Byla 2-1351-264/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovei E. K. ir jos atstovui advokatui E. S., atsakovo G. K. atstovui advokatui M. V., atsakovo A. K. atstovui advokatui T. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovams G. K., A. K., trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų notarė E. J. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3I. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai

4Ieškovė E. K. ieškinyje (I tomas b. l. 3 – 13) prašo:

51. pripažinti negaliojančia 2013 m. lapkričio 12 d. atsakovų G. K. ir A. K. sudarytą ieškovei E. K. priklausiusio 1, 6898 ha ploto žemės sklypo, kurio kadastro Nr.( - ), adresas ( - ), pirkimo - pardavimo sutartį;

62. pripažinti negaliojančia 2015 m. birželio 12 d. atsakovų A. K. ir G. K. sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį, kuria atsakovas A. K. pardavė, o atsakovas G. K. nupirko 13 žemės sklypų, esančių ( - );

73. Pripažinti ieškovės E. K. nuosavybės teisę į: 0,1137 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1200 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1203 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1360 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1319 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1232 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1427 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1340 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1264 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1342 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1445 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1324 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1305 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ).

8Ieškinyje nurodo, kad ieškovei nuosavybės teise priklausė 1,6898 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), kuris buvo įsigytas tikslu pakeisti jo paskirtį bei suskirsčius jį į mažesnius žemės sklypus vėliau parduoti. 2013 m. vasario 6 d. ieškovė surašė įgaliojimą atsakovui (savo anūkui) G. K., kuris pažadėjo padėti ieškovei pakeisti žemės sklypo paskirtį, padalinti šį žemės sklypą į mažesnius žemės sklypus bei parduoti juos ieškovės vardu. Ieškovė finansavo projektavimo, melioravimo, komunikacijų nutiesimo ir kitus darbus žemės sklype. Tačiau atsakovas G. K., piktnaudžiaudamas ieškovės pasitikėjimu, pasinaudodamas garbiu jos amžiumi ir sunkia jos sveikatos būkle, nuslėpdamas tikruosius savo ketinimus bei neketindamas tesėti pažadų, apgaule 2013 m. vasario 6 d. išgavo ieškovės įgaliojimą, kurį panaudodamas neteisėtai užvaldė ieškovės turtą. 2015 metų gruodžio mėnesį, prieš Šv. Kalėdas, ieškovė sužinojo, kad G. K., pasinaudodamas jos įgaliojimu, užvaldė ieškovei nuosavybės teise priklausantį turtą ir šis turtas jai nebepriklauso. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtino, kad 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo - pardavimo sutartimi atsakovas G. K. pardavė ieškovei priklausiusį 1,6898 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ) atsakovui - A. K.. Ši pirkimo - pardavimo sutartis buvo sudaryta prieš pat Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl detaliojo plano patvirtinimą. Dėl to 2013 m. gruodžio 19 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos 11 posėdžio sprendime Nr.TS-524 „Dėl ( - ) žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), detaliojo plano patvirtinimo, padalijimo, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo, statybos reglamento ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo“ jau įvardinta, kad žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ), priklauso ne ieškovei, o atsakovui A. K.. Už parduotą žemės sklypą ieškovė negavo iš atsakovų pinigų lėšų. 2015 m. birželio 12 d. pirkimo - pardavimo sutartimi atsakovas A. K. pardavė atsakovui G. K. visus 13 žemės sklypų ( - ), kurie buvo perleisti padalijus ieškovei priklausiusį 1,6898 ha ploto žemės sklypą. Aplinkybė, jog atsakovas G. K. neįregistravo šių sandorių VĮ Registrų centras rodo, kad atsakovas G. K. siekia nuslėpti šiuos sandorius, o kartu ir faktinę aplinkybę, jog jis, padedamas atsakovo A. K., užvaldė ieškovės E. K. nekilnojamąjį turtą. Kadangi atsakovas G. K., sudarydamas eilę sandorių, pats įsigijo ieškovei E. K. priklausiusį nekilnojamąjį turtą, pasinaudodamas E. K. jam išduotu įgaliojimu, šie sandoriai privalo būti panaikinti. Vertinant 2013 m. lapkričio 12 d. ir 2015 m. birželio 12 d. abiejų atsakovų tarpusavyje sudarytus sandorius, akivaizdu, kad realiai šie sandoriai buvo apsimestiniai, pridengiantys kitą sandorį - ieškovės E. K. nekilnojamojo turto įsigijimą atsakovo G. K. vardu. Todėl šiems sandoriams, kaip apsimestiniams, taikytinos CK 1.87 straipsnio nuostatos bei CK 2.134 straipsnio 1 dalies nuostatos. G. K., būdamas E. K. atstovu pagal įgaliojimą, vadovaujantis CK 2.134 straipsnio 1 dalies nuostatomis negalėjo atstovaujamosios E. K. vardu sudaryti sandorių su pačiu savimi ir toks sandoris turi būti pripažintas negaliojančiu G. K. atstovaujamosios ieškovės E. K. reikalavimu. Atsakovo G. K. veiksmai, užvaldant E. K. turtą, buvo neteisėti, nes išgavęs iš ieškovės E. K. įgaliojimą, jis ne tik veikė prieš ieškovės interesus, bet ir nepranešė apie savo veiksmus, neatsiskaitė ir neperdavė visko, ką gavo vykdydamas ieškovės pavedimą, nors privalėjo tai padaryti ir tai žinojo.

92016 m. rugpjūčio 30 d. teisme gautas ieškovės atsisakymas nuo ieškinio reikalavimo – pripažinti negaliojančiu ieškovės išduotą 2013 m. vasario 6 d. įgaliojimą G. K. (II tomas 85-87).

10Ieškovė ir jos atstovas teismo posėdžio metu palaiko ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašo jomis vadovautis. Patvirtino, kad ieškovė atsisako ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančiu ieškovės išduotą 2013 m. vasario 6 d. įgaliojimą G. K., kadangi ieškovė jį panaikino pranešimu per notarę ir prašo dėl šio reikalavimo bylą nutraukti.

11Atsakovas G. K. atsiliepime į ieškinį (I tomas b. l. 100 – 105) prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškovė nepateikia absoliučiai jokių įrodymų, kurie patvirtintų atsakovo tyčinius nesąžiningus veiksmus, kurie nulėmė įgaliojimo išdavimą. Ieškovė pripažino, jog tuo metu šalių santykiai buvo geri, ieškovė pasitikėjo atsakovu, šis gyveno kartu su ieškove ir siekė jai padėti, tačiau nuo 2015 m. gruodžio šalių santykiai suprastėjo. Atsakovo manymu, ieškovė reiškia šį ieškinį, nes yra skatinama trečiųjų asmenų, ieškančių materialinės naudos sau - būtent dėl to, ieškovė pradėjo reikšti pretenzijas dėl sudarytų ginčijamų pirkimo-pardavimo sutarčių, nors šie sandoriai buvo sudaromi su jos žinia. Kadangi šalis siejo pasitikėjimu grįsti santykiai - ieškovės pasitikėjimą atsakovu patvirtina jos išduotas įgaliojimas, o atsakovo pasitikėjimą ieškove patvirtina faktas, kad šalys nebuvo sudarę jokio rašytinio susitarimo dėl atlyginimo už įgaliotinio paslaugas, nors tokį pažadą ieškovė buvo davusi, atsakovas visas ataskaitas apie savo veiklą teikė žodžiu. Taip pat žodžiu tarėsi ir kokiu būdu investuoti ieškovės lėšas, gautas už parduotą žemės sklypą. Ieškovės versiją apie tai, jog atsakovas nuslėpė ginčo žemės sklypo pardavimo sutarties sudarymo faktą, paneigia pačios ieškovės dėstomos aplinkybės: „atsakovas G. K. ieškovei pats paaiškino, kad atsakovas A. K. yra „patikimas žmogus”, nes jis yra G. K. sugyventinės (ir jo vaiko mamos) brolis”. Akivaizdu, jog tokie paaiškinimai buvo daromi iki ginčo žemės sklypo pardavimo sandorio sudarymo, todėl paneigia ieškovės teiginius, neva atsakovas jos neinformavo, kad žemės sklypas yra parduotas, ir patvirtina atsakovo teiginius, jog šalys tarėsi, kada ir kam parduoti žemės sklypą.

13Ieškovė prašo pirkimo-pardavimo sutartis pripažinti apsimestiniais sandoriais ir juos pripažinti negaliojančiais, kaip sudarytus siekiant išvengti LR CK 2.134 str. 1 d. draudimo atstovui atstovaujamojo vardu sudaryti sandorius su savimi pačiu, tačiau net įgaliotinio sandoriai paties su savimi nėra niekiniai, t. y. įgaliotojas turi juos nuginčyti, įrodydamas, kad tokiu sandoriu pažeidžiami atstovaujamojo interesai. Ginčo situacijoje žemės sklypas buvo perleistas atsakovui A. K. 2013 m. lapkričio 12 d. už 14 481 Eur (50 000 Lt) sumą, o trylika žemės sklypų atsakovas įsigijo 2015 m. birželio 12 d., t. y. po dvejų metų, todėl negalima vertinti, jog šie sandoriai sudaryti per trumpą laiko tarpą ir sudaryti siekiant pridengi atsakovo ketinimus įsigyti žemės sklypą iš ieškovės. Be to, ginčo sandoriuose pirkimo objektas yra skirtingas - pirmuoju atveju parduotas žemės sklypas, antruoju - trylika žemės sklypų. Pažymėtina, jog pinigų suma už parduotą žemės sklypą ieškovei nebuvo perduota, kadangi jos pačios pavedimu buvo investuota į kitą nekilnojamąjį turtą. Tikroji šalių valia buvo sudaryti dvi pirkimo – pardavimo sutartis, todėl nėra jokio teisinio pagrindo jas pripažinti apsimestiniais sandoriais, be to, minėtais sandoriais jokiais būdais nenukentėjo ieškovės interesai.

14Atsakovo G. K. atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodomas aplinkybes.

15Atsakovas A. K. rašytiniame paaiškinime į ieškinį (III tomas b. l. 22) nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. 2013 m. lapkričio mėnesio pradžioje G. K. pasiūlė įsigyti apie 1,70 ha ploto žemės sklypą, sakė, kad tai yra gera investicija, kadangi neužilgo sklypas bus padalintas į kelis sklypus ir šalia stovi pastatyti nauji gyvenamieji namai, todėl įsigijus šį sklypą, jį padalijus bei pardavus atskirus sklypus bus galima užsidirbti. Pasiteiravus atsakovo G. K. kodėl jis su ieškove parduoda šį sklypą, buvo paaiškinta, kad ieškovė turi sumokėti skolą už neseniai nupirktą kotedžą ir statybininkai juos jau spaudžia. Apžiūrėjęs sklypą, nutarė jį įsigyti tikėdamasis iš jo gauti pelno. Jis pinigų neturėjo, todėl pasiskolino iš R. B.. 2013 lapkričio 12 d. nupirko žemės sklypą. Kadangi pinigus jam sutiko paskolinti tik tada, kai bus įkeistas sklypas, todėl su atsakovu G. K. susitarė, kad pinigai bus sumokėti per savaitę po pirkimo. Gautus pinigus atidavė G. K.. Nusipirkus sklypą, po kiek laiko sklypas buvo padalintas į 13 sklypų, kuriuos norėjo parduoti, dėjo skelbimus internete, tačiau sklypų niekas nepirko, kadangi nebuvo įvestos komunikacijos. Skolą B. atsakovas turėjo grąžinti per metus laiko, nors turėjo darbą, tačiau iš gaunamų pajamų grąžinti paskolą buvo nerealu. Tada jis paskambino G. K. ir pasakė, kad jaučiasi apgautas nes sklypų niekas neperka, o B. jau spaudžia grąžinti skolą. G. K. pasakė, kad padės įvesti drenažą. Reikėjo tvarkyti dokumentus, o atsakovui A. K. reikėjo išvažiuoti į ( - ) dirbti, todėl G. K. jis parašė įgaliojimą. G. K. drenažą įvedė. ( - ) uždirbti pinigų skolos grąžinimui nepavyko, todėl G. K. buvo pasakyta, kad grąžintų pinigus ir pasiimtų sklypus sau atgal. G. K. 2015 m. balandžio 9 d. padavė pinigus, kurie buvo grąžinti B. ir tada buvo nuimtas įkeitimas. Po to 2015 m. birželio 12 d. buvo sutvarkyti pirkimo dokumentai. Teigia, kad 2013 metais sklypas buvo parduotas žinant ieškovei, nes G. K. su ieškove derino kainą, nes buvo prašoma dar nuleisti kainą, bet G. K. pasakė, kad ieškovė nesutiko.

16Atsakovo A. K. atstovas teismo posėdžio metu palaikė rašytiname paaiškinime nurodomas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad buvo tikslas įsigijus žemės sklypą ir jį padalinus bei pardavus gauti pajamas. Sutartinės hipotekos sutartis patvirtina, kad pagrindinės prievolės suma 49 900 Lt, sutartis patvirtinta notariškai, todėl darytina išvada, kad tokia prievolė ir buvo. Šiai dienai atsakovas paskolos sutarties neturi. R. B. skolindamas A. K. 49 900 Lt pinigus siekė iš to gauti naudą. Tuo tikslu ir buvo sudaryta antroji t. y. 2013 m. lapkričio 19 d. sutartis, kurioje buvo numatyta 15 000 Lt. Abiejose sutartyse buvo numatytas skolos grąžinimo terminas.

17Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų notarė E. J. atsiliepime į ieškinį (II tomas b. l. 70 – 71) prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad 2013 m. lapkričio 12 d. ( - ) notaro biure buvo patvirtinta pirkimo pardavimo sutartis, reg.Nr. EJ-3663, pagal kurią G. K. pardavė E. K. priklausantį, 1,6898 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), pirkėjui A. K.. Nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis buvo patvirtinta remiantis 2013 m. vasario 6 d. ( - ) notarų biuro notarės R. S. patvirtinu įgaliojimu, reg. Nr. 2-1165, kuris pagal 2013 m. lapkričio 12 d. notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registro išrašo dokumentų santrauką, sutarties patvirtinimo momentu buvo galiojantis, nepakeistas, nepanaikintas. Jokių kliūčių atlikti pardavimo sandorį G. K. nebuvo. 2015 m. birželio 15 d. pirkimo pardavimo sutartimi, reg.Nr. EJ-2066, patvirtinta ( - ) notaro biure, A. K. pardavė G. K. 13 žemės sklypų, esančių ( - ). Šio sandorio atlikimui taip pat nebuvo jokių kliūčių. Sandoriai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, remiantis galiojančiais, įstatymo nustatyta tvarka išduotais, patvirtintais ir įregistruotais dokumentais. Todėl naikinti jų nėra jokio teisinio pagrindo. Asmuo, davęs įgaliojimą jo vardu veikti ir atlikti tam tikrus veiksmus, o nagrinėjamu atveju net turto perleidimo sandorį ir pinigų už turtą gavimą, turi galimybę bet kada atšaukti, panaikinti įgaliojimą. Kreiptis į bet kokį notaro biurą, paaiškinti situaciją, kad be jo žinios gali būti parduodamas turtas ir užkirsti kelią turto perleidimui. Gali aktyviai domėtis, kas daroma su jo turtu, ar tai atitinka įgaliotojo valią bei išviešinti galimai neteisėtus atstovo veiksmus. Tačiau kelis metus, per kuriuos buvo atlikti 2 sandoriai, ieškovė niekur nesikreipė.

18Atsakovai bei trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai. Byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant (CPK 246, 247 str.).

19Ieškinys tenkintinas.

20II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados

21Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklausė 1,6898 ha ploto žemės sklypas, kurio kadastro Nr. ( - ), esantis adresu ( - ) (I tomas b. l. 32 – 35). 2013 m. vasario 6 d. ieškovė surašė įgaliojimą savo anūkui atsakovui G. K. prižiūrėti, mainyti, nuomoti, parduoti ir atlikti kitus įgaliojime numatytus veiksmus su ieškovės asmenine nuosavybės teise priklausančiu 1,6898 ha žemės sklypu (I tomas b. l. 14 – 15). Įgaliojimas patvirtintas ( - ) notarų biuro notarės R. S., kuris galiojo iki ieškovė jį panaikino 2016 m. vasario 12 d. pranešimu per notarę (II tomas b. l. 4).

22Iš byloje esančių duomenų, matyti, kad ieškovės atstovas G. K. pagal ieškovės 2013 m. vasario 6 d. įgaliojimą, kreipėsi ieškovės vardu dėl 1,6898 ha žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimo paskirties bei jo padalinimo į mažesnius sklypus: 2013 m. kovo 8 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.ĮS-350 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ (I tomas b. l. 16); 2013 m. kovo 20 d. sutartis „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ (I tomas b. l. 17); 2013 m. balandžio 15 d. „Planavimo sąlygos detaliojo teritorijų planavimo dokumentams rengti“ Nr.SD-113 (I tomas b. l. 18, 22).

23Nekilnojamojo turto registro duomenys bei 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo - pardavimo sutartis patvirtina, kad atsakovas G. K., atstovaudamas E. K., 2013 m. lapkričio 12 d pardavė 1,6898 ha ploto žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ), adresas ( - ), atsakovui - A. K. už 14 481 Eur (50 000 Lt) kainą, ginčo sklypas nuo 2013 m. lapkričio 13 d. iki 2015 m. gegužės 18 d. įregistruotas atsakovo A. K. nuosavybės teise, užregistruotas padalijimo į 13 sklypų faktas (I tomas b. l. 32-35, II tomas b. l. 13 – 19) bei tai, kad visi 13 ginčo sklypų nuo 2015 m. gegužės 15 d. įregistruoti atsakovo A. K. nuosavybės teise, o nuo 2015 m. birželio 12 d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuria jie parduoti atsakovui G. K..

242013 m. gruodžio 19 d. Kauno rajono savivaldybės sprendimu Nr. TS-524 buvo patvirtintas atsakovo A. K. vardu 1, 6898 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo detalusis planas bei padalytas sklypas į suformuotus atskirus kitos paskirties 13 vnt. įvairaus dydžio (0, 1137 ha – 0, 1427 ha) žemės sklypus (u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - )) (1 tomas b. l. 28- 31, 36 – 61).

25Iš 2013 m. lapkričio 19 d. paskolos sutarties matyti, kad atsakovas A. K. pasiskolino iš trečiojo asmens 4 344,30 Eur (III tomas b. l. 27 – 29) bei sutartine hipoteka 2013 m. lapkričio 19 d. įkeitė kreditoriui 1, 6898 ha žemės sklypą, adresu ( - ), užtikrindamas 2013 m. lapkričio 19 d. paskolos sutartį (II tomas b. l. 76 – 80). 2015 m. balandžio 9 d. kreditoriaus prašymu hipoteka pasibaigė (išregistruota) (II tomas b. l. 81, 82).

26Iš byloje esančių dokumentų: 2014 m. spalio 8 d. atsakovo A. K. išduoto įgaliojimo, 2014 m. spalio 14 d. darbų perdavimo – priėmimo akto UAB „Henkesta“, matyti, kad atsakovas G. K. veikė atsakovo A. K. vardu, organizuojant ir vykdant sklypo atidalijimo, melioracijos statinių rekonstrukcijos darbų priėmimą ginčo sklype adresu ( - ), kadastro Nr. ( - ) (I tomas b. l. 136, II tomas b. l. 11 – 12).

272015 m. birželio 12 d. pirkimo – pardavimo sutartimi atsakovas A. K. pardavė atsakovui G. K. 13 žemės sklypų (u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - ), u. n. ( - )), esančius ( - ) už 14 481 Eur kainą (II tomas b. l. 20 – 49), sutarties 4. 1 p. nurodyta, kad pardavėjas gavo iš pirkėjo pinigus pilnai grynais pinigais iki šios sutarties pasirašymo.

28Taip pat nustatyta, kad 2013 m. vasario 14 d. pirkimo – pardavimo sutartimi ieškovė iš ( - ) įsigijo 193/960 dalis žemės sklypo ir pastatą – gyvenamąjį namą 82 proc. baigtumo už 57 924 Eur (200 000 Lt) kainą (II tomas b. l. 132 – 142), kurį padovanojo atsakovui G. K. pagal 2013 m. gruodžio 9 d. dovanojimo sutartį (II tomas b. l. 151-158), o apdovanotasis 2015 m. sausio 14 d. šį turtą pardavė tretiesiems asmenims (II tomas b.l. 168-178).

29Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais tarp atsakovų sudarytus 1, 6898 ha ploto ir po jo padalinimo įvairaus dydžio 13 vnt. žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorius CK 1.80 str. (kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms), 1. 87 str. (kaip sudarytus kitam sandoriui pridengti), 1. 91 str. (dėl apgaulės) pagrindais.

30Dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu ir tikrojo sandorio vertinimo.

31Sandoris yra apsimestinis, jeigu juo yra dengiamas kitas sandoris, kurio teisinių pasekmių iš tikrųjų siekė sandorio šalys. Apsimestinis sandoris yra niekinis ir negalioja dėl esminio sandorio elemento – šalių valios – ydingumo, nes apsimestiniame sandoryje išreikštoji valia neatitinka tikrųjų šalių ketinimų.

32Teismas, spręsdamas šį ginčą, vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nustatytomis CK 6.193 straipsnyje, t. y. 1) sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, 2) turi būti išaiškinami tikrieji sutarties šalių ketinimai, 3) turi būti išaiškintas sudarytos sutarties tikslas. Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, taip pat nustatyti ir sutarties rūšį, pobūdį, vienos ar kitos jos sąlygos prasmę ir pan. (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-288/2009).

33Sandorius asmenys turi teisę sudaryti asmeniškai arba per atstovus (CK 2.132 str. 1 d.). Sandoris, kurį kito asmens vardu sudaro neturintis teisės sudaryti sandorį asmuo arba asmuo, viršydamas suteiktas teises, sukuria, pakeičia ir panaikina teises bei pareigas atstovaujamajam tik tuo atveju, kai atstovaujamasis po to pritaria visam šiam sandoriui arba viršijančiai teises jo daliai. Paskesnis atstovaujamojo pritarimas sandorį padaro galiojantį nuo jo sudarymo (CK 2.136 str. 1 d., 2 d.). Esant atstovavimo santykiams, atstovas privalo elgtis sąžiningai, veikti pagal įgaliojimus, ginti atstovaujamojo interesus ir teises, neveikti priešingai atstovaujamojo interesams, vengti interesų konflikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05- 24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2013).

34Pagal CK 2.137 straipsnio 1 dalį įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas yra vienašalis atstovaujamojo sandoris, kuriame nurodomos atstovui suteikiamos teisės (įgaliojimai) veikti atstovaujamojo vardu ir interesais su trečiaisiais asmenimis. Atstovo sudarytas sandoris atstovaujamojo vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 str. 1 d.).

35Paprastai įgaliojime turi būti aiškiai apibrėžtos įgaliotiniui suteikiamos teisės, jų apimtis ir turinys (CK 2.137 str. 1 d.).

36Nagrinėjamu atveju ieškovės išduotame 2013 m. vasario 6 d. įgaliojime savo anūkui atsakovui G. K. buvo aiškiai išreikšta jos valia, kuri suteikė šiam atsakovui teisę savo nuožiūra sudaryti ir pasirašyti sutartis dėl 1,6898 ha žemės sklypo pardavimo, padalijimo, gauti pinigus grynais arba pavedimu į nurodytą įgaliotojo sąskaitą bei atlikti kitus įgaliojime numatytus veiksmus (I tomas b. l. 14 – 15). Iš tolimesnių atsakovo G. K. veiksmų po įgaliojimo išdavimo, matyti, kad jis kreipėsi į Kauno rajono savivaldybės administraciją dėl ginčo sklypo detaliojo plano rengimo tikslu pakeisti jo paskirtį ir padalinti į mažesnius sklypus ieškovės vardu (I tomas b. l. 16-18, 22).

37Teismas pripažįsta, kad šiuo atveju įgaliojimo tekste buvo įtvirtinti konkretūs (realūs) įgaliojimai (tvarkyti, valdyti, disponuoti turtą, pasirašyti dokumentus), nors jų eiliškumas ir nenurodytas, tačiau atsakovo G. K. veiksmai kreipiantis į institucijas dėl sklypo paskirties keitimo bei atidalijimo atitinka ieškovės paaiškinimus, kad pagrindinis tikslas ir susitarimas su atsakovu G. K. buvo pirmiausia pakeisti 1,6898 ha žemės sklypo paskirtį, padalinti į mažesnius sklypus ir tik po to juos parduoti. Likusi įgaliojimų, suteiktų įgaliotiniui dalis, teismo nuomone, yra numanomi įgalinimai, kurie vertintini atsižvelgiant į pavedimo pobūdį. Įstatymas (CK 2.137 str. 2 d.) apibrėžia situacijas, kai atstovo teisės įgaliojime nėra apibrėžtos. Tokiu atveju atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai. Nors įgaliojime ir buvo suteikta teisė atsakovui G. K. gauti pinigus grynais ar pavedimu į nurodytą įgaliotojo sąskaitą, tačiau teisė juos panaudoti savo nuožiūra atstovui nebuvo suteikta (CPK 185 str.).

38Ieškovė teigia, kad apie ginčijamus sandorius nieko nežinojo, pinigų pagal 2013 m. lapkričio 12 d. sutartį negavo.

39Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą ar turtinę teisę į tam tikrą daiktą ateityje kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės arba patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnis). Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai šalys susitaria dėl esminių sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 2 dalis). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sudarydamos pirkimo–pardavimo sutartį šalys patenkina savo poreikius; egzistuoja objektas – turtinė ar kitokio pobūdžio vertybė, dėl kurios sudaroma sutartis; šalys arba viena iš jų visada turi subjektinę teisę į objektą arba ši teisė sukuriama fikcijos (ateities vizijos) būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2011). Tais atvejais, kai pirkimo–pardavimo sutartis yra paslėptasis sandoris, teismas turi nustatyti šios sutarties šalis, dalyką ir turinį, t. y. sąlygas, dėl kurių šalys susitarė.

40Ginčijamos 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo–pardavimo sutarties šalys yra ieškovė (pardavėja), atstovaujama atsakovo G. K., ir pirkėjas atsakovas A. K.. Šios sutarties dalykas yra 1,6898 ha žemės sklypo pardavimo-pirkimo sandoris, kuriuo žemės sklypas buvo perleistas atsakovui A. K. už 14 481 Eur (50 000 Lt) sumą. Nors atsakovai teigia, kad pagal ginčijamą 2013 m. lapkričio 12 d. sutartį tarpusavyje atsiskaitė, tačiau tai nepaneigia ieškovės argumentų, kad su ja nebuvo atsiskaityta, bei kad šis sandoris yra apsimestinis, nes juo atsakovai siekė pridengti kitą vėliau sudarytą sandorį (2015 m. birželio 12 d. pirkimo–pardavimo sutartį).

41Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad atsakovai yra geri pažįstami ir susiję giminystės ryšiais per atsakovo G. K. sūnų, kurio motina yra atsakovo A. K. sesuo, todėl tikėtina, kad atsakovui A. K. buvo žinomi tikrieji atsakovo G. K. ketinimai siekiant įgyti ginčo turtą savo nuosavybėn, kuriems jis pritarė ir padėjo įgyvendinti.

42Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad laikotarpiu nuo ginčijamos 2013 m. lapkričio 12 d. sutarties sudarymo iki ginčijamos 2015 m. birželio 12 d. pirkimo–pardavimo sutarties atsakovas A. K. pats asmeniškai atliko kokius nors veiksmus, susijusius su nupirkto 1,6898 ha žemės sklypo valdymu, kad siekė juos parduoti tretiesiems asmenims. Bylos duomenimis ginčo 2013 m. lapkričio 12 d. sutartis sudaryta prieš pat 1,6898 ha žemės sklypo paskirties keitimo ir padalijimo procedūrų pabaigą, kuriomis ir toliau rūpinosi atsakovas G. K., veikdamas tiek ieškovės E. K., tiek atsakovo A. K. išduoto 2014 m. spalio 8 d. įgaliojimo pagrindu (I tomas b. l. 20, 136, II tomas b. l. 11 – 12). Tai, kad atsakovas A. K. pagal 2013 m. lapkričio 19 d. paskolos sutartį pasiskolino iš trečiojo asmens 4 344,30 Eur (III tomas b. l. 27 – 29) bei sutartine hipoteka 2013 m. lapkričio 19 d. įkeitė kreditoriui 1, 6898 ha žemės sklypą, adresu ( - ), taip užtikrindamas 2013 m. lapkričio 19 d. paskolos sutartį (II tomas b. l. 76 – 80) nepatvirtina fakto, kad jis turėjo 14 481 Eur (50 000 Lt) atsiskaitymui su pardavėja ir nepaneigia, kad ieškovė nei iš atsakovo A. K., nei iš įgalioto asmens šių pinigų negavo.

43Prievolė atsiskaityti apima ir atsakovo (įgalioto asmens) pareigą atsiskaityti atstovaujamajam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą, kartu ir pareigą perduoti atstovaujamajam gautą turtą, įskaitant pinigus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2009). Atsakovas G. K. teigdamas, kad iš G. K. gautus 31 000 Lt investavo į kitą ieškovės nekilnojamąjį turtą, nepatvirtina fakto, kad ieškovei apie ginčo sandorį bei įgaliotinio gautus pinigus įgaliotinis pranešė ir ji davė sutikimą dėl pinigų panaudojimo paskirties, nes išskyrus savo paties paaiškinimus, įrodymų patvirtinančių, kad ieškovei atsiskaitinėjo kaip įgaliotas asmuo apie atliktus veiksmus, kad su ja derino pinigų panaudojimo galimybes nėra. Atsakovas G. K. neneigia aplinkybės, jog ieškovei realiai jokių dokumentų, susijusių su žemės sklypo pardavimu A. K., padalijimu jai neperdavė, nors tokią pareigą turėjo (CPK 178 str.). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė informaciją apie ginčijamas sutartis gavo 2016 m. sausio mėn. iš VĮ registrų centro (I tomas b. l. 32-61), o sutarčių kopijas gavo tik iškėlus bylą teisme pagal išduotą teismo liudijimą (I tomas b. l. 168-169). Atsakovo G. K. paaiškinimai, duoti 2016 m. rugpjūčio 3 d. teismo posėdyje (2016-08-03 teismo posėdžio garso įrašo 1 val. 21 min. 00 s., 1 val. 52 min. 20 s., 1 val. 52 min. 34 s.), kad 31 000 Lt jis investavo į kitą ieškovės nekilnojamąjį turtą, vertintini kritiškai, nes ieškovės įgytas pagal 2013 m. vasario 14 d. pirkimo – pardavimo sutartį nekilnojamasis turtas iš ( - ) (193/960 dalis žemės sklypo ir pastatas – gyvenamasis namas 82 proc. baigtumo už 57 924 Eur (200 000 Lt)) (II tomas b. l. 132 – 142) pagal 2013 m. gruodžio 9 d. dovanojimo sutartį ieškovės padovanotas atsakovui G. K., todėl jo paties vardu atliktas mokėjimas - 2013 m. lapkričio 21 d. grynųjų pinigų - 31 000 Lt įmoka už kotedžą - buvo naudinga jam pačiam (II tomas b. l. 151-158, III tomas b. l. 4), o įrodymų kur G. K. panaudojo likusius 19 000 Lt (50 000-31 000) nepateikė (CPK 178 str.). Priešingai nei teigia atsakovas, iš E. K. banko sąskaitos išrašo (II tomas b. l. 180) matyti, kad E. K. už anūko kotedžo įrengimą 2014 m. sausio 10 d. iš savo sąskaitos sumokėjo 68 500 Lt A. K..

44Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ir jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis (CPK 185 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2009-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009 ir kt.). Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas faktines aplinkybes, pripažįsta, jog labiau tikėtina, kad ieškovė pagal ginčijamą 2013 m. lapkričio 12 d. sutartį pinigų iš atsakovų negavo, o ginčijama sutartis sudaryta tikslu pridengti vėliau sudarytą 2015 m. birželio 12 d. sandorį.

45Esant šioms aplinkybėms ieškinio reikalavimas dėl 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartis pripažinimo negaliojančia pagrįstas ir įrodytas (CPK 185 str.), todėl pripažintinas negaliojančiu CK 1. 87 str. pagrindu nuo jo sudarymo momento (CK 1. 95 str.).

46Dėl 2015 m. gegužės 15 d. sandorio kaip prieštaraujančio imperatyvioms įstatymo normoms).

47Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi vieningos praktikos, kad atstovas negali sudarinėti sandorių atstovaujamojo vardu nei su pačiu savimi, nei su savo artimais giminaičiais, nes tokių sandorių sudarymas sukelia interesų konfliktą ir pažeidžia atstovaujamųjų interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutartis Nr.3K-3-13/2009 ir kt.). Ši imperatyvi materialinės teisės norma, apribojanti galimybes sudaryti sandorius per atstovą, yra numatyta CK 2.134 straipsnio 1 dalyje. Šiuo atveju ieškovė įrodinėjo, jog atsakovas ginčijamas sutartis sudarė iš esmės pats su savimi.

48Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ginčijamos 2015 m. birželio 12 d. pirkimo–pardavimo sutarties šalys yra pardavėjas atsakovas A. K. ir pirkėjas atsakovas G. K., kuris tuo metu turėjo ieškovės jam išduotą 2013 m. vasario 6 d. įgaliojimą. Nors šios sutarties dalyku yra 13 žemės sklypų, tačiau jie suformuoti iš to paties 1, 6898 ha žemės sklypo, kurį siekė padalinti ieškovė, todėl šios bylos faktinių aplinkybių kontekste nelaikytina kitu pirkimo pardavimo dalyku nei buvo ankstesnėje 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartyje. Atsakovas G. K. 2016 m. rugpjūčio 3 d. teismo posėdyje pripažino aplinkybę, kad apie šį sandorį jis ieškovei nepranešė (2016-08-03 teismo posėdžio garso įrašo 1 val. 36 min. 09 s.), pagal ginčijamą 2015 m. birželio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį visi 13 žemės sklypų neįregistruoti nekilnojamojo turto registre atsakovo G. K. vardu. Šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad atsakovas G. K. piktnaudžiavo ieškovės pasitikėjimu ir veikė priešingai ieškovės interesams (CPK 185 str.). Teismui pripažinus 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį apsimestine CK 1. 87 str. pagrindu, spręstina, kad ginčijama 2015 m. birželio 12 d. sutartimi buvo pasiektas tikslas atsakovui G. K. įgyti ieškovės turtą savo nuosavybėn, todėl vertintinas kaip sudarytas su pačiu savimi.

49Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškinio reikalavimas dėl 2015 m. gegužės 15 d. sandorio kaip prieštaraujančio imperatyvioms įstatymo normoms yra pagrįstas ir įrodytas, nes labiau tikėtina teisingais esant ieškovės E. K. paaiškinimus, kurie iš esmės atitinka byloje nustatytas faktines aplinkybes bei įrodymus (CPK 185 str.). Todėl ginčijama sutartis pripažintina niekine ir negaliojančia CK 1.80 straipsnio pagrindu nuo jos sudarymo momento (CK 1. 95 str.). Taikytina vienašalė restitucija natūra, tenkinant ieškinio reikalavimą dėl 13 ginčo sklypų priteisimo ieškovės asmeninėn nuosavybėn (CK 1.138 str. 1 p., 6. 146 str.). Atsakovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų jų turėtas turto išlaikymo išlaidas, investicijas. Iš byloje esančio 2014 m. lapkričio 4 d. darbų priėmimo akto pagal rangos sutartį (I tomas) matyti, kad atsakovas A. K. už atliktus darbus turėjo pareigą sumokėti 8010, 20 Lt UAB „Henkesta“, tačiau dokumento patvirtinančio šios sumos sumokėjimą byloje nėra pateikta. Ginčo situacijoje 13 žemės sklypų perleisti atsakovui už tą pačią 14 481 Eur (50 000 Lt) kainą, todėl tai ką gavo pagal pirmąją sutartį, tą ir turėjo grąžinti atsakovui G. K..

50Dėl atsisakymo nuo ieškinio reikalavimo

51Ieškovė pateikė 2016 m. rugpjūčio 30 d. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo – pripažinti negaliojančiu ieškovės išduotą 2013 m. vasario 6 d. įgaliojimą G. K. (II tomas 85-87) ji palaiko ir prašo šioje dalyje bylą nutraukti, nurodo, kad ieškinio reikalavimo atsisakymo pasekmės yra žinomos. Teismas sprendžia, kad atsisakymas nuo šio ieškinio reikalavimo priimtinas ir byla nutrauktina (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas).

52Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

53LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

54Ieškovė, paduodama ieškinį sumokėjo 797 Eur žyminio mokesčio dalį, o 2016 m. sausio 22 d. nutartimi kitos dalies – 1593 Eur žyminio mokesčio sumokėjimas jai buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo (1 t. b. l. 72-73, 74-77, 79-81). Todėl šios išlaidos priteistinos iš atsakovų po lygiai ieškovei – po 398, 50 Eur, bei po 796, 50 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas ieškovei buvo atidėtas (1593 Eur: 2), valstybei.

55Ieškinį patenkinus atsakovo A. K. turėtos 500 Eur advokato pagalbos išlaidos už atstovavimą byloje (III tomas b. l. 31-32) iš ieškovės nepriteistinos.

56LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Byloje patirtos 20, 07 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį tenkinus, šios išlaidos iš atsakovų po lygiai – po 5 Eur - priteistinos valstybei.

572016 m. sausio 26 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios paliekamos galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo (I tomas b. l. 82-87) (CPK 150 str. 3 d.).

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

59Pripažinti negaliojančia 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria E. K., atstovaujama G. K., pardavė A. K. 1, 6898 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), adresas ( - ). už 50 000 Lt kainą, patvirtintą ( - ) notaro biuro notarės E. J., notarinio registro Nr. EJ-3663 nuo jos sudarymo momento.

60Pripažinti negaliojančia 2015 m. birželio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį, kuria A. K. pardavė, o G. K. nupirko 13 žemės sklypų, esančių ( - ), už 50 000 Lt kainą, patvirtintą ( - ) notaro biuro notarės E. J., notarinio registro Nr. EJ-2066, nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją:

61Priteisti E. K. asmeninės nuosavybės teise žemės sklypus: 0,1137 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1200 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1203 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1360 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1319 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1232 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1427 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1340 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1264 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1342 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1445 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1324 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ); 0,1305 ha ploto žemės sklypą u/n ( - ), esantį adresu ( - ).

62Ieškovės E. K. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo - pripažinti negaliojančiu jos išduotą 2013 m. vasario 6 d. įgaliojimą G. K., notarinio registro nr. 2-1165, - priimti ir bylą šioje dalyje nutraukti.

63Priteisti iš A. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir G. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) iš kiekvieno po 398, 50 Eur bylinėjimosi išlaidų E. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir iš kiekvieno po 796, 50 Eur žyminio mokesčio, kurio mokėjimas ieškovei E. K. buvo atidėtas, bei po 5 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ),bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, nurodant mokėjimo paskirtį: „bylinėjimosi išlaidos“.

642016 m. sausio 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - įrašą Nekilnojamojo turto registre dėl 13 žemės sklypų perleidimo draudimo pagal 2015 m. birželio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

65Nurodyti, jog, vadovaujantis CPK 140 straipsnio 4 dalimi, šalys, nepasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė ir šalių paaiškinimai... 4. Ieškovė E. K. ieškinyje (I tomas b. l. 3 – 13) prašo:... 5. 1. pripažinti negaliojančia 2013 m. lapkričio 12 d. atsakovų G. K. ir A. K.... 6. 2. pripažinti negaliojančia 2015 m. birželio 12 d. atsakovų A. K. ir G. K.... 7. 3. Pripažinti ieškovės E. K. nuosavybės teisę į: 0,1137 ha ploto žemės... 8. Ieškinyje nurodo, kad ieškovei nuosavybės teise priklausė 1,6898 ha ploto... 9. 2016 m. rugpjūčio 30 d. teisme gautas ieškovės atsisakymas nuo ieškinio... 10. Ieškovė ir jos atstovas teismo posėdžio metu palaiko ieškinyje nurodytas... 11. Atsakovas G. K. atsiliepime į ieškinį (I tomas b. l. 100 – 105) prašo... 12. Atsiliepime į ieškinį nurodo, kad ieškovė nepateikia absoliučiai jokių... 13. Ieškovė prašo pirkimo-pardavimo sutartis pripažinti apsimestiniais... 14. Atsakovo G. K. atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodomas... 15. Atsakovas A. K. rašytiniame paaiškinime į ieškinį (III tomas b. l. 22)... 16. Atsakovo A. K. atstovas teismo posėdžio metu palaikė rašytiname... 17. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų notarė E. J.... 18. Atsakovai bei trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio... 19. Ieškinys tenkintinas.... 20. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo motyvai bei išvados... 21. Iš šalių paaiškinimų ir byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovei... 22. Iš byloje esančių duomenų, matyti, kad ieškovės atstovas G. K. pagal... 23. Nekilnojamojo turto registro duomenys bei 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo -... 24. 2013 m. gruodžio 19 d. Kauno rajono savivaldybės sprendimu Nr. TS-524 buvo... 25. Iš 2013 m. lapkričio 19 d. paskolos sutarties matyti, kad atsakovas A. K.... 26. Iš byloje esančių dokumentų: 2014 m. spalio 8 d. atsakovo A. K. išduoto... 27. 2015 m. birželio 12 d. pirkimo – pardavimo sutartimi atsakovas A. K.... 28. Taip pat nustatyta, kad 2013 m. vasario 14 d. pirkimo – pardavimo sutartimi... 29. Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais tarp... 30. Dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu ir tikrojo sandorio vertinimo.... 31. Sandoris yra apsimestinis, jeigu juo yra dengiamas kitas sandoris, kurio... 32. Teismas, spręsdamas šį ginčą, vadovaujasi sutarčių aiškinimo... 33. Sandorius asmenys turi teisę sudaryti asmeniškai arba per atstovus (CK 2.132... 34. Pagal CK 2.137 straipsnio 1 dalį įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas,... 35. Paprastai įgaliojime turi būti aiškiai apibrėžtos įgaliotiniui... 36. Nagrinėjamu atveju ieškovės išduotame 2013 m. vasario 6 d. įgaliojime savo... 37. Teismas pripažįsta, kad šiuo atveju įgaliojimo tekste buvo įtvirtinti... 38. Ieškovė teigia, kad apie ginčijamus sandorius nieko nežinojo, pinigų pagal... 39. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti... 40. Ginčijamos 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo–pardavimo sutarties šalys yra... 41. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad atsakovai yra geri pažįstami ir... 42. Byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad laikotarpiu... 43. Prievolė atsiskaityti apima ir atsakovo (įgalioto asmens) pareigą... 44. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 45. Esant šioms aplinkybėms ieškinio reikalavimas dėl 2013 m. lapkričio 12 d.... 46. Dėl 2015 m. gegužės 15 d. sandorio kaip prieštaraujančio imperatyvioms... 47. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi vieningos praktikos, kad atstovas... 48. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ginčijamos 2015 m. birželio 12... 49. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškinio reikalavimas dėl... 50. Dėl atsisakymo nuo ieškinio reikalavimo... 51. Ieškovė pateikė 2016 m. rugpjūčio 30 d. atsisakymą nuo ieškinio... 52. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 53. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 54. Ieškovė, paduodama ieškinį sumokėjo 797 Eur žyminio mokesčio dalį, o... 55. Ieškinį patenkinus atsakovo A. K. turėtos 500 Eur advokato pagalbos... 56. LR CPK 92 str. numatyta, kad išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 57. 2016 m. sausio 26 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 59. Pripažinti negaliojančia 2013 m. lapkričio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį,... 60. Pripažinti negaliojančia 2015 m. birželio 12 d. pirkimo-pardavimo sutartį,... 61. Priteisti E. K. asmeninės nuosavybės teise žemės sklypus: 0,1137 ha ploto... 62. Ieškovės E. K. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimo - pripažinti... 63. Priteisti iš A. K. (asmens kodas ( - ) gyv. ( - )) ir G. K. (asmens kodas ( -... 64. 2016 m. sausio 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones -... 65. Nurodyti, jog, vadovaujantis CPK 140 straipsnio 4 dalimi, šalys, nepasibaigus...