Byla e2-484-302/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice Klaipėda“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties, kuria ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice Klaipėda“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos autobusų parkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Parsekas“, uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos transportas“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ecoservice Klaipėda“ 2018 m. gruodžio 27 d. kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti atsakovės UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę, apie kurį ieškovė buvo informuota 2018 m. lapkričio 29 d. CVP IS priemonėmis, įpareigoti atsakovę grąžinti konkurso procedūras į pasiūlymų vertinimo stadiją, iš naujo įvertinti tiekėjų grupės, sudarytos iš UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Parsekas“ bei UAB „Klaipėdos transportas“, pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

72.

8Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui 2018 m. gruodžio 27 d. prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Atliekų tvarkymo centro vykdomo atviro konkurso „Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyno apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 402058) procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

93.

10Teismas 2019 m. sausio 3 d. netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ieškovė nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo neskundė įstatymų nustatyta tvarka.

114.

12Ieškovė UAB „Ecoservice Klaipėda“ 2019 m. sausio 22 d. pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovės UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomo atviro konkurso „Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyno apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 402058) procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi atmetė ieškovės UAB „Ecoservice Klaipėda“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

176.

18Pirmosios instancijos teismas nurodęs, kad pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusios ieškovės argumentas, jog atsakovė pateikė itin deklaratyvų atsiliepimą į ieškinį, o pateikus į bylą papildomus įrodymus, ieškovės nuomone, ieškinio reikalavimai yra pagrįsti ir tenkintini, nepateikus patikimų duomenų, neduoda pagrindo spręsti, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

197.

20Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog sprendžia ieškovės pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl nevertino ieškinio prima facie (iš pirmo žvilgsnio) pagrįstumo, vertino, kad perkamos atliekų surinkimo ir išvežimo iš Neringos savivaldybės į Klaipėdos regiono sąvartyno apdorojimo įrenginius paslaugos pirkimo procedūrų operatyvus vykdymas yra itin svarbus, siekiant užtikrinti viešąjį interesą, atiduodamas prioritetą šio viešo intereso gynimui, netenkino ieškovės prašymo.

21III.

22Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

238.

24Ieškovė UAB „Ecoservice Klaipėda“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, tenkinti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdyti UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomo atviro konkurso „Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyno apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 402058) procedūras ir įpareigoti UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

258.1.

26Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą nutartį, kurioje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo reikšmės viešiesiems interesams ir grėsmės galimai būsimo palankaus ieškovei teismo sprendimo vertinimo tinkamai neatliko ir dėl to visiškai nepagrįstai bei formaliai nusprendė netaikyti ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo aktualia teismų praktika ir nevertino dalies laikinųjų apsaugos priemonių taikymui reikšmingų aplinkybių.

278.2.

28Būsimam ieškovei galimai palankiam teismo sprendimui egzistuoja reali grėsmė – nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius viešojo konkurso, yra sudaromos sąlygos tęsti neteisėtai vykdomas jo procedūras, ir tai leis perkančiajai organizacijai sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju. Vėliau pripažinus, kad perkančiosios organizacijos veiksmai vykdant konkurso procedūras buvo neteisėti, šalys nebeturėtų jokių galimybių grįžti į prieš pažeidimus buvusią padėtį, t. y. į tą konkurso stadiją, kurioje buvo atlikti neteisėti veiksmai.

298.3.

30Realiai apginti ieškovės teises vėliau būtų neįmanoma, nes pagrindinis tiekėjo tikslas – su perkančiąja organizacija sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Remiantis teismų praktika, nesustabdžius viešojo pirkimo, būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisų gynybos mechanizmas, tai yra tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba taptų nebeįmanoma.

318.4.

32Pirmosios instancijos teismas neįvertino fakto, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė, jog žala bus padaryta ne tik ieškovei, bet ir viešajam interesui bei pačiai perkančiajai organizacijai.

338.5.

34Teismas nenurodė jokių konkrečių (išimtinių) aplinkybių, kurios lemtų objektyvų poreikį kaip galima greičiau užbaigti konkurso procedūras.

358.6.

36Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir į tai, kad ginčo paslaugų teikimas laikinai gali būti užtikrintas ir nesudarius pirkimo sutarties su laimėtoju.

379.

38Atsakovė UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo ieškovės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

399.1.

40Ieškovės argumentai, kuriais ji grindžia būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, buvo kelis kartus išnagrinėti ir pripažinti nesudarančiais pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Jokių naujų aplinkybių, kurios patvirtintų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, atsiradusią po Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 3 d. nutarties priėmimo, ar grėsmių būsimo teismo sprendimo įvykdymui, ieškovė nenurodė ir jų neįrodė.

419.2.

42Ieškovė neįrodė skundžiamos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo. Atskirojo skundo argumentai apie atsiliepimo į ieškinį argumentų deklaratyvumą yra nenagrinėtini. Dėl ginčo esmės teismas pasisakys nagrinėdamas bylą iš esmės ir priimdamas sprendimą, o ne spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

439.3.

44Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje proceso stadijoje netikslingas. Kadangi jokių neigiamų pasekmių ieškovė iki šios dienos nepatyrė, kai laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikomos, ir byla jau greitai bus išnagrinėta iš esmės, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nebebūtų tikslingas ir ekonomiškas.

45Teismas

konstatuoja:

46IV.

47Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4810.

49Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

5011.

51Apeliacijos dalyką sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Dėl bylos faktinių aplinkybių

5212.

53Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Neringos savivaldybės komunalinių atliekų (mišrių komunalinių, didžiųjų, buities pavojingų bei didžiųjų ir mišrių statybinių ir griovimo atliekų, surinktų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje) surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyno apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 402058) (b. t. I, b. l. 17-41). Atsakovė 2018 m. lapkričio 29 d. raštu informavo konkurso dalyvius apie sudarytą tiekėjų pasiūlymų eilę: 1) UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Parsekas“ ir UAB „Klaipėdos transportas“; 2) UAB „Ecoservice Klaipėda“; 3) UAB „Ekonovus“ (b. t. I, b. l. 120). Nesutikdama su atsakovės sprendimais ieškovė kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę, apie kurį ieškovė buvo informuota 2018 m. lapkričio 29 d. CVP IS priemonėmis, įpareigoti atsakovę grąžinti konkurso procedūras į pasiūlymų vertinimo stadiją, iš naujo įvertinti tiekėjų grupės, sudarytos iš UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Parsekas“ bei UAB „Klaipėdos transportas“, pasiūlymą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

5413.

55Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas tokio ieškovės prašymo netenkino. Ieškovė 2019 m. sausio 22 d. pateikė pakartotinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovės UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomo atviro konkurso „Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyno apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 402058) procedūras ir įpareigoti atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

5614.

57Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti ieškovės pakartotinį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti prima facie pagrįstas ir, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Byloje ginčo dėl ieškinio prima facie pagrįstumo nėra, todėl dėl pirmosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pirmosios instancijos teismui atsisakius tenkinti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovė skundžiamos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą motyvuoja iš esmės tuo, kad tokia pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių prieštarauja viešajam interesui užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė patirs nuostolių, ir egzistuoja reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė sudarys sutartį su konkurso laimėtoju. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-696-196/2018; 2018 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1818-381/2018). Bylose, kuriose vyrauja viešasis interesas, taip pat turi būti nustatoma, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neprieštaraus viešajam interesui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimo, pagrindo sutikti su ieškove nėra. Pastebėtina, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ir vėliau priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą, tiek ieškovė, tiek ir atsakovė patirtų tam tikrų nepatogumų bei nuostolių, vien ši aplinkybė savaime nėra pakankama laikinųjų apsaugos priemonių taikymui tokio pobūdžio ginče. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1759-790/2018). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar (ir) paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1885-790/2018). Tai reiškia, kad jeigu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą, jų taikymas neatitiktų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas vertino, kad pirkimo procedūrų operatyvus vykdymas yra itin svarbus siekiant užtikrinti visuomenės interesą. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti neigiamas pasekmes ne tik pačios perkančiosios organizacijos (atsakovės) veiklai, tačiau ir visai visuomenei, įskaitant ir Neringos savivaldybės gyventojus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nagrinėjamos bylos atveju neabejotinai pirmenybė turi būti suteikiama siekiui užtikrinti kaip įmanomą kokybiškesnį ir operatyvesnį susikaupusių šiukšlių ir kitų buitinių atliekų surinkimą ir išvežimą, taip užtikrinant visų asmenų teisę į švarią ir ekologišką aplinką. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog visuomenės intereso svarbą nagrinėjamos bylos atveju nulemia ir tai, jog artėja pavasario ir vasaros poilsio sezonas, todėl turint omeny tai, kad Neringos savivaldybė laikytina kurortine teritorija, pritraukiančia nemažai Lietuvos piliečių atostogų laikotarpiu ir užsienio turistų, būtina kuo efektyviau ir operatyviau užtikrinti ne tik švarią Neringos savivaldybę, bet ir patrauklią aplinką lankytojams. Pirkimo objektas neabejotinai yra svarbus visuomenei. Iš atsakovės veiklos ir vykdomo pirkimo pobūdžio galima spręsti, kad pirkimo objektas yra susijęs su atsakovės jai priskirtų funkcijų vykdymu, o tuo pačiu ir su viešuoju interesu, nes pirkimu siekiama užtikrinti efektyvų ir operatyvų Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą į Klaipėdos regiono sąvartyno apdorojimo įrenginius. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad nagrinėjamos bylos atveju būtų daroma didesnė žala visuomenės viešajam interesui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nei ieškovei ar viešajam interesui užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi tada, kai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Taip pat pažymėtina, jog aplinkybė, kad perkančioji organizacija sudarys sutartį su konkurso laimėtoju, nelemia būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tai yra perkančiosios organizacijos pareiga, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, sudaryti sutartį su konkurso laimėtoju. Klausimai, ar konkurso sąlygos buvo teisėtos, ar – ne, ar konkurso laimėtojas konkursą laimėjo teisėtai ir pagrįstai, nėra susiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku ir klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimu, todėl į tokius klausimus atsakys teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės. Dėl bylos procesinės baigties Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kadangi kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

58Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

59Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ecoservice... 7. 2.... 8. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui 2018 m. gruodžio 27 d. prašė teismo... 9. 3.... 10. Teismas 2019 m. sausio 3 d. netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų... 11. 4.... 12. Ieškovė UAB „Ecoservice Klaipėda“ 2019 m. sausio 22 d. pateikė teismui... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi atmetė ieškovės... 17. 6.... 18. Pirmosios instancijos teismas nurodęs, kad pakartotinį prašymą taikyti... 19. 7.... 20. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog sprendžia ieškovės pakartotinį... 21. III.... 22. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 8.... 24. Ieškovė UAB „Ecoservice Klaipėda“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos... 25. 8.1.... 26. Nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas priėmė nemotyvuotą... 27. 8.2.... 28. Būsimam ieškovei galimai palankiam teismo sprendimui egzistuoja reali... 29. 8.3.... 30. Realiai apginti ieškovės teises vėliau būtų neįmanoma, nes pagrindinis... 31. 8.4.... 32. Pirmosios instancijos teismas neįvertino fakto, kad nepritaikius laikinųjų... 33. 8.5.... 34. Teismas nenurodė jokių konkrečių (išimtinių) aplinkybių, kurios lemtų... 35. 8.6.... 36. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir į tai, kad ginčo paslaugų... 37. 9.... 38. Atsakovė UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepime į... 39. 9.1.... 40. Ieškovės argumentai, kuriais ji grindžia būtinybę taikyti laikinąsias... 41. 9.2.... 42. Ieškovė neįrodė skundžiamos nutarties neteisėtumo ir nepagrįstumo.... 43. 9.3.... 44. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje proceso stadijoje netikslingas.... 45. Teismas... 46. IV.... 47. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 10.... 49. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 50. 11.... 51. Apeliacijos dalyką sudaro Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d.... 52. 12.... 53. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį... 54. 13.... 55. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 56. 14.... 57. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė tenkinti... 58. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 59. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą....