Byla 2-2778-553/2015
Dėl sutartinių netesybų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant Almai Jokužytei, dalyvaujant ieškovo atstovei A. L., atsakovo UAB „Teksinija“ atstovams advokatui D. P. ir R. K., atsakovo Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centro atstovėms advokatei G. M. ir A. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos kariuomenės ieškinį atsakovams UAB „Teksinija“ ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centrui, trečiasis asmuo ADB „Baltikums“, dėl sutartinių netesybų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas Lietuvos Kariuomenė, padidinęs ieškinio reikalavimus, prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Teksinija“ ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centro 522 314,02 Lt sutartų minimalių nuostolių atlyginimo bei 5% metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

3Ieškovas nurodė, kad Lietuvos kariuomenė ir UAB „Teksinija“, veikdama pagal jungtinės veiklos 2012-08-21 sutartį Nr. JV-2012/1 kartu su Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centru, 2012-12-04 pasirašė prekių pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. KPS-382, kuria įsipareigojo per penkis mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos pristatyti ne mažiau kaip 250 vienetų lauko uniformos komplektų drėgnam orui. Atsakovai šios Sutarties specialiosios dalies 4.4 punktu įsipareigojo per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo su ieškovu suderinti ir patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus, kurie atitiktų Sutarties reikalavimus. UAB „Teksinija“ pagal Jungtinės veiklos sutarties 4.1 punktą veikė abiejų partnerių vardu, tačiau abiejų partnerių atsakomybė yra solidari. Atsakovai pagal Sutarties sąlygas uniformos komplektus privalėjo pristatyti iki 2013-05-06, o darbinį etaloną suderinti ir patvirtinti iki 2013-02-04. UAB „Teksinija“ raštu kreipėsi į Lietuvos kariuomenę, prašydama pratęsti produkcijos pateikimo terminą iki rugpjūčio/rugsėjo mėnesių, tačiau Lietuvos Kariuomenė 2013-04-23 atsakė, kad tokios galimybės nėra ir kad prekės turi būti pristatytos per penkis mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o vėluojant pristatyti prekes bus taikoma Sutarties 11.1 punkte nurodyta atsakomybė. Pagal Sutarties specialiosios dalies 9.1.3 punktą, bei bendrosios dalies 3.4.1 ir 11.1 punktus, laiku nepristatę prekių atsakovai įsipareigojo mokėti 0,2% dydžio nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną pavėluotą dieną šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius bei mokėti 20 Lt šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną, jeigu atsakovai per 60 dienų po Sutarties įsigaliojimo neparengia, nepagamina, nesuderina ir nepatvirtina su pirkėju prekių darbinių etalonų. Lauko uniformų komplektai turėjo būti pristatyti iki 2013-05-06, tačiau pirmąją siuntą (250 komplektų) pristatė 2013-09-23, pavėluodami 121 dieną, antrąją prekių siuntą (250 komplektų) pristatė 2013-09-23, pavėluodami 19 dienų, ir trečiąją siuntą (260 komplektų) pristatė 2013-10-09, pavėluodami 16 dienų. Prekių darbinis etalonas patvirtintas 2013-04-18, pavėluojant 73 dienas. Bendra paskaičiuotų minimalių nuostolių suma 2013-10-09 datai – 450 138,40 Lt. Ieškovas 2013-10-24 atsakovams pateikė sąskaitą-faktūrą FTT Nr. 13229 dėl delspinigių sumokėjimo iki 2013-11-04, tačiau atsakovai delspinigių nesumokėjo. Atsakovai po ieškinio pareiškimo visą likusį nepristatytą prekių kiekį (620 vienetus komplektų) pavėluotai pristatė 2013-10-25, 2013-11-11, 2013-11-21, 2013-11-29 bei 2013-12-03. Paskaičiuotų minimalių nuostolių suma už šias prekes sudaro 72 175,62 Lt. Ieškovo teigimu, atsakovai privalo atlyginti visus Lietuvos kariuomenės patirtus šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, t. y. 522 314,02, bei sumokėti nuo šios sumos procesines palūkanas (t. 1, b. l. 1-4, 134-136).

4Atsakovas UAB „Teksinija“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad šiame ginče visų pirma neegzistuoja atsakovo kaltė. Net jei būtų pripažinta, kad atsakovas pavėlavo ieškovui pateikti kostiumus, pabrėžtina, kad Sutartyje numatytas terminas buvo praleistas ne dėl atsakovo kaltės, o dėl paties ieškovo veiksmų – dėl netinkamų pirminių techninių reikalavimų nustatymo ir/ar dėl Sutarties vykdymo metu pakeistų (padidintų) techninių reikalavimų kostiumams. Atsakovas, vykdydamas Sutartį, išsamiai susipažinęs su techniniais reikalavimais pagal Sutartį teiktiniems kostiumams, pastebėjo, kad pagal nustatytus reikalavimus pasiūti kostiumai nebūtų pakankamai atsparūs vandeniui. Siekdamas tinkamai su ieškovu suderinti kostiumų etaloną atsakovo atstovas susisiekė su ieškovu ir žodžiu pasiteiravo, ar pagal Sutartį siuvamiems kostiumams nėra reikalinga papildoma apdaila, atstumianti vandenį ir tepalus. Ieškovo atstovui buvo paaiškinta, kad pagal ieškovo pateiktas technines specifikacijas pasiūti kostiumai būtų nepakankamai atsparūs vandeniui. Ieškovo atstovas atsakovo atstovą užtikrino, kad techninė specifikacija yra tinkama, jokia papildoma apdaila nėra reikalinga ir rekomendavo kostiumus siūti tiksliai pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Atsižvelgdamas į ieškovo atstovo patvirtinimą, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis atsakovas parengė audinio etaloną ir pateikė jį ieškovui patvirtinti. Atsakovas taip pat parengė ir kostiumo etaloną, padengtą papildoma vandenį ir tepalus atstumiančia viršutinio gaminio sluoksnio apdaila „Teflon“. Ieškovo atstovams palyginus abu etaloninius kostiumų pavyzdžius, ieškovas nusprendė, kad papildoma gaminio viršutinio sluoksnio apdaila yra reikalinga, t. y. ieškovas Sutarties vykdymo metu pakeitė (padidino) techninius reikalavimus gaminamiems kostiumams. Atsakovas geranoriškai sutiko, nekeičiant Sutarties kainos, pagaminti kostiumus su papildoma apdaila „Teflon“, atstumiančia vandenį ir tepalus, nors tokių kostiumų gamyba yra sudėtingesnė, brangesnė ir užimanti daugiau laiko. Naujų kostiumų etalonų, atitinkančių visus, tiek pirminius techninius reikalavimus, tiek ir vėliau šalių suderintą papildomą reikalavimą, parengimas užtruko. Naujieji kostiumų etalonai su ieškovu buvo suderinti 2013-04-18 ir po šio momento buvo galima pradėti gamybą. Kostiumų gamyba buvo pradėta vėliau, o ir atitinkamai jie buvo pateikti vėliau dėl galimai ydingos techninės specifikacijos bei Sutarties vykdymo eigoje padidėjusių ieškovo reikalavimų perkamiems gaminiams. Atsakovas, rūpestingai pasiūlęs ieškovui pagaminti kokybiškai geresnius gaminius, geranoriškai sutikęs su ieškovo padidintais reikalavimais, taip pat sutikęs technologiškai sudėtingesnius ir brangesnius gaminius pagaminti už tą pačią Sutartyje numatytą kainą, kreipėsi į ieškovą dėl kostiumų pateikimo terminų pratęsimo, kadangi dėl priežasčių, nepriklausančių nuo atsakovo, užsitęsė kostiumų etalono suderinimo procesas. Ieškovas visiškai nebendradarbiavo su atsakovu ir atmetė jo prašymą pratęsti terminą, formaliai cituodamas Sutarties nuostatas ir neatsižvelgdamas į susitarimo eigą, atsakovo geranoriškumą, kitas svarbias aplinkybes. Ieškovas nevykdė CK 6.158 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąžiningumo pareigos. Tuo atveju, jeigu atsakovas nebūtų rūpestingai ir sąžiningai įvertinęs kostiumų paskirties ir nebūtų pateikęs ieškovui rekomendacijos kostiumuose naudoti papildomą viršutinio sluoksnio apsaugą, atstumiančią vandenį ir tepalus, ieškovas būtų gavęs kokybiškai prastesnį gaminį, neatliekantį savo pagrindinės apsauginės funkcijos drėgname ore, nors ir visiškai atitinkantį paties ieškovo suformuluotus pirminius techninius reikalavimus. Tokius pirminius reikalavimus atitinkančių kostiumų gamyba nebūtų užtrukusi ir Sutartyje numatytas terminas kostiumams pateikti nebūtų pažeistas. Atsakovo vertinimu, būtų neprotinga ir nesąžininga situacija, jeigu atsakovas privalėtų atlyginti ieškovo tariamai patirtus nuostoliuos vien dėl to, kad būtent atsakovas buvo ypatingai atidus bei rūpestingas ir pasiūlė ieškovui pagaminti aukštesnės kokybės gaminius už prastesnės kokybės gaminių kainą. Tuo atveju, jeigu teismas konstatuotų, jog egzistuoja atsakovo kaltė, atsakovas prašo jį atleisti nuo civilinės atsakomybės CK 6.253 straipsnio pagrindu, nes ieškovas, sutikdamas pakeisti techninius reikalavimus, prisiėmė riziką, kad dėl tokio pakeitimo gali užsitęsti kostiumų gamyba ir pateikimas. Atsakovo teigimu, ieškovas šioje byloje tinkamai neįrodė žalos ir jos dydžio, reikalaujamos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės, o reikalavimas jas priteisti yra akivaizdžiai nesąžiningas, reiškiamas ne siekiant realiai patirtų nuostolių atlyginimo, o siekiant pasipelnyt. Tuo atveju, jeigu teismas konstatuotų esant pagrindą sutartinių netesybų priteisimui, atsakovas prašo priteistinų netesybų dydį mažinti iki 0,02% (t. 1, b. l. 51-56, 189-199).

5Atsakovas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centras (toliau – FTMC) su pareikštu ieškinius nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad Sutartis buvo sudaryta tarp Lietuvos kariuomenės ir UAB „Teksinija“, o Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centras nėra šios Sutarties šalis. Sutartyje nėra jokios užuominos, kad ji sudaroma jungtinės veiklos partnerių vardu, UAB „Teksinija“ veikė tik savo vardu, nebuvo jokios nuorodos į kokį nors įgaliojimą ar į jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutarties 8.1 punktas nustato, kad partneriai solidariai atsako tik pagal bendras prievoles. Atsakovas FTMC niekada neprisiėmė ir nekito prisiimti prievolių pagal pirkimo-pardavimo sutartį, kurią UAB „Teksinija“ sudarė savo, o ne partnerių vardu. FTMC, būdamas valstybiniu mokslinių tyrimų institutu, turi reikiamą mokslinę ir techninę kompetenciją, kuri užtikrino ieškovo UAB „Teksinija“ kvalifikacinių reikalavimų pasiekimą. Darbus pagal UAB „Teksinija“ ir FTMC 2013-07-15 sudarytą Mokslinio tyrimo eksperimentinės plėtros darbo atlikimo sutartį Nr. 6100-S267 FTMC atliko laiku, kokybiškai ir 2013-11-25 perdavė UAB „Teksinija“. Atsakovas pabrėžė, kad FTMC yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, kurio teisinė forma – biudžetinė įstaiga, todėl ieškovo teiginiai, kad FTMC yra pelno siekianti bendrovė, nepagrįsti. Todėl CK 6.975 straipsnio 3 dalies nuostata, įtvirtinanti solidarią partnerių atsakomybę tais atvejais, kai jungtinės veiklos sutartis susijusi su ūkine komercine partneriu veikla, šiuo atveju netaikoma. Ieškovas nepagrindė būtinų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų, kurios yra būtinos FTMC atsakomybei kilti. Nėra jokių FTMC neteisėtų veiksmų, todėl negali būti ir priežastinio ryšio. Atsakovo vertinimu, ieškovas nenurodė ir jokių objektyvių aplinkybių, kurios rodytų, jog ieškovas iš viso patyrė žalos. Ieškovas siekia prisiteisti netesybas, kurių suma, lyginant su visa Sutarties verte, yra labai didelė, nors vėlavimas yra santykinai nedidelis ir, kiek žinoma FTMC, suderintas su ieškovu bei atsiradęs, siekiant ieškovo interesų užtikrinimo. Ieškovas nenurodė jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad jis iš viso patyrė kokios nors žalos. Ieškovas nepagrindė, kaip konkrečiai nukentėjo krašto apsaugos sistema dėl uniformų pristatymo uždelsimo. Atsakovo vertinimu, prašomas priteisti delspinigių dydis yra neprotingas, tokios delspinigių normos pritaikymas akivaizdžiai pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, o juos priteisus iš atsakovo FTMC – valstybės interesus (t. 1, b. l. 69-76, 174-178).

6Ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal suformuotą teismų praktiką, šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ Kaduva“ v. UAB „ Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

8Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina šalių neginčijamas aplinkybes apie Lietuvos kariuomenės (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Teksinija“ (toliau – Pardavėjas), veikiančios pagal jungtinės veiklos 2012-08-21 sutartį Nr. JV-2012/1 (toliau – Jungtinės veiklos sutartis) su Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centru (toliau – FTMC), 2012-12-04 pasirašytą prekių pirkimo-pardavimo Sutartį Nr. KPS-382 (toliau – Sutartis), kuria Pardavėjas įsipareigojo per penkis mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos pristatyti ne mažiau kaip 250 vienetų lauko uniformos komplektų drėgnam orui (toliau – Uniformos komplektai). Sutarties specialiosios dalies 4.4 punktu Pardavėjas prisiėmė įsipareigojimą per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo su Pirkėju suderinti ir patvirtinti Uniformos komplektų darbinius etalonus, kurie atitiktų Sutarties reikalavimus. Sutarties specialiosios dalies 9.1.3 punktu Pardavėjas, vėluodamas per Sutarties specialiosios dalies 4.4 punkte nustatytą terminą vykdyti įsipareigojimus, įsipareigojo Pirkėjui mokėti 20 Lt šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių už kiekvieną pavėluotą dieną, o Sutarties bendrosios dalies 11.1 punktu, pavėlavęs pristatyti Uniformos komplektus per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą - mokėti 0,2% dydžio nuo nepristatytų prekių vertės už kiekvieną pavėluotą dieną šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius (t. 1, b. l. 5-16). Vertinant tai, kad Sutartis buvo pasirašyta 2012-12-04, terminas suderinti ir patvirtinti Uniformos komplekto darbinį etaloną suėjo 2013-02-04, o Uniformos komplektų pristatymo - 2013-05-06. Byloje nėra ginčo dėl to, kad šiuos terminus Pardavėjas pažeidė. Ginčo šalys pripažįsta aplinkybę, kad Uniformos komplekto darbinis etalonas žodžiu buvo suderintas ir patvirtintas 2013-04-18 (t. 1, b. l. 2, 190). Uniformos komplektų pirmoji siunta (250 komplektų) pristatyta 2013-09-04, antroji siuntą (250 komplektų) - 2013-09-23, trečioji siuntą (260 komplektų) - 2013-10-09, o likęs kiekis (620 vienetų Uniformos komplektų) pavėluotai buvo pristatytas 2013-10-25, 2013-11-11, 2013-11-21, 2013-11-29 bei 2013-12-02 (t. 1, b. l. 179-186).

9Atsakovai šių aplinkybių neginčija, tačiau atsikirtinėja aplinkybėmis, kad Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pateikti Uniformos komplektus neįvykdė dėl paties Pirkėjo kaltės, pastarajam netinkamai nustačius pirminius techninius reikalavimus perkamiems Uniformų komplektams, ir dėl Sutarties vykdymo metu pakeistų techninių reikalavimų – atsiradusio poreikio, kad Uniformų komplektai būtų pagaminti su papildoma apdaila „Teflon“.

10Teismas, išanalizavęs pateiktą Sutarties priedą Nr. 1 (Techninė specifikacija), kuriame buvo nurodyti techniniai reikalavimai Uniformos komplektams (t. 1, b. l. 17-24), nustatė, kad Pirkėjas, sudarydamas Sutartį su Pardavėju, o taip pat ir vykdydamas viešąjį pirkimą techninėje specifikacijoje (t. 2, b. l. 6-17), nekėlė šių komplektų audiniui reikalavimo, kad jis būtų padengtas papildoma apdaila, atstumiančia vandenį ir tepalus. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatas, pareiga perkamų prekių savybės apibūdinti pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje tenka perkančiajai organizacijai, nagrinėjamuoju atveju – Pirkėjui. Todėl būtent Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą techninės specifikacijos paruošimą tokiu būdu, kad būtų pasiekti viešųjų pirkimų tikslai ir būtų įsigytos reikalingos ir kokybiškos prekės. Atsakovo UAB „Teksinija“ paaiškinimus, kad pradėjus Uniformos kostiumų etalono derinimo procedūrą Pirkėjui buvo paaiškinta, jog pagal nustatytus techninius reikalavimus jų audinys nebus pakankamai atsparus vandeniui, ir kad Pirkėjas užtikrino Pardavėją, jog jokia papildoma apdaila nėra reikalinga ir Uniformos kostiumai turi būti gaminami pagal Pirkėjo pateiktas technines specifikacijas, patvirtino liudytojai M. M. ir V. M. (t. 2, b. l. 82-86). Šie liudytojai taip pat patvirtino aplinkybes, kad Pardavėjas į susitikimą 2013 m. balandžio mėnesį su Pirkėjo atstovais, jų tarpe V. D. ir M. M., pristatė du Uniformos komplektų etalonus – vieną, pagamintą pagal Pirkėjo nustatytus techninius reikalavimus, o kitą – pagamintą su papildoma audinio apdaila „Teflon“. Nurodyti asmenys paliudijo, kad šio susitikimo metu buvo atliekamas bandymas su abejais pavyzdžiais ir Pirkėjo atstovai, akivaizdžiai įsitikinę, kad Uniformos komplektas su papildoma apdaila yra visiškai nepralaidus drėgmei, nusprendė, kad Uniformos komplektai turi būti gaminami iš audinio su papildoma apdaila. Taip pat šie liudytojai patvirtino, kad pastarojo susitikimo metu buvo kalbėta ir apie Sutarties įvykdymo terminus: liudytojo V. M. teigimu, Pirkėjo atstovas V. D. pasakė savo darbuotojams, kad reikia ruošti Sutarties terminų pratęsimą, o liudytojo M. M. teigimu, buvo akcentuojama, jog Pirkėjui svarbiausia ne terminai, o tinkamas produktas. Įrodymų, paneigiančių nuoseklius ir neprieštaringus liudytojų parodymus, byloje nėra, ginčo šalys vieningai pripažįsta, kad Uniformos komplekto etalonas buvo suderintas ir patvirtintas 2013-04-18, Pirkėjui pasirenkant Uniformos komplektų gamybą su papildoma apdaila, o Pardavėjui sutinkant tokią produkciją pagaminti už tą pačią Sutarties kainą, todėl teismas vertina, kad Pirkėjas tokiu būdu pakeitė perkamos produkcijos techninius reikalavimus, kurių įgyvendinimui Sutartyje nustatyto termino objektyviai nepakako. Teismo vertinimu, dėl susidariusios situacijos atsakomybė tenka Pirkėjui, netinkamai nustačiusiam viešojo pirkimo sąlygas ir laiku nesureagavusiam į Pardavėjo pastabas apie techninių reikalavimų nepakankamumą. Pardavėjas elgėsi atsakingai: stengėsi įrodyti techninių reikalavimų bei pagal juos gamintinos produkcijos funkcinius trūkumus ir kreipėsi į Pirkėją su prašymu pratęsti produkcijos pateikimo terminus rugpjūčio/rugsėjo mėnesiams, nurodydamas, kad dėl papildomo audinio apdirbimo, t. y. sąlygos, kuri nebuvo keliama viešojo pirkimo dokumentuose ir sudarytoje Sutartyje, iškilo problemų atlikti audinio marginimą pagal Sutarties sąlygas (t. 1, b. l. 37). Tačiau Pirkėjas, 2013-04-18 nusprendęs, kad Uniformos komplektai turi būti gaminami iš audinio su papildoma apdaila ir patvirtinęs atitinkamą etaloną, 2013-04-23 raštu atsisakė pratęsti Sutarties vykdymo terminus (t. 1, b. l. 38). Teismo vertinimu, Pirkėjas, tokiu elgesiu pažeidė bendradarbiavimo su Pardavėju pareigą, ir elgėsi nepakankamai sąžiningai – nepaisant Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 punkte numatytos galimybės keisti Sutarties sąlygas, formaliai atsakė, kad Sutarties vykdymo termino pratęsimas negalimas. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kad būtent Pardavėjo pasiūlytas ir pirkėjo pripažintas būtinu papildomas Uniformos komplektų audinio apdirbimas už tą pačią Sutarties kainą užtikrino pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo įsigyti reikalingų prekių įgyvendinimą, kad Uniformų komplektai realiai naudojami tik šaltuoju metu sezonu, vertinama, kad Sutarties įvykdymo terminai galėjo būti pratęsiami, nepažeidžiant Pirkėjo interesų ir viešųjų pirkimų principų. Vertinant tai, kad Sutartis turi ir rangos sutarties elementų, Pardavėjas, išsiaiškinęs, kad pagal Pirkėjo nustatytas sąlygas pagaminus Uniformos komplektus jie neatitiks funkcinės paskirties, turėjo CK 6.659 straipsnio 1 dalyje numatytą pareigą įspėti Pirkėją ir sustabdyti darbą. Todėl teismas sprendžia, kad Pardavėjas, nepradėdamas gamybos iki bus išspręstas klausimas dėl užsakytos produkcijos gamybos realaus, o ne formalaus tinkamumo, elgėsi atsakingai, profesionaliai ir sąžiningai. Iš visumos nustatytų aplinkybių teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo Pardavėjui taikyti civilinės atsakomybės už Sutartyje nustatyto termino pateikti Uniformos komplektus Pirkėjui pažeidimą, todėl ieškovo ieškinys šioje dalyje netenkinamas (CK 1.5 str. 4 d., 6.253 str. 5 d., 6.659 str. 1 d.). Teismas pažymi, kad Pirkėjas naujai rengiamo viešųjų pirkimų konkurso sąlygose jau yra įtvirtinęs papildomos audinio dangos reikalavimą (t. 2, b. l. 24-38).

11Tačiau nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad Pardavėjas pažeidė Sutarties specialiosios dalies 4.4 punkte nustatytą įsipareigojimą per 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo įvykdyti Sutarties bendrosios dalies 3.4 punkte nurodytą įsipareigojimą pagaminti, parengti, suderinti su Pirkėju ir patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus, kurie atitiktų Sutartyje ir jos priede nustatytus reikalavimus. Kaip jau nustatyta, Pardavėjui ir Pirkėjui derinant Uniformos komplekto etalono audinio apdirbimo klausimą, Pirkėjas po Sutarties įsigaliojimo buvo aiškiai išreiškęs valią, kad jo nurodyti techniniai reikalavimai yra visiškai pakankami. Byloje duomenų, kad tokia Pirkėjo valia iki 2013-02-04, t. y. iki Pardavėjui Sutartimi nustatyto termino suderinti ir patvirtinti gaminio etaloną pabaigos, būtų pakitusi, nėra. Pardavėjo atstovas bylos nagrinėjimo iš esmės metu nurodė, kad Pirkėjo nuomonė dėl audinio papildomo apdirbimo pradėjo kisti 2013 m. kovo mėnesį, todėl nepateisinamas yra Pardavėjo pareigos pagaminti, parengti, suderinti su Pirkėju ir patvirtinti perkamų prekių darbinius etalonus, kurie atitiktų Sutarties reikalavimus, iki 2013-02-04 nevykdymas. Teismo vertinimu, Pardavėjo noras ir siekis įtikinti Pirkėją pirkti produkciją, kuri savo techninėmis charakteristikomis geriau užtikrins jos funkcinę paskirtį, nesustabdė Sutartinių pareigų dėl etalono suderinimo ir patvirtinimo vykdymo ir negali būti pripažįstami civilinę atsakomybę šalinančiais faktoriais. Sutarties specialiosios dalies 9.1.3 punktu už tokį pažeidimą Pardavėjas įsipareigojo Pirkėjui mokėti 20 Lt šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių už kiekvieną pavėluotą dieną, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 1 460 Lt (423 EUR) yra pagrįstas (t. 1, b. l. 41). Tačiau teismas sprendžia, kad ši atsakomybė tenka tik atsakovui UAB „Teksinija“, atsižvelgiant į tai, kad FTMC, būdamas ne pelno siekiančia biudžetine įstaiga, Jungtinės veiklos sutarties bei Mokslinio tyrimo ir eksperimentinės plėtros darbo atlikimo sutarties Nr. 6100-S267 pagrindu prisiimtus įsipareigojimus atliko laiku ir tinkamai, pareigą suderinti gaminio etaloną pagal Jungtinės veiklos sutartį įvykdyti privalėjo Pardavėjas ir atsakovo FTMC veiksmai/neveikimas jokios įtakos šios Pardavėjo pareigos tinkamam vykdymui negalėjo turėti ir neturėjo (CK 6.975 str. 1 d.). Nenustačius pagrindo solidariai atsakovų atsakomybei, ieškovo Lietuvos Kariuomenės ieškinys tenkinamas iš dalies ir iš atsakovo UAB „Teksinija“ ieškovo naudai priteisimi 423 EUR (CK 6.38, 6.71, 6.200 str.).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, atsakovas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas (CK 6.210 str.).

13Atsakovas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centras patyrė 4 200 Lt atstovavimo išlaidų (t. 2, b. l. 71-76) ir pareiškė prašymą šias išlaidas priteisti iš ieškovo.

14Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbą ir laiko sąnaudas, yra priteisiamo ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas, vertindamas, kad byla iš esmės nebuvo sudėtinga, nereikalavo išskirtinių specialių žinių, buvo nagrinėjama teisme, esančiame toje pačioje vietovėje, kaip ir advokato darbo vieta, į tai, kad joje nekonstatuotas teisinių klausimų naujumas, ir suteiktų paslaugų pobūdį bei patenkintų reikalavimų santykį, sprendžia, kad 800 EUR suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrįsta ir protinga. Todėl iš ieškovo atsakovo Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centro naudai priteisiami 800 EUR atstovavimo išlaidoms atlyginti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.). Likusioje dalyje atsakovo prašymas netenkinamas.

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškovo Lietuvos Kariuomenės ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Teksinija“, juridinio asmens kodas 125816457, ieškovo Lietuvos kariuomenės, juridinio asmens kodas 188732677, naudai 423 EUR nuostolių atlyginimo.

18Priteisti iš atsakovo UAB „Teksinija“ ieškovo Lietuvos kariuomenės naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 423 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-11-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Likusioje dalyje ieškovo Lietuvos Kariuomenės ieškinio netenkinti.

20Priteisti iš ieškovo Lietuvos kariuomenės atsakovo Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centro, juridinio asmens kodas 302496128, naudai 800 EUR atstovavimo išlaidų. Likusioje dalyje dėl atstovavimo išlaidų priteisimo atsakovo prašymo netenkinti.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant Almai... 2. Ieškovas Lietuvos Kariuomenė, padidinęs ieškinio reikalavimus, prašė... 3. Ieškovas nurodė, kad Lietuvos kariuomenė ir UAB „Teksinija“, veikdama... 4. Atsakovas UAB „Teksinija“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir atsiliepime... 5. Atsakovas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių... 6. Ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies.... 7. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 8. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina šalių neginčijamas... 9. Atsakovai šių aplinkybių neginčija, tačiau atsikirtinėja aplinkybėmis,... 10. Teismas, išanalizavęs pateiktą Sutarties priedą Nr. 1 (Techninė... 11. Tačiau nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad Pardavėjas... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, atsakovas privalo mokėti įstatymų... 13. Atsakovas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių... 14. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios... 15. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279, 284 straipsniais,... 16. Ieškovo Lietuvos Kariuomenės ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo UAB „Teksinija“, juridinio asmens kodas 125816457,... 18. Priteisti iš atsakovo UAB „Teksinija“ ieškovo Lietuvos kariuomenės... 19. Likusioje dalyje ieškovo Lietuvos Kariuomenės ieškinio netenkinti.... 20. Priteisti iš ieškovo Lietuvos kariuomenės atsakovo Valstybinio mokslinių... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui...