Byla 2YT-2599-571/2016
Dėl laikino tėvo valdžios apribojimo panaikinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., sekretoriaujant L. S., posėdyje nedalyvaujant pareiškėjui A. R., posėdyje dalyvaujant suinteresuotiems asmenims Marijampolės savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. P., E. R., viešame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą Nr. 2YT-2599-571/2016 dėl laikino tėvo valdžios apribojimo panaikinimo, ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti terminuotą tėvo valdžios apribojimą dukros L. R. ir sūnaus E. R. atžvilgiu, panaikinti L. R. ir E. R. nuolatinę globą, atleisti Ramutę A. B. nuo L. R. ir E. R. globėjos pareigų, nustatyti L. R. ir E. R. gyvenamąją vietą kartu su pareiškėju, panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-08-14 sprendimo Nr. 2-2771-896/2012 dalį, kurioje iš pareiškėjo priteistas materialinis išlaikymas dukrai L. R. ir sūnui E. R., atleisti Ramutę A. B. nuo L. R. ir E. R. priklausančio turto administratoriaus pareigų bei prijungti Marijampolės rajono apylinkės teisme nagrinėtas civilines bylas Nr. 2-2771-896/2012, Nr. 2-469-399/2015.

3Pareiškimas 2016-04-20 priimtas, 2016-05-09 teismo nutartimi byla paskirta nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo posėdyje 2016-05-26 09.00 val. Pareiškėjui siunčiant teismo šaukimą pareiškime nurodytu adresu, teismo šaukimas sugrįžo neįteiktas su žyma „neatsiėmė pašte“. 2016-05-26 protokoline nutartimi teismas atidėjo parengiamąjį posėdį, kadangi pareiškėjui siunčiamas teismo šaukimas nebuvo įteiktas.

4Į atidėtą 2016-06-09 vykusį parengiamąjį teismo posėdį pareiškėjas taip pat neatvyko. Pareiškėjui siunčiami teismo šaukimai pareiškime nurodytu adresu sugrįžo neįteikti su žyma „neatsiėmė pašte“. Parengiamojo teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo E. R. informavo proceso dalyvius, kad pareiškėjas yra išvykęs į Norvegiją, grįžęs į Lietuvą pakartotinai kreipsis į teismą dėl laikino tėvo valdžios apribojimo panaikinimo. Marijampolės savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas ir E. R. prašė pareiškėjo pareiškimą palikti nenagrinėtu.

5Dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šios pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais (LR CPK 121 str.). Kadangi pareiškėjas teismui nepranešė apie savo gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą, todėl sutinkamai su LR CPK 121 str. 2 dalimi, laikytina, kad pareiškėjui apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

6Pagal CPK 246 str. 4 d. nuostatą, jeigu nėra duomenų apie šalių neatvykimo priežastis arba jeigu jos į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių ir jeigu nė iš vienos jų negautas prašymas nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

7Teismas daro išvadą, kad pareiškėjui tinkamai ir laiku pranešus apie parengiamąjį teismo posėdį, nesant pareiškėjo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant ar atidėti bylos nagrinėjimą dėl svarbių priežasčių, pareiškimas paliktinas nenagrinėtu (CPK 246 str. 4 d.).

8Sutinkamai su CPK 87 str. 1 d. 3 p., pareiškėjo pareiškimą palikus nenagrinėtą, grąžintinas sumokėtas 41,00 Eur žyminis mokestis byloje. Žyminį mokestį grąžinti pavedama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (CPK 87 str. 3 d.).

9Vadovaudamasi CPK 87 str., 290-291 str. ir 296 str.,

Nutarė

10pareiškėjo A. R. pareiškimą civilinėje byloje Nr. 2YT-2599-571/2016 palikti nenagrinėtą.

11Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos grąžinti pareiškėjui A. R., asmens kodas ( - ) 41,00 Eur (keturiasdešimt vieno euro) žyminį mokestį, sumokėtą 2016-04-20.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai