Byla eB2-1369-254/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transadria“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nemida“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,

2sekretoriaujant V. L.,

3dalyvaujant ieškovės atstovams J. D. ir I. L.,

4atsakovės atstovui N. M.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Transadria“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nemida“.

6Teismas

Nustatė

7ieškovė UAB „Transadria“ prašo iškelti atsakovei UAB „Nemida“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad UAB „Transadria“ yra UAB „Nemida“ kreditorė ir turi reikalavimo teisę į 13 606,05 Eur skolą. UAB „Transadria“ reikalavimą kildina iš 2019 m. birželio 10 d. užsakymo kroviniui pervežti patvirtinimo–sutarties Nr. (duomenys neskelbtini). Pranešime dėl nemokumo bylos inicijavimo UAB „Transadria“ nurodė, kad šalys 2019 m. birželio 10 d. sudarė užsakymo kroviniui pervežti patvirtinimą–sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), kurios pagrindu UAB „Nemida“ (vežėjas) įsipareigojo nugabenti UAB „Transadria“ (užsakovas) krovinį (du vilkikus) Olandijos įmonei. Krovinio transportavimo metu Lenkijoje užsidegė vežėjo transporto priemonė, dėl ko buvo sugadinta (sudegė) dalis gabenamo krovinio (vienas vilkikas). Likusį vilkiką užsakovas pasikrovė ir nugabeno Olandijos įmonei, dėl ko patyrė 586,46 Eur papildomų išlaidų. Sudegęs vilkikas saugomas užsakovo aikštelėje. Dėl sudegusio vilkiko, kuris gabenimo metu priklausė Olandijos įmonei, Olandijos įmonė užsakovui pareiškė 27 520 Eur pretenziją. Dalį žalos, t. y. 14 500,43 Eur, atlygino vežėjo draudimo kompanija, todėl likusią 13 019,57 Eur sumą turi atlyginti atsakovė (sutarties 1.9 punktas). Atsakovė iš viso turi atlyginti 13 606,05 Eur sumą. Atsakovės atsiskaitymai su klientais laiku nevykdomi nuo 2018 metų, įmonė nuo 2018 metų turi įsiskolinimų VSDFV, turimos transporto priemonės areštuotos, įmonėje dirba trys darbuotojai, kurių vidutinis darbo užmokestis daug mažesnis už minimalią mėnesinę algą, įmonės atžvilgiu taikomi areštai.

8Atsakovė UAB „Nemida“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo prašo jį atmesti ir nurodo, kad pareiškimas yra nepagrįstas. Atsakovės atstovas bylą nagrinėjant teisme paaiškino, kad UAB „Transadria“ padaryta žala buvo atlyginta, 14 500,43 Eur sumokėjo atsakovės draudikas, žalos dydį paskaičiavęs pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 23 straipsnio 3 dalį. Be to, atsakovės nuomone, žala kilo ne dėl atsakovės kaltės, kadangi gaisro kilimo priežastimi buvo ieškovės perduotas vežti krovinys, kurį ieškovės užsakovė – UAB „Skuba“ (pardavėja) įsigijo iš Olandijos ir neaišku dėl kokių priežasčių transporto priemonę grąžino atgal. Todėl atsakovė laiko, kad dėl gaisro metu atsiradusios žalos yra visų nurodytų asmenų solidarioji atsakomybė. Atsakovės nuomone, grąžinama transporto priemonė turėjo trūkumų, todėl nebuvo pagrindo atlyginti visą kainą. Ieškovas turėtų ginčą dėl žalos atlyginimo išspręsti, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, nes atsakovė, atlyginusi dalį žalos, nesutinka patenkinti ieškovės reikalavimą.

9Dėl įmonės finansinės padėties atsakovės atstovas paaiškino, kad 2020-07-08 turi tik vieną kreditorių, dėl kurio 13300,00 Eur reikalavimo, reikalavimo teisę įgijus iš kito kreditoriaus Reikalavimo perleidimo sutartimi, sumažinimo vyksta derybos. Kreditorius žodžiu patikino, kad reikalavimas gali būti sumažintas net iki 50 proc., tačiau raštiško atsakymo į prašymą atsakovė dar negavo. Įmonės turtą, įvertinus realia rinkos kaina ilgalaikį turtą – transporto priemonę – autovežį su priekaba, sudaro 16 015 Eur, todėl pradelstas įsipareigojimas šiam kreditoriui neviršija įmonės turimo turto. Atsakovė neturi įsiskolinimo VMI ir SODRA, įmonėje dirba trys darbuotojai, dėl paskelbto karantino įmonės veikla buvo sustojusi, tačiau dabar atnaujinama.

10Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.

11Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 4 straipsnio 1 dalies 1-2 punktuose nustatyta, kad nemokumo procesą inicijuoti turi teisę juridinio asmens vadovas, o kai pagal atitinkamą juridinio asmens teisinę formą reglamentuojantį įstatymą juridinis asmuo vienasmenio valdymo organo neturi, – kitas asmuo, pagal kompetenciją turintis teisę kreiptis dėl nemokumo proceso, jeigu juridinis asmuo turi finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemokus; kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs.

12Teismas pažymi, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009; 2017 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1760-381/2017). Kreditorius, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu yra atsiradęs jo reikalavimas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-154/2008). Tačiau remiantis aktualia teismine praktika pažymėtina, kad nors prievolės faktas sudaro kreditoriams (pareiškėjams) teisę reikalauti iš skolininkės įvykdyti prievolę bei reikšti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau bankroto bylos iškėlimo stadijoje ginčijama prievolė negali būti įrankiu, didinančiu skolininkės turimus finansinius įsipareigojimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-812-798/2019). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad esant ginčui dėl įsiskolinimo egzistavimo, asmuo, laikantis save kreditoriumi, turėtų siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje, ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-356/2013). Kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio (lot. paskutine, kraštutine) gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).

13Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Nemida“ savo reikalavimo teisę į atsakovę grindžia aplinkybėmis, kad tarp UAB „Skuba“ ir Olandijos įmone Auto R. B. B. V. buvo sudarytas dviejų vilkikų (krovinio) pirkimo–pardavimo sandoris. Minėtų vilkikų pergabenimą iš Lietuvos į Olandiją ekspedijavo UAB „Transadria“. Tarp UAB „Transadria“ ir UAB „Nemida“ 2019 m. birželio 10 d. buvo sudaryta užsakymo kroviniui pervežti patvirtinimas–sutartis Nr. (duomenys neskelbtini). 2019 m. birželio 11 d. vežėjas pasikrovė krovinį, jo transportavimo metu dalis krovinio sudegė.

14Byloje nustatyta, kad dalį žalos – 14 500,43 Eur ieškovei padengė atsakovės (vežėjo) draudimo kompanija. Dėl likusios 13 606,05 Eur sumos tarp šalių yra kilęs ginčas, nes atsakovė nurodo, kad ieškovei atlygino visą žalą, kuri priklausė jai atlyginti pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 23 straipsnio 3 dalį ir ją atlygino atsakovės draudimo kompanija. Be to, atsakovės atstovas, teikdamas paaiškinimus teisme, nurodė, jog įžvelgia ir pačios ieškovės ar net krovinio savininkės galimą solidarią atsakomybę, kuomet gaisro kilimo priežastimi galėjo būti atsakovei vežti perduota transporto priemonė, todėl jos gedimai gali turėti įtakos atlygintinos žalos dydžiui.

15Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinę praktiką, teismas sprendžia, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje nėra pagrįsto pagrindo įtraukti ieškovę UAB „Transadria“ į UAB „Nemida“ pradelstų įsipareigojimų kreditoriams sąrašą su 13 606,05 Eur dydžio reikalavimu, (atitinkamai šiuo reikalavimu padidinti bendrą atsakovės pradelstų įsipareigojimų masę), kadangi dėl šios sumos tarp šalių kilęs ginčas, o apie įmonės (ne)mokumą bus sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-999-781/2020).

16Pagal JANĮ 21 straipsnio 2 dalį bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo yra nemokus ir jam nėra keliama restruktūrizavimo byla. Juridinio asmens nemokumo sąvoka apibrėžta JANĮ 2 straipsnio 7 dalyje, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens nemokumas – tai juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

17Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje e2-1121-407/2020).

18Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Nemida“ įregistruota 2008 m. rugsėjo 18 d., bendrovės direktorius N. M.. Iš byloje esančio UAB „Nemida“ 2019 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės turtas laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31 sudarė 41 536 Eur (ilgalaikis turtas – 1 597 Eur, trumpalaikis turtas – 39 939 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 8 357 Eur, iš jų visą sumą sudarė per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

19Iš UAB „Nemida“ 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad nuostoliai sudarė 13 714 Eur sumą. Tačiau lyginant 2019 m. ataskaitos duomenis su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis (už 2018 m.) akivaizdu, kad įmonės nuostoliai beveik pagal visas Pelno (nuotolių) ataskaitos pozicijas buvo ženkliai sumažinti – nuostoliai sumažėjo nuo 43184 Eur iki 13714 Eur.

20Atsakovė į bylą pateikė 2020 m. birželio 30 d. sudarytą balansą. Jame nurodyta, kad įmonė turi turto už 34225 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudaro: UAB „Versmita“ – 1230 Eur, UAB „Intrum Lietuva“ – 14864,46 Eur. Atsakovė pateikė į bylą duomenis, kad atsiskaitė su iki šio balanso sudarymo dienos buvusiais kreditoriais UAB „Mens mentis“ ir UAB „CarLo LT“, o taip pat kreditore UAB „Versmita“. Šios aplinkybės teikia pagrindą išvadai, kad įmonė atsiskaito su kreditoriais, norėdama išlikti rinkos dalyve.

21Atsakovė taip pat sudarė įmonės balansą 2020 m. liepos 8 d., t. y. klausimo nagrinėjimo teismo posėdyje žodinio proceso tvarka dienai. Liudytoja teisme apklausta įmonės finansininkė V. K. paaiškino, kad šis balansas sudarytas tam, kad teismas nustatytų realią, o ne balansinę ilgalaikio turto vertę bei jame įvertinti atsakovės atlikti atsiskaitymai su kreditoriais po 2020 m. birželio 30 d. balanso sudarymo. Įmonės turimos transporto priemonės – autovežio su priekaba vertė balanse nurodyta 10960 Eur pagal UAB „Emprekis“ vidutines transporto priemonės rinkos kainas Lietuvoje. Ieškovė abejojo šios transporto priemonės rinkos verte pagal atsakovės pateiktus duomenis, tačiau savo abejonių kitais rašytiniais įrodymais nepagrindė.

22Pastebėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 30 d. nutartyje civilinėje byloje e2-1121-407/2020 nurodyta, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę. Todėl teismas atsakovės pateiktu įrodymu vadovaujasi ir konstatuoja, kad 2020 m. liepos 8 d. atsakovė turi turto už 16015 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 13 000 Eur, todėl šis santykis teikia pagrindą išvadai, kad juridinio asmens įsipareigojimai neviršija turimo turto vertę, t. y. nėra pagrindo padaryti išvadą, kad atsakovė UAB „Nemida“ yra nemoki (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis).

23Teismas pastebi, kad 2020 m. kovo 19 d. nutartimi priėmus ieškovės pareiškimą, kiti kreditoriai neįstojo į bylą. O pripažinus ieškovės kreditorinį reikalavimą ginčijamu, kelti įmonei nemokumo bylą ieškovės nurodomu pagrindu, kad juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių, nėra pagrindo (JANĮ 2 straipsnio 7 dalis). Pažymėtina, kad byloje yra duomenys apie tai, kad su vieninteliu įmonės kreditoriumi UAB „Intrum Lietuva“ atsakovė vykdo derybas dėl kreditorinio reikalavimo sumažinimo, o pradelstų įsipareigojimų VMĮ ir SODRA atsakovė neturi.

24Teismas pažymi, kad greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos neužtikrina teisinio stabilumo kitiems rinkos dalyviams, savaime nepagerina jų finansinės padėties, todėl teisminėje praktikoje prioritetas suteikiamas aktyvaus rinkos dalyvio išlikimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1850-330/2015). Sutiktina su atsakove, kad paskelbus Lietuvoje karantiną ji galėjo patirti laikinų sunkumų, nes vykdo krovinių pervežimo į užsienį veiklą, kuri buvo sustabdyta. Atsakovė nurodė, kad įmonė atnaujina veiklą, SODRA duomenimis įmonėje dirba trys asmenys.

25Teismas, įvertinęs pirmiau nurodytus faktinius duomenis, vadovaudamasis paminėtu teisiniu reglamentavimu ir remdamasi nurodyta teismine praktika, atsisako iškelti atsakovei UAB „Nemida“ bankroto bylą, kadangi įmonė nėra nemoki (JANĮ 22 straipsnio 3 dalies 2 punktas).

26Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

27atsisakyti iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Nemida“ (juridinio asmens kodas 301864577, buveinės adresas Marijampolės sav. Marijampolės m. Šermukšnių g. 7) bankroto bylą.

28Nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo išsiųsti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nemida“, pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Transadria“, antstoliams L. L., S. Ž., kitiems antstoliams elektroniniu pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

29Nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos įsiteisėjimo dienos siųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

30Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. sekretoriaujant V. L.,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovams J. D. ir I. L.,... 4. atsakovės atstovui N. M.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo klausimą dėl... 6. Teismas... 7. ieškovė UAB „Transadria“ prašo iškelti atsakovei UAB „Nemida“... 8. Atsakovė UAB „Nemida“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos... 9. Dėl įmonės finansinės padėties atsakovės atstovas paaiškino, kad... 10. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.... 11. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 4... 12. Teismas pažymi, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Nemida“ savo reikalavimo teisę į... 14. Byloje nustatyta, kad dalį žalos – 14 500,43 Eur ieškovei padengė... 15. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinę praktiką,... 16. Pagal JANĮ 21 straipsnio 2 dalį bankroto byla keliama, jeigu juridinis asmuo... 17. Kiekvienu atveju sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo svarbu... 18. Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Nemida“ įregistruota 2008 m.... 19. Iš UAB „Nemida“ 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos... 20. Atsakovė į bylą pateikė 2020 m. birželio 30 d. sudarytą balansą. Jame... 21. Atsakovė taip pat sudarė įmonės balansą 2020 m. liepos 8 d., t. y.... 22. Pastebėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. birželio 30 d. nutartyje... 23. Teismas pastebi, kad 2020 m. kovo 19 d. nutartimi priėmus ieškovės... 24. Teismas pažymi, kad greitas verslo subjekto pašalinimas iš rinkos... 25. Teismas, įvertinęs pirmiau nurodytus faktinius duomenis, vadovaudamasis... 26. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. atsisakyti iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Nemida“ (juridinio asmens... 28. Nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos priėmimo... 29. Nutarties kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos įsiteisėjimo... 30. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...