Byla 2A-136/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatai Aldonai Kondratavičienei, atsakovo atstovui advokatui Dmitrij Aleksandrov, trečiojo asmens UADB “PZU Lietuva“ atstovei Aušrai Vereniūtei, trečiojo asmens UAB “BTA Draudimas“ atstovui Antanui Bimbiriui, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-244-413/2010 dėl nuostolių atlyginimo pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kemira GrowHow“ (dabartinis pavadinimas uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“) ieškinį atsakovui antstoliui Jurijui Kolyško, tretieji asmenys V. R., uždaroji akcinė bendrovė „BTA Draudimas“ ir uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija „PZU Lietuva“, ir

Nustatė

2I. Ieškinio esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą (t. 1, b. l. 4-10, 25-28, t. 3, b. l. 98-107), prašydamas priteisti iš atsakovo antstolio J. Kolyško 170 758,25 Lt nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas pateikė atsakovui vykdyti 2006-10-27 vykdomąjį raštą dėl 186 811,08 Lt skolos išieškojimo iš skolininko V. R., tačiau antstolis nesiėmė jokių CPK nustatytų veiksmų dėl skolos išieškojimo: neaprašė skolininko turto, neareštavo piniginių lėšų, todėl skolininkas neteisėtai ir nepagrįstai disponavo visu jam priklausančiu turtu. Jonavos apylinkės teismas 2008-03-26 nutartimi iš dalies patenkino ieškovo skundą ir įpareigojo antstolį atlikti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje dėl skolos iš V. R. išieškojimo. Ieškovui buvo sumokėta tik dalis skolos pagal pateiktą vykdyti vykdomąjį raštą, todėl jis dėl atsakovo neveikimo patyrė 170 758,25 Lt nuostolius.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo valstybei 106,82 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (t. 3, b. l. 111-114). Teismas nustatė, kad įsiteisėjusia Jonavos rajono apylinkės teismo 2008-03-26 nutartimi (priimta civilinėje byloje Nr. 2-55-217/2008) nustatyta, jog antstolio Jurijaus Kolyško kontoroje 2006-11-17 buvo gautas vykdymui Vilniaus miesto 6-ojo notarų biuro notarės I. Daraškevičienės 2006-10-27 vykdomasis įrašas (reg. Nr. 2-5404) dėl 186 811,08 Lt išieškojimo iš skolininko V. R.; tą pačią dieną (2006-11-17) antstolis išsiuntė raginimą skolininkui įvykdyti sprendimą geruoju, be to, antstolis paprašė ir gavo informaciją apie skolininko piniginių lėšų sąskaitas bankuose, tačiau jų neareštavo; tik 2007-04-20 kreiptasi į VĮ Registrų centrą dėl informacijos apie skolininko nekilnojamąjį turtą ir nustatyta, kad registre nėra įregistruotos skolininko daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus. Taigi pirminiai vykdymo veiksmai buvo atlikti vykdomojo įrašo gavimo dieną (2006-11-17), tačiau nuo 2006-11-18 iki 2007-04-20 jokie kiti vykdymo veiksmai nebuvo atliekami.

6Teismas nurodė, kad išieškojimas iš skolininko turto pradėtas 2007-05-19, areštavus skolininko V. R. žemės ūkio techniką (vykd. b. l. 17, 16), 2007-05-25 Turto arešto aktas buvo įregistruotas Turto arešto aktų registre (b.l. 146); 2007-04-25 antstolis išsiuntė patvarkymus sustabdyti lėšų išmokėjimą iš skolininko sąskaitų AB bankui „Snoras“, AB bankui „Hansabankas“, AB DnB NORD bankui, AB SEB Vilniaus bankui (nors vykdomojoje byloje šio patvarkymo nėra, tačiau gautas banko atsakymas). Per CPK 689 straipsnio 2 dalyje nustatytą 5 dienų terminą antstolis nepriėmė patvarkymų dėl skolininko lėšų arešto, todėl 2007-06-07 pakartotinai išsiuntė AB bankui „Snoras“, AB bankui „Hansabankas“, AB SEB Vilniaus bankui patvarkymus sustabdyti lėšų išmokėjimą, o 2007-10-30 priėmė Patvarkymus dėl skolininko piniginių lėšų arešto. Teismas padarė išvadą, kad antstolis atliko ne visus CPK nustatytus vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr.0060/06/00698: po 2006-11-17 atliktų pirminių vykdymo veiksmų (informacijos rinkimo), neareštavo skolininko banko sąskaitose esančių piniginių lėšų; sąskaitos areštuotos buvo 2007-10-30 patvarkymais, o kitas turtas (žemės ūkio technika) areštuotas tik 2007-05-19; antstolis pareikalavo skolininko V. R. pateikti informaciją apie jo turtą ir pinigines lėšas tik 2007-09-03, nors turėjo tai padaryti, atlikdamas pirminius vykdymo veiksmus. Be to, nurodė, jog skolininko paaiškinimu, 2007 m. jis jau gavo ir iki 2008 m. balandžio mėnesio pabaigos turėtų papildomai gauti piniginių lėšų iš Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –NMA), tačiau antstolis, žinodamas šią informaciją, nesiėmė išieškojimo CPK VI dalies LIV skyriuje nustatyta tvarka.

7Teismo teigimu, antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, taip pat aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.; Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Pagal Antstolių įstatymo 16 straipsnį antstolis atsako už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą. Antstolio atsakomybė nustatytina pagal bendrąsias deliktinės civilinės atsakomybės taisykles (CK 6.263 str.), nustačius visas deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas, tarp kurių ieškovui tenka pareiga įrodyti žalos faktą ir dydį.

8Teismo nuomone, nors antstolis netinkamai (nerūpestingai) atliko savo pareigas, tačiau nėra pagrindo teigti, kad antstolis realiai nevykdė ieškojimo iš skolininko turto: antstolis siuntė skolininkui raginimus įvykdyti sprendimą geruoju, šaukimus atvykti pas antstolį, ieškodamas skolininko turto, užklausė bankus ir viešuosius registrus, buvo nuvykęs į skolininko gyvenamąją vietą, tačiau turto nerado. Areštuota žemės ūkio technika (du traktoriai ir kombainas), dar iki pradedant vykdyti išieškojimą pagal ieškovo vykdomąjį raštą, buvo įkeista, sugadinta ir parduota (t. 2, b. l. 138-140), todėl nepagrįsti ieškovo argumentai dėl prarastos galimybės patenkinti reikalavimą iš šio turto. Be to, atsakovas ir kiti antstoliai vykdo išieškojimus iš skolininko V. R. ir kitose vykdomosiose bylose, kurios pradėtos anksčiau nei ginčo vykdomoji byla (t. 2, b. l. 126-135, t. 3, b. l. 72), todėl antstolio netinkamai atliktų pareigų laikotarpiu, tenkinant išieškotojo reikalavimus iš Nacionalinės mokėjimo agentūros sumokėtų 27 190 Lt lėšų, ieškovui tenkanti pinigų suma sudarytų 6 353,43 Lt. Tačiau Nacionalinės mokėjimo agentūros V. R. skirtos tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gali būti naudojamos tik šiam konkrečiam tikslui ir negali būti panaudotos atsiskaitymams su kreditoriais vykdomosiose bylose (CK 6.476 str.). Skolininko V. R. paaiškinimu, pagal PVM turto ir pajamų deklaracijas 2006-2008 metų laikotarpiu deklaruotų 575 974 Lt pajamų didžioji dalis buvo ne grynosios pajamos, o žemės ūkio produkcija, kuri, laiku neatsiskaičius, buvo grąžinama kreditoriams (tiekėjams), o grynosios pajamos nepatekdavo į banko sąskaitas ir buvo naudojamos savo reikmėms. Teismas konstatavo, kad atsakovo antstolio J. Kolyško veiksmai vykdomojoje byloje buvo netinkami, tačiau byloje nenustatyta civilinės atsakomybės būtinoji sąlygą – žala ir jos dydis; be to, išieškojimas iš skolininko vykdomas toliau (t. 2, b. l. 141-193).

9Teismas pažymėjo, kad nors antstoliui jo veikloje keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, iš jo negali būti reikalaujama daugiau, negu būtų protinga reikalauti tam tikroje situacijoje. Išieškotojas, veikdamas apdairiai, atidžiai, rūpestingai, taip pat turėjo domėtis skolininko asmeniu ir jo turtine padėtimi, vykdymo eiga; byloje nėra duomenų, kad ieškovas (išieškotojas) bendradarbiavo su antstoliu ir siekė padėti surasti skolininko turtą, priešingai, atsakovo teigimu, jis prašė atidėti vykdymo veiksmus iki nepavyks su skolininku susitarti dėl atsiskaitymo.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo patenkinti ieškinį (t. 3, b. l. 116-129). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Jonavos apylinkės teismas 2008-03-26 nutartimi (civilinėje byloje Nr. 2-55-217/2008) konstatavo, kad antstolis netinkamai vykdo vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0060/06/00698, ir įpareigojo jį areštuoti skolininkui V. R. priklausančias pinigines lėšas, areštuoti ir realizuoti skolininkui priklausantį turtą ir turtines teises. Atsakovas nurodytos nutarties nevykdė iki 2009-06-19, kai areštavo 26,50 ha vasarinių kviečių pasėlių, todėl ieškovas dėl jo kaltės neatgavo skolos iš skolininko ir patyrė žalą.

132. Nors pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas netinkamai vykdė savo pareigas, tačiau nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį. Byloje surinkti įrodymai patvirtina atsakovo neteisėtus veiksmus ir dėl jų ieškovo patirtą žalą.

142.1. Atsakovas tik 2007-10-30 areštavo keturias V. R. banko sąskaitas, esančias AB bankas Snoras, AB Šiaulių bankas, AB DnB NORD bankas, AB Hansabankas (dabar - Swedbank AB), t. y. praėjus metams nuo vykdomojo įrašo pateikimo dienos, o skolininko sąskaitą, esančią AB „Parex“ bankas, areštavo tik 2008-05-16. 2006-12-28 į atsakovo sąskaitą buvo pervesta 1 900 Lt, 2007-05-14 pervesta 8 216,00 Lt, 2007-05-18 pravesta 4 800 Lt (t. 1, b. l. 196), 2007-07-20 pravesta 6 573,28 Lt, 2007-11-14 pervesta 5 701 Lt (t. 1, b. l. 140), iš viso į atsakovo banko sąskaitas buvo pervesta 27 120,00 Lt, kurie neabejotinai būtų atitekę išieškotojui, jei atsakovas būtų tinkamai atlikęs savo pareigas ir areštavęs šias sąskaitas.

152.2. 2007-05-19, realiai neįsitikinęs turto buvimu, antstolis areštavo skolininko žemės ūkio techniką ir įvertino ją 37 000 Lt, tačiau nepaskelbė šio turto varžytynių, o šiuo metu įrodinėja, kad šio turto realiai nebėra. Skolininkas, kaip ūkininkas, siekdamas gauti Nacionalinės mokėjimo agentūros išmokos, deklaruoja auginamų pasėlių plotus, kurie 2006 m. sudarė 118 ha, 2007 m. – 153,13 ha, o 2009 m., kai antstolis priėmė patvarkymą areštuoti pasėlius, auginami pasėliai sudarė tik 26,50 ha. Akivaizdu, jog atsakovui laiku areštavus pasėlius ar jau nuimtą derlių, įsiskolinimas ieškovui jau būtų padengtas. Be to, apygardos teismo nepagrįstai nurodė, antstolis viešuosiuose registruose negalėjo rasti duomenų apie skolininko turtą. Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo duomenimis (b. l. 175-192), V. R. nuomojosi didelius žemės ūkio paskirties sklypus tiek iš valstybės, tiek iš fizinių bei juridinių asmenų, kuriuose augino grūdus bei juos realizavo. Skolininkas, kaip ir visi ūkininkai, yra įregistravęs žemės ūkio valdą seniūnijoje.

162.3. Pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai 2006 - 2008 pateiktas PVM deklaracijas, skolininkas 2006 m. gavo 73 550,00 Lt pajamų, 2007 m. – 139 581,00 Lt pajamų, 2008 m. - 362 843,00 Lt pajamų. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, iš viso V. R. per 2006 - 2008 metų laikotarpį gavo 575 974,00 Lt pajamų. Atsakovas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų 575 974,00 Lt pajamų gavimą, priešingai, V. R. raštu teismui patvirtino, kad gavo tokias pajamas iš užauginto ir realizuoto derliaus, o teismas konstatavo, kad gautas lėšas jis naudojo savo reikmėms tenkinti, t. y. pripažino, jog skolininkas šiomis lėšomis disponavo savo nuožiūra, pasirinkdamas, su kuriais kreditoriais atsiskaityti. Taigi, antstoliui tinkamai ir laiku atlikus vykdymo veiksmus, skolininkas būtų atsiskaitęs ne tik su ieškovu, bet su visais kreditoriais (pagal 2009-03-12 antstolio Patvarkymą išieškotoms sumoms paskirstyti visų kreditorių reikalavimai sudarė 256 975,49 Lt).

173. Teismas neįvertino aplinkybės, kad 2007 metais UAB „Litagros chemija“ pateikė atsakovui vykdomąjį raštą dėl 183 682,03 Lt skolos išieškojimo iš V. R., o iš 2009-03-12 antstolio patvarkymo dėl lėšų paskirstymo matyti, kad UAB „Litagros chemija“ nebėra nurodyta tarp kreditorių. Darytina išvada, kad skolininkas su šiuo kreditoriumi atsiskaitė, tai patvirtino ir atsakovas 2009-11-10 rašte Nr. 9197. 2010-01-19 patvarkyme dėl 2616,10 Lt paskirstymo išieškotojams nurodyta, kad UAB „Linas Agro“ neišieškotos skolos dalis yra tik 992,30 Lt, nors pagal 2009-03-12 patvarkymą buvo 61 558,08 Lt. Taigi šios aplinkybės paneigia apygardos teismo išvadą, kad skolininkas V. R. neturėjo pajamų ir turto ir dėl to nebuvo galima padengti įsiskolinimo ieškovo naudai; ieškovo vykdomasis įrašas antstoliui perduotas 2006 metais, o per 4 metus realiai išieškota tik 16 052,08 Lt suma, nors su kitais kreditoriais skolininkas V. R. atsiskaitė.

184. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2010-02-10 raštu Nr. BR6-(3.32)-878 informavo, kad V. R. per 2006 lapkričio 17 d. - 2008 rugsėjo 18 d. buvo išmokėta 116265,20 Lt išmokų, o ne teismo sprendime nurodyta 27 190 Lt suma. Be to, teismas nepagrįstai iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gautas tiesiogines išmokas traktavo kaip auką CK 6.476 straipsnio prasme, į kurią negali būti nukreiptas išieškojimas. CPK 668 straipsnyje aiškiai nurodytas turtas, iš kurio negali būti išieškoma, jame nenurodytas išieškojimas iš tiesioginių išmokų. Mokant ūkininkams tiesiogines išmokas, nėra nurodoma jų paskirtis ar naudojimo tikslas, išieškojimo nukreipimo į šias išmokas galimumą patvirtina ir Jonavos rajono apylinkės teismo 2008 kovo 26 d. nutartis (civilinėje byloje Nr. 2-55-217/2008).

195. Antstolių įstatymo 16 straipsnyje nurodyta, kad antstolis už savo ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovas akivaizdžiai nevykdė įstatymų jam (kaip antstoliui) nustatytos pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomoji byla būtų kuo greičiau ir realiai įvykdyta, aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymu saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Dėl šių priežasčių ieškovas patyrė nuostolius, kurių jis nebūtų patyręs, jeigu atsakovas būtų laiku ir tinkamai vykdęs savo pareigas. Ieškovo patirta žala yra negautos pajamos - 170 758,25 Lt. Teismas, nesutikęs su ieškovo nuostolių skaičiavimu, turi ne atmesti ieškinį, o pats nustatyti ieškovo patirtų nuostolių dydį (CK 6.249 str. 1 d.).

206. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nebendradarbiavo su antstoliu (atsakovu), siekdamas padėti surasti skolininko turtą. Ieškovas 2007-04-11, 2007-05-08 ir 2007-08-13 registruotais laiškais kreipėsi į atsakovą, ragindamas jį pradėti vykdymo veiksmus, tačiau šių pranešimų nėra vykdomojoje byloje (t. 2, b. l. 14-18). Nepagrįsti atsakovo argumentai, kad ieškovas žodžiu prašė atidėti vykdymo veiksmus, nes pagal CPK 627 straipsnio 1 dalį vykdymo veiksmai gali būti sustabdyti tik rašytiniu išieškotojo prašymu, tačiau tokio prašymo nėra vykdomojoje byloje.

217. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vilkino bylos nagrinėjimą.

22Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas antstolis J. Kolyško prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą apygardos teismo sprendimą (t. 3. b. l. 140-144). Nurodo, kad arešto dalyku gali būti tik realiai egzistuojantis skolininkui priklausantis surastas ir identifikuotas turtas (CPK 675 str. 1 d., 678 str. 1 d., 5 p.). Todėl antstolis negalėjo areštuoti ieškovo nurodytų pasėlių ar grūdų; skolininkas neturėjo nei veikiančios žemės ūkio technikos, nei grūdų saugyklų; antstolių R. Mikliušienės ir A. Ščiukino 2010-01-18 pažymose taip pat nurodyta, jog, vykdant išieškojimą iš V. R., turto nerasta; antstoliui negali būti taikoma atsakomybė už tai, kad nebuvo areštuotas turtas, kuris neegzistavo ar objektyviai negalėjo būti surastas. Atsakovo teigimu, apelianto nurodytos lėšos, esančios Europos Sąjungos parama, yra skirtos žemės ūkiui skatinti ir negali būti naudojamos skolų dengimui; be to, išieškotos sumos pirmiausia turi būti skiriamos pirmos eilės išieškotojai V. R., vykdant išlaikymo išieškojimą. Atsakovas nurodo, kad neišieškotos sumos negali būti laikomos išieškotojo žala, kol nepasibaigė skolininko prievolė išieškotojui; išieškojimas iš skolininko yra vykdomas toliau, toliau ieškovo skola galėtų būti tik nuostoliai, atsiradę dėl termino praleidimo.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ prašo atmesti apeliacinį skundą (t. 3, b. l. 146-150). Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

241. Nors ieškovas nurodė, kad neatgavo skolos dėl antstolio neveikimo, tačiau jis pats nebuvo pakankamai aktyvus, realizuodamas savo teisę į 186 811,08 Lt skolą, ir netgi prašė antstolio atidėti vykdymo veiksmus. Ieškovas tik 2007 m. rugsėjo mėn., praėjus 10 mėn. po vykdomojo rašto išvadavimo, informavo antstolį, jog skolininkas verčiasi žemės ūkio produkcijos auginimu ir pardavimu.

252. 186 811,08 Lt skolos išieškojimas pagal 2006-10-27 vykdomąjį raštą iš skolininko V. R. tęsiamas, skola išieškoma. Skolininkas toliau verčiasi žemės ūkio veikla, gauna pajamas ir, ieškovo teigimu, atsiskaito su kitais kreditoriais (UAB „Litagros chemija“, UAB „Linas Agro“). Todėl antstolio dar neišieškota skolos dalis negali būti laikoma ieškovo patirtais nuostoliais, o toks ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas.

263. Ieškovas neįrodė visų antstolio civilinės atsakomybės sąlygų. Antstolis atliko būtinus išieškojimo veiksmus, nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, todėl byloje nėra nustatyti antstolio neteisėti veiksmai. Tarp ieškovo (apelianto) prašomos atlyginti 170 758,25 Lt žalos ir antstolio veiksmų nėra tiesioginio priežastinio ryšio, ši žala tiesiogiai susijusi su skolininko V. R. neteisėtais veiksmais. Ieškovas neįrodė patirtos žalos, nes išieškojimas toliau vykdomas.

274. Ieškovo reikalavimas atsakovui antstoliui J. Kolyško dėl nuostolių atlyginimo nėra draudžiamasis įvykis ir trečiajam asmeniui nekyla sutartinė pareiga mokėti draudimo išmokos.

28Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „BTA DRAUDIMAS“ prašo atmesti apeliacinį skundą (t. 3, b. l.135-136). Nurodo, kad vykdomoji byla nėra nutraukta ir išieškojimas toliau vykdomas, todėl ieškovas (apeliantas) neįrodė, kad jam antstolio veiksmais buvo padaryta žala, ir nepagrindė žalos dydžio. Trečiojo asmens teigimu, ginčo laikotarpiu (2007 m.) antstolio civilinę atsakomybę buvo apdraudęs ne jis, o tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“.

29Papildomame atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo AAS „BTA“ (UAB „BTA DRAUDIMAS“ teisių ir pareigų perėmėjas; veiklą vykdantis per „BTA“ ADB filialą Lietuvoje) nurodo, kad apeliantas neįrodė realios žalos fakto, vykdomoji byla nenutraukta, išieškojimas vykdomas toliau, todėl nėra teisinio pagrindo priteisti iš antstolio prašomą 170 758,25 Lt sumą, o nustatytos vykdomosios bylos aplinkybės, kad apelianto naudai jau yra išieškota 13 376,55 Lt bei pats apeliantas yra atsisakęs dalies ieškinio reikalavimo (1 323,83 Lt) patvirtina, kad skola apeliantui buvo sumažinta dėl aktyvių antstolio veiksmų. Taip pat nurodo, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, kuris draudikas turėtų prisiimti draudimo riziką už įvykį tuo atveju, jeigu būtų konstatuota antstolio civilinė atsakomybė. Pažymėjo, kad apeliantas nepateikė įrodymų, kokia žala jam padaryta ir kokių veiksmų neatliko antstolis, taip pat neįrodė, kad antstolio veiksmai ar neveikimas sukėlė žalą apeliantui tuo laikotarpiu, kai antstolio profesinė civilinė atsakomybė buvo apdrausta pas tretįjį asmenį („BTA“ ADB filiale Lietuvoje).

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

32Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d.).

33Teismo sprendimų bei kitų CPK 584 straipsnyje išvardytų vykdytinų dokumentų įvykdymo užtikrinimui CPK normos, reglamentuojančios vykdymo procesą, nustato išieškojimo iš skolininko turto mechanizmą, kuriame pagrindinis vaidmuo tenka antstoliui, kaip valstybės įgaliotam asmeniui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str.). Pagal įstatymą, antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, taip pat aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, (CPK 634 str. 2 d.; Antstolių įstatymo 3 str.), o pagal Antstolių įstatymo 16 straipsnį antstolis atsako už jo paties ir jo darbuotojų padarytą žalą. Teismų sprendimų vykdymo taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją), tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų.

34Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su atsakovo antstolio J. Kolyško veiksmų neteisėtumu, kalte, ir teisingai konstatavo, kad atsakovas antstolis atliko ne visus CPK nustatytus vykdymo veiksmus (tarp jų nustatytus CPK 689 str.), vykdomojoje byloje Nr. 0060/06/00698, kad jis nerūpestingai atliko savo pareigas, nesiėmė išieškojimo CPK VI dalies LIV skyriuje nustatyta tvarka, kad antstolio veiksmai vykdomojoje byloje buvo netinkami. Teismas šias išvadas išsamiai motyvavo teismo sprendime, su kurio nurodytų išvadų motyvais iš esmės sutinka ir teisėjų kolegija (CPK 178 str., 185 str., 263 str.).

35Nors teismas ir pagrįstai nustatė netinkamus (neteisėtus) atsakovo antstolio veiksmus, tačiau be pagrindo nurodė, jog nebuvo galima padengti įsiskolinimo ieškovo naudai ir dėl to, kad skolininkas V. R. neturėjo pajamų ir turto, kad ieškovas nebendradarbiavo su antstoliu (atsakovu), siekdamas padėti surasti skolininko turtą, kadangi tai neįrodyta nagrinėjamoje byloje. Nurodytas išvadas teismas motyvavo atsakovo ir trečiojo asmens (skolininko) paaiškinimais, kurie iš esmės neatitinka kitų bylos įrodymų duomenų, kurių teismas tinkamai neįvertino. Bylos įrodymų duomenimis, vykdomasis įrašas antstoliui (atsakovui) buvo perduotas vykdyti 2006 metais, o per 4 metus pagal jį realiai buvo išieškota iš skolininko V. R. ieškovo naudai tik 16 052 Lt suma, nors nurodytu laikotarpiu skolininkas buvo deklaravęs 575 974,00 Lt pajamų, auginamų pasėlių plotus (2006 m. - 118 ha, 2007 m. – 153,13 ha), juolab kad su kitais kreditoriais šis skolininkas atsiskaitė; be to, byloje nėra pakankamų įrodymų, patvirtinančių išieškotojo nebendradarbiavimo faktą. Beje, vien dėl teismo sprendime nurodytų netinkamų (neteisėtų) atsakovo veiksmų, laiku neareštavus skolininko lėšų bankuose, pasėlių ir kito turto, išieškotojas (ieškovas) negavo išieškojimo (jo dalies) patenkinimo, kurį būtų gavęs, jeigu antstolis būtų tinkamai atlikęs savo pareigas. Tai iš esmės atitinka ir įsiteisėjusios Jonavos apylinkės teismo 2008-03-26 nutarties (civilinėje byloje Nr. 2-55-217/2008) išvadas, kuriomis konstatuota, kad antstolis netinkamai vykdo vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0060/06/00698, kuris buvo įpareigotas areštuoti skolininkui V. R. priklausančias pinigines lėšas, areštuoti ir realizuoti skolininkui priklausantį turtą ir turtines teises, tačiau atsakovas ir nurodytos teismo nutarties tinkamai nevykdė (tik 2009-06-19 areštavo skolininko 26,50 ha vasarinių kviečių pasėlių).

36Teisingos ir teismo išvados, jog antstoliui jo veikloje keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, o antstolio atsakomybė nustatytina pagal bendrąsias deliktinės civilinės atsakomybės taisykles (CK 6.263 str.), nustačius visas deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas, tarp kurių ieškovui tenka pareiga įrodyti žalos faktą ir dydį.

37Tačiau apygardos teismas suklydo, iš dalies netinkamai pritaikydamas civilinio proceso taisykles ir materialinės teisės normas dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų buvimo, be pagrindo teigdamas, kad byloje nenustatyta civilinės atsakomybės būtinoji sąlyga – žala ir jos dydis.

38CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatomis, žala, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga, reiškiasi vienu iš šių būdų: asmens turto netekimu arba sužalojimu, jo turėtomis išlaidomis (tiesioginiais nuostoliai), taip pat negautomis pajamomis. Tenkindamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo teismas turi nustatyti konkrečią atsakovo padarytos žalos išraišką ir jos dydį.

39Minėta, kad pagal Antstolių įstatymo 16 straipsnį antstolis atsako už jo paties ir jo darbuotojų padarytą žalą. Įsiteisėjusia apylinkės teismo nutartimi, skundžiamu apygardos teismo sprendimu bei šioje nutartyje nustatytus atsakovo antstolio veiksmus pripažinus esminiu vykdymo proceso teisės normų pažeidimu, yra pagrindo teigti, jog dėl to ieškovas patyrė žalos (CK 6.245–6.249 str., 6.263 str. 1 d.).

40Kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių kontekste darytina išvada, kad antstoliui kilo civilinė atsakomybė, kadangi nustatytos visos jos sąlygos, nes ieškovas patyrė žalos dėl teismo antstolio padarytų teisės normų pažeidimų (neteisėtų veiksmų). Tačiau ieškovas nepagrindė viso jo reikalaujamos žalos dydžio.

41Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, Nacionalinės mokėjimo agentūros administruojamos tiesioginės išmokos yra viena iš NMA administruojamų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros paramos įgyvendinimo priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje; šio įstatymo 2 straipsnio 16 punkte tiesioginės išmokos apibrėžiamos kaip žemės ūkio veiklos subjekto pajamų lygiui palaikyti teikiama finansinė parama; tiesioginių išmokų už deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus žemės ūkio veiklos subjektui mokėjimas siejamas su geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės palaikymo juose sąlyga (šios išmokos - kaip kompensacija už tai, kad palaikoma gera žemės ūkio paskirties žemės būklė), bet nepriklauso nuo jų panaudojimo tikslų; tiesioginių išmokų gavėjui įvykdžius teisės aktuose nustatytas jų gavimo sąlygas, šios išmokos laikytinos paramos gavėjo turtu, o tarp turto, iš kurio negali būti išieškoma iš fizinių asmenų, kurių pagrindinis verslas – žemės ūkis, išvardyto CPK 668 straipsnyje, nenumatyta, kad išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininkui priklausančias NMA administruojamas tiesiogines išmokas, ir teisės aktai nenustato tiesioginių išmokų panaudojimo kontrolės mechanizmo. CK 6.476 straipsnis nagrinėjamam ginčui netaikomas, nes jis reglamentuoja teisinius santykius tarp privačių asmenų, tuo tarpu NMA ir skolininko (ūkininko) D. B. santykius dėl tiesioginių išmokų kaip finansinės paramos reglamentuoja viešosios teisės normos, išdėstytos tiek nacionalinės, tiek ir Europos Sąjungos teisės aktuose; netaikytinas ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, nes tiesioginės išmokos nepatenka į įstatymo reglamentavimo sritį pagal jame apibrėžiamus labdaros ir paramos tikslus ir dalykus. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nei Europos Sąjungos teisės aktai, nei nacionalinės teisės aktai nenustato draudimo nukreipti priverstinį išieškojimą iš ES finansinės paramos (tiesioginių išmokų) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. vasario mėn. 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-32/2011).

42Taigi nagrinėjamoje byloje yra pagrindo konstatuoti, jog apygardos teismas netinkamai išaiškino ir taikė CK 6.476 straipsnio nuostatas, bei padarė nepagrįstą išvadą, jog NMA skirtos skolininkui (ūkininkui V. R.) tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gali būti naudojamos tik konkrečiam tikslui ir negali būti panaudotos atsiskaitymams su kreditoriais vykdomosiose bylose.

43Todėl yra pagrindo teigti, kad teismas, nurodęs apie tai, jog antstolio netinkamai atliktų pareigų laikotarpiu, tenkinant išieškotojo reikalavimus iš NMA sumokėtų (teismo nurodytų 27 190 Lt) lėšų, ieškovui tenkanti pinigų suma sudarytų 6 353,43 Lt (t. 2, b. l. 126-135, t. 3, b. l. 72), be pagrindo nepriteisė nurodytos sumos iš atsakovo ieškovui žalai atlyginti.

44Tačiau, bylos duomenimis, apygardos teismas neteisingai suskaičiavo ginčo laikotarpiu skolininko gautų iš NMA tiesioginių išmokų dydį, kuris turėjo tekti išieškotojui (ieškovui) padengti jo išieškojimui, atsakovui tinkamai vykdant vykdymo veiksmus (CPK 178 str., 185 str.).

45Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m. vasario 10 d. rašto Nr. BR6-(3.32)-878 duomenimis, laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio 17 d. iki 2008 m. rugsėjo 18 d. NMA V. R. išmokėjo paramos - 116 262,2 Lt tiesioginių išmokų, kurios buvo pervestos į V. R. atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „SEB bankas“, ir į atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Šiaulių bankas“ (t. 3, b. l. 78, 94). AB „Šiaulių bankas“ sąskaitos išrašo duomenimis, laikotarpiu nuo 2006-10-30 iki 2008-09-15 iš Nacionalinės mokėjimo agentūros į nurodytą sąskaitą V. R. buvo pervesta 21 489,88 Lt paramos (t. 1, b. l. 196-197). Byloje nėra duomenų apie paramos (94 775,32 Lt tiesioginių išmokų) pervedimą į AB „SEB bankas“ esančią skolininko V. R. atsiskaitomąją sąskaitą, tačiau nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl nurodytu laikotarpiu NMA pervestos skolininkui paramos dydžio (116 262,20 Lt tiesioginių išmokų).

46Minėta, jog apygardos teismas nurodė, kad, tenkinant išieškotojo reikalavimus iš NMA sumokėtų 27 190 Lt lėšų, ieškovui tenkanti pinigų suma sudarytų 6 353,43 Lt (t. y. 23,37 proc.), o šios teismo nustatytos apeliantui tenkančios išieškotinos dalies (nustatymo būdo) šalys neginčija (beje, nei atsakovas, nei tretieji asmenys nepadavė ir apeliacinių skundų). Todėl, apeliacinės instancijos teismui nustačius, kad ginčo laikotarpiu skolininkui V. R. buvo išmokėta 116 262,20 Lt tiesioginių išmokų, jam tenkanti išieškotina suma iš nurodytų NMA pervestų paramos lėšų ginčo laikotarpiu sudarytų 27 171 Lt (116 262,20*23,37 proc.).

47Pažymėtina, kad AB „Parex bankas“ sąskaitos išrašo duomenimis nustatyta, jog 2007 m. lapkričio 14 d. skolininkas V. R. gavo 5 701 Lt ne iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, bet iš UAB „Ekofrisa“ (t. 1, b. l. 140). Antstoliui tik 2008 m. gegužės 16 d. areštavus šią skolininko sąskaitą, esančią AB „Parex bankas“, pervestos 5 701 Lt piniginės lėšos buvo panaudotos asmeniniams skolininko V. R. tikslams, o ne išieškotojų interesų tenkinimui. Pagal aukščiau nurodytą apeliantui tenkančią išieškotinų lėšų dalį, jam tenkanti išieškotina suma nuo 5 701 Lt būtų 1 333 Lt (5 701*23,37 proc.).

48Taigi nustatyta, kad iš viso ginčo laikotarpiu antstolis apeliantui turėjo išieškoti iš skolininko ir 28 504 Lt (27 171 Lt + 1 333 Lt).

49Kolegijos nuomone, neišieškojęs nurodytos sumos vykdymo procese iš skolininko išieškotojo (ieškovo) naudai, antstolis padarė ieškovui nurodyto dydžio žalą, kurią yra pagrindo priteisti.

50Beje, apeliacinės instancijos teismui papildomai pateiktais duomenimis apie išieškojimo eigą (2010 m. vasario 19 d. ir 2011 m. vasario 3 d. antstolio Jurijaus Kolyško patvarkymai išieškotoms sumoms paskirstyti) nustatyta, kad iš skolininko V. R. buvo išieškota 49 949,54 Lt ieškovo naudai (t. 3, b. l. 143-144).

51Nors apeliantas prašo priteisti iš atsakovo nuostolių atlyginimui visą likusią sumą, neišieškotą pagal vykdomąjį dokumentą iš skolininko, tačiau turint omenyje, kad vykdomoji byla nėra baigta, išieškojimas ieškovo naudai iš skolininko tebevyksta, ir nepasibaigė skolininko prievolė išieškotojui, nėra pagrindo visą ieškovo nurodytą reikalavimą (kuris apeliacinės instancijos teisme sumažėjo dėl sumos, antstolio išieškotos ieškovo naudai bylos nagrinėjimo teisme metu), patenkinti ieškinyje nurodytu pagrindu.

52Dėl pasakyto teismo sprendimas pakeistinas, priteisiant iš atsakovo (antstolio) ieškovui 28 504 Lt žalos atlyginimo ir dalį bylinėjimosi išlaidų (CPK 329 - 330 str.).

53Patenkinus iš dalies ieškovo apeliacinį skundą ir priteisus ieškovui 28 504 Lt žalos atlyginimo, pakeistinas ir teismo sprendime nurodytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, taip pat paskirstytinos šalių bylinėjimosi išlaidos, turėtos, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str., 96 str. 1 d., 302 str.).

54Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teisme ieškovas sumokėjo 4 468,7 Lt žyminio mokesčio, taip pat patyrė 5 310 Lt atstovavimo išlaidų (t. 1, b. l. 8, 29, t. 2, b. l. 102, 125, t. 3, b. l. 21). Apygardos teismas, atmetęs ieškovo ieškinį, buvo priteisęs valstybei iš ieškovo 106,82 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teisme ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (apie 16,7 proc.), taip pat į 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintas rekomendacijas dėl priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamas paslaugas, bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, iš atsakovo ieškovui priteistina dalis, t. y. 746 Lt, sumokėto žyminio mokesčio ir 1 500 Lt atstovavimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme (CK 1.5 str., CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d., 4 d.). Be to, iki 89 Lt sumažintinos valstybei iš ieškovo priteistos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kitą šių išlaidų dalį (18) Lt priteisiant iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d., 4 d.).

55Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 4 415,18 Lt žyminį mokestį (t. 3, b. l. 131), kurio dalis priteistina iš atsakovo ieškovui, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (t. y. 1 042 Lt), be to, valstybei iš atsakovo priteistina 10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme (t. 3, b. l. 157, 184; CPK 88 str., 93 str., 302 str.). Apeliantas taip pat nurodė, kad apeliacinės instancijos teisme patyrė 3 025 Lt atstovavimo išlaidų, kurias grindė 2011 m. sausio 21 d. PVM sąskaita – faktūra, Serija AK Nr. 381 (t. 3, b. l. 175), tačiau nepateikė teismui tinkamų įrodymų, patvirtinančių šių išlaidų apmokėjimą, todėl nepriteistinos ieškovui advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidos (CPK 177 str. 4 d., 178 str., 314 str.).

56Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

57Pakeisti Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą.

58Priteisti iš atsakovo antstolio Jurijaus Kolyško (a. k. ( - ) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Agro“ (į. k. 111547089) 28 504 Lt (dvidešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus keturis litus) žalos atlyginimo bei 2 246 Lt (du tūkstančius du šimtus keturiasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme. Sumažinti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ valstybei priteistas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas iki 89 Lt (aštuoniasdešimt devynių litų). Priteisti iš atsakovo antstolio Jurijaus Kolyško valstybei 18 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme.

59Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį.

60Priteisti iš atsakovo antstolio Jurijaus Kolyško ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Agro“ 1 042 Lt (vieną tūkstantį keturiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, bei valstybei 10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ieškinio esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą (t. 1, b. l. 4-10, 25-28, t. 3, b. l. 98-107),... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė ir... 6. Teismas nurodė, kad išieškojimas iš skolininko turto pradėtas 2007-05-19,... 7. Teismo teigimu, antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų... 8. Teismo nuomone, nors antstolis netinkamai (nerūpestingai) atliko savo... 9. Teismas pažymėjo, kad nors antstoliui jo veikloje keliami didesni... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m.... 12. 1. Jonavos apylinkės teismas 2008-03-26 nutartimi (civilinėje byloje Nr.... 13. 2. Nors pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas netinkamai... 14. 2.1. Atsakovas tik 2007-10-30 areštavo keturias V. R. banko sąskaitas,... 15. 2.2. 2007-05-19, realiai neįsitikinęs turto buvimu, antstolis areštavo... 16. 2.3. Pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai 2006 - 2008 pateiktas PVM... 17. 3. Teismas neįvertino aplinkybės, kad 2007 metais UAB „Litagros chemija“... 18. 4. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2010-02-10 raštu Nr. BR6-(3.32)-878... 19. 5. Antstolių įstatymo 16 straipsnyje nurodyta, kad antstolis už savo ir savo... 20. 6. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nebendradarbiavo su antstoliu... 21. 7. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vilkino bylos nagrinėjimą.... 22. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas antstolis J. Kolyško prašo... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“... 24. 1. Nors ieškovas nurodė, kad neatgavo skolos dėl antstolio neveikimo,... 25. 2. 186 811,08 Lt skolos išieškojimas pagal 2006-10-27 vykdomąjį raštą iš... 26. 3. Ieškovas neįrodė visų antstolio civilinės atsakomybės sąlygų.... 27. 4. Ieškovo reikalavimas atsakovui antstoliui J. Kolyško dėl nuostolių... 28. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „BTA DRAUDIMAS“... 29. Papildomame atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo AAS „BTA“... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 32. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 33. Teismo sprendimų bei kitų CPK 584 straipsnyje išvardytų vykdytinų... 34. Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė faktines bylos... 35. Nors teismas ir pagrįstai nustatė netinkamus (neteisėtus) atsakovo antstolio... 36. Teisingos ir teismo išvados, jog antstoliui jo veikloje keliami didesni... 37. Tačiau apygardos teismas suklydo, iš dalies netinkamai pritaikydamas... 38. CK 6.249 straipsnio 1 dalies nuostatomis, žala, kaip civilinės atsakomybės... 39. Minėta, kad pagal Antstolių įstatymo 16 straipsnį antstolis atsako už jo... 40. Kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių... 41. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, Nacionalinės mokėjimo... 42. Taigi nagrinėjamoje byloje yra pagrindo konstatuoti, jog apygardos teismas... 43. Todėl yra pagrindo teigti, kad teismas, nurodęs apie tai, jog antstolio... 44. Tačiau, bylos duomenimis, apygardos teismas neteisingai suskaičiavo ginčo... 45. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2010 m.... 46. Minėta, jog apygardos teismas nurodė, kad, tenkinant išieškotojo... 47. Pažymėtina, kad AB „Parex bankas“ sąskaitos išrašo duomenimis... 48. Taigi nustatyta, kad iš viso ginčo laikotarpiu antstolis apeliantui turėjo... 49. Kolegijos nuomone, neišieškojęs nurodytos sumos vykdymo procese iš... 50. Beje, apeliacinės instancijos teismui papildomai pateiktais duomenimis apie... 51. Nors apeliantas prašo priteisti iš atsakovo nuostolių atlyginimui visą... 52. Dėl pasakyto teismo sprendimas pakeistinas, priteisiant iš atsakovo... 53. Patenkinus iš dalies ieškovo apeliacinį skundą ir priteisus ieškovui 28... 54. Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teisme ieškovas sumokėjo 4 468,7 Lt... 55. Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 4 415,18 Lt žyminį mokestį (t.... 56. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 57. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 18 d. sprendimą.... 58. Priteisti iš atsakovo antstolio Jurijaus Kolyško (a. k. ( - ) ieškovui... 59. Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo sprendimo dalį.... 60. Priteisti iš atsakovo antstolio Jurijaus Kolyško ieškovui uždarajai akcinei...