Byla 2A-1653-577/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. B. ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, A. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės L. B. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Soscredit“, trečiajam asmeniui A. V. dėl sutarties vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, įpareigojimo vykdyti sutartį, sutarties sąlygų pakeitimo, susitarimų dėl paprastųjų vekselių apmokėjimo ir jų pagrindu išduotų vekselių pripažinimo negaliojančiais, taip pat pagal trečiojo asmens A. V. reikalavimą (ieškinį) atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Soscredit“ dėl susitarimo dėl paprastojo vekselio ir jo pagrindu išduoto vekselio pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
    1. Ieškovė L. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė 2014 m. rugsėjo 15 d. išperkamosios nuomos sutarties Nr. IN20121214/1 nutraukimo aktą pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei įpareigoti atsakovą UAB „Soscredit“ vykdyti šią sutartį; pakeisti 2012 m. gruodžio 14 d. išperkamosios nuomos sutartį Nr. IN20121214/1, įpareigojant atsakovę perskaičiuoti išperkamosios nuomos sutarties mokėjimų grafiką nustatant mokėjimo terminą iki 2037 metų, pripažinti 2014 m. vasario 11 d. susitarimą dėl vekselio apmokėjimo ir jo pagrindu išduotą 2014 m. vasario 11 d. paprastą neprotestuotiną vekselį bei 2014 m. vasario 12 d. susitarimą dėl vekselio apmokėjimo ir jo pagrindu išduotą 2014-02-12 paprastąjį neprotestuotiną vekselį negaliojančiais.
  1. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Soscredit“ 2012 m. gruodžio 14 d. su atsakove sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. IN20121214/1, pagal kurią ieškovė nustatytu laiku turėjo mokėti įmokas ir išsipirkti ginčo butą iš atsakovės už 339 338 Lt (149 000 Lt turto išpirkimo kaina + 190 338 Lt palūkanos). Turto nuomos terminas nustatytas iki 2027-12-21, tačiau sutartį 2014 m. rugsėjo 15 d. atsakovė vienašališkai nutraukė. Pažymėjo, kad sutarties nutraukimo aktas surašytas praėjus 17 dienų nuo pranešimo apie galimą sutarties nutraukimą pateikimo, t.y. nesilaikant CK 6.218 str. 1 d. nustatyto laikotarpio. Be to, išperkamosios nuomos sutartis turi vartojimo sutarčiai būdingų požymių. Teigia, jog nėra pagrido pripažinti, kad atsakovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš ilgalaikės išperkamosios nuomos sutarties, nes sutartis sudaryta 15 metų laikotarpiui, galutinė turto išpirkimo kaina 339 338 Lt, o pradelsti mokėjimai (10 967,23 Lt) sudarė nežymią sutarties išpirkimo dalį. Be to, pagal sutarties esmę griežtas atsiskaitymo terminų laikymasis neturi esminės reikšmės sutarties galiojimui, kadangi Išperkamosios nuomos tikslas nuosavybės teise įgyti ginčo butą. Pabrėžė, kad ieškovė siekė išsaugoti sutartį, tačiau atsakovė nedarė jokių nuolaidų. Ieškovės finansinė padėtis buvo itin sudėtinga, todėl bijodama prarasti vienintelį gyvenamąjį būstą ir manydama, jog neturi kitos išeities, sutiko sudaryti Išperkamosios nuomos sutartį ir išsipirkti butą už 339 338 Lt dydžio sumą, kai tuo tarpu vidutinė jo buto vertė buvo 148 000 Lt. Atsižvelgdama į tai, kad atsakovė nesąžiningai pasinaudojo ieškovės ekonominiais sunkumais, susidėjusiomis sunkiomis gyvenime aplinkybėmis, siekiant išsaugoti vienintelį gyvenamą būstą ir taip įgydama nepagrįstą pranašumą bei vadovaudamasi CK 6.288 str., teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, prašo įpareigoti atsakovę perskaičiuoti sutarties mokėjimų grafiką. Dėl Susitarimų dėl paprastojo vekselio apmokėjimo, paprastųjų neprotestuotinų vekselių, nurodė, kad jie buvo pasirašyti susidėjus sunkioms aplinkybėms, ieškovė susitarimą sutiko pasirašyti ir taip daryti įkalbėjo dukrą, kad atsakovas nenutrauktų išperkamosios nuomos sutarties. Pasak ieškovės, atsakovas žinojo ieškovės sunkią finansinę padėtį ir tuo pasinaudojo. Ieškovė sudarė akivaizdžiai sau nenaudingą sandorį, todėl prašo pripažinti jį negaliojančiu LR CK 1.91 str. pagrindu.
 1. Atsakovė UAB „Soscredit“ pateiktame atsiliepime prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė nustatyta tvarka nemokėjo numatytų įmokų, nemokėjo už buto komunalinius patarnavimus (mokesčius), t.y. padarė esminį sutarties pažeidimą. Atsakovės manymu, kitoks įspėjimo dėl sutarties nutraukimo termino nustatymas neturėjo lemiamos reikšmės galimam ieškovės teisių pažeidimui. Sutarties nutraukimo metu ieškovė buvo praleidusi beveik 7 mėnesių įmokų sumą. Kadangi turto išnuomojimas su išpirkimo teise nėra Vartojimo kredito įstatymo reguliavimo dalykas, manė, jog tarp šalių nėra susiklostę santykiai būdingi vartojimo sutartims.

42.1.Taip pat atsiliepime nurodyta, kad nėra jokių įrodymų, jog atsakovė įgydama vekselius buvo nesąžininga, t.y. žinojo, jog skolininko ar trečiojo asmens veiksmai neatitinka tikrosios valios, t.y. užtikrinti skolos sumokėjimą ir išduoti vekselį. Pasak atsakovės, ji nesiekė įgyti jokių jam nepriklausančių piniginių sumų ir jų neįgijo. Vykdomuosius raštus pateikė vykdyti tik tiek, kiek vekselio pateikimo metu sudarė ieškovės pradelsti įsipareigojimai, o patikslinus išieškotiną sumą, pateikė nurodymą antstoliui dėl išieškotinos sumos apribojimo. Taip pat pareiškė, jog išieškoma suma pagal vekselius neapima neišpirktos Turto/buto vertės, o išieškomą sumą apima tik nesumokėtos palūkanos, delspinigiai bei kitos pagrįstai reikalaujamos nesumokėtos sumos. Pasak atsakovės, ieškovės nurodyta aplinkybė, jog ji aktyviai ėmėsi veiksmų ir įtikino dukrą pasirašyti vekselį, įrodo, kad vekseliai išrašyti nestokojant nei valios nei turintys kitokių trūkumų.

52.2. Pažymėjo, kad tarp šalių nebuvo susiklostę santykiai, dėl kurių ieškovė būtų priklausoma nuo atsakovės; ieškovė sutartį sudarė sąmoningai, jos valios trūkumų sudarant sandorį nebuvo, ir nėra jokių LR CK 6.288 str. numatytų atsakovės kaltę nulemiančių veiksmų. Reikalavimą nustatyti sutarties vykdymo termino pabaigą 2037 metais laiko nesąžiningu, kuris atitiktų galimai tik ieškovės interesus. Pažymėjo ir tai, kad ieškovė neįrodė, jog Sutartį ji galėtų vykdyti esamomis sąlygomis, ar jas pakeitus, nedarant didesnių nuostolių atsakovei.

63. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, A. V. prašė 2014-02-12 susitarimą dėl paprastojo vekselio apmokėjimo ir jo pagrindu išduotą 2014-02-12 vekselį pripažinti negaliojančiais. Nurodė, kad susitarimą pasirašė susidėjus sunkioms aplinkybėms, iš esmės nenaudingomis sau sąlygomis, siekdama, jog atsakovė jos su motina neiškeldintų iš buto. Atsakovė žinojo apie 3 trečiojo asmens ir ieškovės sunkią finansinę padėtį, jog jos kito gyvenamojo būsto, santaupų neturi ir tuo pasinaudojo. Reikalavimą grindė CK 1.91 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

74. Atsakovė su trečiojo asmens ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė iš esmės analogiškus argumentus, kaip ir atsiliepime į ieškinį. Pažymėjo, nors atsakovo ir trečiojo asmens nesieja sutartiniai santykiai, negalima teigti, jog vekselis turėtų būti pripažintas negaliojančiu. Trečiasis asmuo veikė ieškovės naudai ir interesais, gyvena ginčo bute, t.y. turėjo suinteresuotumą ginčo tarp ieškovės ir atsakovo baigtimi. Trečiasis asmuo neprivalėjo ir nebuvo verčiamas išduoti vekselį, tačiau, jį išdavė savo noru ir neįrodė, jog kitaip pasielgti negalėjo.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

85. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas laikė, kad ieškovė netinkamai vykdė 2012-12-14 Išperkamosios nuomos sutartį, t.y. nustatyta tvarka nemokėjo numatytų įmokų, nemokėjo už buto komunalinius patarnavimus, į atsakovo pranešimus tinkamai nereagavo. Atsižvelgęs į šalių tikslus sudarant sutartį, į tai, kad atsakovė siekė gauti pelną, ieškovei mokant palūkanas už neišpirktą turto vertę, laikė, kad tinkamas ir savalaikis įmokų mokėjimas yra viena iš esminių šios sutarties sąlygų. Pažymėjo, jog ieškovė, sudarydama Sutartį sutiko su sąlyga, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma įmokų nesumokėjimas du mėnesius pagal mokėjimo grafiką bei trečią ir daugiau kartų pažeidus finansinių prievolių pagal sutartį vykdymo terminus. Sutarties nutraukimo dieną buvusios pradelstos 7 mėnesių įmokų sumos teismas nelaikė mažareikšme. Vertindamas ieškovės argumentą, kad sutartis buvo nutraukta, nesilaikant CK 6.218 str. 1 d. nustatyto termino, teismas atsižvelgė į ieškovei pateiktas pretenzijas ir tai, kad ieškovė nepašalino pažeidimų nei per 14 dienų, nei per didesnį terminą. Konstatavęs, kad Sutartis buvo nutraukta pagrįstai ir teisėtai, ieškovės reikalavimą dėl 2012-12-14 išperkamosios nuomos sutarties pakeitimo teismas pripažino nepagrįstu ir netenkino. Įvertinęs tai, kad ieškovė pati kreipėsi į atsakovą dėl buto išpirkimo, tarp šalių nebuvo susiklostę santykiai, dėl kurių ji būtų priklausoma nuo atsakovo, turėjo patirties refinansuojant skolą, tai, kad ieškovė siekė išsaugoti galimybę gyventi ginčo bute, padarė išvadą, kad ieškovės valios trūkumų sudarant Sutartį nebuvo, todėl netenkino ieškovės reikalavimo CK 6.228 straipsnio pagrindu. Taip pat atkreipė dėmesį ir į tai, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad ji Sutartį galėtų vykdyti pakeitus sąlygas. Ieškovės reikalavimo dėl 2014-02-12 susitarimo dėl vekselio apmokėjimo ir 2014-02-12 paprastojo neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiais teismas netenkino, kadangi ieškovė nėra šių sandorių šalis ir nėra tinkama ieškovė dėl šio reikalavimo. Reikalavimą dėl 2014-02-11 susitarimo ir paprastojo neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiais teismas pripažino nepagrįstu. Pažymėjo, kad vekselis išduotas siekiant užtikrinti skolų ir kitų neįvykdytų piniginių įsipareigojimų paprastesnį išieškojimą, vadovaujantis šalių sudaryta Sutartimi. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas, įgydamas vekselius buvo nesąžiningas bei kad ieškovės veiksmai neatitiko tikrosios valios, t.y. užtikrinti skolos sumokėjimą ir šios valios pagrindu išduoti vekselį. Ieškinio argumentus kad atsakovė nori gauti daugiau nei priklauso teismas laikė nepagrįstais jokiais įrodymais. Trečiojo asmens savarankiškus reikalavimus teismas taipogi atmetė, kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Aplinkybę, kad ieškovė pripažino, jog pati aktyviai ėmėsi veiksmų ir įtikino dukrą A. V. pasirašyti vekselį, teismas laikė patvirtinančia faktą, kad vekselis išrašytas nestokojant trečiojo asmens valios. Nurodė, kad trečiasis asmuo išdavė vekselį, siekdamas užtikrinti piniginių sumų sumokėjimą, kylantį iš Sutarties, kadangi pats buvo suinteresuotas tinkamu sutarties įvykdymu, nes gyveno ginčo bute ir turėjo suinteresuotumą išsaugoti turtą, kuriame gyveno su ieškove. Be to, trečiasis asmuo atsakovės nebuvo verčiamas išduoti vekselį, byloje nėra įrodymų, kad trečiasis asmuo kitaip pasielgti negalėjo.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

96. Ieškovė L. B. ir trečiasis asmuo A. V. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, tenkinant ieškinio ir trečiojo asmens savarankiškus reikalavimus. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

106.1. Šalių pasirašyta Išperkamosios nuomos sutartis Nr.IN2012I214/l nenumatė, kad jos nutraukimo atveju nuomininkas turi sumokėti išperkamosios nuomos sutartyje numatytas galutines buto išperkamąsias pinigines sumas. Teismas nurodydamas kad vekselio sumos neviršija sutartinių įsipareigojimų apimties, nepasisakė dėl nurodytos aplinkybės ir atsakovės teisinio pagrindo gauti visą sutarties buto kainą, buto neperduodant nuosavybėn apeliantei.

116.2. Nei sutartyje, nei papildomame susitarime dėl vekselio nebuvo numatyta, kad išieškojimas pagal vekselius siejamas su papildomu kreditoriniu įsipareigojimu atsakovei, nesiejant jo su Turto išpirkimu. Kadangi atsakovė yra kredito įstaiga, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę, teismo sprendime nurodytą argumentą, kad atsakovė, negaudama sutartinių pajamų iš ieškovės, pati negali tinkamai atsiskaityti su kreditoriais, dėl ko patiria nuostolių, laiko neturinčiu pagrindo situaciją vertinti išskirtinai atsakovės naudai. Išperkamosios nuomos sutarties sudarymo metu 2012-12-14 Apeliantei buvo 61 metai, jos gaunamos pajamos, kredito istorija atsakovei buvo žinomos. Teigia, kad apeliantės išsilavinimas ir sugebėjimas neleido tinkamai įvertinti kredito įstaigų veiksmų sprendžiant refinansavimo klausimus. Tuo tarpu atsakovė turi ne tik galimybes įvertinti ir pareigą įvertinti, ar sudaroma sutartis atitinka atsakingo skolinimo kriterijų. Teismo išvadą, kad Išperkamosios nuomos sutartis nepriskiriama vartojimo sutartims, laiko nepagrįsta ir neteisinga.

126.3. Kadangi iš ieškovės sumokėtos 31 386 Lt sumos atsakovas 6 962,24 Lt įskaitė kaip delspinigius už pavėluotus mokėjimus, atsakovė sutartį nutraukė už 10 967,23 Lt, daro išvadą, realiai pagal sutartį vėluojančios įmokos sudarė 4 004,78 Lt, kas verslo subjektui nėra žymi suma ir gali būti vertinama kaip mažareikšmė bendros sutarties sumos kontekste. Pažymėjo, kad kiekvieną mėnesį apeliantė mokėjo komunalinius mokesčius ir įmokas atsakovei.

136.4. Dėl teismo argumentų, susijusių su sutarties sąlygų pakeitimu, pabrėžė, kad apeliantės kredito istorija rodo, kad ji siekė išsaugoti būstą; ji negalėjo numatyti, kad pasiskolinus triskart mažesnę, nei buto vertė, pinigų sumą, apeliantė praras butą liks skolinga 150 000 litų (43443 Eur). Apeliantė siekia pratęsti Išperkamosios nuomos sutarties terminą atsižvelgdama į savo pajamas, dukters A. V. galimybes ir įsipareigojimus pagal šią sutartį, jau pagal sutartį sumokėtas pinigines sumas.

146.7. Dėl teismo argumentų, susijusių su trečiojo asmens savarankišku reikalavimu, apeliaciniame skunde nurodyta, kad A. V. vekseliu užtikrino sutarties vykdymą, tačiau neįsipareigojo be jokio pagrindo sumokėti atsakovui 50 000 Lt. Nutraukus Išperkamosios nuomos sutartį, pagal ją esančius kreditorinius įsipareigojimus visiškai dengia apeliantės L. B. vekselio suma. Vekselių pasirašymo momentą vertina kaip akivaizdžiai sudėtingą ekonominę situaciją ir tiesioginę priklausomybę nuo tiesioginių atsakovo veiksmų.

157. Atsakovė UAB „Soscredit“ pateikė atsiliepimą į ieškovės bei trečiojo asmens apeliacinį skundą, kuriame prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Iš esmės atsakovė laikosi pozicijos, kuri išsakyta atsiliepime į ieškinį. Papildomai nurodė, kad ieškinio dalis dėl Sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu apima šalių susiklosčiusius santykius iki Sutarties nutraukimo momento (2014-09-15), todėl apeliaciniame skunde dėstomos aplinkybės apie galimai kitokias ieškovės prievolių apimtis, mokėtinas sumas pagal Sutartį ar vekselius išeina už ieškinio ribų ir neturėtų būti vertinamos (LR CPK 42 str., 320 str.). Pažymi, jog ieškovės pareiškė ieškinį dėl vekselių bei susitarimų dėl Parastųjų vekselių apmokėjimo pripažinimo negaliojančiais, tačiau tiek ieškinyje tiek ir apeliaciniame skunde nesutinka dėl išieškomų sumų apimties. Reikalavimai dėl notaro atliktų vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais ar neteisėtų antstolio veiksmų ieškinyje nėra pareikšti, todėl aplinkybės susijusios su vekselių pateikimu apmokėti bei išieškojimo vykdymo nėra šios bylos dalykas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

178. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

189. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 14 d. atsakovė UAB „Soscredit“ su ieškove L. B. sudarė Išperkamosios nuomos sutartį Nr.IN20121214/1, pagal kurią atsakovė (nuomotojas) įsipareigojo perduoti nuomos pagrindais ieškovei (nuomininkei) valdyti ir naudotis jai nuosavybės teise priklausančiu turtu (butu, esančiu ( - ), o ieškovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį (sutartines įmokas) Įmokų grafike numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. Taip pat susitarė, kad išnuomotas turtas pereina nuomininkui nuosavybės teise pasibaigus nuomos laikotarpiui su sąlyga, jeigu nuomininkas sumoka visas įmokų grafike nurodytas įmokas, netesybas bei kitus mokėjimus, jei tokių yra (Sutarties 2.1 p., 2.2 p.). Turto nuomos terminas nustatytas iki 2027-12-21. Bendra mokėtina įmokų suma pagal mokėjimo grafiką - 339 338 Lt (98 279,08 Eur) (149 000 Lt (42 574,14 Eur) išpirkimo kaina plius 190 338 Lt (55 125,70 Eur) palūkanos) (1 t., b.l. 68-78). 2014 m. rugpjūčio 28 d. pranešimu dėl galimo sutarties nutraukimo (1 t., b. l. 79-80) atsakovė pareikalavo iš ieškovės per 14 kalendorinių dienų sumokėti 10 485,17 Lt (3 036,72 Eur) pradelstus eilinius mokėjimus, 341,06 Lt (98,78 Eur) delspinigių, 141 Lt (40,84 Eur) nesumokėtos draudimo įmokos, viso 10 967,23 Lt (3 176,33 Eur) sumą, ir įspėjo, kad neįvykdžius nurodytų atsakovės reikalavimų per nustatytą terminą, sutartis yra laikoma vienašališkai nutraukta. 2014 m. rugsėjo 15 d. atsakovė surašė Išperkamosios nuomos sutarties Nr.IN20121214/1 nutraukimo aktą (1 t., b. l. 81) , kuriame nurodė, kad nuo 2013 m. sausio 20 d. ieškovė netinkamai vykdo privalomuosius mokėjimus pagal Sutarties įmokų grafiką, nesirūpino turtu, neįvykdė 2014 m. rugpjūčio 28 pretenzijoje išdėstytų reikalavimų, sutartis laikoma nutraukta nuo 2014 m. rugsėjo 15 d.

1910. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama 2014-09-15 išperkamosios nuomos sutarties nutraukimo aktą pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu bei įpareigoti atsakovę vykdyti sutartį. Pirmosios instancijos teismas šį reikalavimą atmetė. Teismas laikė, kad tinkamas ir savalaikis įmokų mokėjimas yra viena iš esminių šios sutarties sąlygų, o ieškovė, sudarydama Sutartį sutiko su sąlyga, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma įmokų nesumokėjimas du mėnesius pagal mokėjimo grafiką bei trečią ir daugiau kartų pažeidus finansinių prievolių pagal sutartį vykdymo terminus. Taip pat teismo nuomone, Sutarties nutraukimo dieną ieškovės pradelstų beveik 7 mėnesių įmokų suma nėra mažareikšmė. Apeliantė su tokia teismo išvada nesutinka, nes iš sumokėtos 31 386 Lt (9 090,01 Eur) sumos atsakovė 6 962,24 Lt (2 016,40 Eur) įskaitė kaip delspinigius, todėl realiai pagal sutartį vėluojančios įmokos sudarė 4 004 Lt (1 159,64 Eur), kuri, apeliantės vertinimu, verslo subjektui nėra žymi, t.y. yra mažareikšmė bendros sutarties sumos kontekste.

2011. Teisėjų kolegija pažymi, kad vienašališko sutarties nutraukimo atvejai, sąlygos ir tvarka nustatyti CK 6.217 straipsnyje. Pagal CK 6.217 straipsnio 1 dalies nuostatą, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Įstatyme (CPK 6.217 straipsnio 2 dalis) įtvirtintas ir sąrašas aplinkybių, į kurias turi būti atsižvelgiama, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis. Šios aplinkybės yra: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. Minėto straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais.

2112. Šiuo atveju, pagal Išperkamosios nuomos sutarties nuostatas, reglamentuojančias vienašališko sutarties nutraukimo atvejus, nuomotojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti sutartį anksčiau joje nustatyto termino, jei nuomininkas nesumokėjo įmokų už du mėnesius pagal įmokų grafiką ar neįvykdė kitos finansinės prievolės per nuomotojo nustatytą laiką po nuomotojo raštiško priminimo (9.1.1. punktas); kai nuomininkas trečią ir daugiau kartų pažeidžia finansinių prievolių pagal sutartį vykdymo terminus, nors ir neviršydamas sutarties 9.1.1. punkte nurodytų terminų (9.1.2 punktas).

2213. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sutartyje ir įstatyme išvardytų vienašališko sutarties nutraukimo pagrindų taikymo skirtumas yra tas, kad teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus. Tačiau sutartyje nurodytas nutraukimo pagrindas yra sutarties sąlyga, todėl teismo vertinamas ir kontroliuojamas sutarties sąlygų teisėtumo ir sąžiningumo aspektais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. G. v. AB SEB bankas, bylosNr. 3K-7-306/2012; teisėjų kolegijos 2014 sausio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BIGBANK AS v. A. P. R., bylos Nr. 3K-3-114/2014; kt.).

2314. Pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, kad atsakovė pagrįstai nutraukė Išperkamosios nuomos sutartį, įvertino ne tik tai, ar buvo laikomasi sutarties nuostatų, reglamentuojančių vienašališko sutarties nutraukimo pagrindą, tačiau ir pradelstų įmokų dydį, sutarties pažeidimo trukmę, atsakovės veiksmus, informuojant apie padarytus pažeidimus bei galimą sutarties nutraukimą. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentas, kad reali pradelsta įmokų suma sudarė 4 004,78 Lt, yra nepagrįsta ir nesudaro pagrindo spręsti, kad pirmosios intsancijos teismo pradelstos sumos įvertinimas yra netinkamas. Pažymėtina, kad sutarties 5.3 punkte numatyta nuomininko pareiga mokėti nuomotojui delspinigius po 0,2 proc. per dieną nuo sumos, kurią nuomininkas yra skolingas nuomotojui pagal įmokų grafiką ar kitas sutarties nuostatas. Apeliantė neginčijo paskaičiuotų delspinigių įskaitymo, delspinigių dydžio. Taigi, įskaitytų delspinigių nėra pagrindo vertinti kaip sumokėtų įmokų pagal mokėjimo grafiką. Be to, byloje nėra įrodymų, kad apeliantė atsakovei siūlė realius bendradarbiavimo variantus, kurie tenkintų abi šalis ir būtų galima toliau tinkamai vykdyti sutartį.

2415. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo argumentais ir išvadomis, kuriomis teismas sprendė, kad tarp šalių nėra susiklostę santykiai, būdingi vartojimo sutartims. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluoti esminiai požymiai, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas perka savo asmeniniams (ne verslo ar profesiniams) poreikiams; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis verslo tikslais). Todėl teismui konkrečiu atveju sprendžiant, ar sudaryta sutartis yra vartojimo, būtina identifikuoti sutarties šalis (vartotoją ir prekių (paslaugų) tiekėją) bei nustatyti, kokio tikslo, sudarydama sutartį, siekia viena sutarties šalių – vartotojas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Pagal paminėtus kriterijus, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad santykiuose su atsakove ieškovė laikytina vartotoja, tačiau pažymėtina, kad vartotojų teisių gynyba negali būti absoliuti ir turėti visišką viršenybę prieš atsakovės interesų gynybą. Vartotojui suteikta papildoma įstatymo nustatyta apsauga nėra vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanta (CK 6.38 str., 6.59 str.) – išimtis, todėl nereiškia, kad vartotojai gali tam tikru mastu nevykdyti hipoteka užtikrintų prievolių ar naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-58/2012). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad bendriausia prasme sutarties nutraukimas dėl nedidelės įsipareigojimų dalies nevykdymo gali būti laikomas neproporcingu sutarties pažeidimui teisiniu padariniu, tačiau, nustatant pažeidimo pobūdį, vertintinas ne tik pradelstos sumos dydis, bet ir kitų svarbių aplinkybių, leidžiančių spręsti dėl pagrindo vienašališkai nutraukti sutartį buvimą, visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2012; 2013 m. birželio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-345/2013; 2016 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-267-611/2016).

2516. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovei neatliekant mokėjimų, kurių terminai yra suėję, atsakovė pagrįstai nutraukė Išperkamosios nuomos sutartį. Sutiktina, kad laiku nenutraukus sutarties, ieškovės skola didėtų. Bylos duomenimis, atsakovė ieškovei 2014 m. liepos 9 d. siuntė priminimą dėl įsiskolinimo (12 090,32 Lt nesumokėtų įmokų, 2 108,79 Lt komunalinių mokesčių, 141 Lt draudimo įmokų) ir informavo, kad nesumokėjus skolos ar nesusisiekus, bendrovė svarstys klausimą dėl sutarties nutraukimo (1 t., b.l. 154). Analogiško turinio priminimą atsakovė ieškovei siuntė ir 2014 m. rugpjūčio 8 d. (įsiskolinimas – 15 866,42 Lt nesumokėtų įmokų, 141 Lt draudimo įmokų) (1 t., b.l. 155), ir 2014 m. rugpjūčio 28 d. pranešimu, nustačiusi papildomą 14 dienų terminą likusį 10 967,23 Lt įsiskolinimą, nurodė, kad neįvykdžius reikalavimo per nustatytą terminą sutartis bus laikoma vienašališkai nutraukta. Be to, apeliantė bylos nagrinėjimo metu nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų apie savo finansines galimybes toliau vykdyti Išperkamosios nuomos sutarties sąlygas. Priešingai, teikdama ieškinį (2015 m. rugpjūčio 28 d.) prašė teismo atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nurodydama, kad jos finansinė padėtis itin sudėtinga, ieškovė gauna tik 231 Eur dydžio pensiją, jokio turto neturi, pragyventi padeda dukra.

2617. Nustačius, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą dėl Išperkamosios nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu bei įpareigojimo vykdyti sutartį, apeliantės argumentai, susiję su reikalavimu pakeisti šios sutarties sąlygas, taip pat su netinkamu išperkamosios sutarties turinio, sutarties šalių ketinimų vertinimu, yra neaktualūs ginčo nagrinėjimui.

2718. Dėl vekselių. Byloje nustatyta, kad 2014 m. vasario 11 d. šalys sudarė Susitarimą dėl paprastojo vekselio apmokėjimo (1 t., b. l. 82), pagal kurį ieškovė 2014 m. vasario 11 d. išdavė atsakovei paprastąjį vekselį 50000 Lt sumai su 36 proc. metinių palūkanų (1 t., b.l. 88). 2014 m. vasario 12 d. atsakovė ir trečiasis asmuo A. V. sudarė Susitarimą dėl paprastojo vekselio apmokėjimo (1 t., b. l. 83). Šalys susitarė, kad A. V. įsipareigoja ir garantuoja nuomotojui tinkamą L. B. prievolių pagal 2012 m. gruodžio 14 d. Išperkamosios nuomos sutartį įvykdymą. Susitarime trečiasis asmuo pasirašė kaip garantas. 2012 m. vasario 12 d. A. V. išdavė atsakovui paprastąjį vekselį 50 000 Lt sumai su 36 proc. metinių palūkanų (1 t., b. l. 91). 2014 m. spalio 2 d. Vilniaus rajono 3 notarų biuro notaras T. P. V. išdavė vykdomuosius įrašus dėl 50 000 Lt (14 481 Eur) išieškojimo iš L. B. (1 t., b.l. 85) ir A. V. (1 t., b.l. 89). Šiuos vykdomuosius įrašus atsakovas pateikė vykdyti antstoliui. Ieškovė bei trečiasis asmuo prašė teismo pripažinti susitarimus dėl vekselio apmokėjimo bei išrašytus vekselius pripažinti negaliojančiais. Pirmosios instancijos teismas šiuos reikalavimus atmetė.

2819. Apeliantės nesutinka su teismo išvada, kad vekseliai išduoti sutartinių įsipareigojimų vykdymui ir neviršija sutartinių įsipareigojimų, t.y. 149 000 Lt buto kainos. Nurodė, kad vekseliuose nurodyta suma ir atsakovei sumokėta suma sudaro visą buto kainą, o apeliantės skola sutarties nutraukimo metu buvo 10 845,17 Lt, 341,06 Lt delspinigių ir 141 Lt draudiminė įmoka. Mano, kad atsakovė siekia Išperkamosios nuomos sutartį įvykdyti visa apimtimi ne sutartyje numatytu terminu, o sutarties nutraukimo metu, tačiau teismas, sprendime nepasisakė dėl atsakovės teisinio pagrindo gauti visą buto kainą, buto neperduodant nuosavybėn apeliantei. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas bylą nagrinėja pareikštų reikalavimų ribose. Ieškovė bei trečiasis asmuo reikalavimus pripažinti susitarimus dėl vekselio apmokėjimo ir jų pagrindu išduotus paprastus neprotestuotinus vekselius negaliojančiais grindė CK 1.91 straipsnyje nustatytu pagrindu. Pagal šio straipsnio 1 dalį - dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba dėl vienos šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi sudarytas sandoris, taip pat sandoris, kurį asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis, gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį.

