Byla 2-13935-730/2011
Dėl nuostoliu, netesybu, bylinejimosi išlaidu priteisimo

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teiseja Erinija Kazlauskiene, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškini atsakovui V. Š. del nuostoliu, netesybu, bylinejimosi išlaidu priteisimo ir

2n u s t a t e:

3ieškovas pareiške reikalavima priteisti jam iš atsakovo 1740,77 Lt skola už ryšio paslaugas, 2411,21 Lt delspinigiu, 243,70 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidu, 5 procentu dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, ir bylinejimosi išlaidas (102,00 Lt žyminio). Reikalavimo pagrindu nurode aplinkybes, kad atsakovui nevykdant 2000-12-01 skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugu teikimo sutarties Nr. A8445238-3,1-12 ieškovui padaryti 3395,68 Lt nuostoliu.

4Atsakovas atsiliepimo i ieškini nepateike, procesiniai dokumentai atsakovui iteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos CPK 123 straipsnio 3 dalis), ieškovas ieškinyje pateike prašyma, atsakovui nepateikus atsiliepimo i ieškini, priimti sprendima už akiu, todel yra pagrindas byloje priimti sprendima už akiu (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje pateiktu irodymu formalus vertinimas sudaro pagrinda išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagristas (Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Nustatytos faktines bylos aplinkybes. 2000-12-01 tarp pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ ir atsakovo buvo sudaryta skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugu teikimo sutartis Nr. A8445238-3,1-12. Sutarties 1.1 punktu ieškovas isipareigojo teikti atsakovui skaitmeninio korinio (GSM) ryšio paslaugas, o atsakovas isipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje numatyta tvarka pagal išrašytas saskaitas. Sutarties 6.5 punktu atsakove, praleidusi mokejimu terminus, isipareigojo moketi 0,1 % delspinigiu už kiekviena praleista diena, skaiciuojant nuo laiku neapmoketos sumos. Ieškovas pateike atsakovui PVM saskaitas – fakturas: 2000-12-31 Nr. 012A445238, 2001-01-31 Nr. 101A445238, 2001-02-28 Nr. 102A445238, 2001-03-31 Nr. 103A445238, 2001-04-30 Nr. 104A445238, 2001-05-31 Nr. 105A445238, 2001-06-30 Nr. 106A445238, 2001-07-31 Nr. 107A445238, 2001-08-31 Nr. 108A445238, 2001-09-30 Nr. 109A445238, 2001-10-31 Nr. 110A445238, 2001-11-30 Nr. 111A445238, 2001-12-31 Nr. 112A445238, 2002-01-31 Nr. 201A445238, 2002-02-28 Nr. 202A445238, 2002-03-31 Nr. 203A445238, 2002-04-30 Nr. 204A445238, 2002-05-31 Nr. 205A445238, 2002-06-30 Nr. 206A445238, 740,77 Lt sumai, nurodydamas atitinkamai sumoketi iki 2002-07-31. Atsakovas neatsiskaite už suteiktas paslaugas tarp šaliu sudarytoje sutartyje nustatytu terminu ir jai nevykdant sutartiniu isipareigojimu susidares isiskolinimas yra 740,77 Lt isiskolinimas už suteiktas paslaugas, ir 133,34 Lt delspinigiu.

82009-03-31 sutartimi isiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teise pirminio kreditoriaus UAB ,,Tele2“ buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui.

9Remiantis nustatytomis faktinemis bylos aplinkybemis, pripažistama, kad tarp reikalavimo perleidejo ir atsakovo sudarytos paslaugu pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, jiems atsirado prievoles, tai yra reikalavimo perleidejas igijo pareiga parduoti atsakovui sutartyje numatytas paslaugas, o atsakovas igijo pareiga sumoketi reikalavimo perleidejui sutartyje numatyta perkamu paslaugu kaina. Nenustatytos aplinkybes, kad reikalavimo perleidejas sutarties pagrindu atsiradusias prievoles vykde netinkamai. Atsakovas savo sutartiniu isipareigojimu nevykde, tai yra praleido sutartimi nustatytus prievoles ivykdymo terminus, taip pažeide savo prievole, atsiradusia jam tarp šaliu sudarytos sutarties pagrindu. Todel atsakovui yra pagrindas taikyti sutartine civiline atsakomybe, jis turi pareiga atlyginti prievoles pažeidimu atsiradusius nuostolius (Lietuvos Respublikos CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 6.350 straipsnio 1 dalis, 6.360 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 4 dalis). Kadangi reikalavimo perleidejas savo reikalavimo teise i turtines žalos atlyginima iš atsakovo perleido ieškovui, todel atsakovas turi šia pareiga ivykdyti ieškovui, aplinkybiu, kad reikalavimas negalejo buti perleistas, pažeidžia atsakovo interesus, nenustatyta (Lietuvos Respublikos CK 6.101-6.102 straipsniai).

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsni, teismas turi teise ir pareiga kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nera neprotingai dideles. Pagal Lietuvos Aukšciausiojo Teismo formuojama praktika teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsniu nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelemis ir del to jas mažinti, ir spresdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrecios bylos aplinkybes (šaliu sutartiniu santykiu pobudi, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtu nuostoliu dydi ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sažiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šaliu interesu pusiausvyros. Netesybos gali buti mažinamos tik tiek, kad netaptu mažesnes už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilineje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo nuomone, atsižvelgiant i visumoje formuojama teismu praktika, vertinant šaliu sutartiniu santykiu pobudi, prievoles verte, prievoles pažeidimo aplinkybes, delspinigiu suma yra neprotingai didele, delspinigiu dydis beveik tris kartus viršija skolos dydi. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sažiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienu laikotarpi, tai yra 133,34 Lt (740,77*0,1 %*180 dienu = 133,34 Lt) delspinigiu.

11Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 243,70 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidu netenkintinas. Teismas turi teise priteisti nuostolius, nustates, kad yra visos civilines atsakomybes salygos. Civilines atsakomybes salygas (išskyrus istatyme nustatytas išimtis) turi irodyti asmuo, reiškiantis reikalavima ja taikyti. Teismai, vertindami šaliu pateiktus irodymus, remiasi irodymu pakankamumo taisykle. Išvada del konkrecios faktines aplinkybes egzistavimo daroma pagal vidini teismo isitikinima, grindžiama visapusišku ir objektyviu visu reikšmingu bylos aplinkybiu išnagrinejimu (Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalis), teismo sprendimas negali buti grindžiamas prielaidomis. Pripažistama, kad ieškovas nepateike irodymu, pagrindžianciu aplinkybes, jog atsakovo atžvilgiu yra pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti, tai yra visos civilines atsakomybes taikymo salygos (Lietuvos Respublikos CK 6.246 – 6.249 straipsniai).

12Ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki visiško teismo sprendimo ivykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovo yra pagrindas priteisti bylinejimosi išlaidas ieškovui (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

142011-09-13 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemones paliekamos galioti iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, pakeiciant laikinuju apsaugos priemoniu masta, tai yra, kad laikinosios apsaugos priemones – areštas, taikomos, neviršijant 976,11 Lt sumos, tai yra procesinio ir materialinio reikalavimo sumos (Lietuvos Respublikos CPK 150 straipsnio 3 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

16ieškini tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. Š., asmens kodas ( - ) gyvenancio – ( - ), 740,77 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt Lt 77 ct) už suteiktas paslaugas, 133,34 Lt (viena šimta trisdešimt tris Lt 34 ct) delspinigiu, viso 874,11 Lt (aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis Lt 11 ct), 5 procentus metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo bylos iškelimo teisme 2011-09-13 iki visiško teismo sprendimo ivykdymo, 102,00 Lt (viena šimta du Lt 00 ct) žyminio mokescio ieškovui UAB „Gelvora“, esanciam A. Juozapaviciaus g. 7, Vilniuje, imones kodas 125164834, atsiskaitomosios saskaitos Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB bankas „SEB bankas“.

182011-09-13 nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, pakeiciant laikinuju apsaugos priemoniu masta, tai yra, kad laikinosios apsaugos priemones – areštas, taikomos, neviršijant 976,11 Lt (devyniu šimtu septyniasdešimt šešiu Lt 11 ct) sumos.

19Atsakovas negali šio sprendimo skusti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, taciau per 20 dienu nuo jo priemimo dienos turi teise paduoti Klaipedos miesto apylinkes teismui pareiškima del sprendimo už akiu peržiurejimo.

20Ieškovas per 30 dienu nuo šio sprendimo priemimo dienos turi teise paduoti apeliacini skunda Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai