Byla 2-44849-566/2014
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei R. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-03-14 tarp ieškovo ir atsakovės pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė 750,00 Lt dydžio paskolą. Atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2011-04-12. Atsakovė pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas 2011-04-13 ir 2011-05-09 pratęsė paskolos grąžinimo terminą iki 2011-06-08, tačiau sutartu laiku savo įsipareigojimų neįvykdė ir liko skolinga ieškovui 750,00 Lt sumą. Už įsipareigojimų nevykdymą ieškovas atsakovei paskaičiavo 1 050,00 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 750,00 Lt paskolos, 1 050,00 delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (el.b.l. 1-2).

3Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. nustatyta tvarka (įteikta 2014-11-19), per darbovietę (el.b.l. 25). Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-03-14 atsakovė R. B. su ieškovu UAB „4finance“ (ankstesnis pavadinimas UAB „SMScredit.lt“) prisijungimo būdu nuotolinio ryšio priemonėmis sudarė Paskolos sutartį pagal standartines Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų nuostatas (el.b.l. 4-8, 10-11). Paskolos suteikimo sąlygos numatytos Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 4 dalyje. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2011-03-14 ieškovui pervedus į atsakovės banko sąskaitą 750,00 Lt paskolą (el.b.l. 3), tarp šalių susiklostė faktiniai paskolos teisiniai santykiai. Pagal Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatas, atsakovė įsipareigojo 750,00 Lt dydžio paskolą grąžinti iki 2011-04-12. Paskolos sutartyje numatyta 0 proc. dydžio palūkanų norma. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

7CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Konstatuotina, kad atsakovė pažeisdama sutartinę prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.886 str. 1 d. bei Paskolos sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatomis, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 750,00 Lt negrąžintos paskolos.

8Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Paskolos sutarties Bendrųjų sąlygų 7.2 p. numato, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį (už 140 dienų) paskaičiavo atsakovei 1 050,00 Lt delspinigių. Pažymėtina, kad Paskolos sutartyje nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 procentams metinių palūkanų.

9Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; ir kt.), pažymėtina, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409; ir kt.). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

10Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri paskolos sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji buvo priversta priimti jai primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių objektyvių įrodymų dėl jo realiai patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos – 1 050,00 Lt delspinigių, kurios beveik pusantro karto viršija pagrindinės skolos sumą (750,00 Lt), yra aiškiai per didelės, todėl laikytinos baudinėmis.

11Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: sutarties dalyko vertę, sutartinių santykių pobūdį (komercinis ar nekomercinis), neįvykdytos prievolės terminą, priskaičiuotą delspinigių (netesybų) sumą, šalių sąžiningumą ir kitas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1190/2003; 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2012). Pažymėtina, kad ieškovo paaiškinimai dėl delspinigių dydžio pagrįstumo (el.b.l. 15) atmestini, kadangi ieškovas yra pelno siekiantis ūkio subjektas, veikiantis padidintos rizikos sąlygomis trumpalaikių paskolų teikimo srityje, todėl vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę-komercinę veiklą turi pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, vienašališkai neperkeldamas šios rizikos savo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Atsižvelgiant į tai, kad 2011-04-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 str. 8 d. nustatė, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos, paskolos sutartyje nustatyta 1 proc. dydžio delspinigių norma, kuri net dvidešimt kartų viršija VKĮ 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą, pripažintina neprotingai didele ir nesąžininga, todėl mažintina. Pažymėtina, kad teismas mažindamas netesybas gali nurodyti jų procentinę išraišką arba konkrečią priteistinų netesybų sumą, kuri, jo vertinimu, yra protinga. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus tai, kad tarp šalių susiklostė nekomerciniai teisiniai santykiai, t.y. atsakovė yra vartotoja, taip pat aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. bei CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybas mažina iki 100,00 Lt sumos, kuri, teismo vertinimu, yra protinga, proporcinga ir adekvati padarytam pažeidimui bei atlygina faktinius kreditoriaus patirtus nuostolius. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 100,00 Lt delspinigių.

12Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 850,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-10-30 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 54,00 Lt žyminio mokesčio (el.b.l. 9). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (47,22 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 25,50 Lt (54,00 Lt x 0,4722) bylinėjimosi išlaidų.

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai iš šalių tenkanti išlaidų dalis neviršija 10,00 Lt dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, iš atsakovės R. B., a.k. ( - ), 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) negrąžintos paskolos, 100,00 Lt (vieną šimtą litų 00 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 850,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-10-30 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 25,50 Lt (dvidešimt penkis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio... 2. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011-03-14 tarp ieškovo ir atsakovės pagal... 3. Atsakovei ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-03-14 atsakovė... 7. CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 9. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos... 10. Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu... 12. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo... 13. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 15. Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 279 str., 285-288 str., 307 str., teismas... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB „4finance“, į.k. 301881644, iš atsakovės R. B.,... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...