Byla 2-1817-1003/2016
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės BUAB „Kenero“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Framas LT“, ieškinį atsakovui K. B., tretiesiems asmenims I. P., N. A., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Kenero“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo K. B. 3739,48 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2015-05-15 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-722-357/2015 iškėlė bankroto bylą UAB „Kenero“, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Framas LT“. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 str. 7 d. 1 p. numato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Tais atvejais, kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, jos savininkas (savininkai) per tuos pačius terminus privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Bendrovės direktorius K. B. turėjo pareigą perduoti visus buhalterinės apskaitos dokumentus, 2184,39 Eur įmonės lėšų bei 1555 Eur pajamų, gautų po bankroto bylos iškėlimo, tačiau to nepadarė, todėl atsakovui kyla pareiga atlyginti ieškovui 3739,48 Eur sumą.

3Atsakovui K. B. procesiniai dokumentai įteikti 2016-03-08 CPK 130 str. nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (41 b. l.), jame išaiškinant atsakovo teisę per 14 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, atitinkantį CPK 142 str., 111 str. reikalavimus. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5CK 2.87 str. įtvirtinta, kad, juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (1–6 d.) ir kt. Šie veiklos principai įpareigoja bendrovės valdymo organus veikti išimtinai bendrovės interesais, t. y. užtikrinti stabilią, efektyvią, konkurencingą jos, kaip rinkos dalyvio, veiklą. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; Nr. 3K-3-64/2013 ir kt.).

6Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p. nustatyta bankrutuojančios įmonės administratoriaus pareiga ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Įmonės naudai priteisus žalos atlyginimą, gautos sumos panaudojamos proporcingai patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, laikantis ĮBĮ 35 straipsnyje nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos. Taigi, esant minėtoms kreditorių interesų gynimo garantijoms, teisiniai žalos atlyginimo santykiai šios konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste susiklostė tarp bankrutuojančios įmonės (jos kreditorių) ir buvusio šios įmonės administracijos vadovo.

7Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – 2015 m. gegužės 15 d. Šiaulių apygardos teismo nutarties, civilinėje byloje Nr. B2-722-357/2015 (3-4 b. l.), 2015-10-27 pretenzijos dėl padarytos žalos atlyginimo (10-11 b. l.), elektroninio laiško (12 b. l.) – vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl 3739,48 Eur skola priteistina iš atsakovo ieškovei (CK 6.2 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.260 str., 6.870 str., 6.873 str., 6.886 str.).

8Ieškovė remiantis CPK 83 str. 1 d. 8 p. buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinas 112 Eur žyminis mokestis valstybės naudai (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 96 str. 1 d.).

9Teismas 2016 m. vasario 1 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – ieškovės ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovo nekilnojamuosius ir/ar kilnojamuosius daiktus, uždraudžiant atsakovui nekilnojamuosius ir/ ar kilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant atsakovui teisę nekilnojamuosius ir/ ar kilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais. Neužtenkant (ar nesant) šio turto, likusiai ieškinio sumai užtikrinti areštuoti atsakovo pinigines lėšas, turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti atsakovui priklausančiomis piniginėmis lėšomis, turtinėmis teisėmis, tačiau leidžiant atsakovui iš piniginių lėšų atsiskaityti su ieškove, mokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, socialinio draudimo įmokas bei kitus mokesčius valstybei, įpareigojant antstolį nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota nurodytoms operacijoms atlikti. Patenkinus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės lieka galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 5 d.).

10Iš atsakovo priteistinos 1 Eur pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina 3 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti BUAB „Kenero“, buveinė Aukštabalio g. 4-99, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 302787347, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Framas LT“, buveinė Konstitucijos pr. 12-323, Vilniuje, juridinio asmens kodas 302574947, iš K. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 3739,48 Eur (trijų tūkstančių septynių šimtų trisdešimt devynių eurų 48 ct) skolą.

14Priteisti valstybei iš K. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 112 Eur (vieno šimto dvylikos eurų) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660.

15Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartimi, palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

16Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu

18Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai