Byla 2-370/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Girista“ iškelta bankroto byla Nr. B2-5910-232/2013 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, I. M. (I. M.) bei Č. K. (Č. K.) pareiškimus

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Girista“ iškelta bankroto byla Nr. B2-5910-232/2013 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „IRDAIVA“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus, I. M. (I. M.) bei Č. K. (Č. K.) pareiškimus.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „IRDAIVA“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Girista“, o administratoriumi skirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Nurodė, kad šis neatsiskaitė su juo pagal 2012-07-31 rangos sutartį ir yra skolingas 228 000 Lt delspinigių, 50 000 Lt baudos, nereagavo į įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl to jam keltina bankroto byla.

5Bendraieškis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) prašė atsakovui iškelti bankroto bylą, o administratoriumi paskirti UAB „Indepozit“. Nurodė, kad pagal 2013 m. 2 ketvirčio finansinę ataskaitą jis yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 16 701,56 Lt įmokų, pagal 2013 m. 3 ketvirčio finansinę ataskaitą – 30 773,09 Lt įmokų, jo turtą sudarė 1 614 740 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 616 072 Lt, t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl keltina bankroto byla.

6Pareiškėjai I. M. bei Č. K. pareiškimą iškelti atsakovui UAB „Girista“ bankroto bylą grindė tuo, kad pagal 2013-08-01 Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. DGKS-2814 šis yra skolingas I. M. 2 066,09 Lt, o pagal 2013-08-01 komisijos sprendimą Nr. DGKS-2810 Č. K. yra skolingas 2 297,73 Lt. Teigė, jog atsakovas nereagavo taip pat ir į įspėjimą dėl skolos padengimo ir bankroto bylos iškėlimo, todėl jam keltina bankroto byla, o administratoriumi skirtinas UAB „Kitoks sprendimas“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Girista“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Indepozit“. Teismas, remdamasis bylos medžiaga nustatė, kad pagal 2012-01-01 – 2012-12-31 balansą bei 2012 m. pelno-nuostolių ataskaitą UAB „Girista“ iš viso turėjo turto už 1 614 740 Lt, kurio didžioji dalis – 1 242 476 Lt, trumpalaikis turtas, o 372 264 Lt – ilgalaikis turtas, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė – 1 616 072 Lt, kad bendrovė dirbo nuostolingai, kad skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2013-10-01 sudarė 30 773,09 Lt VSD įmokų, kad yra neatsiskaitoma su įmonės darbuotojais, kad teismui nepateikta jokių duomenų apie galimą tokios turtinės padėties pasikeitimą, jos pagerėjimo perspektyvas. Tuo remdamasis teismas konstatavo, jog atsakovas laikytinas nemokiu ir keltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 4 str. 1 d. 1 p., 2 p. 9 str. 5 d., 2 str. 8 p., 10 str. 4 d. 1 p.).

9Teismas konstatavo, jog visi siūlomi administratoriai – UAB „Bankroto departamentas LT“, UAB „Indepozit“, UAB „Kitoks sprendimas“, pareiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo, jog visų jų kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, jog teismui nepateikta duomenų, kad kuri nors iš siūlomų ir suderintų administratoriaus kandidatūrų neatitiktų imperatyvių ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normų reikalavimams. Todėl įvertinęs administratorių darbo krūvį, užimtumą, dirbančių fizinių bankroto administratorių skaičių, jiems vidutiniškai tenkančių bankroto administravimo procedūrų skaičių, siekdamas įgyvendinti bankroto proceso tikslus bei užtikrinti jo objektyvumą, nešališkumą ir naudodamasis savo diskrecijos teise, teismas laikė, jog yra pagrindas spręsti, kad tikslinga UAB „Girista“ bankroto procedūras pavesti vykdyti bankroto administratoriui UAB „Indepozit“ (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

10Pažymėjo, jog nors pagal turimos patirties kriterijų UAB „Indepozit“ turi mažesnį pranašumą kitų administratorių atžvilgiu, tačiau rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo praktikos nuostatomis, kad mažesnę patirtį turinčio administratoriaus dėl šios priežasties neskiriant administruoti bankrutuojančią bendrovę, visais atvejais bankroto administratorius, kuris yra užbaigęs mažiau bankroto procedūrų, negalėtų būti paskirtas administruoti įmonę, jei konkuruotų kitas – daugiau bankroto procedūrų užbaigęs bankroto administratorius. Tuomet didesnę profesinę patirtį turinčio bankroto administratoriaus patirtis dar labiau didėtų ir mažesnę profesinę patirtį turintis bankroto administratorius ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantys bankroto administratoriai visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1204/2010, 2010 m. spalio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1514/2010, 2011 m. spalio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2613/2011). Tuo pagrindu teismas sprendė, jog atsižvelgiant į visų aplinkybių visumą UAB „Indepozit“ kandidatūra administruoti šios bendrovės bankroto procesą yra tinkama.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Pareiškėjas UAB „IRDAIVA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį dalyje dėl UAB „Indepozit“ paskyrimo atsakovo UAB „Girista“ bankroto administratoriumi ir šiuo klausimu priimti naują nutartį – administratoriumi skirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Teigia, kad teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes ir dėl to neteisingai įvertino bendraieškio VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlytą bankroto administratoriaus UAB „Indepozit“ kandidatūrą. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, bankroto administratoriumi skirdamas UAB „Indepozit“, be pagrindo sprendė, jog šis kandidatas yra pajėgus administruoti netinkamai įgyvendino pareigą skirti bankroto administratorių, suabsoliutino savo diskrecijos teisę, nes nenagrinėjo aplinkybių, apibūdinančių proceso dalyvių pasiūlytas kandidatūras, tuo pažeisdamas ĮBĮ normų, kuriose suformuluoti šiam procesiniam veiksmui keliami tikslai bei aktualias teismų praktikos nuostatas.
  2. Teismas netinkamai įvertino faktinius duomenis ir be pagrindo sprendė, jog UAB „Indepozit“ yra pajėgi administruoti atsakovo UAB „Girista“ bankroto procesą – ši įmonė neturi jokios tokio darbo patirties, nes savo veiklą pradėjo 2013-08-27, dirba tik du darbuotojai, vienas iš kurių dirba dar ir kitoje tokias paslaugas teikiančioje įmonėje, nėra užbaigusi nė vienos bankroto procedūros. Tuo tarpu bankrutuojanti bendrovė turi daug debitorių bei kreditorių.
  3. Teismas be pagrindo bankroto administratoriumi neskyrė jo pasiūlytos kandidatūros – UAB „Bankroto departamentas LT“, kuris turi ilgametę šio darbo patirtį, specialistų komandą, optimalų krūvį.

13Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu į pareiškėjo UAB „IRDAIVA“ atskirąjį skundą prašė jį atmesti, teigdamas, kad teismas, tinkamai įvertino aktualias aplinkybes ir vadovaudamasis įstatymo jam suteikta diskrecijos teise teisingai paskyrė UAB „Indepozit“ atsakovo UAB „Girista“ bankroto administratoriumi. Apelianto pareiškėjo UAB „IRDAIVA“ argumentus laikė nepagrįstais.

14Atsiliepimą į pareiškėjo UAB „IRDAIVA“ atskirąjį skundą taip pat pateikė skundžiama teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi administruoti atsakovo UAB „Girista“ bankroto procesą paskirtas asmuo – UAB „Indepozit“.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Kaip minėta, šios apeliacinės bylos nagrinėjimo objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutarties dalis, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas atsakovo UAB „Girista“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Nagrinėdamas pareiškėjo UAB „IRDAIVA“ atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad gausioje teismų praktikoje svarstomu klausimu, pažymint bankroto administratorius statusą įmonės bankroto procese ne kartą yra nurodyta, jog tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių, įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, parinkti vieną, kuriam bus pavedama atlikti šias pareigas.

18Apeliantas pareiškėjas UAB „IRDAIVA“ savo reikalavimus grindžia tuo, kad UAB „Indepozit“ bankroto administratoriumi šioje byloje paskirtas neteisėtai dėl to, kad teismas neįvertino faktines aplinkybes, susijusias su šios bendrovės administratorių darbo patirtimi, krūviu, o taip pat su darbo krūviu UAB „Girista“ bankroto procese. Gi šios aplinkybės leidžia spręsti, kad UAB „Indepozit“ bus nepajėgus tinkamai atlikti savo pareigas. Teigiama, kad tam darbui tinkamiausia yra jo pasiūlyta UAB „Bankroto departamentas LT“ kandidatūra.

19Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais argumentais, visų pirma, pažymi, kad apelianto motyvai dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Indepozit“ bei jo siūlomo UAB „Bankroto departamentas LT“ patirties, darbo krūvio, etc. atmestini, nes nesuteikia pagrindo išvadai, kad paskirtasis asmuo neatitinka Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 11 straipsnio reikalavimų, o taip pat, kad šis asmuo ateityje nebus pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr.2-699/2013).

20Antra, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktikos nuostatas, teisingai nurodė, jog, kaip taisyklė, bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimas pripažintinas neteisėtu tik tuo atveju, jei šis asmuo neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011).

21Teismas, konstatuodamas, jog šioje byloje nenustatyta faktinių duomenų, kad paskirtasis administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūrų, sprendžia, jog nėra pagrindo pripažinti, kad skundžiama teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra nepagrįsta, neteisėta ir naikintina (ĮBĮ 11 str., CPK 338 str., 263 str. 1 d.).

22Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai, be kita ko taip pat ir dėl CPK 329 straipsnio 1 dalies reikalavimų pažeidimo, nesudaro pagrindo spręsti priešingai, todėl teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė šį klausimą, – jų detaliai nenagrinėja ir dėl jų nepasisako (CPK 185 str.).

23Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto pareiškėjo UAB „IRDAIVA“ atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str., 330 str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „IRDAIVA“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 5. Bendraieškis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus... 6. Pareiškėjai I. M. bei Č. K. pareiškimą iškelti atsakovui UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gruodžio 11 d. nutartimi iškėlė bankroto... 9. Teismas konstatavo, jog visi siūlomi administratoriai – UAB „Bankroto... 10. Pažymėjo, jog nors pagal turimos patirties kriterijų UAB „Indepozit“... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Pareiškėjas UAB „IRDAIVA“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 14. Atsiliepimą į pareiškėjo UAB „IRDAIVA“ atskirąjį skundą taip pat... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Kaip minėta, šios apeliacinės bylos nagrinėjimo objektą sudaro Vilniaus... 17. Nagrinėdamas pareiškėjo UAB „IRDAIVA“ atskirojo skundo argumentus,... 18. Apeliantas pareiškėjas UAB „IRDAIVA“ savo reikalavimus grindžia tuo, kad... 19. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais argumentais, visų... 20. Antra, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktikos... 21. Teismas, konstatuodamas, jog šioje byloje nenustatyta faktinių duomenų, kad... 22. Kiti apelianto atskirojo skundo argumentai, be kita ko taip pat ir dėl CPK 329... 23. Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto pareiškėjo UAB „IRDAIVA“... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą....