Byla e2-1558-302/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“ ieškinį atsakovui Vilniaus Gedimino technikos universitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Eikos statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti atsakovo priimtą sprendimą pripažinti pirkimo laimėtoju trečiąjį asmenį akcinę bendrovę (toliau – AB) „Panevėžio statybos trestas“.

62.

7Bylos nagrinėjimo procese ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurį vėliau patikslinusi, prašė sustabdyti 2020 m. rugpjūčio 20 d. pasirašytos pirkimo sutarties tarp atsakovo ir trečiojo asmens įsigaliojimą ir vykdymą.

83.

9Nurodė, kad nestabdžius pirkimo procedūrų ir perkančiajai organizacijai jas tęsiant, perkančioji organizacija turėtų galimybę su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju, sudarius su trečiuoju asmeniu pirkimo sutartį ir šiam pradėjus ją vykdyti, būtų iš esmės apsunkintos ieškovės galimybės grąžinti pirkimą į stadiją, kurioje galimai buvo padarytas pažeidimas.

104.

11Pažymėjo, kad ieškovės ieškinio tikslas yra laimėti pirkimą ir pačiai sudaryti su atsakovu viešojo pirkimo sutartį. Ieškovės vertinimu, turi būti įvertinta tai, kad pagal pirkimo sutartį jos įsigaliojimas siejamas ne su pasirašymu, o su vėlesniu tam tikrų šalių ir kitų asmenų veiksmų atlikimu, kad pirkimo sutartis buvo pasirašyta ką tik, todėl numatyti statybos ir kiti darbai dar negalėjo (neturėjo) būti pradėti vykdyti. Šios laikinosios apsaugos priemonės taip pat prisidėtų prie ieškovės intereso sudaryti pirkimo sutartį užtikrinimo bei realaus ieškovei palankaus teismo sprendimo įgyvendinimo.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė.

156.

16Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo turinį bei pridėtų rašytinių įrodymų visetą, sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

177.

18Iš atsakovo į bylą pateiktų dokumentų nustatė, kad 2020 m. rugpjūčio 20 d. atsakovas viešajame pirkime „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų laboratorijų korpuso (( - )) statybos darbų su darbo projekto (BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis)) aplinkoje parengimu pirkimas“ sudarė pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu AB „Panevėžio statybos trestas“.

198.

20Nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 29 straipsnio 2 dalies 1 punktu, kai sudaroma pirkimo sutartis, pirkimas pasibaigia. Kadangi nagrinėjamu atveju atsakovas su trečiuoju asmeniu yra sudaręs pirkimo sutartį, teismas sprendė, kad pirkimas yra pasibaigęs.

219.

22Teismas, ieškovės argumentus apie sutarties neįsigaliojimą ir nepradėtą jos vykdymą, vertino kaip deklaratyvius, grįstus vien tik prielaidomis, nes jiems pagrįsti į bylą nebuvo pateikti jokie įrodymai.

2310.

24Dėl to, ieškovei neįrodžius, kad pirkimo sutartis yra neįsigaliojusi ir nepradėta vykdyti, sprendė, jog nėra pagrindo teigti, kad ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, esant tokiai faktinei situacijai, kai sutartis jau yra sudaryta, atitiks šalių interesų pusiausvyrą, neužvilkins sutarties įgyvendinimo perkančiosios organizacijos numatytu terminu.

2511.

26Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovė nekonkretizavo, kodėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, jai galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar išnykti galimybė apginti galimai pažeistas jos teises ir teisėtus interesus, taigi, neįrodė jai galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės.

2712.

28Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, nustatytas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

29III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3013.

31Apeliantė UAB „Eikos statyba“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį bei ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3213.1.

33sąlygas atsakovui ir trečiajam asmeniui 2020 m. rugpjūčio 20 d. pasirašyti pirkimo sutartį nepaisant tebesitęsiančios nagrinėjamos bylos ir teismui pateikto ieškovės 2020 m. rugpjūčio 13 d. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones didžiąja dalimi sudarė paties teismo veiksmai, nes šis ieškovės prašymas teismo buvo išnagrinėtas tik 2020 m. rugpjūčio 26 d., tokiu būdu grubiai pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones išsprendimo terminus. Jeigu ne nepateisinamas teismo vengimas išspręsti ieškovės prašymą per proceso įstatymo nustatytą terminą, pirkimo sutartis nebūtų buvusi sudaryta iki skundžiamos teismo nutarties priėmimo.

3413.2.

35Aplinkybę, kad 2020 m. rugpjūčio 20 d. pasirašyta pirkimo sutartis nebuvo įsigaliojusi ir negalėjo būti nei faktiškai, nei teisiškai pradėta vykdyti nei 2020 m. rugpjūčio 25 d., kuomet ieškovė patikslino savo pradinį prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nei 2020 m. rugpjūčio 26 d., kuomet teismas priėmė skundžiamą nutartį, labai aiškiai patvirtina pačios pirkimo sutarties sąlygos.

3613.3.

37Aplinkybės, susijusios su pirkimo sutarties įsigaliojimu sąrašo ir pagal jį parengtų lokalinių sąmatų suderinimu su atsakovu ir FIDIC inžinieriumi sudarė vieną iš esminių nagrinėjamos bylos klausimų ir dėl to negalėjo būti teismui nežinomos. Dėl to, nutarties motyvas, kad ieškovė neįrodė, jog pirkimo sutartis nėra įsigaliojusi ir nėra vykdoma, yra sunkiai suprantamas.

3813.4.

39Ieškovė prašė ne tik sustabdyti pirkimo sutarties įsigaliojimą, bet ir sutarties vykdymą, o tai yra dvi atskiros laikinosios apsaugos priemonės. Viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, tiesiogiai numatyta CPK XXI1 skyriuje „Viešųjų pirkimų ir koncesijų suteikimo bylų nagrinėjimo ypatumai“, akivaizdu, būtent ir taikomas tada, kuomet viešojo pirkimo sutartis jau yra sudaryta, o ne iki jos sudarymo. Dėl šių priežasčių teismo atsisakymas stabdyti pirkimo sutartį vien dėl to, kad ji yra vykdoma, yra visiškai nelogiškas.

4013.5.

41Pačiam atsakovui teigiant, kad pirkimo sutartis vėliausiai turi būti sudaryta iki 2020 m. lapkričio 16 d. ar 2020 m. lapkričio 30 d., ir įvertinus proceso įstatyme įtvirtintus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus, negalima sutikti su teismo motyvu, esą laikinųjų apsaugos priemonių taikymas keltų grėsmę savalaikiam pirkimo sutarties sudarymui. Apeliantės manymu, tik pats atsakovas yra atsakingas už tokią grėsmę, nes pagal atsakovo pateiktą 2018 m. lapkričio 16 d. projekto finansavimo sutartį matyti, kad, pavyzdžiui: projektas turėjo būti pradėtas įgyvendinti dar 2014 m. liepos 31 d., statybos rangos sutartis, kuri yra ginčo pirkimo objektas, turėjo būti pasirašyta 2019 m. birželio 30 d., o ne mažiau kaip 5 proc. projekto išlaidų turėjo būti patirta dar iki 2019 m. lapkričio 6 d. Tuo tarpu iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad: viešąjį pirkimą dėl statybos darbų techninio projekto atsakovas paskelbė tik 2018 m. lapkričio 14 d. (analogišką šiam pirkimui viešąjį pirkimą atsakovas buvo paskelbęs ir 2019 m. balandžio 17 d., tačiau, gavęs Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimą, jį nutraukė dėl savo padarytų pažeidimų.

4213.6.

43Priešingai teismo pozicijai, ieškovė 2020 m. rugpjūčio 13 d. prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones labai aiškiai išdėstė argumentus, kokias neigiamas pasekmes sukeltų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas. Pažymėjo, kad analogiškais argumentais buvo grindžiamas ir ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmojoje byloje, taip pat joje to paties sudėties teismo priimta 2020 m. birželio 23 d. nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kodėl teismo pozicija kardinaliai pasikeitė, skundžiamoje nutartyje atskleista nebuvo.

4413.7.

45Ieškovės vertinimu, pasirašytos pirkimo sutarties įsigaliojimo sustabdymas ir (ar) sutarties vykdymo sustabdymas taip pat prisidėtų prie ieškovės intereso sudaryti pirkimo sutartį ar reikalavimo atlyginti padarytus nuostolius užtikrinimo.

4614.

47Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius atsikirtimus:

4814.1.

49atskirojo skundo objektu negali būti reikalavimas sustabdyti 2020 m. rugpjūčio 20 d. pirkimo sutarties įsigaliojimą, kadangi pirkimo sutartis jau yra įsigaliojusi. Pirkimo sutartis buvo įsigaliojusi ir teismui priimant skundžiamą nutartį.

5014.2.

51Ieškovė pateikė viso labo subjektyvų vertinimą, kad teismui priimant skundžiamą nutartį, pirkimo sutartis negalėjo būti įsigaliojusi, tačiau nepateikė jokių šiuos teiginius patvirtinančių įrodymų, ką skundžiamoje nutartyje visiškai pagrįstai nurodė teismas.

5214.3.

53Pirkimo sąlygų, o konkrečiai, Statybos rangos sutarties 8 punktas numato, kad pirkimo sutartis įsigalioja ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo rangovui pateikus atlikimo užtikrinimą ir suderinus su atsakovu tam tikrus dokumentus. Taigi, pagal Rangos sutarties 8 punktą sutartis gali įsigalioti bet kuriuo metu per 14 dienų laikotarpį po pasirašymo, esant visoms Rangos sutarties 8 punkte nurodytoms sąlygoms.

5414.4.

55Viešai prieinamoje CVP IS sistemoje skelbiama informacija apie tarp atsakovo ir PST sudarytą pirkimo sutartį, patvirtina, kad pasirašant sutartį tarp atsakovo ir trečiojo asmens buvo pilnai detalizuotas įkainotų veiklų sąrašas, lokalinės sąmatos, kurios dėl trečiojo asmens komercinę paslaptį sudarančios informacijos yra pridėtos atskirais dokumentais ir viešai neskelbiamos, darbų grafikas. Galiausiai CVP IS sistemoje ta pačia nuoroda skelbiama informacija patvirtina ir tai, kad trečiasis asmuo pateikė sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5614.5.

57Atsakovo nuomone, ieškovė CPK normas atitinkančio prašymo apskritai nebuvo pateikusi, todėl teismas galėjo netgi nenagrinėti tokio prašymo. Ieškovė 2020 m. rugpjūčio 12 pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui ir trečiajam asmeniui sudaryti pirkimo sutartį. Po to, kai ieškovė sužinojo, kad pirkimo sutartis jau yra sudaryta, 2020 m. rugpjūčio 25 d. pateikė „patikslintą prašymą“, kuriuo prašė taikyti savo esme visiškai kitas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo sutarties įsigaliojimą ir vykdymą. CPK nenumato galimybės teikti „patikslintą prašymą“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, juo labiau „patikslintu prašymu“ negalima laikyti tokio prašymo, kuriuo yra prašoma savo esme visiškai skirtingų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Taigi, laikytina, kad iš tikrųjų 2020 m. rugpjūčio 25 d. ieškovė teikė dar vieną savarankišką prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Toks naujas prašymas neatitiko CPK reikalavimų, kadangi buvo nemotyvuotas, nes jame nepateikta argumentų, kodėl tūrėtų būti stabdomas pirkimo sutarties vykdymas ir už tokį prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo sumokėtas žyminis mokestis.

5814.6.

59Atskirajame skunde nėra pateikta jokių argumentų, paneigiančių teismo išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užvilkintų sutarties įgyvendinimą. Be to, ieškovės argumentai, neva atsakovas yra pats kaltas dėl ilgai užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, neturi teisinės reikšmės, kadangi šioje byloje ir šiame atskirojo skundo procese yra sprendžiamas klausimas dėl to, ar ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užvilkintų sutarties įgyvendinimą, ar ne.

6014.7.

61Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė aiškų pagrindimą, kodėl pirkimo sutartis ne tik kad turi būti sudaryta kaip įmanoma greičiau bet ir tai, jog sutartis turi būti pilnai įgyvendinta, t. y. statybos darbai turi būti pilnai atlikti, vėliausiai iki 2021 m. lapkričio 30 d., o jeigu CVPA pratęstų projekto įgyvendinimo terminus – iki 2022 m. lapkričio 30 d. Galutinis projekto įgyvendinimo terminas gali būti ir dar trumpesnis, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimą, kad projekto įgyvendino trukmė negali būti ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad finansavimo sutartis tarp atsakovo ir CPVA pasirašyta 2018 m. lapkričio 16 d. bei tai, jog pagal finansavimo sąlygas tam tikrais atvejais projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių, galutinis projekto įgyvendinimo terminas galėtų būti pratęstas iki 2022 m. lapkričio 16 d.

6214.8.

63Jeigu pirkimo sutarties vykdymas būtų sustabdytas, iškiltų reali rizika nespėti užbaigti darbų kaip numatyta pagal projektą ir pirkimo sutartimi patvirtintą darbų grafiką, dėl ko iškiltų reali rizika atsakovui netekti 11 584 000 Eur finansavimo pagal finansavimo sutartį su CPVA.

6414.9.

65Ieškovės prašymas dėl pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo turėtų būti atmestas ir todėl, kad pats ieškinys traktuotinas kaip preliminariai tikėtinai nepagrįstas, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 2 d. sprendimu ieškinį atmetė pilna apimtimi.

6615.

67Trečiasis asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius atsikirtimus:

6815.1.

69ieškovė pateikdama prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtent atitinkamoje bylos nagrinėjimo stadijoje, elgėsi nesąžiningai ir piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, kai tuo tarpu ieškovės ieškinys yra akivaizdžiai prima facie nepagrįstas. Reikšdamas ieškinį ieškovė laikinųjų apsaugos priemonių taikyti neprašė.

7015.2.

71ieškovės veiksmų nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad ji naujai pareikštu ieškiniu, kurio pagrindu iškelta byla, reikalauja panaikinti tą patį atsakovo sprendimą, dėl kurio tariamo neteisėtumo ieškovė jau buvo inicijavusi (tik kitu pagrindu) kitą teisme nagrinėtą civilinę bylą Nr. e2-3455-779/2020. Nors ir ankstesniame ieškinyje ieškovė bandė įrodyti ir intensyviai tvirtino, jog sprendimas neva yra neteisėtas, tačiau teismo 2020 m. liepos 29 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-3455- 779/2020 jis neginčijo, atitinkamas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, nors juo ieškovės ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas.

7215.3.

73Šio ginčo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra visiškai jokio pagrindo dėl ieškinio prima facie pagrįstumo nebuvimo, ką, be kita ko, patvirtina teismo sprendimas byloje atmesti ieškinį kaip nepagrįstą pilna apimtimi. Dar daugiau, paties ieškovės prašyta į bylą įtraukti išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba šioje byloje jau yra pateikusi išvadą, iš kurios matyti, kad ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Tad jau vien faktas, kad ieškinys yra atmestas pirmos instancijos teismo kaip nepagrįstas, yra, trečiojo asmens įsitikinimu, pakankamas pagrindas atmesti atskirąjį skundą.

7415.4.

75Ieškovė atskirąjį skundą ir jo reikalavimus bando grįsti visiškai jokiais įrodymais nepagrįstais teiginiais apie tai, kad neva jai 2020 m. rugpjūčio 25 d. pateikus teismui patikslintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir teismui priimant skundžiamą nutartį, pirkimo sutartis dar nebuvo įsigaliojusi. Trečiasis asmuo pilnai palaiko atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, kad jau įsigaliojusios pirkimo sutarties įsigaliojimo sustabdymas nėra teisiškai įmanomas

7615.5.

77Kadangi pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, tam, kad darbai galėtų bent teoriškai būti užbaigti per 24 mėnesius, atsakovas turėjo sudaryti pirkimo sutartį ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 30 d. 24 mėnesių darbų atlikimo terminas šiuo atveju yra objektyviai būtinas ir pilnai išnaudotinas atsižvelgiant į didelę darbų, kuriuos apima pirkimo objektas, apimtį. Pirkimo sutarties vykdymas, patenkinus atskirąjį skundą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, galėtų nusikelti tokiam laikui, kad, priėmus galutinį teismo sprendimą šiame ginče (įskaitant kasacinę instanciją), jos sudarymas objektyviai taptų neįmanomu dėl per trumpo likusio laiko darbų atlikimui.

78Teismas

konstatuoja:

79IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8016.

81Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.

8217.

83Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

8418.

85CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

8619.

87Viešųjų pirkimų bylose spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas taip pat turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgti į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 423(7) straipsnio 1 dalis).

8820.

89Nagrinėjamu atveju ieškovė, bylos nagrinėjimo procese, pateikusi patikslintą prašymą, jos reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2020 m. rugpjūčio 20 d. pasirašytos pirkimo sutarties tarp atsakovo ir trečiojo asmens įsigaliojimą ir vykdymą.

9021.

91Atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad yra pagrindas spręsti, jog laikinosios apsaugos priemonės – viešojo pirkimo sutarties įsigaliojimo bei vykdymo sustabdymo – taikymas nebeturi teisinės prasmės, kadangi viešasis pirkimas yra pasibaigęs sutarties sudarymu. Atsakovo vykdyto pirkimo pasibaigimas pirkimo sutarties sudarymu yra savarankiškas pagrindas šioje byloje konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo ne egzistavimą.

9222.

93Pažymėtina, kad VPĮ 29 straipsnio 2 dalyje išvardinti atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, tarp jų vienas iš pagrindų, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro pagrindą atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

9423.

95Be to, kaip minėta, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

9624.

97Pirmosios instancijos teismas vertindamas ieškinio pagrįstumą, nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovės argumentai bei pateikti įrodymai sudarė preliminarų pagrindą teigti, jog ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami, tačiau, pakartotinai vertinant preliminarų ieškinio pagrįstumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 2 d. sprendimu ieškinys buvo atmestas kaip nepagrįstas.

9825.

99Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017; 2018 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-839-302/2018; 2019 m. rugpjūčio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1106-790/2019 ir kt.).

10026.

101Nors Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 2 d. sprendimas šiuo metu dar nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip jau minėta, ta aplinkybė, kad bylą išnagrinėjus iš esmės, ieškinys buvo atmestas, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškinio reikalavimų preliminaraus nepagrįstumo, o tai reiškia, jog šiuo atveju neegzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.

10227.

103Nors ieškovė skunde tvirtina, kad atsakovo ir trečiojo asmens 2020 m. rugpjūčio 20 d. sutartis yra neįsigaliojusi, o jos sudarymą iš esmės sąlygojo paties pirmosios instancijos teismo veiksmai, nes ieškovės prašymas teismo buvo išnagrinėtas tik 2020 m. rugpjūčio 26 d., tokiu būdu grubiai pažeidžiant CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones išsprendimo terminus, tačiau su tokiais ieškovės argumentais, nėra pagrindo sutikti.

10428.

105CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, kai būtina surinkti papildomus sprendimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimti reikalingus duomenis, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžia per septynias darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Kai teismas mano, kad tai būtina, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui.

10629.

107Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovės pirminis prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones gautas 2020 m. rugpjūčio 13 d. Pirmosios instancijos teismas šį ieškovės prašymą 2020 m. rugpjūčio 17 d. rezoliucija priėmė bei nustatė atsakovui iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. terminą atsiliepimui į jį pateikti (septynių darbo dienų terminas jį išnagrinėti turėjo baigtis 2020 m. rugpjūčio 24 d.). Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, t. y. 2020 m. rugpjūčio 20 d. atsakovui ir trečiajam asmeniui sudarius pirkimo sutartį, ieškovė 2020 m. rugpjūčio 25 d. pateikė patikslintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurio išnagrinėjimui, remiantis CPK 147 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminas prasidėjo iš naujo. Atsižvelgiant į išdėstytą, nėra pagrindo sutikti su ieškovės nurodomais argumentais, kad paties teismo veiksmai sąlygojo sutarties sudarymą, nes, kaip matyti iš aukščiau nurodytų faktinių aplinkybių, nei pirminio, nei patikslinto prašymo išnagrinėjimo terminas, pirkimo sutarties sudarymo dieną, pasibaigęs nebuvo. Be to, net ir manant, kad pirmosios instancijos teismas nesilaikė proceso teisės normose nustatyto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo termino, teismas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išsprendė teisingai ir pagrįstai jų netaikė, todėl tai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

10830.

109Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apeliantės nurodomais argumentais, kad pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį pirkimo sutartis negalėjo būti įsigaliojusi. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad visi pirkimo sutarties 8 punkte nurodyti ir jos įsigaliojimui būtini veiksmai buvo įgyvendinti dar iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. skundžiamos nutarties priėmimo. Pirkimo sutarties 8 punktas numato, kad sutartis įsigalioja ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo rangovui pateikus atlikimo užtikrinimą ir suderinus su atsakovu tam tikrus dokumentus. Taigi, pagal sutarties 8 punktą ji gali įsigalioti bet kuriuo metu per 14 dienų laikotarpį po pasirašymo, esant visoms sutarties 8 punkte nurodytoms sąlygoms.

11031.

111Iš viešai prieinamoje CVP IS sistemoje skelbiamos informacijos matyti, kad atsakovas ir trečiasis asmuo detalizavo įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašą bei lokalines sąmatas, kurios dėl trečiojo asmens komercinę paslaptį sudarančios informacijos yra pridėtos atskirais dokumentais ir viešai neskelbiamos, darbų grafiką. Be to, CVP IS sistemoje skelbiama informacija patvirtina ir tai, kad trečiasis asmuo 2020 m. rugpjūčio 25 d. pateikė sutarties įvykdymo užtikrinimą. Iš to darytina išvada, kad tiek šiuo metu, tiek pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį pirkimo sutartis jau buvo įsigaliojusi.

11232.

113Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau minėtus argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje išdėstytais motyvais, kad nėra pagrindo teigti, jog ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, esant nurodytoms aplinkybėms, atitiks šalių interesų pusiausvyrą, neužvilkins sutarties įgyvendinimo perkančiosios organizacijos numatytu terminu. Dėl bylos procesinės baigties

11433.

115Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju, nesant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apeliantės atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartis paliekama nepakeista. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

11634.

117Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas pateikė prašymą priteisti iš apeliantės UAB „Eikos statyba“ 1 530 Eur bylinėjimosi išlaidų, už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus – PVM sąskaitą faktūrą Nr. 06780, ataskaitą už 2020 m. rugsėjo mėn. suteiktas teisines paslaugas bei apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

11835.

119CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad prašomos priteisti išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą viršija Rekomendacijose nustatytą maksimalų 552,4 Eur dydį (1 381 Eur (užpraėjusio, t. y. 2020 m. I ketvirčio, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis) x 0,4 (už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, Rekomendacijų 8.16 punktas) bei į atskirajame skunde keltų klausimų nesudėtingumą, tiek atskirojo skundo, tiek atsiliepimo į jį nedidelę apimtį, sprendžia, jog egzistuoja pagrindas sumažinti priteistinų teisinės pagalbos išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą dydį ir priteisti iš apeliantės atsakovui 552 Eur.

12036.

121Atskirojo skundo netenkinus už jį sumokėtas žyminis mokestis apeliantei nepriteisiamas (CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 5 dalis).

122Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

123Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

124Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“, juridinio asmens kodas 125956142, atsakovui Vilniaus Gedimino technikos universitetui, juridinio asmens kodas 111950243, 552 Eur (penkių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi išlaidų, už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Eikos statyba“... 6. 2.... 7. Bylos nagrinėjimo procese ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias... 8. 3.... 9. Nurodė, kad nestabdžius pirkimo procedūrų ir perkančiajai organizacijai... 10. 4.... 11. Pažymėjo, kad ieškovės ieškinio tikslas yra laimėti pirkimą ir pačiai... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi ieškovės... 15. 6.... 16. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio... 17. 7.... 18. Iš atsakovo į bylą pateiktų dokumentų nustatė, kad 2020 m. rugpjūčio 20... 19. 8.... 20. Nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo... 21. 9.... 22. Teismas, ieškovės argumentus apie sutarties neįsigaliojimą ir nepradėtą... 23. 10.... 24. Dėl to, ieškovei neįrodžius, kad pirkimo sutartis yra neįsigaliojusi ir... 25. 11.... 26. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovė nekonkretizavo, kodėl netaikius... 27. 12.... 28. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, nustatytas... 29. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 30. 13.... 31. Apeliantė UAB „Eikos statyba“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 32. 13.1.... 33. sąlygas atsakovui ir trečiajam asmeniui 2020 m. rugpjūčio 20 d. pasirašyti... 34. 13.2.... 35. Aplinkybę, kad 2020 m. rugpjūčio 20 d. pasirašyta pirkimo sutartis nebuvo... 36. 13.3.... 37. Aplinkybės, susijusios su pirkimo sutarties įsigaliojimu sąrašo ir pagal... 38. 13.4.... 39. Ieškovė prašė ne tik sustabdyti pirkimo sutarties įsigaliojimą, bet ir... 40. 13.5.... 41. Pačiam atsakovui teigiant, kad pirkimo sutartis vėliausiai turi būti... 42. 13.6.... 43. Priešingai teismo pozicijai, ieškovė 2020 m. rugpjūčio 13 d. prašyme... 44. 13.7.... 45. Ieškovės vertinimu, pasirašytos pirkimo sutarties įsigaliojimo sustabdymas... 46. 14.... 47. Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas atsiliepime į atskirąjį... 48. 14.1.... 49. atskirojo skundo objektu negali būti reikalavimas sustabdyti 2020 m.... 50. 14.2.... 51. Ieškovė pateikė viso labo subjektyvų vertinimą, kad teismui priimant... 52. 14.3.... 53. Pirkimo sąlygų, o konkrečiai, Statybos rangos sutarties 8 punktas numato,... 54. 14.4.... 55. Viešai prieinamoje CVP IS sistemoje skelbiama informacija apie tarp atsakovo... 56. 14.5.... 57. Atsakovo nuomone, ieškovė CPK normas atitinkančio prašymo apskritai nebuvo... 58. 14.6.... 59. Atskirajame skunde nėra pateikta jokių argumentų, paneigiančių teismo... 60. 14.7.... 61. Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė aiškų pagrindimą, kodėl... 62. 14.8.... 63. Jeigu pirkimo sutarties vykdymas būtų sustabdytas, iškiltų reali rizika... 64. 14.9.... 65. Ieškovės prašymas dėl pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo turėtų būti... 66. 15.... 67. Trečiasis asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“ atsiliepime į... 68. 15.1.... 69. ieškovė pateikdama prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtent... 70. 15.2.... 71. ieškovės veiksmų nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad ji naujai... 72. 15.3.... 73. Šio ginčo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra visiškai... 74. 15.4.... 75. Ieškovė atskirąjį skundą ir jo reikalavimus bando grįsti visiškai... 76. 15.5.... 77. Kadangi pirkimas yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų... 78. Teismas... 79. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 80. 16.... 81. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 82. 17.... 83. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 84. 18.... 85. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 86. 19.... 87. Viešųjų pirkimų bylose spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 88. 20.... 89. Nagrinėjamu atveju ieškovė, bylos nagrinėjimo procese, pateikusi... 90. 21.... 91. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes, apeliacinės... 92. 22.... 93. Pažymėtina, kad VPĮ 29 straipsnio 2 dalyje išvardinti atvejai, kai pirkimas... 94. 23.... 95. Be to, kaip minėta, spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias... 96. 24.... 97. Pirmosios instancijos teismas vertindamas ieškinio pagrįstumą, nurodė, kad... 98. 25.... 99. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus... 100. 26.... 101. Nors Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 2 d. sprendimas šiuo metu dar... 102. 27.... 103. Nors ieškovė skunde tvirtina, kad atsakovo ir trečiojo asmens 2020 m.... 104. 28.... 105. CPK 147 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas klausimą dėl laikinųjų... 106. 29.... 107. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad ieškovės... 108. 30.... 109. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su apeliantės nurodomais... 110. 31.... 111. Iš viešai prieinamoje CVP IS sistemoje skelbiamos informacijos matyti, kad... 112. 32.... 113. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmiau minėtus... 114. 33.... 115. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 116. 34.... 117. Atsakovas Vilniaus Gedimino technikos universitetas pateikė prašymą... 118. 35.... 119. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 120. 36.... 121. Atskirojo skundo netenkinus už jį sumokėtas žyminis mokestis apeliantei... 122. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 123. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutartį palikti... 124. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eikos statyba“,...