Byla 2S-1269-258/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rita Kisielienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Onninen“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Onninen“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Nekilnojamo turto valdymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Onninen“ 128 113, 72 Lt sumokėtą avansą, 3 843, 41 Lt delspinigių, 5 695, 41 Lt palūkanų, 8,06 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 137 652, 54 sumai areštuoti kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą ar pinigines lėšas esančius pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis. Nurodė, kad reikalaujama suma yra ypatingai didelė, atsakovas vengia vykdyti prievolę grąžinti ieškovui įsiskolinimą, gali nuslėpti turtą ir pinigines lėšas, bandyti perleisti savo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Tokiu atveju ieškinys iš esmės netektų prasmės.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškovo prašymą patenkino – ieškovo UAB „Nekilnojamo turto valdyba“ reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovui UAB „Onninen“ pinigines lėšas, esančioms kredito įstaigose arba pas trečiuosius asmenis, o lėšų nesant – priklausiančiam nekilnojamajam turtui, už 141 405, 54 Lt (128113, 72 + 3843,41 + 3753 Lt), pavedant antstoliui atsakovo turtą surasti. Nurodė, kad pareikštas ieškinys yra turtinio pobūdžio, skola didelė, o atsakovo turtinė padėtis neaiški. Todėl, teismo vertinimu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7UAB „Oninnen” atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės 2012 m. balandžio 4 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismui nusprendus, kad nėra pagrindo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir jų taikymo eiliškumą, ieškinio įvykdymui užtikrinti areštuoti atsakovui UAB „Onninen" priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus ne didesnei nei 62 800,04 Lt sumai, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, taip pat bankų sąskaitose, ir leisti atsakovui iš areštuotų lėšų atsiskaityti su atsakovo darbuotojais, valstybės biudžetu ir SODRA.

8Nurodė, kad teismas nepagrįstai pritaikė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 144 straipsnį. Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką, teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, ar atsisakydamas jas taikyti, privalo preliminariai įvertinti ieškovo pareikšto reikalavimo pagrįstumą. Ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo, sąmoningai nuslėpė nuo teismo bylai turinčias reikšmės aplinkybes, jog pinigus, kuriuos ieškovas reikalauja grąžinti, atsakovas sumokėjo už kitus asmenis, pasirašydamas trišalį susitarimą o vėliau ieškovas pateikė atsakovui prašymą gautomis iš ieškovo įmokomis padengti trečiųjų asmenų skolas. Minėti dokumentai - ieškovo prašymas ir trišalis susitarimas įrodo, kad ieškovas neturi pagrindo reikalauti iš atsakovo šiuose dokumentuose nurodytų sumų, bendrai - 74 852,50 Lt sumai. Todėl teismas, vadovaudamasis tikrovės neatitinkančias ieškovo argumentais, visiškai nepagrįstai konstatavo, jog ieškovo prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės yra pagrįstos ir atsakovo veiksmai gali sukelti padarinių teismo sprendimo įvykdymui.

9Atsakovo UAB „Onninen“ įstatinis kapitalas šiai dienai sudaro 6 880 000,00 Lt (šešis milijonus aštuonis šimtus aštuoniasdešimt tūkstančiu litu), todėl teismui pateikti įrodymai paneigia objektyvios grėsmės būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prašymą turėjo grįsti įrodymais, iš kurių būtu matyti, kad atsakovas ėmėsi ar gali imtis tam tikrų veiksmų perleisti turimą turtą, tačiau tokiu duomenų nepateikė. Ieškovo nurodytas motyvas, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai, nes negrąžina pinigų net po raginimo, nesudaro pagrindo tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ypač atsižvelgiant į tas faktines aplinkybes, kad ieškovas nuo teismo nesąžiningai nuslėpė aplinkybes ir įrodymus, turinčius didelės reikšmės tiek paties ieškovo ieškinio, tiek ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimui. Atsakovo nuomone teismas be jokio teisinio pagrindo nusprendė areštuoti didesnę UAB „Onninen“ turto dalį - 141 405,54 Lt, nors ieškovas savo ieškinyje reikalaujamą sumą nurodo 137 652,54 Lt, tokiais veiksmais pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo, proporcingumo principus, nepilnai ištyrė aplinkybes, susijusias su nagrinėjamu prašymu ir nepagrįstai tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes pareikštas ieškinys yra turtinio pobūdžio, skola didelė, o atsakovo turtinė padėtis nėra aiški. Atsakovas savo skunde nurodė, jog UAB „Onninen“ įstatinį kapitalą šiai dienai sudaro 6 880 000 Lt, todėl neva neegzistuoja jokia grėsmė dėl atsakovo galimybės įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą, ko sekoje pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui tariamai neegzistavo. Tačiau atsakovas su skundu pateikė tik bendrovės įstatus, kuriuose nurodyta, jog įmonės įstatinį kapitalą sudaro 6 880 000 Lt, nors įstatinio kapitalo dydis visiškai neatspindi realios atsakovo turtinės padėties taip pat nepateikė teismui jo gerą turtinę padėtį pagrindžiančių įrodymų, nors turėjo galimybę tai padaryti, todėl, tai tik patvirtina, jog atsakovo turtinė padėtis nėra tokia gera ir 137 652,54 Lt suma pastarajam pagrįstai laikytina didele. Atsakovo motyvas dėl CPK 144 str. taikymo pagrįstumo, taip pat nėra pagrįstas argumentais. Kadangi CPK nereikalaujama, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ginčo išsprendimo iš esmės klausimą, įvertinti ieškinio pagrįstumą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, iki ginčas bus išspręstas iš esmės, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, t.y. grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams, todėl preziumuojama, kad egzistuoja reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Išnagrinėjus atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pirmosios instancijos teismo pateiktą bylos medžiagą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai, įvertinęs ieškinio pobūdį ir dalyką, padarė išvadą, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu galiojusi CPK 144 str. 1 d. redakcija numatė, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymui, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki kreipimosi į teismą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

15Atskirajame skunde atsakovas nurodo, jog pinigus, kuriuos ieškovas reikalauja grąžinti, atsakovas UAB „Onninen“ sumokėjo už kitus asmenis, pasirašydamas trišalį susitarimą, ieškovas vėliau pateikė prašymą gautomis iš ieškovo įmokomis padengti trečiųjų asmenų skolas, todėl ieškovas neturi pagrindo reikalauti iš atsakovo šiuose dokumentuose nurodytų sumų, bendrai - 74 852,50 Lt sumai. Teismas atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik vertina ar yra tikimybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Todėl teismas nesiima vertinti pirmiau minėtų atsakovo aplinkybių, apsiriboja vien tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumu.

16Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, sprendžiant ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1300/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1140/2010, ir kt.). Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 137 652, 54 Lt skolos, kurią pirmosios instancijos teismas atsakovo atžvilgiu pagrįstai laikė didele. Apeliantas nurodė, jog atsakovo įstatinis kapitalas sudaro 6 880 000Lt dėl to neegzistuoja jokia grėsmė dėl atsakovo galimybės įvykdyti ieškovui palankų sprendimą. Kitų įrodymų tvirtinančių atsakovo gerą turtinę padėtį nepateikė. Įvertinęs nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada. VĮ Registrų centras bazėje pateiktas 2011 m. UAB „Onninen“ balansas tvirtina, jog įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 11 149 000 Lt. Atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršijo daugiau nei pusę į jo balanso įtraukto turto vertę. Iš 2011 m. UAB „Onninen“ pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovas per 2011 m. patyrė 2 352 000 Lt nuostolių. Taigi, iš šių aplinkybių visumos apeliacinės instancijos teismas negali daryti išvados, jog atsakovas yra finansiškai stiprus bei pelningai veikiantis juridinis asmuo. Išdėstytos aplinkybės apeliacinės instancijos teismui leidžia spręsti, kad ieškovo pareikštas ieškinio reikalavimas – 137 652, 54 Lt sumai atsakovo atžvilgiu yra didelis, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas galimai pasunkėtų arba net taptų negalimas.

17Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį. Kadangi atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo nutartį naikinti ar keisti, todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartis paliekama iš esmės nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.1 p., 338 str., 339 str., teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai