Byla 2-9277-429/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Plastinės chirurgijos centras“, įmonės kodas 133898169, ieškinį atsakovei UAB „Tautrimo Aštrausko klinika“, įmonės kodas 302777470, dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 60 000,00 Lt skolos, 13 420,00 Lt delspinigių, 9,5 procento dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2013 04 19 CPK 123 str. 2 d. nustatyta tvarka (b. l. 77). Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, todėl ieškovei prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas.

4Ieškinys tenkintas iš dalies.

52013 03 05 civilinėje byloje Nr. L2-6759-429/2013 išduotas teismo įsakymas išieškoti iš skolininko UAB „Tautrimo Aštrausko klinika“ kreditoriaus UAB „Plastinės chirurgijos centras“ naudai 60 000,00 Lt skolos, 13 420,00 Lt delspinigių, 9,5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo įsakymo įvykdymo ir 551,00 Lt žyminio mokesčio. 2013 03 15 teisme priimti skolininko prieštaravimai į kreditoriaus pareiškimą ir byloje priimtą teismo įsakymą. 2013 04 11 priimtas ieškovo UAB „Plastinės chirurgijos centras“ ieškinys atsakovui UAB „Tautrimo Aštrausko klinika“ dėl piniginio reikalavimo. Atsakovas nepateikė atsiliepimo į jam pareikštą ieškinį.

6Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2012 07 02 sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kuria ieškovė atsakovei nuomos pagrindais perdavė laikinai valdyti ir naudoti negyvenamas patalpas, esančias ( - ), o atsakovė įsipareigojo kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos sumokėti 10 000,00 Lt mėnesinį nuomos mokestį ir mokėti pusę komunalinių mokesčių (b. l. 6-9). Patalpas ieškovė atsakovei perdavė 2012 07 02 perdavimo – priėmimo aktu (b. l. 10). Ieškovė atsakovei sumokėjo 10 000,00 Lt (b. l. 11). Ieškovė 2013 01 31 pranešimu atsakovę įspėjo, jog nuo 2013 03 03 nutrauks sutartį, jei atsakovė nesumokės susidariusio įsiskolinimo (b. l. 12). Atsakovė ieškovei liko skolinga 60 000,00 Lt. Ieškovė priskaičiavo 13 420,00 Lt delspinigių.

7Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2012 07 02 Negyvenamų patalpų nuomos sutarties ir patalpų perdavimo – priėmimo akto (b. l. 6-9, 10,), mokėjimo nurodymo (b. l. 11), ieškovės 2013 01 31 pretenzijos atsakovei (b. l. 12), palūkanų normos dydžio skaičiavimo pagrindo (b. l. 13), 2013 01 24 atsakovo pretenzijos ieškovui (b. l. 60), ieškovo siųstos korespondencijos atsakovui įteikimo patvirtinimo (b. l. 61, 62), 2013 02 20 atsakovo prevencinio ieškinio kopijos (b. l. 63-69), mokėjimo nurodymų apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 14, 71), PVM sąskaitos – faktūros ir mokėjimo nurodymo apie teisinės pagalbos išlaidas (b. l. 16, 17) - vertinimą bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą už akių. Atsakovė, teikdama prieštaravimus į pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo ir byloje priimto teismo įsakymo pateikė teismui ieškovės reikalavimus pagrindžiančias dokumentų – Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties ir patalpų priėmimo – perdavimo akto (b. l. 30-33, 34), mokėjimo nurodymo (b. l. 36) – kopijas, taip pat skolininkės veiklai išduotos licencijos kopiją (b. l. 35). Atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl šie jos kartu su prieštaravimais į teismo įsakymą pateikti rašytiniai įrodymai nelaikytini rašytiniais įrodymais, atsakovės pateiktais nagrinėjant jai pareikštą ieškinį ir kliudančiais byloje priimti sprendimą atsakovei už akių (CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškinys dalyje dėl skolos ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovei iš atsakovės priteistina 60 000,00 Lt skolos, 9,5 procento dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.73 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.477 str.).

9Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 5.2 punkte numatyta, kad atsakovė įsipareigoja ieškovei mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

11Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių, ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Atsižvelgiama į tai, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai sudaro 22,36 procentų prašomos priteisti susidariusios skolos sumos, atsakovė vykdydama sutartį sumokėjo ieškovei 10 000,00 Lt, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos du kartus iki 6 710,00 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

12Patenkinus ieškovės reikalavimus iš dalies, iš atsakovės ieškovei priteistinas žyminis mokestis, proporcingas tenkintų reikalavimų daliai, t.y. 2 001,00 Lt (b. l. 14, 71) (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.). Byloje pateikti mokėjimo dokumentai patvirtina, kad ieškovė turėjo 484,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo (b. l. 16, 17). Šios išlaidos priteistinos ieškovės naudai iš atsakovės. Kitas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų byloje nepateikta.

13Iš atsakovės valstybei priteistina 13,69 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, (CPK 88 str. 1d. 3 p., 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės UAB „Tautrimo Aštrausko klinika“, įmonės kodas 302777470, Juozapavičiaus pr. 21A-42, Kaune, a. s. Nr. LT74 4010 0425 0305 0488 AB DNB bankas, banko kodas 40100, ieškovės UAB „Plastinės chirurgijos centras“, įmonės kodas 133898169, Sasnausko g. 19/ Giedraičių 7, Kaune, a. s. Nr. LT50 7044 0600 0291 8704 AB SEB banke, banko kodas 70440, naudai 60 000,00 Lt (šešiasdešimt tūkstančių Lt 00 ct) skolos, 6 710,00 Lt (šešis tūkstančius septynis šimtus dešimt Lt 00 ct) delspinigių, 9,5 (devynių ir penkių dešimtųjų) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (66 710,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 03 05) iki visiško teismo įsakymo įvykdymo, 2 001,00 Lt (du tūkstančius vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio ir 484,00 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis Lt 00 ct) teisinės pagalbos išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Priteisti valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas Swedbank, AB kodas 73000, įmokos kodas 5660) iš atsakovės UAB „Tautrimo Aštrausko klinika“, įmonės kodas 302777470, Juozapavičiaus pr. 21A-42, Kaune, a. s. Nr. LT74 4010 0425 0305 0488 AB DNB bankas, banko kodas 40100, 13,69 Lt (trylika Lt 69 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu,... 2. Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 60... 3. Atsakovei adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 4. Ieškinys tenkintas iš dalies.... 5. 2013 03 05 civilinėje byloje Nr. L2-6759-429/2013 išduotas teismo įsakymas... 6. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2012 07 02 sudarė... 7. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – 2012 07 02 Negyvenamų... 8. Ieškinys dalyje dėl skolos ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas... 9. Nustačius, kad atsakovė sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jai,... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 11. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 12. Patenkinus ieškovės reikalavimus iš dalies, iš atsakovės ieškovei... 13. Iš atsakovės valstybei priteistina 13,69 Lt išlaidų, susijusių su... 14. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės UAB „Tautrimo Aštrausko klinika“, įmonės kodas... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Priteisti valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine... 20. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...