Byla 2-10-641/2017
Dėl akcijų kainos ir nuostolių priteisimo, tretysis asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą dėl 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, BUAB „Euraz LT“, veikiantis per bankroto administratorių R. P

1

2Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, sekretoriaujant Giedrei Juozapaitienei, dalyvaujant ieškovo L. A. M. atstovui advokatui G. M., viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. A. M. ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovams A. K. ir R. Ž. dėl akcijų kainos ir nuostolių priteisimo, tretysis asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą dėl 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, BUAB „Euraz LT“, veikiantis per bankroto administratorių R. P., ir

Nustatė

3

 1. Ieškovas L. A. M. (pradinis ieškovas A. S.), jo atstovas advokatas G. M. prašė civilinę bylą dalyje dėl 2 327,38 Eur žalos atlyginimo nutraukti, kitoje dalyje ieškinį bei patikslintą ieškinį palaikė, prašė priteisti solidariai iš atsakovų A. K. ir R. Ž. (pradinė atsakovė E. Ž.) 35 120,48 Eur žalos atlyginimą, iš atsakovo A. K. - 4 150,25 Eur skolą, iš atsakovų A. K. ir R. Ž. - 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis iš atsakovų A. K. ir R. Ž. – bylinėjimosi išlaidas (1 t., 1-8 b.l., 3 t., 38- 45, 58-60, 66-67 b.l.).
 2. Ieškovo L. A. M. atstovas advokatas G. M. nurodė, kad 2008 m. sausio 9 d. pradinis ieškovas A. S. su atsakovu A. K. (buvusi pavardė – Ž.) įkūrė įmonę UAB „Alanko“ (šiuo metu BUAB „Euraz LT“), išleido 100 vnt. po 100 Lt (28,96 Eur) nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų, kurių 33 vnt. teko A. S., o 67 vnt. - atsakovui A. K.. 2009 m. įsigijus telekomunikacinę įrangą, buvo padidintas įstatinis kapitalas ir išleista papildomai akcijų, po ko A. S. priklausė 1433 vnt. akcijų už 143 300,00 Lt (41 502,55 Eur) sumą. 2009 m. rudeniop tarp šalių įvyko konfliktas, A. S. turėjo palikti Lietuvą. Apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu A. S. sužinojo, kad nebėra akcijų savininkas. A. S. vykdo veiklą užsienyje, todėl A. K. buvo išdavęs du įgaliojimus dėl įmonės atstovavimo ir dėl disponavimo akcijomis. Pasinaudodamas pastaruoju įgaliojimu, 2009 m. spalio 13 d. A. K. A. S. akcijas perleido savo motinai E. Ž. už 14 000,00 Lt (4 150,25 Eur) kainą. Kadangi sandoris sudarytas su artimu giminaičiu, be to, už itin mažą kainą, akivaizdu, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, dėl ko ieškovas prašo priteisti padarytą 35 120,48 Eur turtinę žalą bei 4 150,25 Eur skolą, t. y. A. K. įgaliotojui A. S. neperduotą už akcijas gautą sumą.
 3. Ieškovo atstovas trečiojo asmens BUAB „Euraz LT“ savarankišką reikalavimą dėl 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia prašė atmesti, kadangi savarankiškas reikalavimas pareikštas nė dėl to paties nagrinėjamos bylos dalyko, jame nėra nurodytos aplinkybės bei nepateikti jas patvirtinantys įrodymai, kurie galėtų lemti sandorio pripažinimą negaliojančiu, be to, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.134 straipsnio nuostatas trečiajam asmeniui BUAB „Euraz LT“ nėra suteikta teisė ginčyti 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo pardavimo sutartį. Nurodė, jog ši sutartis yra nuginčijamasis sandoris, o trečiojo asmens argumentai dėl sutartimi pažeistos viešosios tvarkos laikytini formaliais, tuo bandant nagrinėjamai situacijai suteikti CK 1.80 straipsnio, t. y. niekinio sandorio, taikymo galimybę.
 4. Atsakovas A. K. į 2017 m. sausio 18 d. ir 2017 m. kovo 15 d. teismo posėdžius neatvyko, pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė su patikslintu ieškiniu nesutinkąs, kadangi 2009 m. didinant UAB „Alanko“ įstatinį kapitalą į bendrovės buhalterinį balansą buvo įtraukti internetiniai routeriai, kurių realiai įmonėje nebuvo (3 t., 82-84 b.l.). Įvertinant tai, ginčo sutarties sudarymo metais įmonės balansas buvo neigiamas, akcijos bevertės. Kadangi įmonės finansinė padėtis buvo itin sunki, siekdamas atsiskaityti su kreditoriais, su į užsienį išvykusiu A. S. nepavykus susisiekti, jis pardavė A. S. akcijas savo motinai E. Ž. už, atsakovo A. K. nuomone, net didesnę, nei reali, kainą - 14 330 Lt (4 150,25 Eur). Be to, pažymėjo, kad šis nepagrįstas A. S. pradėtas teisminis ginčas yra nemažų A. S. ir L. A. M. skolinių įsipareigojimų jam (A. K.) pasekmė, siekiant išvengti skolų grąžinimo. 2014 m. gegužės 28 d. ir 2014 m. birželio 12 d. teismo posėdžiuose pateikė iš esmės analogiškas, kaip ir atsiliepime į patikslintą ieškinį, aplinkybes.
 5. Atsakovas A. K. trečiojo asmens BUAB „Euraz LT“ savarankišką reikalavimą prašė tenkinti, pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį ir taikyti restituciją: priteisti iš atsakovo A. K. atsakovui R. Ž. 4 150,25 Eur, įpareigoti atsakovą R. Ž. grąžinti A. S. arba jo teisių perėmėjui L. A. M. 1433 vnt. pagal 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį įgytų BUAB „Euraz LT“, buvusios UAB „Alanko“ akcijų. Nurodė, jog akcijas jis pardavė net brangiau, nei jos buvo vertos, atsižvelgiant į įmonės skolas ir nuostolingą jos veiklą, kurią sąlygojo A. S. išvykimas į užsienį. Pripažino, jog vienintelis sandorio trūkumas – jo sudarymas su artima giminaite – motina E. Ž., todėl siekiant pašalinti visas abejones dėl atsakovo sąžiningumo, sutinka, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu ir taikyta restitucija.
 6. Atsakovas R. Ž. į 2017 m. sausio 18 d. ir 2017 m. kovo 15 d. teismo posėdžius neatvyko, pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė su patikslintu ieškiniu nesutinkąs (3 t., 91-92 b. l.). Pažymėjo, jog įstojo į šį procesą po to, kai pagal apyrašą priėmė pradinės atsakovės E. Ž. palikimą, todėl tuo atveju, jeigu teismas ieškinio reikalavimus pripažintų pagrįstais, jie turėtų būti tenkinami tik iš E. Ž. palikimą sudarančio turto. Palaiko E. Ž. teiktame atsiliepime į ieškinį bei 2014 m. gegužės 28 d. ir 2014 m. birželio 12 d. teismo posėdžiuose pateiktus argumentus, jog sutikdama su A. K. pasiūlymu įsigyti UAB „Alanko“ akcijų, motyvuojant tuo, kad bendrovei nupirktas internetinis routeris dingo kartu su A. S., todėl reikalingos apyvartinės lėšos, 2009 m. spalio 13 d. sutartimi ji nusipirko 1433 paprastųjų vardinių akcijų už realią šalių sulygtą 14 330 Lt (4 150,25 Eur) kainą, kuri negali būti vienašališkai keičiama. Pinigus sumokėjo A. K. - A. S. įgaliotiniui. Akcijas įgijo sąžiningai, todėl jokių neteisėtų veiksmų neatliko, žalos niekam nepadarė.
 7. Atsakovas R. Ž. trečiojo asmens BUAB „Euraz LT“ savarankišką reikalavimą prašė tenkinti, pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį ir taikyti restituciją: priteisti iš atsakovo A. K. atsakovui R. Ž. 4 150,25 Eur, įpareigoti atsakovą R. Ž. grąžinti A. S. arba jo teisių perėmėjui L. A. M. 1433 vnt. pagal 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį įgytų BUAB „Euraz LT“, buvusios UAB „Alanko“ akcijų, nes tai atitiktų palikėjos E. Ž. poziciją ir būtų teisingiausias ginčo sprendimo būdas.
 8. Trečiojo asmens, pareiškusio savarankišką reikalavimą dėl 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, BUAB „Euraz LT“ bankroto administratorius į 2017 m. sausio 18 d. ir 2017 m. kovo 15 d. teismo posėdžius neatvyko. Tretysis asmuo atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė su patikslintu ieškiniu nesutinkąs, kadangi 2009 m. didinant UAB „Alanko“ įstatinį kapitalą į bendrovės buhalterinį balansą buvo įtraukti maršrutizatoriai, kurių realiai įmonėje nebuvo, jie įmonei neatnešė jokio pelno, įmonė turėjo skolų, todėl akcijų perleidimo metu jų vertė buvo ne didesnė nei 4 150,25 Eur, todėl ieškovas žalos nepatyrė (4 t., 75-76 b.l.). Be to, pažymėjo, jog ieškovas neįrodė, kad akcijos parduotos už žymiai mažesnę kainą, teismui pasiūlius kreiptis dėl ekspertizės, tai daryti atsisakė, kas leidžia manyti, kad ieškovas žino realią įmonės situaciją, tačiau nori be pagrindo pasipelnyti. Taip pat nurodė, kad ieškovas pažeidė CK 6.761 straipsnio 1 dalyje įgaliotojui nustatytą pareigą bendradarbiauti su įgaliotiniu, nes atsakovas A. K. su į užsienį išvykusiu ieškovu neturėjo galimybė susisiekti ir aptarti parduodamų akcijų kainos. Kadangi ieškovas buvo išdavęs įgaliojimą parduoti akcijas, tai atsakovas A. K. šį pavedimą įvykdė savo nuožiūra už protingą kainą.
 9. Tretysis asmuo savarankišku reikalavimu prašė pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį ir taikyti restituciją: priteisti iš atsakovo A. K. atsakovui R. Ž. 4 150,25 Eur, įpareigoti atsakovą R. Ž. grąžinti A. S. arba jo teisių perėmėjui L. A. M. 1433 vnt. pagal 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį įgytų BUAB „Euraz LT“, buvusios UAB „Alanko“ akcijų. Nurodė, kad A. K. 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį sudarė veikdamas A. S. vardu pagal 2009 m. rugsėjo 2 d. įgaliojimą su savo motina E. Ž.. Su artimu giminaičiu sudarytas sandoris lemia sandorio negaliojimą pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį. Sandoris taip pat prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, kaip sąžiningumo principo pažeidimo pasekmė, nes pasirinkęs neleistiną sandoriui kontrahentą, atsakovas sąmoningai pažeidė fundamentalias vertybes, t. y. atliko veiksmus, akivaizdžiai neteisėtus civilinės teisės požiūriu. Patenkinęs šį trečiojo asmens reikalavimą, teismas turėtų taikyti restituciją ir grąžinti šalis į iki sutarties sudarymo buvusią padėtį.

4Civilinė byla dalyje dėl 2 327,38 Eur žalos atlyginimo nutraukiama, kitoje dalyje ieškinys bei patikslintas ieškinys tenkinamas, trečiojo asmens BUAB „Euraz LT“ pareikštas savarankiškas reikalavimas atmetamas.

5Dalies civilinės bylos nutraukimas.

 1. Ieškovo L. A. M. atstovas advokatas G. M. atsisakė ieškinio reikalavimo dalyje dėl 2 327,38 Eur žalos atlyginimo, nurodė, kad jam žinomos reikalavimo atsisakymo pasekmės, atsisakymu šalių teisės nepažeistos, todėl atsisakymas nuo reikalavimo priimtinas ir civilinė byla šioje dalyje nutraukiama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 4 p.).

6Bylos faktai ir reikšmingos procesiniam sprendimui priimti aplinkybės.

 1. Byloje nustatyta, kad 2008 m. sausio 9 d. steigimo sutartimi pradinis ieškovas A. S. ir atsakovas A. Ž. (dabar – K.) įsteigė bendrovę UAB „Alanko“ (šiuo metu BUAB „Euraz LT“), kurios įstatinis kapitalas buvo 10 000 Lt (2 896,20 Eur), jis padalytas į 100 paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė buvo 100 Lt (28,96 Eur), ieškovui A. S. atiteko 33 akcijos, atsakovui A. K.– 67 akcijos (1 t., 15-17 b. l., 3 t., 58-60 b. l., 4 t., 144 b. l.). Iš 2009 m. birželio 8 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir 2009 m. gegužės 5 d. nekilnojamojo turto vertės nustatymo ataskaitos matyti, kad UAB „Alanko“ įgijo naują turtą - telekomunikacinę įrangą (internetinius routerius, VOIP šliuzą), kurią įvertino ir tuo pagrindu pasididino įstatinį kapitalą iki 610 000,00 Lt (176 668,21 Eur), atitinkamai išleido naujų akcijų, jų nominalią vertę nustatant 100 Lt (28,96 Eur), po ko A. S. priklausė 1433 akcijos, atsakovui A. K. – 4667 akcijos (1 t., 18-21 b. l., 22-47, 155-182 b. l.). 2013 m. lapkričio 6 d. UAB „Euraz LT“ rašte patvirtinta, jog 2009 m. birželio 10 d. į įmonės apskaitą įtrauktas turtas: internetiniai routeriai, VOIP šliuzas, kurių likutinė vertė 2013 m. spalio 31 d. yra 352 528 Lt (102 099,28 Eur) (1 t., 119 b. l.). Iš 2009 metų UAB „Alanko“ balanso duomenų, įmonės skolų ataskaitos, sąskaitos išrašų matyti, kad nuosavą įmonės kapitalą sudarė 1 466 420,00 Lt (424 704,59 EUR), o įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 889 223,00 Lt (257 536,78 EUR) (3 t., 146 -148, 4 t., 51-57 b. l.). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių matyti, kad 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu UAB „Alanko“ nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą ir jį nuomojo (3 t., 111- 130 b. l.). 2009 m. rugsėjo 2 d. A. S. Šiaulių miesto IV – ajame notaro biure atsakovui A. K. išdavė du įgaliojimus: įgaliojimą valdyti, tvarkyti bei disponuoti jam nuosavybės teise priklausančiomis UAB „Alanko“ 1433 akcijomis, naudotis kitomis, įgaliojime nurodytomis jam priklausančiomis akcininkų teisėmis ir įgaliojimą atstovauti UAB „Alanko“ (1 t., 10-11, 12-14 b. l.). Iš 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutarties matyti, kad A. S., kurį pagal 2009 m. rugsėjo 2 d. įgaliojimą atstovavo A. K., pardavė pradinei atsakovei E. Ž. savo 1433 vienetus akcijų už 14 330 Lt (4 150,25 Eur), vienos vertę skaičiuojant po 10 Lt (2,89 Eur), t. y. UAB „Alanko“ akcininkais tapo A. K. ir E. Ž. (2 t., 63-64 b. l.). Iš Šiaulių miesto 4 – ojo notaro biuro rašto matyti, kad A. S. abu išduoti įgaliojimai buvo panaikinti 2009 m. spalio 14 d. (1 t., 50-51 b. l.).
 2. Byloje kilo ginčas dėl akcijų vertės 2009 m. spalio 13 d. ginčo sandorio sudarymo metu ir dėl to ieškovui padarytų nuostolių, bei ginčo sandorio kvalifikavimo niekiniu ar nuginčijamuoju ir galimybės trečiajam asmeniui BUAB „Euraz LT“ ginčyti minėtą sandorį CK 2.134 straipsnio bei 1.81 straipsnio 1 dalies prasme.
 3. Kadangi trečiojo asmens pareikšto savarankiško reikalavimo dėl 2009 m. spalio 13 d. ginčo sandorio pripažinimo negaliojančiu patenkinimas sąlygotų ieškinio, patikslinto ieškinio išnagrinėjimo baigtį, teismas pirmiausiai pasisako dėl šio reikalavimo.

7Trečiojo asmens BUAB „Euraz LT“ pareikštas savarankiškas reikalavimas.

 1. CK 2.132 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys turi teisę sudarinėti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymų nurodytus sandorius. Atstovauti galima sandorio, įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu (CK 2.132 straipsnio 2 dalis). Įgaliojimas yra rašytinis šalių susitarimas, atstovauti įgaliotojui santykiuose su trečiaisiais asmenimis (CK 2.137 straipsnio 1 dalis). CK 2.134 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais. CK 2.135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu atstovas, pažeisdamas suteiktas teises, sudaro atstovaujamojo interesams prieštaraujantį sandorį, toks sandoris atstovaujamojo reikalavimu gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu trečiasis asmuo apie tokį interesų konfliktą žinojo ar turėjo žinoti.
 2. Nustatyta, kad atsakovas A. K., t. y. A. S. įgaliotas asmuo, akcijas pardavė savo motinai E. Ž.. Tretysis asmuo BUAB „Euraz LT“ savarankišką reikalavimą iš esmės grindė CK 2.134 straipsnio 1 dalyje numatytu draudimu (sudaryti sandorį su artimu giminaičiu), kuris, trečiojo asmens nuomone, lėmė sandorio negaliojimą pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, t. y. laikydamas ginčo sandorį niekiniu, tuo akivaizdu kvestionuodamas Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartį, kuria teismas konstatavo prejudicinę reikšmę šioje byloje turintį faktą, kad 2009 m. spalio 13 d. ginčo akcijų pirkimo – pardavimo sutartis yra nuginčijamasis sandoris. Tuo pačiu Šiaulių apygardos teismas pažymėjo, kad CK 2.134 straipsnio 1 dalies prasme draudžiamo sandorio sudarymas gali pažeisti atstovaujamojo interesus ir sukelti interesų konfliktą, todėl sandorį, sudarytą pažeidžiant numatytus ribojimus, gali ginčyti atstovaujamasis, kurio interesus jo vardu sudarytas sandoris pažeidžia, pripažinti nuginčijamą sandorį negaliojančiu, priešingai nei niekiniam sandoriui, būtinas šalies reikalavimas. Minėta teismui leidžia konstatuoti, jog ginčo sandoriu trečiojo asmens teisė nėra pažeidžiama, jis neturi teisės į teisminę gynybą įstatymų nustatyta tvarka (CK 1.138 straipsnis), t. y. neturi subjektinės teisės ginčyti 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, atstovaujamasis A. S. (L. A. M.) sandorio neginčijo, pripažino, jog akcijų pardavimas, išskyrus kainą, atitiko jo tikrąją valią. Atsižvelgiant į tai, trečiojo asmens savarankiškas reikalavimas atmetamas.
 3. Teismas atkreipia dėmesį į atsakovo A. K. nenuoseklią poziciją, keliančią pagrįstų abejonių jo paaiškinimų patikimumu, t. y. į tai, kad viso bylos nagrinėjimo metu atsakovas A. K. teigė, kad ginčo sandoris yra teisėtas, jį sudarė priverstas finansinės įmonės būklės, tačiau išreikšdamas nuomonę dėl akivaizdu jo interesais pareikšto trečiojo asmens savarankiško reikalavimo, nes jį tenkinus, jam būtų suteikta galimybė išvengti prievolės ieškovui, nuomonę kardinaliai pakeitė, prašė jį tenkinti ir sandorį panaikinti.

8Akcijų vertė, žalos atlyginimas, skolos priteisimas.

 1. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Taigi, nagrinėjamos bylos atveju aktualus CK 6.246 - 6.249 straipsniuose įtvirtintas reglamentavimas: sąlygos, būtinos civilinei atsakomybei kilti: t. y. neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala.
 2. Minėta, jog atsakovas A. K., sudarydamas akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, veikė kaip įgaliotojo A. S. įgaliotinis, kuriam įstatymo nustatyti tam tikri elgesio reikalavimai. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui, nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (CK 2.137 straipsnio 1 dalis). Atstovas, kurio įgaliojime teisės nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti ir turto priežiūrai (CK 2.137 straipsnio 2 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad esminis atstovavimo santykių požymis yra jų fiduciarinis pobūdis, t. y. šie santykiai grindžiami šalių abipusiu pasitikėjimu, atstovo lojalumu atstovaujamajam, kruopščiu atstovaujamojo nurodymų vykdymu. Atstovas, vykdydamas atstovaujamojo pavedimą, privalo veikti atstovaujamajam naudingiausiu būdu ir negali atlikti veiksmų savo naudai.
 3. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog pirkimo - pardavimo sutartimi siekiama gauti daikto vertę atitinkantį piniginį ekvivalentą ir todėl daikto vertės dėsnis reikalauja, kad nustatant kainą būtų atsižvelgiama į daikto vertę rinkoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2013). Jau minėtoje Šiaulių apygardos teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartyje taip pat pažymėta, kad sprendžiant klausimą dėl žalos atlyginimo, privalu atskirti nominalios akcijų vertės ir realios akcijų rinkos vertės sąvokas ir turėtų būti atkreiptas dėmesys, kad nominali akcijų vertė – tai tik formali vertė, siejama su įstatiniu kapitalu, kuri dažnai nesutampa su rinkos verte. Nustatant realią rinkos vertę privalu atsižvelgti į įmonės turimą turtą, vykdomos ūkinės veiklos specifiką, sėkmę, plėtrą ir pan., t. y. įvertinti visus finansinius įmonės duomenis.
 4. Bylos medžiaga nustatyta, jog L. S. 2009 m. gegužės 5 d. atliko telekomunikacinės įrangos vertinimą ir nustatė, jog įrangos vertė - 600 000,00 Lt (173 772,01 Eur). Šio vertinimo pagrindu A. S. ir A. K. padidino UAB „Alanko“ įstatinį kapitalą iki 610 000,00 Lt (176 668,21 Eur). Teismas pažymi, jog nuo ieškinio reikalavimo atlyginti žalą besiginančio atsakovo A. K. pozicija įrangos įsigijimo ir vertinimo aplinkybių kontekste nenuosekli, prieštaringa, todėl kelianti pagrįstų abejonių jos patikimumu. 2014 m. gegužės 28 d. ir 2014 m. birželio 12 d. posėdžiuose A. K. nurodė, kad įranga buvo nupirkta jo ir ieškovo lėšomis, jos vertintoją surado ir vertinimu rūpinosi ieškovas, kad įranga stovėjo UAB „Duomenų centras“, kad ji dingo 2009 m. rugsėjo - lapkričio mėnesiais. 2014 m. spalio 13 d. teismo posėdyje, t. y. praėjus dar daugiau laiko po aptariamų aplinkybių 2009 metais, prisiminė konkretesnę įrangos dingimo datą, teigė, kad įrangos nebebuvo ginčo sutarties sudarymo metu. Atsiliepdamas į patikslintą ieškinį, A. K. išreiškė nuomonę, kad A. S. įrangos iš viso nebuvo nupirkęs, atsiliepime į savarankišką reikalavimą nurodė, jog faktiškai įrangos nebuvo ir nėra. A. K. parodymų prieštaringumą patvirtina ir L. S. paaiškinimas, jog dėl turto vertinimo su prašymu kreipėsi būtent A. K.. Internetinių routerių egzistavimą patvirtina įrangą mačiusi liudytoja A. K., kuri be kita ko nurodė dar vieną įrangos dingimo datą – 2009 m. spalio antroje pusėje.
 5. Teismas atskirai pasisako ir dėl liudytojo L. S. parodymų. Turto vertintojo kvalifikacinį pažymėjimą turinčio L. S. surašytoje turto vertės nustatymo pažymoje, akte nurodyti internetinių routerių unikalūs numeriai, įsigijimo datos, kainos, fiksuota įrangos gera būklė, todėl po beveik penkerių metų, tarp bylos šalių prasidėjus teisminiams ginčams, ikiteisminiam tyrimui, duoti jo parodymai, jog turto vertę jis nustatė net nematydamas visos įrangos, be kita ko, skirtingai nurodydamas mažesnio internetinio routerio buvimo vietą: 2014 m. birželio 12 d. teismo posėdyje teigdamas, jog šis routeris buvo Prahoje, 2017 m. sausio 18 d. teismo posėdyje nurodydamas, kad jo buvimo vieta – įmonės ofise, leidžia abejoti jo parodymų teisingumu.
 6. Kritiškai vertintini ir atsakovo A. K., trečiojo asmens BUAB „Euraz LT“ bei liudytojos A. K. argumentai, jog, sudarant ginčo sandorį, A. K. su į užsienį išvykusiu A. S. negalėjo susisiekti ir aptarti parduodamų akcijų kainos, kadangi pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu, t. y. 2009 m. spalio 13 d. A. S., akivaizdu, buvo Lietuvoje, ką patvirtina Šiaulių miesto 4 - ojo notaro biuro informacija, jog sekančią dieną po ginčo sandorio A. S., kreipdamasis į notaro biurą (registro Nr. 3446 ir 3447), panaikino A. K. duotus įgaliojimus.
 7. 20, 21 ir 22 sprendimo punktuose analizuotų aplinkybių visuma, minėtas 2013 m. lapkričio 6 d. UAB „Euraz LT“ raštas (adresuotas teismui, siekiant panaikinti UAB „Euraz LT“ taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl tikėtina negalėjo būti melagingas), patvirtinantis, jog nuo 2009 m. birželio 10 d. į įmonės apskaitą buvo įtrauktas turtas: internetiniai routeriai, VOIP šliuzas, kurių likutinė vertė 2013 m. spalio 31 d. yra 352 528 Lt (102 099,28 Eur), bei, liudytojos A. K. (tuometinės įmonės direktorės) nurodyta aplinkybė, kad dėl galimo įrangos dingimo į ikiteisminio tyrimo įstaigas buvo kreiptasi tik 2012 m., leidžia teismui daryti išvadą, jog telekomunikacinė įranga buvo nupirkta ir įstatinis kapitalas nebuvo didintas fiktyviai.
 8. Minėta, 2009 metų UAB „Alanko“ balanso duomenimis nuosavą įmonės kapitalą sudarė 1 466 420,00 Lt (424 704,59 EUR), įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai tik 889 223,00 Lt (257 536,78 EUR). Teismų praktikoje akcijų rinkos kaina gali būti įvertinta įmonės turto sudėtinių dalių metodu/turto požiūrio metodu (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos turto ir verslo vertinimo metodikos IV dalis), t. y. iš įmonės turimo turto atimant įsipareigojimų sumas. 2009 metais tokia suma UAB „Alanko“ siekė 577 197,00 Lt (167 167,81 Eur) (1 466 420,00 Lt – 889 223,00 Lt = 577 197,00 Lt), t. y. ieškovui priklausančioms akcijoms (1433 vnt.) ginčo sandorio sudarymo metu teko 135 594,00 Lt (39 270,73 Eur). Įvertinus 20 sprendimo punkte padarytą išvadą, teigiamą įmonės balansą, tai, kad įmonė vertėsi ne tik telekomunikacinių paslaugų verslu, bet ir, kaip minėta sprendimo 11 punkte, nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą, vertėsi jo nuoma, ginčo sandorio sudarymo metu gavo iš to nuolatinių pajamų, teismas konstatuoja, jog ieškovas iš esmės įrodė, kad A. S. ši akcijų vertė (39 270,73 Eur) yra reali, atitinkanti rinkos vertę. Pastaroji suma akivaizdžiai leidžia teigti, kad ginčo sandorio metu akcijų įvertinimas 4 150,25 Eur, kurio be kita ko atsakovai jokiais leistinais įrodymais nepagrindė, neatitinka realybės ir atsakovui A. K., sudariusiam sutartį A. S. vardu su savo motina E. Ž., tai turėjo būti žinoma, tuo labiau, kad ginčo sandorio metu A. K. buvo paskirtas įmonės direktoriumi ir žinojo realią įmonės finansinę padėtį. Tai turėjo būti žinoma ir pačiai E. Ž., ką ji iš esmės patvirtino atsiliepime į ieškinį (1 t., 89 – 90 b.l.). Pažymėtina, kad kitokios akcijų vertės atsakovai
 9. Be to, teismas pažymi, jog aplinkybė, kad ginčijamą sandorį sudariusius asmenis sieja giminystės ryšiai, teismų praktikoje yra pripažįstama kaip viena iš aplinkybių, leidžiančių preziumuoti, jog šalys buvo nesąžiningos (CK 6.67 straipsnio 1 punktas). Taip pat teismas konstatuoja, kad atsakovai nesąžiningumo prezumpcijos, įtvirtintos CK 6.67 straipsnio 1 punkte, nepaneigė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2014).
 10. Sutartį pasirašiusieji asmenys, būdami protingi ir atidūs, privalėjo suvokti, kad, sudarydami sandorį, kuriuo parduodamas kitam asmeniui, t. y. A. S. nuosavybės teise priklausantis turtas už beveik 10 kartų mažesnę kainą, pažeidžia turto savininko A. S. teises. Tai esminė aplinkybė, leidžianti daryti išvadą, kad sudarydamas ginčo akcijų perleidimo sandorį atstovaujamojo vardu, atsakovas A. K. pažeidė jam suteiktas teises ir sudarė prieštaraujantį atstovaujamojo interesams sandorį.
 11. Pagal CK 2.150 straipsnio nuostatas atstovas privalėjo pateikti atstovaujamajam ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. Kaip nurodė ieškovo atstovas, A. S. iš A. K. negavo nė vienos ataskaitos jokia forma apie pagal išduotą įgaliojimą atliktus veiksmus, o apie akcijų perleidimo sandorį A. S. sužinojo iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų. Atsakovas A. K. tai paneigiančių duomenų nepateikė. Šie A. K. veiksmai kvalifikuotini kaip neteisėtas neveikimas CK 6.246 straipsnio 1 dalies prasme.
 12. Teismas konstatuoja, kad ginčo sandoriu A. K. ir E. Ž., pažeidė A. S. interesus, dėl ko ieškovas patyrė bendrais atsakovų veiksmais padarytą 35 120,48 Eur žalą, t. y. iš realios, atitinkančios rinkos kainą, perleistų akcijų kainos sumos atėmus sutartyje nurodytą akcijų pardavimo kainą (39 270,73 Eur - 4 150,25 Eur). Todėl reikalavimas dėl žalos arlyginimo tenkinamas, žala iš atsakovų priteisiama solidariai (CK 6.245 - 6.249 straipsnis, 6.6. straipsnio 3 dalis).
 13. Minėta, jog pagal CK 2.150 straipsnį A. K. privalėjo atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. Byloje nustatyta, jog iš E. Ž. už parduotas akcijas gautus 4 150,25 Eur atsakovas A. K. pasiliko sau, nors pagal įstatymą juos turėjo perduoti atstovaujamajam A. S.. A. K. bylos nagrinėjimo metu šios aplinkybės neginčijo. Tai įvertinus, ieškovo reikalavimas dėl 4 150,25 Eur skolos priteisimo tenkinamas ir priteisiamas iš atsakovo A. K..

9Procesinės palūkanos.

 1. Ieškovas, jo atstovas prašė priteisti iš atsakovų A. K. ir R. Ž. penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.261 straipsnio 1 dalies nuostatas skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais, todėl šis reikalavimas tenkinamas, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013 m. spalio 21 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo palūkanos priteisiamos: solidariai iš atsakovų A. K. ir R. Ž. už priteisiamą 35 120,48 Eur sumą bei iš atsakovo A. K. už priteisiamą 4 150,25 Eur sumą.

10Kiti procesiniai klausimai.

 1. Kadangi ieškinys, patikslintas ieškinys tenkinamas visiškai, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui iš atsakovų proporcingai pagal iš jų priteisiamas sumas, t. y. 10,57 % bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo A. K. dėl skolos priteisimo ir likusi bylinėjimosi išlaidų dalis lygiomis dalimis iš abiejų atsakovų dėl žalos atlyginimo priteisimo (CPK 93 str. 1 d.). Priteisiamos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo A. K. 594,00 Eur žyminio mokesčio (1 t., 54, 56 b. l., 3 r., 108 b. l.) ir 72,06 Eur išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu (1 t., 186 b. l.) ieškovui bei 19,65 Eur pašto išlaidų valstybei; iš atsakovo R. Ž. - 480,00 Eur žyminio mokesčio ir 58,28 Eur išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu, ieškovui bei 15,89 Eur pašto išlaidų valstybei.
 2. Kadangi ieškinys tenkinamas, Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (1 t., 57-59 b. l.) paliktinos iki teismo sprendimo įvykdymo, ieškovui atsisakius dalies ieškinio reikalavimo, sumažinant minėta nutartimi areštuoto turto mąstą nuo 41 598,11 Eur iki 39 270,73 Eur (CPK 150 str. 3 d.).

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

12civilinę bylą Nr. 2-10-641/2017 pagal ieškovo L. A. M. ieškinį bei patikslintą ieškinį atsakovams A. K. ir R. Ž. dėl akcijų kainos ir nuostolių priteisimo, tretysis asmuo, pareiškęs savarankišką reikalavimą dėl 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, BUAB „Euraz LT“, veikianti per bankroto administratorių R. P., dalyje dėl ieškinio reikalavimo – 2 327,38 Eur (dviejų tūkstančių trijų šimtų dvidešimt septynių eurų 38 ct) žalos atlyginimo priteisimo – nutraukti.

13Kitoje dalyje ieškinį bei patikslintą ieškinį tenkinti visiškai, trečiojo asmens BUAB „Euraz LT“, veikiančio per bankroto administratorių R. P., savarankišką reikalavimą dėl 2009 m. spalio 13 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, atmesti.

14Priteisti ieškovui L. A. M., asmens kodas ( - ), gyv. A( - ), solidariai iš atsakovų A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir R. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 35 120,48 Eur (trisdešimt penkių tūkstančių vieno šimto dvidešimt eurų 48 ct) žalos atlyginimą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 35 120,48 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013 m. spalio 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti ieškovui L. A. M., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), iš atsakovo A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 4 150,25 Eur (keturių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt eurų 25 ct) skolą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4 150,25 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013 m. spalio 21 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti ieškovui L. A. M., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), iš atsakovų: A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 594,00 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio ir 72,06 Eur (septyniasdešimt du eurus 6 ct) išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu, ir R. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 480,00 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt eurus) žyminio mokesčio ir 58,28 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 28 ct) išlaidų, susijusių su dokumentų vertimu.

17Priteisti valstybei iš atsakovų: A. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 19,65 Eur (devyniolika eurų 65 ct) pašto išlaidų, ir iš R. Ž., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 15,89 Eur (penkiolika eurų 89 ct) pašto išlaidų.

18Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartimi, t. y. taikytą areštą ne didesnei kaip 39 270,73 Eur sumai atsakovams A. K., a.k. ( - ) ir E. Ž., a.k. ( - ) priklausančiam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, esančiam pas atsakovus ir/ar trečiuosius asmenis, o tokio turto neturint arba turint nepakankamai - ir piniginėms lėšoms, esančioms pas atsakovus, kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su ieškovu A. S., a.k. ( - ) materialiu turtu leidžiant naudotis nesumažinant areštuoto turto vertės, palikti iki teismo sprendimo įvykdymo.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai