Byla 2A-923-622/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Alvydo Žerlausko, Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant Monikai Pociūtei, dalyvaujant ieškovei V. P. ir jos atstovei advokatei Stanislavai Jorudienei, atsakovei A. A. ir jos atstovui advokatui Piotrui Orlovui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės A. A. apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-02-20 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. P. ieškinį atsakovei A. A., trečiajam asmeniui Tauragės rajono 1-ojo notarų biuro notarei Audronei Bakšienei dėl dalies testamento pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovė V. P. Tauragės rajono apylinkės teismui 2008-12-09 pateikė ieškinį atsakovei A. A., trečiajam asmeniui Tauragės rajono 1-ojo notarų biuro notarei Audronei Bakšienei dėl dalies testamento pripažinimo negaliojančiu. Ieškovė prašė E. S. B. 2008-01-10 pasirašytą testamentą, kurį patvirtino Tauragės rajono I-ojo notarų biuro notarė Audronė Bakšienė, notarinio reg. Nr. 260, pripažinti iš dalies negaliojančiu ir panaikinti testamento 1 punkto 2 papunktyje įrašytus žodžius „visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų“ ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad testatorius buvo jos tėvas, su kuriuo labai gerai sutarė. Atsakovė yra antroji tėvo žmona. Tėvas (testatorius) jau daug metų nuolat kartodavo, kad jai (ieškovei) paliks visą žemę ir mišką, kad liktų giminės tęstinumas. Tėvas prašė, jog ji pati išsilaikytų ūkininkų egzaminus, kad pati galėtų deklaruoti žemę. 2007 m. tėvas parašė testamentą, kuriuo visą žemę paliko jai. Šią žemę tėvas paveldėjo iš savo tėvų, o dalį, kurią buvo paveldėję jo kiti giminaičiai, supirko, norėdamas išlaikyti visą žemę ir palikti jai, kad ši žemė liktų jo anūkams ir proanūkiams. Jis labai vertino žemę. Tėvas sirgo inkstų vėžiu nuo 2000 m. 2007 m. spalio mėnesį liga progresavo, buvo nutrauktas eksperimentinis gydymas. Po operacijos prasidėjo ilgalaikis karščiavimas, sveikatos būklė vis blogėjo. Kai buvo parašytas antrasis testamentas (2008-01-10), tėvas jautėsi blogai, karščiavo, o 2008-01-14 buvo paguldytas į VšĮ Utenos ligoninę ir per keturis mėnesius periodiškai keturis kartus buvo gydomas. Apie antrąjį testamentą jai pasakė notarė Audronė Bakšienė, kai ji pateikė pareiškimą po tėvo mirties, kad palikimą priima, ir pateikė 2007 m. testamentą vykdymui. Tėvas buvo parašęs pirmąjį testamentą ir visą žemę palikęs jai, buvo sveiko proto, tuo metu jo sveikatos būklė dar buvo gera, tebebuvo tęsiamas eksperimentinis vėžio gydymas. Su tėvu niekuomet nebuvo susipykusi, o priešingai, jų santykiai buvo gražūs ir geri. Iki pat savo mirties tėvas kartojo, kad visą žemę ir mišką bei sodo namelį palieka jai, kad ji žemę prižiūrėtų ir tęstųsi B. giminės paveldimumas. Tėvas, pasirašydamas 2008-01-10 testamentą, taip pat, kaip ir 2007 m. testamente, įvardijo konkrečiais identifikaciniais numeriais pažymėtus daiktus ką ir kam palieka. Pasirašydamas testamento 1 punkto 2 papunktyje, kur įrašyti žodžiai „visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų“, tėvas tikrai neturėjo omenyje žemės ir miško, nes tą turtą buvo palikęs 2007 testamentu jai, testamente įvardydamas turtą konkrečiai unikaliais numeriais. Net pagal testamento išdėstymą akivaizdu, kad menkos vertės automobilis įvardijamas konkrečiu identifikaciniu numeriu, tuo tarpu pagrindinio savo turto – žemės, konkrečiai identifikaciniais požymiais nebenurodė ir tik todėl, kad šio turto palikimo klausimas buvo išspręstas 2007 m. testamentu.

4Atsakovė A. A. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2000 m. susituokė su E. S. B. (testatoriumi). Jiems abiem tai buvo antroji santuoka. Apie testamentų parašymą nieko nežinojo. Sužinojo tik po sutuoktinio mirties nuėjusi pas notarę Audronę Bakšienę. Atsakovė taip pat nurodė, kad nesutinka su ieškiniu ir mano, kad visas testatoriaus turtas priklauso jai.

5Trečiasis asmuo Tauragės rajono I-ojo notarų biuro notarė Audronė Bakšienė pirmosios instancijos teismo posėdyje nurodė, kad atsimena, kaip rašiusi testatoriaus testamentus. Manė, kad jis buvo sveiko proto ir suprato, ką daro. Ji testatoriui paaiškinusi, jog parašydamas 2008-01-10 testamentą naikina ankstesnį testamentą.

6Tauragės rajono apylinkės teismas 2010-02-20 sprendimu ieškovės ieškinį tenkino. Teismas S. B. 2008-01-10 pasirašyto testamento, kurį patvirtino Tauragės rajono I-ojo notarų biuro notarė Audronė Bakšienė, notarinio reg. Nr. 260, dalį pripažino negaliojančiu ir panaikino testamento 1 punkto 2 papunktyje įrašytus žodžius „visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų“. Teismas priteisė iš atsakovės ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas, t. y. 127 Lt dydžio žyminį mokestį, 3 500 Lt išlaidas, turėtas advokato pagalbai apmokėti, 1 334,50 išlaidas, susijusias su teismo psichiatrijos ekspertizės atlikimu. Teismas taip pat priteisė iš atsakovės 52,50 Lt pašto išlaidas į valstybės biudžetą.

7Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad testatorius didžiausiu savo turtu laikė iš tėvų paveldėtus ir iš giminaičių supirktus žemės ir miško sklypus, kuriuos buvo nusprendęs palikti savo dukrai (ieškovei). Todėl dar prieš didžiausią jo sunkios ir nepagydomos ligos progresavimą jis 2007-06-07 parašė testamentą, kuriame įvardijo, kokį konkrečiai turtą jis palieka savo dukrai. Apie savo ketinimus žemę ir mišką palikti dukrai jis pasakojo jam artimiems aplinkiniams žmonėms.

8Apylinkės teismas taip pat padarė išvadą, kad testatorius, 2008-01-10 testamento pasirašymo metu būdamas silpnos sveikatos, karščiuojantis po chirurginės operacijos, nesuprato, jog pasirašydamas testamento 1 punkto 2 papunktyje po žodžiais „visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų“, naikina ankstesnį testamentą, pasirašytą 2007-06-07, kuriame buvo konkrečiai identifikaciniais numeriais nurodęs, kad žemę ir mišką palieka dukrai. Teismas padarė išvadą, kad testatorius esmingai suklydo. Ši testatoriaus klaida yra susijusi su faktu ir suklysta yra dėl pačios vienašalio sandorio esmės. Jeigu testatorius būtų buvęs visiškai sveikas, tokio testamento nebūtų pasirašęs.

9Atsakovė A. A. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-02-20 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Atsakovė taip pat prašo priteisti jai turėtas bylinėjimosi išlaidas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme. Nurodo, kad teismas šališkai, neobjektyviai ir nevisapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus, netinkamai vertino nustatytas faktines bylos aplinkybes, dėl to teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Teismas rėmėsi ieškovės nurodytomis aplinkybėmis bei iš esmės vertino tik ieškovės kviestų liudytojų parodymus, ignoruodamas ir visiškai neaptardamas atsakovės pakviestų liudytojų parodymų ir pateiktų rašytinių įrodymų. Pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą ieškovės naudai, ieškinį tenkino CK 1.90 straipsnio pagrindu. Išvadą dėl testatoriaus suklydimo teismas pagrindė vien padaryta prielaida, jog testamento sudarymo metu testatorius neva karščiavo. Tauragės rajono apylinkės teismas spręsdamas klausimą dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu, privalėjo tirti ir vertinti CK 1.90 straipsnio taikymui būtinų sąlygų visumą. Apylinkės teismas netinkamai pritaikė įstatymą, nesivadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika.

10Apeliantė taip pat teigia, kad testatorius buvo išsilavinęs žmogus, besirūpinantis savo turtu ir jo palikimu. Jis prieš ginčijamo testamento sudarymą testamento sudarymo metu ir po to atsakingai ir protingai tvarkė namų ūkį. Testamento sudarymo laikotarpiu jis taip pat sėkmingai tvarkė sodo nuosavybės reikalus sodininkų bendrijoje „Puriena“. Registrų centre pagal testatoriaus reikalavimą 2008-03-14 buvo sudarytas žemės sklypo planas ir atliekami sklypo geodeziniai matavimai. Testatorius savarankiškai 2008-05-24 pardavė priekabą ir 2008-07-03 keleivinį automobilį, išregistruodamas juos VĮ „Regitra“. Be to, jis savarankiškai tvarkė reikalus banke „Snoras“ ir pats pasiimdavo pensiją iš banko. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad testatoriaus veiksmai įprastiniame gyvenime galėjo sukelti kitiems asmenims pagrįstų abejonių dėl jo veiksnumo ar neadekvataus elgesio. Trečiasis asmuo notarė Audronė Bakšienė patvirtino, kad ji buvo įsitikinusi, jog testatorius aiškiai išreiškė savo tikrąją valią – nori testamentu užrašyti savo turtą savo sutuoktinei, todėl jis ir atvyko į notarų kontorą dėl testamento sudarymo, buvo protingai mąstantis, todėl jai testatoriaus sveikatos būklė, jo veiksnumas nekėlė jokių įtarimų ar abejonių. Pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai Tauragės rajono I-ojo notarų biuro notarės paaiškinimus vertino kritiškai. Notarė patvirtino, kad tikrai išaiškino testatoriui naujojo testamento teisines pasekmes, kad jis naujuoju testamentu naikina bet kokį ankstesnį testamentą ir kad visas turtas, koks bebūtų registruotas jo vardu, nors ir neaptartas testamente, atiteks jo sutuoktinei. Pažymėtina, kad po testamento sudarymo, t. y. po 2008-01-10, iki testatoriaus mirties 2008-09-13 praėjo didelis 8 mėnesių laikotarpis, kurio metu testatorius gyveno pilnavertį ir savarankišką gyvenimą. Testatorius turėjo pakankamą laikotarpį savo valiai dėl testamento pakeisti, jeigu jo valia būtų netikra.

11Ieškovė V. P. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-02-20 sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovės apeliacinį skundą atmesti.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

14Bylos medžiaga nustatyta, kad S. E. B. 2007-06-07 pasirašė testamentą, notarinio reg. Nr. 5161, kuriuo paliko 3,79 ha žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, kadastro Nr. 7713/0001:2 „( - )“ k.v., ir 21,88 ha žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, kadastro Nr. 7713/0005:2 „( - )“ k.v., esančius „( - )“ k., Tauragės r. sav., savo dukrai V. P. (b. l. 15, t. 1).

15Byloje taip pat nustatyta, kad S. E. B. 2008-01-10 pasirašė testamentą, notarinio reg. Nr. 260, kuriuo 0,0533 ha žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, 0,062 ha žemės sklypą, unikalus Nr. „( - )“, su sodo pastatu ir priklausiniais, esančius Tauragės r. sav. Juodpetrių kaime, sodininkų bendrijoje „Puriena“, lengvojo automobilio priekabą MAZ81144, valst. Nr. „( - )“, paliko dukrai V. P. Lengvąjį automobilį „Opel Vectra“, valst. Nr. „( - )“, pinigines lėšas, esančias AB banko „Hansabankas“ sąskaitoje Nr. „( - )“, ir visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, paliko sutuoktinei A. A. (b. l. 14, t. 1). Testatorius S. E. B. mirė 2008 m. rugsėjo 13 d. (b. l. 10, t. 1). Ieškovė V. P. yra mirusio S. E. B. (testatoriaus) duktė (b. l. 8, t. 1).

16Byloje kilo ginčas, ar ieškovė pagrįstai reiškia reikalavimą pripažinti testatoriaus

172008-01-10 pasirašyto testamento dalį negaliojančia ir prašo panaikinti testamento 1 punkto 2 papunktyje įrašytus žodžius „visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų“.

18Apeliacinės instancijos teismo nuomone, teisingam šios bylos išnagrinėjimui yra būtina nustatyti, kokia iš tikrųjų buvo testatoriaus valia pasirašant 2007-06-07 ir 2008-01-10 testamentus.

19Sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. jais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis).

20Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju neteisingai suvokiamas sandorio turinys arba neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Dėl suklydimo sudaryti sandoriai turi valios trūkumų; ją nulemia neteisingai suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Tarptautinės teisės unifikavimo instituto (UNIDROIT) parengtų Tarptautinių komercinių sutarčių principų 3.5 straipsnyje esminiu laikomas suklydimas, kuris, sudarant sutartį, buvo toks reikšmingas, kad protingas asmuo, esant analogiškai padėčiai, būtų ją sudaręs kitomis sąlygomis arba apskritai nesudaręs, žinodamas tikrąją padėtį, o kita šalis taip pat klydo arba prisidėjo prie suklydimo, arba žinojo arba turėjo žinoti apie suklydimą ir klystančios šalies neinformavo apie tikrąją padėtį, jeigu šios neatskleidimas neatitiko protingos ir sąžiningos komercinės praktikos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad dėl suklydimo sudarytas sandoris pripažįstamas negaliojančiu, jeigu konstatuojama, jog suklydimas buvo esminis, t. y. konstatuojama dėl suklydimo fakto ir jo esmingumo. Vertinant, ar buvo suklysta, taikytinas protingumo kriterijus, t. y. šalies, teigiančios, kad ji suklydo, elgesys vertinamas, atsižvelgiant į apdairaus, atidaus žmogaus elgesį tokioms pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis. Prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius. Teisių ir pareigų klaidingas įsivaizdavimas negali būti pripažintas suklydimu, jeigu jis įvyko dėl sandorio šalies neapdairumo, neatidumo ar nerūpestingumo. Vertinant, ar apskritai buvo suklysta, reikia atsižvelgti į sandorio šalies amžių, išsilavinimą, sandorio sudarymo aplinkybes ir kitas svarbias aplinkybes. Suklydimą galima konstatuoti buvus tik tuo atveju, jeigu suklysta dėl esminių sandorio elementų, egzistavusių sandorio sudarymo metu, bet ne dėl aplinkybių, atsiradusių po jo sudarymo. Vadinasi, teismai, spręsdami dėl suklydimo sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiu, privalo tirti ir vertinti CK 1.90 straipsnio taikymui pirmiau nurodytų būtinų sąlygų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009).

21Byloje esantys duomenys patvirtina, kad S. E. B. 2007-06-07 pasirašė testamentą, notarinio reg. Nr. 5161, kurį patvirtino notarė Audronė Bakšienė (b. l. 15, t. 1). Šiame testamente buvo nurodytas konkretus nekilnojamasis turtas su identifikaciniais (unikaliais) numeriais, kurį testatorius palieka savo dukrai (ieškovei). Tai yra testatorius aiškiai išreiškė savo valią po savo mirties minėtą žemę ir mišką palikti dukrai.

22Pirmosios instancijos teisme apklausti liudininkai patvirtino, kad apie savo ketinimus žemę ir mišką palikti dukrai testatorius buvo jiems papasakojęs (b. l. 96-117, t. 2; b. l. 20-27, t. 3). Santykiai tarp tėvo ir dukters buvo artimi ir pagarbūs, byloje nėra jokių duomenų, kurie leistų teigti, kad tarp jų būtų buvę kokių nors nesutarimų ar konfliktų. Be to, tas faktas, kad ieškovė lankė ūkininkavimo pradmenų kursus ir gavo pažymėjimą (b. l. 55, t. 2), patvirtina, kad ieškovė ruošėsi ūkininkauti. Todėl darytina išvada, kad šeimos rate ir artimiesiems giminaičiams buvo žinoma, jog po tėvo mirties būtent jai (ieškovei) atiteks tėvo žemė ir miškas, nurodyti 2007-06-07 testamente.

23Apeliantė teigia, kad testatorius prieš ginčijamo testamento sudarymą, testamento sudarymo metu ir po to atsakingai ir protingai tvarkė namų ūkį. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad testatoriaus veiksmai įprastiniame gyvenime galėjo sukelti kitiems asmenims pagrįstų abejonių dėl jo veiksnumo ar neadekvataus elgesio. Tačiau šie teiginiai ir nurodomos aplinkybės sprendžiant klausimą, ar testatorius esmingai suklydo, nėra reikšmingos.

24Pažymėtina, kad S. E. B. 2008-01-10 testamentu, kurį patvirtino ta pati notarė Audronė Bakšienė, savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą smulkmeniškai padalijo savo dukrai (ieškovei) ir sutuoktinei (atsakovei). Šiuo testamentu testatorius 0,0533 ha žemės sklypą ir 0,062 ha žemės sklypą su sodo pastatu ir priklausiniais, esančius Tauragės r. sav. Juodpetrių kaime, sodininkų bendrijoje „Puriena“, lengvojo automobilio priekabą MAZ81144, valst. Nr. „( - )“, paliko dukrai V. P. Tuo tarpu lengvąjį automobilį „Opel Vectra“, valst. Nr. „( - )“, pinigines lėšas, esančias AB banko „Hansabankas“ sąskaitoje Nr. „( - )“, ir visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, paliko sutuoktinei A. A. (b. l. 14, t. 1).

25Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad toks gana smulkmeniškas testatoriaus valios išreiškimas dėl palikimo (2008-01-10) leidžia teigti, kad testatorius manė, jog 2007-06-07 testamentu, kurį patvirtino notarė Audronė Bakšienė, anksčiau minėtos žemės ir miško klausimas jau yra išspręstas. Dėl šių priežasčių vėlesniame testamente šis nekilnojamasis turtas nebebuvo aptariamas, nors kitus objektus notarė nurodė aiškiai identifikuodama. Pažymėtina, kad pas notarę Audronę Bakšienę buvo saugomas ir 2007-06-07 pasirašytas testamentas, kuriame buvo nurodytas konkretus nekilnojamasis turtas su identifikaciniais (unikaliais) numeriais, todėl esant testatoriaus valiai šis turtas su identifikaciniais (unikaliais) numeriais be kliūčių galėjo būti įvardytas vėlesniajame, t. y. 2008-01-10 testamente, nerašant formuluotės – visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų. Be to, notarė pačiame 2008-01-10, testamente galėjo nurodyti, kad juo yra naikinamas ankstesnis (2007-06-07) testamentas.

26Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, jog testatorius esmingai suklydo. Ši testatoriaus klaida yra susijusi su faktu ir suklysta yra dėl pačios vienašalio sandorio esmės.

27Byloje surinkti įrodymai teisėjų kolegijai leidžia manyti, kad testatorius testamento pasirašymo 2008-01-10 metu nesuprato, jog pasirašydamas testamento 1 punkto 2 papunktyje po žodžiais „visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų“, taip naikina ankstesnį testamentą, pasirašytą 2007-06-07, kuriame buvo konkrečiai identifikaciniais numeriais nurodęs, kad žemę ir mišką palieka savo dukrai (ieškovei).

28Teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Taigi įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos įstatymo ir išplėtotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje, kurioje pažymėta, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d.nutartis civilinėje byloje G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje UAB „AAA“ v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, bylos Nr. 3K-3-569/2002; kt.).

29Teisėjų kolegija linkusi manyti, kad dėl 2008-01-10 testamente įrašytos formuluotės – visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų – testatorius esmingai suklydo. Teisėjų kolegija mano, kad testatorius savo tikrąją valią dėl žemės ir miško buvo išreiškęs pasirašydamas 2007-06-07 testamentą ir nesiekė jos pakeisti. Teismas laiko labiau tikėtiną faktą, kad formuluotę – visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, testatorius suvokė kaip turtą, kuris liko neaptartas iki tol apskritai ar galėjo atsirasti ateityje ir pan.

30Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui aplinkybių, kurias teisingai suvokdamas sandorio nebūtų sudaręs. Bylos medžiaga neginčijamai nustatyta, kad testatoriui svarbiausias ir didžiausią reikšmę turintis turtas buvo miškas ir žemė. Todėl jeigu testatorius būtų suvokęs, kad formuluotė „visą kitą turtą, kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų“ apima ir 2007-06-07 testamente nurodytą jam priklausantį mišką bei žemę, jis tokio 2008-01-10 turinio testamento nebūtų pasirašęs. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad suklysta buvo dėl fakto ir jo esmingumo, todėl suklydimas buvo esminis (CK 1.90 straipsnis).

31Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas šališkai, neobjektyviai ir nevisapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus, netinkamai vertino nustatytas faktines bylos aplinkybes, dėl to teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Teismas rėmėsi ieškovės nurodytomis aplinkybėmis bei iš esmės vertino tik ieškovės kviestų liudytojų parodymus, ignoruodamas ir visiškai neaptardamas atsakovės pakviestų liudytojų parodymų ir pateiktų rašytinių įrodymų.

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CPK 185 straipsnyje įtvirtintą laisvo įrodymų vertinimo principą, yra nurodęs, jog teismas byloje esančius įrodymus privalo įvertinti pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, objektyviai pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje R. P. ir kt. v. UAB „Uosta“, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2008 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos v. UAB „Kriptonika“ ir kt.; byla Nr. 3K-3-355/2008; 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje M. K. ir kt. v. G. N. ir kt.; byla Nr. 3K-3-299/2008; 2008 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje UAB „IF draudimas“ v. P. V.; Nr. 3K-3-268/2008; kt.). Taigi teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 185 straipsnyje įtvirtintas laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, kad teismas privalo įvertinti visus byloje esančius įrodymus, susijusius su nustatinėjamomis aplinkybėmis, pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių išnagrinėjimu. Teismo įsitikinimas turi būti objektyviai pagrįstas byloje esančiais ir visapusiškai ištirtais bei įvertintais įrodymais.

33Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, nes nuosekliai ištyrė visus byloje surinktus reikšmingus įrodymus, reikalingus teisingam bylos išnagrinėjimui.

34CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje esantis pinigų priėmimo

352010-10-21 kvitas Nr. 573806 patvirtina, kad ieškovė turėjo 500 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atstovavimą apeliacinės instancijos teisme. Todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovės.

36Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas ieškovės reikalavimų pagrįstumą teisingai taikė ir aiškino materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-02-20 sprendimo apeliacinio skundo motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-02-20 sprendimą palikti nepakeistą.

39Priteisti ieškovei V. P. 500 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti iš atsakovės A. A.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. ieškovė V. P. Tauragės rajono apylinkės teismui 2008-12-09 pateikė... 4. Atsakovė A. A. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad 2000 m. susituokė su E.... 5. Trečiasis asmuo Tauragės rajono I-ojo notarų biuro notarė Audronė... 6. Tauragės rajono apylinkės teismas 2010-02-20 sprendimu ieškovės ieškinį... 7. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad testatorius didžiausiu savo... 8. Apylinkės teismas taip pat padarė išvadą, kad testatorius, 2008-01-10... 9. Atsakovė A. A. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 10. Apeliantė taip pat teigia, kad testatorius buvo išsilavinęs žmogus,... 11. Ieškovė V. P. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad S. E. B. 2007-06-07 pasirašė testamentą,... 15. Byloje taip pat nustatyta, kad S. E. B. 2008-01-10 pasirašė testamentą,... 16. Byloje kilo ginčas, ar ieškovė pagrįstai reiškia reikalavimą pripažinti... 17. 2008-01-10 pasirašyto testamento dalį negaliojančia ir prašo panaikinti... 18. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, teisingam šios bylos išnagrinėjimui... 19. Sandoriai – tai sąmoningi, laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 20. Suklydimas – tai neteisingas sudaromo sandorio suvokimas; suklydimo atveju... 21. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad S. E. B. 2007-06-07 pasirašė... 22. Pirmosios instancijos teisme apklausti liudininkai patvirtino, kad apie savo... 23. Apeliantė teigia, kad testatorius prieš ginčijamo testamento sudarymą,... 24. Pažymėtina, kad S. E. B. 2008-01-10 testamentu, kurį patvirtino ta pati... 25. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad toks gana smulkmeniškas... 26. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 27. Byloje surinkti įrodymai teisėjų kolegijai leidžia manyti, kad testatorius... 28. Teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą,... 29. Teisėjų kolegija linkusi manyti, kad dėl 2008-01-10 testamente įrašytos... 30. Esminiu laikytinas suklydimas dėl svarbių sudariusiam sandorį asmeniui... 31. Apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas šališkai, neobjektyviai... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CPK 185 straipsnyje... 33. Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 34. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 35. 2010-10-21 kvitas Nr. 573806 patvirtina, kad ieškovė turėjo 500 Lt išlaidas... 36. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 38. Tauragės rajono apylinkės teismo 2010-02-20 sprendimą palikti nepakeistą.... 39. Priteisti ieškovei V. P. 500 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti iš...