Byla e2-12031-527/2018
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „ ( - )“ ieškinį atsakovei R. M. dėl žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės 20 986,32 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodyta, jog 2016-07-08 Kauno apygardos teismas nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „( - )“ (toliau ir – Bendrovė), bankroto administratoriumi paskyrė UAB ( - ), kurį 2017-10-03 nutartimi, įsiteisėjusia 2017-10-14, atstatydino ir paskyrė naują bankroto administratorių UAB ( - ). Iškeldamas bankroto bylą teismas nutartimi įpareigojo Bendrovės valdymo organus perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro duomenimis, paskutine Bendrovės vadove buvo R. M.. Iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro duomenų matyti, jog atsakovė ėjo Bendrovės vienasmenio valdymo organo (generalinės direktorės) pareigas nuo 2011-10-20 iki 2016-07-19, t. y. iki bankroto bylos iškėlimo. Kadangi atsakovė buvo paskutinė pareigas ėjusi Bendrovės vadovė, būtent atsakovei tenka pareiga perduoti Bendrovės turtą ir visus dokumentus administratorei. Šios pareigos atsakovė iki šiol neįvykdė, bankroto administratoriui nėra perduoti jokie įmonės dokumentai, todėl vadovaujamasi paskutiniu įmonės balansu, pateiktu VĮ Registrų centrui, t. y. balansu už 2014 metus, kuriame nurodyta, kad Bendrovė neturi jokio turto, o įsipareigojimai sudaro 28 910,45 Eur (99 822 litų). Iš šio balanso akivaizdu, kad Bendrovė yra nemoki. Tokie patys rezultatai nurodomi ir už praėjusius 2013 finansinius metus. Bendrovei neturint jokio turto, akivaizdu, kad bet koks įsiskolinimas nebus padengtas ir taip kreditoriams padaroma žala. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė neįvykdė įstatyminės bei teismo nustatytos pareigos perduoti Bendrovės turtą ir dokumentus, taip pat nustačius, kad Bendrovė dar iki bankroto bylos iškėlimo buvo nemoki, administratorius veikdamas Bendrovės ir jos kreditorių interesais, reiškia šį ieškinį dėl žalos atlyginimo. Asmeniui, pavėlavusiam pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kyla atsakomybė atlyginti žalą kreditoriams, padarytą neteisėtu neveikimu. Žala įmonei ir kreditoriams yra nepadengtos skolos, sudarančios 20 986,32 Eur. Suma susidaro iš patvirtintų kreditorinių reikalavimų, kurie atsirado iki bankroto bylos iškėlimo. Šioje byloje yra visos atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai – savalaikis nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kai tam yra visi pagrindai; žala – įmonei ir kreditoriams padaryta žala prilygintina kreditorinių reikalavimų dydžiui, patvirtintam bankroto byloje; priežastinis ryšys – ieškovės įsitikinimu, konstatuotina, jog tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovės įstatyminių pareigų nevykdymas sąlygojo žalą Bendrovės kreditoriams ir pačiai Bendrovei; kaltė – nustačius, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jos kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

5Atsakovei adresuota ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (( - ) straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, jog pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės elektroniniu būdu pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad atsakovė nuo 2011-10-20 iki 2016-07-19 buvo UAB ( - ) (toliau ir – Bendrovė) vadovė. Kauno apygardos teismas, priėmęs VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo, 2016-06-16 nutartimi įpareigojo atsakovę pateikti teismui ūkinės finansinės būklės duomenis ir kitus dokumentus, reikalingus Bendrovės nemokumui patvirtinti arba paneigti. Kadangi ši Kauno apygardos teismo 2016-06-16 nutartis nebuvo įvykdyta, už tai atsakovei buvo skirta 579 eurų bauda Kauno apygardos teismo 2016-06-29 nutartimi, kurioje teismas pažymėjo, kad 2016-06-16 nutartis Bendrovės vadovei, t. y. R. M., yra įteikta 2016-06-21, kas reiškia, jog apie ketinimą iškelti bankroto bylą Bendrovei atsakovė buvo informuota asmeniškai ir tai jai yra žinoma. Kauno apygardos teismas 2016-07-08 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ( - ) (toliau ir – Bendrovė), bankroto administratoriumi paskyrė UAB ( - ), kurį 2017-10-03 nutartimi, įsiteisėjusia 2017-10-14, atstatydino ir paskyrė naują bankroto administratorių UAB ( - ). Iškeldamas bankroto bylą teismas 2016-07-08 nutartimi, įsiteisėjusia 2016-07-19, įpareigojo Bendrovės valdymo organus perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Kaip matyti iš Liteko duomenų, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, Kauno apygardos teismas nutartį išsiuntė atsakovei. ( - ) straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad jei procesiniai dokumentai negali būti įteikti adresatui, jis nerandamas arba nėra galimybės įteikti kitam asmeniui, procesinis dokumentas yra siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Duomenų apie tai, kad procesiniai dokumentai atsakovei neįteikti, byloje nėra pateikta. Atsižvelgiant į tai laikytina, kad teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei yra įteikta, ir todėl atsakovei buvo (turėjo būti) žinoma apie teismo nutartimi nustatytą 15 d. terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti turtą ir dokumentus administratoriui, tuo labiau, kad pareiga perduoti turtą ir dokumentus yra įtvirtinta įstatyme, t. y. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte, numatančiame, jog, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Kadangi paskutine Bendrovės vadove buvo atsakovė, generalinės direktorės pareigas ėjusi nuo 2011-10-20 iki 2016-07-19, būtent ji privalėjo per 15 dienų nuo 2016-07-08 nutarties įsiteisėjimo 2016-07-19, t. y. iki 2016-08-03 imtinai, perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Ieškovės teigimu, kurio atsakovė jokiais įrodymais nepaneigė, šios pareigos iki šiol neįvykdė, bankroto administratoriui nėra perduoti jokie Bendrovės dokumentai ir turtas, todėl vadovaujamasi paskutiniu įmonės balansu, pateiktu VĮ Registrų centrui, t. y. balansu už 2014 metus, kuriame nurodyta, kad Bendrovė ir 2014-12-31, ir 2013-12-31 neturėjo jokio turto, o įsipareigojimai sudarė 99 822 litų (kas atitinka 28 910,45 Eur). Iš šio balanso akivaizdu, kad Bendrovė jau 2013-12-31 buvo nemoki bei tai, jog, Bendrovei neturint jokio turto, nebus iš ko padengti Bendrovės įsiskolinimo kreditoriams bankroto byloje Nr. B2-424-254/2018. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2017-12-14 nutartimi pripažino BUAB ( - ) likviduojama ir patvirtino VSDFV Kauno skyriaus ir VMI prie LR FM kreditorinius reikalavimus 20 986,32 Eur sumai.

9Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad ji įvykdė pareigą perduoti įmonės turtą bei dokumentus bankroto administratoriui, bei tai, kad Bendrovė nemokia tapo ne jos vadovavimo laikotarpiu ir/ar kad dėl atsakovės nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos Bendrovei iškėlimo Bendrovei nebuvo padaryta ieškinyje nurodyto dydžio žala, o taip pat nepateikus įrodymų apie piniginės prievolės dėl ieškovei padarytos žalos atlyginimo įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, teismo nuomone, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje (2008-05-22 įstatymo Nr. X-155 redakcija, galiojusi nuo 2008 07 01) numatyta, jog įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

11Asmeniui, pavėlavusiam pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kyla atsakomybė atlyginti žalą kreditoriams, padarytą neteisėtu neveikimu. Šiuo atveju žalą Bendrovei sudaro nepadengtos skolos kreditoriams, sudarančios 20 986,32 Eur. Šioje byloje yra visos atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai – savalaikis nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kai tam yra visi pagrindai; žala – įmonei ir kreditoriams padaryta žala prilygintina kreditorinių reikalavimų dydžiui, patvirtintam bankroto byloje; priežastinis ryšys tarp atsakovės neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, nes, ieškovės teigimu (kurio atsakovė nepaneigė), būtent atsakovės įstatyminių pareigų nevykdymas sąlygojo žalą Bendrovės kreditoriams ir pačiai Bendrovei; kaltė – nustačius, kad atsakovė atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jos kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

12CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovė, būdama Bendrovės vadovė, privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad Bendrovė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. nevykdė pareigos laiku kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei, jai esant nemokumo būsenoje, taip pat perduoti įmonės turtą bei pinigines lėšas. Atsakovės kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 straipsnis), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 20 986,32 Eur žala (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

13Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę dėl žalos atlyginimo, todėl iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaujantis išdėstytais motyvais, ieškinys tenkintinas ir priteistinas 20 986,32 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-04-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.137 straipsnis, 2.87 straipsnio 7 dalis, 6.38 straipsnis, CK 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.263 straipsnio 2 dalis).

15Be to, iš atsakovės valstybei priteistina 472 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė yra atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsniu,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ( - ), įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), iš atsakovės R. M., a. k. ( - ) ( - ), 20 986,32 Eur (dvidešimties tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų 32 ct) skolą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018-04-19) iki teismo sprendimo visiško.

19Priteisti iš atsakovės R. M., a. k. ( - ) ( - ), 472 Eur (keturių šimtų septyniasdešimt dviejų eurų) žyminį mokestį. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovės pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jolita Cirulienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškinyje prašo priteisti iš atsakovės 20 986,32 Eur žalos... 5. Atsakovei adresuota ieškinio kopija ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Teismas... 8. Teismas, atlikęs formalų ieškovės elektroniniu būdu pateiktų rašytinių... 9. Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių tai, kad ji įvykdė... 10. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje (2008-05-22 įstatymo Nr. X-155 redakcija,... 11. Asmeniui, pavėlavusiam pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo,... 12. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 13. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę dėl žalos... 14. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, ieškinys tenkintinas ir priteistinas 20... 15. Be to, iš atsakovės valstybei priteistina 472 Eur žyminis mokestis (CPK 79... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ( - ),... 19. Priteisti iš atsakovės R. M., a. k. ( - ) ( - ), 472 Eur (keturių šimtų... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Šalis, kurios prašymu teismas priėmė sprendimą už akių, turi teisę per...