Byla 2A-484/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo ribotos atsakomybės bendrovės „Sevnaučflot“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-900-460/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Uosto vartai“ ieškinį atsakovui ribotos atsakomybės bendrovei „Sevnaučflot“, trečiajam asmeniui žvejybiniam kolektyviniam ūkiui „Zimniaja Zolotica“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Uosto vartai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui RAB „Sevnaučflot“, trečiajam asmeniui ŽKŪ „Zimniaja Zolotica“, prašydamas priteisti iš atsakovo 227 242,03 Lt skolą už laivo uosto agento paslaugas, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad laivas „Mount Kent“ (TJO Nr. 6723692, plaukiojantis su Rusijos Federacijos vėliava, toliau – laivas) yra RAB „Sevnaučflot“ ir ŽKŪ „Zimniaja Zolotica“ nuosavybė. Ieškovo teigimu, atsakovas 2008 m. lapkričio 14 d. raštu kreipėsi į ieškovą su prašymu laivui Klaipėdos uoste teikti laivo agento paslaugas, ieškovas su tokiu atsakovo prašymu sutiko. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. lapkričio 14 d. ieškovas iš atsakovo gavo elektroninį laišką, kuriame atsakovas paprašė pakeisti sutartyje nurodytus rekvizitus: vietoje atsakovo įrašyti atsakovės generalinį atstovą – lengvatinių mokesčių zonoje registruotą bendrovę Ocean Pride Ltd., kurio vardu turėjo būti išrašomos sąskaitos už suteiktas laivo uosto agentavimo paslaugas, todėl ieškovas visas sąskaitas už suteiktas laivo uosto agentavimo paslaugas išrašė bendrovės Ocean Pride Ltd. vardu ir siuntė jas atsakovui. Ieškovo teigimu, nuo paslaugų suteikimo pradžios iki ieškinio pateikimo teismui atsakovui buvo išsiųsta 15 sąskaitų. Ieškovas pažymėjo, kad iš pateiktų sąskaitų atsakovas yra ieškovui sumokėjęs 24 985 USD (61 840,37 Lt) sumą, kuri, ieškovo nuomone, faktiškai buvo atsakovo atstovui išmokėtų grynųjų pinigų grąžinimas, ir 14 070,11 EUR (48 581,27 Lt). Ieškovas nurodė, kad atsakovas jam skolingas 227 242,03 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui UAB „Uosto vartai“ iš atsakovo RAB „Sevnaučflot“ 227 242,03 Lt skolos už laivo uosto agentavimo paslaugas, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (227 242,03 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010 m. rugsėjo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 545 Lt žyminio mokesčio, 6 050 Lt advokato atstovavimo išlaidų.

7Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinio reikalavimus pagrindė rašytiniais įrodymais – sąskaitomis, kuriose detaliai nurodytos suteiktos paslaugos ir kaina. Pažymėjo, kad atsakovas dėl paslaugų kokybės ir kainos pretenzijų nereiškė, sąskaitose nurodytų paslaugų suteikimo faktų neginčijo, ieškinį iš dalies pripažino, ginčijo kai kurių įkainių dydžius už konkrečias paslaugas: agentavimo paslaugas, vertimo paslaugas, kapitono atlyginimo įkainius, draudimo ir vizos paslaugą kapitonui, tačiau jokių įrodymų, kad įkainiai per dideli, ar paslaugos nesuteiktos, nepateikė. Teismas nurodė, kad ant ieškovo pateiktų sąskaitų už ginčijamas atliktas paslaugas pasirašė laivo kapitonas, kuris, kaip nurodyta VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ uosto kapitono pažymoje, buvo laive ir laivą paliko paskutinis. Teismas pažymėjo, kad atsakovas pateikė tik informacinio pobūdžio lentelę su rekomenduojamomis paslaugų kainomis, bet neįrodė, kad buvo sutarta dėl rekomendacijoje nurodytų mažesnių kainų.

8Teismas pažymėjo, kad atsakovas ir trečiasis asmuo atsiliepimuose į ieškinį nurodė force majeure aplinkybes – laivo areštą. Teismas nurodė, kad remiantis CK 6.127 straipsniu, nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti skolininkas, o prievolė skolininkui baigiasi tik tuo atveju, jeigu nenugalima jėga atsirado iki tol, kol skolininkas nepažeidė prievolės. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas negali remtis force majeure teisinėmis pasekmėmis, kilusiomis iš netinkamo savo prievolių vykdymo.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas RAB „Sevnaučflot“ prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai aiškino atsakovo 2008 m. lapkričio 17 d. raštą ieškovui, prilygindamas minėto rašto pateikimą ieškovui agentavimo sutarties pasirašymui tarp šalių, neatsižvelgdamas į atsakovo elektroninį laišką su reikalavimu pakeisti rekvizitus dėl laivo agentavimo sutarties pasirašymo. Atsakovas 2008 m. lapkričio 17 d. elektroniniame laiške nedviprasmiškai nurodė vieną iš pagrindinių laivo agentavimo sutarties pasirašymo sąlygų - laivo agentavimo sutarties šalimi turi būti atsakovo generalinis agentas bendrovė Ocean Pride Ltd. Įrodymų, kad atsakovas atšaukė minėtą laivo agentavimo sutarties pasirašymo sąlygą ieškovas teismui nepateikė.
  2. Ieškovas nepateikė teismui rašytinių įrodymų, kad tarp ieškovo ir atsakovo iš tikrųjų buvo pasirašyta laivo „Maunt Kent“ agentavimo sutartis. Atsakovas neturėjo su ieškovu sutartinių santykių, išskyrus 2008 m. lapkričio 17 d. trišalę sutartį tarp ieškovo, atsakovo ir jūros agentūros UAB „Passat“ dėl įsiskolinimo, o laivo „Maunt Kent“ agentavimo sutartis, atsakovo žiniomis, buvo sudaryta tarp ieškovo ir bendrovės „Ocean Pride“ Ltd.
  3. Teismas nepagrįstai nurodė, jog sąskaitos už ieškovo suteiktas paslaugas buvo išrašomos bendrovės Ocean Pride Ltd. vardu atsakovo nurodymu bei kad atsakovas pažadėjo ieškovui, jog atsakovo prievolę įvykdys trečiasis asmuo, nes ieškovas nepateikė teismui rašytinių įrodymų šiems teiginiams pagrįsti.
  4. Atsakovas yra laivo „Maunt Kent“ bendrasavininkas kartu su ŽKŪ „Zimniaja Zolotica“. Net ir vadovaujantis prielaida, jog tarp ieškovo ir laivo bendrasavininko RAB „Sevnaučflot“ buvo pasirašyta laivo „Maunt Kent“ agentavimo sutartis, byloje atsakovais patrauktini visi laivo bendrasavininkai, nes paslaugos buvo suteikiamos laivui „Maunt Kent“, o ne atsakovui.
  5. Nepagrįstas teismo argumentas, jog atsakovas dėl paslaugų kokybės ir kainos pretenzijų nereiškė, sąskaitose nurodytų paslaugų suteikimo fakto neginčijo. Teismas neatsižvelgė į atsakovo atstovo pastabas teismo posėdžio metu, kad ieškovas pateikė teismui sąskaitas už nesuteiktas laivui „Maunt Kent“ paslaugas ir nevertino jų bei netinkamai įvertino laivui suteiktų paslaugų apimtį, kainas už laivui suteiktas paslaugas ir laivui suteiktų paslaugų pagrįstumą. Taip pat nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas iš dalies ieškinį pripažino, bei nepagrįsti motyvai dėl force majeure aplinkybių.
  6. Teismas sprendime nepasisakė dėl bylos teismingumo Lietuvos Respublikos teismui ir šioje byloje taikytinos teisės. Ieškovas, turėdamas pretenzijų atsakovui, privalėjo kreiptis su ieškiniu pagal atsakovo buveinės vietą Rusijos Federacijoje ir šalių santykiams taikytina Rusijos Federacijos teisė.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Uosto vartai“ nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti, o Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovo teigimu, apeliaciniame skunde yra kvestionuojami ieškovą ir apeliantą sieję sutartiniai teisiniai santykiai, tačiau nėra pateikiama nei teisiškai reikšmingų argumentų, galinčių pagrįsti apelianto poziciją, nei įrodymų. Ieškovas pažymi, kad apeliantas leistinais įrodymais nenuginčijo nei sutartinių santykių su ieškovu egzistavimo, nei ieškovo suteiktų paslaugų kokybės ir kainos, o pirmosios instancijos teismo sprendimas apelianto yra ginčijimas piktnaudžiaujant savo teisėmis ir siekiant išvengti vykdyti sutartimi prisiimtus prievolinius įsipareigojimus. Ieškovas nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog ŽKŪ „Zimniaja Zolotica“ byloje atsakovu patrauktas nebuvo, pirmosios teismas savo sprendime neturėjo pasisakyti ir nepasisakė dėl šio asmens teisių ir pareigų, be to, šio asmens neįtraukimas į bylą atsakovu teisiškai negalėjo sąlygoti neteisingo bylos išsprendimo, nes ginčo teisenoje ieškovas pats sprendžia, kada ir ką traukti atsakomybėn, todėl teismas procesinių pažeidimų, galinčių turėti įtakos neteisingam bylos išsprendimui, nepadarė, tiek procesines, tiek materialines teisės normas taikė tinkamai, o apelianto argumentai dėl ŽŪK „Zimniaja Zolotica" procesinės padėties bylos nagrinėjimo metu yra nepagrįsti. Ieškovo nuomone, apelianto argumentai dėl force majeure aplinkybių, kliudžiusių vykdyti sutartį, yra teisiškai nereikšmingi.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą ŽKŪ „Zimniaja Zolotica“ su apeliaciniu skundu sutinka, prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

15Byloje nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 17 d. jūrų agentūra UAB „Passat“ (agentas), jūrų agentūra UAB „Uosto vartai“ (vykdytojas) ir laivo Mount Kent“ savininkas RAB „Sevnaučflot“ (savininkas) sudarė sutartį, kuria vykdytojas įsipareigojo sumokėti UAB „Passat“ už laivo „Mount Kent“ agentavimą sumą, kuri 2008 m. lapkričio 17 d. yra 8 448 EUR, taip pat garantavo visų sąskaitų apmokėjimą, susijusių su dviejų įgulos narių repatriacija iš minėto laivo; savininkas įsipareigojo išsiųsti vykdytojui apskaitai disbursmentinių sąskaitų kopijas, patvirtinti 8 448 EUR skolą, patvirtinti sąskaitų, susijusių su dviejų įgulos narių repatriacija iš laivo „Mount Kent“, apmokėjimą; vykdytojas įsipareigojo atlikti 8 448 EUR pavedimą į UAB „Passat“ sąskaitą, suderinti laivo „Mount Kent“ agentavimo perdavimo datą Klaipėdos uoste po apmokėjimo, perimti laivo „Mount Kent“ agentavimą Klaipėdos uoste; agentas įsipareigojo pateikti savininkui finalinę disbursmentinę sąskaitą, perduoti vykdytojui laivo „Mount Kent“ agentavimą Klaipėdos uoste, informuoti savininką apie skolos apmokėjimą, paruošti visus reikalingus dokumentus dviejų įgulos narių repatriacijai.

16Minėtos 2008 m. lapkričio 17 d. sutarties pagrindu 2008 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. 145-08 RAB „Sevnaučflot“ paprašė UAB „Uosto vartai“ priimti aptarnavimui laivą „Mount Kent“ į Klaipėdos uostą nuo 2008 m. lapkričio 17 d.

172008 m. lapkričio 14 d. elektroniniu laišku RAB „Sevnaučflot“ paprašė UAB „Uosto vartai“ pakeisti rekvizitus dėl agentavimo sutarties pasirašymo ir vietoje RAB „Sevnaučflot“ nurodyti jo generalinį agentą bendrovę Ocean Pride Ltd.

18UAB „Uosto vartai“ sąskaitas už suteiktas paslaugas RAB „Sevnaučflot“ nurodymu išrašė bendrovės Ocean Pride Ltd. vardu.

19Byloje kilo ginčas dėl skolos, susidariusios pagal laivo agentavimo sutartį, priteisimo.

20Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumento, kad tarp šalių nebuvo sudaryta laivo „Mount Kent“ agentavimo sutartis.

21Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 26 dalis numato, kad laivų agentavimo sutartis – susitarimas, kuriuo viena šalis (laivo agentas) įsipareigoja teikti laivų agentavimo paslaugas, o kita šalis (laivo savininkas, frachtuotojas ar kitas teisėtas laivo valdytojas) – atlyginti už šių paslaugų teikimą. Pagal minėto įstatymo 4 straipsnis 3 dalį laivų agentavimo paslaugas gali teikti tik susisiekimo ministro nustatyta tvarka atestuotos įmonės. Laivų agentavimas apima šių paslaugų teikimą: 1) tarpininkavimą įsigyjant ir perleidžiant laivus; 2) tarpininkavimą sudarant frachtavimo sutartį ir frachtavimo sutarties vykdymo priežiūros vykdymą; 3) frachto, uosto rinkliavų ir kitų mokesčių bei rinkliavų surinkimą ir mokėjimą; 4) muitinės ir krovinio dokumentų tvarkymą ir kitus su tuo susijusius veiksmus; 5) laivo atplaukimo į uostą ir išplaukimo iš uosto, taip pat krovos darbų organizavimą; 6) laivo aprūpinimo ir aptarnavimo organizavimą uoste (Prekybinės laivybos įstatymo 401 str.).

22Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193-6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Pagal sutarčių aiškinimo taisykles sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Atsižvelgtina ir į įprastines sąlygas, net jeigu jos sutartyje nenurodytos. Kai abejojama dėl sutarties sąvokų, joms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į tos sutarties prigimtį, esmę bei jos dalyką, reikšmė. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Aiškinant sutartį turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius.

23Sutarčių aiškinimo klausimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika yra gausi, nuosekli ir išplėtota. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad aiškinant sutartis būtina vadovautis ne tik sąžiningumo reikalavimu, kuris tiesiogiai įvardytas CK 6.193 straipsnio 1 dalyje kaip pagrindinė sutarčių aiškinimo taisyklė, bet ir kitais CK 1.5 straipsnyje įvardytais bendraisiais teisės principais. Sutarčių aiškinimo paskirtis yra siekis kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinti šalių valią, išreikštą sudarant sutartis bei prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Sutarčių aiškinimo taisyklės orientuoja į tai, kad šis aiškinimas neapsiribotų lingvistiniu pažodiniu sutarčių teksto aiškinimu, bet sistemiškai būtų įvertintas sutarties šalių elgesys tiek ikisutartinių, tiek sutartinių santykių stadijose, šalių subjektyvi nuomonė dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvęs jos sąlygų suvokimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-813/2003; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010). Išsamiai sutarčių aiškinimo taisyklės yra apibendrintos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010. Pasisakyta, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011). Kartu pažymėtina tai, kad, nepaisant pirmiausia įtvirtinto subjektyviojo sutarties aiškinimo metodo, neabejotinai yra svarbūs visi CK 6.193 straipsnyje nustatyti sutarčių aiškinimo principai, ir kiekvienu atveju, aiškinant konkrečią sutartį, būtina atsižvelgti į visų nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių visetą.

24Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į 2008 m. lapkričio 17 d. trišalės UAB „Passat“, UAB „Uosto vartai“ ir RAB „Sevnaučflot“ sutarties nuostatą, kad UAB „Uosto vartai“ perima laivo „Mount Kent“ agentavimą Klaipėdos uoste, taip pat atsižvelgiant į tai, kad 2008 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. 145-08 RAB „Sevnaučflot“ minėtos 2008 m. lapkričio 17 d. sutarties pagrindu paprašė UAB „Uosto vartai“ priimti aptarnavimui laivą „Mount Kent“ į Klaipėdos uostą nuo 2008 m. lapkričio 17 d., yra pagrindas daryti išvadą, kad UAB „Uosto vartai“ ir RAB „Sevnaučflot“ susitarė dėl agentavimo paslaugų laivui „Mount Kent“ teikimo ir tokios sutarties sudarymo. Bylos duomenys patvirtina, kad agentavimo paslaugos minėtam laivui buvo teikiamos. Nors, apelianto teigimu, laivo agentavimo sutarties šalimi turi būti laikomas atsakovo generalinis agentas bendrovė Ocean Pride Ltd, teisėjų kolegija pažymi, kad tiek dėl laivo agentavimo paslaugų perdavimo UAB „Uosto vartai“ 2008 m. lapkričio 17 d. sutarties pagrindu tarėsi, tiek ir agentavimo paslaugų teikimo metu reikalavimus dėl konkrečių agentavimo paslaugų teikimo laivui „Mount Kent“ ieškovui UAB „Uosto vartai“ teikdavo RAB „Sevnaučflot“, bet ne Ocean Pride Ltd. (t. 2, b. l. 10-11, 13-14). Dėl to, atsižvelgiant į šalių santykius sutarties vykdymo metu, yra pagrindas pripažinti, kad agentavimo sutarties šalimi laikytina RAB „Sevnaučflot“.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad laivo agentavimo sutartis yra viena iš atlygintinų paslaugų sutarčių rūšių, kuriai taikomos bendrosios atlygintinų paslaugų sutartis reglamentuojančios normos tiek, kiek specialiosios taisyklės nenumato ko kita (CK 6.716 str. 3 d., 5 d.). Kaip teisingai nurodo ieškovas UAB „Uosto vartai“ atsiliepime į apeliacinį skundą, nei Prekybinės laivybos įstatyme, reguliuojančiame civilinius teisinius santykius, susijusius su laivyba, nei CK XXXV skyriaus pirmajame skirsnyje, reglamentuojančiame bendrąsias atlygintinų paslaugų teikimo nuostatas, nei CK trečiajame skyriuje, reglamentuojančiame sandorių sampratą ir formą, nėra įtvirtinta reikalavimo laivo agentavimo sutartį sudaryti rašytine forma. CK 6.716 straipsnio 1 dalis numato, kad paslaugų sutartimi paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal kitos šalies užsakymą suteikti atitinkamas paslaugas, o kita šalis įsipareigoja sumokėti už suteiktas paslaugas. Kaip minėta, Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 26 dalis numato, kad laivų agentavimo sutartis – susitarimas, kuriuo viena šalis (laivo agentas) įsipareigoja teikti laivų agentavimo paslaugas, o kita šalis (laivo savininkas, frachtuotojas ar kitas teisėtas laivo valdytojas) – atlyginti už šių paslaugų teikimą. Atsižvelgiant į šias įstatymų nuostatas, darytina išvada, kad RAB „Sevnaučflot“ kilo pareiga atsiskaityti su ieškovu UAB „Uosto vartai“ už suteiktas laivo agentavimo paslaugas. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal pateiktas į bylą PVM sąskaitas faktūras, kitus bylos duomenis nėra pagrindo spręsti, kad laivui „Mount Kent“ agentavimo paslaugos nebuvo suteiktos, o atsakovas RAB „Sevnaučflot“ neįrodė šių paslaugų nesuteikimo ar kad nėra pagrindo reikalauti priteisti iš atsakovo ieškovo nurodyto dydžio apmokėjimo už paslaugas. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl skolos priteisimo iš atsakovo yra pagrįstos.

26Teisėjų kolegijos įsitikinimu, aplinkybė, kad laivo „Mount Kent“ kitas savininkas ŽKŪ „Zimniaja Zolotica“ nebuvo įtrauktas į bylą atsakovu, nesudaro pagrindo pripažinti, kad dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Teisėjų kolegija pažymi, kad asmens įtraukimas į bylą atsakovu yra ieškovo procesinė teisė. Nagrinėjamoje byloje agentavimo sutarties šalimi laikytina RAB „Sevnaučflot“, todėl ši bendrovė pagrįstai byloje patraukta atsakovu, tuo tarpu ŽKŪ „Zimniaja Zolotica“ byloje dalyvauja trečiuoju asmeniu.

27Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad nagrinėjamu atveju byla yra teisminga Rusijos Federacijos teismui. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į CPK 787 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatą, kad Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai yra priskirtinos bylos, jeigu ginčo dalykas yra Lietuvoje esantis daiktas, Lietuvoje esantis palikimas arba prievolė, kuri atsirado arba turi būti įvykdyta Lietuvoje.

28Teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentas dėl force majeure aplinkybių teisingam bylos išnagrinėjimui teisinės reikšmės neturi.

29Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Uosto vartai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. vasario 28 d. sprendimu nusprendė... 7. Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinio reikalavimus pagrindė rašytiniais... 8. Teismas pažymėjo, kad atsakovas ir trečiasis asmuo atsiliepimuose į... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas RAB „Sevnaučflot“ prašo apeliacinės... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Uosto vartai“ nurodo, kad... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą ŽKŪ „Zimniaja Zolotica“ su apeliaciniu... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 28... 15. Byloje nustatyta, kad 2008 m. lapkričio 17 d. jūrų agentūra UAB... 16. Minėtos 2008 m. lapkričio 17 d. sutarties pagrindu 2008 m. lapkričio 14 d.... 17. 2008 m. lapkričio 14 d. elektroniniu laišku RAB „Sevnaučflot“ paprašė... 18. UAB „Uosto vartai“ sąskaitas už suteiktas paslaugas RAB... 19. Byloje kilo ginčas dėl skolos, susidariusios pagal laivo agentavimo sutartį,... 20. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu apeliacinio skundo argumento, kad... 21. Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 26 dalis numato, kad laivų... 22. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 23. Sutarčių aiškinimo klausimais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika yra... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į 2008 m. lapkričio 17 d.... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad laivo agentavimo sutartis yra viena iš... 26. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, aplinkybė, kad laivo „Mount Kent“ kitas... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas nepagrįstai teigia, kad nagrinėjamu... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentas dėl force majeure... 29. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. sprendimą palikti...