Byla e2-1318-553/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutarties

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą išaiškinti Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1318-553/2019 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutarties,

Nustatė

31.

4Pareiškėja UAB „Čelta“ (toliau – ir pareiškėja) 2019 m. liepos 22 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Prašymą atnaujinti procesą grindė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu – dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu.

52.

6Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti CPK 374 straipsnio pagrindu, konstatuodamas, kad pareiškėja pateikė pakartotinį prašymą tuo pačiu pagrindu.

73.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartį paliko nepakeistą.

94.

10Lietuvos apeliaciniame teisme 2019 m. gruodžio 18 d. gautas pareiškėjos prašymas patikslinti „gal ne taip suprasta, tačiau procesas neatnaujintas, paliekama galioti kredito sutartis, kai neįvykdyta nė viena sutarties sąlyga, o parametras, kuriuo ir apsakytos sąlygos, nustatytas nauju būdu, įtvirtintas naujas turto atitikties pinigine išraiška (rinkos vertė) nustatymo būdas, kredito sutarties (Nr. 031-93418) sąlygos pagrindu“. Nurodo, kad nors pateikta ir išnagrinėta daugybė prašymų dėl proceso atnaujinimo, tačiau nė vienas teismas nepasisakė dėl reikalavimų pagrindiniam sutarties parametrui, jo įvykdymo, taip pat dėl kredito sutarties sąlygų įvykdymo. Prašymas netenkinamas.

115.

12Nors civilinio proceso normos nenumato tokio instituto kaip teismo procesinio sprendimo patikslinimas, tačiau iš pareiškėjos pateikto procesinio dokumento pobūdžio darytina išvada, kad pareiškėjas iš esmės prašo procesinio sprendimo – Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutarties, išaiškinimo.

136.

14CPK 278 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Pagal to paties straipsnio 2 dalį sprendimą išaiškinti leidžiama, jeigu jis dar neįvykdytas, taip pat jeigu nepasibaigė terminas, per kurį sprendimas gali būti priverstinai įvykdytas, ar šis terminas neatnaujintas.

157.

16Aiškindamas ir taikydamas CPK 278 straipsnyje įtvirtintas teisės normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad nuostata, jog aiškinant neturi būti keičiamas sprendimo turinys, be kita ko, reiškia, kad aiškindamas savo sprendimą teismas negali jo turinio aiškinti taip, jog būtų pakeista jo prasmė, be kita ko, prasminė elementų, sudarančių sprendimo turinį, visuma, argumentai, motyvai, kuriais remiantis priimtas sprendimas, taip pat kad jį priėmęs teismas negali aiškinti to, ko jis toje civilinėje byloje netyrė ir nekonstatavo. Teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būti tinkamai įvykdomas. Dėl to siekiant tinkamo įsiteisėjusio teismo sprendimo (nutarties) įvykdymo šis sprendimas (nutartis) gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas (nutartis). Teismo sprendimo (nutarties) neaiškumas neapima teismo motyvų platesnio atskleidimo ar argumentų parinkimo motyvų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-325-313/2019).

178.

18Aiškinant CPK 278 straipsnio 1 dalies nuostatas, reikšmingi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d. ir 2006 m. kovo 28 d. nutarimai, kuriuose Konstitucinis Teismas konstatavo, kad teismo baigiamajame akte turi būti išdėstyti visi argumentai, kuriais jis grindžiamas, jie negali būti teismo išdėstomi po oficialaus teismo baigiamojo akto paskelbimo; oficialiai paskelbęs teismo baigiamąjį aktą, teismas negali keisti ar kitaip koreguoti savo argumentų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72-686/2016, 2019 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-325-313/2019).

199.

20Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi, išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo, teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, pripažino, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliko ją nepakeistą. Taigi, 2019 m. gruodžio 17 d. nutartimi, kurią ir prašoma išaiškinti, dalyvaujantiems byloje asmenims nebuvo nustatyti jokie nurodymai, patvarkymai ar įpareigojimai.

2110.

22Iš pirmiau minėto teisinio reglamentavimo matyti, kad teismo procesinis sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai suformuluota sprendimo (nutarties) rezoliucinė dalis ir todėl nėra visiškai aišku, kaip sprendimas (nutartis) turi būti vykdomas. Šiuo atveju 2019 m. gruodžio 17 d. nutarties rezoliucinė dalis yra aiški, suprantama ir nereikalaujanti papildomo išaiškinimo. Be to, nei pirmosios instancijos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartis, nei apeliacinės instancijos teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartis vykdymo procese nebus vykdoma, todėl jos aiškinti nėra poreikio.

2311.

24Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pareiškėjo prašymas netenkinamas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartį išaiškinti atsisakoma (CPK 278 straipsnis)

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 278 straipsniu,

Nutarė

26Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymo dėl nutarties išaiškinimo netenkinti – Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 17 d. nutartį atsisakyti išaiškinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai