Byla eB2-2305-658/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Midrus“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Midrus“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ bankroto bylą prašo iškelti Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatytais pagrindais. Nurodo, jog tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę prekių pirkimo – pardavimo sandoriai, kurie pagrįsti išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis sumai 924,66 Eur ir kurios iki šiol nėra apmokėtos. Nuo 2015 m. lapkričio mėnesio atsakovė su ieškove neatsiskaitė. Taip pat nurodo, jog pagal viešai skelbiamus duomenis atsakovė yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 1151,81 Eur, AB Teo LT 78,10 Eur, UAB „Elektrum Lietuva“ 508,95 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 472,41 Eur, UAB „HKScan Lietuva“ 673,26 Eur, UAB „NT valdos“ 257,20 Eur. Ieškovė atsakovei registruotu paštu išsiuntė įspėjimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei su ieškove nebus atsiskaityta per 30 dienų. Atsakovė su ieškove neatsiskaitė, dėl to mano, kad atsakovės įmonė yra nemoki.

3Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų, todėl apie įmonės mokumą spręstina pagal ieškovės pateiktus ir teismo surinktus duomenis.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

6Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ pateikė kaip kreditorė, kuriai atsakovės įmonė nesumoka skolos (Įmonių bankroto įstatymo 3 str. 7 p.), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009).

8Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).

9Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Midrus“ 2014 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės įmonė turėjo trumpalaikio turto – už 32 413 Lt (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 17 083 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 15 330 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 23 395 Lt. 2014 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita įrodo, kad minėtais metais bendrovė negavo pelno. Vadovaujantis šia informacija, galima spręsti, kad nurodytu laikotarpiu atsakovės įmonė jau buvo nemoki. Kadangi atsakovės įmonė nevykdo finansinių įsipareigojimų kreditoriams, nebeteikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų, nėra pagrindo manyti, jog jos finansinė padėtis yra pagerėjusi. Be to, VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovės įmonė šiuo metu neturi nekilnojamojo turto. Iš VĮ „Regitra“ duomenų matyti, kad atsakovės įmonės vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. Ieškovės ir teismo surinktais duomenimis, atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 1314,04 Eur, taip pat skolinga AB Teo LT 78,10 Eur, UAB „Elektrum Lietruva“ 508,95 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 472,41 Eur, UAB „HKScan Lietuva“ 673,26 Eur, UAB „NT valdos“ 257,20 Eur.

10Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį, nagrinėjant bankroto bylas, tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius ir turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus kreditoriams, vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio 2 dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Midrus“ skolų ir turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditorės pareiškimą ir iškelti UAB „Midrus“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

11Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius Sergej Kononenko, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2, 4 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

13iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Midrus“, įmonės kodas 303332562, esančiai Kalvarijos sav. Salaperaugio k. Mokyklos g. 9.

14Įmonės bankroto administratoriumi paskirti Sergej Kononenko (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA016).

15Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, antstoliams, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei ir bankroto administratoriui.

18Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus veiksmus.

19Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

20Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

21Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorius turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

22Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ bankroto bylą prašo... 3. Atsakovė nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė UAB „Prekyba... 7. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procedūros... 8. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 9. Iš paskutiniojo Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui... 10. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą... 11. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 12. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291... 13. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Midrus“, įmonės... 14. Įmonės bankroto administratoriumi paskirti Sergej Kononenko (įmonių... 15. Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui... 16. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 19. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 20. Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 21. Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą bankroto administratorius turi... 22. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...