Byla T-111-2014
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui viešajai įstaigai Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3pareiškėjas V. J. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą Nr. 1-662 ir įpareigoti atsakovą pareiškėjo 2014 m. liepos 22 d. prašymą, reg. Nr. 723 išnagrinėti iš naujo bei į jį atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka; 2) panaikinti VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. 1-560 ir įpareigoti atsakovą atlikti pareiškėjo 2014 m. balandžio 7 d. prašyme reikalaujamus veiksmus; 3) panaikinti VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. rugpjūčio 8 d. aktą Nr. 1-673, atsakovą įpareigojant pareiškėjo 2014 m. liepos 29 d. skundą, reg. Nr. 452 išnagrinėti iš naujo ir į jį atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka; 4) panaikinti VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. rugpjūčio 11 d. aktą Nr. 1-676 ir įpareigoti atsakovą pareiškėjo 2014 m. liepos 29 d. skundą, reg. Nr. 457 išnagrinėti iš naujo ir į jį atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka; 7) įpareigoti VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centrą pašalinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2013 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus įsakyme Nr. T1-1259 nustatytus nurodytų teisės aktų reikalavimų pažeidimus.

4Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į atsakovą, prašydamas panaikinti, pakeisti arba papildyti VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos priežiūros kabinete psichiatre dirbusios gydytojos V. P. padarytus įrašus pareiškėjo medicininiuose dokumentuose. Tačiau VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras nepagrįstai atsisakė priimti sprendimus dėl pareiškėjo medicininių dokumentų įrašų pakeitimo į teisingus. Tvirtina, kad atsakovas prieš pareiškėjo valią teikia konfidencialią informaciją apie pareiškėjo sveikatos būklę nusikalstamas veikas prieš jį vykdantiems asmenims. Be to, atsakovas nepagrįstai pareiškėjui nepateikė 2005 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. BP-9 teksto ir juo patvirtintos dokumentų pildymo tvarkos, nepateikė gydytojo O. M. atliktos pareiškėjo asmens sveikatos istorijos patikrinimo išvadų, duomenų apie gydytojos V. P. kvalifikaciją, darbovietę ir kt., taip pažeisdamas pareiškėjo teisę į informaciją.

5Kauno apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad pareiškėjas siekia nuginčyti atsakovo VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro atsakymus į pareiškėjo pateiktus prašymus. Pareiškėjas savo prašymais siekia, kad būtų panaikinti ir papildyti Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje 1986 m. padaryti įrašai apie jo psichinę sveikatą, pakeisti, papildyti ar ištaisyti VšĮ Kauno ligoninės padalinyje Marių ligoninėje 2010 m. rugpjūčio 19 d. padaryti įrašai pareiškėjo medicininiuose dokumentuose apie jo psichinę sveikatą, panaikinta VšĮ Kauno ligoninės padalinyje Marių ligoninės / Žiegždrių psichiatrijos ligoninės 2010 m. vasario 23 d. pažyma, išbraukti pareiškėją iš VšĮ Kauno ligoninės padalinyje Marių ligoninės/ Žiegždrių psichiatrijos ligoninės įskaitos, papildyti VšĮ Kauno ligoninės padalinyje Marių ligoninėje padarytus įrašus pareiškėjo medicininiuose dokumentuose, pareiškėjui pranešti, kurie gydytojai ir kokiu pagrindu buvo jam nustatę pareiškėjo nurodytą diagnozę, t. y. pareiškėjas nesutinka su sveikatos priežiūros paslaugų kokybe, įrašais medicininiuose dokumentuose, su jo sveikatos būklės įvertinimu. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas konkrečiai nenustato tokio pobūdžio ginčo nagrinėjimo tvarkos. Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.725 straipsnio 1 dalis nustato, jog asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartimi savo profesinės ar verslo veiklos dėka turintis teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas asmuo (sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas) įsipareigoja teikti kitai šaliai (pacientui) sutartyje numatytas sveikatos priežiūros paslaugas. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog sąvoka „asmens sveikatos priežiūros paslaugos“ yra veikla, įskaitant tyrimus ir su asmeniu tiesiogiai susijusius patarimus, kuria stengiamasi asmenį išgydyti, apsaugoti nuo susirgimo ar įvertinti jo sveikatos būklę. Teismas pažymi, kad ligos diagnozės nustatymas yra sveikatos būklės įvertinimo rezultatas, todėl pareiškėjas savo skunde kelia ginčą, kuris nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje nustatytas administracinių teismų kompetencijos ribas ir yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl nagrinėtinas civilinio proceso tvarka.

6Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

7Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

8Pareiškėjas ginčija atsakovo VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro sprendimus ir siekia, kad VšĮ Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras iš naujo atsakytų į pareiškėjo prašymus ir skundus dėl jo medicininiuose dokumentuose padarytų įrašų apie jo sveikatos būklę panaikinimo, pakeitimo, papildymo, dėl informacijos apie pareiškėjo sveikatos būklę teikimo tretiesiems asmenims, dėl informacijos teikimo pareiškėjui ir kt. Ginčas šiuo atveju kyla tarp pareiškėjo kaip paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos bei yra susijęs su atsakovo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, kurios yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Atsakovas, atsakydamas į minėtus pareiškėjo prašymus bei skundus, veikė ne viešojo administravimo, bet privatinės teisės reglamentuojamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo teisinių santykių srityje. Todėl keliamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis).

9Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui viešajai įstaigai Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Kauno apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai