Byla eI-1646-283/2016
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovei viešajai įstaigai Panevėžio miesto poliklinikai priėmimo nagrinėti administraciniame teisme klausimą

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Dalytė Zlatkuvienė, spręsdama G.K. skundo dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovei viešajai įstaigai Panevėžio miesto poliklinikai priėmimo nagrinėti administraciniame teisme klausimą,

Nustatė

2Panevėžio apygardos administraciniame teisme 2016 m. vasario 10 d. elektroninėmis ryšių priemonėmis buvo gautas pareiškėjo G. K. skundas, kuriuo prašoma: 1) panaikinti kaip administracinį sprendimą viešosios įstaigos Panevėžio miesto poliklinikos (toliau- ir Panevėžio miesto poliklinika) 2016 m. sausio 18 d. raštą Nr. ( - ) „Dėl Jūsų prašymų ir pretenzijų“; 2) įpareigoti Panevėžio miesto polikliniką išduoti jam medicininę pažymą, forma Nr. ( - ), dešimčiai metų, 3) pateikti pareiškėjo skundais-prašymais bei skundais, Panevėžio miesto poliklinikoje registruotais 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. ( - ), 2015 m. gruodžio 30 d. Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir 2015 m. gruodžio 31 d. Nr. ( - ), prašytą pateikti informaciją.

3Panevėžio apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 2016 m. vasario 17 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. spalio 12 d. nutartimi nurodytą nutartį panaikino ir perdavė skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

4Pareiškėjas 2015 m. gruodžio 21 d. skundu-prašymu Nr. ( - ) kreipėsi į Panevėžio miesto poliklinikos vadovą ir prašė atlikti tyrimą, siekiant nustatyti, ar šios medicinos įstaigos darbuotojos, 2015 m. gruodžio 18 d. teikdamos nustatytas paslaugas ir bendraudamos su pareiškėju, nepažeidė Panevėžio miesto poliklinikoje galiojančių vidaus tvarkos taisyklių. G. K. 2015 m. gruodžio 30 d. skundu-prašymu Nr. ( - ) kreipėsi į Panevėžio miesto poliklinikos vadovą ir prašė pateikti informaciją, susijusią su šioje medicinos įstaigoje sukaupta bei saugoma pareiškėjo sveikatos istorija, pareiškėjo prisiregistravimu Panevėžio miesto poliklinikoje, pareiškėjo atliktu sveikatos patikrinimu dėl vairuotojo pažymėjimo išdavimo ir kitais klausimais. Pareiškėjas 2015 m. gruodžio 30 d. skundu-prašymu Nr. ( - ) kreipėsi į Panevėžio miesto poliklinikos vadovą ir prašė atlikti patikrinimą, siekiant nustatyti, ar šios įstaigos darbuotojos 2015 m. gruodžio 21 d. pareiškėjui tinkamai suteikė paslaugas. G. K. 2015 m. gruodžio 30 d. skundu-prašymu Nr. ( - ) kreipėsi į Panevėžio miesto poliklinikos vadovą ir prašė pateikti paaiškinimus dėl šioje gydymo įstaigoje dirbančios psichiatrės 2015 m. gruodžio 27 d. pareiškėjui suteiktų paslaugų, o 2015 m. gruodžio 31 d. skundu Nr. ( - ) prašė atlikti patikrinimą, siekiant nustatyti, ar 2015 m. gruodžio 27 d. psichiatrė ir dar viena darbuotoja pareiškėjui tinkamai suteikė paslaugas.

5Panevėžio miesto poliklinika į išvardintus pareiškėjo prašymus-skundus ir skundą atsakė 2016 m. sausio 18 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl Jūsų prašymų ir pretenzijų“.

6Išanalizavus pareiškėjo skundą ir prie jo pridėtus dokumentus, darytina išvada, kad pareiškėjas į Panevėžio miesto polikliniką kreipėsi, siekdamas gauti tam tikras šios medicinos įstaigos teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Pareiškėjas vertino, kad jis šioje gydymo įstaigoje buvo aptarnautas netinkamai, gavo nekokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

7Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, daroma išvada, kad pareiškėjo keliamas ginčas vertinamas kaip tarppareiškėjo, kaip paciento, ir Panevėžio miesto poliklinikos, kaip sveikatos priežiūros įstaigos, kilęs ginčas, susijęs su sveikatos priežiūros paslaugomis, kurios yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Atsakovė, atsakydama į pareiškėjo skundus-prašymus bei skundus, veikė ne viešojo administravimo, bet privatinės teisės reglamentuojamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo teisinių santykių srityje. Todėl keliamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, 25 straipsnis). Tokia išvada daroma, vadovaujantis tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota teismine praktika iš esmės panašiose bylose (žr., pvz., 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012, 2013 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-600/2013, 2015 m. sausio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-167-261/2015, 2016 m. birželio 1 d. nutartį byloje Nr. eAS-579-261/2016, 2016 m. birželio 14 d. nutartį byloje Nr. eAS-346-822/2016), tiek Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti išaiškinimais (žr., pvz., 2005 m. gruodžio 6 d. nutartį byloje Nr. T-2005-106, 2006 m. liepos 21 d. nutartį byloje Nr. T-2006-07, 2006 m. spalio 9 d. nutartį byloje Nr. T-77/2006, 2009 m. rugsėjo 23 d. nutartį byloje Nr. T-69/2009, 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį byloje Nr. T-111-2014ir kt.). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Specialiosios teisėjų kolegijos teikiamus išaiškinimus, sveikatos priežiūros įstaiga, turinti viešosios įstaigos statusą, pati savaime nėra viešojo administravimo subjektas, todėl ginčai dėl sveikatos priežiūros įstaigos (kaip viešosios įstaigos) veiksmų (taip pat ir dokumentų, sveikatos istorijų (ne)išdavimo) yra laikytini sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, kas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas, ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

8Nustačius, kad keliamas ginčas yra civilinio pobūdžio, daroma išvada, kad jis nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme civilinio proceso normų nustatyta tvarka. Dėl šios priežasties pareiškėjo skundą atsisakoma priimti nagrinėti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

9Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsniu, 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 105-106 straipsniais, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 152 straipsniu,

Nutarė

10atsisakyti priimti G.K. skundą dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus viešajai įstaigai Panevėžio miesto poliklinika.

11Pareiškėjui išaiškinama, kad jis turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ieškiniu dėl netinkamai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kreiptis į pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismą.

12Nutartis per 7 kalendorines dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Panevėžio apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai