Byla e2-111-790/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 16 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., A. V., R. Š., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“, uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“, uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Jurbarko rajono 2 notarų biuro notaras A. G., Tauragės rajono 3 notarų biuro notarė V. J.,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui „Snoras“ (teisių perėmėja UAB „Baltijos kredito sprendimai“), UAB „Verslavita“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Taurų spalvos“, notarui A. G. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl suklydimo, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-657-798/2016 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

72.

8Pareiškėja UAB „Čelta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti procesą Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Pareiškėja nurodo sužinojusi naują aplinkybę, kad prašoma atnaujinti civilinė byla galimai buvo sufabrikuota siekiant pateisinti banko ir pardavėjų apgaulę. Nagrinėdamas bylą teismas nevertino, kad nebuvo įvykdytos dvi esminės kredito sutarties sąlygos – kreditas suteiktas įkeitus žemės sklypą, kurio vertė realiai nebuvo nustatyta, nors pagal sutartį ji turėjo būti ne mažesnė nei 3 000 000 Lt; sutartis pakeista be kredito gavėjos žinios. Byla buvo išnagrinėta jos nesupratus, nebuvo atskleista banko apgaulė, tačiau priešingai, remiantis sąlygomis, nesusijusiomis su kreditavimu, buvo nustatyta, kad kredito gavėjas buvo neatidus.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 16 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.

134.

14Teismas nurodė, kad pareiškėja jau daugiau nei 20 kartų reiškė teismui prašymus atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Šis prašymas, kaip ir ankstesni pareiškėjos prašymai, yra grindžiamas iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su 2007 m. gegužės 28 d. ir 2008 m. sausio 31 d. turto vertinimo ataskaitomis, netinkamai atliktu žemės sklypo vertinimu, neteisingai nustatyta žemės sklypo verte, sutarties sąlygų vertinimu ir jų neatskleidimu. Atsižvelgdamas į tai, teismas atsisakė priimti prašymą, kaip pateiktą pakartotinai.

15III.

16Atskirojo skundo argumentai

175.

18Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 16 d. nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui arba išnagrinėti bylą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

195.1.

20Pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo nėra pakartotinis. Teismas atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo nesupratęs bylos ir pateikto prašymo esmės. Teismas išvardino sąrašą nutarčių, tačiau nenurodė konkrečios nutarties, kurioje būtų aiškiai išreikšta, kad kredito sutarties sąlygos buvo įvykdytos. Tai reiškia, kad tokie faktai nėra nustatyti.

215.2.

22Kredito sutartis negali galioti, nes nėra įvykdytos visos kreditavimo sąlygos, t. y. kreditavimo tikslas (turto rinkos vertė turi būti ne mažesnė nei 3 000 000 Lt); įstatyminė nuostata, kad sutartyje nėra jos šalims nežinomų ar pakeistų duomenų; nenustatytas pagrindinis sutarties parametras – nėra parengta turto vertinimo ataskaita, atitinkanti Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme išdėstytus reikalavimus.

235.3.

24Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą teismas neturėjo pagrindo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktais.

256.

26Pareiškėja pateikė apeliacinės instancijos teismui pareiškimą, kuriame prašė ginčą išnagrinėti iš esmės. Pareiškėja nurodė, kad teismai iki šiol nėra pateikę savo vertinimo dėl to, kad nei viena iš ginčijamos kredito sutarties sąlygų nėra įvykdyta ir dėl to, kad turto vertinimo ataskaita neatitiko reikalavimų.

27Teismas

konstatuoja:

28IV.

29Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

307.

31CPK 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys turi teisę duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais. Tokia teisė yra suteikiama ir nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme (CPK 302 straipsnis). Pareiškėja pateikė apeliacinės instancijos teismui pareiškimą, kuriame papildomai išdėstė, jos vertinimu, bylai reikšmingas aplinkybes, pagrindžiančias, kad byla turėtų būti išnagrinėta iš esmės. Pateiktame procesiniame dokumente yra detalizuojami atskirajame skunde išdėstyti argumentai, jo priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, todėl pareiškimas priimamas kaip pareiškėjos papildomi rašytiniai paaiškinimai.

328.

33Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

349.

35Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose nurodyti pagrindai – atsisako prašymą priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis).

3610.

37CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. liepos 4 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-1075/2018 nurodė, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą laikomas tapačiu tuo atveju, jei jis teikiamas tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu. Įstatymas nedraudžia pareiškėjui pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu teisiniu pagrindu, tačiau skirtingu faktiniu pagrindu. Faktinis pagrindas yra juridiniai faktai, kuriais pareiškėjas grindžia savo prašymą atnaujinti procesą. Jei pareiškėjas grindžia savo prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu teisiniu pagrindu, faktinis prašymo pagrindas yra naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės. Todėl jei naujame prašyme atnaujinti procesą nurodomos skirtingos naujai paaiškėjusios faktinės aplinkybės, skiriasi ir prašymo atnaujinti procesą faktinis pagrindas. Taigi, jei pakartotinis prašymas atnaujinti procesą teikiamas remiantis kitomis (ne tapačiomis) naujai paaiškėjusiomis faktinėmis aplinkybėmis, nėra pagrindo teigti, kad yra teikiamas tapatus prašymas atnaujinti procesą. Priešingai aiškinti CPK 374 straipsnį būtų nepagrįsta, nes tai reikštų, kad asmeniui yra užkertamas kelias būti išklausytam dėl tų aplinkybių, kurių teismas nenagrinėjo ir nesvarstė nagrinėdamas ankstesnį prašymą, ir tokiu būdu būtų pažeista asmens teisė į tinkamą teismo procesą. Tačiau tuo atveju, jei pareiškėjo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė yra iš esmės tapati, prašymą turi būti atsisakyta priimti kaip prieštaraujantį CPK 374 straipsnio nuostatoms.

3811.

39Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje grindžia, jos nuomone, naujai paaiškėjusia aplinkybe, kad prašoma atnaujinti civilinė byla galimai buvo sufabrikuota. Įvertinus pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo turinį, matyti, kad įrodinėdama šį savo teiginį pareiškėja remiasi, be kita ko, aplinkybėmis, susijusiomis su kredito sutarties sąlygų nekonkretumu, šių sąlygų neišpildymu, turto vertinimo ataskaitų realumu, neteisingai nustatyta turto verte, pareiškėjos suklydimu dėl turto vertės ir pan., kurios, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, jau ne kartą įvairiais aspektais buvo nagrinėtos teismų. Pareiškėjos prašymai dėl proceso atnaujinimo, grindžiami analogiškomis aplinkybėmis, buvo išnagrinėti ir atmesti, o vėliau, pareiškėjai pakartotinai teikiant tokius pačius prašymus, juos buvo atsisakyta priimti.

4012.

41Kaip minėta, šiuo atveju pareiškėja ankstesniuose prašymuose nurodytus argumentus dėl proceso atnaujinimo papildo nauju teiginiu, kad byla galimai buvo sufabrikuota siekiant pateisinti banko ir pardavėjų apgaulę, tačiau tai nesudaro pagrindo vertinti, kad prašyme nurodytos aplinkybės nėra pasikartojančios. Pareiškėjai jau ne kartą buvo išaiškinta (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-976-1112/2019, 2019 m. gruodžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1318-553/2019 ir kt.), kad vertinant, ar pateiktas prašymas atnaujinti procesą nėra tapatus, esminę reikšmę turi ne prašyme panaudotos skirtingos žodinės konstrukcijos, papildomi ar išsamesni motyvai, bet nurodytų faktinių aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu, esmė, jų turinys. Taigi, nepaisant to, kad pareiškėja kiek kitaip interpretuoja tas pačias, jau ne kartą nurodytas aplinkybes, pateikia dėl jų naujų samprotavimų ir jų pagrindu daro kitokias išvadas (pvz., nagrinėjamu atveju išvadą, kad byla buvo sufabrikuota), teismas neturi pagrindo vertinti šias aplinkybes kaip naujas.

4213.

43Esant tokioms aplinkybėms, teismas nesutinka su pareiškėjos atskirajame skunde išdėstytais argumentais, kad jos nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas nebuvo tapatus ankstesniuose prašymuose nurodytiems pagrindams. Pareiškėja šiuo atveju nenurodė jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo įvertintos nagrinėjant jos ankstesnius prašymus dėl proceso atnaujinimo, todėl, vadovaujantis CPK 374 straipsniu, prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje negalėjo būti priimtas nagrinėti.

4414.

45Pareiškėja, kaip minėta, pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad nei vienas teismas neįvertino jos pateiktų argumentų dėl kredito sutarties sąlygų neįvykdymo, todėl, jos vertinimu, apeliacinės instancijos teismas turėtų išnagrinėti ginčą iš esmės. Su tokia pareiškėjos pozicija nėra pagrindo sutikti.

4615.

47Pagal CPK išdėstytą reglamentavimą, prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas vyksta keliais etapais. Gavęs prašymą atnaujinti procesą užbaigtoje byloje, teismas, visų pirma, išsprendžia šio prašymo priėmimo klausimą, t. y. teismas nenagrinėja jo iš esmės, bet nustato, ar prašymas atitinka formalius jo turiniui ir formai keliamus reikalavimus, nustatytus CPK 369 straipsnyje, taip pat įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių prašymas negali būti priimamas nagrinėti, be kita ko, ar prašymas atnaujinti procesą nėra pateiktas pakartotinai (CPK 370 straipsnio 1 dalis). Nustatęs, kad pateiktas prašymas atitinka įstatyme keliamus reikalavimus ir jį priėmęs, teismas paskiria posėdį, kuriame išnagrinėja klausimą dėl proceso atnaujinimo ir priima sprendimą atnaujinti ar neatnaujinti proceso (CPK 370 straipsnio 2 ir 3 dalys). Tik nustatęs, kad prašymas atnaujinti procesą yra pagrįstas ir atnaujinęs procesą užbaigtoje byloje, teismas, atsižvelgdamas į nustatytus proceso atnaujinimo pagrindus ir neperžengdamas jais apibrėžtų ribų, iš naujo išnagrinėja bylą ir priima vieną iš CPK 371 straipsnio 1 dalyje nurodytų procesinių sprendimų (CPK 370 straipsnio 4 dalis).

4816.

49Nagrinėjamu atveju apeliacinio apskundimo objektu yra teismo nutartis, kuria teismas, dar pradinėje stadijoje, vertindamas, ar prašymas atitinka formalius jam keliamus reikalavimus, nustatė, kad egzistuoja aplinkybės, kliudančios jį priimti nagrinėti (teismas nustatė, kad prašymas yra teikiamas pakartotinai) ir atsisakė jį priimti. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjos atskirąjį skundą dėl minėtos teismo nutarties, turi įvertinti, ar teismo nurodytos aplinkybės, sudariusios pagrindą atsisakyti priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo, yra pagrįstos, o ne išnagrinėti prašomą atnaujinti bylą iš esmės. Pareiškėjos rašytiniuose paaiškinimuose nurodyti argumentai nepaneigia teismo išvados dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo.

5017.

51Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismas nepagrįstai atsisakymo priimti prašymą atnaujinti procesą teisiniais pagrindais nurodė CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktų nuostatas, kadangi jos taikytinos sprendžiant ieškinio, o ne prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Tačiau iš teismo nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą atsisakė priimti ir vadovaudamasis CPK 374 straipsniu kaip teikiamą pakartotinai.

5218.

53Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ginčijama nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, o atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5419.

55Teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į tai, kad daugkartinis pasikartojančių pareiškimų dėl proceso atnaujinimo pateikimas gali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesu, dėl kurio yra apsunkinamas teismo darbas. Pareiškėjai išaiškinama, kad teismas, nustatęs dalyvaujančio byloje asmens piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis).

56Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

57Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015... 7. 2.... 8. Pareiškėja UAB „Čelta“ kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 16 d. nutartimi atsisakė priimti... 13. 4.... 14. Teismas nurodė, kad pareiškėja jau daugiau nei 20 kartų reiškė teismui... 15. III.... 16. Atskirojo skundo argumentai... 17. 5.... 18. Pareiškėja UAB „Čelta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 19. 5.1.... 20. Pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo nėra pakartotinis. Teismas... 21. 5.2.... 22. Kredito sutartis negali galioti, nes nėra įvykdytos visos kreditavimo... 23. 5.3.... 24. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą teismas neturėjo... 25. 6.... 26. Pareiškėja pateikė apeliacinės instancijos teismui pareiškimą, kuriame... 27. Teismas... 28. IV.... 29. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 30. 7.... 31. CPK 42 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys turi teisę duoti teismui... 32. 8.... 33. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 34. 9.... 35. Vadovaujantis CPK 365 straipsnio 1 dalimi, bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 36. 10.... 37. CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą... 38. 11.... 39. Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje... 40. 12.... 41. Kaip minėta, šiuo atveju pareiškėja ankstesniuose prašymuose nurodytus... 42. 13.... 43. Esant tokioms aplinkybėms, teismas nesutinka su pareiškėjos atskirajame... 44. 14.... 45. Pareiškėja, kaip minėta, pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose... 46. 15.... 47. Pagal CPK išdėstytą reglamentavimą, prašymo atnaujinti procesą... 48. 16.... 49. Nagrinėjamu atveju apeliacinio apskundimo objektu yra teismo nutartis, kuria... 50. 17.... 51. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą dėl... 52. 18.... 53. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 54. 19.... 55. Teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į tai, kad daugkartinis... 56. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 57. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....