2920. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl sandorių negaliojimo, vertinamos tų sandorių sudarymo metu esamos aplinkybės. Sutarties priede (1 t., b.l. 75-78) detaliai nurodyta, kokios sumos yra skiriamos turto kainai dengti (iš viso 149 000 Lt) ir kokios – mokėtinos palūkanos (190 338 Lt). Įvertinus sutartyje bei vekseliuose nurodytas sumas, teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad vekseliuose nurodytos sumos neviršija sutartinių įsipareigojimų ir kad byloje nėra įrodymų, jog atsakovė, įgydama vekselius, buvo nesąžininga. Susitarimuose dėl paprastojo vekselio apmokėjimo nurodyta, kad nuomininko (ir garanto) prievolė pagal sutartį ir nuomininko (bei garanto) prievolė pagal vekselį yra susijusios; priverstinio išieškojimo pagal vekselį atveju, nuomotojas įsipareigoja visas išieškotas sumas pagal vekselį užskaityti privalomiems mokėjimams pagal sutartį; išieškojus skolas pagal sutartį, nuomotojas įsipareigoja užbaigti priverstinį skolos išieškojimą pagal vekselį (Susitarimų 2 p., 3 p.). Apeliantės neneigia, jog pasirašydamos susitarimus bei išduodamos vekselius suprato, kad vekseliai išduoti užtikrinant atsiskaitymą už išperkamą turtą pagal Išperkamosios nuomos sutartį. Apeliacinio skundo argumentai dėl išieškomos sumos dydžio nėra susiję su šioje byloje ieškovės bei trečiojo asmens pareikštais reikalavimais. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą pagrįstai nurodė, kad konkrečios mokėtinos sumos yra nurodytos notaro išduotuose vykdomuosiuose įrašuose bei antstolio patvarkymuose, tačiau reikalavimai dėl notaro atliktų vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais, antstolio veiksmų, sutarties nutraukimo pasekmių, prievolės pagal vekselius pripažinimo pasibaigusiomis ar pan., ieškinyje nėra pareikšti, todėl aplinkybės susijusios su vekselių pateikimu apmokėti bei išieškojimo vykdymu, atsakovės teisės gauti išieškomą sumą, buto neperduodant nuosavybėn apeliantei, nėra šios bylos dalykas.

3020. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

3121. Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o ieškovės bei trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

3222. Atsakovė UAB „Soskredit“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 170 Eur išlaidų (2 t., b.l. 119-120) ir prašo jas priteisti iš apeliančių. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsniu, šis prašymas tenkinamas, iš apeliančių lygiomis dalimis atsakovei priteistina 170 Eur bylinėjimosi išlaidų.

33Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovės L. B. (a.k. ( - ) ir trečiojo asmens A. V. (a.k. ( - ) atsakovei UAB „Soskredit“ (į.k. 302776742) po 85 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
   4. 2.1.Taip pat atsiliepime nurodyta, kad nėra jokių įrodymų, jog atsakovė... 5. 2.2. Pažymėjo, kad tarp šalių nebuvo susiklostę santykiai, dėl kurių... 6. 3. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, A. V. prašė... 7. 4. Atsakovė su trečiojo asmens ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 8. 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. sausio 25 d. sprendimu ieškinį... 9. 6. Ieškovė L. B. ir trečiasis asmuo A. V. apeliaciniu skundu prašo... 10. 6.1. Šalių pasirašyta Išperkamosios nuomos sutartis Nr.IN2012I214/l... 11. 6.2. Nei sutartyje, nei papildomame susitarime dėl vekselio nebuvo numatyta,... 12. 6.3. Kadangi iš ieškovės sumokėtos 31 386 Lt sumos atsakovas 6 962,24 Lt... 13. 6.4. Dėl teismo argumentų, susijusių su sutarties sąlygų pakeitimu,... 14. 6.7. Dėl teismo argumentų, susijusių su trečiojo asmens savarankišku... 15. 7. Atsakovė UAB „Soscredit“ pateikė atsiliepimą į ieškovės bei... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. 8. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 18. 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 14 d. atsakovė UAB... 19. 10. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama 2014-09-15 išperkamosios nuomos... 20. 11. Teisėjų kolegija pažymi, kad vienašališko sutarties nutraukimo... 21. 12. Šiuo atveju, pagal Išperkamosios nuomos sutarties nuostatas,... 22. 13. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad sutartyje ir įstatyme išvardytų... 23. 14. Pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, kad atsakovė pagrįstai... 24. 15. Apeliantė taip pat nesutinka su teismo argumentais ir išvadomis, kuriomis... 25. 16. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 26. 17. Nustačius, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu... 27. 18. Dėl vekselių. Byloje nustatyta, kad 2014 m. vasario 11 d. šalys sudarė... 28. 19. Apeliantės nesutinka su teismo išvada, kad vekseliai išduoti sutartinių... 29. 20. Pažymėtina, kad sprendžiant dėl sandorių negaliojimo, vertinamos tų... 30. 20. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui,... 31. 21. Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti... 32. 22. Atsakovė UAB „Soskredit“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą... 33. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. sausio 25 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš ieškovės L. B. (a.k. ( - ) ir trečiojo asmens A. V. (a.k. ( -...