Byla e2-1106-790/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-3431-653/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VSA Vilnius“ (toliau ir – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. A39-638/19(3.10.15-UK) „Dėl pasiūlymų eilės, laimėtojo nustatymo ir priimto sprendimo sudaryti sutartį“, grąžinti ieškovę į konkurso procedūras, į pasiūlymų vertinimo stadiją, iš naujo įvertinti trečiojo asmens pasiūlymą konkurso IV daliai.

82.

9Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovės vykdomo viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje“, CVP IS numeris 420657 (toliau – pirkimas), procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo IV dalies „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos penktoje zonoje Centras“ sutartį. Ieškovė nurodė, kad ji ginčija atsakovės sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę pirkimo IV dalyje ir sutarties sudarymą skirti UAB „Ekonovus“. Jei pirkimo procedūros iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo nebūtų sustabdytos, tai reikštų, kad atsakovė, priėmusi neteisėtą sprendimą, sudarytų sąlygas toliau tęsti pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį su UAB „Ekonovus“. Vėliau pripažinus, kad atsakovės sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, esant jau pasirašytai sutarčiai, ieškovė nebeturėtų jokių galimybių grįžti į pirkimo procedūras, kuriose buvo priimti neteisėti sprendimai. Todėl, ieškovės nuomone, akivaizdu, kad tuo atveju, jeigu prašomos laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, teismui patenkinus šį ieškinį teismo sprendimo įvykdyti būtų neįmanoma.

103.

11Atsakovė atsiliepime į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašė jo netenkinti. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą, ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principus. Teigė, kad ieškinys prima facie (liet. preliminariai) nepagrįstas, nėra apribotos galimybės ieškovei ginti savo teises net ir jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos. Atsakovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų jų taikymo naudą, ieškovės finansinis interesas neturėtų būti ginamas labiau nei viešasis interesas.

124.

13Trečiasis asmuo atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad prašymas turėtų būti netenkintas viešojo intereso apsaugos tikslu. Trečiojo asmens nuomone, prašymą tenkinus, būtų pažeisti viešųjų pirkimų ekonomiškumo, efektyvumo bei kiti principai. Trečiojo asmens teigimu, neegzistuoja sprendimo vykdymo apsunkinimo galimybė, ieškovės ieškinys yra prima facie nepagrįstas.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 3 d. nutartimi prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

186.

19Teismas nurodė, kad neturi pagrindo spręsti, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Teismas atsižvelgė į tai, kad pirkimo objektas yra susijęs su ypač svarbiais visuomenes poreikiais, perkamos paslaugos yra strategiškai svarbios visuomenei, paslaugos turi būti nepertraukiamai teikiamos, šių paslaugų tiekimo bet koks sutrukdymas gali būti žalingas miesto gyventojams, todėl svarbus visuomenės interesas kuo operatyviau užbaigti paslaugų pirkimo procedūras.

207.

21Atsižvelgęs į pirkimo objekto specifinę paskirtį ir ypatingą perkamų prekių poreikį, teismas nutarė, jog šiuo atveju vykdomas pirkimas priskirtinas tokiai situacijai, kuomet būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju pirkimo objekto tiekimas būtų ilgalaikis, todėl, net ir ieškinio patenkinimo atveju, būtų įvykdyta tik sutarties dalis, todėl tokiu atveju būtų galimybė nutraukti sudarytą sutartį.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

248.

25Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovės vykdomo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo IV dalies „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos penktoje zonoje Centras“ sutartį, o jei sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

268.1.

27Egzistuoja reali grėsmė, kad ieškovei palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas. Ieškovė siekia būti pripažinta pirkimo IV dalies nugalėtoja, įrodinėja, kad UAB „Ekonovus“ pasiūlymo kaina yra neįprastai maža ir nepagrįsta, dėl ko atsakovės priimtas sprendimas pripažinti UAB „Ekonovus“ pirkimo IV dalies nugalėtoja turėtų būti panaikintas. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, viešojo pirkimo procedūros galėtų tęstis ir su UAB „Ekonovus“ bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Tokios aplinkybės apsunkintų ieškovės teisminės gynybos veiksmingumą, nes atsirastų poreikis spręsti dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla reali grėsmė, kad šalių grąžinimas į iki galimo teisės pažeidimo buvusią padėtį ir tolesnio ieškovės dalyvavimo pirkimo procedūrose užtikrinimas pasidarytų negalimas.

288.2.

29Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad prioritetas turėtų būti teikiamas visuomenės interesui kuo skubiau įsigyti paslaugas nepaisant ginčo baigties. Pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ryšį su sąžiningu varžymųsi ir konkurencija. Pirmosios instancijos teismas taip pat privalėjo įvertinti, ar pirkimo IV dalies paslaugų teikimas gali būti (yra) užtikrinamas laikino pobūdžio suvaržymų laikotarpiu taikius laikinąsias apsaugos priemones.

308.3.

31Atsakovė atsiliepime į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė tik tai, kad Centro zonoje mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos bus teikiamos iki 2019 m. liepos 19 d., tačiau nenurodė, kaip paslaugų teikimas bus užtikrinamas po minėtos dienos. Pirkimo IV dalimi perkamos paslaugos bus teikiamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikotarpiu kito tiekėjo pagal laikinus susitarimus, todėl skubos jas įsigyti akivaizdžiai nėra. Net ir sudarius pirkimo sutartį su UAB „Ekonovus“, ši bendrovė nespės pasiruošti paslaugų teikimui nuo 2019 m. liepos 20 d.

328.4.

33Atsakovė nenurodė neigiamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmių, o faktinė situacija suponuoja, kad atsakovė, veikdama pagal teisės aktais pavestas funkcijas, privalo užtikrinti paslaugų teikimą.

348.5.

35Atsakovė akivaizdžiai gali susidurti su dvigubo mokėjimo už sutartį situacija, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikytos. Sudarius pirkimo IV dalies sutartį su UAB „Ekonovus“ ir tenkinus ieškovės ieškinį, atsakovės patiriamos išlaidos bus didesnės – tektų mokėti už paslaugų teikimą UAB „Ekonovus“ ir atlyginti žalą ieškovei dėl prarastos galimybės teikti paslaugas.

362.

37Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priimti naujus įrodymus, atmesti atskirąjį skundą ir palikti nutartį nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

389.1.

39Pirmosios instancijos teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pirkimo procedūros buvo baigtos ir su UAB „Ekonovus“ 2019 m. birželio 14 d. sudaryta pirkimo sutartis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesukeltų realių teisinių padarinių.

409.2.

41Ieškovė šiuo atveju nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir nepateikė pretenzijos dėl ieškinyje ginčijamo 2019 m. gegužės 17 d. perkančiosios organizacijos sprendimo dėl laimėtojo nustatymo, todėl ši civilinė byla turi būti nutraukta.

429.3.

43Ieškovė nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nepateikė svarbių priežasčių, kodėl jos finansinis interesas turėtų būti ginamas labiau negu visuomenės interesas gauti reikalingas paslaugas ir darbus. Privaloma kuo skubiau užtikrinti Vilniaus miesto poreikius atitinkantį atliekų surinkimą ir vežimą. Netvarkomos arba nekokybiškai, skubotai tvarkomos komunalinės atliekos gali realiai sukelti ypač didelę žalą visam Vilniaus miestui, gadinti miesto įvaizdį. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, neabejotinai būtų pažeidžiamas viešasis interesas. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Atsižvelgus į viešojo pirkimo specifiškumą, poreikį užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą geriausiai atsakovės teisėtus interesus bei viešąjį interesą užtikrintų laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas, netgi jeigu ir kyla teorinė tikimybė, kad perkančiajai organizacijai tektų vėliau atlyginti nuostolius ieškovei.

449.4.

45Visi suvaržymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų naudingi ieškovei, nes ji turėtų galimybę už didesnę kainą dar kelis mėnesius teikti paslaugas. Taip būtų ginamas tik ieškovės finansinis, bet ne viešasis interesas.

469.5.

47Atsakovė prašo priimti ir įvertinti 2019 m. birželio 14 d. sutartį Nr. A64-207/19 pasirašytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ekonovus“. Pasirašytos sutarties nebuvo įmanoma pateikti anksčiau, nes ji pasirašyta jau po to, kai ieškovė pateikė atskirąjį skundą.

483.

49Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuo pagrindinius argumentus:

5010.1.

51Mišrių bei komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo proceso bet koks sutrikdymas gali sukelti didelę žalą visuomenei ir atsakovei.

5210.2.

53Trečiasis asmuo pagal viešojo pirkimo sutartį turi 6 mėn. pasiruošimo teikti atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas laikotarpį, o tai reiškia, kad trečiajam asmeniui turi būti sudaryta galimybė kuo skubiau pasiruošti paslaugų teikimui. Pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas pavėlins pasiruošimo laikotarpį, sutrikdys nepertraukiamą ir sklandų atliekų surinkimą Vilniaus miesto Centro zonoje.

5410.3.

55Naujos teisminės bylos dėl žalos nuostolių atlyginimo inicijavimas nelaikytinas apeliantės teisių į teisminę gynybą apsunkinimu.

564.

57Ieškovė papildomai prašo priimti ieškovės ir atsakovės 2019 m. liepos 16 d. sudarytą pirkimo sutartį Nr. A64-256/2019 „Dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje penktoje zonoje „Centras“.

58Teismas

konstatuoja:

59VI.

60Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

615.

62Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

636.

64Atsakovė prašo priimti naują įrodymą – 2019 m. birželio 14 d. sutartį „Dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje penktojoje zonoje „Centras“ Nr. A64-207/19, pasirašytą tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Ekonovus“. Ieškovė prašo priimti naują įrodymą – ieškovės ir atsakovės 2019 m. liepos 16 d. sudarytą pirkimo sutartį Nr. A64-256/2019 „Dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje penktoje zonoje „Centras“.

657.

66Šalių teikiamos sutartys sudarytos jau po pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo, todėl negalėjo būti pateiktos pirmosios instancijos teismui sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą bei atskirojo skundo argumentus, pateikiami nauji įrodymai gali turėti įtakos, todėl apeliacinės instancijos teismas naujus įrodymus priima.

678.

68Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis ieškovės atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai ). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

699.

70Laikinąsias apsaugos priemones reglamentuoja CPK 144 – 152 straipsniai. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas; turi būti nustatyta teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė (lot. periculum in mora – delsti pavojinga), kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7110.

72Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie vertinimą. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas.

7311.

74Atsakovė ir trečiasis asmuo, nesutikdami su atskiruoju skundu, nurodo argumentus dėl ieškinio tikėtino nepagrįstumo, be kita ko, nurodo, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir nepateikė pretenzijos dėl ginčijamo 2019 m. gegužės 17 d. perkančiosios organizacijos sprendimo dėl laimėtojo nustatymo, todėl ši civilinė byla turi būti nutraukta.

7512.

76Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi nutraukė bylą dėl to, kad ieškovė nesilaikė ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos. Nors nutartis neįsiteisėjusi, tačiau ši aplinkybė sudaro pagrindą pagrįstai abejoti, jog ieškovei palankus teismo sprendimas galės būti priimtas. Lietuvos apeliacinis teismas laikosi praktikos, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017). Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirojo skundo nagrinėjimo metu yra išnykusi viena iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – tikėtinas ieškinio reikalavimų pagrįstumas.

7713.

78CPK 4237 straipsnio 2 dalis nustato, kad be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikomos: viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas; įpareigojimas perkančiai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties; perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymas; su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas.

7914.

80Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovės vykdomo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimo IV dalies „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos penktoje zonoje Centras“ sutartį. Pirmosios instancijos teismui netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė su trečiuoju asmeniu 2019 m. birželio 14 d. sudarė sutartį „Dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje penktojoje zonoje „Centras“ Nr. A64-207/19, t. y. viešojo pirkimo procedūros atsakovės buvo tęsiamos iki baigiamosios jų stadijos – pirkimo sutarties sudarymo.

8115.

82Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus pirkimui išnyksta teisinis pagrindas taikyti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei viešasis pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011, 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-868/2013, 2015 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1856-236/2015, 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-354-302/2016, 2016 m sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-435-381/2016, 2019 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-182-790/2019). Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1397-178/2015, 2019 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-182-790/2019).

8316.

84Taigi, šiuo atveju spręstina, kad pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, kadangi jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovės galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos bei būtų objektyviai neįgyvendinamos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju, nesant ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių (pirkimo procedūrų sustabdymo, uždraudimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį) taikymo galimybės, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

8517.

86Nors ieškovė atskirajame skunde prašo taikyti ir kitą laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą, tačiau tokios priemonės pirmosios instancijos teismo neprašė taikyti ir dėl jos taikymo skundžiama nutartimi nebuvo spręsta. Todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumo ir teisėtumo klausimą, neturi pagrindo spręsti dėl šio naujai pareikšto reikalavimo (CPK 312, 338 straipsniai).

8718.

88CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose vadovaudamasis ne tik efektyvumo principu, tačiau ir ekonomiškumo, proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje teisingai įvertino teisiškai reikšmingas aplinkybes, nurodytas CPK 4237 straipsnio 1 dalyje.

8919.

90Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Kasacinis teismas pastarojoje nutartyje taip pat yra nurodęs, kad pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt.

9120.

92Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovės perkamų paslaugų pobūdį kaip pagrindžiantį būtinybę skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto. Iš pirkimo dokumentų matyti, kad perkamos paslaugos yra tiesiogiai susijusios su Vilniaus miesto gyventojų sveikata ir saugumu, aplinkos kokybe, kadangi perkamos mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Egzistuoja aiškiai išreikštas viešasis interesas, kad tokios paslaugos būtų teikiamos nuolat ir kokybiškai. Viešojo intereso egzistavimą nagrinėjamu atveju pagrindžia tai, kad mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo proceso sutrikdymas gali sukelti žalą visuomenei, gyventojų sveikatai, saugumui, taip pat gali sukelti žalą atsakovei, kuri yra atsakinga už atliekų surinkimą Vilniaus miesto teritorijoje. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo dokumentuose nurodoma, jog perkamos mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo paslaugos Vilniaus miesto centre, kurį apima Vilniaus senamiestis, Naujamiestis, Žvėrynas, pietinės Šnipiškių bei Žirmūnų seniūnijų dalys ir Šiaurinė Vilkpėdės seniūnijos dalis. Šios teritorijos Vilniaus mieste yra tankiai apgyvendintos, netinkamas atliekų tvarkymas jose sukeltų neigiamas pasekmes žymiam gyventojų bei miesto svečių skaičiui.

9321.

94Nors ieškovė nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės neužkirstų kelio teikti paslaugas pagal atsakovės laikinus susitarimus su tiekėjais (ieškovė pateikia įrodymus, kad su atsakove 2019 m. liepos 16 d. sudarė pirkimo sutartį dėl paslaugų teikimo), svarbu atsižvelgti, kad atsakovė byloje pagrindė, jog toks paslaugų teikimo būdas sukelia reikšmingas neigiamas pasekmes viešajam interesui (žr., pvz., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento 2019 m. gegužės 29 d. pranešimą tarnybinės veiklos klausimais), nes yra ekonomiškai nenaudingas miesto gyventojams, gali ženkliai padidinti rinkliavos gyventojams už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius, sudaryti kliūtis laiku priimti reikalingus teisės aktus ir gyventojus iš anksto informuoti apie būsimus pakeitimus, pavėlinti pasiruošimą sudarytos pirkimo sutarties vykdymui, sukelti grėsmę paslaugų teikimo nepertraukiamumui, kokybei ir kt. 2019 m. liepos 16 d. pirkimo sutarties dėl paslaugų teikimo su ieškove sudarymo faktas patvirtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų naudingas ieškovei, nes leistų jai ilgesnį laikotarpį teikti paslaugas ir gauti pajamų.

9522.

96Sprendžiant dėl efektyvumo, proporcingumo principų įgyvendinimo, atsižvelgtina, kad ieškovės galimai pažeistų teisių gynimo galimybių aspektu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra vienintelė efektyvi priemonė, galinti tinkamai apginti ieškovės galimai pažeistus interesus. Sudarius viešojo pirkimo sutartį ir vėliau pripažinus ieškovės teisių pažeidimą, ieškovės teisės galėtų būti užtikrintos, nes iš esmės nebūtų sudėtinga viešojo pirkimo sutartį nutraukti ar sutrumpinti jos terminą, kadangi pirkimu tam tikram laikotarpiui perkamos paslaugos. Taigi, tokiu atveju ieškovė galėtų dalyvauti naujame tokių pat paslaugų pirkime. Kita vertus, negalima teigti, kad tiekėjo galimybė reikalauti atlyginti nuostolius būtų neveiksminga, ypač atsižvelgiant į naujausioje kasacinio teismo praktikoje pateiktus civilinės atsakomybės dėl neteisėtų sprendimų viešuosiuose pirkimuose sąlygų taikymo išaiškinimus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 pateiktus išaiškinimus).

9723.

98Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus teisinius argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovės atskirojo skundo nagrinėjimo metu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos taip pat neegzistuoja. Dėl išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas vertina, kad keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

99Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

100Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „VSA Vilnius“ (toliau ir –... 8. 2.... 9. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo... 10. 3.... 11. Atsakovė atsiliepime į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 12. 4.... 13. Trečiasis asmuo atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 3 d. nutartimi prašymo dėl... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad neturi pagrindo spręsti, jog ieškinys yra akivaizdžiai... 20. 7.... 21. Atsižvelgęs į pirkimo objekto specifinę paskirtį ir ypatingą perkamų... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 24. 8.... 25. Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019... 26. 8.1.... 27. Egzistuoja reali grėsmė, kad ieškovei palankus teismo sprendimas nebus... 28. 8.2.... 29. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad prioritetas... 30. 8.3.... 31. Atsakovė atsiliepime į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 32. 8.4.... 33. Atsakovė nenurodė neigiamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 34. 8.5.... 35. Atsakovė akivaizdžiai gali susidurti su dvigubo mokėjimo už sutartį... 36. 2.... 37. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priimti naujus įrodymus,... 38. 9.1.... 39. Pirmosios instancijos teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 40. 9.2.... 41. Ieškovė šiuo atveju nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo... 42. 9.3.... 43. Ieškovė nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir... 44. 9.4.... 45. Visi suvaržymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų naudingi... 46. 9.5.... 47. Atsakovė prašo priimti ir įvertinti 2019 m. birželio 14 d. sutartį Nr.... 48. 3.... 49. Trečiasis asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 50. 10.1.... 51. Mišrių bei komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo proceso bet koks... 52. 10.2.... 53. Trečiasis asmuo pagal viešojo pirkimo sutartį turi 6 mėn. pasiruošimo... 54. 10.3.... 55. Naujos teisminės bylos dėl žalos nuostolių atlyginimo inicijavimas... 56. 4.... 57. Ieškovė papildomai prašo priimti ieškovės ir atsakovės 2019 m. liepos 16... 58. Teismas... 59. VI.... 60. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 61. 5.... 62. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnyje... 63. 6.... 64. Atsakovė prašo priimti naują įrodymą – 2019 m. birželio 14 d. sutartį... 65. 7.... 66. Šalių teikiamos sutartys sudarytos jau po pirmosios instancijos teismo... 67. 8.... 68. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 69. 9.... 70. Laikinąsias apsaugos priemones reglamentuoja CPK 144 – 152 straipsniai.... 71. 10.... 72. Spręsdamas, ar egzistuoja pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 73. 11.... 74. Atsakovė ir trečiasis asmuo, nesutikdami su atskiruoju skundu, nurodo... 75. 12.... 76. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos... 77. 13.... 78. CPK 4237 straipsnio 2 dalis nustato, kad be CPK nurodytų kitų laikinųjų... 79. 14.... 80. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama taikyti... 81. 15.... 82. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus pirkimui... 83. 16.... 84. Taigi, šiuo atveju spręstina, kad pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovės... 85. 17.... 86. Nors ieškovė atskirajame skunde prašo taikyti ir kitą laikinąją apsaugos... 87. 18.... 88. CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas priima motyvuotą... 89. 19.... 90. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo intereso apsauga... 91. 20.... 92. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai... 93. 21.... 94. Nors ieškovė nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės neužkirstų kelio... 95. 22.... 96. Sprendžiant dėl efektyvumo, proporcingumo principų įgyvendinimo,... 97. 23.... 98. Atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas faktines aplinkybes ir išdėstytus... 99. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 100. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....