Byla e2-1634-241/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Egidijos Tamošiūnienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. R. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria patenkintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė 1“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo biuras“ prašymas dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo civilinėje byloje Nr. eB2-484-212/2018 pagal pareiškėjo M. R. pareiškimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė 1“ bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartimi UAB „Jėgainė 1“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administravimo biuras“.

82.

92018 m. rugpjūčio 16 d. bankroto administratorė pateikė teismui prašymą dėl įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų patvirtinimo, tarp kurių ir G. M. bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus (toliau – ir VSDFV Panevėžio skyrius) finansiniai reikalavimai.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patvirtino BUAB „Jėgainė 1“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 33 704,31 Eur sumai. Be kita ko, nutartimi patvirtinti ir kreditorių G. M. 7 846,77 Eur bei VSDFV Panevėžio skyriaus 2 037,20 Eur finansiniai reikalavimai.

144.

15Teismas nurodė, jog bankroto administratorė pareikštų finansinių reikalavimų neginčija, todėl jos prašymas tenkinamas.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

185.

19Atskirajame skunde pareiškėjas M. R. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutarties dalį dėl kreditoriaus G. M. pirmos eilės 7 846,77 Eur reikalavimo bei antros eilės kreditoriaus VSDFV Panevėžio skyriaus 2 037,20 Eur reikalavimo patvirtino BUAB „Jėgainė 1“ bankroto byloje ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

205.1.

21Patvirtindamas ginčijamus finansinius reikalavimus teismas netinkamai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus. Pareiškėjas bankroto byloje jau ne kartą yra nurodęs, kad buvęs bankrutuojančios įmonės vadovas G. M. be jokio teisinio pagrindo nuo 2018 m. sausio 1 d. pasididino sau atlyginimą, dėl ko ir susidarė ginčijami kreditoriniai reikalavimai. Įmonės vadovo atlyginimą nustato visuotinis akcininkų susitarimas, tačiau šiuo atveju jis nebuvo sušauktas. O net jei ir buvo, joks apdairus įmonės savininkas niekada nebūtų sutikęs pakelti atlyginimo vadovui, kai įmonė jau ilgą laiką nevykdo jokios veiklos.

225.2.

23Byloje susidariusią situaciją sąlygojo ir bankroto administratorės neveikimas bei netinkamas pareigų atlikimas. Administratorė savo prašymo dalyje dėl G. M. finansinio reikalavimo patvirtinimo visiškai nemotyvavo.

245.3.

25Pareiškėjas ketina ginčyti įmonės sandorius, kuriais buvo padidintas vadovo darbo užmokestis bei kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

266.

27Bankroto administratorė UAB „Bankroto administratorių biuras“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo teismo nuožiūra vertinti pareiškėjo atskirojo skundo pagrįstumą. Nurodo, kad remdamasis įmonės dokumentais nustatė, jog G. M. darbo užmokestis buvo padidintas 2018 m. sausio 29 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Duomenų, jog šio susirinkimo metu priimtas nutarimas būtų pripažintas negaliojančiu administratorė neturi, todėl nebuvo ir jokio pagrindo ginčyti šiuos reikalavimus.

287.

29Suinteresuotas asmuo G. M. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, jog pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas padidinti vadovo atlyginimą. Šis nutarimas nėra nuginčytas, todėl ginčijami kreditoriniai reikalavimai patvirtinti pagrįstai.

308.

31Suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, jog skundžiama nutartimi patvirtintas VSDFV Panevėžio skyriaus finansinis reikalavimas yra pagrįstas Valstybinio socialinio draudimo ir Sveikatos draudimo fondų lėšų finansine ataskaita.

32Teismas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

359.

36Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria patvirtintas kreditorių G. M. ir VSDFV Panevėžio skyriaus finansiniai reikalavimai UAB „Jėgainė 1“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas.

37Dėl naujų įrodymų ir papildomų paaiškinimų priėmimo

3810.

39Kartu su atsiliepimais į atskirąjį skundą byloje dalyvaujantys asmenys pateikė teismui papildomus įrodymus: bankroto administratorė – G. M. finansinio reikalavimo suvestinę ir 2018 m. sausio 29 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą; G. M. – tą patį 2018 m. sausio 29 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir 2017 m. gruodžio 11 d. pranešimą pareiškėjui M. R. su išsiuntimo patvirtinimu; VSDFV Panevėžio skyrius – 2018 m. liepos 9 d. pranešimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir UAB „Jėgainė 1“ finansinę ataskaitą.

4011.

41Naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Teisėjų kolegijos vertinimu, 2018 m. sausio 29 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas yra svarbus įrodymas siekiant atsikirsti į atskirajame skunde išdėstytus argumentus, todėl teismas jį priima į bylą. Dalis kitų minėtų įrodymų (G. M. finansinio reikalavimo suvestinė ir VSDFV Panevėžio skyriaus prašymas) jau yra nagrinėjamoje byloje, todėl teismas neturi pagrindo jų priimti pakartotinai.

4212.

43Be to, spręsdamas prašymo priimti naujus įrodymus pagrįstumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas turi atsižvelgti į tai, jog įrodymai konkrečioje byloje yra ne bet kokia informacija, o tik informacija apie aplinkybes, kurios yra įrodinėjimo dalykas. Toks įrodymams keliamas reikalavimas yra vadinamas įrodymų sąsajumo taisykle. Įrodymų sąsajumas reiškia įrodymų turinio loginį ryšį su konkrečios bylos įrodinėjimo dalyku, t. y. informacija (faktiniai duomenys), sudarantys įrodinėjimo turinį, turi patvirtinti arba paneigti aplinkybes, kurios yra reikšmingos konkrečioje civilinėje byloje. Todėl, kitus įrodymus, kaip neturinčius reikšmės nagrinėjamam klausimui, teismas taip pat atsisako priimti (CPK 180 straipsnis).

4413.

45Draudimas pateikti naujus įrodymus turėtų būti suprantamas ir kaip draudimas pateikti rašytinius paaiškinimus. Rašytiniai paaiškinimai negali būti apeliacinio (atskirojo) skundo ar atsiliepimo į jį papildymas, jų paskirtis – reaguoti į pasikeitusią situaciją po bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme. Nagrinėjamu atveju apeliantas M. R., jau pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, kurie pagal savo turinį laikytini atskirojo skundo papildymu. Todėl rašytinių paaiškinimų pateikimas apeliacinės instancijos teismui taip pat negali būti pagrindas apeiti CPK 314 straipsnyje numatytą apribojimą. Atsižvelgęs į tai apeliacinės instancijos teismas atsisako juos priimti.

46Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo

4714.

48Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalis numato, kad teisme iškėlus įmonės bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas).

4915.

50Pažymėtina, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Tuo atveju, jeigu byloje nėra pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo padaryti, teismas turi imtis priemonių išaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes tam, kad teisingai išspręstų nagrinėjamą klausimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011).

5116.

52Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi inter alia (liet. be kita ko) patvirtino buvusio įmonės vadovo G. M. pirmos eilės finansinį reikalavimą bei VSDFV Panevėžio skyriaus antros eilės finansinį reikalavimą UAB „Jėgainė 1“ bankroto byloje. Kaip patvirtina bylos duomenys, G. M. finansinį reikalavimą sudaro priskaičiuotas bet neišmokėtas darbo užmokestis, o VSDFV Panevėžio skyriaus reikalavimą – paskaičiuotos bet nesumokėtos įmokos už samdomus darbuotojus bei delspinigiai. Apeliantas ginčija šių reikalavimų patvirtinimą teigdamas, jog G. M. veiksmai pasididinant jam mokėtiną darbo užmokestį yra neteisėti, todėl šių veiksmų padariniai negali sąlygoti įmonės piniginių prievolių. Įvertinęs byloje esančius duomenis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog su pareiškėjo atskiruoju skundu nėra pagrindo sutikti.

5317.

54Kaip jau minėta, G. M. finansinis reikalavimas yra kilęs iš darbo teisinių santykių. Jo apskaičiavimas buvo pateiktas teismui kartu su administratorės prašymu. Paties apskaičiavimo teisingumo apeliantas neginčija, tačiau iš esmės nesutinka su darbo užmokesčio G. M. padidinimu. Tačiau, nors atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad darbo užmokestis šiam asmeniui buvo padidintas nesant tam teisinio pagrindo, į bylą pateiktas UAB „Jėgainė 1“ 2018 m. sausio 29 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas patvirtinta, kad toks sprendimas buvo priimtas visuotiniame įmonės akcininkų susirinkime. Tokią visuotinio akcininkų susirinkimo teisę patvirtina Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 3 dalis. Aplinkybę, jog šis nutarimas yra neteisėtas ir negalioja turi pareigą įrodyti apeliantas (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu vien tai, jog apeliantas skunde nurodo besiruošiąs ginčyti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą nesąlygoja teismo pareigos tokio reikalavimo netvirtinti. M. R. nuginčijus šį nutarimą kreditoriaus G. M. reikalavimas galėtų būti koreguojamas arba šis kreditorius galėtų būti išbrauktas iš pirmos eilės kreditorių sąrašo. Dėl šių priežasčių apelianto argumentai, susiję su G. M. pirmos eilės finansinio reikalavimo nepagrįstumu, atmetami.

5518.

56Nors skunde apeliantas ginčija ir VSDFV Panevėžio skyriaus reikalavimo pagrįstumą, iš esmės jokių jo nepagrįstumo argumentų nenurodo. Iš atskirojo skundo konteksto matyti, kad jis šio reikalavimo atsiradimą kildina iš apskaičiuoto padidinto G. M. darbo užmokesčio, tačiau aukščiau šioje nutartyje G. M. reikalavimą pripažinus pagrįstu, nėra pagrindo abejoti ir VSDFV Panevėžio skyriaus paskaičiuotomis įmokomis, kilusiomis iš darbo santykių.

5719.

58Apeliantas skunde taip pat kritikuoja bankroto administratorės veiksmus teikiant teismui tvirtinti ginčijamus kreditorių reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, jog administratorės veiksmų teisėtumo vertinimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir plačiau dėl to nepasisako.

5920.

60Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai bei pagrįstai patvirtino atskiruoju skundu ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

61Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

62Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartimi UAB „Jėgainė... 8. 2.... 9. 2018 m. rugpjūčio 16 d. bankroto administratorė pateikė teismui prašymą... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patvirtino... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, jog bankroto administratorė pareikštų finansinių... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. 5.... 19. Atskirajame skunde pareiškėjas M. R. prašo panaikinti Panevėžio apygardos... 20. 5.1.... 21. Patvirtindamas ginčijamus finansinius reikalavimus teismas netinkamai... 22. 5.2.... 23. Byloje susidariusią situaciją sąlygojo ir bankroto administratorės... 24. 5.3.... 25. Pareiškėjas ketina ginčyti įmonės sandorius, kuriais buvo padidintas... 26. 6.... 27. Bankroto administratorė UAB „Bankroto administratorių biuras“ pateikė... 28. 7.... 29. Suinteresuotas asmuo G. M. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo... 30. 8.... 31. Suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius pateikė atsiliepimą į... 32. Teismas... 33. IV.... 34. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. 9.... 36. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dalies, kuria patvirtintas... 37. Dėl naujų įrodymų ir papildomų paaiškinimų priėmimo... 38. 10.... 39. Kartu su atsiliepimais į atskirąjį skundą byloje dalyvaujantys asmenys... 40. 11.... 41. Naujų įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas.... 42. 12.... 43. Be to, spręsdamas prašymo priimti naujus įrodymus pagrįstumo klausimą,... 44. 13.... 45. Draudimas pateikti naujus įrodymus turėtų būti suprantamas ir kaip... 46. Dėl skundžiamos nutarties (ne)pagrįstumo... 47. 14.... 48. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21... 49. 15.... 50. Pažymėtina, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju,... 51. 16.... 52. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi inter alia (liet. be kita... 53. 17.... 54. Kaip jau minėta, G. M. finansinis reikalavimas yra kilęs iš darbo teisinių... 55. 18.... 56. Nors skunde apeliantas ginčija ir VSDFV Panevėžio skyriaus reikalavimo... 57. 19.... 58. Apeliantas skunde taip pat kritikuoja bankroto administratorės veiksmus... 59. 20.... 60. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 61. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 62. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti...