Byla 2-5-810/2015
Dėl naudojimosi tvarkos žemės sklypu nustatymo, kelio servituto nustatymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovų S. P., V. L., Ž. P., A. J., I. P., G. M. patikslintą priešieškinį dėl naudojimosi tvarkos žemės sklypu nustatymo, kelio servituto nustatymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,

2sekretoriaujant G. G.,

3dalyvaujant ieškovui V. P., jo atstovei adv. R. S., atsakovams S. P., jo atstovui adv. J. L. (J. L.), Ž. P., jos atstovei adv. A. M., A. J.,

4nedalyvaujant

5atsakovams G. M., V. L., I. P., tretiesiems asmenims G. K., E. M., institucijos, teikiančios išvadą byloje, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių skyriaus atstovui,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. P. patikslintą ieškinį atsakovams S. P., A. J., I. P., G. M., Ž. P., V. L., tretiesiems asmenims G. K., E. M. (institucija, teikianti išvadą byloje, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos) dėl naudojimosi tvarkos žemės sklypu nustatymo, kelio servituto nustatymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovų S. P., V. L., Ž. P., A. J., I. P., G. M. patikslintą priešieškinį dėl naudojimosi tvarkos žemės sklypu nustatymo, kelio servituto nustatymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

7ieškovas V. P. patikslintu ieškiniu (t. 9, b. l. 28-29) atsakovams S. P., A. J., I. P., G. M., Ž. P., V. L., tretiesiems asmenims G. K. ir E. M., prašo nustatyti naudojimosi tvarką ieškovui V. P. kartu su atsakovais V. L., S. P., Ž. P., I. P., A. J. ir G. M. iš bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio 104643 kv. m. žemės sklypo, esančio ( - ) r. sav. (unikalus Nr. ( - )), pagal V. D. 2015-03-20 parengtą naudojimosi tvarkos žemės sklypu tarp bendraturčių nustatymo planą (t. 9, b.l. 31) tokiu būdu: ieškovui V. P. paskirti naudotis žemės sklypo 50919 kv. m. dalimi, 2015-03-20 naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plane pažymėta „A“; atsakovams S. P., I. P., A. J. paskirti bendram naudojimui žemės sklypo 22438 kv. m. dalį, iš kurių S. P. 17416 kv. m., I. P. 2511 kv. m., A. J. 2511 kv. m., 2015-03-20 naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plane pažymėtą „B“; atsakovei Ž. P. paskirti naudotis žemės sklypo 17110 kv. m. dalimi, 2015-03-20 naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plane pažymėta ‘C“; ieškovui V. P. paskirti naudotis žemės sklypo 1402 kv. m. dalimi, 2015-03-20 naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plane pažymėta „D“; atsakovui S. P. paskirti naudotis žemės sklypo 698 kv. m. dalimi, 2015-03-20 naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plane pažymėta „D1“; atsakovui G. M. paskirti naudotis žemės sklypo 10067 kv. m. dalimi, 2015-03-20 naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plane pažymėta „E“; atsakovui V. L. paskirti naudotis žemės sklypo 2009 kv. m. dalimi, 2015-03-20 naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plane pažymėta „F“; nustatyti kelio servitutą pagal V. D. 2015-03-20 parengtą naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo planą, suteikiantį teisę ieškovui V. P. važiuoti ir eiti atsakovo V. L. naudojamoje sklypo dalyje „F“ esančiu keliu „S“, atsakovo G. M. naudojamoje sklypo dalyje „E“ esančiu keliu „S“, atsakovės Ž. P. naudojamoje sklypo dalyje „C“ esančiu keliu „S“; nustatyti kelio servitutą pagal V. D. 2015-03-20 parengtą naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo planą, suteikiantį teisę atsakovams S. P., I. P., A. J. važiuoti ir eiti ieškovo V. P. naudojamoje sklypo dalyje „D“ esančiu keliu „S1“; priteisti iš atsakovų solidariai bylinėjimosi išlaidas.

8I. V. Papaurėlis pradiniame ieškinyje (t. 1, b. l. 3-7), jį patikslinęs (t. 1, b. l. 126-130, 139 t. 3, b. l. 133-137), nurodė, kad ieškovas 2010-02-12 registruotu laišku išsiuntė atsakovui S. P. pasiūlymą dėl žemės sklypo atidalijimo natūra ir naudojimosi statiniais tvarkos nustatymo tarp bendraturčių su paruoštu žemės sklypo planu ir šiame pasiūlyme pasiūlė pasidalinti ar nusistatyti naudojimosi tvarką bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis kartu valdomame žemės sklype su pastatais. Atsakovui pasiūlė žemės sklypą pagal formuojamą ribą padalinti į dvi lygias dalis, plane pažymėtos „A“ ir „B“, nes abiems priklauso lygios šio sklypo dalys. Plane pažymėtą „A“ žemės sklypo dalį, turinčią 5,2000 ha ploto priskirti naudotis bendrasavininkui V. P., o plane pažymėtą „B“ žemės sklypo dalį, turinčią 5,2000 ha ploto priskirti naudotis bendrasavininkiui S. P.. Tačiau su ieškovo pasiūlymu atsakovas S. P. nesutiko, savo 2010-03-01 atsakyme į ieškovo pasiūlymą pasisakė, kad siūlymas yra nekorektiškas, pažeidžiantis jo teises, nes ieškovas pageidauja sau žymiai vertingesnės turto dalies. Ieškovas nurodė, kad nustatant ieškovo pasiūlytą naudojimosi žemės sklypu tvarką, nebūtų pažeistos nei ieškovo, nei atsakovo teisės: jie gauna abu naudotis lygiaverčius žemės sklypus, turinčius tiek pat ploto, žemės našumo balas toks pats, materialinė vertė yra tolygi, tiek pastatų, tiek žemės sklypų vertės yra vienodos. Be to, ieškovas yra ūkininkas ir jam yra reikalinga turėti daugiau dirbamos žemės, kad galėtų vykdyti ūkinę veiklą. Ieškovas turimą žemės sklypo dalį turi, juo naudojasi ir valdo nuo 2007-12-29, yra seniausias šio bendrai turimo su kitais bendraturčiais žemės sklypo savininkas, kai tuo tarpu kiti bendraturčiai turi įgiję teisę į tam tikrą šio žemės sklypo dalį tik nuo: 2010-02-19 I. P., A. J. ir G. M., 2010-05-21 Ž. P.; 2010-06-02 V. L. ir visa tai tik atsakovo S. P. dėka, kuris pirmą kartą nuosavybės teise į jam priklausiusią 5,20 ha ploto žemės sklypo dalį įgijo 2008-06-20 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo pagrindu. Vėliau savo turimo nekilnojamojo turto dalį sumažino atlikdamas įvairius civilinius sandorius, todėl lengva įvertinti kiekvieno bendraturčio prisirišimą prie turimo daikto, indelį į jį. Ieškovas žemės sklypo dalimi, plane pažymėta „A“ naudojasi nuo pat sklypo įsigijimo momento: beveik kiekvieną savaitgalį atvyksta ilsėtis, pažvejoti, prižiūri šią dalį sklypo, todėl gynė savo teises, kuomet pastebėjo kito asmens įsikišimą į prižiūrimą teritoriją, kai G. L. be jokio tarpusavio bendraturčių suderinimo įsirengė poilsiavietę ir pradėjo daryti žalą gamtai. Nustatyti ir atsižvelgti į kiekvieno bendraturčio turimą subjektyvinę nuomonę yra neįmanoma, nes žmonės yra skirtingi, todėl skirtingas ir jų suvokimas apie turimą daiktą. Todėl vadovautis tokiais kriterijais kaip: pati gražiausia, saulėta, šeimos ir kitų bendrasavininkų labiausiai pamėgta žemės sklypo dalis, yra negalima ir neteisinga. Kadangi ieškovas į savo turimą asmeninės nuosavybės teise ½ dalį pastatų, esančių M. S. k., Kaišiadorių r. sav., neturi kitos galimybės patekti, o tik per atsakovų žemės sklypo dalyje, plane pažymėtoje „C“ esantį kelią, plane pažymėtą „S“, todėl prašė nustatyti šio kelio servitutą, nes nenustačius servituto, negalės įgyvendinti savo, kaip savininko, teisių, t. y. patekti į savo pastatų dalį ir žemę.

9Atsakovai Ž. P., S. P., A. J., I. P., G. M., V. L. patikslintu prieškieškiniu (t. 9, b. l. 151-152) prašo nustatyti atsakovams kartu su ieškovu bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio 104643 kv. m. žemės sklypo, esančio ( - ) r. sav., unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą Naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo planą (t. 9, b.l. 126) tokiu būdu: atsakovui S. P. paskirti žemės sklypo 1228 kv. m. dalimi, plane pažymėta „A“; atsakovui G. M. paskirti naudotis žemės sklypo 10067 kv. m. dalimi, plane pažymėta „B“; atsakovei Ž. P. paskirti naudotis bendram naudojimui su S. P. žemės sklypo 33996 kv. m. dalimi, plane pažymėta „C“; I. P. ir A. J. paskirti bendram naudojimui lygiomis dalimis žemės sklypo 5022 kv. m. dalimi, plane pažymėta „D“; ieškovui V. P. paskirti naudotis žemės sklypo 52321 kv. m. dalį, plane pažymėtą „E“; atsakovui V. L. paskirti naudotis žemės sklypo 2009 kv. m. dalimi, plane pažymėta „F“; nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovams Ž. P., S. P., A. J., I. P. ir G. M. bei ieškovui V. P. važiuoti ir eiti atsakovo V. L. naudojamoje sklypo dalyje „F“ esančiu keliu „S1; nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovams Ž. P., S. P. ir G. M. bei ieškovui V. P. važiuoti ir eiti atsakovių A. J. ir I. P. naudojamoje sklypo dalyje „D“ esančiu keliu „S2“; nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovams Ž. P., S. P. ir G. M. važiuoti ir eiti atsakovo V. P. naudojamoje sklypo dalyje „E“ esančiu keliu „S3“; nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovams Ž. P. ir G. M. bei ieškovui V. P. važiuoti ir eiti atsakovo S. P. naudojamoje sklypo dalyje „A“ esančiu keliu „S4“; nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovui G. M. bei ieškovui V. P. važiuoti ir eiti atsakovų S. P. ir Ž. P. naudojamoje sklypo dalyje „C“ esančiu keliu „S5“; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovai Ž. P., S. P., A. J., I. P., G. M. ir V. L. priešieškinyje ir patikslintuose priešieškinio pareiškimuose (t. 2, b. l. 41-44, 45, 129-131, 130-131, t. 4, b.l. 129-131, t. 5, b. l. 45-46, 69-70, t. 9, b. l. 46-48) nurodė, kad atsakovų visiškai netenkina ieškovo siūloma naudojimosi žemės sklypu tvarka. Žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu „A“ priskirtina atsakovams S. P., I. P. ir A. J. jų bendrojon dalinėn nuosavybėn. S. P. yra gimęs ir augęs šioje sodyboje, iki šiol deklaruoja savo gyvenamąją vietą, jokio kito turto neturi. Šią žemę jis paveldėjo tiesiogiai iš savo motinos E. P., kurios vardu ir buvo atkurtos nuosavybės teisės į visą 10.4000 ha ploto žemės sklypą, todėl S. P. turi pilną teisę rinktis pačią gražiausią sklypo dalį – „iškišulį“, su jame esančiomis natūraliai susiformavusiomis pievelėmis, labai tinkančiomis poilsiui ir rekreacijai. Jo duktė I. P. ir įduktė A. J. padeda tėvui prižiūrėti sklypą, šienauti, atvyksta iš Kauno su juo pabūti, pailsėti. Ši sklypo dalis labiausiai atitinka šių trijų asmenų poreikius ir interesus. Žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu „B“, priskirtina atsakovui G. M., kadangi šis bendrasavininkis jau treti metai faktiškai naudojasi būtent šia sklypo dalimi, yra ten įsirengęs stovyklavietę, padirbęs lauko baldus, lieptelį, atvyksta su šeima ir draugais žvejoti, maudytis ir vasaroti. G. M. reikalinga rekreacijai skirta sklypo dalis, kad jis galėtų ilsėtis, plaukioti, dėl jam nustatytų stuburo problemų, medikai rekomenduoja plaukiojimą, poilsį ir ramybę gamtoje. Žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu „C“, priskirtina naudotis atsakovei Ž. P. ir šią jai priklausančią sklypo dalį ji gavo dovanų ir savo vyro S. P., ji pageidauja naudotis sklypo dalimi šioje vietoje, nes patenka dalis pakrantės bei pievos. Žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu „D“, priskirtan bendrojon dalinėn ieškovo ir atsakovo S. P. nuosavybėn, nes šiuo metu jie abu bendrąja daline nuosavybe po ½ valdo sklype esančius pastatus. Žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu „E“, paskirtina ieškovui. Pats ieškovas savo ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodo, kad yra ūkininkas ir jam yra reikalinga turėti daugiau dirbamos žemės, kad galėtų vykdyti ūkinę veiklą. Žemės sklypo dalis, pažymėta indeksu „F“ priskirtina atsakovui V. L., kuris įsigijęs šį sklypą, planuoja ateityje nusipirkti daugiau žemės, todėl jo sklypo dalis ribojasi su dviem gretimais sklypais.

11I. V. Papaurėlis atsiliepimuose (t. 2, b. l. 76-78, 135, t 8, b. l. 118) į atsakovų priešieškinio ir patikslintus priešieškinio pareiškimus nurodė, kad su priešieškinio pareiškimu dalyje dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo nesutinka ir nurodė, kad jis yra ūkininkas ir jam yra reikalinga turėti daugiau dirbamos žemės, kad galėtų vykdyti ūkinę veiklą. Jis planuoja ūkininkauti savo sklype – verstis ekologine ūkininkyste – auginti visas vaistažoles, kurias Lietuvoje leidžiam auginti, taip pat bitininkyste pagal leidžiamas normas, kadangi yra beveik baigęs LVA ir jau keli metai yra registruotas Kaišiadorių r. ūkininkas. Taipogi savo žemės sklypo dalyje ruošiasi įkurti kaimo turizmą su visa poilsiui skirta baze. Šiuo metu sėkmingai vykdo derybas su numatytuoju investuotoju, planuoja panaudoti ES skiriamas lėšas, tam yra reikalinga turėti ne mažiau kaip pusės ežero pakrantės linijos, kuri yra nustatoma pagal kiekvieno bendrasavininkio turimą žemės sklypo plotą proporcingai. Turimą žemės sklypo dalį turi, naudojasi ir valdo nuo 2007-12-29. Taip pat yra seniausias šio bendrai turimo su kitais bendraturčiais žemės sklypo savininkas. Jis žemės sklypo dalimi plane pažymėta „A“ naudojasi nuo pat šio sklypo įsigijimo momento, beveik kiekvieną savaitgalį atvyksta ilsėtis, pažvejoti, prižiūri šią dalį sklypo, todėl gynė savo teises, kuomet pastebėjo kito asmens įsikišimą į prižiūrimą teritoriją, kai G. L. be jokio tarpusavio bendraturčių suderinimo įsirengė poilsiavietę ir pradėjo daryti žalą gamtai. Atsakovų pasiūlytame jam naudotis sklypo dalyje ūkininkauti praktiškai neįmanoma, pietrytinė sklypo dalis – tai yra staiga link upės žemėjantis šlaitas ir miškingas masyvas, galėtų tikti tik poilsiui. Atsakovų plane nurodytas punktyru kelio servitutas per jo žemės sklypą eiti negali: iki namų valdos eina valdiška žemė, o servitutas - tai atstumas apie 50 m iki jo namų valdos pradžios, ir jis nesutinka, kad nurodyti net keturi asmenys važinėtų pro jo namų valdą ir per jo žemę.

12Atsakovai G. M., S. P., A. J., I. P., Ž. P. atsiliepimuose (t. 1, b.l. 43-44, 46-47, 48-49, 58, 158-159, 161-162, 170, 171, 172-173, t. 4, b. l. 23, 24, 25-26, 28-29, 30, 31), į ieškovo ieškinį ir patikslintus ieškinio pareiškimus dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo nurodė, kad su ieškinio pareiškimu dalyje dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo nesutinka ir nurodė, kad pareikšti reikalavimai yra nepagrįsti, pažeidžiantys jų teises ir teisėtus interesus. 2009 m. vasarą G. M. sutvarkė aplinką ir savo lėšomis įsirengė stovyklavietę žemės sklypo dalyje, kurią ieškovas priskiria sau ir kuri jo pateiktame projekte yra pažymėta raide „A“. G. M. sutvarkytoje vietoje išpjovė sausuolius, išvartas, bebrų pažeistus medžius ir iš šių medžių ir atsivežtos iš Kauno medienos pagamino masyvius miško baldus – stalą ir du suolus, suoliuką ir lieptą į ežerą. Šioje vietoje visą praeitą vasarą šis atsakovas atvažiuodavo poilsiauti su šeima, draugais, plaukiojo baidarėmis, žvejojo, maudėsi, tvarkė aplinką, rinko žvejų paliktas šiukšles. Šią vietą nuolat prižiūrėjo, ja rūpinosi, šienavo, kai ieškovas tuo tarpu nieko nedarė, jo ten praktiškai nebūdavo. Per 2009 m. vasarą tik vieną kartą ginčo teritorijoje susitiko ieškovą, kuris buvo trumpam atvykęs, kai atsakovas G. M. su šeima ir draugais rugpjūčio mėnesį stovyklavo visą savaitgalį. Su ieškovu susipažino, draugiškai paspaudė vienas kitam rankas, aprodė jam, kaip įsirengė ir sutvarkė stovyklavietę, kur iškirto krūmus, pagamino lauko baldus. Jokių pretenzijų dėl to, kad naudojasi šia teritorija, ieškovas tuo metu nereiškė. Tik 2009 m. lapkričio mėnesį ieškovas sugalvojo pasiskųsti Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūrai, kuri, nustačiusi faktines aplinkybes, nubaudė jį administracine nuobauda už savavališkus kirtimus. Ieškovas prašo teismo paskirti G. M. žemės sklypo dalį, kuri jo pateiktame projekte pažymėta raide „C“, tačiau ši sklypo dalis jam yra visiškai nepriimtina, niekada ja nesinaudojo, į ją neinvestavo. Jis savo žemės sklypo dalimi iki šiol naudojosi, naudojasi ir ateityje naudosis išskirtinai tik poilsio ir rekreacijos tikslais. Jo šeima yra mėgėjai turistauti, stovyklauti ir plaukioti baidarėmis, o ieškovo jiems siūloma sklypo dalis tam visiškai netinka. S. P., A. J., I. P., Ž. P. atsiliepimuose taip pat nurodė, kad ieškovas, neteisėtai užvaldęs, t. y. įgijęs nuosavybės teises į nurodyto nekilnojamojo turto ½ dalį, pageidauja, kad teismas jam paskirtų pačią gražiausią, saulėtą, labiausiai visų bendrasavininkių pamėgtą žemės sklypo dalį, tačiau būtent šioje dalyje jie yra įpratę maudytis, vakaroti su šeima ir draugais, kūrenti laužą, žvejoti, taip pat šioje žemės sklypo dalyje buvo praleistos jų vaikystės ir jaunystės dienos.

13Patikslintas ieškinio pareiškimas atmestinas, patikslintas priešieškinio pareiškimas tenkintinas.

14Byloje nustatyta, kad 2010 m. vasario 3 d. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo duomenimis, ieškovui V. P. ir atsakovui S. P. priklausė po 52000/104000 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) r. sav. (t. 1, b.l. 11-12). 2010 m. vasario 12 d. ieškovas V. P. išsiuntė atsakovui S. P. siūlymą dėl žemės sklypo atidalijimo natūra ir naudojimosi statiniais tvarkos nustatymo tarp bendraturčių (t. 1, b.l. 22-23), kuriuo pasiūlė S. P. žemės sklypą pasidalinti pagal pateiktą UAB “Geosoma” parengtą schemą (t. 1, b.l. 25). Atsakovas S. P. pateikė atsakymą į nurodytą siūlymą (t. 1, b.l. 26), kuriame nurodė, kad ieškovo siūlymas yra nekorektiškas, pažeidžiantis atsakovo teises, nes ieškovas sau reikalauja žymiai vertingesnės turto dalies. Be to, iš byloje esančio 2015 m. balandžio 16 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (t. 9, b.l. 73-74) matyti, kad S. P. nuuosavybės teise priklauso 18114/104643 dalys, V. L. nuosavybės teise priklauso 2009/104643 dalys, Ž. P. nuosavybės teise priklauso 17110/104643 dalys, A. J. nuosavybės teise priklauso 2511/104418 dalys, G. M. nuosavybės teise priklauso 10067/104643, I. P. nuosavybės teise priklauso 2511/104643 dalys, V. P. nuosavybės teise priklauso 52321/104643 dalys 10.4643 ha ploto žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) esančio ( - ) r. sav.

15Byloje kilo ginčas dėl naudojimosi žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ) r. sav., naudojimosi tvarkos nustatymo.

16Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 4.75 straipsnio 1 dalyje, 4.81 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo tvarka ir būdai. Kasacinis teismas, nuosekliai plėtojamoje praktikoje aiškindamas minėtas CK nuostatas, yra pažymėjęs, kad CK 4.75 straipsnio 1 dalies nuostata, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, reiškia įstatymo įtvirtintą kiekvieno bendraturčio pareigą visus su bendru turtu susijusius klausimus spręsti vadovaujantis interesų derinimo, proporcingumo, savitarpio supratimo principais. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo daiktu tvarka nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Ginčas dėl naudojimosi bendru nekilnojamuoju daiktu tvarkos sprendžiamas, vadovaujantis CK 4.81 straipsnio 1 dalies nuostata, kad, nustatant naudojimosi bendru daiktu tvarką, atsižvelgiama į bendraturčių dalis, turimas pagal bendrąją dalinę nuosavybės teisę. Teismai privalo vertinti, ar bendraturčio pasirinktas projektas atitinka proporcingumo principą, ar nepažeidžia kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, ar teikia prielaidų šalių konfliktinei situacijai šalinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. T. ir kt. v. D. K. , bylos Nr. 3K-3-77/2011). Be to, bendraturčiui paskiriamos naudoti dalies dydis turi atitikti jo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. Č. v. V. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-956/2003). Teismo pareiga yra priimti abiem pusėms priimtiniausią sprendimą, atsižvelgiant į ginčo šalių turimas dalis bendrojoje nuosavybėje, įvertinant šalių nesutarimo priežastis, siekiant, kad nustatoma naudojimosi tvarka būtų patogi bendraturčiams, racionali ir prisidėtų prie geresnio nuosavybės valdymo. Siekdamas šių tikslų teismas turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje bylojeP. K. v. N. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2006; 2007 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. R. B. ir kt. v. R. L. , bylos Nr. 3K-3-291/2007; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Z. P. v. D. S. L. , bylos Nr. 3K-3-353/2009).

17Žemės sklypo kaip nekilnojamojo daikto naudojimosi tvarkos nustatymas yra vienas iš bendraturčių bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų (CK 4.81 straipsnio 1 dalis). CK 4.75 straipsnio 1 dalies nuostata, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, reiškia įstatymo įtvirtintą kiekvieno bendraturčio pareigą visus su bendru turtu susijusius klausimus spręsti vadovaujantis interesų derinimo, proporcingumo, savitarpio supratimo principais. Tai įpareigoja bendraturčius išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto valdymo bei nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2009; 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-153/2010; 2011 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-77/2011).

18Bendriausio pobūdžio reikalavimai žemės santykių tvarkymui įtvirtinti Žemės įstatyme. Kasacinio teismo praktikoje Žemės įstatymo nuostatų pagrindu suformuluotos taisyklės, kad nustatant naudojimosi žemės sklypu tvarką teismui turi būti pateiktas žemės sklypo planas, parengtas pagal žemės santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatytą tvarką ir atitinkantis teritorijų planavimo dokumentą, kurio pagrindu šis žemės sklypas buvo suformuotas. Iš žemės sklypo naudojimosi tvarkos projekto turi būti aišku, kokios konkrečios dalys tenka bendraturčiams naudotis, jų dydis ir išsidėstymas sklype (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2010). Žemės sklypo planas, atitinkantis vienodus teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus, reikalingas žemės santykiams tvarkyti: sklypui ar jo daliai identifikuoti, žemės sklypo naudojimosi tvarkai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti ir kt., todėl Žemės įstatymo reikalavimai dėl tinkamo žemės sklypo plano būtinybės galioja ne tik nustatant naudojimosi tvarką sandorio (bendraturčių susitarimo) pagrindu, bet ir tais atvejais, kai bendraturčių ginčą dėl naudojimosi tvarkos nustatymo nagrinėja teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2010).

19Klausimai, susiję su bendraturčių naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymu, turi būti sprendžiami ne formaliai, o taikant bendraturčių interesų derinimo principą ir siekiant išlaikyti jų teisių gynimo pusiausvyrą.

20Bylose dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, atsižvelgiant į žemės, kaip turto objekto, specifiką, šalys savo reikalavimus dėl tam tikros naudojimosi žeme tvarkos nustatymo gali išdėstyti tik pateikdamos žemės sklypo planus ir juose pažymėdamos siūlomą naudojimosi tvarką. Nagrinėjamoje byloje ieškovas V. P. kartu su patikslintu ieškiniu pateikė matininko V. D. 2015-03-20 parengtą naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo planą (t. 9, b.l. 30-31), o atsakovai pateikė UAB “Žemėtvarkos darbai” 2015-05-11 parengtą naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo planą (t. 9, b.l. 126). Ginčui aktualūs šie du ginčo žemės sklypo naudojimosi tvarkos planai.

21Iš ieškovo V. P. pateikto naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plano (t. 9, b.l. 31) matyti, kad ieškovas prašo jam priskirti naudotis indeksu “A” pažymėtą žemės sklypo dalį, tačiau kiti žemės sklypo bendraturčiai, atsakovai, su tokiu ieškovo reikalavimu nesutinka, nurodydami, kad šiame plane indeksu “A” pažymėta žemės sklypo dalis rekreacijai yra pati tinkamiausia, nes šios dalies šiaurinėje dalyje yra vieta maudymuisi, kur S. P. ir Ž. P. šeima kartu su dukromis I. P. ir A. J., svečiuodamiesi pas tėvus ir senelius M. P. ir E. P., maudydavosi Strėvos upėje. Atsakovų teigimu, jiems priskirtinos žemės sklypo dalys atsakovams reikalingos rekreacijai, poilsiui, atsakovai tarpusavyje puikiai sutaria, jokių konfliktų tarp jų nėra, todėl jokių kliūčių A. J., I. P. ir V. L. patekti į maudynių vietą per atsakovų S. P. ir Ž. P. prašomą jiems priskirti naudojimui žemės sklypo dalį, pažymėtą atsakovų pateiktame naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plane indeksu “C”, nebūtų. Atsakovų nurodytą aplinkybę, kad būtent ieškovo jam prašomoje priskirti naudotis žemės sklypo dalyje, pažymėtoje ieškovo plane indeksu “A”, yra geriausias priėjimas prie Strėvos upės, ir vieta madymuisi, patvirtina pažyma apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis, miškų žemėlapio fragmentas (t. 5, b.l. 192), Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro žemėlapio ištrauka (t. 5, b.l. 193), kadastro žemėlapio ištrauka (t. 5, b.l. 4), fotonuotrauka (t. 6, b.l. 36), taip pat išvažiuojamojo teismo posėdžio metu atliekant vietos apžiūrą užfiksuoti duomenys (t. 9., b.l. 137-147). Būtent ši maudynių vieta, o taip pat ir visa rekreacijai, plaukiojimui baidarėmis tinkamiausia Strėvos upės pakrantės dalis, kas neginčijamai buvo nustatyta atsakovų paaiškinimais, o taip pat išvažiuojamojo teismo posėdžio metu apžiūrint vietą, patenka į ieškovui V. P. pagal jo pateiktą planą prašomą priskirti ieškovui naudotis žemės sklypo dalį, ieškovo plane pažymėtą indeksu “A”. Byloje neginčijamai buvo nustatyta, kad tarp ieškovo iš vienos pusės ir atsakovų iš kitos pusės yra konfliktiniai santykiai, todėl ieškovui priskyrus naudotis geriausiai poilsiui ir rekreacijai tinkančią Strėvos upės pakrantės dalį, atsakovų interesai būtų pažeisti. Be to, šioje situacijoje pažymėtina ir tai, kad ieškovas V. P. nuosvybės teisę į ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) r. sav., įgijo neatlygintinai dovanojimo sutarties pagrindu (t. 5, b.l. 11-13), tuo tarpu atsakovas S. P. ginčo žemės sklypo, esančio ( - ) r. sav., dalį paveldėjo po motinos E. P. mirties (t. 2, b.l. 66-67), todėl akivaizdu, kad žemės sklypo, esančio ( - ) r. sav., dalys, priklausančios atsakovams S. P., Ž. P., I. P. ir A. J., yra jų šeimos turtas, čia P šeima leisdavo laisvalaikį, atostogas, atvažiuodavo padėti E ir M. P. nudirbti ūkio darbus.

22I. V. P teigia, kad M. P., dovanodamas V. P. ginčo žemės sklypo dalį, nurodė, jog dovanoja vakarinę žemės sklypo dalį (t. 5, b.l. 51- 54), tačiau nurodytas planas nebuvo prijungtas prie notaro patvirtintos dovanojimo sutarties (t. 5, b.l. 11-13), nėra sudėtinė šios dovanojimo sutarties dalis, neatitinka žemės sklypo planui keliamų reikalavimų, todėl laikytinas teisiškai nereikšmingu.

23Atmestinas ir ieškovo V. P. nurodytas argumentas, kad jis jam priskirtoje naudotis ginčo žemės sklypo dalyje ketina užsiimti kaimo turizmu, nes šio argumento ieškovas neįrodė. Be to, pažymėtina ir tai, kad ieškovas, ketindamas jam priskirtoje naudotis žemės sklypo dalyje užsiimti tam tikra veikla, privalo savo siekius derinti ir tokiu būdu nepažeisti ir atsakovų, ypatingai Patašonkų šeimos, kuriai nuo seno minėta žemė ir priklausė, interesų.

24Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, jog ieškovo reikalavimas paskirti ieškovo naudojimui žemės sklypo dalį, matininko V. D. 2015-03-20 naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo plane (t. 9, b.l. 31) pažymėtą indeksu “A” neatitinka atsakovų interesų, pažeidžia jų teises ir interesus, neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, todėl atmestinas.

25Vertinant atsakovų pateiktą naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo planą (t. 9, b.l. 126), sutiktina, kad ieškovui tenkančios žemės sklypo dalies, UAB “Žemėtvarkos darbai” 2015-05-11 parengtame plane pažymėtos indeksu “E”, naudojimas dėl šioje dalyje esančio kelio būtų iš dalies apsunkintas, tačiau įvertinus tą aplinkybę, kad civilinė byla dėl šio ginčo teisme nagrinėjama nuo 2010-04-28, įvertinus Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartimi (t. 9, b.l. 11-15) patvirtintos ieškovo V. P. ir atsakovo S. P. sudarytos taikos sutarties sąlygas, kuriomis buvo išspręsta minimame žemės sklype esančių pastatų atidalijimo tvarka, šalims šia taikos sutartimi atitekusius pastatus, jų išsidėstymą, taip pat atsižvelgus į nustatytą aplinkybę, kad atsakovai S. P., Ž. P., G. M., iš dalies I. P. ir A. J., jų naudojimui tenkančias žemės sklypo dalis ketina naudoti poilsiui, rekreacijai, ginčo tarp atsakovų nėra, kas jiems leistų tinkamai įgyvendinti savo ketinimus šioje vietoje poilsiauti, darytina išvada, kad atsakovų pateiktas planas dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo yra racionalesnis nei ieškovo, atitinkantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, todėl atsakovų priešieškinio pareiškimas dalyje dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo tenkintinas.

26Patenkinus atsakovų priešieškinį dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, tenkintini priešieškinio reikalavimai dėl kelio servituto nustatymo (CK 4.111; 4.119 str.), kurie yra pagrįsti, įrodyti.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-267, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

28ieškovo V. P. patikslintą ieškinį atmesti.

29Atsakovų Ž. P., S. P., A. J., I. P., G. M., V. L. patikslintą priešieškinį tenkinti.

30Nustatyti atsakovams Ž. P., S. P., A. J., I. P., G. M., V. L. ir ieškovui V. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio 104643 kv. m. žemės sklypo, esančio ( - ) r. sav., unikalus Nr( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp bendraturčių nustatymo planą (t. 9, b.l. 126) tokiu būdu: S. P. paskirti naudotis žemės sklypo 1228 kv. m. dalimi, plane pažymėta „A“; G. M. paskirti naudotis žemės sklypo 10067 kv. m. dalimi, plane pažymėta „B“; Ž. P. ir S. P. paskirti naudotis bendrai žemės sklypo 33996 kv. m. dalimi, plane pažymėta „C“; I. P. ir A. J. paskirti naudotis bendrai žemės sklypo 5022 kv. m. dalimi, plane pažymėta „D“; V. P. paskirti naudotis žemės sklypo 52321 kv. m. dalimi, plane pažymėta „E“; V. L. paskirti naudotis žemės sklypo 2009 kv. m. dalimi, plane pažymėta „F“.

31Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovams Ž. P., S. P., A. J., I. P. ir G. M. bei ieškovui V. P. važiuoti ir eiti atsakovo V. L. naudojamoje sklypo dalyje „F“ esančiu keliu „S1.

32Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovams Ž. P., S. P. ir G. M. bei ieškovui V. P. važiuoti ir eiti atsakovių A. J. ir I. P. naudojamoje sklypo dalyje „D“ esančiu keliu „S2“.

33Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovams Ž. P., S. P. ir G. M. važiuoti ir eiti ieškovo V. P. naudojamoje sklypo dalyje „E“ esančiu keliu „S3“.

34Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovams Ž. P. ir G. M. bei ieškovui V. P. važiuoti ir eiti atsakovo S. P. naudojamoje sklypo dalyje „A“ esančiu keliu „S4“.

35Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11 parengtą planą, suteikiantį teisę atsakovui G. M. bei ieškovui V. P. važiuoti ir eiti atsakovų S. P. ir Ž. P. naudojamoje sklypo dalyje „C“ esančiu keliu „S5“.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,... 2. sekretoriaujant G. G.,... 3. dalyvaujant ieškovui V. P., jo atstovei adv. R. S., atsakovams S. P., jo... 4. nedalyvaujant... 5. atsakovams G. M., V. L., I. P., tretiesiems asmenims G. K., E. M.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovas V. P. patikslintu ieškiniu (t. 9, b. l. 28-29) atsakovams S. P., A.... 8. I. V. Papaurėlis pradiniame ieškinyje (t. 1, b. l. 3-7), jį patikslinęs (t.... 9. Atsakovai Ž. P., S. P., A. J., I. P., G. M., V. L. patikslintu... 10. Atsakovai Ž. P., S. P., A. J., I. P., G. M. ir V. L. priešieškinyje ir... 11. I. V. Papaurėlis atsiliepimuose (t. 2, b. l. 76-78, 135, t 8, b. l. 118) į... 12. Atsakovai G. M., S. P., A. J., I. P., Ž. P. atsiliepimuose (t. 1, b.l. 43-44,... 13. Patikslintas ieškinio pareiškimas atmestinas, patikslintas priešieškinio... 14. Byloje nustatyta, kad 2010 m. vasario 3 d. Nekilnojamojo turto registro... 15. Byloje kilo ginčas dėl naudojimosi žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ),... 16. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 4.75 straipsnio 1... 17. Žemės sklypo kaip nekilnojamojo daikto naudojimosi tvarkos nustatymas yra... 18. Bendriausio pobūdžio reikalavimai žemės santykių tvarkymui įtvirtinti... 19. Klausimai, susiję su bendraturčių naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos... 20. Bylose dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, atsižvelgiant į... 21. Iš ieškovo V. P. pateikto naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp... 22. I. V. P teigia, kad M. P., dovanodamas V. P. ginčo žemės sklypo dalį,... 23. Atmestinas ir ieškovo V. P. nurodytas argumentas, kad jis jam priskirtoje... 24. Nagrinėjamu atveju teismas konstatuoja, jog ieškovo reikalavimas paskirti... 25. Vertinant atsakovų pateiktą naudojimosi tvarkos žemės sklype tarp... 26. Patenkinus atsakovų priešieškinį dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-267,... 28. ieškovo V. P. patikslintą ieškinį atmesti.... 29. Atsakovų Ž. P., S. P., A. J., I. P., G. M., V. L. patikslintą... 30. Nustatyti atsakovams Ž. P., S. P., A. J., I. P., G. M., V. L. ir ieškovui V.... 31. Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11... 32. Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11... 33. Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11... 34. Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11... 35. Nustatyti kelio servitutą pagal UAB „Žemėtvarkos darbai“ 2015-05-11... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...