Byla 2-9286-639/2015
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. D., Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltelė“ (išieškotojas)

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė V. D., Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltelė“ (išieškotojas), ir

Nustatė

2pareiškėjas pateikė antstolei V. D. skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolės V. D. 2015-03-17 patvarkymą Nr. S-150003647 vykdomojoje byloje Nr. 0004/14/01509 dėl turto vertės nustatymo ir turto realizavimo varžytinėse. Nurodo, kad 2015-03-17 patvarkymu antstolė nustatė turto: 5.19 kv.m. ploto negyvenamosios patalpos – valčių garažo esančio adresu Žūklės g.1A K1-13, Klaipėda vertę – 1000,00 Eur, 2015-03-26 pareiškėjas pateikė prieštaravimus dėl turto vertės nustatymo. 2015-05-07 patvarkymu antstolė pavedė turto vertinimus atlikti UAB „Memelhaus“. Nepriklausomų ekspertų vertinimų pareiškėjui nepateikė. Pareiškėjas nurodė, kad jis yra statybininkas, todėl jo darbas sezoninis, šiuo metu gauna išankstinės senatvės pensijos išmokas. Ieško darbo, taigi nesislapsto nuo prievolės grąžinti skolą ir kai tik gaus darbo skolą grąžins, kaip gali skolą grąžinti ir dabar per VSDFV Klaipėdos skyrių (išskaičiuoti iš pensijos). Tačiau nepaisant to, kad jis turi (turės) pajamų, antstolė priėmė patvarkymą realizuoti (parduoti) jam labai svarbu turtą (valties garažą) iš varžytinių, be to už labai mažą kainą.

3Antstolė 2015-06-02 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad CPK suteikia įgaliojimus antstoliui įkainuoti turtą, todėl antstolis, įkainavo areštuotą iš viešųjų varžytynių parduotiną turtą bei nustatyta tvarka su nustatyta turto verte supažindino pareiškėją. Pateikdamas prašymą nustatyti parduotino iš varžytinių turto vertę didesne nei 1000,00 Eur, skolininkas nepateikė jokios objektyvios informacijos pagrindžiančios jo teiginius, o apsiribojo vien tik deklaratyviais teiginiais, skolininkas teigia, kad kaina yra per maža, bet nepateikia jokių tai patvirtinančių duomenų ir net nenurodo kokia ji galėtų būti. Pareiškėjas reiškia prieštaravimus dėl antstolės nustatytos turto kainos, tačiau pareiškęs prieštaravimus nesiima jokių veiksmų parduotino turto rinkos kainai nustatyti, t.y. neįmoka piniginių lėšų skirtų ekspertui apmokėti, tik teigia, kad antstolė elgiasi neteisėtai.

4Skundas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus byloje dalyvaujantiems asmenims (LR CPK 153 str., 510 str.).

5Suinteresuotas asmuo atsiliepimo nepateikė.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu, neturi apsiriboti vien formaliu antstolių veiksmų teisėtumo patikrinimu, bet turi išsiaiškinti ir nustatyti faktines aplinkybes, teisiškai įvertinti antstolio veiklą reglamentuojančių įstatymų jam paskirtas pareigas (veikimą ar neveikimą) ir pasisakyti, ar antstolis pažeidė jo veiklą vykdant sprendimą reglamentuojančias teisės normas. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. R. skundą dėl antstolio veiksmų, byla Nr. 3K-3-75/2007).

8Dėl turto vertės nustatymo

9Vykdomosios bylos Nr. 0004/13/01892 duomenimis nustatyta, kad antstolė vykdo Klaipėdos m. apylinkės teismo 2014-09-22 išduotą vykdomąjį dokumentą – Vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr.2-226-642/2014 dėl 1123,25 Eur. ( 3878,37 Lt) skolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo 1123,25 Eur išieškojimo ir 1136,46 Eur. bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko V. S. išieškotojo Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“ naudai.

102015-03-17 patvarkymu Nr. S-150003647 dėl turto vertės nustatymo ir turto realizavimo varžytinėse, nustatyta V. S., priklausančio turto: 5.19 kv.m. ploto negyvenamosios patalpos – valčių garažo, esančio adresu ( - ), rinkos kaina – 1000,00 Eur. 2015-03-26 antstolės kontoroje gauti skolininko V. S. prieštaravimai dėl nekilnojamojo turto įkainojimo. 2015-05-07 patvarkymu antstolė nesulaukus, kol skolininkas pristatys turto vertinimo ekspertizę, skyrė nepriklausomą turto vertintoją UAB „Memelhaus, šiandieninei turto vertei nustatyti ir įpareigojo skolininką A. S. į antstolės depozitinę sąskaitą įmokėti reikalingą sumą ekspertizės kaštams padengti, t.y. 100,00 Eur.

11Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai.

12Pažymėtina, kad viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pakeitimu prieš savininko valią. Tinkamas turto kainos nustatymas yra susijęs tiek su skolininko (užtikrina, kad turtas nebūtų parduodamas nepagrįstai jį nuvertinant), tiek su kreditoriaus teisių apsauga (garantuojama, kad teismo sprendimas bus įvykdytas operatyviai ir efektyviai). Kadangi priverstine tvarka turtą parduoda ne savininkas, o specialus įstatymo įgaliotas asmuo – antstolis, tai pirkėjas ir turto savininkas neturi galimybės tartis dėl parduodamo daikto kainos. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos Civilinio proceso kodekso 681 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad skolininko turtas turi būti įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę.

13Pareiškėjas nesutinka iš varžytinių parduodamo turto kainos nustatymu.

14Vykdymo stadijoje įgyvendinamos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini, atliekant visus vykdymo veiksmus, taip pat ir įkainojant areštuotą turtą pagal CPK 681 str.(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-04-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Lietuvos Respublikos CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklėse reikalaujama, kad skolininko turtas būtų įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. Taigi pagal įstatymą vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. P. T. rinkos kaina – tai reliatyvus turto rinkos vertės patvirtinimas konkrečiame sandoryje; rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių turtą parduoti ir norinčių turtą pirkti asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių bei interesų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-05-28 nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-211/2007; 2008-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009-04-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; kt.). Proporcingumo ir interesų derinimo principų laikymąsi turto vertės nustatymo stadijoje užtikrina ir galimybė išieškotojui bei skolininkui išsakyti savo nuomonę dėl įkainojamo turto vertės bei antstolio pareiga į ją atsižvelgti.

15Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti aktyviems ir patiems domėtis vykdymo eiga ir sąžiningai naudotis įstatymo suteiktomis teisėmis bei pareigomis, skolininkas ar jo atstovas privalo bendradarbiauti su antstoliu ir aktyviai padėti jam greitai ir tinkamai įvykdyti sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 393 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartis byloje A. L. ir kt. v. antstolė D. M., bylos Nr. 3K-3-379/2005; 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje D. R. v. A. D. ir antstolis D. B., bylos Nr. 3K-3-79/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis byloje antstolis A. S., S. M. turistine įmonė „ Vilnis“, bylos Nr. 3K-7-1/2007).

16Pareiškėjas reiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto kainos, tačiau pareiškęs prieštaravimus nesiima jokių veiksmų parduotino turto rinkos kainai nustatyti, t.y. neįmoka piniginių lėšų skirtų ekspertui apmokėti, nepateikia kitų ekspertų išvadų, tik teigia, kad antstolė elgiasi neteisėtai. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog antstolė, laikydamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytų teisės normų, atliko visus veiksmus, susijusius su pareiškėjo turto vertės nustatymu, maksimaliai siekė apsaugoti tiek išieškotojo, tiek skolininkų interesus, siekė išlaikyti šių interesų pusiausvyrą, todėl nėra pagrindo pripažinti antstolės veiksmus neteisėtais. Taigi pareiškėjas (skolininkas) siekdamas nustatyti tinkamą areštuoto turto vertę, turi sumokėti įmoką, skirtų ekspertui apmokėti.

17Dėl turto realizavimo varžytinėse

18Teismas pažymi, kad bylos dėl antstolių veiksmų apskundimo nagrinėjamos ypatingąja teisena ( CPK 510-513 str.). Nagrinėjantis bylą šio Civilinio proceso kodekso V dalyje nustatyta tvarka teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės (CPK 443 str. 8 d.). Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios, šiose bylose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009; 2005 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-29/2010). Taigi nagrinėdamas skundą dėl antstolio veiksmų teismas, gali analizuoti ir vertinti ir tas bylos aplinkybes dėl, kurių nepasisakoma pareiškėjo skunde.

19Jau minėta, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Teismas taip pat pažymi, kad antstolis vykdymo procese privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Vadovaujantis CPK 624 straipsnio 3 dalimi, vienu metu gali būti taikomos kelios priverstinio vykdymo priemonės. Antstolis privalo laikytis išieškojimo iš skolininko fizinio asmens turto eilės (CPK 664 str.). Taigi pirmiausia išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio, stipendijos ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto, o to nesant, išieškojimas nukreipiamas į skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą (CPK 664 str.). Iš paskesnės eilės turto gali būti išieškoma tik tuo atveju, jeigu nėra antstoliui žinomo pirmesnės eilės turto, šio turto gali neužtekti išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti, šis turtas yra nelikvidus arba jeigu to raštu prašo skolininkas (CPK 662 str. 4 d.).

20Pagal CPK 663 str. 1 dalį pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jeigu skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų. Vykdomojoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas (skolininkas) V. S. gauna VSDFV pensiją ( vyk b. 24-25). Be to nagrinėjant skundą nustatyta, kad pareiškėjas nuo 2015-04-16 iki 2015-05-25 dirbo UAB „Laiska“, o nuo 2015-06-09 iki šiol UAB „Minestas“ kur gauna atitinkamas darbo pajamas. Nustatyta, kad pareiškėjas turi kelias sąskaitas bankuose, kurių lėšos 2014-10-17 d. patvarkymu buvo areštuotos. Nors patvarkymas priimtas 2014-10-17 d. kokios konkrečiai sumos buvo rastos ir vykdant patvarkymą pervestos į antstolio sąskaitą vykdomojoje byloje duomenų nėra. Vienok neabejotinai pripažintina, kad pareiškėjas gauna pastovias pajamas, o šiuo metu dar ir dirba. Taigi jau minėta, kad antstolis vykdymo procese privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju antstolis turėdamas duomenys apie pareiškėjo pajamas, nebuvo aktyvus ir nepasiūlė pareiškėjui (skolininkui) pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos ar kitų pajamų. Esant tokioms aplinkybėms, antstolis negalėjo pradėti išieškojimą iš nekilnojamojo turto, kadangi neturėjo patikimų duomenų, kad išieškojimas negalimas iš pirmesnės eilės turto, t.y. iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, darbo užmokesčio ar kitų pajamų arba kilnojamojo turto. Dėl išdėstytų motyvų ginčijamas antstolio 2015 m. kovo 17 d. patvarkymas Nr. 0004/1401509 dalyje, dėl pareiškėjo nekilnojamojo turto: 5.19 kv.m. ploto negyvenamosios patalpos – valčių garažo unikalus Nr. 4400-0464-5843:4914, esančio adresu ( - ), pardavimo pirmosiose varžytinėse pripažintinas negaliojančiu. Taigi antstolis privalo pasiūlyti pareiškėjui (skolininkui) V. S. pateikti antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos ar kitų pajamų ir tik tokių duomenų nesant paskelbti paskesnio skolininko nekilnojamojo turto varžytines. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies (CPK510 str.). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

21pareiškėjo V. S. skundą tenkinti iš dalies.

22antstolės V. D. 2015 m. kovo 17 d. patvarkymą Nr. 0004/1401509 dalyje dėl pareiškėjo nekilnojamojo turto: 5.19 kv.m. ploto negyvenamosios patalpos – valčių garažo unikalus Nr. 4400-0464-5843:4914, esančio adresu ( - ), pardavimo pirmosiose varžytinėse pripažinti negaliojančiu.

23Kitoje dalyje skundą atmesti.

24Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0004/13/01892 ir Nr. 0004/14/01509 gražinti antstolei V. D..

25Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas rašytinio... 2. pareiškėjas pateikė antstolei V. D. skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo... 3. Antstolė 2015-06-02 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą.... 4. Skundas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus... 5. Suinteresuotas asmuo atsiliepimo nepateikė.... 6. Skundas tenkintinas iš dalies. ... 7. Teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su sprendimų priverstiniu vykdymu,... 8. Dėl turto vertės nustatymo... 9. Vykdomosios bylos Nr. 0004/13/01892 duomenimis nustatyta, kad antstolė vykdo... 10. 2015-03-17 patvarkymu Nr. S-150003647 dėl turto vertės nustatymo ir turto... 11. Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos... 12. Pažymėtina, kad viena iš būtinųjų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į... 13. Pareiškėjas nesutinka iš varžytinių parduodamo turto kainos nustatymu.... 14. Vykdymo stadijoje įgyvendinamos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl... 15. Vykdymo procese tiek išieškotojui, tiek skolininkui keliama pareiga būti... 16. Pareiškėjas reiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto kainos,... 17. Dėl turto realizavimo varžytinėse... 18. Teismas pažymi, kad bylos dėl antstolių veiksmų apskundimo nagrinėjamos... 19. Jau minėta, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių... 20. Pagal CPK 663 str. 1 dalį pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į... 21. pareiškėjo V. S. skundą tenkinti iš dalies.... 22. antstolės V. D. 2015 m. kovo 17 d. patvarkymą Nr. 0004/1401509 dalyje dėl... 23. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 24. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. 0004/13/01892 ir Nr.... 25. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti...