Byla 2S-1722-159/2012
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo E. K. ir trečiojo asmens A. E. Z. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos

23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1181-676/2012 pagal ieškovo E. K. ieškinį atsakovei DNSB „Žalias kiemas“, tretiesiems asmenims A. V., I. R., S. U., Ramunei O. U., Dalei Pilipavičienei, O. D., J. K., G. S., K. K., B. P. G., D. T., I. Ž., R. A., A. V., A. E. Z., A. L., D. K., Violetai S. G., A. S., S. T., G. S., R. S., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

3E. K. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu atsakovės DNSB „Žalias kiemas“ visuotinio narių susirinkimo 2011-10-29 sprendimą, kuriuo išrinkta bendrijos valdyba ir DNSB „Žalias kiemas“ pirmininkas. Nurodė, kad priimant sprendimą buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai (t. 1, b. l. 4–5).

4Ieškovas E. K. 2012-07-03 į bylą padavė prašymą dėl bylos nutraukimo. Nurodė, kad atsakovė pakartotinai organizavo bendrijos pirmininko ir valdybos rinkimus, tuo pašalinusi ieškovo nurodytus pažeidimus. 2012-06-28 teismo posėdžio metu atsakovės DNSB „Žalias kiemas“ atstovai nurodė, kad organizavus naujus rinkimus 2011-10-29 DNSB „Žalias kiemas“ visuotinio narių susirinkimo sprendimas neteko galios. Atsakovei patenkinus ieškinio reikalavimus, ieškovas atsisakė nuo ieškinio, prašė teismo bylą nutraukti. Nurodė, kad ieškovui procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės yra žinomos (t. 2, b. l. 23).

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-07-03 nutartimi priėmė ieškovo E. K. atsisakymą nuo ieškinio atsakovei DNSB „Žalias kiemas“, tretiesiems asmenims A. V., I. R., S. U., Ramunei O. U., Dalei Pilipavičienei, O. D., J. K., G. S., K. K., B. P. G., D. T., I. Ž., R. A., A. V., A. E. Z., A. L., D. K., Violetai S. G., A. S., S. T., G. S., R. S., Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl 2011-10-29 visuotinio narių susirinkimo sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir civilinę bylą Nr. 2-1181-676/2012 nutraukė. Grąžino ieškovui E. K. 105 Lt žyminio mokesčio. Priteisė atsakovei DNSB „Žalias kiemas“ iš ieškovo E. K. 700 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad teismas nevertino ieškovo pareikšto reikalavimo pagrįstumo ir teisėtumo dėl ginčijamo DNSB „Žalias kiemas“ 2011-10-29 visuotinio narių susirinkimo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Įrodymų patvirtinančių, kad atsakovės DNSB „Žalias kiemas“ 2011-10-29 visuotinio narių susirinkimo sprendimas buvo panaikintas iškėlus bylą teisme, į bylą nepateikta. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Teismas atsižvelgė į byloje atsakovės pateiktus jos patirtų bylinėjimosi išlaidų patvirtinančius įrodymus, įvertino atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal LR teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Taip pat teismas atsižvelgė į šalių procesinį elgesį byloje, kad atsakovės DNSB „Žalias kiemas“ veiksmai visuotiniam narių susirinkimui 2012-04-09 sprendimu perrinkus valdybą ir valdybos pirmininką po ieškinio teismui dėl atsakovės DNSB „Žalias kiemas“ visuotinio narių susirinkimo 2011-10-29 sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir civilinės bylos iškėlimo iš dalies buvo nukreipti šio ginčo išsprendimui, todėl sumažino bylinėjimosi išlaidas iki 700 Lt (t. 2, b. l. 36–37).

6Ieškovas E. K. 2012-07-09 padavė atskirąjį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-03 nutarties dalį, kuria iš ieškovo E. K. atsakovei DNSB „Žalias kiemas“ priteista 700 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad skundžiamu atsakovės DNSB „Žalias kiemas“ 2011-10-29 visuotinio narių susirinkimo sprendimu buvo pažeistos ieškovo teisės, užtikrinančios tinkamą sprendimų priėmimo procesą, kurį reglamentuoja bendrijos įstatai, CK 4.85 straipsnis, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas. Iškėlus bylą, atsakovė įvertino ieškinyje nurodytus pažeidimus, todėl patenkino reikalavimus ir 2012-04-09 pakartotinai organizavo naujus rinkimus. 2012-06-28 teismo posėdžio metu atsakovės DNSB „Žalias kiemas“ atstovai nurodė, kad organizavus naujus rinkimus 2011-10-29 DNSB „Žalias kiemas“ visuotinio narių susirinkimo sprendimas neteko galios. Ieškovas atsisakė nuo ieškinio ir prašė teismo bylą nutraukti, nes atsakovė 2012-04-04 tinkamai pakartojusi procedūras, patenkino ieškovo reikalavimus. Apeliantas teigia, kad ne jis, bet atsakovė turėtų jam atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes iškėlus bylą, atsakovė patenkino ieškinio reikalavimą ir teisės aktų nustatyta tvarka perrinko bendrijos organus (t. 2, b. l. 41-42).

7Trečiasis asmuo A. E. Z. 2012-07-10 padavė atskirąjį skundą. Juo prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-03 nutarties dalį ir nustatyti, kad šalims bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos, t. y. kiekvienai šaliai lieka jos patirto bylinėjimosi išlaidos. Nurodė, kad iškėlus bylą atsakovė įvertino ieškovo nurodytus pažeidimus, pati patenkino ieškinio reikalavimus ir

82012-04-09 pakartotinai organizavo bendrijos pirmininko ir valdybos rinkimus, tuo pašalindama nurodytus pažeidimus. Organizavus naujus rinkimus, 2011-10-29 DNSB „Žalias kiemas“ visuotinių narių susirinkimo sprendimas neteko galios. Ieškovas apgynė ne tik savo, bet ir kitų bendrijos narių teises į tinkamas procedūras, bendrijos organui priimant sprendimus. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-07-03 nutartimi nepagrįstai iš ieškovo E. K. priteisė 700 Lt bylinėjimosi išlaidas atsakovei, nes atsakovė pažeidimus ištaisė, tokiu būdu patenkino ieškinį (t. 2, b. l. 41–42).

9Atsiliepimų į atskiruosius skundus per nustatytą terminą negauta.

10Atskirieji skundai tenkintini.

11Apeliantai prašo panaikinti skundžiamą teismo nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes mano, kad teismas nepagrįstai priteisė atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 140 straipsnis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškinio atsisakymas yra viena iš daugelio ieškovo procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 ir

134 dalys). Pasinaudojus nurodyta procesine teise yra įgyvendinamas dispozityvumo principas, nes civilinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis ieškovo ar pareiškėjo iniciatyva. Ieškovas atsisakydamas pareikšto reikalavimo, tuo pačiu turi įvertinti ir dėl savo elgesio kilsiančias pasekmes, t. y. bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Tokiais atvejais, kai teismas priima ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukia, bylinėjimosi išlaidų klausimas sprendžiamas skirtingai, tai priklauso nuo ieškinio atsisakymo priežasčių, t. y. šiuo atveju būtina nustatyti ieškinio atsisakymo priežastis.

14Nagrinėjamu atveju ieškovas 2011-12-14 ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu atsakovės DNSB „Žalias kiemas“ visuotinio narių susirinkimo 2011-10-29 sprendimą, kuriuo išrinkta bendrijos valdyba ir DNSB „Žalias kiemas“ pirmininkas (t. 1, b. l. 3–5). Atsakovė atsiliepimu su pateiktu ieškiniu nesutiko (t. 1, b. l. 107–109). 2012-03-19 parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovė taip pat nesutiko su ieškiniu (t. 1, b. l. 156). Iš 2012-04-09 DNSB „Žalias kiemas“ visuotinio narių susirinkimo protokolo Nr. 0429 matyti, kad 1-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl bendrijos valdybos narių perrinkimo“, priimtas nutarimas ir į DNSB „Žalias kiemas“ valdybą išrinkti 5 nariai; 3-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl DNSB „Žalias kiemas“ valdybos pirmininkui įgaliojimo suteikimo ir pavedimo užbaigti teismines bylas, susijusias su DNSB „Žalias kiemas“, priimtas nutarimas – DNSB „Žalias kiemas“ valdybos pirmininkui suteikti įgaliojimai ir jam pavesta užbaigti teismines bylas, susijusias su DNSB „Žalias kiemas“ (t. 2, b. l. 6). 2012-04-09 DNSB „Žalias kiemas“ visuotiniam narių susirinkimui priėmus anksčiau paminėtus nutarimus, atsakovės atstovas 2012-05-30 parengiamajame teismo posėdyje savo pozicijos dėl ieškinio reikalavimo nekeitė, t. y. nesutiko su ieškinio reikalavimais (t. 2, b. l. 7–8). 2012-06-28 ir

152012-07-03 parengiamajame teismo posėdyje atsakovės atstovas paaiškino, kad 2012-04-09 DNSB „Žalias kiemas“ visuotiniam narių susirinkimui išrinkus naują valdybą, skundžiamas 2011-10-29 sprendimas yra negaliojantis, dėl šios priežasties ieškovas pareiškė reikalavimą dėl ieškinio atsisakymo (t. 2, b. l. 29–35).

16Esant tokioms anksčiau nutartyje nustatytoms aplinkybėms ir nagrinėjamos situacijos atveju, įvertintina esminė teisiškai reikšminga priežastis, kad 2012-04-09 DNSB „Žalias kiemas“ visuotinis narių susirinkimas valdybos pirmininkui A. V. suteikė įgaliojimus ir jam pavedė užbaigti teismines bylas, susijusias su DNSB „Žalias kiemas“. Nagrinėjama byla pagal E. K. ieškinį iki 2012-07-03, t. y. dar tris mėnesius, nebuvo užbaigta, neįvykdžius 2012-04-09 DNSB „Žalias kiemas“ visuotinio narių susirinkimo nutarimo, ir dėl tokių priežasčių atsakovei didinant patiriamas bylinėjimosi išlaidas už advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (b. 25). Apeliacinės instancijos teismui yra pagrindas padaryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iki galo neįvertino priežasčių, dėl kurių atsakovei susidarė bylinėjimosi išlaidos.

17Vadovaujantis anksčiau nutartyje išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovui atsisakius nuo ieškinio, atsakovė neturi teisės į jos patirtų išlaidų atlyginimą už advokato padėjėjo suteiktą teisinę pagalbą, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis panaikintina netinkamai pritaikius procesinės teisės normas. Klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies

182 punktas).

19Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarties dalį, kuria atsakovei DNSB „Žalias kiemas“ iš ieškovo E. K. priteista 700 Lt bylinėjimosi išlaidų panaikinti. Klausimą išspręsti iš esmės. Atsakovės DNSB „Žalias kiemas“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmesti.

21Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1181-676/2012 pagal ieškovo E. K.... 3. E. K. ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu atsakovės DNSB „Žalias... 4. Ieškovas E. K. 2012-07-03 į bylą padavė prašymą dėl bylos nutraukimo.... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-07-03 nutartimi priėmė ieškovo E.... 6. Ieškovas E. K. 2012-07-09 padavė atskirąjį skundą. Juo prašo panaikinti... 7. Trečiasis asmuo A. E. Z. 2012-07-10 padavė atskirąjį skundą. Juo prašo... 8. 2012-04-09 pakartotinai organizavo bendrijos pirmininko ir valdybos rinkimus,... 9. Atsiliepimų į atskiruosius skundus per nustatytą terminą negauta.... 10. Atskirieji skundai tenkintini.... 11. Apeliantai prašo panaikinti skundžiamą teismo nutarties dalį dėl... 12. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 140 straipsnis numato,... 13. 4 dalys). Pasinaudojus nurodyta procesine teise yra įgyvendinamas... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovas 2011-12-14 ieškiniu prašė pripažinti... 15. 2012-07-03 parengiamajame teismo posėdyje atsakovės atstovas paaiškino, kad... 16. Esant tokioms anksčiau nutartyje nustatytoms aplinkybėms ir nagrinėjamos... 17. Vadovaujantis anksčiau nutartyje išdėstytais motyvais, apeliacinės... 18. 2 punktas).... 19. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 3 d. nutarties dalį, kuria... 21. Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas....