Byla e2-10521-528/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui B. L. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, gavusi ieškovo AB „Kauno energija“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui B. L. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo: 1.795,80 Eur skolą; 29,99 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2016-02-01; 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas – 41,-Eur žyminį mokestį, 51,43 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei 1,71 Eur išlaidas už informacijos paieškas viešuose registruose (b.l.3-6, dok.reg. Nr.CBP-6210).

32016-04-28 teisme gautas ieškovo prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriuo prašoma patvirtinti taikos sutartį, grąžinti ieškovui 75% sumokėto žyminio mokesčio dalį, nutraukti civilinę bylą, taikos sutarties patvirtinimo klausimą išspręsti ieškovui nedalyvaujant bei pateikta 2016-04-26 šalių sudaryta taikos sutartis (b.l.15-18; dok.reg. Nr.DOK-9975). Ieškovo prašyme nurodyta, kad šalys sudarė taikos sutartį, kurioje yra aptarti visi ieškinyje išdėstyti ieškovo reikalavimai ir išspręstas šalių ginčas, o taikos sutartyje šalys pareiškė prašymą patvirtinti taikos sutartį rašytinio proceso tvarka bei nurodė, jog šalims žinomos procesinės taikos sudarymo pasekmės (b.l.15-18; dok.reg. Nr.DOK-9975).

4Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo tenkintinas.

5Teisinės taikos atkūrimas tarp ginčo šalių yra vienas pagrindinių civilinio proceso tikslų, todėl įstatymas suteikia šalims teisę užbaigti bylą taikos sutartimi, o teismą įpareigoja visais atvejais imtis priemonių šalims sutaikyti (CPK 2 str.). Aiškindamas taikos sutarties sampratą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad taikos sutartis – tai ginčo šalių tarpusavio kompromisas, susitarimas, kuriuo jos, atsisakydamos tam tikrų oponuojančių argumentų, nustato abipusiškai priimtinas jų ginčo sprendimo sąlygas (CK 6.983 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys 2010-03-15 Nr.3K-3-108/2010, 2008-07-04 Nr.3K-3-354/2008 ir kt.). Šiuo atveju šalys ginčą išsprendė taikiai, pretenzijų neliko, 2016-04-26 šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia šalių teisių bei interesų, todėl šalių prašymas dėl bylos užbaigimo taikiai ir taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas, civilinė byla nutrauktina (CPK 2 str., 42 str. 1,2d., 140 str. 3d., 293str. 1d. 5p.) Bylos nutraukimo pasekmės – tai, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama – šalims žinomos (CPK 294 str. 2d.; b.l.18, dok.reg. Nr.DOK-9975).

6Paduodamas ieškinį ieškovas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sumokėjo 41,-Eur žyminį mokestį (2016-03-25 mokėjimas, dok.reg. Nr.CBP-6210). Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75% jo sumokėto žyminio mokesčio, tai yra 31,-Eur /41x75%= 30,75/ (CPK 80 str. 1d. 1p., 87 str. 2,3d., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4d.).

7Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos atsakovo, kuris įsipareigojo jas sumokėti /taikos sutarties 6 punktas/, nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1d. 3p., 92, 93, 96 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2,18).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 42, 87 str., 140 str. 3,4d., 293 str. 5p., 294 str.,

Nutarė

9I.

10Tenkinti šalių prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo ir bylos nutraukimo.

11II.

12Patvirtinti ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k.235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl.84, sąsk. Nr.LT607044060002866144, AB SEB bankas) ir atsakovo B. L. (a.k( - ) gyv. ( - )) 2016-04-26 sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Atsakovas B. L. (a.k( - ) pareiškia ir patvirtina, jog, ieškovui AB „Kauno energija“ (į.k.235014830) pareiškus ieškinį, dalį ieškovo prašomos priteisti skolos jis apmokėjo. Neapmokėtą ieškiniu prašomos priteisti iš atsakovo B. L. (a.k( - ) skolos dalį už ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k.235014830) suteiktas paslaugas šios taikos sutarties sudarymo dieną sudaro 795,80 Eur (septyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 80ct).
 2. Atsakovas B. L. (a.k( - ) pareiškia, kad šia taikos sutartimi pripažįsta jam ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k.235014830) ieškiniu civilinėje byloje Nr.e2-10521-528/2016 pareikštus reikalavimus sumokėti 795,80 Eur dydžio skolą, 29,99 Eur delspinigių, 10,25 Eur žyminio mokesčio dalį (negrąžintiną 25% dydžio žyminio mokesčio dalį), 51,43 Eur išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 1,71 Eur kitas bylinėjimosi išlaidas ir įsipareigoja visas šias sumas, t.y. iš viso 889,18 Eur, sumokėti ieškovui AB „Kauno energija“ (į.k.235014830) ne vėliau kaip iki 2016 m. spalio 20d., mokant kas mėnesi lygiomis dalimis:
 • iki 2016-05-20 – 148,20 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 20 ct);
 • iki 2016-06-20 – 148,20 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 20 ct);
 • iki 2016-07-20 – 148,20 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 20 ct);
 • iki 2016-08-20 – 148,20 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 20 ct);
 • iki 2016-09-20 – 148,19 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 19 ct);
 • iki 2016-10-20 – 148,19 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis eurus 19 ct).
 1. Atsakovas B. L. (a.k( - ) taip pat įsipareigoja ieškovui AB „Kauno energija“ (į.k.235014830) mokėti 5 (penkių) procentų procesines metines palūkanas už susidariusią skolą ir delspinigius (iš viso 825,79 Eur) nuo civilinės bylos Nr.e2-10521-528/2016 iškėlimo dienos (byla iškelta 2016-04-18) iki šios taikos sutarties visiško įvykdymo.
 2. Atsakovas B. L. (a.k( - ) įsipareigoja šios taikos sutarties 2 ir 3 punktuose nurodytus mokėjimus atlikti bankiniu pavedimu, pervedant sumas į taikos sutartyje nurodytą ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k.235014830) atsiskaitomąją sąskaitą banke, bankinio mokėjimo paskirtyje nurodant atsiskaitomosios knygelės numerį, civilinės bylos numerį bei pažymint, jog yra atsiskaitoma pagal šalių sudarytą taikos sutartį. Atsakovas B. L. (a.k( - ) pareiškia bei sutinka, jog mokėjimai, atlikti nesilaikant šiame punkte nustatytos tvarkos, bus skirti bei ieškovo AB „Kauno energija“ (į.k.235014830) nuožiūra panaudoti bet kokiems atsakovo B. L. (a.k( - ) susidariusiems įsiskolinimams ieškovui dengti.
 3. Atsakovas B. L. (a.k( - ) pareiškia bei sutinka, jog tuo atveju, jei jis nevykdys šios taikos sutarties 2 punkte numatytų įsipareigojimų ir bent vieną mėnesį ieškovui nesumokės (ir/ar nepilnai sumokės) atitinkamos šios taikos sutarties 2 punkte įsipareigotos sumokėti sumos dalies, visų šios taikos sutarties 2 punkte numatytų atsakovo B. L. (a.k( - ) prievolių įvykdymo terminas bus laikomas pasibaigusiu, o ieškovas AB „Kauno energija“ (į.k.235014830) turės teisę nedelsiant kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo visai atsakovo B. L. (a.k( - ) neapmokėtai bendrai įsiskolinimo sumai.
 4. Atsakovas B. L. (a.k( - ) pareiškia, kad šia taikos sutartimi įsipareigoja padengti visas išlaidas civilinėje byloje Nr.e2-10521-528/2016, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.
 5. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią taikos sutartį neteisėta ar negaliojančia.
 6. Ieškovas prašo teismo grąžinti ieškovui 30,75 Eur dydžio žyminio mokesčio dalį.
 7. Ieškovas B. L. (a.k( - ) ir atsakovas AB „Kauno energija“ (į.k.235014830) prašo teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą Nr.e2-10521-528/2016 pagal ieškovo AB „Kauno energija“ ieškinį atsakovui B. L. nutraukti.
 8. Šalys susitaria, kad, šią taikos sutartį pasirašiusioms šalims įvykdžius visus šioje taikos sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jos viena kitai neturės jokių pretenzijų ir reikalavimų, įskaitant ir galinčius atsirasti ateityje dėl civilinėje byloje Nr.e2-l0521-528/2016 nagrinėtų aplinkybių ir jų sukeltų pasekmių.
 9. Šalys pareiškia, jog joms yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, šalims yra žinoma ir tai, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).
 10. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos, išaiškintos ir suprastos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 294 str.
 11. Šalys susitaria, kad šią taikos sutartį atsakovas pasirašys bei pateiks ieškovui telekomunikacijų galiniais įrenginiais (CK 6.192 str. 2d.).
 12. Šalys patvirtina, kad turi visas reikalingas teises, įgaliojimus, sutikimus, kurie yra būtini sudaryti šią taikos sutartį ir visiškai įvykdyti visus šalių įsipareigojimus pagal šią taikos sutartį.
 13. Šalys pareiškia, kad sutartį perskaitė, suprato jos prasmę ir pasirašo kaip dokumentą, atitinkanti šalių valią, ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) egzemplioriais – po vieną ieškovui, atsakovui ir teismui.

13III.

14Nutraukti civilinę bylą Nr.e2-10521-528/2016.

15IV.

16Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui AB „Kauno energija“ (į.k.235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl.84, sąsk. Nr.LT607044060002866144, AB SEB bankas) jo sumokėto žyminio mokesčio dalį – 31,-Eur (trisdešimt vieną eurą).

17Nutarties kopiją siųsti šalims, ieškovui – elektroninėmis ryšio priemonėmis per atstovą advokatą Liną Songailą.

18Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai