atsiradimo metu galiojęs teisinis reglamentavimas (1964 m. CK 587... 32. Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs ir tai, kad faktinis... 33. Sutiktina ir su tokiais apeliacinio skundo argumentais, kad kito įstatyminio... 34. Šioje byloje teisiškai reikšminga ir tokia aplinkybė, kad kartu su... 35. Apibendrinant tai, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 37. Apeliantas prašo priteisti jam iš pareiškėjų bylinėjimosi išlaidas.... 38. Pateikdamas pareiškimą Švenčionių rajono apylinkės teismo c.b. Nr.... 39. Už atstovavimą pirmosios instancijos teisme apeliantas sumokėjo iš viso... 40. Iš viso iš R. P., G. P., L. P. ir J. P. priteistina po 255 Lt bylinėjimosi... 41. Kadangi apeliacinis skundas patenkintas, pareiškėjams R. P., G. P., L. P. ir... 42. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 3 p.,... 43. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. sprendimą... 44. R. P., G. P., L. P., J. P. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio... 45. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 46. Priteisti iš R. P., G. P., L. P., J. P. po 255 Lt iš kiekvieno bylinėjimosi... 47. Priteisti iš R. P., G. P., L. P., J. P. po 61,60 Lt iš kiekvieno pašto...