Byla e2-1835-545/2017
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, atsakovo UAB „SOSCREDIT“ priešieškinį ieškovei N. C. dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos,-

12017 m. 03 mėn. 28 d.

2Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

3sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

4dalyvaujant atsakovės dalyvaujant ieškovės N. C. atstovei advokatei R. T.,

5atsakovo UAB „SOSCREDIT“ atstovui advokatui T. V.,

6trečiajam asmeniui notarui M. K.

7teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. C. ieškinį atsakovui UAB „SOSCREDIT“ su trečiaisias asmenimis Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaru M. K., UAB „Ultra Trade“, UAB „Delta nova“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo, atsakovo UAB „SOSCREDIT“ priešieškinį ieškovei N. C. dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos,-

Nustatė

8ieškovė N. C., a. k. ( - ) procesiniame dokumente- ieškinyje ( b.l. 1-3) prašo pripažinti 2015-12-10 d. pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą su atsakovu, negaliojančia ir taikyti restituciją, grąžinti butą, esantį ( - ), Vilniuje, kuriuo unikalus numeris: ( - ), ieškovei nuosavybės teise; pripažinti 2015-12-10 išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - )negaliojančia; pripažinti, kad šalys 2015-12-10 sudarė Kreditavimo sutartį ir vadovaujantis Kreditavimo sutartimi įpareigoti ieškovę grąžinti atsakovui gautas pinigines lėšas 3000 Eur ir nustatytas palūkanas; įpareigoti atsakovą pateikti visą informaciją, susijusią su buto, esančio ( - )unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje įkeitimu; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 2000 Eur dydžio neturtinę žalą ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas- 141 Eur žyminio mokesčio.

9Ieškovė reikalavimą grindžia šiomis aplinkybėmis: šalys 2015-12-10 d. sudarė Pirkimo pardavimo sutartį (toliau -Sutartis), kuria ieškovė pardavė butą, esantį ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), už 3000 Eur. Tuo tarpu Valstybės įmonės „Registrų centras“ nustatyta patalpos vidutinė rinkos vertė yra 33900 Eur. Minėtasis butas nuosavybės teise atiteko atsakovui. Butas parduotas už daugiau nei 11 kartų mažesnę kainą, nei Valstybės įmonės „Registrų centras“ nustatyta patalpos vidutinė rinkos vertė. 2015-12-10 tarp šalių buvo sudaryta Išperkamosios nuomos sutartis Nr. ( - ), kuria vadovaujantis Pirkėjas (atsakovas) nuosavybės teise įsigijo minėtąjį butą, o Pardavėjui (ieškovei) numatyta teisė naudoti ir valdyti kaip nuomininkui Išperkamosios nuomos sutartyje numatytomis sąlygomis. Šia sutartimi šalys numatė, kad įmokos bus atliekamos pagal šalių suderintą grafiką. 2015-12-10 tarp tų pačių šalių pasirašytos Išperkamosios nuomos sutarties Specialiosios sąlygos. Jose numatyta buto išsipirkimo vertė yra 3900 Eur, palūkanų norma 17, 5 %, delspinigiai 0,2 % už kiekvieną pradelstą dieną. Numatoma sąlyga, kad jeigu Nuomininkas (ieškovė) ilgiau kaip 15 dienų uždelsia vykdyti mokėjimus, Nuomotojas (atsakovas) turi teisę reikalauti, kad Nuomininkas mokėtų 36% dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo neišpirktos Turto vertės dydžio, palūkanas mokant iki visiško Turto išpirkimo dienos. Iš aukščiau aptartų sutarčių seka, kad ieškovė, norėdama atgauti nuosavybėn butą, atsakovui turi sumokėti 8282,61 Eur, kurį iš jos atsakovas įsigijo už 3000 Eur. Be to, ieškovė norėdama pasiskolinti 3000 Eur atsakovo nurodytam ir veikiančiam tuo pačiu adresu kaip ir atsakovas juridiniam asmeniui UAB „Ultra Trade"‘ turėjo sumokėti už finansinį tarpininkavimą ir turto vertinimą 840 Eur. Atsakovas, vadovaudamasis aukščiau nurodytomis sutartimis, yra priskaičiavęs baudų, administravimo bei draudimo mokesčių, kas sumoje sudaro 1890 Eur. Pabrėžtina dar ir tai, kad ieškovei pažeidus minėtas sutartis dėl to, kad numatytos milžiniško dydžio baudos ir palūkanos (36% dydžio) ji netenka teisės į išperkamąją buto nuomą ir privalo nedelsiant išsikraustyti.

10Ieškovė teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad ji ketino iš UAB „SOSCREDIT“ tik pasiskolinti 3000 Eur turimoms skoloms padengti ir nuosavybės teise valdomo buto, esančio \( - ) Vilniuje, parduoti neketino, o jį įkeisti, nes tai yra vienintelis pastarosios būstas, kuriame ji gyvena. Be to, ji yra menko išsilavinimo (vidutinio, sekretorės specialybė), neįgali, vartojanti stiprius psichotropinius vaistus, o sandorių sudarymo metu dėl sunkių susidariusių asmeninių aplinkybių (skyrybų) vartojo ir alkoholį, todėl nevisiškai suvokė sudarytų sandorių esmės, galvodama, kad sudaro kredito ir įkeitimo sutartis, o notaras sandorių pasekmių neišaiškino, su ja bendravo notaro padėjėja. Ją suklaidino ir ta aplinkybė, kad ji lieka gyventi bute, turėjo mokėti įmokas su palūkanomis 10 metų. Šis, ieškovės teigimu, terminas buvo pakankamas 3000 Eur skolai su palūkanomis grąžinti. Be to, ji gavus 3000 Eur, iškarto atsakovo atstovui be jokių pakvitavimų sumokėjo 1000 Eur grynais mokesčiams ir palūkanoms į priekį sumokėti. Šiuo metu ieškovė atsakovo yra keldinama iš jos buto, esančio ( - )Vilniuje, nes butą pardavė už 3000 Eur atsakovui ir jam dar liko skolinga 8282,61 Eur. Ieškovė nurodė, kad norėjo tik pasiskolinti iš atsakovo pinigų, tačiau neteko nuosavybės teisės į butą, todėl patyrė dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, jaučiasi apgauta, todėl prašo patenkinti ieškinį ir priteisti iš atsakovo 2000 Eur neturtinės žalos bei bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovas UAB „SOSCREDIT“, į.k. 302776742, atsiliepime į ieškinį bei atsakovo atstovas teisminio nagrinėjimo metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti 610 Eur (200 Eur už atsiliepimą į ieškinį +200 Eur už atstovavimą 2017-02-28 d+100 Eur už atstovavimą+110 Eur už atstovavimą) advokato išlaidų (b.l. 25-31, 96-101), viso 610 Eur advokato išlaidų.

12Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį (b.l. 25-31) bei atsakovo atstovas teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad ieškovė 2015-11-31 d. kreipėsi į atsakovą dėl finansavimo suteikimo. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas sutiko suteikti finansavimą, ieškovė su atsakovu sudarė Turto išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ). Minėtos sutarties pagrindu, siekiant užtikrinti paskolinamų pinigų grąžinimą, ieškovė pardavė atsakovui butą, esantį ( - ), Vilnius (toliau - turtas), unikalus Nr. ( - ), kurioje numatyta turto pardavimo kaina - 3000 Eur. Remiantis sudaryta hipotekos sutartimi, turtas buvo įkeistas trečiajam asmeniui, kadangi atsakovas pats skolinosi pinigus veiklai vykdyti. Ieškovė su šia sąlyga iš anksto sutiko. Ieškovė Sutartį vykdė netinkamai, ne vieną kartą pažeidė Sutartyje numatytą mokėjimų tvarką, dėl ko buvo nustatomi esminiai sutarties pažeidimai. Nutraukus Sutartį, neįvykdyti ieškovės įsipareigojimai sudaro : 3875,52 Eur nesumokėta turto vertės įmokų; 454,41 Eur palūkanų; 2730 Eur netesybų pagal pirkimo-pardavimo sutarties 2.3 p.; 196,25 Eur neapmokėtos kompensacinės sąskaitos (2016-09-07 dienai), viso 7256,18 Eur skola.

13Buto pardavimas su teise jį išpirkti, buvo esminė atsakovo nurodyta sąlyga suteikiant finansavimą ieškovei. Minėtos nuostatos yra įtvirtintos ir pirkimo-pardavimo sutartyje. Šalys sudarydamos buto pirkimo-pardavimo sutartį, nustatė sandorio kainą laisva valia, įvertinusios visas jiems reikšmingas aplinkybes. Šalių valią patvirtino notaras. Ieškovė pardavusi Turtą už žemesnę nei rinkos kainą ir įgijusi teisę turtu toliau naudotis ir jį išsipirkti, tinkamai mokėdama įmokas, galėjo palankiomis sąlygomis turtą išsipirkti už santykinai nedidelę kainą. Ginčo notarinėje pirkimo-pardavimo sutartyje yra nurodyta, jog Turtas yra parduodamas su tikslu jį išpirkti pagal sudarytą Išperkamosios nuomos sutartį. Kadangi notaras patvirtino šalių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymą, tuo pačiu įtvirtino šalių valią atitinkantį sandorį, t.y. nustatyta kaina pirkėją (ieškovę) bei atsakovą tenkino, kad šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės sutarties sudarymui ir vykdymui. Ieškovė pirkimo-pardavimo sutarties ar atskirų jos sąlygų neginčijo, jas patvirtino savo veikimu, o jei būtų priešingai ir daikto (Turto) kaina būtų ieškovei netikusi, notaras nebūtų sutarties tvirtinęs. Sutarties nutraukimas gali sukelti nepalankių pasekmių ieškovei, tačiau tokie padariniai nėra atsakovo neteisėtų veiksmų rezultatas, o būtent ieškovės netinkamo veikimo bei Sutarties pažeidimo pasekmės. Ieškovė grįsdama savo ieškinį, nurodo, jog sudarydama sandorius ji suklydo ir nesuprato tikrosios jų reikšmės. Ieškovei likus gyventi ginčo bute po jo pardavimo, ši negalėjo nesuprasti, jog Turto atsakovas nesiekia užvaldyti ar juo disponuoti.

14Pagal CK 1.90 str. 1 d. dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali pripažinti negaliojančiu, jeigu nustatomos šios sąlygos: pirma, turi būti konstatuotas suklydimo faktas; antra, turi būti nustatyta, kad suklydimas buvo esminis; trečia, suklydimo faktą galima konstatuoti tik tuo atveju, jeigu buvo suklysta dėl esminių sandorio elementų, buvusių sandorio sudarymo metu, o ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Be to, tam, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu CK 1.90 str. 1 dalyje nustatytu pagrindu, nepakanka konstatuoti, jog buvo iš esmės suklysta - teismas kiekvienu atveju turi patikrinti, ar nėra CK 1.90 str. nurodytų aplinkybių, dėl kurių sandoris neturi būti pripažintas negaliojančiu. Ieškovė nurodo, jog atsakovas jos atžvilgiu veikė panaudodamas apgaulę. Šis teiginys niekuo nepagrįstas. Buto pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dalyvaujant notarui, kuriam prieš tvirtinant sandorį irgi buvo pateikta tarp šalių sudaryta sutartis.

15Byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad buvo panaudota apgaulė, ir kad atsakovė buvo apgauta dėl esminių sandorio elementų. Sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ieškovei buvo realiai sumokėti pinigai. Ieškovė nepaaiškina, kokių padarinių tariamai siekė atsakovas ar kokia tikroji kitokia buvo šalių valia. Faktas tas, kad ieškovė siekė pasiskolinti pinigų, ta ji nurodė savo paraiškoje prieš sudarant sandorius. Pinigai buvo sumokėti, Turtas tarnauja kaip prievolės užtikrinimo priemonė (ginčo Turtą kaip užtikrinimo priemonę pasiūlė pati ieškovė). Šalių sudarytoje Sutartyje yra nurodytos Sutarties nutraukimo pasekmės, kurios nesuteikia šalims pranašumo viena kitos atžvilgiu. Atsakovas nesiekė įgyti (neteisėtai užvaldyti ar kaip kitaip) ieškovės Turto. Sutarties 10.6 p. numatyta, kad „Nuomotojas realizuoja Turtą savo nuožiūra. Nuomininkas papildomai įsipareigoja padengti skirtumą tarp mokėjimų, likusių įvykdyti pagal Sutartį ir Turto realizavimo kainos (jei Turto rinkos vertė mažesnė nei Turto rinkos kaina). Pardavus Turtą ir padengus visas mokėtinas sumas pagal šią Sutartį (įskaitant netesybas be nuostolius), likusi pinigų suma gražinama Nuomininkui, atskaičius 10 proc. Nuomotojo negautų pajamų kompensaciją. Tuo atveju, jei nutraukus Sutartį būtų gražinama pasiskolinta pinigų suma, priskaičiuotos palūkanos, delspinigiai, sumokami visi nesumokėti komunalinių paslaugų mokėjimai, netesybos susijusios su pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymu, Turto nebūtų reikalaujama grąžinti Turtą, o ieškovei atsiskaičius, Turtas būtų perduotas ieškovės nuosavybėn (10.4.1 p., 2.4 p.).

16Tretysis asmuo Vilniaus m. 19-ojo notarų biuro notaras M. K. teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 21-23), kuriame bei teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad remiantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 46 str. nekilnojamųjų daiktų perleidimo kito asmens nuosavybėn sandorius notaras tvirtina tik nustatęs, kad daiktas nuosavybės teise priklauso teisių perleidėjui. Prieš tvirtinant buto, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartį, valstybės registrų centriniuose duomenų bankuose buvo patikrinti duomenys, turintys esminės reikšmės notarinio veiksmo atlikimui, t.y. nustatyta, kad butas, esantis ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso ieškovei, apribojimų disponuoti turtu ar turto areštų nėra, ieškovė yra veiksni, nėra jokių duomenų apie ieškovės neveiksnumą (ribotą veiksnumą) viešame registre. Ieškovei atvykus į notaro biurą, buvo pateikta buto pirkimo- pardavimo sutartis, kurią ieškovė perskaitė ir jokių pastabų dėl pačios sutarties nuostatų neturėjo. Notaras, prieš ieškovei pasirašant sutartį, supažindino ieškovę su pirkimo-pardavimo sutarties esminėmis nuostatomis, ieškovė patvirtino savo valią sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir pasirašydama sutartį nekėlė jokių abejonių, kad ji neketina parduoti savo buto. Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 37 str., visi notariniai veiksmai registruojami notariniame registre, kuriame nurodomi registruojamo notarinio veiksmo duomenys. Skiltyje „notarinio veiksmo arba suteiktos teisinės paslaugos turinys“ aprašytas atliktas notarinis veiksmas - patvirtinta buto pirkimo-pardavimo sutartis, ieškovė pasirašė prie atlikto veiksmo. Be to, 2016-04-11 d. ieškovė atvyko į Vilniaus m. 19-ąjį notaro biurą pasirašyti pakvitavimą, kuriame nurodė, kad atsakovas visiškai atsiskaitė pagal sudarytą buto pirkimo- pardavimo sutartį ir jokių pretenzijų dėl sutarties vykdymo sąlygų ji neturinti. Vilniaus m. 19-ojo notaro biuro nebuvo nustatyta jokių apribojimu sudaryti buto, esančio ( - ), Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartį. Nei ieškovė, nei atsakovas neatskleidė jokios kitos informacijos, dėl kurios sutarties nebūtų galima tvirtinti, bei jokios kitos aplinkybės, dėl kurių sandorio nebūtų galima patvirtinti, notarui nebuvo žinomos. Sandorio metu tiek ieškovės, tiek atsakovo valia buvo sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį. Atsižvelgiant į šalių valią sudaryti buto pirkimo - pardavimo sutartį, aukščiau minėto turto pirkimo - pardavimo sutartis buvo patvirtinta.

17Atsakovas UAB „SOSCREDIT“, į.k. 302776742, pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašo teismo iškeldinti ieškovę N. C. iš buto, esančio ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ), priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas-57 Eur žyminio mokesčio bei 210 Eur advokato išlaidų už priešieškinio parengimą ir atstovavimą (b.l. 33-37).

18Savo reikalavimą atsakovas grindžia šiomis aplinkybėmis: atsakovė Sutartį vykdė netinkamai, ne vieną kartą pažeidė Sutartyje numatytą mokėjimų tvarką, dėl ko buvo nustatomi esminiai sutarties pažeidimai. Remiantis Sutartimi, atsakovė privalėjo mokėti grafike nurodytas įmokas kas mėnesį, o sumokėjus visą Turto kainą, palūkanas ir kitus sutartyje nustatytus mokėjimus, Turtas būtų perduotas atsakovės nuosavybėn. Atsakovė tinkamai Sutarties neįvykdė, t.y. nemokėjo numatytų įmokų, nemokėjo už buto komunalinius patarnavimus (mokesčius), todėl tokie veiksmai vertintini kaip esminis Sutarties pažeidimas. Atsakovė, būdama rūpestinga ir atidi bei siekdama išvengti galimų tiesioginių nuostolių, turėjo pareigą imtis aktyvių veiksmų (CK 6.218, 6.200 str.), tačiau priešingai, veikė piktybiškai ir nesąžiningai - priežasčių, kodėl buvo padaryta Sutarties esminių pažeidimų, nenurodė, į pranešimus apie Sutarties nevykdymą, nereagavo, t.y. nesiėmė jokių veiksmų, kurių imtųsi kita protinga ir apdairi Sutarties šalis, esant tokioms sąlygoms. Įvertinus atsakovės elgesį, Sutarties ypatybes bei jos vykdymo praktiką, darytina išvada, kad aukščiau minėtais Sutarties pažeidimais iš esmės buvo pažeistos ieškovo teisės, kurių gynyba galima tik Sutarties nutraukimu. Atsakovė sutarties nevykdė, nemokėjo įmokų taip kaip numatyta Sutartyje, todėl vadovaujantis Sutarties X skyriuje numatyta tvarka ir sąlygomis Sutartis buvo nutraukta. Sutarties nutraukimo metu ieškovės skola sudarė daugiau nei 4 mėnesių mokėtinos įmokos, 2016-09-07 d. duomenimis-7256,18 Eur. Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo buvo siunčiami priminimai (pretenzijos), bandoma susisiekti telefonu ir kt. Nutraukus Sutartį, atsakovė privalėjo grąžinti ieškovui Turto raktus, Turtą perduoti tinkamos būklės, neapgadintą ir atlaisvintą nuosavo disponavimo, tačiau to iki šiol nepadarė. Atsakovė iki ieškinio teismui pateikimo dienos į ieškovo pateiktus reikalavimus/pranešimus nereagavo, nepateikė jokio konstruktyvaus pasiūlymo dėl abipusiai naudingo situacijos sprendimo. Konstatuotina, kad įspėta dėl Sutarties nutraukimo, bet neišsikeldama iš jai nebepriklausančių disponuoti patalpų, laikydama čia savo turtą, atsakovė jame gyvena be teisėto pagrindo, todėl turi būti iškeldinta nesuteikiant jai kitų patalpų (CK 6.611, 6.612 str.). Pažymėtina, jog tokie atsakovės veiksmai atitinka nesąžiningo valdymo turinį (CK 4.26 str. 3 d.), todėl ieškovas turi teisę reikšti ieškinį CK 4.95 str. pagrindu dėl valdymo pažeidimų pašalinimo ir išreikalauti savo daiktą (Turtą) iš svetimo neteisėto valdymo, iškeldinant atsakovę.

19Ieškovė N. C., a. k. ( - ) su priešieškiniu nesutiko. Atsiliepime į priešieškinį (b.l. 44) ji nurodė, kad UAB „SOSCREDIT“ priešieškinio pateikimas neišsprendus buto pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu klausimo, yra nesavalaikis bei neteisėtas, todėl turi būti atmestas. Atkreiptinas teismo dėmesys, kad UAB „SOSCREDIT“ sąmoningai vengia įvardinti kokios rūšies kreditas buvo suteiktas atsakovei, apsiriboja pateikdamas tik bendrąjį apibūdinimą - finansavimas, nenurodydamas kredito rūšies. Tokiu būdu ieškovas siekia suklaidinti teismą ir išvengti iš to kylančių pareigų. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme yra numatytos kredito davėjo pareigos: įvertinti kredito gavėjo mokumą; informavimo pareiga taip pat įtvirtintas draudimas sudaryti vartojimo kredito sutartį su nedarbingu asmeniu ir kt. Tokių pareigų ieškovas, suteikdamas kreditą atsakovei, nesilaikė ir visiškai jas ignoravo. Ieškovas siekia suklaidinti teismą, teigdamas, kad atsakovė neteko nuosavybės teisės į butą dėl Išperkamosios nuomos sutarties pažeidimų, tačiau iš tiesų nuosavybės teisės ji buvo netekusi tik pasirašiusi Buto pirkimo pardavimo sutartį, kuria ieškovė pardavė butą, esantį ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ). Ieškovas teigia, kad atsakovė veikė piktybiškai, nesąžiningai, nes nesumokėjo keleto mėnesinių įmokų ir būdama atidi ir rūpestinga turėjo imtis aktyvių veiksmų. Tačiau būtent ieškovas nenurodo ar įspėjimai apie galimą sutarties nutraukimą buvo įteikti atsakovei ar jis ėmėsi kokių nors veiksmų, kuriuos privalėjo atlikti atsakingai skolinantis, besivadovaujantis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo principais. Atsakovės atstovė 2016-08-11 raštu kreipėsi į ieškovą prašydama pateikti atsakovės detalią skolos sumą atsiskaityti ir anksčiau laiko išsipirkti turtą, tačiau jokio atsakymo į šį kreipimąsi negavo. Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklės numato detalią tvarką ir terminus kaip turi būti sprendžiami tokie klausimai, o ieškovas šių taisyklių nesilaikė, ieškovo pareikštas reikalavimas dėl atsakovės iškeldinimo iš jai nebepriklausančių patalpų yra niekinis kol sprendžiamas klausimas dėl šių patalpų pirkimo - pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, be to, šios patalpos, kaip minėta, jai nebepriklauso ne Išperkamosios nuomos sutarties pažeidimo išdavoje, o dėl apgaulingai sudarytos buto pirkimo-pardavimo sutarties, kuria nuosavybė teisė pardavimo dieną atiteko ieškovui.

20Tretieji asmenys UAB „Ultra Trade“ į.k. 302769712, UAB „Delta nova“ į.k. 126122133, į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimų į ieškinį bei priešieškinį nepateikė. Apie teismo posėdžio laiką bei vietą tretieji asmenys yra informuoti, šaukimai įteikti (b.l. 66-67). Prašymų bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant ar atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Laikytina, kad trečiųjų asmenų atstovai į teismo posėdį neatvyko dėl nesvarbių priežasčių, todėl byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant. (LR CPK 247 str. 1 d.).

21Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovei N. C. iki 2015-12-10 d. nuosavybės teise priklausė vieno kambario 31,45 kv.m. butas, esantis ( - ), Vilniuje, kurio unikalus Nr. ( - ). Šiame bute nuo jo įsigijimo momento iki šiol gyvena ieškovė. Kito nekilnojamojo turto ieškovė neturi.

23Pagal valstybės įmonės „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, šiuo metu nurodytas ginčo butas nuosavybės teise priklauso UAB „SOSCREDIT“ į.k. 302776742, pagal 2015-12-10 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), o įrašas galioja nuo 2015-12-14 d. UAB „SOSCREDIT“ įkeitė šį butą UAB „Delta nova“ (b.l. 14). Ieškovės teigimu, ji UAB „Ultra Trade"‘, veikiančiam tuo pačiu adresu kaip ir atsakovas, sumokėjo už finansinį tarpininkavimą ir turto vertinimą 840 Eur (720 Eur+120 Eur), ką patvirtina pridėtos prie ieškinio PVM sąskaitos-faktūros.

24Šalių paaiškinimais bei bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-11-31 d. ieškovė N. C. kreipėsi į UAB „SOSCREDIT“ dėl finansavimo suteikimo, prašant suteikti 3000 Eur sumą ir atsakovas sutiko tokio dydžio finansavimą suteikti.

252015-12-10 d. šalys sudarė buto, esančio ( - )Vilniuje, pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią N. C. (pardavėja) pardavė UAB „SOSCREDIT“ (pirkėjas) nurodytą butą už 3000 Eur, nors jo vertė nurodyta 33900 Eur (Sutarties 1.1. p., 2.1. p), pirkėjas įsipareigojo nurodytą sumą pervesti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų į pardavėjos nurodytą banko sąskaitą. Sutartyje nurodyta, kad į 3000 Eur į kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir pardavėjo išlaidos, susijusios su įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymu (Sutarties 2.4 p.), nuosavybės teisė į ginčo butą pereina pirkėjui nuo šios sutarties pasirašymo ir patvirtinimo (Sutarties 3.1.p), pirkėjas, kaip nuomotojas, Išperkamosios nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu neturi teisės turto perleisti tretiesiems asmenims, tačiau turi teisę be jokių apribojimų tiek iki, tiek po turto kainos sumokėjimo įkeisti turto pirkėjo, kaip nuomotojo, nuožiūra pasirinktam bankui ir pan. (Sutarties 3.3. p.). Be to, iki visiško pirkėjo atsiskaitymo su pardavėju už parduodamą turtą momento, pirkėjas be kitų sutartyje numatytų apribojimų, neturi teisės turto perleisti, išnuomoti, perduoti naudoti, įkeisti ar kitais juo disponuoti be atskiro notarinės formos pardavėjo sutikimo, išskyrus taip, kaip tai yra aptarta šioje sutartyje. Šį sandorį patvirtino Vilniaus miesto 19-ojo notarų biuro notaras M. K., notarinio registro Nr. ( - ).

26Turto išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - )bendrųjų sąlygų 2.1 p. šalys susitarė, kad nuomotojas įsipareigoja įsigyti nuosavybės teise iš nuomininko nurodytą turtą ir jį perduoti nuomininkui valdyti ir naudotis su sąlyga, kad nuomininkui įvykdžius šios sutarties sąlygas bei sumokėjus visas Sutartyje numatytas įmokas, netesybas bei nuostolius, turtas pereis nuomininkui nuosavybės teise. Be to, ieškovė patvirtino, kad jai yra žinoma, jog turtas yra įkeistas trečiajam asmeniui (Sutarties bendrųjų sąlygų 2.2 p.).; nuomotojas įsipareigoja perduoti, o nuomininkas perimti iš nuomotojo turto nuosavybės teisės po visiško ir tinkamo šios sutarties sąlygų įvykdymo (Sutarties 2.4 p.).

27Turto išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - )specialiųjų sąlygų atitinkamuose punktuose šalys susitarė, kad buto išsipirkimo vertė yra 3900 Eur, palūkanų norma 17, 5 %, delspinigiai 0,2 % už kiekvieną pradelstą dieną, o jei nuomininkas (ieškovė) ilgiau kaip 15 dienų uždelsia vykdyti mokėjimus, nuomotojas (atsakovas) turi teisę reikalauti, kad nuomininkas mokėtų 36% dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo neišpirktos Turto vertės dydžio, palūkanas mokant iki visiško Turto išpirkimo dienos. Pagal pateiktą atsakovo įmokų grafiką, ieškovė viso sutarties galiojimo laikotarpiu nuo 2016-01-15 iki 2025-12-15 d. turėjo sumokėti 8282,61 Eur.

28Kaip jau minėta, siekiant užtikrinti paskolinamų pinigų (3000 Eur) grąžinimą, ieškovė N. C. pardavė atsakovui butą, esantį ( - ), Vilnius, unikalus Nr. ( - ), už 3000 Eur, nors buto kaina tuo metu buvo 33900 Eur.

29Teismas, svarstydamas ieškovės reikalavimus, atsižvelgia į tai, kad atsakovas UAB „SOSCREDIT“ yra verslininkas, stiprioji ginčo sutarties šalis ir turi didesnę ekonominę bei derybinę galią ir, atitinkamai, turi didesnę galimybę primesti kitai šalai savo valą, o kartu ir pažeisti vartotojo interesus bei ginčo sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą. Taip pat, iš UAB „SOSCREDIT“ vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklių matyti, kad UAB „SOSKREDIT“ verčiasi greitųjų kreditų teikimo veikla fiziniams asmenims-vartotojams ir savo veikloje siekia įgyvendinti atsakingo skolinimo principą bei kitas vartotojų teisėtus interesus užtikrinančias priemones (b.l. 45)

30Byloje nėra ginčo, kad ieškovė yra priskiriama prie vartotojų, nagrinėjamu atveju laikytina, kad su ieškovės buvo sudaryta vartojimo sutartis, nes LR CK 1.39 str. 1 d. įtvirtinta, kad vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t.y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Iš esmės analogiška vartojimo sutarties samprata pateikta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 14 d..

31Taigi, vartotojas yra ekonomiškai silpnesnė ginčo sutarties šalis, todėl teisinis reglamentavimas ir teismų praktika nustato prioritetinę vartotojo teisių apsaugą (LAT 2006-02-22 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-141/2006, 2008-10-28 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-536/2008).

32Ieškovai ieškinio pagrindą grindžia LR CK 1.87 str. 1 d., pagal kurią jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės.

33Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad sandoris yra asmens vidinės valios išorinė išraiška. Dėl to tam, kad galiotų tam tikras sandoris, jį sudariusių asmenų valia, išreikšta išorine išraiškos forma, turi atitikti jų vidinę valią. Sandoris yra apsimestinis, jeigu juo pridengiamas kitas sandoris, kurio teisinių padarinių iš tikrųjų siekė sandorio šalys. Apsimestinis sandoris yra niekinis ir negalioja dėl esminio sandorio elemento – šalių valios – ydingumo, nes apsimestiniame sandoryje išreikštoji valia neatitinka tikrųjų šalių ketinimų ( Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-317-826/2017)

34Taip pat teismų praktikoje yra nurodyta, kad sudarytas sandoris gali būti pripažįstamas neturinčiu valios trūkumų ir šiuo aspektu teisėtas, kai sandorio šalių valia atitinka tikruosius sandorio šalių ketinimus, kuriuos šalys turėjo sudarydamos sandorį. Šiuo atveju esminė aplinkybė yra buvusi šalių valia sandorio sudarymo momentu. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2006, Nr. 3K-3-1090/2001).

35Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sandoris civilinėje teisėje yra valios aktas, sąmoningai nukreiptas tam tikram teisiniam rezultatui pasiekti. Kiekvieno žmogaus valios veiksmo priežastis yra jo ūkiniai, ekonominiai, buitiniai, kultūriniai ir kiti poreikiai. Jie nulemia norą sudaryti sandorį. Valiai susidaryti (susiformuoti) svarbią reikšmę turi tikslas ir motyvai. Dvišaliam sandoriui sudaryti būtina, kad jo dalyviai išreikštų savo valią, kad jų valią žinotų kita sandorio šalis. Dėl to sandorio šalių valia turi būti išreiškiama, ir ne bet kaip, o įstatyme nustatyta forma. Šiuo atveju išorinės valios išreiškimas turi atitikti vidinį – tikrąjį valios turinį. Netiksliai arba iškreiptai išreiškus vidinės valios turinį, gali atsirasti kliūčių sandoriui sudaryti arba kilti ginčų tarp sandorio dalyvių dėl jo galiojimo. Dėl šių priežasčių valios išreiškimas yra vienas iš svarbiausių kiekvieno sandorio elementų (LAT 2003-04-14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-478/2003).

36Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė teigė, kad ji tik norėjo pasiskolinti 3000 Eur turimoms skoloms sumokėti, vienintelio turto-vieno kambario buto, esančio ( - )Vilniuje, ji parduoti neketino, bet suprato, kad butas gali būti įkeistas paskolos davėjui kaip užtikrinimo priemonę.

37Teismas visiškai sutinka su ieškovės ir jos atstovės argumentais, kad N. C. yra teisiškai neišprususi, bedarbė, įregistruota darbo biržoje, neįgali, jai nustatytas 55 proc. darbingumas, gaunanti invalidumo/netekto darbingumo pensiją, kurios dydis yra 94,04 Eur (b.l. 5), priklauso labiausiai socialiai pažeidžiamam visuomenės sluoksniui, patekusi į sunkią turtinę padėtį, yra silpnesnė sandorio šalys. Be to, ieškovė nurodė, kad vartoja stiprius psichotropinius vaistus, kurie apriboja galimybę blaiviai mąstyti, o sandorio sudarymo metu dėl vykusių skyrybų, vartojo ir alkoholį, todėl pilnai nesuprasdavo savo veiksmų pasekmes, dėl menko išsilavinimo galvojo, kad gavus paskolą, butą įkeičia, nes bute lieka gyventi, suklydo, o notaras išsamiai jos ketinimų, sudaryto sandorio esmės bei pasekmių neišaiškino, visas bendravimas vyko su notaro padėjėja. Teisminio nagrinėjimo metu buvo akivaizdžiai matyti, kad ieškovė turi sveikatos problemų, yra priklausoma nuo vaistų, tačiau tvirtinant buto pirkimo-pardavimo sutartį į ieškovės akivaizdžiai matomą sveikatos būklės būseną notaro nebuvo atsižvelgta.

38LR 1.90 str., pagal kurį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal klydusios šalies ieškinį. LR CK 1.90 str. 2 d. numato, kad suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus sandorio sudarymo metu, jei suklysta dėl sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normali padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis atidus ir protingas asmuo žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis.

39Nagrinėjant ir kitas civilines bylas, susijusias su sandorių, sudarytų apgaulės įtakoje, pripažinimu negaliojančiais, turi būti remiamasi sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, siekiant prioritetiškai ginti apgautosios, o ne nesąžiningos šalies, panaudojusios apgaulę, interesus. Būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių (LAT 2002-01-21 nutartis civ.byloje 3K-3-353/2002).

40Atsakovo atstovas bei tretysis asmuo notaras M. K. nurodė, kad sudaryti su ieškove sandoriai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir ieškovės ieškinio reikalavimas pripažinti ginčo sandorius negaliojančiais bei taikyti restituciją turi būti atmestas. Teismas nesutinka su atsakovo ir trečiojo asmens motyvais.

41Visų pirma, teismas, atsižvelgiant į šalių teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (LR CK 6.156 str.) bei kilusį ginčą dėl sutarties turinio, nagrinėjamoje byloje taiko LR CK 6.193 str., kuriame nustatytos sutarčių aiškinimo taisyklės.

42Lietuvos CK 6.193 str. 1 d. numato, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį pirmiausia turi būti nustatinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, sutartis turi būti aiškinama, vadovaujantis protingumo kriterijumi. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, (LR CK 6.193 str. 2 d.), taip pat į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgėsi po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 str. 5 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-07-17 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-394/2013).

43LR CK 1.137 str. 2 d. numato, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles, ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų, o taip pat, sąžiningai, protingai ir teisingai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek ir jos vykdymo ar pasibaigimo metu (LR CK 6.4 str., 6.38 str.).

44LR CK 6.189 str. 1 d. numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius (CK 6.154 str. 1 d.). Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. CK 6.256 str. 1 d. yra numatyta pareiga kiekvienam asmeniui tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.

45Teismo vertinimu, byloje nesurinkta įrodymų, kad ieškovė ketino savo vienintelį būstą, kuriame ji gyvena, parduoti (CPK 178 str.). Ginčo dėl to, kad ieškovė siekė pasiskolinti 3000 Eur esamoms skoloms padengti, taip pat nėra. Taigi, ieškovės ketinimas buvo sudaryti paskolos/kreditavimo sutartį, o ne buto pardavimą su atpirkimo teise. Įprastomis sąlygomis paskolos /kredito suteikimas užtikrinimas nekilnojamojo turto hipoteka, įkeitimu. Ieškovė teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad ji supranta, kad paskolos/kredito suteikimas gali būti užtikrintas jos žodžiais tariant „buto užstatymu“.

46Atsakovas bei tretysis asmuo nepateikė nei vieno racionalaus argumento dėl būtinumo sudaryti nagrinėjamoje situacijoje kitus sandorius nei įprasta (kreditavimo/paskolos bei įkeitimo/hipotekos). Pažymėtina, kad ieškovės ketinimai neatitinka sudaryti buto pirkimo-pardavimo 2015-12-10 sutartį bei 2015-12-10 išperkamosios nuomos sutartį Nr. IN205-151210/1, t.y. atsakovas ieškovės ketinimus ignoravo, o notaras, tvirtindamas vienintelio ieškovei priklausančio buto pirkimo-pardavimo sutartį, jų neišaiškino. Pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad turtas yra parduodamas su tikslu jį išpirkti pagal Išperkamosios nuomos sutartį.

47Be to, teismas pažymi, kad ieškovės ginčytini sandoriai sudaryti išimtinai atsakovo interesais ir prasilenkia su sveika logika ir protingumu.

48Taip, 2015-12-10 d. pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos šalių dėl buto, esantį ( - ), Vilniuje, kuriuo unikalus numeris: ( - ), 2.1 p. nurodyta, kad butas parduodamas už 3000 Eur, nors valstybės įmonės „Registrų centras“ vidutinė rinkos vertė yra 33900 Eur, t.y. ieškovės butas parduotas atsakovui už neadekvačią 11 kartų mažesnę nei vidutinė rinkos kaina, o notaras tokią pirkimo-pardavimo sutartį patvirtino.

49Nuosavybės teisė į ginčo butą perėjo atsakovui nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo ir patvirtinimo, t.y. 2015-12-10 d. ir turi teisę įregistruoti nuosavybės teises į įsigytą turtą (Sutarties 3.1 p.), nors pardavėja (ieškovė) pinigus už parduotą butą (3000 Eur) šios sutarties pasirašymo diena negavo, o turėjo gauti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų pavedimu į jos nurodytą banko sąskaitą (Sutarties 2.1 p.), t.y. butas buvo parduotas negaunat pinigų už parduotą butą.

50Sutarties 2.3. p. numatė, kad galutinis atsiskaitymas pagal sutartį patvirtinamas ieškovės pareiškimu, patvirtintu notaro, ir per 10 darbo dienų perduodamas pirkėjui (atsakovui), o to neįvykdžius ieškovė privalo mokėti atsakovui 30 Eur baudą už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas paskaičiavo ieškovei pagal Sutarties 2.3. p. 2730 Eur baudos, nors notaras pagal Sutarties tos pačios sutarties 2.3 p. pagrindu turi teisę išduoti liudijimą apie atsiskaitymą, vadovaudamasis pirkėjo (atsakovo) pateiktais, banko antspaudais patvirtintais dokumentais, patvirtinančiais pinigų sumokėjimą pardavėjui pagal šią sutartį. Ieškovės pareiškimas apie atsiskaitymą datuotas 2016-04-11 d. (b.l. 24), nors notaras turėjo teisę išduoti liudijimą apie galutinį atsiskaitymą remiantis atsakovo dokumentais apie atsiskaitymą, t.y. ekonomiškiausiu būdu, nepriauginant baudų atsakovo naudai. .

51Sutarties 3.2. p. numatyta, kad nuo sutarties pasirašymo ir patvirtinimo momento pasibaigia pardavėjo (ieškovės ) teisė valdyti, naudotis ir disponuoti parduotu turtu, tačiau ieškovė bute liko gyventi ir butu naudojosi iki šiol.

52Sutarties 3.3. p. leidžia pirkėjui (atsakovui) po turto kainos sumokėjimo įkeisti butą pasirinktam juridiniam ar fiziniam asmeniui, nors Sutarties 3.4 p. priešingai nurodyta, kad iki visiško pirkėjo (atsakovo) atsiskaitymo su pardavėju (ieškove) be nurodytų sutartyje numatytų apribojimų, jis neturi teisės turto įkeisti be atskiro pardavėjo (ieškovės) sutikimo.

53Teismas pažymi, kad pagal LR CK 6.193 str. 4 d. kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Kaip nustatyta byloje, sandorių projektai buvo siūlomi atsakovo, dėl pastarųjų derybų nevyko, ieškovė yra silpnesnė sutarties šalys, vartotoja, be to, sunkioje turtinėje padėtyje, neįgali ir socialiai pažeidžiama, todėl jų sąlygos negali būti aiškinamos atsakovo naudai.

54Nors tretysis asmuo notaras M. K. ir nurodė, kad nebūtų tvirtinęs pirkimo-pardavimo sutarties jei nebūtų šalia Išperkamosios nuomos sutarties, teismas jo parodymus vertina kritiškai, nes sandoris pavadintas „Pirkimo-pardavimo sutartis“, o ne kitaip, ir įregistruotas Valstybės įmonės „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje. Būtent šio sandorio pagrindu ieškovė neteko nuosavybės teisės į vienintelę butą, esantį ( - )Vilniuje, o ne T. I. nuomos sutarties Nr. ( - )pagrindu. Teismas pažymi ir tą aspektą, kad nagrinėjamu atveju, jei atsakovas UAB „SOSCREDIT“ bankrutuotų, o ieškovė būtų išmokėjusi sutartą sumą, ji buto neatgautų, taigi, ginčo sandoriai neatitinka ieškovės interesų kaip silpnesnės sandorių šalies dalyvės.

55Tokiu būdu, ieškovės tikra valia buvo sudaryti paskolos sutartį dėl 3000 Eur paskolos ir įkeisti UAB „SOSCREDIT“ butą, esantį ( - )Vilniuje, kurį, negrąžinus paskolos, paskolos davėjas galėtų parduoti, tikslu gauti paskolos patenkinimą, o ieškovei grąžinti pardavimo kainos skirtumą, iš kuriuo būtų galima nusipirkti mažesnį butą/bendrabutį ieškovei gyventi.

56Dėl to, teismas atsižvelgiant į sprendime aptartus motyvus, ginčo sandorių esmę ir tikslus, vartojimo prigimtį, sutarties sudarymo aplinkybes, šalių elgesį po sutarties sudarymo, laiko, kad atsakovas UAB „SOSCREDIT“, būdamas stipresne sutarties šalimi, verslininku, neįvykdė pareigos suteikti ieškovei teisingą ir visapusišką informaciją, neatskleidė sandorių esmės, pasinaudojo ieškovės sunkia finansine padėtimi, dėl ko ieškovė suklydo pasirašydama ginčo sutartis, neįsigilino į jų turinį, ginčo sandoriai-2015-12-10 d. pirkimo - pardavimo sutartis dėl buto, esančio ( - ), Vilniuje, 2015-12-10 išperkamosios nuomos sutartis Nr. ( - ), prieštarauja ieškovės ketinimams ir interesams, todėl pripažintini negaliojančiais LR CK 1.90 str. pagrindu. Verslininkas atsako visais atvejais, kaip prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė (LR CK 6.256 str. 4 d.). Atsakovo nurodyta teismo praktika, t.y. Vilniaus apygardos teismo 2016-09-08 nutartis civ.byloje Nr. 2A-1653-577/2016, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-03 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-311/2008 nagrinėjamu atveju netaikoma, nes nurodytose civ.bylose buvo nagrinėjamas klausimas dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais ir faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos.

57Taikant restituciją konkrečiu atveju, turi būti įvertinama įstatyme nustatyta galimybė teismui išimtiniais atvejais pakeisti restitucijos būdą arba apskritai jos netaikyti, jeigu dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų (CK 6.145 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-04 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-570/2009; 2010-02-05d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-47/2010). Atsižvelgiant į tai, kad tokių aplinkybių nenustatyta, teismas taiko LR CK 1.80 str. 2 d., kuri numato, kad kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį(restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra,-atlyginti jo vertę pinigais. Dėl to butas, esantis ( - )Vilniuje, kuriuo unikalus Nr. ( - ), pripažinus 2015-12-10 pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, grąžintinas ieškovei N. C., o atitinkamai, atsakovo UAB „SOSCREDIR“ priešieškinis dėl N. C. iškeldinimo iš šio buto atmestinas.

58Kaip jau minėta, LR CK 1.87 str. 1 d. numato, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurių šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės. Dėl paminėto, teismas laiko, kad tarp ieškovės N. C. ir UAB „SOSCREDIT“ susiklostė paskolos teisiniai santykiai, kurie turėjo būti užtikrinami buto, esančio ( - )Vilniuje, įkeitimu, o ne turto pardavimu su atpirkimo teise. Dėl to pripažintina, kad šalys 2015-12-10 d. sudarė Kreditavimo sutartį 2015-12-10 išperkamosios nuomos sutarties Nr. ( - )sąlygomis, iš kurių yra esminės sąlygos: grąžintina suma -3000 Eur, palūkanų norma 17, 5 %, delspinigiai 0,2 % už kiekvieną pradelstą dieną, o jei skolininkė (ieškovė) ilgiau kaip 15 dienų uždelsia vykdyti mokėjimus, kreditorius (atsakovas) turi teisę reikalauti, kad skolininkė mokėtų 36% dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo paskolintos sumos nuo 2016-01-15 iki 2025-12-15 d. (10 metų). Teismas nenustato grąžintinos sumos 3900 Eur dydžio, nes, bylos duomenimis, buvo paskolinta 3000 Eur, o ne turto pardavimas su atpirkimo teise.

59LR CPK 6,872 str. 1 d. nuostatos suponuoja tai, kad sutartinę prievolę į palūkanas/netesybas už paskolą sukuria šalių susitarimas. Iš byloje esančių įrodymų nėra pagrindo padaryti išvados, kad paskolos/kredito suteikimas ieškovei N. C. buvo neatlygintinas, o priešingai, 2015-12-10 išperkamosios nuomos sutarties Nr. ( - ) turinys byloja apie lėšų skolinimąsi su netesybomis, todėl ieškovei atsiranda pareiga grąžinti paskolą/kreditą su sutartomis netesybomis ir sutartu terminu 2015-12-10 išperkamosios nuomos sutarties Nr. ( - )sąlygomis, nes ieškovės kredito negrąžinimo rizika yra įvertinta kaip didelę.

60UAB „SOSCREDIT“ reikalavimas, kad paskolos/kredito suteikimas būtų užtikrinimas įvykdymo užtikrinimu, suponuoja teismo išvadą nustatyti priverstinę hipoteką butui, esančiam ( - ), kuriuo unikalus Nr. ( - ).

61Pagal LR CK 4.170 str. –hipoteka yra esamo ir būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas, kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. Priverstinės hipotekos objektu turi būti parenkamas toks daiktas, kurį pardavus būtų visiškai patenkinti kreditoriaus reikalavimai, o skolininkas nukentėtų kuo mažiau (LR CK 4.171 str. 11 d.), hipoteka gali būti užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų ir teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas (LR CK 4.174 str. 1 d.). LR CK 4.175 str. 1 d., 2 d. 3 p. nustato, kad gali būti registruojama priverstinė hipoteka, atsirandanti teismo sprendimo pagrindu sprendimu patenkintiems reikalavimams užtikrinti.

62Taigi, yra visi pagrindai, numatyti įstatyme, nustatyti priverstinę hipoteką butui, esančiam ( - )Vilnius, kuriuo unikalus Nr. ( - ), UAB „SOSCREDIT“ turtinėms reikalavimams užtikrinti. Pažymėtina, kad ieškovė N. C., tiek sudarydama 2015-12-10 iš esmės paskolos/kreditavimo sutartį su UAB „SOSCREDIT“ dėl 3000 Eur, tiek ir teisminio nagrinėjimo metu neprieštaravo, kad ginčo butas būtų įkeistas paskolos davėjui („užstatytas butas“), dėl to pagal LR CK 1.87 str. taikytinos sandoriui taisyklės, kurias šalys turėjo galvoje.

63Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2000 Eur neturtinės žalos atmestinas.

64Teismų praktikoje laikoma, kad nustatant neturtinės žalos dydį, svarbu turėti omenyje tai, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus kompensacijos dydžio, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (CK 6.250 str. 2 d.), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (CK 1.5 str.), nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste nagrinėjamoje byloje vien pažeidimo pripažinimas ir pasekmių taikymas gali būti laikomas pakankamu N. C. pažeistų teisių gynybos būdu, nes pati ieškovė nevykdė skolinių įsipareigojimų, kredito nemokėjo, o įrodymų dėl patirtų neturtinio pobūdžio išgyvenimų, praradimų, teismui nepateikė.

65Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

66Ieškovė byloje sumokėjo 141 žyminio mokesčio. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-09-21 d. nutartimi ieškovė nuo likusios žyminio mokesčio dalies- 615 Eur buvo atleista (b.l. 9). Mokėtinas byloje žyminis mokestis sudaro 756 Eur (725 Eur+31 Eur) (b.l. 9). Tokiu būdu, dalinai patenkintus ieškinį, iš atsakovo priteistina sumokėto 141 Eur žyminio mokesčio ieškovės naudai bei 615 Eur žyminio mokesčio į valstybės pajamas (Lietuvos CPK 79 str. 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.. 96 str. 1 d.).

67Ieškovė kitų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų teismui nepateikė. Atsakovo bylinėjimosi išlaidų -57 Eur žyminio mokesčio už priešieškinį bei 820 Eur advokato išlaidų teismas nepriteisia, nes priešieškinis atmestinas, o ieškinys iš esmės tenkintinas.

68Iki sprendimo įvykdymo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-09-21 d. taikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal ieškovės N. C. prašymą lieka galioti, t.y. buto, esančio ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), kuris priklauso UAB „SOSCREDIT“, į.k. 302776742, areštas, uždraudžiant juo disponuoti (b.l. 8).

69Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 11,22 Eur, todėl dalinai patenkinus ieškinį bei atmetus priešieškinį ši suma priteistina iš atsakovo į valstybės pajamas (LR CPK 88 str.1 d. 3 d., 96 str. 1 d.).

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 str.,-

Nutarė

71ieškinį patenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.

72Pripažinti 2015-12-10 d. pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą UAB SOSCREDIT“ į.k. 302776742, ir N. C. a.k. ( - ) dėl buto, esančio ( - )Vilniuje, kuriuo unikalus Nr. ( - ), negaliojančia ir taikyti restituciją, grąžinti butą, esantį ( - ), Vilniuje, kuriuo unikalus Nr. ( - ), ieškovei N. C. a.k. ( - ) nuosavybės teise.

73Pripažinti 2015-12-10 išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą UAB SOSCREDIT“ į.k. 302776742, ir N. C. a.k. ( - ) negaliojančia kaip sudarytą iš esmės suklydus nuo sudarymo momento.

74Nustatyti, kad UAB SOSCREDIT“ į.k. 302776742, ir N. C. a.k. ( - ) 2015-12-10 d. sudarė Kreditavimo sutartį Turto išperkamosios nuomos 2015-12-10 sutarties Nr. ( - )specialiųjų sąlygų sąlygomis (grąžintina suma yra 3000 Eur, palūkanų norma 17, 5 %, delspinigiai 0,2 % už kiekvieną pradelstą dieną, o jei (ieškovė) ilgiau kaip 15 dienų uždelsia vykdyti mokėjimus, (atsakovas) turi teisę reikalauti, kad ji mokėtų 36% dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo negrąžinto kredito dydžio, palūkanas mokant iki visiško kredito grąžinimo dienos, nustatant kreditavimo terminą nuo 2016-01-15 iki 2025-12-15 d. ir pan.), nustatyti priverstinę hipoteką butui, esančiam ( - )Vilnius, kuriuo unikalus Nr. ( - ), atsakovo UAB „SOSCREDIT“ į.k. 302776742, naudai.

75Kitoje dalyje N. C. ieškinį (dėl 2000 Eur neturtinės žalos priteisimo) atmesti.

76Palikti galioti iki sprendimo įvykdymo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-09-21 d. taikytas laikinąsias apsaugos priemone pagal ieškovės N. C. a.k. ( - ) prašymą, t.y. buto, esančio ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), kuris priklauso UAB „SOSCREDIT“, į.k. 302776742, areštą, uždraudžiant juo disponuoti (turto arešto akto indentifikavimo kodas :20160435113).

77Priteisti iš UAB SOSCREDIT“ į.k. 302776742, ir N. C. a.k. ( - ) naudai 141 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt vieną Eur) žyminio mokesčio.

78Priteisti valstybei atsakovo UAB SOSCREDIT“ į.k. 302776742, 615 Eur (šešis šimtus penkiolika) žyminio mokesčio, procesinių dokumentų įteikimo išlaidas – 11,22 Eur (vienuolika Eur 22 ct). Šios sumos turi būti įmokėtos Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

79Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2017 m. 03 mėn. 28 d.... 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 3. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 4. dalyvaujant atsakovės dalyvaujant ieškovės N. C.... 5. atsakovo UAB „SOSCREDIT“ atstovui advokatui T. V.,... 6. trečiajam asmeniui notarui M. K.... 7. teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės 8. ieškovė N. C., a. k. ( - )... 9. Ieškovė reikalavimą grindžia šiomis aplinkybėmis: šalys 2015-12-10 d.... 10. Ieškovė teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad ji ketino iš UAB... 11. Atsakovas UAB „SOSCREDIT“, į.k. 302776742,... 12. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas procesiniame dokumente - atsiliepime į... 13. Buto pardavimas su teise jį išpirkti, buvo esminė atsakovo nurodyta sąlyga... 14. Pagal CK 1.90 str. 1 d. dėl suklydimo sudarytą sandorį teismas gali... 15. Byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad buvo panaudota apgaulė, ir kad... 16. Tretysis asmuo Vilniaus m. 19-ojo notarų biuro notaras M.... 17. Atsakovas UAB „SOSCREDIT“, į.k. 302776742, pateikė teismui... 18. Savo reikalavimą atsakovas grindžia šiomis aplinkybėmis: atsakovė Sutartį... 19. Ieškovė N. C., a. k. ( - ) su... 20. Tretieji asmenys UAB „Ultra Trade“ į.k. 302769712, UAB „Delta nova“... 21. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovei N. C. iki... 23. Pagal valstybės įmonės „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro... 24. Šalių paaiškinimais bei bylos duomenimis nustatyta, kad 2015-11-31 d.... 25. 2015-12-10 d. šalys sudarė buto, esančio ( - )Vilniuje, pirkimo-pardavimo... 26. Turto išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - )bendrųjų sąlygų 2.1 p. šalys... 27. Turto išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - )specialiųjų sąlygų... 28. Kaip jau minėta, siekiant užtikrinti paskolinamų pinigų (3000 Eur)... 29. Teismas, svarstydamas ieškovės reikalavimus, atsižvelgia į tai, kad... 30. Byloje nėra ginčo, kad ieškovė yra priskiriama prie vartotojų,... 31. Taigi, vartotojas yra ekonomiškai silpnesnė ginčo sutarties šalis, todėl... 32. Ieškovai ieškinio pagrindą grindžia LR CK 1.87 str. 1 d., pagal kurią... 33. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad sandoris yra asmens... 34. Taip pat teismų praktikoje yra nurodyta, kad sudarytas sandoris gali būti... 35. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sandoris... 36. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė teigė, kad ji tik norėjo pasiskolinti... 37. Teismas visiškai sutinka su ieškovės ir jos atstovės argumentais, kad 38. LR 1.90 str., pagal kurį iš esmės suklydus sudarytas sandoris gali būti... 39. Nagrinėjant ir kitas civilines bylas, susijusias su sandorių, sudarytų... 40. Atsakovo atstovas bei tretysis asmuo notaras M. K.... 41. Visų pirma, teismas, atsižvelgiant į šalių teisę laisvai sudaryti... 42. Lietuvos CK 6.193 str. 1 d. numato, kad sutartys turi būti aiškinamos... 43. LR CK 1.137 str. 2 d. numato, kad įgyvendindami savo teises ir vykdydami... 44. LR CK 6.189 str. 1 d. numato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos... 45. Teismo vertinimu, byloje nesurinkta įrodymų, kad ieškovė ketino savo... 46. Atsakovas bei tretysis asmuo nepateikė nei vieno racionalaus argumento dėl... 47. Be to, teismas pažymi, kad ieškovės ginčytini sandoriai sudaryti išimtinai... 48. Taip, 2015-12-10 d. pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos šalių dėl buto,... 49. Nuosavybės teisė į ginčo butą perėjo atsakovui nuo pirkimo-pardavimo... 50. Sutarties 2.3. p. numatė, kad galutinis atsiskaitymas pagal sutartį... 51. Sutarties 3.2. p. numatyta, kad nuo sutarties pasirašymo ir patvirtinimo... 52. Sutarties 3.3. p. leidžia pirkėjui (atsakovui) po turto kainos sumokėjimo... 53. Teismas pažymi, kad pagal LR CK 6.193 str. 4 d. kai abejojama dėl sutarties... 54. Nors tretysis asmuo notaras M. K. ir nurodė, kad nebūtų... 55. Tokiu būdu, ieškovės tikra valia buvo sudaryti paskolos sutartį dėl 3000... 56. Dėl to, teismas atsižvelgiant į sprendime aptartus motyvus, ginčo sandorių... 57. Taikant restituciją konkrečiu atveju, turi būti įvertinama įstatyme... 58. Kaip jau minėta, LR CK 1.87 str. 1 d. numato, kad jeigu sandoris sudarytas... 59. LR CPK 6,872 str. 1 d. nuostatos suponuoja tai, kad sutartinę prievolę į... 60. UAB „SOSCREDIT“ reikalavimas, kad paskolos/kredito suteikimas būtų... 61. Pagal LR CK 4.170 str. –hipoteka yra esamo ir būsimo skolinio... 62. Taigi, yra visi pagrindai, numatyti įstatyme, nustatyti priverstinę hipoteką... 63. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2000 Eur neturtinės žalos... 64. Teismų praktikoje laikoma, kad nustatant neturtinės žalos dydį, svarbu... 65. Remiantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos... 66. Ieškovė byloje sumokėjo 141 žyminio mokesčio. Vilniaus miesto apylinkės... 67. Ieškovė kitų bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų teismui... 68. Iki sprendimo įvykdymo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-09-21 d.... 69. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 11,22 Eur,... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos CPK 270 str.,-... 71. ieškinį patenkinti iš dalies, priešieškinį atmesti.... 72. Pripažinti 2015-12-10 d. pirkimo - pardavimo sutartį, sudarytą UAB... 73. Pripažinti 2015-12-10 išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą UAB... 74. Nustatyti, kad UAB SOSCREDIT“ į.k. 302776742, ir N. C.... 75. Kitoje dalyje N. C. ieškinį (dėl 2000 Eur neturtinės... 76. Palikti galioti iki sprendimo įvykdymo dienos Vilniaus miesto apylinkės... 77. Priteisti iš UAB SOSCREDIT“ į.k. 302776742, ir N. C.... 78. Priteisti valstybei atsakovo UAB SOSCREDIT“ į.k. 302776742, 615 Eur (šešis... 79. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per...