Byla 2-2771-896/2012
Dėl laikino tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos vaikams nustatymo, globėjo skyrimo bei materialinio išlaikymo priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios Valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją atstovams A.Pudzinskienei ir N.Stadalienei, atsakovui A. R., tretiesiems asmenims R. A. B. ir D. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės administracijos, atstovaujančios Valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją ieškinį atsakovui A. R. bei tretiesiems asmenims R. A. B. ir D. A. dėl laikino tėvo valdžios apribojimo, nuolatinės globos vaikams nustatymo, globėjo skyrimo bei materialinio išlaikymo priteisimo

Nustatė

2Ieškovas prašo laikinai apriboti A. R., a.k. ( - ) tėvo valdžią vaikų L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), atžvilgiu; nustatyti L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), nuolatinę globą; paskirti R. A. B., gim. ( - ), gyv. ( - ), Marijampolėje, L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), nuolatine globėja; nustatyti L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su globėja R. A. B.; priteisti iš A. R., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 135 Lt nuo nuolatinės globos jiems nustatymo momento iki vaikų pilnametystės, indeksuojant šią sumą Vyriausybės nustatyta tvarka; paskirti R. A. B., gim. ( - ), L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), priklausančio turto paprastuoju administratoriumi, kuri jų turtą tvarkys LR CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka.

3Ieškovo atstovė N.Stadalienė ieškinį palaiko. Ji paaiškino, kad vaikai jau metus laiko gyvena su močiute, jų gyvenimo sąlygos geros. R.A. B. gyvena trijų kambarių bute, vaikai turi atskirus kambarius. Išlaikymo dydį prašo pakeisti, nes vaikų poreikiai išaugo, jie lanko mokyklą, papildomus būrelius, už kuriuos reikia mokėti. R.A. B. gauna senatvės pensiją ir našlės pensiją. Atsakovo šeimos pajamos per mėnesį sudaro apie 1700 Lt, todėl susidaro didesnės pajamos trijų asmenų šeimai. Atsakovas yra sveikas, dirbti gali. Vaikai retai būna pas atsakovą, nors norėtų lankytis dažniau.

4Atsakovas A. R. paaiškino, kad jis pats dirba tik pagalbinius darbus, gauna apie 600-700 Lt per mėnesį. Jis užsiregistravęs darbo biržoje. Sutuoktinė uždirba apie 900 Lt. Mėnesio šeimos pajamos apie 1700-1800 Lt. Jokių socialinių išmokų negauna. Butą nuomojasi, moka 100 Lt ir už komunalinius patarnavimus. Sutuoktinė turi vieno kambario butą, bet jis nuomojamas tik už komunalinius patarnavimus. Šeimoje yra du vaikai, t.y. vienas bendras ir vienas iš sutuoktinės pirmos santuokos. O. R. sveika, eis į paruošiamąją klasę, sutuoktinės sūnus eis į 7 klasę. Vaikai pas jį ateina, E. dažniau. Vaikai nakvoti niekada nelieka, nes pas jį nėra sąlygų. Išlaikymo vaikams šiuo metu nemoka, nes neturi darbo. Anksčiau iš jo darbo užmokesčio išlaikymą atskaičiuodavo antstolis. Jis supranta, kad vaikams reikalingas didesnis išlaikymas, bet neturi sąlygų. Jei sąlygos pagerės, jis vaikus pasiims pas save. Kai iš jo buvo priteistas išlaikymas po 120 Lt, jis gaudavo 1900 Lt atlyginimą.

5Tretysis asmuo A. R. B. paaiškino, kad L. pas ją auga nuo 1 metukų, o E. nuo 4 metų. Vaikus prižiūrėjo ji ir senelis. Tėvas priteistą išlaikymą mokėjo 3 mėn. Vėliau mokėjo pusę metų, kai dirbo. Dabar visai nemoka. Yra susidarius apie 14000 Lt skola. Iš vaikų išlaikymo fondo ji nieko negauna, nes reikia teismo sprendimo. Vaikai su tėvu bendrauja. Jie nueina su tėvu susiskambina ir nueina. Jos pensija yra 904 Lt, vaikai gauna po 500 Lt globos pašalpą. Visos pajamos yra 1900 Lt. Ji gyvena trijų kambarių bute, žiemą moka 400 Lt už komunalinius patarnavimus, o vasarą – 400 Lt. Vaikai lanko mokyklą. E. papildomai lanko boksą ir futbolą, šie būreliai iš viso kainuoja 60 Lt kas mėnesį. Jei važiuoja į varžybas, reikia mokėti papildomai. L. reikia pirkti uniformą. Vaikai sveiki, ji irgi sveika. Ji nebausta administracine tvarka ir neteista.

6Tretysis asmuo D. A. paaiškino, kad ji uždirba iki 950 Lt. , dar gauna išlaikymą už sūnų. Žiemą vyras būna be darbo. Sūnus lanko mokyklą, o dukra darželį. Už darželį moka apie 200 Lt per mėnesį. Sūnus lanko muzikos mokyklą, už ją reikia mokėti 500 Lt per metus. Taip pat už vaikų papildomus būrelius moka 80 Lt. Žiemą už komunalinius mokesčius susidaro skola, vasarą ją panaikina. Atsakovas jau du su puse metų negauna darbo ir neturi pastovių pajamų. Anksčiau gerai uždirbdavo. Jei vaikų išlaikymas padidėtų 30 Lt, tai jiems labai jaustųsi. Atsakovas prie vaikų išlaikymo prisideda mažai, bet nėra galimybių jiems duoti daugiau pinigų.

7Nepilnametis E. R. paaiškino, kad jam gerai gyventi pas močiutę, jį ir sesę močiutė prižiūri. Mokykloje sekasi neblogai. Jis lanko boksą ir technologijų būrelį. Pas močiutę jis gyvena nuo 7 metų amžiaus, o sesė nuo 2005 m.

8Ieškinys tenkintinas.

9Nustatyta, kad E. R. gimė ( - ), L. R. gimė ( - ), tėvai A. R. ir E. R. (b.l. 4-5). 2011-06-13 Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu L. R. ir E. R. nustatyta laikinoji globa, laikinąja globėja paskirta R. A. B. (b.l. 6). 2012-03-29 Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu A. R. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l. 7). R. A. B. 2012-05-21 raštu kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administraciją su prašymu leisti nuolat globoti L. R. ir E. R. (b.l. 8). Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. 2011-06-06 pateikė išvadą, kad R. A. B. yra pasirengusi tapti vaikų globėja (b.l. 9). Medicininis pažymėjimas patvirtina, kad R. A. B. sveika, globoti anūkus gali (b.l. 10). Iš Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. 2011-06-06 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto matyti, kad vaikams L. R. ir E. R. suteiktos geros gyvenimo sąlygos (b.l. 11-12). A. R. B. neteista, administracine tvarka nebausta (b.l. 13-14). Iš Sodros duomenų bazės išrašo matyti, kad A. R. B. pajamos per laikotarpį nuo 201-01-01 iki 2012-05-01 sudarė 4510,20 Lt (b.l. 15). A. R. B. nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), Marijampolėje (b.l. 16-17). E. R. mirė 2011-05-11 (b.l. 18). A. R. ir E. R. santuoką nutraukė 2004-11-15 (b.l. 19). R. A. R. gyvenamąją vietą deklaravo 1979-08-16 adresu ( - ), Marijampolė (b.l. 20). Iš DNSB „Ąžuolas“ 2011-06-01 pažymos matyti, kad R. A. B. įsiskolinimų už komunalinius patarnavimus neturi, su kaimynais nekonfliktuoja, prižiūri tris mirusios dukters vaikus (b.l. 21). Marijampolės ( - ) mokyklos 2011-05-25 pažymos patvirtina, kad E. R. mokosi 5 c klasėje, L. R. mokėsi priešmokyklinėje klasėje (b.l. 23-24). Iš Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. 2012-03-19 Vaiko globos planų matyti, kad nuspręsta tęsti vaikų laikinąją globą (b.l. 25-26). Gimimo liudijimas patvirtina, kad G. A. gimė ( - ), tėvai V. A. ir D. A. (b.l. 38), O. R. gimė ( - ), tėvai A. R. ir D. A. (b.l. 39).

10Teismas, įvertinęs ieškovo atstovo, atsakovo, trečiųjų asmenų, vaiko E. R. paaiškinimus, rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad atsakovas nevengia atlikti tėvo pareigos auklėti vaikus, su jais bendrauja, domisi jų ugdymu, tačiau neteikia išlaikymo, neturi sąlygų šiuo metu vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su juo. Todėl tikslinga laikinai pariboti atsakovo A. R. valdžią vaikų L. R. ir E. R. atžvilgiu (CK 3.180 str.). Priėmus sprendimą apriboti tėvo valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaikams globą ir rūpybą. Vaikams įstatymų nustatyta tvarka atskirtiems nuo tėvų nustatoma nuolatinė globa (CK 3.257 str. 3 p.), o gyvenamoji vieta nustatoma su globėju ar globos institucijoje (CK 3.256 str. 3 p.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas nei dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, nei dėl vaikų globėjos paskyrimo ar gyvenamosios vietos nustatymo neprieštarauja. Tretysis asmuo R.A. B. prašo paskirti ją L. R. ir E. R. globėja. Ji yra vaikų senelė, ilgą laiką vaikai gyvena pas ją, E. R. paaiškino, kad neprieštarauja, kad jo globėja būtų paskirta senelė. R.A. B. nebausta administracine tvarka ir neteista, jos sveikatos būklė leidžia būti globėja. Teismas daro išvada, kad R.A. B. tinkama būti vaikų L. R. ir E. R. globėja ir jų gyvenamoji vieta nustatytina su globėja.

11Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams, tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikams vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Bylos duomenis nustatyta, kad nutraukiant santuoką tarp E. R. ir A. R., sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių šalys susitarė dėl 120 Lt išlaikymo kiekvienam vaikui dydžio ir toks susitarimas buvo patvirtintas 2004-10-13 teismo sprendimu. Ieškovas prašo priteisti po 135 Lt išlaikymą kiekvienam vaikui. Sprendžiant išlaikymo dydžio pakeitimo klausimą turi būti laikomasi vieno iš pagrindinių šeimos teisinių santykių reglamentavimo principų - prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo (CK 3.3 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2003, 2003 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1017/2003). Remiantis CK 3.201 str. teismas gali sumažinti ar padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Turtinės padėties pablogėjimas, sudarantis pagrindą keisti teismo sprendimu nustatyto išlaikymo dydį turi būti esminis, sąlygotas nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių, be to, jis turi atsirasti po teismo sprendimo dėl išlaikymo priteisimo priėmimo.

12Ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad vaikų poreikiai auga, jie lanko mokyklą, papildomus būrelius, už kuriuos reikia mokėti. Atsakovas yra sveikas, gali dirbti, todėl turi teikti bent 135 Lt išlaikymą. Atsakovas nesutikimą su ieškiniu grindžia sunkia savo turtine padėtimi – nurodo, kad gauna mažas pajamas, po teismo sprendimo jam gimė dukra, kurią taip pat tenka išlaikyti. Jo sutuoktinės pajamos yra nedidelės, ji dar augina savo sūnų iš pirmos santuokos. Taigi, vidutinės šeimos pajamos kas mėnesį yra apie 1700-1800 Lt. Iš ieškovo ir trečiojo asmens D. A. paaiškinimų matyti, kad šeima nuomojasi būstą, reikia mokėti nuomos mokestį, o taip pat už komunalinius patarnavimus. Be to, atsakovas nurodo, kad išlaikymo priteisimo metu jis gaudavo gerą atlyginimą, todėl jo turtinė padėtis šiuo metu yra pasikeitusi.

13Teismas sprendžia, kad atsakovo turtinė padėtis pasikeitė nuo priimto teismo sprendimo 2004-10-13. Esminio turtinės padėties pasikeitimo momentu laikytinas dar vieno išlaikytinio gimimas. Vertinant atsakovo turtinę padėtį, atsižvelgtina į faktinių aplinkybių visumą: kad atsakovo gaunamos pajamos nedidelės, išlaikytinių skaičių, taip pat į ieškovo elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikų išlaikymui. Tačiau teismas taip pat vertina tą aplinkybę, kad nuo teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas 120 Lt išlaikymas kiekvienam vaikui, praėjo 8 metai, vaikai pradėjo lankyti mokyklą, jų poreikiai taip pat iš esmės pasikeitė. Teismas atsižvelgia į tai, kad priteistas išlaikymas šiuo metu yra mažesnis už minimalų pragyvenimo lygį, todėl jokiu būdu negali užtikrinti bent minimalių vaikų poreikių. Įstatymų leidėjas nenustatė išlaikymo dydžio minimalios ribos, įtvirtindamas, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje V. S. v. M. S., byla Nr. 3K-3-259/2004; 2009 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. V. v. D. V., bylos Nr. 3K-3-495/2009) pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, tačiau šis kriterijus yra tik orientacinis ir taikytinas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Todėl teismas, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes, vaikų amžių, jų poreikius, sprendžia, kad minimalius vaiko poreikius patenkintų ieškovo prašomas priteisti 135 Lt išlaikymas kiekvienam vaikui kas mėnesį, todėl ieškinys dalyje dėl išlaikymo dydžio pakeitimo tenkintinas. R. A. B., skirtina L. R. ir E. R. priklausančio turto paprastuoju administratoriumi, kuri jų turtą tvarkys LR CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka.

14Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis CPK 259,263 – 270 str. teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti visiškai.

17Laikinai apriboti A. R., a.k. ( - ) tėvo valdžią vaikų L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), atžvilgiu.

18Nustatyti L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), nuolatinę globą.

19Paskirti R. A. B., gim. 1942-01-03, gyv. ( - ), Marijampolėje, L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), nuolatine globėja.

20Nustatyti L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su globėja R. A. B., gim. 1942-01-03.

21Priteisti iš A. R., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 135 Lt (viena šimtą trisdešimt penkis litus) nuo nuolatinės globos jiems nustatymo momento iki vaikų pilnametystės, indeksuojant šią sumą Vyriausybės nustatyta tvarka.

22Paskirti Ramutę A. B., gim. 1942-01-03, L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), priklausančio turto paprastuoju administratoriumi, kuri jų turtą tvarkys LR CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka.

23Priteisti iš A. R., a.k. ( - ) 152,80 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt du litus 80 ct) žyminį mokestį ir 10,85 Lt (dešimt litų 85 ct) pašto išlaidas valstybei.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašo laikinai apriboti A. R., a.k. ( - ) tėvo valdžią vaikų L.... 3. Ieškovo atstovė N.Stadalienė ieškinį palaiko. Ji paaiškino, kad vaikai... 4. Atsakovas A. R. paaiškino, kad jis pats dirba tik pagalbinius darbus, gauna... 5. Tretysis asmuo A. R. B. paaiškino, kad L. pas ją auga nuo 1 metukų, o E. nuo... 6. Tretysis asmuo D. A. paaiškino, kad ji uždirba iki 950 Lt. , dar gauna... 7. Nepilnametis E. R. paaiškino, kad jam gerai gyventi pas močiutę, jį ir... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Nustatyta, kad E. R. gimė ( - ), L. R. gimė ( - ), tėvai A. R. ir E. R.... 10. Teismas, įvertinęs ieškovo atstovo, atsakovo, trečiųjų asmenų, vaiko E.... 11. Tėvai privalo materialai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192... 12. Ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad vaikų poreikiai auga, jie lanko... 13. Teismas sprendžia, kad atsakovo turtinė padėtis pasikeitė nuo priimto... 14. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 15. Vadovaudamasis CPK 259,263 – 270 str. teismas... 16. Ieškinį patenkinti visiškai.... 17. Laikinai apriboti A. R., a.k. ( - ) tėvo valdžią vaikų L. R., gim. ( - ),... 18. Nustatyti L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), nuolatinę globą.... 19. Paskirti R. A. B., gim. 1942-01-03, gyv. ( - ), Marijampolėje, L. R., gim. ( -... 20. Nustatyti L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su... 21. Priteisti iš A. R., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą L. R., gim. ( - ), ir... 22. Paskirti Ramutę A. B., gim. 1942-01-03, L. R., gim. ( - ), ir E. R., gim. ( -... 23. Priteisti iš A. R., a.k. ( - ) 152,80 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt du... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...