Byla B2-133-436/2019
Dėl atsakovės bankrutavusios individualiosios įmonės „ER Trade“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl atsakovės bankrutavusios individualiosios įmonės „ER Trade“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto, ir

Nustatė

2atsakovės IĮ „ER Trade“ administratorė pateikė prašymą priimti sprendimą dėl IĮ „ER Trade“ veiklos pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Bankroto administratorė kreditorius informavo ir elektroniniu paštu.

4Prašymas tenkinamas.

52016 m. vasario 29 d. teismo nutartimi IĮ „ER Trade“ iškelta bankroto byla (b. l. 26-28). 2016 m. gegužės 25 d. nutartimi įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas, patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai (b. l. 76-77). 2016 m. liepos 11 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (b. l. 83-84). 2017 m. balandžio 19 d. patvirtinti patikslinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai (b. l. 108-109).

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalį po to, kai administratorius pateikia ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Iš bylos duomenų ir bankroto administratorės pateiktų duomenų nustatyta, kad bendrovė ir jos vadovas, iškėlus bankroto bylą, jokio turto neturėjo. Bankroto proceso metu buvo parduotas įmonės turtas – UAB „Tūkstantis“ akcijos už 2 000 Eur, turtinė prievolinė reikalavimo teisė į Ž. A. už 500 Eur, turtinė prievolinė reikalavimo teisė į R. N. buvo nurašyta, nepavykus jos parduoti. Iš gautų lėšų buvo apmokėtos administravimo išlaidos, liko nepatenkinti 80 198,65 Eur įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai ir 197 046,46 Eur savininko kreditorių finansiniai reikalavimai. Įmonėje galiojančių sutarčių, turto, piniginių lėšų nėra, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas. Administratorė mano, kad yra atlikusi visus ĮBĮ numatytus veiksmus, todėl tęsti bankroto procesą nėra tikslinga.

8Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose IĮ „ER Trade“ dalyvautų proceso šalimi, nėra. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pažyma patvirtina, kad“ su Aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaityta.

9Nurodytina, kad sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti, ar yra materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu.

10Šiuo atveju, teismo vertinimu, nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto; kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

11Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

12Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Atsižvelgiant į tai, priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

14pripažinti bankrutavusios individualiosios įmonės „ER Trade“ (juridinio asmens kodas 302875765) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

15Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

16Sprendimo kopiją siųsti administratoriui.

17Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti byloje esančius vykdomuosius dokumentus, perduotus antstolių į bankroto bylą, pagal kuriuos išieškojimas yra vykdomas iš įmonės savininko E. R. (b. l. 44-55).

18Įpareigoti administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai