Byla e2-1209-254/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,

2sekretoriaujant Monikai Morkevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. J.,

4atsakovo atstovei A. G., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Fiksta“ ieškinį atsakovui R. K., tretieji asmenys M. K., M. R. ir UAB „Kragus“, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

5bankrutavusi ieškovė, atstovaujama bankroto administratorės įgalioto asmens, vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 14 straipsnio 3 dalimi, pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 277 860,84 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas 2008-11-20 – 2011-05-31 ir 2013-07-05 – 2014-07-21 ėjo įmonės vadovo pareigas. Atsakovas netinkamai vykdė savo pareigas, veikė aplaidžiai ir nerūpestingai, nesilaikė buhalterinės apskaitos reikalavimų: nemokėjo mokesčių, sudarė fiktyvius sandorius, nurašė įmonės turtą be nurašymą pagrindžiančių dokumentų, todėl turi atlyginti ieškovei padarytą žalą. Ieškovė prašo priteisti 217 283,03 Eur nurodydama, kad atsakovas šias pinigines lėšas be pagrindo sumokėjo pagal 2008-09-01 Statybos rangos sutartį UAB „Kragus“. Šią sutartį ieškovė prašo laikyti niekiniu sandoriu, nes ji nebuvo vykdoma ir dėl šios sutarties fiktyvumo Kauno AVMI 2014 m. sausio 21 d. patikrinimo aktu priskaičiavo įmonei 18 229,26 Eur baudą ir 17279,31 Eur delspinigių. Atsakovas šio akto neginčijo, todėl dėl jo neteisėtų veiksmų įmonei buvo padaryta žala. Be to, ieškovė nurodė, kad perduotuose bankroto administratoriui dokumentuose buvo rasta 2014 m. gegužės 31 d. buhalterinė pažyma, pagal kurią nurašyta 86 559,07 Lt (25 069,24 Eur), pastabose nurodyta, kad „Per klaidą nenurašytos medžiagos remontui ir statyb“. Kadangi realų šių medžiagų nurašymą pagrindžiančių dokumentų ieškovė neturi, tai laiko, kad ši pažyma taip pat pagrindžia atsakovo padarytą žalą.

6Atsakovas atsiliepimu ir paaiškinimais teisme prašo ieškovės ieškinį atmesti. Atsakovas ir jo atstovė teisme paaiškino, kad ieškovės su trečiuoju asmeniu UAB „Kragus“ 2008-09-01 sudaryta Statybos rangos sutartis negali būti laikoma niekiniu sandoriu, kokiu nurodo ieškovas, nes ji neturi trūkumų, pažeidžiančių imperatyvias įstatymo normas. Pažymėjo, kad šios sutarties sudarymo metu įmonės vadovas buvo M. K., ši sutartis buvo vykdoma, atsakovas tai įrodo pateiktais Atliktų darbų aktais. Pati ieškovė pateikė duomenis, kad užsakovas sumokėjo ieškovei už darbus pagal šią sutartį. Duomenys Kauno AVMI 2014 m. sausio 21 d. akte yra nesutampantys su bylos nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybėmis apie UAB „Kragus“ darbuotojų skaičių, o liudytojas A. B. patvirtino, kad UAB „Kragus“ darbuotojai objekte dirbo. Dėl baudos ir delspinigių priteisimo atsakovas nurodė, kad patikrinimo akto neginčijo ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių, nes įmonė teisinėms procedūroms atlikti jau neturėjo piniginių lėšų. Dėl 2014 m. gegužės 31 d. buhalterinėje pažymoje nurodytų aplinkybių dėl per klaidą nenurašytų medžiagų remontui ir statybai, atsakovas paaiškino, kad ši pažyma buvo surašyta buhalterės todėl, kad objektas, kurį ieškovė statė, nebuvo priduotas, bet medžiagos jo statybai buvo sunaudotos, o medžiagų nurašymo aktai nesurašyti. Kitaip šios buhalterinės operacijos negalima buvo apskaityti, todėl buvo surašyta pažyma.

7Ieškinys tenkinamas iš dalies.

8Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartimi ieškovei UAB „Fiksta“ iškelta bankroto byla, ieškovės bankroto administratore paskirta UAB „Nemokumo sprendimai“. Nuo 2008-07-03 iki 2008-11-17 įmonės vadovu buvo trečiasis asmuo M. K.; nuo 2008-11-18 iki 2008-11-19 – M. R.; nuo 2008-11-20 iki 2011-05-31 ir nuo 2013-07-05 iki 2014-07-21 – atsakovas R. K.. Atsakovas, priimant 2008-11-19 sprendimą dėl jo paskyrimo įmonės vadovu nuo 2008-11-20, buvo visų įmonės akcijų savininkas.

9CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys turi veikti sąžiningai ir protingai juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu. Ši norma aiškiai nustato, kad bendrovės vadovas turi fiduciarines pareigas bendrovei. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma kasacinio teismo praktikoje aiškinama kaip valdymo organo nario pareiga atitikti objektyvius rūpestingo ir kvalifikuoto verslininko kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2014 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014; ir kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2011 m. balandžio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2011, 2014 m. sausio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014; kt.). Kadangi CK 2.87 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos yra specialios ir saisto tik juridinio asmens valdymo organo narį, o ne bet kurį darbuotoją, šių pareigų pažeidimas užtraukia vadovui ne materialinę, o civilinę atsakomybę. Vadovas, be kita ko, atsako už finansinės atskaitomybės parengimą (ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2, 3, 4 punktai), tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą bendrovėje (BAĮ 21 straipsnio 1 dalis) bei bankroto bylos inicijavimą laiku (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 4 dalis), bendrovės dokumentų ir turto perdavimą bankroto administratoriui (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalis). Šios pareigos kyla iš juridinio asmens veiklą reglamentuojančių įstatymų, todėl tokiais atvejais, kai pažeidžiamos specialiuosiuose įstatymuose nustatytos pareigos, vadovui taikoma civilinė deliktinė atsakomybė. Nagrinėjamu atveju byloje bus sprendžiama dėl atsakovo, kaip juridinio asmens vadovo civilinės atsakomybės, ieškovei teigiant, kad atsakovas priėmė rizikingą sprendimą apmokėti trečiojo asmens UAB „Kragus“ pateiktas PVM sąskaitas faktūras, neištyręs reikšmingų aplinkybių, taip pat netinkamai organizavo materialinių vertybių apskaitą ir neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto.

10Dėl žalos, kilusios ir statybos rangos teisinių santykių

11Byloje pateikta ieškovės UAB „Fiksta“ (Užsakovė), atstovaujamos atsakovo R. K., ir trečiojo asmens UAB „Kragus“ (Vykdytoja), atstovaujamos direktoriaus K. R., 2008-09-01 Statybos rangos sutartis Nr. FR 080901, pagal kurią Vykdytoja įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus Užsakovės nurodytuose objektuose. Iš Kauno apskrities VMI gautais dokumentais – UAB „Kragus“ Kasos pajamų orderio kvitais ir ieškovės BUAB „Fiksta“ sąskaitos išrašais nustatyta, kad ieškovė sumokėjo UAB „Kragus“ 472 000,00 Lt mokėjimo pavedimais per banką, o 278 034,86 Lt - grynaisiais pinigais per atsakovą, kaip atskaitingą asmenį. Dalis piniginių lėšų (351 200,00 Lt) už UAB „Kragus“ neva atliktus darbus ir parduotas medžiagas buvo pervesta į UAB „Erletas“ atsiskaitomąją sąskaitą pagal 2009 m. gegužės 25 d. UAB „Kragus“ prašymą. Taigi, ieškovė apmokėjo trečiojo asmens UAB „Kragus“ PVM sąskaitas faktūras 217 283,03 Eur sumai.

12Byloje nustatyta, kad trečiajam asmeniui buvo mokama už statybos darbus objektuose, adresu ( - ) (posėdžių salė), ( - ). Įvertinus Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014-01-21 patikrinimo akte Nr. (04.1)- FR0680-12 nurodytus duomenis, atliktų darbų aktus bei šalių paaiškinimus teisme, daroma išvada, kad BUAB „Fiksta“ vykdant statybos darbus paminėtuose objektuose buvo sutartiniuose santykiuose su užsakovais UAB „D. A.“, UAB „Optimalus valdymas“ ir UAB „Agrobiznis“ ir veikė kaip generalinis rangovas (CK 6.650 straipsnis). Tai patvirtina ir ieškovės pateiktos Statybos rangos sutartys 2011-02-02 Nr. FR 110202-1, 2011-12-05 Nr. FR 111215-1, 2012-05-21 Nr. FR 120521-1, 2008-08-01 Nr. SR2008-08-01. Atsakovo atstovė teisme paaiškino, kad darbai pagal šias sutartis yra įvykdyti ir užsakovai ieškovei BUAB „Fiksta“ nėra skolingi. Šiuos argumentus patvirtina ieškovės 2017-05-19 rašytiniai paaiškinimai. Juose ieškovė nurodė, kad Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014-01-21 patikrinimo akte Nr. (04.1)- FR0680-12 nustatyti užsakovai su BUAB „Fiksta“ yra atsiskaitę. Šios aplinkybės duoda pagrindą išvadai, kad atsiskaitant už objektuose, adresu ( - ) (posėdžių salė), ( - ) atliktus darbus, šiuo atveju, kad ir trečiajam asmeniui UAB „Kragus“, įmonei 217 283,03 Eur žalos nebuvo padaryta, nes užsakovai už šio ar galimai kito subrangovo atliktus darbus su ieškove atsiskaitė visiškai. Tokiu atveju, net ir sutikus su ieškovės ieškinio ir jos atstovo 2017-04-21 rašytiniuose paaiškinimuose nurodytomis aplinkybėmis dėl įvairių neatitikimų darbų perdavimo – priėmimo aktų datose, lyginant jas su rangos sutarčių su užsakovais sudarymo datomis, dėl 2008-09-01 Statybos rangos sutarties Nr. FR 080901 su UAB „Kragus“ abejotinos galios, kuomet akte nustatyta, jog tokios veiklos aptariamų darbų atlikimo metu ši įmonė nevykdė, ir kitų aplinkybių, kurios buvo nustatytos 2014 m. sausio 21 d. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija patikrinimo aktu Nr. (04.1)- FR0680-12 dėl ieškovei išrašytų PVM sąskaitų faktūrų neturėjimo juridinės galios, teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė, jog atsiskaitant už statybos darbus objektuose, adresu ( - ) (posėdžių salė), ( - ), įmonė realiai patyrė 217 283,03 EUR žalą, kurią turėtų atlyginti atsakovas, t. y. nenustatytos civilinės atsakomybės sąlygos – žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, nes ieškovė žalos nepatyrė, todėl atsakovui nekyla civilinė atsakomybė (CK 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.246 – 6.249 straipsniai).

13Dėl žalos, pasireiškusios baudų ir delspinigių sumokėjimu valstybei

14Ieškovė nurodė, kad 2014 m. sausio 21 d. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija patikrinimo aktu Nr. (04.1)- FR0680-12 atlikusi ieškovės mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. nustatė ieškovės padarytus pažeidimus atsakovo vadovavimo ieškovei laikotarpiu, dėl ko papildomai apskaičiavo ieškovei 33 144,98 EUR (114 443,00 Lt) pridėtinės vertės mokesčio, 27 619,03 Eur (95 363,00 Lt) pelno mokesčio bei paskyrė 18 229,26 Eur (62 942,00 Lt) baudų ir 17 279,31 Eur (59 662,00 Lt) delspinigių. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo tik ieškovei paskirtas baudas ir priskaičiuotus delspinigius. Teismas neturi pagrindo netenkinti šių ieškovės ieškinio reikalavimų, nes atsakovas ir byloje surinkti duomenys nepaneigė Mokestinio patikrinimo akte konstatuotų faktinių aplinkybių, kad UAB „Kragus“ nevykdė statybos rangos darbų, jokių prekių, paslaugų ar darbų ieškovei realiai negalėjo atlikti ir neatliko pagal 2008-09-01 Statybos rangos sutartį Nr. FR 080901. Atmestinas atsakovo argumentas, kad paminėtas aplinkybes paneigia liudytojo A. B. parodymai, nes šis liudytojas negalėjo pasakyti kurio rangovo darbuotojai dirbo objekte, adresu ( - ) (posėdžių salė), ir nematė sutarčių, kurių pagrindu jie dirbo. Mokestinio patikrinimo aktu trečiojo asmens UAB „Kragus“ ieškovei išrašytos PVM sąskaitos faktūros, dėl jose įformintų neįvykusių operacijų, buvo pripažintos dokumentais, neturinčiais juridinės galios, nepagrindžiančiais UAB „Fiksta“ teisės į PVM atskaitą ir nesudarančiomis pagrindo atskaitymams apskaičiuojant pelno mokestį.

15Vertinant atsakovo, kaip įmonės vadovo veiksmus, teismas pažymi, kad pareiga sumokėti atskaitytą pirkimo PVM įmonei atsirado dėl to, kad 2008-09-01 Statybos rangos sutartis Nr. FR 080901 buvo sudaryta su realiai jokios veiklos nevykdančiu trečiuoju asmeniu UAB „Kragus“. Atsakovas, sudarydamas sutartį, šių teisiškai reikšmingų aplinkybių neišsiaiškino. Atliekant mokestinį patikrinimą atsakovas nurodė, kad su UAB „Kragus“ atstovais nebendravo, teisme taip pat negalėjo nurodyti jokių šio sandorio sudarymo faktinių aplinkybių. Teismas sprendžia, kad tuo atveju, jei atsakovas būtų sudaręs sandorį su realiai veiklą vykdančia įmone, ieškovė būtų turėjusi teisę teisės aktų nustatyta tvarka atskaityti paslaugų pirkimo PVM ir mokėtinas mokestis į biudžetą būtų buvęs mažesnis. Dabar gi, atsakovas veikė priešingai įmonės interesams, buhalterinėje apskaitoje buvo apskaitytos PVM sąskaitos faktūros, kurių turinys neatitiko operacijų turinio. Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojas, įsigydamas prekę ar paslaugą ir žinodamas ar turėdamas galimybę žinoti, kad pardavėjas už tokia ūkine operacija sukurtą pridėtinę vertę nesumokės PVM, elgiasi nesąžiningai, todėl neįgyja teisės į PVM atskaitą. Dėl šių pažeidimų ieškovei buvo papildomai priskaičiuota 33 144,98 EUR (114 443,00 Lt) pridėtinės vertės mokesčio. Taip pat VMI apskaičiavo 27 619,03 Eur (95 363,00 Lt) pelno mokesčio, nes leidžiamiems atskaitymams įmonė priskyrė 635 792,19 Lt sumą, t. y. apskaitoje užfiksavo prekių/paslaugų įsigijimą pagal UAB „Kragus“ vardu įformintas PVM sąskaitas faktūras, kuriose atvaizduotos realiai neįvykusios ūkinės operacijos, pripažintos neturinčiomis juridinės galios.

16Teismas sprendžia, kad dėl pirmiau nurodytų pažeidimų, kurie atsirado dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, nes jis dirbo nerūpestingai ir nekvalifikuotai, pažeidė fiduciarines pareigas bendrovei, paskirtos 18 229,26 Eur (62 942,00 Lt) PVM ir Pelno mokesčio baudos ir apskaičiuoti 17 279,31 Eur (59 662,00 Lt) delspinigiai, kurie priteistini iš atsakovo, atsakingo už juridinio asmens buhalterinės apskaitos organizavimą (Buhalterinės apskaitos 21 straipsnio 1 dalis), mokestinių prievolių vykdymą, ieškovės ieškinį šioje dalyje tenkinant visiškai (CK 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.246–6.249 straipsniai).

17Dėl pareigos perduoti bankroto administratorei ieškovės turtą – statybines medžiagas

18Ieškovės bankroto administratorė ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gegužės 31 d., t. y. prieš pat bankroto bylos iškėlimą, buhalterine pažyma buvo įformintas ieškovei priklausančių statybinių medžiagų 25 069,24 Eur (86 559,07 Lt) sumai nurašymas. Kadangi jokių realų statybinių medžiagų nurašymą pagrindžiančių dokumentų (turto nurašymo aktų ir pan.) administratorius nerado ir savo žinioje neturi, todėl iš atsakovo prašė priteisti neperduoto turto vertę –25 069,24 Eur.

19Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Šio straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais ir (arba) surašant buhalterinę pažymą. Taigi, priešingai nei mano ieškovė, 2014 m. gegužės 31 d. buhalterine pažyma buvo galima pagrįsti įvykusią ūkinę operaciją, nes nebuvo apskaitos dokumentų. Nagrinėjamu atveju liudytoja Z. K. 2017-08-31 teismo posėdyje parodė, kad pradėjusi įmonėje nuo 2013 m. liepos 23 d. dirbti buhalterės pareigose nustatė, jog 86 559,07 Lt sumai įmonėje nebuvo medžiagų, jos buvo išduotos gyvenamojo namo ( - ) (neprisiminė raidės), , statybai pagal sutartį su fiziniu asmeniu I. G.. Kadangi šis objektas nebuvo baigtas (priduotas), nes sklypas buvo areštuota, tai nebuvo surašyti medžiagų nurašymo aktai, o darbus vykdę darbuotojai įmonėje jau nedirbo. Liudytoja parodė, kad apskaitoje buvo vidiniai medžiagų perdavimo važtaraščiai, kad šios medžiagos dar apie 2012 m. buvo perduotos į tą objektą, šie dokumentai yra perduoti bankroto administratorei. Ilgą laiką nebuvo žinoma kaip apskaityti tokią ūkinę operaciją, nesant pirminių dokumentų, todėl tik paaiškėjus apie įmonės nemokumą ir galimą pareigą perduoti bankroto administratorei įmonės dokumentus, liudytoja 2014 m. gegužės 31 d. surašė pažymą apie aplinkybes, kurios buvo iki dar iki atsakovui 2013 m. liepos 5 d. tampant įmonės vadovu. 2013 m. liepos 4 d. Materialinių vertybių vidinio perdavimo akto Nr. 1111 kopiją ši liudytoja po jos apklausos teisme perdavė atsakovės atstovei, kuri jį pateikė teismui. Teisme ji paaiškino, kad šis aktas buvo surašytas pirmesniam vadovui išeinant iš darbo (2013 m. liepos 4 d.) ir perduodant dokumentus naujam vadovui R. K., tačiau jis šių medžiagų realiai neperėmė, tik jos buvo apskaitomos kaip esančios panaudotos gamyboje. Pažymėtina, kad atsakovas įmonės vadovu antrą kartą tapo 2013 m. liepos 5 d. ir byloje nenustatyta, kad iki jo paskyrimo įmonės vadovu, jis buvo faktinis įmonės vadovas. Vertinant šios liudytojos nurodytas aplinkybes dėl statybinių medžiagų panaudojimo, teismas laiko jas labiau tikėtinai buvus, nei nebuvus (( - ) straipsnis). Ši liudytoja tvarkė įmonės finansinę apskaitą, logiškai ir nuosekliai paaiškino, kaip nustatė medžiagų perdavimą, kokiu pagrindu surašė aptariamą buhalterinę pažymą, ji parodymus davė gerai prisimindama buvusius įvykius ir dėl jų neabejodama, todėl jos parodymus laikyti nepatikimais teismas neturi pagrindo.

20Nustačius tokias aplinkybes teismas neturi pagrindo spręsti, kad 2014 m. gegužės 31 d buhalterine pažyma įformintos ūkinės operacijos buvimas patvirtina ieškovės nurodytas aplinkybes, kad atsakovas, kaip įmonės vadovas, prarado jo žinioje buvusias ieškovei priklausančias statybines medžiagas 25 069,24 Eur (86 559,07 Lt) sumai ir pažeidė ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytų pareigą perduoti bankroto administratoriui visą įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, turimą turtą (pinigus), todėl nėra pagrindo jo atžvilgiu taikyti civilinę atsakomybę, neįrodžius jos atsiradimo būtinųjų sąlygų (CK 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.246–6.249 straipsniai). Todėl ieškovės ieškinys šioje dalyje atmetamas.

21Dėl procesinių palūkanų

22Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio, šiuo atveju – 5 procentų, palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.210 straipsniai).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Ieškinį patenkinus 13 proc. (35 508,57 Eur), o atmetus 87 proc., iš atsakovo valstybei priteistina 398 Eur žyminio mokesčio (3059 x 13 proc. : 100). Byloje turėta 18,30 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimo, todėl atsakovui tenkanti dalis, proporcingai teismo patenkintų ieškovės reikalavimų daliai, sudarytų 2.28 Eur, t. y. būtų mažesnė už minimalią sumą, priteistiną valstybei, todėl aptariamos išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

25Dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimo

26Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi ieškovės ieškinio reikalavimų užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovo turtas ir turtinės teisės už 277 860,84 Eur. Ieškovės ieškinį tenkinus iš dalies, šia nutartimi taikytas atsakovo turto arešto mastas sumažinamas iki 35 508,57 Eur ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

27Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

28ieškinį patenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovo R. K., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei “Fiksta”, j. a. k. 300046196, 35 508,57 Eur (trisdešimt penkis tūkstančius penkis šimtus aštuonis eurus 57 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. rugsėjo 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir valstybei 398 Eur (tris šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, sumokant jį į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

30S. K. apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Fiksta“ (juridinio asmens kodas 300046196, reg. Kauno m. sav. Kauno m. Pramonės pr. 4K) reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – arešto atsakovui R. K. (asmens kodas ( - ) gyv. Kauno m. sav. Kauno m. Pušų g. 5) priklausančio kilnojamojo bei nekilnojamojo turto ir turtinių teisių mastą nuo 277 860,84 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir 84 ct) iki 35 508,57 Eur (trisdešimt penkių tūkstančių penkių šimtų aštuonių eurų 57 ct) ir 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

31Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. sekretoriaujant Monikai Morkevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui S. J.,... 4. atsakovo atstovei A. G., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka,... 5. bankrutavusi ieškovė, atstovaujama bankroto administratorės įgalioto... 6. Atsakovas atsiliepimu ir paaiškinimais teisme prašo ieškovės ieškinį... 7. Ieškinys tenkinamas iš dalies. ... 8. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartimi... 9. CK 2.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo... 10. Dėl žalos, kilusios ir statybos rangos teisinių santykių... 11. Byloje pateikta ieškovės UAB „Fiksta“ (Užsakovė), atstovaujamos... 12. Byloje nustatyta, kad trečiajam asmeniui buvo mokama už statybos darbus... 13. Dėl žalos, pasireiškusios baudų ir delspinigių sumokėjimu valstybei... 14. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. sausio 21 d. Kauno apskrities valstybinė... 15. Vertinant atsakovo, kaip įmonės vadovo veiksmus, teismas pažymi, kad pareiga... 16. Teismas sprendžia, kad dėl pirmiau nurodytų pažeidimų, kurie atsirado dėl... 17. Dėl pareigos perduoti bankroto administratorei ieškovės turtą –... 18. Ieškovės bankroto administratorė ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gegužės... 19. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, visos ūkinės... 20. Nustačius tokias aplinkybes teismas neturi pagrindo spręsti, kad 2014 m.... 21. Dėl procesinių palūkanų... 22. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio, šiuo atveju – 5... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista pagal įstatymą (CPK 83... 25. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimo... 26. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi ieškovės ieškinio... 27. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. ieškinį patenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovo R. K., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 30. S. K. apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi ieškovės... 31. Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...