Byla e2-1151-798/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutarties, kuria ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių – Pirkimo procedūrų sustabdymo ir įpareigojimo atsakovę nesudaryti Pirkimo sutarties iki ginčo šioje byloje išnagrinėjimo pabaigos; jeigu Pirkimo sutartis jau yra sudaryta – sustabdyti su Pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą – taikymo pagrįstumo ir teisėtumo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Kauno apygardos teismas 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės UAB „Kauno švara“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovę Kėdainių rajono savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo Nr. 473581 „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“ sutarties iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.

103.

11Teismas sprendė, kad ieškovė preliminarai pagrindė ieškinį procesine prasme – išdėstė ieškinio faktinį pagrindą, nurodė savo argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kuriais grindžia pareikštų reikalavimų pagrįstumą. Ieškinio forma ir turinys atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) nustatytus reikalavimus, nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovės pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jai palankus teismo procesinis sprendimas. Ar ieškinys pagrįstas, teismas nuspręs išnagrinėjęs bylą iš esmės. Toliau teismas vertino, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y., ar ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galės būti realiai įvykdytas.

124.

13Byloje ginčas kilo iš viešųjų pirkimų teisinių santykių. Ginčijamo viešojo pirkimo objektas yra komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos, t. y. bus surenkamos ir išvežamos: mišrios komunalinės atliekos, didelių gabaritų atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos, žaliosios atliekos. Paslaugos teikimo terminas – 48 mėnesiai nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Šios aplinkybės leido teismui daryti išvadą, kad nėra nustatytas konkretus terminas kada paslaugos turi būti pradėtos teikti ir / ar iki kada konkrečiai (nurodant kalendorinę datą) turi būti pabaigtos. Nagrinėjamu atveju nėra siekiama įsigyti tokias gyvybiškai svarbias paslaugas, kurių skubiai neįsigijus (uždelsus įsigyti) itin nukentėtų visuomenės ar jos didelės dalies teisės ir teisėti interesai, ar / ir dėl to būtų padaryta nepataisoma žala atskiriems individams ar ypatingai reikšmingoms vertybėms (gyvybei, sveikatai ir pan.).

145.

15Teismas vertino, kad ieškinio reikalavimų tenkinimo atveju, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau nustačius, kad šioje byloje ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai yra neteisėti, tokia situacija sukeltų neigiamų pasekmių tiek ieškovei, tiek pačiai atsakovei, kuriai kiltų pareiga atlyginti dėl jos veiksmų neteisėtumo atsiradusius nuostolius. Tuo tarpu taikius byloje laikinąsias apsaugos priemones galimi nuostoliai būtų minimalizuoti. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių su Pirkimo laimėtoju galėtų būti sudaryta sutartis bei pagal ją pradėtos teikti paslaugos, juolab kad iš Pirkimo dokumentų matyti, jog Pirkimo sutartį su laimėtoju numatoma sudaryti 2020 m. gegužės 29 d. (Pirkimų komisijos 2020 m. gegužės 18 d. raštas Nr. VPS-702).

166.

17Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes bei į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus, nesant duomenų apie tai, jog viešojo pirkimo procedūroms užtrukus būtų pažeistas viešasis interesas, įvertinęs faktą, jog ieškinio patenkinimas sąlygotų reikšmingus pasikeitimus tolesnėje viešojo pirkimo procedūrų eigoje, pripažino, jog Pirkimo sutarties sudarymas turėtų esminės įtakos realiam ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, neatitiktų viešųjų pirkimų principų ir tikslų, todėl padarė išvadą, kad neigiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės neviršija galimos jų teikiamos naudos. Dėl to yra pagrindas įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti Pirkimo sutarties su Pirkimo laimėtoju (CPK 144 straipsnis, 145 straipsnio 4 dalis,

184237 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

19III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

207.

21Atskirajame skunde atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija paršo Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo šios atskirojo skundo argumentus:

227.1.

23Pirmosios instancijos teismas uždraudė sudaryti Pirkimo sutartį, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog aplinkybė, kad perkančioji organizacija sudarys sutartį su konkurso laimėtoju, nelemia būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-484-302/2019). Taigi, vien tai, kad perkančioji organizacija gali sudaryti Pirkimo sutartį, nelemia ir negali lemti grėsmės būsimam teismo sprendimo neįvykdymui.

247.2.

25Sprendžiant dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmiausia turėtų būti įvertintas Pirkimo objektas. Pagal Pirkimo sąlygų 11 punktą Pirkimo objektas –komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų įsigijimas. Bus surenkamos ir išvežamos: mišrios komunalinės atliekos, didelių gabaritų atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos, žaliosios atliekos. Pagal Techninės specifikacijos 1 skyrių nurodytos atliekos priskiriamos buityje susidarančių pavojingų atliekų kategorijai. Taip pat Pirkimo objekto (atliekų surinkimo ir išvežimo) paslaugos dėl savo specifikos ir ypatingos reikšmės turi būti teikiamos nuolat (turi neatidėliotiną pobūdį). Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos priedo Nr. 1 Atliekų tvarkymo taisyklių 72.1 papunktyje nustatyta, kad komunalinių atliekų tvarkytojas mišrių komunalinių atliekų konteinerius turi tuštinti ne rečiau kaip penkis kartus per savaitę.

267.3.

27Atliekų tvarkymas yra būtinoji savivaldybės funkcija pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą. Perkančioji organizacija siekia įsigyti atliekų išvežimo paslaugas, kurių neįsigijus skubiai (bent kelias dienas netvarkant (neišvežant) Pirkimo objektu esančių atliekų), gali itin nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir interesai bei gali būti padaryta neatitaisoma žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, visuomenės rimčiai). Jeigu ieškovė ir patirtų nuostolių, tokie nuostoliai galėtų būti atlyginti (pavyzdžiui, ieškovė galėtų ginti savo verslo turtinius interesus pareikšdama ieškinį dėl nuostolių atlyginimo). Žalos, atsiradusios viešajam interesui bei gyventojų sveikatai, atlyginti praktiškai būtų neįmanoma – gyventojams padaryta žala būtų didžiąja dalimi neturtinė, o nuostolių (pinigų) priteisimas tik iš dalies atlygintų padarytą neturtinę žalą sveikatai. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad neturtinės žalos atlyginimo atveju visiško žalos atlyginimo principas (lot. restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, nes neturtinės žalos neįmanoma tiksliai įvertinti pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 364/2007).

287.4.

29Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip nuo 2020 m. birželio 26 d. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad neabejotinai pirmenybė turi būti suteikiama siekiui užtikrinti kaip įmanomą kokybiškesnį ir operatyvesnį susikaupusių šiukšlių ir kitų buitinių atliekų surinkimą ir išvežimą, taip užtikrinant visų asmenų teisę į švarią ir ekologišką aplinką. (...) būtų daroma didesnė žala visuomenės viešajam interesui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nei ieškovei ar viešajam interesui užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi tada, kai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-484-302/2019).

308.

31Atskirajame skunde trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekonovus“ prašo Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

328.1.

33Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktą, jog ieškovės nurodytos aplinkybės niekaip nesuponuoja Pirkimo procedūrų metu priimtų atsakovės sprendimų neteisėtumo. Visi ieškinio reikalavimai yra pagrįsti klaidingu viešųjų pirkimų organizavimą nustatančių teisės aktų vertinimu, dėl to teismas privalėjo pripažinti, kad ieškinys yra prima facie (preliminariai) nepagrįstas. Pirma, ieškovė be jokio teisinio pagrindo teigia, kad neprivalėjo laikytis Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje nustatyto reikalavimo su savo pasiūlymu pateikti Priemonių aprašymą, todėl skundžiamoje nutartyje padaryta klaidinga išvada dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Antra, ieškovė nepagrįstai Priemonių aprašymą prilygina Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos privalomos Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos (toliau ir – Metodika) 21.3 papunktyje nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui. Priemonių aprašyme nenurodyta, jog tiekėjai turi nurodyti konkrečius įrangos modelius, teikti sertifikatus, pažymas ar kitus oficialius dokumentus, įrandančius, jog siūloma įranga atitinka Techninės specifikacijos 12 skyriaus reikalavimus. Skirtingai nei Metodikos 21.3 papunkčio taikymo atveju, atsakovei nėra svarbu kokia bus teikiama paslaugos konkreti įranga modelis, markė ir pan.). Trečia, ieškovės pateikti subjektyvūs teisės normų aiškinimai (teisės aktų interpretacija) veda prie ad absurdum (nesąmonė; beprasmybė; priešingybė) išvados, jog teisės aktai numato prievolę perkančiosioms organizacijoms vertinti tiekėjų pateiktų dokumentų atitiktį paslėptiems kvalifikaciniams reikalavimams.

348.2.

35Tai pat pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju nėra siekiama įsigyti tokias gyvybiškai svarbias paslaugas, kurių skubiai neįsigijus (uždelsus įsigyti) itin nukentėtų visuomenės ar jos ženklios dalies teisės ir teisėti interesai, ar / ir dėl to būtų padaryta nepataisoma žala atskiriems individams ar ypatingai reikšmingoms vertybėms (gyvybei, sveikatai ir pan.). Atsakovės vykdomu Pirkimu siekiama įsigyti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Savalaikis Pirkimo sutarties sudarymas prisidėtų prie itin svarbaus tikslo – nepertraukiamo ir tinkamo mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugų teikimo Kėdainių rajono savivaldybėje. Pirma, jei ieškinys būtų patenkintas, ieškovė būtų vienintelė tiekėja, su kuria atsakovė galėtų sudaryti Pirkimo sutartį. Ieškovė siekia, kad tenkinus ieškinį atsakovei neliktų kitos galimybės kaip sudaryti sutartį su ieškove. Ieškovė turi išimtinai komercinius interesus, o ne ginti viešąjį interesą. Pirkimu įsigyjamos paslaugos yra tiesiogiai susijusios gyventojų sveikata ir saugumu, aplinkos kokybe, kadangi perkamos mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Egzistuoja aiškiai išreikštas viešasis interesas, kad tokios paslaugos būtų teikiamos nuolat ir kokybiškai. Viešojo intereso svarbą pagrindžia tai, kad mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo proceso sutrikdymas gali sukelti žalą visuomenei, gyventojų sveikatai, saugumui, taip pat gali sukelti žalą atsakovei, kuri yra atsakinga už atliekų surinkimą Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Antra, 2020 m. gegužės 19 d. mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sutartis, atsakovės sudaryta su UAB „VSA Vilnius“ baigiasi 2020 m. birželio 25 d., todėl egzistuoja reali grėsmė, kad atsakovė liks be nuolat teikiamų mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų. Net jei ir būtų sudaryta dar viena sutartis, atsakovės nuostoliai, reiškiantys ir racionalaus biudžeto lėšų panaudojimo principo pažeidimą, įžvelgiami, palyginus mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų įkainius, kuriuos pasiūlė UAB „Ekonovus“ ir paslaugos teikimo šiuo metu įkainius. Be to, kiekvieną mėnesį, kai komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas teikia ne Pirkimo laimėtoju pripažinta UAB „Ekonovus“, atsakovė praranda apytiksliai 40 000 Eur.

368.3.

37Ieškinio tenkinimo atveju nebus jokio teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo – ieškovė turės teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Ieškovės interesai yra komerciniai (gauti pelną). Taigi, ieškovė turėtų teisę negautą pelną prisiteisti. Ieškovė neįrodė jokių galimai patirtinų nuostolių, tik deklaratyviai nurodė, kad atsakovei ir UAB „Ekonovus“ sudarius Pirkimo sutartį, būtų apsunkintas ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas. Tačiau, kaip minėta, skubiai nesudarius Pirkimo sutarties, atsakovė reguliariai patirs itin didelius nuostolius. Pirkimo objektas yra susijęs su ypač svarbiais visuomenes poreikiais, perkamos paslaugos yra strategiškai svarbios visuomenei, paslaugos turi būti nepertraukiamai teikiamos, šių paslaugų tiekimo bet koks sutrukdymas gali būti žalingas viso rajono gyventojams. Skundžiama nutartimi nepagrįstai sustabdytos Pirkimo procedūros lems daug daugiau žalos, nei leidimas atsakovei tęsti Pirkimo procedūras bei sudaryti Pirkimo sutartį su ekonomiškai naudingą Atsakovui paslaugų teikimo variantą pasiūliusiu Pirkimo dalyviu. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukelia grėsmę, jog vėlesnis Pirkimo objekto įsigijimas gali gerokai pabrangti dėl infliacijos ir kitų rinkos sąlygų, tokiu būdu prisidėti prie atsakovės jau patirtų didelių išlaidų perkant papildomas paslaugas iš kitų tiekėjų.

389.

39Atsiliepime į atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą ieškovė UAB „Kauno švara“ prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

409.1.

41Atsakovės pateikti argumentai dėl atsakovės deklaruojamo poreikio itin skubiai užbaigti Pirkimo procedūras ir sudaryti Pirkimo sutartį yra tik bandymas pasinaudoti perkančiosios organizacijos statusu ir viešųjų funkcijų dėl atliekų surinkimo ir išvežimo vykdymu, nes: 1) atsakovė turi pareigą užtikrinti atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimą Kėdainių rajono savivaldybių gyventojams bei visas su tuo susijusias gyventojų teises, įskaitant teisę į švarią aplinką, kurios yra nuolatinio ir tęstinio pobūdžio. Todėl atsakovė turi iš anksto planuoti tokių savo pareigų įgyvendinimą ir jas vykdyti laiku. Atitinkamai, atsakovė objektyviai net negali remtis poreikiu itin skubiai įgyvendinti Pirkimo procedūras. 2) Atsakovė jau daugiau kaip metus laiko užtikrina atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimą Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams, sudarydama trumpalaikes šių paslaugų įsigijimo sutartis (turi galimybes tokiu pačiu būdu užtikrinti atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimą iki galutinio sprendimo šioje byloje priėmimo).

429.2.

43Atsakovė atskirajame skunde Pirkimo objektą bando „pritempti“ prie teismų praktikoje aiškinamų situacijų, kai dėl ypatingos skubos įgyvendinti Pirkimo objektą gali būti netaikomos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovė, be kita ko, remiasi Vietos savivaldos įstatyme nurodyta viena iš savivaldybių savarankiškų funkcijų, pagal kurią savivaldybės turi užtikrinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos diegimą. Tačiau tokia atsakovės pareiga įpareigoja veikti ir viešojo pirkimo konkurso procedūras organizuoti būdu, kuris visapusiškai užtikrintų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimą. Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos yra nuolatinio ir tęstinio pobūdžio, dėl to atsakovė turi iš anksto planuoti tokių savo pareigų įgyvendinimą. Šiuo atveju atsakovei jau ilgą laiką nepavysta įsigyti analogiškų Pirkimo paslaugų: 2018 m. rugsėjo mėn. paskelbė viešojo pirkimo konkursą dėl analogiškų paslaugų įsigijimo, bet šio pirkimo procedūros užsitęsė dėl kilusio ginčo su tiekėju bei buvo nutrauktos; 2019 m. balandžio mėn. atsakovė vėl paskelbė analogiško pobūdžio pirkimą, bet po teisminių ginčų su tiekėjais Pirkimo procedūros buvo nutrauktos, dalis Pirkimo sąlygų pripažintos neteisėtomis ir nukrypstančiomis nuo viešųjų pirkimų reguliavimo. Taigi atsakovės poreikis įsigyti Pirkimo objektą sudarančias paslaugas yra nors ir nuolatinio bei tęstinio pobūdžio, tačiau tęsiasi nuo 2018 m. rugsėjo mėn. Atsakovės netinkamas veikimas negali būti siejamas su ypatingomis skubą lemiančiomis aplinkybėmis.

4410.

45Atsiliepime į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekonovus“ atskirąjį skundą ieškovė UAB „Kauno švara“ prašo skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

4610.1.

47UAB „Ekonovus“ teiginiai yra deklaratyvios spekuliacijos, siekiant bet kokiu būdu panaikinti teismo pagrįstai pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones bei sudaryti, kad ir neteisėtai, Pirkimo sutartį, pradėti ją vykdyti bei gauti pajamas ginčo laikotarpiu. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino byloje reikšmingas faktines aplinkybes bei Pirkimo objekto pobūdį ir pagrįstai sprendė prioritetą suteikti būtent viešajam interesui dėl Pirkimo teisėtumo užtikrinimo ir racionalaus atsakovės lėšų panaudojimo. Pirkimu siekiamos įsigyti atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugos yra reikšmingos atsakovei ir Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams. Tačiau vien toks paslaugų pobūdis nesudaro pagrindo spręsti dėl poreikio itin skubiai užbaigti Pirkimo procedūras ir sudaryti Pirkimo sutartį.

4810.2.

49Teismas pagrįstai, laikydamasis nuoseklios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, sprendė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, atitinka CPK nustatytus reikalavimus ir galėtų būti tenkinamas. Teismas neturėjo vertinti ieškinio faktinio ir teisinio pagrįstumo, nes tai yra bylos nagrinėjimo iš esmės klausimas. UAB „Ekonovus“ atskirajame skunde išdėstyti teiginiai dėl Pirkimo procedūrų metu priimtų sprendimų teisėtumo yra nereikšmingi sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

5010.3.

51Taip pat teismas pagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesukels didesnės žalos nei jų netaikymas, todėl prioritetą suteikė viešajam interesui dėl Pirkimo teisėtumo užtikrinimo ir racionalaus atsakovės lėšų panaudojimo. Darydamas tokią išvadą, teismas rėmėsi tuo, jog nėra nustatytas konkretus terminas kada Pirkimu siekiamos įsigyti paslaugos turi būti pradėtos teikti. Taip pat ir pačios nagrinėjamu atveju siekiamos įsigyti paslaugos esamoje situacijoje nėra tokios gyvybiškai svarbios, kurių skubiai neįsigijus itin nukentėtų visuomenės ar didelės jos dalies interesai, bei dėl to būtų padaryta nepataisoma žala.

5210.4.

53Nagrinėjamu atveju nėra ypatingos skubos ar kitų išskirtinių aplinkybių, kurios objektyviai lemtų išskirtinę situaciją dėl poreikio kuo greičiau įgyvendinti Pirkimo objektą bei, atitinkamai, tuo tikslu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Skundžiama nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra skirtos apsaugoti viešąjį interesą dėl Pirkimo teisėtumo bei racionalaus lėšų naudojimo. Teismas prioritetą suteikė viešajam interesui dėl Pirkimo procedūrų teisėtumo ir racionalaus lėšų naudojimo. Vien Pirkimu siekiamų įsigyti paslaugų sąsaja su gyventojų sveikata ir saugumu, aplinkos kokybe ir pan. automatiškai nereiškia, kad yra išskirtinės aplinkybės skubiai įgyvendinti Pirkimo objektą ir, atitinkamai, netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių – tokio poreikio trečiasis asmuo nepagrindė.

5410.5.

55Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė sudarytų Pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, nepaisant to, kad pastarojo pasiūlymas yra mažiau naudingas ekonominio naudingumo požiūriu nei ieškovės. Jeigu būtų sudarytą Pirkimo sutartis ir per teisminio ginčo tą laikotarpį būtų pradėta faktiškai vykdyti, ieškovės galimybės įrodyti nuostolius būtų ribotos. Pagrindinis ieškovės tikslas – nuginčyti Pirkimo procedūrų metu atsakovės priimtus sprendimus bei užtikrinti, jog ieškovės pasiūlymas būtų sąžiningai ir lygiavertiškai įvertintas, taip suteikiant galimybę ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusiai ieškovei sudaryti ir įvykdyti Pirkimo sutartį, ne tik gaunant pajamas, bet ir kaupiant tolesnę patirtį.

5611.

57Atsiliepime į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekonovus“ atskirąjį skundą atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija prašo skundą tenkinti, Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį panaikinti bei išspręsti klausimą iš esmės – atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo šiuos sutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

5811.1.

59Priemonių aprašymas kaip atskiras dokumentas, privalėjo būt pateiktas kartu su pasiūlymu. Ieškovei kartu su pasiūlymu nepateikus Priemonių aprašymo (kaip reikalaujama Pirkimo sąlygų 8.5 papunktis), pateiktas pasiūlymas negalėjo būti laikomas tinkamu ir atsakovė privalėjo tokį pasiūlymą atmesti. Priemonių aprašymas laikytinas ne kvalifikacijos, o techninės specifikacijos (pasiūlymo siaurąja prasme) reikalavimu. Tokio pobūdžio dokumentai negali būti nei tikslinami, nei pateikiami nauji, todėl Ieškovės pasiūlymas privalėjo būti vertinamas tiksliai pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus. Akivaizdu, kad ieškovės reikalavimai negali būti tenkinami, ieškinys yra prima facie nepagrįstas.

6011.2.

61Ieškovės išimtai komerciniai interesai neturi prioriteto prieš gyventojų sveikatą ir saugumą, aplinkos kokybę. Perkančioji organizacija siekia įsigyti atliekų išvežimo paslaugas, kurių neįsigijus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to gali būti padaryta neatitaisoma žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, visuomenės rimčiai). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti neigiamas pasekmes ne tiek Perkančiajai organizacijai, kiek pačiai visuomenei (gyventojams), dėl to jų taikymas laikytinas neproporcingu bei sukeliančiu didesnę žalą nei naudą bendriems visuomenės saugomiems interesams. Ir be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovei sulaukus palankaus teismo sprendimo, šalys gali būti grąžinamos į pirminę padėtį, t. y. sudaryta Pirkimo sutartis būtų nutraukta ir ieškovė galėtų sėkmingai perimti paslaugų teikimą.

62Teismas

konstatuoja:

63IV. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

64Dėl bylos nagrinėjimo ribų

6512.

66Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta. Byloje taip pat nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas

67Dėl laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų bylose

6813.

69Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Nesant nors vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra.

7014.

71Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pareigą patikrinti, ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).

7215.

73Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškiniu ir jo priedais nustatė, kad ieškovė kaip Pirkimo dalyvė pasirinko leistiną pažeistų teisių gynimo būdą, ieškinio reikalavimus pagrindė faktiniais ir teisiniais argumentais bei įrodymais. Ieškinio reikalavimų materialinis teisinis pagrįstumas, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą ieškinio reikalavimams užtikrinti, pagrįstai sprendė, jog ieškinio argumentai bei su ieškiniu pateikti įrodymai sudarė preliminarų pagrindą manyti, jog ieškovės reikalavimai galėtų būti tenkinami.

7416.

75Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar / ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014). Teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, be kita ko, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

7617.

77Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2227-924/2019 pripažino neteisėtais ir panaikino atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2019 m. balandžio 7 d. paskelbto ir vykdyto „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 42929, Pirkimo sąlygų 13 punktą, 13.1 ir 13.2 papunkčius, Pirkimo sutarties 7.2.2 papunktį; nutraukė Pirkimo Nr. 42929 procedūras; nutraukė bylos dalį dėl ieškovės UAB „Kauno švara“ reikalavimo panaikinti atsakovės atsisakymą nagrinėti pretenziją; priteisė iš atsakovės ieškovei 6 878,41 Eur bylinėjimosi išlaidų; iki teismo sprendimo įsiteisėjimo paliko galioti 2019 m. spalio 24 d. teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1714-302/2019 Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartį paliko nepakeistą. Šioje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas pažymėjo, kad byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad ginčo viešojo pirkimo objektas – „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“ – yra ypatingos valstybinės svarbos, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones bus sutrikdytas mišrių bei komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas vartotojams; iki 2020 m. balandžio 15 d. yra galimybė užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikiamą Kėdainių savivaldybės teritorijoje; netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau palankiam ieškovei sprendimui įsiteisėjus, žala jos atžvilgiu yra labai tikėtina, kadangi ieškovės pagrindinis tikslas yra dalyvauti viešajame pirkime, jį laimėjus, vykdyti sutartus darbus. Galimybė ieškovei ginti savo teises, pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo, negalėtų būti laikytina lygiaverte priemone ieškovės siekiamiems tikslams šioje byloje.

7818.

79Nagrinėjamojoje byloje tarp tų pačių šalių kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos vykdomo viešojo pirkimo „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“ Nr. 473581. Kauno apygardos teismo 2020 m birželio 30 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1575-601/2020 ieškovės UAB „Kauno švara“ ieškinys atmestas; priteista iš ieškovės atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai 2 994,75 Eur ir trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekonovus“ 4 000 Eur bylinėjimosi išlaidų; sprendimui įsiteisėjus panaikintos 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovė UAB „Kauno švara“ pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 30 d. sprendimo, (priimtas 2020 m. liepos 16 d. teisėjo rezoliucija). Ieškovės pateiktas apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 30 d. sprendimo apeliacine tvarka neišnagrinėtas.

8019.

81Šiuo atveju Pirkimo objektas yra komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų įsigijimas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės atskirojo skundo argumentais, jog atliekų surinkimas ir išvežimas yra viešasis interesas, kadangi tenkinamas visos savivaldybės gyventojų ir savivaldybėje veikiančių juridinių asmenų interesas ne tik į kokybišką paslaugą už konkurencingą kainą, bet ir į higienišką ir švarią aplinką (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-564-236/2016)

8220.

83Atsakovė atskirajame skunde nurodo, jog bus surenkamos ir išvežamos mišrios komunalinės atliekos, didelių gabaritų atliekos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, buityje susidarančios pavojingos atliekos, žaliosios atliekos, kurios priskiriamos buityje susidarančių pavojingų atliekų kategorijai (Techninės specifikacijos 1 skyrius). Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio15 dalis). Pavojingos atliekos – atliekos, atliekų sąraše pažymėtos kaip pavojingos, pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis, nurodytomis šio Įstatymo 4 priedėlyje, ir atitinkančios Aplinkos ministerijos nustatytus atliekų pavojingumo kriterijus, bei kitos atliekos, atliekų sąraše nepažymėtos kaip pavojingos, tačiau pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir atitinkančios atliekų pavojingumo kriterijus (Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio19 dalis). Pavojingos atliekos vežamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus pavojingų krovinių vežimo reikalavimus. Taigi buityje susidarančias komunalinės mišrios atliekos nepriskiriamos prie pavojingų atliekų surinkimo ir išvežimo. Ginčo Pirkimo objektas suprantamas siaurąją prasme – buityje susidarančių komunalinių atliekų ir kitokių atliekų, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas surinkimo ir išvežimo pirkimas. Todėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos bei UAB „Ekonovus“ nurodyti argumentai, kad dėl skubaus buityje susidarančių pavojingų komunalinių atliekų nesurinkimo ir neišvežimo gali būti padaryta žala žmonių sveikatai, aplinkai ir pan. yra nepagrįsti. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakove, kad komunalinių atliekų neišvežimas arba pavėluotas išvežimas dėl jų nuolatinio kaupimosi sukelia nepatogumus gyventojams bei daro neigiamą įtaką aplinkai. Šiuo aspektu pažymėtina, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad yra grėsmė komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų teikimo nepertraukiamumui, kokybei ir pan., dėl to sukeliami nepatogumai gyventojams bei daroma neigiama įtaką aplinkai (CPK 178 straipsnis). Priešingai ieškovė atsiliepimuose į atskiruosius skundus pateikė CVP IS viešai skelbiamus duomenis, kad atsakovė, sudarydama trumpalaikes paslaugų įsigijimo sutartis, užtikrina atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimą Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams, t. y. žala visuomenei ir aplinkai nebuvo daroma (iki 2020 m. balandžio 15 d.) ir nėra daroma (nuo 2019 m. birželio mėn.).

8421.

85Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra tikslinga panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgus į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus. Taip pat teismo vertinimu, nėra tikslinga panaikinti laikinąsias apsaugos priemones ir dėl to, kad atsakovė galėtų sudaryti Pirkimo sutartį su UAB „Ekonovus“, nes apeliacinės instancijos teisme konstatavus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, atsakovė turėtų atsiskaityti su paslaugų teikėju pagal Pirkimo sutartį bei jai tektų pareiga atlyginti ieškovės nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje tai įvardijama kaip dvigubo mokėjimo už sutartį situacija, kai perkančioji organizacija turi pareigą pagal sutartį sumokėti kontrahentui už jos vykdymą ir pareigą pagal teismo sprendimą sumokėti neteisėtai pašalinto ar nepripažinto viešojo pirkimo laimėtojo naudai civilinės atsakomybės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018).

86Dėl bylos procesinės baigties

8722.

88Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų bylose taikymą, todėl atskirieji skundai netenkinami, Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalis).

89Dėl žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių

9023.

91Vienas iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo elementų yra žyminio mokesčio sumokėjimas, kurio dydį, atleidimo nuo jo ar mokėjimo atidėjimo sąlygas ir tvarką imperatyviai reglamentuoja CPK normos. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą, kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą realizavimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-422-196/2016).

9224.

93CPK 80 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už atskiruosius skundus žyminis mokestis nemokamas, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir atskiruosius skundus bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Už šioje dalyje nurodytus atskiruosius skundus mokamas 50 Eur žyminis mokestis. Šiame straipsnyje nurodytus procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 5 Eur (CPK 80 straipsnio 7 dalis).

9425.

95Atsakovė pateikė duomenis, patvirtinančius, kad už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių sumokėjo valstybei žyminį mokestį. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekonovus“ elektroninių ryšių priemonėmis pateikė atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau nenurodė, kad sumokėjo žyminį mokestį bei kartu su atskiruoju skundu nepateikė dokumento, pagrindžiančio žyminio mokesčio sumokėjimą.

9626.

97Bylinėjimosi išlaidų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio (savo iniciatyva) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

9827.

99Šiuo atveju trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Ekonovus“ atskirasis skundas netenkintas, todėl valstybei priteisiamas 37,50 Eur žyminis mokestis už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 80 straipsnio 2 ir 7 dalys).

100Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

101Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį, kuria ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, palikti nepakeistą.

102Priteisti valstybei iš trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės „Ekonovus“ (j. a. k. 141686027) 37,50 Eur (trisdešimt septynis eurus ir penkiasdešimt centų) bylinėjimosi išlaidų (žyminį mokestį už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Kėdainių... 3. Teismas... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Byloje sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių – Pirkimo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Kauno apygardos teismas 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės UAB... 10. 3.... 11. Teismas sprendė, kad ieškovė preliminarai pagrindė ieškinį procesine... 12. 4.... 13. Byloje ginčas kilo iš viešųjų pirkimų teisinių santykių. Ginčijamo... 14. 5.... 15. Teismas vertino, kad ieškinio reikalavimų tenkinimo atveju, netaikius... 16. 6.... 17. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes bei į pakankamai trumpus... 18. 4237 straipsnio 2 dalies 2 punktas).... 19. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 20. 7.... 21. Atskirajame skunde atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija... 22. 7.1.... 23. Pirmosios instancijos teismas uždraudė sudaryti Pirkimo sutartį, tačiau... 24. 7.2.... 25. Sprendžiant dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 26. 7.3.... 27. Atliekų tvarkymas yra būtinoji savivaldybės funkcija pagal Vietos savivaldos... 28. 7.4.... 29. Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip nuo 2020 m. birželio 26... 30. 8.... 31. Atskirajame skunde trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų... 32. 8.1.... 33. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktą, jog ieškovės... 34. 8.2.... 35. Tai pat pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog... 36. 8.3.... 37. Ieškinio tenkinimo atveju nebus jokio teismo sprendimo vykdymo apsunkinimo –... 38. 9.... 39. Atsiliepime į atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 40. 9.1.... 41. Atsakovės pateikti argumentai dėl atsakovės deklaruojamo poreikio itin... 42. 9.2.... 43. Atsakovė atskirajame skunde Pirkimo objektą bando „pritempti“ prie... 44. 10.... 45. Atsiliepime į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų,... 46. 10.1.... 47. UAB „Ekonovus“ teiginiai yra deklaratyvios spekuliacijos, siekiant bet... 48. 10.2.... 49. Teismas pagrįstai, laikydamasis nuoseklios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 50. 10.3.... 51. Taip pat teismas pagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 52. 10.4.... 53. Nagrinėjamu atveju nėra ypatingos skubos ar kitų išskirtinių aplinkybių,... 54. 10.5.... 55. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė sudarytų Pirkimo sutartį... 56. 11.... 57. Atsiliepime į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų,... 58. 11.1.... 59. Priemonių aprašymas kaip atskiras dokumentas, privalėjo būt pateiktas kartu... 60. 11.2.... 61. Ieškovės išimtai komerciniai interesai neturi prioriteto prieš gyventojų... 62. Teismas... 63. IV. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 64. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ... 65. 12.... 66. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 67. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų bylose... 68. 13.... 69. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi teismas dalyvaujančių byloje ar... 70. 14.... 71. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie... 72. 15.... 73. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškiniu ir jo priedais... 74. 16.... 75. Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 76. 17.... 77. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad Kauno apygardos... 78. 18.... 79. Nagrinėjamojoje byloje tarp tų pačių šalių kilo ginčas dėl... 80. 19.... 81. Šiuo atveju Pirkimo objektas yra komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo... 82. 20.... 83. Atsakovė atskirajame skunde nurodo, jog bus surenkamos ir išvežamos mišrios... 84. 21.... 85. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra tikslinga panaikinti... 86. Dėl bylos procesinės baigties... 87. 22.... 88. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės... 89. Dėl žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos... 90. 23.... 91. Vienas iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo elementų yra... 92. 24.... 93. CPK 80 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad už atskiruosius skundus žyminis... 94. 25.... 95. Atsakovė pateikė duomenis, patvirtinančius, kad už atskirąjį skundą dėl... 96. 26.... 97. Bylinėjimosi išlaidų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra... 98. 27.... 99. Šiuo atveju trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų,... 100. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 101. Kauno apygardos teismo 2020 m. gegužės 21 d. nutartį, kuria ieškovės... 102. Priteisti valstybei iš trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų...