Byla e2-1318-553/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, Š. Č., A. K. Č., L. M. Č., A. Č. ir R. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., A. V., R. Š., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui Snoras, uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ ir uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai PZU Lietuva dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo; tretieji asmenys Jurbarko rajono 2-ojo notarų biuro notaras A. G. ir Tauragės rajono 3-ojo notarų biuro notarė V. J.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo pagrįstumo.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 atmetė ieškovų UAB „Čelta“, Š. Č., A. K. Č., L. M. Č., A. Č. ir R. Č. ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir žalos atlyginimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimą paliko nepakeistą.

83.

9Pareiškėja UAB „Čelta“ (toliau – ir pareiškėja) 2019 m. liepos 22 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Prašymą atnaujinti procesą grindė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu – dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėja kaip naują esminę aplinkybę nurodo tai, kad kredito sutarties pagrindinis parametras (turto atitiktis pinigine išraiška – rinkos vertė), kurio dydis apibrėžtas palyginamąja verte, kai toks vertės nustatymas reglamentuotas turto vertinimo teisės aktais, tačiau nustatyta, kad turto vertė buvo įrašyta, remiantis kredito sutarties sąlygos pagrindu.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti bei netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

135.

14Teismas Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad pareiškėja 40 kartą kreipiasi į teismą, prašydama atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Teismas, įvertinęs pareiškėjos prašymuose atnaujinti procesą įvardytus pagrindus, sprendė, kad pareiškėja remiasi analogiškomis aplinkybėmis, susijusiomis su 2007 m. gegužės 28 d., 2008 m. sausio 31 d. turo vertinimo ataskaitomis, netinkamai atliktu žemės sklypo vertinimu, neteisingai nustatyta verte, suklydimu dėl tikrosios turto vertės, kredito sutarties pripažinimu galiojančia. Šias aplinkybes proceso atnaujinimo klausimą nagrinėję teismai ne kartą įvertino ir dėl jų pasisakė. Šiuo atveju pareiškėja, kaip pagrindą atnaujinti procesą, nurodė jai naujai paaiškėjusią aplinkybę, kad turto vertė nustatyta sutartyje įrašytos sąlygos pagrindu, nors turto vertės nustatymas reglamentuotas teisės aktais. Teismas vertino, kad pareiškėja prašymą atnaujinti procesą papildė naujais argumentais, kurie nėra laikytini naujais įrodymais, galinčiais patvirtinti, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Teismas, atsižvelgdamas į CPK 374 straipsnyje įtvirtintą apribojimą, pagal kurį pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu negalimas, sprendė, kad pareiškėja prašo atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu – pareiškėjos nurodytos kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės jau buvo nurodytos ankstesniuose prašymuose, dėl jų priimti teismo procesiniai sprendimai, kurių dalis įsiteisėję. Tokiu būdu teismas pareiškėjos prašymą atsisakė priimti.

15III. Atskirojo skundo argumentai

166.

17Pareiškėja (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartį panaikinti, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

186.1.

19Skundžiama nutartis yra be motyvų, prašymas dėl proceso atnaujinimo iš viso nenagrinėtas, todėl neatskleista bylos esmė. Teismas nepagrįstai atsisakė priimti prašymą dėl kartotinumo, nes joks teismas nebuvo pasisakęs dėl 2008 m. sausio 31 d. vertinime įrašytos turto vertės.

206.2.

21Teismas nepagrįstai negalinčio būti veiksmo, kaip turto vertės nustatymo kredito sutarties sąlygos pagrindu, įvykdymą/atlikimą sutapatina su kitomis analogiškomis aplinkybėmis, susijusiomis su turto vertinimo veiksmais, todėl nepagrįstai sprendė, kad apeliantės nurodomos naujos aplinkybės nėra laikytinos naujais įrodymais.

226.3.

23Teismo išvada, kad aplinkybė, susijusi su negalinčio būti veiksmo atlikimu, yra analogiška aplinkybei dėl turto vertinimo, vadovaujantis įstatymu, yra iš esmės neteisinga, nes sutapatinta veiksmas, kurio nei buvo, nei galėjo būti, su realiu veiksmu, kuris buvo / galėjo būti.

246.4.

25Turto vertė yra turto atitiktis pinigine išraiška, kurios nustatymas reglamentuotas įstatymu, vertė turi būti konkreti ir vienintelė nustatymo metu, o ne nustatyta 2008 m. sausio 31 d. kaip būsima bei nepagrįstai per didelė, palyginus su kaina. Teismas rėmėsi 2008 m sausio 31 d. vertinimu, kuriuo nenustatyta jokia reali rinkos vertė, o 2007 m. gegužės 28 d. vertinimas nebuvo naudotas kreditavimui.

266.5.

27Vertinant proceso atnaujinimo pagrindus, svarbu yra tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnį, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnį, CPK 6 straipsnį pagrindinė teismo funkcija yra teisingai išspręsti šalių ginčą. Esminė šio reikalavimo įgyvendinimo sąlyga – teisingai nustatytos ir ištirtos bylos aplinkybės, tinkamai taikytos teisės normos. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra nurodęs, kad proceso atnaujinimo pagrindai teismų turi būti taikomi neformaliai bei laikantis teisinio apibrėžtumo principo.

286.6.

29Teisingai išspręsti šalių ginčą galima tik apklausus kredito ekspertę ir bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka. Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

317.

32CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

338.

34Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliantės prašymą atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Taigi, apeliacine tvarka nagrinėtinas tik procesinio pobūdžio klausimas, t. y. ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti nagrinėti apeliantės paduotą prašymą dėl proceso atnaujinimo. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju yra sprendžiamas tik prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimas, šioje proceso stadijoje apeliacine tvarka nenagrinėtinos apeliantės nurodomos aplinkybės, kurių pagrindu yra prašoma atnaujinti procesą. Pažymėtina, kad apeliantės nurodomi procesiniai prašymai – bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, apklausti kredito ekspertę S. V., R. Š. bei pardavėjus nagrinėtini tik išsprendus apeliantės paduoto prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, t. y. prašymą priėmus. Dėl absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų

359.

36Apeliantės teigimu, skundžiama nutartis neteisėta, nes yra be motyvų, o prašymas dėl proceso atnaujinimo iš viso nenagrinėtas.

3710.

38CPK 329 straipsnio 1 dalies 4 punktas absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįsta atvejus, kai sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo (nutarties) nepakankamas motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298-687/2015, 2017 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215-915/2017 ir kt.).

3911.

40Skundžiamos nutarties motyvuojamoji dalis patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas aiškiai išdėstė motyvus, kuriais remiantis sprendė, jog nėra pagrindo priimti apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo. Kaip pirmiau minėta, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi sprendė tik procesinio pobūdžio klausimą, t. y. klausimą dėl prašymo atnaujinti procesą priėmimo (CPK 370 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad tik priėmus prašymą atnaujinti procesą, išnagrinėjus prašymo atnaujinti procesą klausimą bei nustačius, kad prašymas paduotas nepraleidus CPK 368 straipsnyje nurodyto terminio ir kad jis yra pagrįstas 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, teismas nutartimi atnaujina procesą ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą arba nutartimi procesą atnaujinti atsisako, jeigu konstatuoja, kad yra pirmiau nurodyti trūkumai (CPK 370 straipsnio 3 dalis). Iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad apeliantė iš esmės nesutinka su teismo padarytomis išvadomis, tačiau tai nesudaro CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyto absoliutaus nutarties negaliojimo pagrindo.

4112.

42Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo, numatyto CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nenustatė ir kitų CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Dėl bylos žodinio nagrinėjimo

4313.

44Apeliantė atskirajame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

4514.

46CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia tokio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė ją konstatuoti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

4715.

48Nors apeliantė atskirajame skunde pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau iš esmės tokio savo prašymo nepagrindė – apeliantė nenurodė aplinkybių, sudarančių pagrindą vertinti, kad byla negalės būti tinkamai ir išsamiai išnagrinėta rašytinio proceso tvarka. Teismo vertinimu, šiuo atveju neiškilo būtinybė nagrinėti bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka, nes byloje pakanka duomenų tam, kad būtų galima įvertinti skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Dėl šios priežasties apeliantės prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkinamas. Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo

4916.

50Apeliantė 2019 m. gruodžio 11 d. ir 2019 m. gruodžio 16 d. pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kuriuos apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti. Visų pirma, pateiktais rašytiniais paaiškinimais apeliantė papildomai nurodo aplinkybes, susijusias su nagrinėjamu ginču, t. y. iš esmės papildo savo atskirąjį skundą, praplečia jame nurodomus argumentus, o tai pasibaigus skundo padavimo terminui yra draudžiama (CPK 323 straipsnis, 335 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Antra, apeliantė pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nepateikė jokių argumentų, kodėl jų negalėjo nurodyti atskirajame skunde ir / ar pateikti jų laiku, t. y. per skundžiamos nutarties apskundimo terminą. Dėl prašymo atnaujinti procesą priėmimo

5117.

52Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 374 straipsnio pagrindu, konstatavęs, kad apeliantė pateikė pakartotinį prašymą atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu, dėl kurio jau yra priimti teismo procesiniai sprendimai. Nors apeliantė ir nesutinka su skundžiama nutartimi, tačiau apeliacinės instancijos teismas priešingai išvadai pagrindo nenustatė.

5318.

54CPK 365 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. CPK 374 straipsnyje nustatyti apribojimai pateikti pakartotinį prašymą dėl proceso atnaujinimo. Šiame straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Aiškindamas CPK 374 straipsnio nuostatą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad ja, be kita ko, yra siekiama užtikrinti teismų sprendimų ir jais nustatytų ar patvirtintų teisinių santykių stabilumą, užtikrinti, kad būtų išvengta piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, bet skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais asmuo grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei asmuo grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Tuo atveju, jei kaip naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė nurodoma iš esmės tapati anksčiau nurodytai aplinkybei, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018).

5519.

56Apeliantė prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu, jog procesas gali būti atnaujinamas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis apeliantė daugiau kaip 55 kartus kreipėsi į teismą minėtu pagrindu atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, todėl vertinant, ar 2019 m. liepos 22 d. apeliantės prašymas atnaujinti procesą nėra tapatus, esminę reikšmę turi ne prašyme panaudotos skirtingos žodinės konstrukcijos, papildomi ar išsamesni motyvai, bet nurodytų faktinių aplinkybių esmė ir jų turinys.

5720.

58Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, kad apeliantė 2019 m. liepos 22 d. pateiktame prašyme atnaujinti procesą remiasi iš esmės analogiškomis aplinkybėmis, susijusiomis su prašyme nurodytomis 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turo vertinimo ataskaitomis bei, jos nuomone, netinkamai atliktu žemės sklypo vertinimu, neteisingai nustatyta verte, suklydimu dėl tikrosios turto vertės, kredito sutarties pripažinimu galiojančia. Šias aplinkybes proceso atnaujinimo klausimą nagrinėję teismai ne kartą įvertino ir dėl jų pasisakė, pavyzdžiui įsiteisėjusiomis Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d., 2018 m. gegužės 18 d., 2018 m. rugpjūčio 7 d., 2019 m. birželio 20 d., 2019 m. liepos 1 d., 2019 m. liepos 5 d. nutartimis, taip pat šiuo klausimu pastaruoju metu yra pasisakęs ir Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. lapkričio 14 d. bei 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimis. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad apeliantė su prašymu dėl proceso atnaujinimo minėtu teisiniu pagrindu bei iš esmės tapačiomis faktinėmis aplinkybėmis jau buvo pasikreipusi į teismą. Pažymėtina, kad prašymo aplinkybių dėstymo tvarka, jų kitoks interpretavimas savaime nereiškia, kad jos gali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis ir / arba, kad paduotas prašymas dėl proceso atnaujinimo nėra tapatus jau anksčiau pateiktiems prašymams, dėl kurių teismas jau yra pasisakęs. Tokiu būdu pagrįsti pirmosios instancijos teismo argumentai, kad pareiškėjos prašyme nurodytų aplinkybių, papildytų naujais argumentais, nėra pagrindo vertinti kaip naujus įrodymus, galinčius patvirtinti esminių naujų aplinkybių paaiškėjimą.

5921.

60Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju apeliantė teikia pakartotinį prašymą atnaujinti procesą tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu, t. y. dėl tų pačių anksčiau proceso atnaujinimo klausimą jau nagrinėjusių teismo įvertintų aplinkybių, sprendžiama, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2019 m. liepos 22 d. apeliantės prašymą atnaujinti procesą atsisakė priimti CPK 374 straipsnio pagrindu. Dėl bylos procesinės baigties

6122.

62Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino sprendžiamo klausimo aplinkybes ir teisingai taikė civilinio proceso teisės normas, todėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6323.

64Prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakius priimti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino apeliantės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundžiamą nutartį palikus nepakeistą, minėto prašymo nėra pagrindo tenkinti ir apeliacinės instancijos teisme.

65Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

66Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

67Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo priimti prašymą dėl proceso... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu civilinėje... 8. 3.... 9. Pareiškėja UAB „Čelta“ (toliau – ir pareiškėja) 2019 m. liepos 22 d.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi pareiškėjos... 13. 5.... 14. Teismas Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė,... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. 6.... 17. Pareiškėja (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 18. 6.1.... 19. Skundžiama nutartis yra be motyvų, prašymas dėl proceso atnaujinimo iš... 20. 6.2.... 21. Teismas nepagrįstai negalinčio būti veiksmo, kaip turto vertės nustatymo... 22. 6.3.... 23. Teismo išvada, kad aplinkybė, susijusi su negalinčio būti veiksmo atlikimu,... 24. 6.4.... 25. Turto vertė yra turto atitiktis pinigine išraiška, kurios nustatymas... 26. 6.5.... 27. Vertinant proceso atnaujinimo pagrindus, svarbu yra tai, kad pagal Lietuvos... 28. 6.6.... 29. Teisingai išspręsti šalių ginčą galima tik apklausus kredito ekspertę ir... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 7.... 32. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 33. 8.... 34. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 35. 9.... 36. Apeliantės teigimu, skundžiama nutartis neteisėta, nes yra be motyvų, o... 37. 10.... 38. CPK 329 straipsnio 1 dalies 4 punktas absoliučiu sprendimo negaliojimo... 39. 11.... 40. Skundžiamos nutarties motyvuojamoji dalis patvirtina, kad pirmosios... 41. 12.... 42. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra... 43. 13.... 44. Apeliantė atskirajame skunde prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 45. 14.... 46. CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 47. 15.... 48. Nors apeliantė atskirajame skunde pareiškė prašymą bylą nagrinėti... 49. 16.... 50. Apeliantė 2019 m. gruodžio 11 d. ir 2019 m. gruodžio 16 d. pateikė... 51. 17.... 52. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti... 53. 18.... 54. CPK 365 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 55. 19.... 56. Apeliantė prašymą atnaujinti procesą grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies... 57. 20.... 58. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 59. 21.... 60. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju apeliantė teikia pakartotinį... 61. 22.... 62. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 63. 23.... 64. Prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakius priimti, pirmosios instancijos... 65. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 66. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 5 d. nutartį palikti... 67. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymo dėl...