Byla 2A-345/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. P., atsakovo atstovui D. D., teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eugvilsta“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis dvaras“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-611-372/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eugvilsta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Senasis dvaras“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Senasis dvaras“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Eugvilsta“ dėl netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovo UAB „Eugvilsta“ atstovas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Senasis dvaras“ 74 114,59 Lt skolą, 1 799,46 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovas nurodė, kad šalys 2007 m. lapkričio 27 d. sudarė sutartį Nr. 2007/SD/ES-403. Pagal jos 1.1. punktą ieškovas įsipareigojo atlikti darbus, o atsakovas privalėjo darbus priimti ir už juos sumokėti. Atsakovas liko skolingas ieškovui pagal pateiktas tris PVM sąskaitas faktūras. Sutarties 9.5. punkte įtvirtintas šalių susitarimas dėl 0,02 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Ieškinio pateikimo metu priskaičiuoti delspinigiai siekia 1 799,46 Lt. Atsakovas UAB „Senasis dvaras“ patikslintu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 322 100 Lt netesybų, įpareigoti ieškovą įvykdyti 2007 m. lapkričio 27 d. rangos sutartimi Nr. 2007/SD/ES-430 prisiimtus įsipareigojimus – pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus užpildyti statybos žurnalą ir pateikti draudimo kompanijos išduotą garantinio laikotarpio laidavimo raštą. Atsakovas nurodė, kad sutarties 6.1. punkte numatyta, jog darbai turėjo būti baigti iki 2008 m. sausio 31 d. Jie turėjo būti atliekami pagal su atsakovu suderintą Darbų atlikimo kalendorinį grafiką. Šį grafiką turėjo parengti ieškovas, tačiau to nepadarė. Tai užvilkino darbų vykdymą. Dėl ieškovo prievolės netinkamo vykdymo atsakovas turėjo kompensuoti kitų rangovų patiriamas išlaidas, negalėjo reikšti pretenzijų kitiems rangovams, kurie atsilikinėjo nuo kitų darbų grafikų, motyvuodami tuo, kad vėluoja dėl užsakovo kaltės. Grafiko nebuvimas turėjo esminės reikšmės sutarties įvykdymo laikui, o atsakovas turi teisę ieškovui skaičiuoti 500 Lt baudą už kiekvieną praleistą dieną. Sutarties 10.4. punkte numatyta, kad rangovas per 7 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo turi pateikti sutartimi numatytų darbų atlikimo laidavimo raštą, išduotą draudimo kompanijos. Ieškovas šios pareigos neįvykdė, todėl atsakovas turi teisę reikalauti priteisti delspinigius. Ieškovas rangos darbus galutinai įsipareigojo užbaigti 2008 m. sausio 31 d., tačiau baigė tik 2008 m. spalio 30 d., pateikdamas atsakovui galutinį statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą. Ieškovas pažeidė sutarties 6.1. punktą. Jeigu ieškovas vėluoja dėl savo kaltės atlikti darbus daugiau kaip 7 kalendorines dienas, jis, esant užsakovo reikalavimui, privalo mokėti 400 Lt dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys buvo sutarę, kad ši netesybų suma bus laikoma atsakovo nuostoliais minimaliais dėl galutinio ar tarpinio terminų praleidimo. Sutarties 10.5. punkte numatyta, kad garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti per 10 darbo dienų po galutinio darbų užbaigimo ieškovas pateikia draudimo kompanijos išduotą laidavimo raštą. Tokio dokumento nėra pateikta, todėl atsakovas reikalauja įpareigoti ieškovą pateikti draudimo kompanijos išduotą garantinio laikotarpio laidavimo raštą. Ieškovas nėra užpildęs statybos žurnalo, todėl atsakovas taip pat prašė įpareigoti ieškovą atlikti šiuos veiksmus. Atsakovas teigė, kad ieškovo mokėtina suma sudaro 659 100 Lt (221 500 Lt už darbų atlikimo kalendorinio grafiko nepateikimą; 221 500 Lt už darbų įvykdymo garantijos nepateikimą; 106 400 Lt už galutinio darbų atlikimo termino praleidimą; 64 500 Lt už garantinio laikotarpio užtikrinimo nepateikimą), tačiau įvertinus įstatyme numatytą ieškinio senaties terminą iš ieškovo priteistina suma sudaro 322 100 Lt. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį patenkino iš dalies. Teismas priteisė ieškovui UAB „Eugvilsta“ iš atsakovo UAB „Senasis dvaras“ 74 114,59 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4 544,67 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusią ieškinio dalį teismas atmetė. Teismas priteisė atsakovui UAB „Senasis dvaras“ iš ieškovo UAB „Eugvilsta“ 56 050 Lt netesybų ir 1 127,57 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusią priešieškinio dalį teismas atmetė. Teismas atsakovo UAB „Senasis dvaras“ reikalavimą ieškovui UAB „Eugvilsta“ dėl statybos darbų žurnalo pateikimo paliko nenagrinėtą.

4Sprendime nurodyta, kad šalys sudarė sutartį Nr. 2007/SD-19/ES-403, pagal kurią ieškovas UAB „Eugvilsta“ įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus, o atsakovas UAB „Senasis dvaras“ – juos priimti ir apmokėti. Ieškovas darbus atliko, tačiau atsakovas sulaikė apmokėjimą už juos. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas dėl 74 114,59 Lt skolos priteisimo yra pagrįstas. Teismo manymu, pats ieškovas nesilaikė sutarties 6.1 punkte nurodyto darbų pabaigos termino (2008 m. sausio 31 d.), todėl atsakovas turėjo teisę pagal sutarties 7.5.2. punktą sulaikyti mokėtinas sumas. Ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius už laiku neįvykdytą mokėjimo prievolę būtų nesąžiningas, todėl teismas šį reikalavimą atmetė.

5Sprendime dėstoma, kad ieškovas darbus įsipareigojo baigti iki 2008 m. sausio 31 d. Jis pagal sutarties 6.2. punktą privalėjo pateikti atsakovui Darbų atlikimo kalendorinį grafiką. Teismui toks grafikas nepateiktas, todėl nuspręsta, kad jis iš viso nebuvo paruoštas ir pateiktas atsakovui. Sutarties 9.4. punkte nurodyta, kad delspinigiai skaičiuojami užsakovo (atsakovo) rašytiniu reikalavimu. Tokio reikalavimo, kuriuo atsakovas būtų informavęs ieškovą apie pradedamus skaičiuoti 500 Lt delspinigius (už kiekvieną pradelstą dieną) dėl nepateikiamo darbų atlikimo grafiko, teismui nepateikta. Taip pat nėra įrodymų, kad dėl šios pareigos neįvykdymo atsakovas turėjo arba galėjo turėti nuostolių, todėl teismas atmetė tokį atsakovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo. Ieškovas pagal sutarties 10.4. punktą privalėjo pateikti atsakovui darbų atlikimo laidavimo raštą (10 procentų nuo bendros sutarties kainos), išduotą draudimo kompanijos. Tokio dokumento nepateikimą atsakovas pagal sutarties 10.6. punktą turėjo teisę laikyti esminiu sutarties pažeidimu ir manyti, kad ieškovas netinkamai vykdys savo sutartines prievoles. Nepateikta įrodymų, kad pagal 9.4. punktą atsakovas būtų raštu pareikalavęs iš ieškovo 500 Lt delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną. Teismas nusprendė, kad priešieškinio padavimas negali būti laikomas tokiu pareikalavimu mokėti delspinigius, kai darbai jau buvo atlikti 2008 m. spalio 30 d. Duomenų, kad tokio laidavimo rašto nepateikimas padarė nuostolių atsakovui, nepateikta. Dėl išdėstytų argumentų teismas taip pat atmetė atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovo delspinigius už sutartimi numatytų darbų atlikimo laidavimo rašto nepateikimą.

6Teismas iš dalies patenkino atsakovo reikalavimą priteisti delspinigius už galutinio darbų atlikimo termino praleidimą. Ieškovas darbus privalėjo baigti iki 2008 m. sausio 31 d., tačiau juos baigė tik 2008 m. spalio 30 d., todėl atsakovas pagal sutarties 9.3. punkto nuostatas turi teisę reikalauti delspinigių už galutinio darbų atlikimo termino pažeidimą. Jeigu rangovas dėl savo kaltės vėluoja atlikti darbus ilgiau kaip 7 kalendorines dienas, jis, esant rašytiniam užsakovo reikalavimui, privalo mokėti 400 Lt dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną. Atsakovas raštu ieškovui buvo įspėjęs, kad jis reikalaus šių netesybų. Tokie atsakovo įspėjimai suformuluoti 2008 m. gegužės 29 d. bei liepos 25 d. pretenzijose. Ieškovas prašė taikyti ieškinio senatį netesybų skaičiavimui už galutinio darbų atlikimo termino praleidimą. Atsakovas teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo įgijo nuo 2008 m. vasario 7 d. Sutarties sąlygų pažeidimas tęsėsi iki 2008 m. spalio 30 d. Priešieškinį dėl delspinigių priteisimo už galutinio darbų atlikimo termino praleidimą atsakovas pateikė 2009 m. vasario 20 d. Teismas nusprendė, kad į neįvykdytos prievolės laikotarpį įeina tik 72 kalendorinės dienos, o atsakovas gali reikalauti 28 800 Lt delspinigių už galutinio darbų atlikimo termino praleidimą. Sutarties 9.3. punkte šalys sutarė, jog 400 Lt delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną atlikti darbus bus laikomi minimaliais dėl galutinio termino ar tarpinių terminų praleidimo atsakovo patirtais nuostoliais. Toks susitarimas nenuginčytas, todėl teismas nemažino minėtos delspinigių sumos už ieškovo vėlavimą atlikti darbus, nes jų suma savaime laikoma atsakovo minimaliais nuostoliais.

7Teismas iš dalies patenkino atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovo 64 500 Lt delspinigių už garantinio laikotarpio užtikrinimo nepateikimą. Sutarties 10.5. punkte numatyta, kad rangovas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti per 10 darbo dienų po galutinio darbų užbaigimo pateikia užsakovui draudimo įmonės išduotą laidavimo raštą. Toks laidavimo raštas nebuvo pateiktas, tačiau atsakovas netinkamai skaičiuoja terminą, nuo kurio prasideda delspinigių skaičiavimas. Teisė kreiptis į teismą dėl šio pažeidimo atsirado nuo 2008 m. lapkričio 14 d., todėl delspinigiai skaičiuotini tik už 109 dienas, o ne už 129 dienas. Delspinigių suma už šį ieškovo pažeidimą sudaro ne 64 500 Lt, o 54 500 Lt. Sutarties 9.4. punkte nėra numatyta, jog delspinigiai už garantinio laikotarpio užtikrinimo nepateikimą savaime laikomi nuostoliais, atsakovas jų neįrodinėja. Teismas 50 procentų mažino šiame punkte nurodytus delspinigius, nes jie aiškiai per dideli, ir nurodė, jog priteisiama 27 250 Lt delspinigių suma savaime gali būti panaudota kaip ieškovo atliktų darbų garantija, įtvirtinanti, jog atsakovas neturės nuostolių dėl to, jog nepateiktas laidavimo raštas. Teismas laikė nepagrįstu ieškovo motyvą, jog jis garantinio rašto negalėjo gauti tol, kol neaiški darbų baigimo data. Ieškovas įsipareigojo atlikti sutarties 1.1. punkte nurodytus konkrečius darbus. Tai reiškia, kad ieškovas 1 metų garantinio laikotarpio metu atsako už jo atliktų darbų trūkumus, o ne už visų kitų objekte dirbusių rangovų darbų trūkumus. Darbų atlikimo laidavimo raštas pasirašomas dėl 10 procentų bendros sutarties kainos. Vienerių metų terminas baigsis 2009 m. spalio 30 d., todėl teismas nusprendė, kad reikalavimo dėl garantijos pateikimo tenkinimas praranda prasmę, įvertinus galimų atsakovo nuostolių užtikrinimą delspinigiais, priteisiamais už tokio laidavimo rašto nepateikimą. Teismas manė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kurių pagrindų teismas galėtų spręsti klausimą dėl ieškovo kaltės, netinkamai vykdant įsipareigojimą tvarkyti statybos darbų dokumentaciją.

8Ieškovas UAB „Eugvilsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkinta priešieškinio dalis, patenkinti ieškinio dalį dėl delspinigių priteisimo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Atsakovas laiku neapmokėjo jam pateiktų sąskaitų, todėl ieškovas teisėtai prašo priteisti delspinigius. Teismo motyvas, kad pats ieškovas nesilaikė sutarties 6.1. punkte nurodyto darbų pabaigos termino, todėl atsakovas turėjęs teisę sulaikyti mokėtinas sumas, nepagrįstas.
  2. Ieškovas pateikė įrodymus, kad negalėjo vykdyti atitinkamų darbų, nes atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų. Pagal sutarties 5.1.1. punktą užsakovas įsipareigojo rangovui pateikti darbų frontą, tačiau jis nebuvo paruoštas, o apie jo paruošimą atsakovas turėjo ieškovui pranešti raštu. Pranešimų apie sudarytas sąlygas dirbti ieškovas negavo, todėl ir buvo užtęstas darbų vykdymo laikotarpis. Teismas neįvertino šių aplinkybių. Visi tarpiniai darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros yra pasirašyti atsakovo. Jis neginčijo darbų vykdymo termino.
  3. Sutarties 9.3. punktas nustatė, kad jeigu rangovas (ieškovas) dėl savo kaltės vėluoja atlikti darbus daugiau kaip 7 kalendorines dienas, jis, esant rašytiniam užsakovo (atsakovo) reikalavimui, privalo mokėti užsakovui 400 Lt dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną. Tokio dydžio delspinigiai laikytini aiškiai per dideliais, todėl turi būti mažinami iki 0,02 procento. Atsakovo nuostoliai dėl to, kad ieškovas praleido prievolės įvykdymo terminą, nebuvo nustatyti. Teismas, nesumažindamas delspinigių, neatsižvelgė į tai, kad prievolė įvykdyta, kad delspinigiai neproporcingai dideli, lyginant juos su sandorio suma.
  4. Sutarties 10.5. punktas numatė, kad ieškovas per 10 darbo dienų po galutinio darbų užbaigimo privalo pateikti draudimo įmonės išduotą laidavimo raštą. Šis punktas negali būti vykdomas, nes sutarties 10.2. punkte numatyta, jog atliktiems darbams rangovas suteikia 1 metų garantiją nuo statinio atidavimo eksploatacijai dienos. Ieškovo žiniomis, objektas nėra pripažintas tinkamu naudoti, todėl laikytina, kad nėra tinkamas eksploatuoti. Ieškovas negali įvykdyti minėto punkto dėl neapibrėžtumo, nes nėra nurodyta nei laidavimo suma, nei laidavimo laikotarpis. Ieškovo atsakomybės dėl garantinio laikotarpio laidavimo rašto nepateikimo nėra, todėl ši teismo sprendimo dalis turi būti panaikinta.

9Atsakovas UAB „Senasis dvaras“ atsiliepime į ieškovo UAB „Eugvilsta“ apeliacinį skundą prašo ieškovo skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, nes ieškovas nesilaikė darbų pabaigos termino, o dėl to buvo sulaikyti atsakovo mokėjimai ieškovui. Ieškovas ieškinyje neįrodinėjo, kad darbus vėlavo atlikti dėl atsakovo kaltės ir teismo posėdžio metu iš esmės neginčijo aplinkybės, jog praleido galutinį darbų atlikimo terminą. Delspinigiai atlieka galimų nuostolių kompensavimo funkciją ir yra ypatingi tuo, kad jų dydžio nereikia įrodinėti. Tai, kad sutartyje nėra konkretizuota, kokio dydžio turi būti laidavimo suma bei laidavimo laikotarpis, neatleidžia ieškovo nuo sutartinių įsipareigojimų vykdymo - garantinio laikotarpio užtikrinimo pateikimo.

10Atsakovas UAB „Senasis dvaras“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti teismo sprendimą bei papildomai priteisti iš ieškovo 119 250 Lt dydžio netesybas. Skunde nurodyta, kad :

  1. Teismas, atmesdamas reikalavimą dėl netesybų priteisimo už darbų atlikimo kalendorinio grafiko nepateikimą, nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, jog atsakovas prieš paduodamas priešieškinį neinformavo raštu ieškovo apie skaičiuojamus delspinigius, todėl esą priešieškinio padavimo momentu negali reikalauti netesybų už šį pažeidimą. Tai prieštarauja nuostatai, kad nukentėjusioji šalis gali ginti savo pažeistus interesus teisme. Teismas turi atsižvelgti ne tik į pateiktus rašytinius įrodymus, tačiau ir į visus kitus, tarp jų žodinius paaiškinimus, pateiktus bylos nagrinėjimo metu.
  2. Ieškovas buvo žodžiu informuotas apie darbų atlikimo laidavimo rašto nepateikimą, o rašytinio įspėjimo nepateikimas nėra priežastis netenkinti šio reikalavimo. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas nepateikė rašytinių įrodymų, jog jis dėl ieškovo veiksmų patyrė nuostolius.
  3. Atsakovas teisėtai sulaikydavo ieškovui mokėtinas sumas, nes šis vėluodavo vykdyti darbus ir kitaip pažeidinėjo sutartį. Teismas, atmesdamas atsakovo reikalavimus dėl netesybų priteisimo, neatsižvelgė į tai, jog sutartį pažeidinėjo tik ieškovas. Teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles, nukrypo nuo teismų praktikos šiuo klausimu. Teismas turi iš dalies patenkinti atsakovo reikalavimus dėl netesybų priteisimo už sutarties pažeidimus ir priteisti iš ieškovo atsakovui 92 000 Lt.
  4. Teismo sprendimas tik iš dalies patenkinti atsakovo reikalavimą dėl netesybų priteisimo už laiku nepateiktą garantinio laikotarpio užtikrinimą yra nepagrįstas. Apeliantas sutinka, jog dėl šio pažeidimo delspinigių suma sudaro ne 64 500 Lt, o 54 500 Lt. Teismas be pagrindo 50 procentų sumažino priteistinas netesybas. Delspinigiai už šį pažeidimą turi būti priteisti visa apimtimi, priteisiant likusią jų dalį – 27 250 Lt.

11Ieškovas UAB „Eugvilsta“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Senasis dvaras“ apeliacinį skundą prašo atsakovo skundą atmesti. Atsakovas tęstinį laiką nereagavo į terminų praleidimą, t.y. pripažino, kad pats yra kaltas dėl užsitęsusių darbų atlikimo terminų. Iki ieškinio pareiškimo dienos atsakovas nesiuntė pranešimo apie atsiskaitymo sustabdymą, todėl darytina išvada, kad jis piktybiškai vengia mokėti ieškovui priklausančias pinigų sumas.

12Ieškovo ir atsakovo apeliaciniai skundai atmestini.

13Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys ir atsakovo priešieškinis patenkinti iš dalies, laikytinas pagrįstu ir teisėtu. Byla nagrinėjama pagal ieškovo ir atsakovo apeliacinių skundų faktinius ir teisinius pagrindus, taip pat patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

14Byloje kilęs ginčas, susijęs su 2007 m. lapkričio 27 d. sutarties Nr. 2007/SD-19/ES-403 atitinkamų nuostatų vykdymu. Šia sutartimi UAB „Eugvilsta“ (rangovas) įsipareigojo pagal joje numatytas sąlygas paruošti ir suderinti su UAB „Senasis dvaras“ (užsakovas) bei su užsakovo generaliniu projektuotoju visų savo pagal sutartį atliekamų darbų darbo brėžinius bei savo rizika, medžiagomis, priemonėmis ir jėgomis sumontuoti sutarties priede nurodytus gaminius - vartus ir duris, pakeliamus vartus, taip pat atlikti kitas sutartimi prisiimtas pareigas ir perduoti darbus užsakovui, o užsakovas įsipareigojo tinkamai atliktus darbus priimti ir sumokėti už juos sutartyje nustatyta tvarka (1.1. p.) (CK 6.681 str.).

15Ieškovas ieškiniu reiškė reikalavimus atsakovui dėl 74 114,59 Lt skolos už atliktus darbus ir 1 799,46 Lt delspinigių pagal sutarties 9.5. punkto nuostatas (dėl nesavalaikio apmokėjimo) priteisimo. Teismas patenkino ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo, tačiau atmetė reikalavimą priteisti 1 799,46 Lt delspinigius. Atsakovas pareiškė priešieškinį, prašydamas priteisti iš ieškovo 322 100 Lt netesybų, kurių dydis, įvertinant ieškinio senaties terminą, susideda iš sumos už darbų atlikimo kalendorinio grafiko nepateikimą, už darbų įvykdymo garantijos nepateikimą, už galutinio darbų atlikimo termino praleidimą, už garantinio laikotarpio užtikrinimo nepateikimą. Teismas priteisė atsakovui UAB „Senasis dvaras“ iš ieškovo UAB „Eugvilsta“ 56 050 Lt netesybų ir 1 127,57 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas UAB „Eugvilsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria patenkinta priešieškinio dalis, patenkinti ieškinio dalį dėl delspinigių priteisimo ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas UAB „Senasis dvaras“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti teismo sprendimą bei priteisti iš ieškovo 119 250 Lt dydžio netesybas.

16Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinio skundo pagal jame išdėstytus argumentus, nes pirmosios instancijos teismas ieškovo ginčijamas aplinkybes nustatė teisingai ir jas kvalifikavo tinkamai aiškindamas ir taikydamas teisės normas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pats ieškovas nesilaikė sutartyje numatyto darbų pabaigos termino, todėl atsakovas pagal sutarties 7.5.2. punkto nuostatas turėjo teisę sulaikyti mokėtinas sumas, o ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius iš atsakovo už laiku neįvykdytą mokėjimo prievolę negali būti tenkinamas. Pagal sutarties sąlygas užsakovas įsipareigojo per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo bei išankstinio apmokėjimo sąskaitos gavimo dienos sumokėti rangovui avansą, kuris lygus 100 000 Lt su PVM nuo bendros sutarties kainos (7.1. p.). Sutartyje nurodyta, kad likusią dalį kainos už tinkamai atliktus ir priimtus darbus užsakovas sumoka rangovui pagal šio pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, po to kai rangovas visiškai užbaigs visus šia sutartimi sulygtus darbus ir nustatyta tvarka perduos juos užsakovui (7.2. p.). Užsakovas privalo PVM sąskaitą faktūrą apmokėti per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos (7.3. p.). Delspinigiai už nesavalaikius mokėjimus yra 0,02 procento nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (9.5 p.). Ieškovo pateiktos PVM sąskaitos faktūros laiku buvo neapmokėtos todėl, kad pats ieškovas vėlavo atlikti darbus. Sutarties 7.5.2. punktas numatė, kad užsakovas turi teisę sulaikyti pagal sutarties sąlygas rangovui mokėtinas sumas, jeigu rangovas daugiau kaip 20 darbo dienų atsilieka nuo darbų vykdymo tarpinių ir galutinių terminų. Taigi, šiuo atveju pačiam rangovui tinkamai nevykdant prievolės sutartyje numatytu terminu baigti darbus, užsakovas turėjo teisę sustabdyti savo prievolių vykdymą, o toks jo prievolės įvykdymo sustabdymas iš esmės atitiko teisėtos savigynos formų panaudojimo sąlygas, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų reikalavimus. Ieškovas skunde nenurodė argumentų, kurie sudarytų pagrindą tenkinti jo prašymą dėl delspinigių priteisimo, kadangi už atsakovo pagrįstai sulaikytus mokėjimus nėra pagrindo skaičiuoti ir priteisti delspinigių.

17Bylos medžiagos pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino atsakovo reikalavimą priteisti delspinigius iš ieškovo šiam praleidus galutinį darbų atlikimo terminą. Sutartyje nustatyta, kad darbų pradžia – 2007 m. lapkričio 28 d., o darbų pabaiga – 2008 m. sausio 31 d. (6.1. p.). Darbai atliekami ir baigiami pagal šalių suderintą darbų atlikimo kalendorinį grafiką ir jame nustatytus tarpinius darbų atlikimo terminus, tačiau ne vėliau kaip iki 2008 m. sausio 31 d. (6.2. p.). Byloje nėra ginčo, kad ieškovo atliekami darbai buvo baigti 2008 m. spalio 30 d. Sutartyje nustatyta, kad rangovas dėl savo kaltės neįvykdęs darbų arba pavėlavęs priduoti atliktus darbus sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais moka užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 procento delspinigius nuo bendros kainos. Jeigu rangovas dėl savo kaltės vėluoja atlikti darbus daugiau kaip 7 kalendorines dienas, jis, esant rašytiniam užsakovo reikalavimui, privalo mokėti užsakovui 400 Lt dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną (neskaičiuojant pirmų septynių praleistų kalendorinių dienų). Sutartyje nustatyta, kad ši netesybų suma bus laikoma minimaliais dėl galutinio termino ar tarpinių terminų praleidimo užsakovo patirtais nuostoliais (9.3. p.). Atsakovas UAB „Senasis dvaras“ teikė ieškovui UAB „Eugvilsta“ rašytines pretenzijas (t. 1, b. l. 110, 111) dėl vėlavimo atlikti darbus, reikalaudamas, kad rangovas kuo greičiau baigtų darbus, kartu nurodydamas, jog rangovas privalo atlyginti užsakovo patiriamus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas tokiam atsakovo reikalavimui prašė taikyti ieškinio senaties terminą. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad pagal sutarties 9.3. punktą atsakovas nuo 2008 m. vasario 7 d. įgijo teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, kad ieškovo daromas sutarties pažeidimas tęsėsi iki 2008 m. spalio 30 d., o atsakovas priešieškinį pateikė 2009 m. vasario 20 d. (b. l. 69-73), nurodė, jog už 72 kalendorines dienas iš ieškovo atsakovui priteistina 28 800 Lt delspinigių. Ieškovas skunde nurodo teikęs įrodymus, jog atitinkamų darbų negalėjo vykdyti (laikotarpis nuo 2008 m. sausio 24 d. iki 2008 m. balandžio 7 d.) (t. 1, b. l. 119, 121, 127), nes atsakovas esą nevykdė savo atitinkamų įsipareigojimų (įsipareigojo rangovui pateikti darbų frontą, leisti rangovui laiku pradėti ir tinkamai vykdyti bei laiku užbaigti darbus (5.1.1., 5.1.4. p.)). Atsakovas UAB „Senasis dvaras“, atsakydamas į tokias ieškovo pretenzijas (t. 1, b. l. 109), nurodė, kad pretenzija dėl nesuteikiamo darbų fronto netenka prasmės dėl rangovo pažeidžiamo sutarties 4.3. punkto. Juo rangovas prieš atlikdamas gaminių montavimo darbus, darbo brėžiniuose su užsakovu ir jo nurodytu projektuotoju (jeigu toks bus numatytas) įsipareigojo suderinti visų savo pagal šią sutartį objekte montuojamų gaminių matmenis, jų „kairinį-dešininį“ atitikimą pagal konkrečią gaminių sumontavimo vietą bei aukštų planų brėžinius. Rangovas taip pat įsipareigojo prieš gaminių montavimą raštu suderinti su užsakovu ir jo nurodytu generaliniu projektuotoju montuojamų gaminių pavyzdžius, gaminių spalvas ir apdailą. Ieškovas ieškinyje nenurodė aplinkybių, jog jis vėlavo vykdyti darbus dėl atsakovo kaltės (CPK 301, 312, 314 str.), o šiomis aplinkybėmis grindžia tik savo skundą. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad sutartyje buvo numatyta tik dviejų mėnesių termino bendra darbų atlikimo trukmė (6.1. p.). Iš bylos medžiagos darytina išvada, kad ieškovas darbus pradėjo vykdyti 2008 m. balandžio mėnesį, tačiau juos baigė tik 2008 m. spalio 30 d. (t. 1, b. l. 80), t. y. ieškovo darbai truko ne du mėnesius, kaip buvo numatyta sutartyje, o daugiau kaip šešis mėnesius. Minėti ieškovo teiginiai, atsižvelgiant į tai, kad pats darbų atlikimo terminas truko nepagrįstai ilgai, kad darbų trukmė buvo žymiai viršyta, nepaneigia ieškovo atsakomybės už pernelyg ilgą darbų terminą. Ieškovo skunde išdėstyti motyvai, kad tarpiniai darbų vykdymo aktai bei PVM sąskaitos faktūros buvo pasirašytos atsakovo, o pasirašymo metu šis neginčijo darbų vykdymo termino, nepaneigia atsakovo teisės reikalauti priteisti delspinigius už darbų atlikimo termino pažeidimą.

18Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo apeliaciniu skundu, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas atsakovui iš ieškovo 400 Lt dydžio delspinigius (už kiekvieną praleistą dieną) dėl to, kad ieškovas vėlavo atlikti darbus, neįvertino, jog tokio dydžio netesybos esą aiškiai per didelės. Teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad šalys pačios sutartyje laisva valia susitarė dėl tokio dydžio netesybų. Be to, jos pačios numatė, kad ši netesybų suma bus laikoma minimaliais dėl galimo termino ar tarpinių terminų praleidimo užsakovo patiriamais nuostoliais (9.3. p.), kurių fakto ir dydžio šiuo atveju nebereikia įrodinėti.

19Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva – tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus, suponuojanti inter alia sutarčių sudarymo laisvę (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. kovo 5 d., 2009 m. kovo 2 d., 2009 m. kovo 27 d., balandžio 29 d., birželio 8 d., spalio 8 d. nutarimai). Asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva suteikia teisę laisvai pasirinkti verslą, teisę laisvai sudaryti sutartis. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Sutarties esmė – šalių bendra nuomonė, valios sutapimas. Šalių valios autonomijos bei sutarčių sudarymo laisvės principai sutartiniuose civiliniuose teisiniuose santykiuose lemia šių santykių dalyvių pareigą įgyvendinant pasiektus abipusius susitarimus laikytis sulygtų sutarties sąlygų (pacta sunt servanda). Kita vertus, tiek sutartis, kaip jos šalių atitinkamų veiksmų teisinis pagrindas, tiek iš jos tarp šalių kilę sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai turi atitikti civiliniame įstatyme esančių imperatyviųjų teisės normų (ius cogens) reikalavimus. Tai reiškia, kad sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl bet kokių joms priimtinų sutarties sąlygų, taip pat gali savarankiškai nuspręsti, kokia forma sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties turinio sąlygas ar sutarties formą nustato imperatyviosios teisės normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka, teisės principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2008). Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Ar konkretus netesybų dydis teismo nustatytas pagrįstai, sprendžiama įvertinant tai, ar teismas nepažeidė įstatymų, kuriuose suformuluoti jų mažinimo atvejai ir kriterijai, o kitus klausimus, kurie palikti spręsti teismo nuožiūra, sprendė pagal principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str.) ir iš esmės nuožiūros teise naudojosi protingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

20Teisėjų kolegija, vertindama šalių sutarties nuostatas, priteistą delspinigių dydį, ieškovo praleisto termino atlikti darbus trukmę, atsižvelgdama į tai, jog šalys sutarė, kad netesybų suma bus laikoma minimaliais dėl galimo termino ar tarpinių terminų praleidimo užsakovo patirtais nuostoliais, jog tokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi, daro išvada, kad nėra pagrindo mažinti pirmosios instancijos teismo priteistas netesybas už praleistą terminą atlikti darbus. Aukščiau išdėstyti argumentai taip pat sudaro pagrindą išvadai, jog negalima sutikti su ieškovo skundo motyvu, kad prašomo priteisti dydžio netesybos visuomet yra aiškiai per didelės CK 6.73, 6.258 straipsnių prasme, todėl turi būti mažinamos iki 0,02 procento dydžio. Kadangi šalys sutartyje susitarė, kad tokio dydžio netesybų suma bus laikoma minimaliais dėl galimo termino ar tarpinių terminų praleidimo užsakovo patirtais nuostoliais, ieškovo skundo teiginiai, jog nebuvo nustatyti atsakovo nuostoliai dėl prievolės įvykdymo termino praleidimo, yra teisiškai nereikšmingi. Teisėjų kolegija, įvertindama sutarties kainą, praleisto termino įvykdyti sutartį trukmę, priteistų delspinigių dydį, nesutinka su ieškovo skundo teiginiais, kad atsakovo prašomi delspinigiai yra neproporcingai dideli, lyginant juos su sandorio suma.

21Pirmosios instancijos teismas atsakovo reikalavimą dėl 64 500 Lt delspinigių už garantinio laikotarpio užtikrinimo nepateikimą patenkino iš dalies. Pagal sutarties 10.5. punktą garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti per 10 darbo dienų po galutinio darbų užbaigimo rangovas pateikia draudimo įmonės išduotą laidavimo raštą. Rangovui nepateikiant sutarties 10.5. punkte nustatyto prievolių užtikrinimo, užsakovas laikys, kad tai esminis sutarties pažeidimas ir turės pagrindo manyti, jog rangovas netinkamai vykdys savo sutarties prievoles (10.6 p.). Ieškovas neginčija fakto, jog jis nepateikė draudimo įmonės išduoto laidavimo rašto garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad ieškovas pažeidė sutartinius įsipareigojimus, o toks pažeidimas yra tęstinio pobūdžio. Dėl šio reikalavimo delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo 2008 m. lapkričio 14 d., o pagal sutarties 10.5. punktą jie skaičiuotini už 109 kalendorines dienas ir sudaro 54 500 Lt sumą. Teismas įvertino tai, kad tokio pobūdžio delspinigiai pagal sutarties 9.4. punkto nuostatas savaime nelaikytini minimaliais atsakovo nuostoliais, todėl teismas turi teisę juos mažinti, kadangi jie yra aiškiai per dideli (CK 6.73 str. 2 d.). Teismas įvertino tai, kad sutartyje nustatytas vienerių metų garantinis laikotarpis baigiasi 2009 m. spalio 30 d., atsakovas nereiškė pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės, todėl pagrįstai priteistinų delspinigių sumą sumažino 50 procentų iki 27 250 Lt sumos, pažymėdamas, kad tokia netesybų suma gali būti panaudota kaip ieškovo atliktų darbų garantijos forma.

22Atsakovas apeliaciniu skundu sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad už ieškovo laiku nepateiktą garantinio laikotarpio užtikrinimą visa delspinigių suma sudaro ne 64 500 Lt, o 54 500 Lt. Tačiau, jo manymu, pirmosios instancijos teismas, 50 procentų sumažindamas priteistinas netesybas, nukrypo nuo teismų praktikos. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais teiginiais. Jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės), teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2009; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

23Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo skundo motyvais, kad minėti delspinigiai turėjo būti priteisti visa apimtimi. Teismas priteistinus delspinigius sumažino tik per pusę, tokiu būdu atsižvelgdamas į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą, nepaneigė šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, o sutarties nuostatas koregavo tik tokia apimtimi, kiek to reikia pagal protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.).

24Ieškovas apeliaciniu skundu taip pat ginčija iš jo priteistus delspinigius už garantinio laikotarpio užtikrinimo nepateikimą pagal sutarties 10.5. punkto nuostatas. Ieškovo argumentai, kad jis negalėjo gauti draudimo įmonės išduoto laidavimo rašto dėl garantinio laikotarpio užtikrinimo, nes esą neaiški visų darbų statybos objekte baigimo data, nesudaro pagrindo atmesti tokį atsakovo reikalavimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo argumentus, pažymi, jog tokio garantinio rašto išdavimas siejamas su paties ieškovo galutinai užbaigtais pagal sutartį darbais, o ne su viso pastato eksploatacijos pradžia. Ieškovas pagal sutartį įsipareigojo atlikti konkrečius sutartyje numatytus darbus, todėl ir atsako už savo atliktų darbų trūkumus. Sutarties 10.2. punktas numatė, kad atliktiems darbams rangovas suteikia gamintojo deklaruojamą 1 metų garantiją nuo atidavimo eksploatacijai dienos, o sutarties 10.5 punktas – kad garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti per 10 darbo dienų po galutinio darbų užbaigimo rangovas pateikia draudimo įmonės išduotą laidavimo raštą. Tai, kad sutartyje nėra aiškiai konkretizuota, kokio dydžio ir trukmės laidavimo raštas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymui užtikrinti turi būti pateiktas, neatleidžia ieškovo nuo sutartimi nustatytų įsipareigojimų vykdymo. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad visų sutarties sąlygų visuma leidžia teigti, jog ši suma turi būti siejama su 10 procentų verte nuo sutarties kainos. Be to, ieškovui kilus abejonių dėl konkrečios užtikrinimo sumos, jis galėjo ir turėjo su atsakovu suderinti šią garantinio laikotarpio užtikrinimo sumą. Ieškovo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti tą sprendimo dalį, kuria iš jo priteista dalis delspinigių už garantinio laikotarpio laidavimo rašto nepateikimą. Teismas skundžiamu sprendimu atmetė atsakovo reikalavimus dėl delspinigių priteisimo už darbų atlikimo kalendorinio grafiko nepateikimą bei už sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimą. Atsakovas apeliaciniu skundu ginčija šias pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, prašydamas priteisti jo nurodytus delspinigius.

25Pagal sutarties 6.2. punktą darbų atlikimo kalendorinį grafiką rengia ir užsakovui derinimui pateikia rangovas. Teismas teisingai nustatė, kad toks grafikas apskritai nebuvo paruoštas ir pateiktas atsakovui. Šalys susitarė, kad rangovas laiku ir tinkamai neįvykdęs įsipareigojimų, numatytų kituose šios sutarties punktuose, kurie turi esminę reikšmę šios sutarties vykdymui, ir (ar) dėl kurių pažeidimo užsakovas pagrįstai gali manyti, kad darbai gali būti atlikti netinkamai ir (ar) ne laiku ir dėl to užsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai patirs nuostolius, kol bus pašalintas pažeidimas užsakovo rašytiniu reikalavimu moka užsakovui 500 Lt delspinigius už kiekvieną praleistą dieną (9.4. p.). Visi pranešimai, reikalavimai ir kitas susirašinėjimas vykdant šią sutartį, įteikiami sutarties šaliai pasirašytinai ar siunčiami registruotu laišku arba faksu (13.3 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad tokio pobūdžio delspinigius atsakovui būtų pagrindas priteisti iš ieškovo tik tuo atveju, jeigu iš esmės būtų nustatytos visos sutartyje numatytos sąlygos, sudarančios pagrindą jų reikalauti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsakovas nepateikė ieškovui rašytinio reikalavimo dėl tokio pobūdžio delspinigių skaičiavimo ir mokėjimo, taip pat nepagrindė aplinkybių, jog tokio ieškovo įsipareigojimo neįvykdymas turėjo esminę reikšmę šios sutarties vykdymui ir dėl to užsakovas patyrė nuostolių. Taigi, pirmosios instancijos teismas, nenustatęs šalių sutartyje numatytų sąlygų visumos, pagrįstai ir teisingai atmetė atsakovo reikalavimą dėl netesybų, skaičiuotinų ieškovui nepateikus darbų atlikimo kalendorinio grafiko, priteisimo. Tokių reikalavimų iškėlimas tik priešieškinio pareiškime leidžia teigti, kad nebuvo laikytasi sutartyje numatytos išankstinės tokio pobūdžio reikalavimų pareiškimo tvarkos, todėl ir nėra pakankamo pagrindo juos tenkinti.

26Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atmetė atsakovo reikalavimą priteisti delspinigius už sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimą. Pagal sutarties 10.4. punktą, kaip sutarties įvykdymo užtikrinimą rangovas per 7 kalendorines dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos turi pateikti sutartimi numatytų darbų atlikimo laidavimo raštą (10 procentų nuo bendros sutarties kainos), išduotą draudimo įmonės (10.4. p.). Tokių atsakovo nurodytų delspinigių priteisimas taip pat sietinas su aukščiau aptartų visų sutarties 9.4. punkte nustatytų sąlygų įgyvendinimu. Šiuo atveju atsakovas taip pat nepateikė įrodymų, kad dėl tokio pobūdžio prašomų priteisti delspinigių jis būtų pareiškęs rašytinius reikalavimus ieškovui, t.y. pasinaudojęs iš esmės sutartyje numatyta išankstine tokio reikalavimo pareiškimo tvarka, kad tai turėjo esminę reikšmę sutarties vykdymui, kad dėl to jis patyrė nuostolių. Atsakovo skundo argumentai nesudaro pagrindo teigti, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo reikalavimus priteisti delspinigius už darbų atlikimo kalendorinio grafiko bei už sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimą. Pačios šalys sutartyje apibrėžė tvarką, kurią vykdydamos galėtų reikalauti tam tikrų sumų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą priteisimo. Nesilaikius nustatytos tvarkos, tokio reikalavimo atmetimas nesudaro pagrindo teigti, kad yra pažeidžiama nukentėjusios šalies teisė ginti savo interesus. Šalys sutartyje numatė, kad užsakovas turi pateikti rašytinį reikalavimą, todėl skunde nurodyti teiginiai, jog rangovas apie jo teisių pažeidimą buvo informuotas žodžiu, nesudaro pagrindo manyti, kad jis laikėsi sutarties nuostatų. Be to, sutartyje taip pat numatyta, kad užsakovas iš rangovo turi teisę reikalauti delspinigių, jeigu „(...) užsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai patirs nuostolius (...)“. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galimą. Sutartis įpareigoja atlikti tai, kas joje numatyta (CK 6.189 str. 1 d.). Atsakovas, tik laikydamasis sutartyje numatytų procedūrinių sąlygų dėl delspinigių priteisimo, turėtų teisę į tokių sumų priteisimą. Išdėstyti argumentai sudaro pagrindą teigti, kad atsakovo reikalavimai dėl jo nurodytų 92 000 Lt sumos delspinigių priteisimo yra nepagrįsti, todėl teisėtai buvo atmesti.

27Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliantų pateikti skundai nesudaro teisinio pagrindo skundžiamą teismo sprendimą keisti arba naikinti. Teisėjų kolegija nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.). Kadangi abiejų šalių apeliaciniai skundai netenkinami, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas, apeliantų turėtos bylinėjimosi išlaidos neskirstomos (lieka kiekvienam iš apeliantų).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovo UAB „Eugvilsta“ atstovas prašė priteisti iš atsakovo UAB... 4. Sprendime nurodyta, kad šalys sudarė sutartį Nr. 2007/SD-19/ES-403, pagal... 5. Sprendime dėstoma, kad ieškovas darbus įsipareigojo baigti iki 2008 m.... 6. Teismas iš dalies patenkino atsakovo reikalavimą priteisti delspinigius už... 7. Teismas iš dalies patenkino atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovo 64... 8. Ieškovas UAB „Eugvilsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo... 9. Atsakovas UAB „Senasis dvaras“ atsiliepime į ieškovo UAB „Eugvilsta“... 10. Atsakovas UAB „Senasis dvaras“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti teismo... 11. Ieškovas UAB „Eugvilsta“ atsiliepimu į atsakovo UAB „Senasis dvaras“... 12. Ieškovo ir atsakovo apeliaciniai skundai atmestini.... 13. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo sprendimas,... 14. Byloje kilęs ginčas, susijęs su 2007 m. lapkričio 27 d. sutarties Nr.... 15. Ieškovas ieškiniu reiškė reikalavimus atsakovui dėl 74 114,59 Lt skolos... 16. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nėra pagrindo tenkinti ieškovo apeliacinio... 17. Bylos medžiagos pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo apeliaciniu skundu, kad pirmosios... 19. Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad asmens ūkinės... 20. Teisėjų kolegija, vertindama šalių sutarties nuostatas, priteistą... 21. Pirmosios instancijos teismas atsakovo reikalavimą dėl 64 500 Lt delspinigių... 22. Atsakovas apeliaciniu skundu sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada,... 23. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovo skundo motyvais, kad minėti... 24. Ieškovas apeliaciniu skundu taip pat ginčija iš jo priteistus delspinigius... 25. Pagal sutarties 6.2. punktą darbų atlikimo kalendorinį grafiką rengia ir... 26. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas taip pat... 27. Išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimą palikti...