Byla 2A-2051-221/2013
Dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, darbuotojui padarytos neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės, Virginijos Lozoraitytės (kolegijos pirmininkė, pranešėja) ir Rūtos Palubinskaitės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. V. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-427-587/2013 pagal ieškovės G. V. ieškinį atsakovei Kauno Technologijos universiteto Vaižganto vidurinei mokyklai dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, darbuotojui padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė patikslintu ieškiniu (t. 2, b. l. 91-96) prašė pripažinti, kad terminas ginčyti 2012 m. rugpjūčio 27 d. įsakymą Nr. 100 yra praleistas dėl svarbių priežasčių ir prašo terminą atnaujinti, skaičiuojant jį nuo 2013 m. sausio 9 d.; 2012 m. rugpjūčio 27 d. Kauno technologijos universiteto Vaižganto vidurinės mokyklos direktorės L. M. įsakymus Nr. P-97, Nr. 100 pripažinti negaliojančiais ir negrąžinti į ankstesnį darbą, bet priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką; priteisti iš atsakovės 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

5Nurodė, kad ieškovė dirbo pas atsakovę pradinių klasių mokytoja, tačiau, esant struktūriniams pertvarkymams buvo neteisėtai atleista iš darbo, kadangi turėjo prieš kitus mokytojus pirmenybę likti darbe, t. y. turėjo didesnį nei 10 metų darbo stažą, magistro diplomą, yra vieniša, augina sūnų, kuriam reikalinga parama. Jai nebuvo pasiūlyta kita darbo vieta, ką darbdavys privalo padaryti, jei turi galimybę. Be to, ją atleidžiant jau buvo aišku, kad į dekretines atostogas išeis viena darbuotoja, kurios darbo vieta jai turėjo būti pasiūlyta.

6Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (t. 1 b. l. 87-93) prašė ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės atsakovės naudai bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje pateiktus dokumentus. Nurodė, kad buvo vykdomi atsakovės mokyklos struktūriniai pertvarkymai, dėl ko buvo mažinamas pradinių klasių skaičius, todėl reikėjo atleisti pradinių klasių ir kitus mokytojus. Ieškovė neturėjo jokių įstatyme numatytų pirmenybių likti darbe prieš kitus dirbusius mokytojus, tačiau buvo vertinama ir buvo nuspręsta būtent ieškovę atleisti iš darbo, kadangi diskrecijos teisę pasirinkti atleidžiamą iš darbo darbuotoją turi darbdavys. Kitos darbo vietos pasiūlyti jai neturėjo. Todėl ieškovė iš darbo buvo atleista teisėtai.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu (t. 5, b. l. 39-45) ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovės G. V. 2000 Lt atsakovei Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijai.

9Teismas nustatė, jog 2012-2013 metais mokykla buvo perorganizuota iš vidurinės į progimnaziją, dėl šių priežasčių sumažėjo bendras klasių komplektų skaičius (atsakovė neteko 9, 10, 12 klasių), ir dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus buvo sujungtos dvi antros klasės į vieną, surinkus tik 26 pirmokų prašymus suformuota viena pirmokų klasė, nes formuoti dvi pirmokų klases mokyklai yra nuostolinga, kadangi tam nėra skiriami pinigai – krepšelis. Klasių komplektų skaičius derintas mokyklos, mokytojų tarybų posėdžiuose. Ieškovė buvo žodžiu ir raštu informuota, kad buvo priimtas naujas įsakymas Nr. P-100 dėl 2012 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. P-97 papildymo. Atleidimo iš pradinių klasių mokytojos pareigų diena mokykloje yra 2012 m. rugpjūčio 27 d. Aplinkybės, kad ieškovė gavo atsakovės 2012 m. rugpjūčio 28 d. registruotu laišku siųstą laišką, neginčija pati ieškovė. Teismo nuomone, ieškovė nepagrįstai teigė, kad atsakovė turėjo galimybę pasiūlyti ieškovei kitą darbo vietą, kadangi ieškovės atleidimo iš darbo dieną Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje nebuvo laisvų darbo vietų. Teismas pažymėjo, kad struktūros pertvarkymas, kuriuo atsakovė grindė ieškovės atleidimą, buvo realus. Teismas iš visų surinktų įrodymų bei nustatytų aplinkybių darė išvadą, jog ieškovė neturėjo pirmumo teisės likti dirbti, atsakovė teisėtai ieškovę atleido iš darbo pagal DK 129 straipsnio 1 dalį ir 130 straipsnio 1 dalį (darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, pasibaigus įspėjimo terminui), laikantis DK 129 straipsnio, 130 straipsnio, 135 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 2 dalies įspėjimo ir atleidimo iš darbo procedūrų. Esant nustatytoms šioms aplinkybėms, teismas sprendė, kad ieškinys atmestinas, nenustačius pažeistos teisės nenagrinėtinas ir ieškinio senaties taikymo klausimas, atmetus pagrindinį reikalavimą, atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu (t. 5, b. l. 57-60) ieškovė G. V. prašo teismo panaikinti 2013 m. gegužės 31 d. Kauno apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismo sprendimas nepagrįstas, jis priimtas nepilnai, neobjektyviai ir nevisapusiškai išnagrinėjus bylos aplinkybių visumą, neatskleista bylos esmė.

142. Teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė CPK 270 straipsnį, nes neišdėstė argumentų, kuriais remiantis atmetė ieškovės teiktus įrodymus, juos ignoravo, jų neanalizavo ir išvadų neteikė.

153. Teismas nepasisakė dėl ieškovės argumentų, jog ieškovės atleidimas buvo pirmalaikis. Ieškovė atleista, ignoruojant norminius aktus, reguliuojančius klasių sukomplektavimo momento nustatymą. Sutinkamai su Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-90 32 punktu, mokyklos direktorius iki liepos 5 d. teikia informaciją dėl mokinių ir klasių komplektų skaičiaus patikslinimo, Taryba iki rugsėjo 1 dienos klasių komplektų skaičių patikslina. Ieškovė atleista rugpjūčio 24 d. (27), likus keturioms dienoms iki klasių komplektų patikslinimo datos.

164. Teismas neįvertino, jog sutinkamai su CPK 178 straipsniu atsakovė privalėjo įrodyti, kuo pasireiškė pasirinkimo procedūra. Teismas sprendimą grindė ne objektyviais įrodymais, bet įrodymu laikė subjektyvų direktorės aiškinimą, nors nuosekliai tiek procesiniuose dokumentuose, tiek bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovė tvirtino ir teikė rašytinius įrodymus, jog direktorė yra nusistačiusi prieš ieškovę, tačiau teismas šių įrodymų nevertino ir dėl jų nepasisakė. Ieškovei nebuvo skirtos drausminės nuobaudos.

175. Nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovė nuo 2009, 2010 metų netobulėja, kaip pedagogė. Šį teismo ir atsakovo argumentą paneigia ieškovės asmens byla, karjeros programos. Direktorė 2009, 2010 metais mokyklai nevadovavo, o ankstesni vadovai dėl tobulėjimo ieškovei pretenzijų nereiškė.

186. Nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovė pasyvi mokykloje. Teismas, darydamas šią išvadą, neįvertino byloje pateiktų rašytinių įrodymų, jog ieškovės kontaktinės valandos yra sumažintos, tuo tarpu, kitoms mokytojoms paliktas tas pats kontaktinių valandų skaičius. Teismas nevertino tai, kad nebuvo stebėtos ieškovės pamokos mokslo metais prieš įteikiant jai pranešimą apie atleidimą. Per eilę mokslo metų stebėta didžiulis kiekis ieškovės pamokų, bet niekada jokie esminiai trūkumai nebuvo nustatyti. Byloje apklausti liudytojai nepatvirtino, jog ieškovė dirbo netinkamai ar nekvalifikuotai.

197. Ieškovė nebuvo informuota, jog priimtas naujas įsakymas dėl jos atleidimo. Rašytiniai įrodymai byloje patvirtina, jog ji buvo informuota apie klaidos ištaisymą įsakyme. Jei buvo priimti keli įsakymai dėl ieškovės atleidimo iš darbo, kyla klausimas, kuris iš jų turi juridinę galią ir sukelia teisines pasekmes, kiek kartų su ieškove nutraukta viena ir ta pati darbo sutartis.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 5, b. l. 63-67) atsakovė Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija prašo teismo ieškovės G. V. apeliacinį skundą atmesti, o 2013 m. gegužės 31 d. Kauno apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-427-587/2013 palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovės G. V. atsakovės Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijos naudai bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje pateiktus dokumentus.

21Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221. Nesutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovė, prieš atleisdama ieškovę iš darbo, jai nepasiūlė kitos darbo vietos. Pažymi, kad ieškovės įspėjimo laikotarpiu, t. y. nuo 2012 m. balandžio 27 d. iki 2012 m. rugpjūčio 27 d., iš einamų pareigų atleisti buvo septyni darbuotojai. Daugumos darbuotojų atleidimo priežastis, sumažėjęs mokinių skaičius ir po mokyklos reorganizacijos sumažėjęs darbo krūvis. Atsižvelgiant į tai, kad mokykloje įvyko struktūriniai pertvarkymai ir sumažėjo klasių skaičius, darbo vietų ne daugėjo, o mažėjo ir atsakovė neturėjo galimybės pasiūlyti ieškovei kitą darbo vietą, nes ieškovės atleidimo iš darbo dieną laisvų darbo vietų nebuvo. Be to, nuo atleidimo iš darbo dienos ieškovės darbo vieta apskritai nebeišliko.

232. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad atsakovė, prieš įteikdama ieškovei pareiškimą apie atleidimą ir priimdama įsakymą atleisti ieškovę iš darbo, nevykdė pasirinkimo procedūros. Buvo nustatyta, kad ieškovė pažeidė vidaus darbo tvarkos taisykles, klasės auklėtojo pareigybės aprašymą, mokytojo pareigybės aprašymą, netvarkingai tvarkė klasės dokumentus, t. y. savo pareigas atliko netinkamai. Nors ieškovė ir teigia, kad ji dalyvauja mokyklos veikloje, tačiau ieškovės organizuotų renginių vertė ir indėlis mažesnis nei kitų pradinių klasių mokytojų šiai mokyklai. Buvo įvertintos G. V. veiklos programos, stebėtos pamokos, ir lyginant su kitomis stebėtomis ir vertintomis mokytojomis ieškovės darbe rasta daugiausiai trūkumų.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliacinis skundas atmestinas.

26Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma. Nors apeliacinės instancijos teismas nagrinėja tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau apeliacija yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas kitos instancijos teisme, o priimto teismo sprendimo teisėtumo ir/ar pagrįstumo patikrinimas neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1, 2 dalys). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėjų kolegijos nuomone, netenkintinas ieškovės prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, kadangi byloje yra pateikti procesiniai dokumentai, kuriuose išsamiai išdėstytos bylos aplinkybės, šalys nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pateikė visus įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, šalių pasisakymai, liudytojų parodymai užfiksuoti išsamiuose teismo posėdžių protokoluose (CPK 322 straipsnis), todėl skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnis).

27Byloje nustatyta, kad ieškovė dirbo Kauno technologijos universiteto Vaižganto vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja-metodininke. 2012-2013 metais mokykla buvo perorganizuota į progimnaziją, dėl šių priežasčių sumažėjo bendras klasių komplektų skaičius, dėl sumažėjusio vaikų skaičiaus buvo sujungtos dvi antros klasės į vieną bei suformuota tik viena pirmokų klasė. 2012 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. P-97 su ieškove sudaryta darbo sutartis nutraukta pagal DK 129 straipsnio 1 dalį bei 130 straipsnio 1 dalį (darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, pasibaigus įspėjimo terminui). Kadangi minėtame įsakyme neteisingai buvo nurodyta atleidimo diena, tą pačią dieną priimtas naujas įsakymas Nr. 100, kurio 1.1 punktu buvo pakeistas ankstesnis įsakymas, nurodant, kad ieškovė iš darbo atleista 2012 m. rugpjūčio 27 d.

28Ginčas kilo dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. Ieškovė su teismo sprendimu, kuriuo jos ieškinys atmestas, nesutinka.

29Teisėjų kolegija su ieškovės argumentais, kad teismas nepilnai, nevisapusiškai, neobjektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, neatskleidė bylos esmės, neanalizavo ieškovės pateiktų įrodymų, dėl jų neteikė išvadų atmeta kaip nepagrįstus. Kolegija pažymi, kad įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009).

30Išvadas, kaip matyti iš priimto sprendimo, pirmosios instancijos teismas padarė įvertinęs įrodymų visumą. Teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad neaptartas atskirai kiekvienas įrodymas ar nurodyta aplinkybė, nedaro priimto teismo sprendimo negaliojančiu. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

31Pažymėtina, kad ginčo atveju keliamas ieškovės atleidimo iš darbo, kai darbdavys vykdo struktūrinius pertvarkymus ir juos nurodo kaip svarbią priežastį atleisti darbuotoją pagal DK 129 straipsnio 1 dalį, teisėtumo klausimas. Įstatyme nepateikta svarbios priežasties, sudarančios pagrindą nutraukti neterminuotą darbo sutartį darbdavio iniciatyva sąvoka, tačiau nurodomos aplinkybės, kurios gali būti pripažįstamos svarbiomis (DK 129 straipsnio 2 dalis). Tokioms aplinkybėms priskiriamos ekonominės, technologinės priežastys ar darbovietės struktūriniai pertvarkymai. Ginčo dėl to, kad mokykloje įvyko struktūriniai pertvarkymai, o būtent, mokykla iš vidurinės mokyklos perorganizuota į progimnaziją, nėra (t. 1, b. l. 141-159; t. 2, b. l. 3-9). Kaip nustatyta byloje, dvi antrokų klasės sujungtos į vieną, suformuota tik viena pirmokų klasė (t. 1, b. l. 69-70, 71-78, 126-134). Dėl šios priežasties buvo atleistos dvi pradinių klasių mokytojos.

32Susipažinusi su bylos medžiaga, teisėjų kolegija negali sutikti su apeliantės argumentais, kad jos atleidimas buvo priešlaikinis bei nukreiptas prieš jos asmenį. Pažymėtina, kad anksčiau minėtas klasių komplektų skaičius buvo nustatytas ne tik Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-141 (t. 1, b. l. 69-78), bet ir Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 35-493 (t. 1, b. l. 126-134). Pati ieškovė yra nurodžiusi, jog direktorė buvo reiškusi padėkas, o tai matyti ir iš pateiktų rašytinių įrodymų, todėl pagrindo teigti, kad atleidimas buvo nukreiptas prieš ieškovės asmenį, nėra. Kolegija pažymi, kad, nenustačius pirmenybės teisės būti paliktai darbe (DK 135 straipsnis), prioritetai buvo teikiami kvalifikacijai, darbo drausmei bei pareigų atlikimo kokybei. Kaip matyti, tiek atsakovė, tiek teismas vertino ieškovės atliekamo darbo pobūdį, jos asmenines savybes, tai susiejant su tinkamu darbo funkcijų atlikimu. Pažymėtina, kad lyginant su kitomis stebėtomis ir vertintomis mokytojomis ieškovės darbe rasta daugiausiai trūkumų. Kolegija su teismo motyvais dėl ieškovės darbo vertinimo sutinka ir jų nekartoja. Atkreiptinas dėmesys į Valstybinės darbo inspekcijos raštą, kuriame nurodyta, kad jeigu darbuotojų kvalifikacija ir socialinis pažeidžiamumas yra vienodi, darbdavys šiuo aspektu turi teisę pasirinkti, su kuriuo iš jų tęsti darbo santykius, o kurį atleisti iš darbo pagal LR DK 129 straipsnį.

33Nesutiktina su ieškovės argumentu, kad atsakovė turėjo galimybes suteikti ieškovei kitą darbo vietą, nes buvo laisvų etatų. Kaip nustatyta byloje atleidžiat ieškovę iš darbo, laisvų darbo vietų mokykloje nebuvo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovė neturėjo galimybės pasiūlyti ieškovei kitą darbo vietą. Pažymėtina, kad ieškovės įspėjimo laikotarpiu (nuo 2012 m. balandžio 27 d. iki 2012 m. rugpjūčio 27 d.) iš einamų pareigų buvo atleisti septyni darbuotojai, be to, iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. atleisti dar septyni darbuotojai: (t. 5, b. l. 18-21). Taigi, atsižvelgiant į tai, kad mokykloje įvyko struktūriniai pertvarkymai ir sumažėjo klasių skaičius, sutiktina su išvada, kad pas atsakovę darbo vietų ne daugėjo, o mažėjo ir atsakovė neturėjo galimybės pasiūlyti ieškovei kitą darbo vietą, nes ieškovės atleidimo iš darbo dieną laisvų darbo vietų nebuvo. Kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantės nurodytas struktūros pertvarkymas, kuomet kai kuriems darbuotojams buvo suteikta papildomai po tam tikrą valandų skaičių buvo vykdomas jau po ieškovės atleidimo iš darbo. Sutiktina su atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstyta nuomone, kad tai, jog vietoje į dekretą išėjusios darbuotojos spalio mėnesį ją keitė kita darbuotoja, nesudaro pagrindo manyti, kad šį darbą atsakovė privalėjo pasiūlyti ieškovei arba atimti iš visų mokytojų po vieną valandą ir sudaryti jai darbo vietą. Atsižvelgiant į tai, pirmos instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog darbdavys neturi pareigos laikyti darbuotojo du ar daugiau mėnesių darbovietėje neapibrėžtose pareigose tikintis, kad gal būt atsiras kita darbo vieta, tai prieštarauja teisinio apibrėžtumo principui, tiek vienos, tiek kitos šalies atžvilgiu.

34Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako. Iš išnagrinėtų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad nusprendus atleisti ieškovę iš darbo, ją įspėjant apie atleidimą iš darbo laikytasi DK 129, 130 straipsnių, 135 straipsnio 1 dalies 3 punkto, 2 dalies reikalavimų, todėl apeliacinio skundo argumentais keisti ar naikinti sprendimo nėra pagrindo.

35Apeliacinį skundą atmetus, tenkintinas atsakovės prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas 1500 Lt, pateikus tai patvirtinančius įrodymus (t. 5, b. l. 74-76) (CPK 96 straipsnis). Kolegija pažymi, kad šios išlaidos neviršija Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyto maksimalaus dydžio.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37apeliantės (ieškovės) G. V. apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti iš apeliantės G. V., a.k. ( - ) atsakovei Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijai 1500 Lt išlaidų, patirtų apeliaciniame procese.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė patikslintu ieškiniu (t. 2, b. l. 91-96) prašė pripažinti, kad... 5. Nurodė, kad ieškovė dirbo pas atsakovę pradinių klasių mokytoja, tačiau,... 6. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį (t. 1 b. l. 87-93) prašė ieškinį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2013 m. gegužės 31 d. sprendimu (t. 5, b. l. 39-45)... 9. Teismas nustatė, jog 2012-2013 metais mokykla buvo perorganizuota iš... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu (t. 5, b. l. 57-60) ieškovė G. V. prašo teismo panaikinti... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Teismo sprendimas nepagrįstas, jis priimtas nepilnai, neobjektyviai ir... 14. 2. Teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė CPK 270 straipsnį, nes... 15. 3. Teismas nepasisakė dėl ieškovės argumentų, jog ieškovės atleidimas... 16. 4. Teismas neįvertino, jog sutinkamai su CPK 178 straipsniu atsakovė... 17. 5. Nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovė nuo 2009, 2010 metų netobulėja,... 18. 6. Nepagrįsta teismo išvada, jog ieškovė pasyvi mokykloje. Teismas,... 19. 7. Ieškovė nebuvo informuota, jog priimtas naujas įsakymas dėl jos... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 5, b. l. 63-67) atsakovė Kauno... 21. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 22. 1. Nesutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovė, prieš atleisdama... 23. 2. Nepagrįstas ieškovės argumentas, kad atsakovė, prieš įteikdama... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismas yra pirmosios instancijos... 27. Byloje nustatyta, kad ieškovė dirbo Kauno technologijos universiteto... 28. Ginčas kilo dėl atleidimo iš darbo teisėtumo. Ieškovė su teismo... 29. Teisėjų kolegija su ieškovės argumentais, kad teismas nepilnai,... 30. Išvadas, kaip matyti iš priimto sprendimo, pirmosios instancijos teismas... 31. Pažymėtina, kad ginčo atveju keliamas ieškovės atleidimo iš darbo, kai... 32. Susipažinusi su bylos medžiaga, teisėjų kolegija negali sutikti su... 33. Nesutiktina su ieškovės argumentu, kad atsakovė turėjo galimybes suteikti... 34. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos priimto sprendimo teisėtumui... 35. Apeliacinį skundą atmetus, tenkintinas atsakovės prašymas priteisti... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. apeliantės (ieškovės) G. V. apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto... 38. Priteisti iš apeliantės G. V., a.k. ( - ) atsakovei Kauno technologijos...