Byla 2-815-798/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Prelista“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės (apeliantės) uždarosios akcinės bendrovės ,,Statvilsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutarties, kuria atmestas kreditorės prašymas dėl procesinio termino skundui paduoti atnaujinimo bei atsisakyta priimti atskirąjį skundą, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Prelista“ vadovo L. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Prelista“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi UAB „Prelista“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo partneriai“. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 13 d. priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos.

82.

9Pareiškėja (kreditorė) UAB „Statvilsta“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama pripažinti negaliojančiu 2018 m. gegužės 21 d. BUAB „Prelista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 2 priimtą nutarimą Nr. 3 dalyje dėl 21 675,00 Eur reikalavimo teisės į skolininką L. S. pardavimo be varžytinių laisvu pardavimu, kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms ir BUAB „Prelista“ kreditorių interesams, bei atnaujinti terminą skundui dėl 2018 m. gegužės 21 d. BUAB „Prelista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 2 priimto nutarimo Nr. 3 pateikti.

103.

11Nurodo, jog apie skundžiamą 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto nutarimą, pareiškėja sužinojo tik 2019 m. kovo 12 d. įmonės skolininkui L. S. atsiuntus su reikalavimo perleidimu susijusių dokumentų nuorašus. Teikti skundą paskatino pareiškėjos gautas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. sprendimas dėl BUAB „Prelista“ veiklos pabaigos ir išregistravimo, kuris pareiškėjai buvo netikėtas, kadangi ji buvo įsitikinusi, jog po Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 1 d. nutarties, kuria buvo patikslinti kreditoriniai reikalavimai, bankroto proceso veiksmai vyksta toliau. Gavus dokumentus iš BUAB „Prelista“ skolininko ir suvokus savo teisių pažeidimą, pareiškėja iš karto ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama nuginčyti neteisėtą kreditorių komiteto nutarimą. Nors formaliai žiūrint procesinis terminas skundui pateikti yra praleistas, tačiau vertinant pareiškėjos sužinojimą ir suvokimą, kad skundžiamas nutarimas pažeidžia jos ir kitų kreditorių teises, pareiškėjo teigimu, ji apie savo teisių pažeidimą sužinojo (suvokė) tik 2019 m. kovo 12 d., todėl yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą skundui dėl 2018 m. gegužės 21 d. BUAB „Prelista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 3 pateikti.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 19 d. nutartimi netenkino pareiškėjos UAB „Statvilsta“ prašymo atnaujinti terminą skundui dėl 2018 m. gegužės 21 d. BUAB „Prelista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 2 priimto nutarimo Nr. 3 pateikti, skundą atsisakė priimti bei grąžino jį padavusiam asmeniui.

155.

16Teismas nustatė, jog BUAB „Prelista“ 2018 m. gegužės 21 d. įvykusio kreditorių komiteto, kurio metu buvo priimtas pareiškėjos ginčijamas nutarimas Nr. 3, suderintas ir pasirašytas protokolas Nr. 2 bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateiktas 2018 m. gegužės 23 d. Teismo vertinimu, būtent nuo šios datos visi pageidaujantys susipažinti su priimtais nutarimais kreditoriai, tarp jų ir pareiškėja, turėjo jau galimybę nuo 2018 m. gegužės 23 d. kreiptis tiek į bankroto bylą nagrinėjantį teismą, tiek į administratorių bei susipažinti su 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 2 priimtais nutarimais. Tačiau nagrinėjamu atveju, pareiškėja pažeidė bendro pobūdžio pareigą domėtis bankroto procesu ir laikytis įstatymo nustatytų terminų pateikti skundus dėl kreditorių komiteto priimtų nutarimų, kadangi skundą dėl 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 3 pateikė tik 2019 m. kovo 15 d., t. y. praėjus daugiau nei dešimt mėnesių nuo jo priėmimo. Byloje nėra jokių įrodymų, pateisinančių pareiškėjos delsimą kreiptis į teismą ginčijant 2018 m. gegužės 21 d. priimtą kreditorių komiteto nutarimą. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad pareiškėjai kokiu nors būdu buvo ar galėjo būti kliudoma ginti jos pažeistas teises teisme. Tuo tarpu pareiškėjos teiginiai, kad ji apie priimtą nutarimą sužinojo tik 2019 m. kovo 12 d., nėra pagrįsti ir pakankami terminui atnaujinti. Nei vienas iš BUAB „Prelista“ kreditorių, išskyrus pareiškėją, neginčijo šioje byloje ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo, t. y. nelaikė šio nutarimo pažeidžiančiu jų teises. Be to, BUAB „Prelista“ bankroto byloje 2019 m. vasario 13 d. jau yra priimtas teismo sprendimas dėl įmonės pabaigos, kas tik patvirtina, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, bei išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

186.

19Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Statvilsta“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį, atnaujinti pareiškėjai UAB „Statvilsta“ praleistą terminą skundui dėl 2018 m. gegužės 21 d. BUAB „Prelista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolu Nr. 2 priimtų nutarimų pateikti ir priimti pareiškėjos UAB „Statvilsta“ skundą dėl 2018 m. gegužės 21 d. BUAB „Prelista“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 2 nutarimo Nr. 3.

207.

21Apeliantė nurodė, kad nei BUAB „Prelista“ administratorius, nei kreditorių komiteto pirmininkas ar kitas įgaliotas asmuo, nei prieš 2018 m. kovo 21 d. posėdį, nei po jo, nei sudarius 2018 m. birželio 14 d. teisių perleidimo sutartį, nei po jos sudarymo, nepranešė apie minimą sprendimą ir atliktus veiksmus bendrovės kreditoriams. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. gegužės 23 d. gavęs ginčijamą kreditorių komiteto posėdžio protokolą, nesiėmė jokių veiksmų su tikslu įsitikinti ar apie 2018 m. gegužės 21 d. posėdyje priimtus nutarimus buvo informuoti BUAB „Prelista“ kreditoriai, kaip tai numatyta ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalyje. Pažymėtina, kad bankroto bylos eigoje teismas įpareigodavo bankroto administratorių informuoti kreditorius apie teismo priimamas nutartis ir teikti informavimą patvirtinančius įrodymus, tuo tarpu, pirmosios instancijos teismas, gaudamas kreditorių komiteto posėdžio protokolus, nė karto neįpareigojo bankroto administratoriaus pateikti įrodymus dėl kreditorių informavimo apie priimtus nutarimus. Tokiu būdu, dėl aukščiau nurodytų procedūrinių pažeidimų, apie skundžiamą 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto nutarimą pareiškėja UAB „Statvilsta“ sužinojo tik 2019 m. kovo 12 d., įmonės skolininkui L. S. atsiuntus su reikalavimo perleidimu susijusių dokumentų nuorašus.

22Teismas

konstatuoja:

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Dėl bylos nagrinėjimo ribų

258.

26Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl atskirojo skundo netenkinimo

279.

28Nagrinėjamu atveju skundą dėl BUAB „Prelista“ 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo bendrovės kreditorė UAB „Statvilsta“ teismui pateikė 2019 m. kovo 15 d. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad apeliantė praleido įstatyme nustatytą 14 dienų kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo terminą.

2910.

30CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), kurio 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu, vykdant įmonės bankroto procedūras.

3111.

32ĮBI 24 straipsnio 4 dalis numato, kad kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, jeigu jo posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Vienas kreditorių komiteto narys turi vieną balsą. Kreditorių komitetas priima nutarimus paprasta balsų dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas. Apie priimtus nutarimus kreditorių komitetas privalo kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka informuoti visus kreditorius. Tuo atveju, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių komiteto pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos privalo kreditorių komiteto posėdžio protokolo kopiją pateikti teismui.

3312.

34Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BUAB „Prelista“ 2018 m. gegužės 21 d. įvykusio kreditorių komiteto, kurio metu buvo priimtas apeliantės ginčijamas nutarimas Nr. 3, suderintas ir pasirašytas protokolas Nr. 2 bankroto bylą nagrinėjančiam teismui buvo pateiktas 2018 m. gegužės 23 d., t. y. nepažeidžiant ĮBI 24 straipsnio 4 dalies reikalavimų. Kadangi ginčijamas nutarimas į bylą buvo pateiktas įstatymų nustatyta tvarka ir numatytais terminais, kreditorių komitetui nekilo pareiga papildomai informuoti visų kreditorių apie priimtus nutarimus.

3513.

36Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės pozicija, kad pirmosios instancijos teismas, 2018 m. gegužės 23 d. gavęs ginčijamą kreditorių komiteto posėdžio protokolą, turėjo imtis veiksmų ir įsitikinti, kad apie 2018 m. gegužės 21 d. posėdyje priimtus nutarimus buvo informuoti BUAB „Prelista“ kreditoriai. Tokios pareigos teismui nenumato ne tik ĮBI, bet ir CPK.

3714.

38Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės taikomos ir ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytam 14 dienų terminui kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimams apskųsti (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.131 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Civiliniame kodekse arba kituose įstatymuose neįtvirtintos svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis laikytinos aplinkybės, kurias nustačius būtų pagrindas pasibaigusį ieškinio senaties terminą atnaujinti. Klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir sudaro pagrindą jį atnaujinti, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ginčo esmę, šalių elgesį, ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį bei į kitas reikšmingas bylos aplinkybes (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012).

3915.

40Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių apeliantės argumentus dėl jos delsimo kreiptis į teismą ginčijant 2018 m. gegužės 21 d. priimtą kreditorių komiteto nutarimą iki pat 2019 m. kovo 15 d., t. y. beveik 10 mėnesių. Proceso terminų tikslas yra užtikrinti teismo sprendimų, kartu ir civilinių teisinių santykių stabilumą. Dėl to praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, kiekvienu atveju savo nuožiūra sprendžia, ar termino praleidimo priežastis yra svarbi, įvertindamas prašyme nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, t. y. ar termino praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad pareiškėjai kokiu nors būdu buvo ar galėjo būti kliudoma ginti jos pažeistas teises teisme. Tuo tarpu pareiškėjos teiginiai, kad ji apie priimtą nutarimą sužinojo tik 2019 m. kovo 12 d., nėra esminiai ir pakankami terminui atnaujinti.

4116.

42Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės nurodytos aplinkybės negali būti pripažintos svarbiomis, dėl kurių pareiškėja į teismą su skundu dėl 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto priimto nutarimo kreipėsi praėjus beveik 10 mėnesių laikotarpiui. Nagrinėjamu atveju yra pagrindo teigti, jog terminas praleistas dėl pačios apeliantės nepakankamo rūpestingumo ginti savo teises ir teisėtus interesus, nesidomėjimu bankroto procesu ir piktnaudžiavimo savo teisėmis. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė ne tik galėjo, bet ir turėjo galimybę sužinoti apie ginčijamą nutarimą ir pateikti skundą dėl jo būtent nuo 2018 m. gegužės 23 d. Dėl bylos procesinės baigties

4317.

44Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4518.

46Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

47Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi UAB „Prelista“... 8. 2.... 9. Pareiškėja (kreditorė) UAB „Statvilsta“ kreipėsi į teismą su skundu,... 10. 3.... 11. Nurodo, jog apie skundžiamą 2018 m. gegužės 21 d. kreditorių komiteto... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 19 d. nutartimi netenkino pareiškėjos... 15. 5.... 16. Teismas nustatė, jog BUAB „Prelista“ 2018 m. gegužės 21 d. įvykusio... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 6.... 19. Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Statvilsta“ prašo panaikinti Vilniaus... 20. 7.... 21. Apeliantė nurodė, kad nei BUAB „Prelista“ administratorius, nei... 22. Teismas... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 25. 8.... 26. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 27. 9.... 28. Nagrinėjamu atveju skundą dėl BUAB „Prelista“ 2018 m. gegužės 21 d.... 29. 10.... 30. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 31. 11.... 32. ĮBI 24 straipsnio 4 dalis numato, kad kreditorių komiteto nutarimai yra... 33. 12.... 34. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad BUAB „Prelista“ 2018 m. gegužės 21... 35. 13.... 36. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės pozicija, kad... 37. 14.... 38. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad ieškinio senaties termino eigos... 39. 15.... 40. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių... 41. 16.... 42. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 43. 17.... 44. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės... 45. 18.... 46. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo... 47. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 48. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartį palikti nepakeistą....