Byla 2S-171-569/2019
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. (duomenys neskelbtini) pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės vaistinės ,,Valerijonas“ ieškinį Šiaulių miesto savivaldybei dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) vaistinė ,,Valerijonas“ pateikė ieškinį atsakovei Šiaulių miesto savivaldybei dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento. Reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: sustabdyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. ( - ) galiojimą; uždrausti Šiaulių miesto savivaldybei vykdyti bet kokias Šiaulių miesto savivaldybės viešojo konkurso dėl 60,04 kv. m patalpų, esančių ( - ), procedūras; uždrausti Šiaulių miesto savivaldybei atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ir (ar) apsunkinti ieškovės teisę naudotis 2018-01-02 Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartyje nurodytomis 60,04 kv. m patalpomis, esančiomis ( - ).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies ir iki šios civilinės bylos išnagrinėjimo sustabdė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. ( - ) vykdymą, uždraudžiant Šiaulių miesto savivaldybei vykdyti viešojo konkurso nuomos procedūras dėl 60,04 kv. m patalpų, esančių ( - ). Kitą prašymo dalį atmetė.

103.

11Teismas sprendė, jog prašymas pagrįstas. Vertino, jog tuo atveju, jei ieškinys būtų tenkinamas, susidarytų teisinė situacija, kai, esant nuomos sutarčiai su ieškove, būtų paskelbtas nuomos konkurso nugalėtojas, su juo sudaryta nauja nuomos sutartis bei perduotos ginčo patalpos, kas galimai pažeistų ne tik ieškovės, bet ir trečiųjų asmenų teises ir interesus, o netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti teismo sprendimo įvykdymas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

134.

14Atskiruoju skundu atsakovė Šiaulių miesto savivaldybė prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB vaistinės „Valerijonas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

154.1.

16Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės prašymą ir jį iš dalies tenkindamas, pažeidė civilinio proceso principus bei atsakovės teisę į tinkamą teismo procesą byloje. Teismas ieškovės prašymą nagrinėjo nepranešdamas atsakovei, procesinį klausimą nagrinėjo neišklausęs kiekvienos ginčo šalies, nesuteikdamas galimybės dėl sprendžiamo klausimo pasisakyti kitai šaliai, tuo pažeisdamas atsakovės teisę į tinkamą bylos procesą. Teismas turėjo sudaryti abiem ginčo šalims realią galimybę naudotis teisinėmis gynybos priemonėmis.

174.2.

18Teismas pats nutartyje konstatavo, jog šią nutartį priėmė esant tik vienos šalies pateiktiems įrodymams bei vienos šalies (ieškovės) nurodytoms faktinėms aplinkybėms, nors turėjo procesinę teisę naudotis ilgesniu prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo terminu bei procesinę pareigą nagrinėjamu atveju gauti papildomus tokiam sprendimui priimti reikalingus duomenis, apie tokio prašymo nagrinėjimą iš anksto pranešdamas atsakovei.

194.3.

20Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, stabdydamas viešojo nuomos konkurso procedūras dėl patalpų, esančių ( - ), šį sprendimą priėmė visiškai nedėdamas pastangų išsiaiškinti tikrąsias faktines aplinkybes tikslu užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, sprendimą priėmė vadovaudamasis išimtinai tik ieškovės ieškinyje išdėstytais faktiniais argumentais bei suteikdamas jai nepagrįstą prioritetą.

214.4.

22Atsakovė informavo ieškovę apie tai, jog yra netekęs galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. ( - ) „Dėl patalpų ( - ), nuomos sutarties atnaujinimo“, kad ieškovės prašoma iki 2018 m. gruodžio 15 d. atlaisvinti ginčo patalpas ir perdavimo – priėmimo aktu jas perduoti atsakovei.

234.5.

24Skundžiama nutartimi iki civilinės bylos išnagrinėjimo, kuris užsitęs neapibrėžtai ilgą laiką, uždraudus vykdyti ginčo patalpų viešojo nuomos konkurso procedūras, atsakovei bus suvaržytos teisės ir teisėti interesai konkurencingos procedūros būdu parinkti naują ginčo patalpų nuomininką ir per laikotarpį, kurį bus nagrinėjama civilinė byla, į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą gauti pajamas – nuomos mokestį už naudojimąsi ginčo patalpomis. Atsakovė ne tik negaus nuomos mokesčio pajamų, bet ir civilinės bylos nagrinėjimo laikotarpiu turės papildomų išlaidų, t. y. pati turės dengti ginčo patalpų būtinųjų komunalinių paslaugų (šildymo) mokesčius, todėl akivaizdu, kad dėl tokių suvaržymų nukentės atsakovės turtinė padėtis, o tuo pačiu ta dalimi ir viešasis visų savivaldybės teritorijoje gyvenančių asmenų interesas.

254.6.

26Ieškovės ieškiniu reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. ( - ) nuo jo priėmimo momento yra akivaizdžiai nepagrįstas.

275.

28Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB vaistinė ,,Valerijonas“ prašo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

295.1.

30Nuomos sutartis buvo tęsiama 8 metus, todėl tariamai atsakovės negautos pajamos iki bus išspręstas šalių ginčas yra santykinai nedidelės ir 8 metų sutarties vykdymo faktas paneigia tariamai neatidėliotiną būtinybę sudaryti naują nuomos sutartį konkurso tvarka būtent šiuo metu. Sutartis, dėl kurios nutraukimo kilo ginčas, sudaryta ir pratęsiama pagal pačios atsakovės patvirtintas taisykles, kurių atsakovė neginčija.

315.2.

32Galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovui yra numatyta įstatyme. Ieškovė teismui su ieškiniu buvo pateikusi Konkurencijos tarybos 2018-07-27 raštą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai. Tokiu būdu teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, turėjo galimybę įvertinti ginčo esmę ir šalių pozicijų teisinę argumentaciją. Atsakovė teismui sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių nebūtų nurodžiusi jokių esminių naujų duomenų, nei kad teismas buvo gavęs kartu su ieškiniu.

335.3.

34Viešąjį interesą, disponuojant Savivaldybei priklausančio turtu, sudaro ne tik tikslas gauti didesnes pajamas, bet ir atsakovės pareiga nepažeisti konstitucinio asmenų lygybės prieš įstatymą principo, taip pat laikytis teisėtumo ir nepažeisti atsakovės veiklą reglamentuojančių įstatymų. Viešasis interesas apima ir tai, kad pagal pačios atsakovės patvirtintą ir tebegaliojančią tvarką teisėtai sudarytą sutartį atsakovė išskyrė iš kitų analogiškai sudarytų turto nuomos sutarčių ir ją nutraukė, ieškovei nepadarius nuomos sutarties pažeidimo.

355.4.

36Atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad nuomos sutartis su UAB vaistinė „Valerijonas“ sudaryta už rinkos sąlygų neatitinkančią nuomos kainą. Nenustačius, kad nuomos sutartis buvo sudaryta už mažesnę, nei vidutinė rinkos kaina, nėra pagrindo išvadai, kad tokiu būdu buvo teikiama valstybės pagalba arba pažeidžiama sąžininga konkurencija.

375.5.

38Atsakovė diskriminavo ieškovę, lyginant su kitais savivaldybės turto nuomininkais. Todėl skundžiama nutartis ne tik nepažeidė viešojo intereso, bet priešingai, viešąjį interesą gynė. Be to, tik išnagrinėjus civilinę bylą iš esmės galima nustatyti, ar egzistuoja atsakovės nurodytas viešasis interesas nutraukti nuomos sutartį su ieškove ir sudaryti naują.

395.6.

40Šalys nuomos sutartyje nebuvo susitarę siųsti pranešimus arba sudaryti sandorius elektroniniu paštu, nepasirašant elektroniniu parašu. Todėl atsakovė privalėjo laikytis CK 1.73 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, t. y. užtikrinti elektroniniu parašu pasirašyto pranešimo apie sutarties nutraukimą ieškovei žinomu elektroniniu paštu arba siųsti dokumento originalą registruotu paštu. Pažymėtina, kad sąskaitas faktūras už nuomą, taip pat kitus dokumentus ieškovei atsakovė siųsdavo kitu elektroniniu pašto adresu, t. y. atsakovei buvo žinoma, kad elektroninio pašto adresas ( - ) nebeveikia.

41Teismas

42k o n s t a t u o ja :

43IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

446.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

467.

47Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

488.

49Atsakovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės prašymą ir jį iš dalies tenkindamas, pažeidė civilinio proceso principus bei atsakovės teisę į tinkamą teismo procesą byloje, nes prašymą išnagrinėjo nepranešęs atsakovei. Su šiais atsakovės argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

509.

51Teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai būtina surinkti papildomus sprendimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimti reikalingus duomenis, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžia per 7 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. (CPK 147 straipsnio 1 dalis)

5210.

53Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nagrinėjimą pranešama atsakovui tik tuo atveju, kai teismas nustato tokį poreikį ir būtent teismui suteikta diskrecija spręsti dėl atsakovo informavimo apie šio klausimo nagrinėjimą būtinumo, o nuspręsdamas nepranešti atsakovui apie ieškovo prašymą ir jo nagrinėjimą, pirmosios instancijos teismas nepažeidžia jokių procesinių teisės normų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismui spręsti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakako turimų duomenų, todėl jis neprivalėjo pranešti atsakovei apie šio klausimo nagrinėjimą ir neturėjo pagrindo šio klausimo išsprendimui pratęsti 3 dienų terminą.

5411.

55Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisė būti išklausytam proceso dalyviams, kuriems iš anksto nepranešama apie laikinųjų apsaugos priemonių prašymo nagrinėjimą, suteikiama vėliau, t. y. jiems kreipiantis į apeliacinės instancijos teismą su atskiruoju skundu dėl priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kartu su juo pateikiant ir įrodymus. Taigi, priešingai nei teigia atsakovė savo atskirajame skunde, aplinkybė, kad teismas išsprendė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nepranešęs apie tai atsakovei, negali būti vertinama kaip atsakovės teisės į tinkamą procesą (ar rungimosi bei procesinio lygiateisiškumo) principų pažeidimas. (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-17-516/2017 ir kt.)

5612.

57Atsakovė taip pat nurodo, jog negalėjo būti taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nes ieškovės reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas bei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia atsakovės ir viešąjį interesą. Su šiais atsakovės argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

5813.

59Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nustatęs dviejų sąlygų sutaptį: tikėtiną ieškinio reikalavimų pagrįstumą; grėsmę, kad nesiėmus konkrečių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6014.

61Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, garantuoti jo privalomumo principo įgyvendinimą (CPK 18 straipsnis). Viena iš tokios garantijos išraiškų gali būti esamos bylos nagrinėjimo metu situacijos stabilizavimas (užfiksavimas), iki teismas galutinai išspręs kilusį teisme ginčą. Šioje byloje ieškovė reiškia ieškinį dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiu nuo jo priėmimo momento, kuriuo atsakovė nusprendė pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. ( - ) „Dėl patalpų ( - ), nuomos sutarties atnaujinimo“; įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių nutraukti Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. ( - ), pasirašytą 2018 m. sausio 2 d. su UAB vaistine „Valerijonas“; skelbti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 60,04 kv. m ploto negyvenamųjų patalpų ( - ) (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. ( - ) pastatas pažymėtas plane 2d3p, unikalus numeris ( - ), patalpos pirmame aukšte indeksai ir plotai: 1-45 - 26,37 kv. m, 1-46- 6,81 kv. m, 1-47-13,86 kv. m, 1-48A-1,39 kv. m, 1-63-1,61 kv. m) viešą nuomos konkursą: patalpų paskirtis - vaistinė; patalpų pradinė vieno kv. m ploto nuomos kaina - 1 Eur (be PVM); patalpų nuomos terminas - penkeri metai.

6215.

63Patenkinus tokio pobūdžio reikalavimą – pripažinus sprendimą negaliojančiu nuo jo priėmimo momento – nuomos sutartis su ieškove liktų galioti. Vadinasi, laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kurių paskirtis – faktiškai susidariusios situacijos išsaugojimas, ir yra garantuojamas nurodyto tikslo pasiekimas, o kartu ir būsimo teismo sprendimo įgyvendinimas, jeigu jis būtų palankus ieškovei.

6416.

65Pažymėtina, jog taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, nenustatinėja ieškinio pagrįstumo aplinkybių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti, ar pagal pateiktus įrodymus ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Susipažinęs su ieškiniu ir jo priedais, šioje proceso stadijoje apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti ieškovės reikalavimų tikėtinumu (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Nesutiktina su atsakovės argumentais, jog ieškovės reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas.

6617.

67Antroji sąlyga, būtina taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra ta, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašo Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimą Nr. ( - ) pripažinti negaliojančiu nuo jo priėmimo momento. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog tuo atveju, jei ieškinys būtų patenkintas, susidarytų teisinė situacija, kai esant nuomos sutarčiai su ieškove, būtų paskelbtas nuomos konkurso nugalėtojas, su juo sudaryta nauja nuomos sutartis bei perduotos ginčo patalpos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, neabejotinai būtų apsunkintas galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas.

6818.

69Atsakovė teigia, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia atsakovės ir viešąjį interesą, kadangi per laikotarpį, kurį bus nagrinėjama civilinė byla, bus užkirsta galimybė į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą gauti pajamas – nuomos mokestį už naudojimąsi ginčo patalpomis. Taip pat atsakovė dar papildomai civilinės bylos nagrinėjimo laikotarpiu turės ir papildomų išlaidų, t. y. pati turės dengti ginčo patalpų būtinųjų komunalinių paslaugų (šildymo) mokesčius. Pažymėtina, jog ieškovė pateikė apeliacinės instancijos teismui įrodymus, kad yra sumokėjusi nuomos mokestį. Ieškovė teigia, jog siekia išsaugoti sudarytą nuomos sutartį, todėl, vykstant teisminiam ginčui, yra pasiryžusi ir toliau mokėti sutartyje numatytus nuompinigius. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas vertina, kad atsakovė nepraras pajamų už nuomą.

7019.

71Kitą vertus, jeigu atsakovė realiai patirs nuotolius dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, pažymėtina, jog įstatymas numato, kad įsiteisėjus sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovas patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 146 straipsnio 2 dalis). Taip pat atsakovė turi teisę pareikalauti, kad ieškovė pateiktų atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 146 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, jog asmenims, kurių atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos, pateikus prašymą dėl galimų nuostolių užtikrinimo, tenka pareiga pagrįsti galinčius atsirasti nuostolius ir jų preliminarų dydį.

7220.

73Apeliacinės instancijos teismo anksčiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010)

7421.

75Teismas, vadovaudamasis ankščiau išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl pagrįstai tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovės atskirajame skunde nurodyti argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo ir teisėtumo, todėl nėra pagrindo keisti ar naikinti iš esmės teisingą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį. (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas)

76Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

77Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

78Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) vaistinė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. lapkričio 28 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Teismas sprendė, jog prašymas pagrįstas. Vertino, jog tuo atveju, jei... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu atsakovė Šiaulių miesto savivaldybė prašo panaikinti... 15. 4.1.... 16. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės prašymą ir jį iš... 17. 4.2.... 18. Teismas pats nutartyje konstatavo, jog šią nutartį priėmė esant tik vienos... 19. 4.3.... 20. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, stabdydamas viešojo nuomos... 21. 4.4.... 22. Atsakovė informavo ieškovę apie tai, jog yra netekęs galios Šiaulių... 23. 4.5.... 24. Skundžiama nutartimi iki civilinės bylos išnagrinėjimo, kuris užsitęs... 25. 4.6.... 26. Ieškovės ieškiniu reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu... 27. 5.... 28. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė UAB vaistinė ,,Valerijonas“... 29. 5.1.... 30. Nuomos sutartis buvo tęsiama 8 metus, todėl tariamai atsakovės negautos... 31. 5.2.... 32. Galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepranešus atsakovui yra... 33. 5.3.... 34. Viešąjį interesą, disponuojant Savivaldybei priklausančio turtu, sudaro ne... 35. 5.4.... 36. Atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad nuomos sutartis su UAB vaistinė... 37. 5.5.... 38. Atsakovė diskriminavo ieškovę, lyginant su kitais savivaldybės turto... 39. 5.6.... 40. Šalys nuomos sutartyje nebuvo susitarę siųsti pranešimus arba sudaryti... 41. Teismas... 42. k o n s t a t u o ja :... 43. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 44. 6.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 46. 7.... 47. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 48. 8.... 49. Atsakovė teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės... 50. 9.... 51. Teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio... 52. 10.... 53. Pagal CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą apie laikinųjų... 54. 11.... 55. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisė... 56. 12.... 57. Atsakovė taip pat nurodo, jog negalėjo būti taikytos laikinosios apsaugos... 58. 13.... 59. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 60. 14.... 61. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra kiek įmanoma greičiau užkirsti... 62. 15.... 63. Patenkinus tokio pobūdžio reikalavimą – pripažinus sprendimą... 64. 16.... 65. Pažymėtina, jog taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas... 66. 17.... 67. Antroji sąlyga, būtina taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra ta, jog... 68. 18.... 69. Atsakovė teigia, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia... 70. 19.... 71. Kitą vertus, jeigu atsakovė realiai patirs nuotolius dėl taikytų... 72. 20.... 73. Apeliacinės instancijos teismo anksčiau nurodytais motyvais atsakyta į... 74. 21.... 75. Teismas, vadovaudamasis ankščiau išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad... 76. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 77. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. lapkričio 28 d. nutartį... 78. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....