Byla 2A-1012-577/2016
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais; trečiasis asmuo „Traidenis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB Izobara“ bei trečiojo asmens UAB „Traidenis“ apeliacinius skundus dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „Izobara“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“, ieškinį atsakovams UAB „Stiloma“, bankrutuojančiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais; trečiasis asmuo „Traidenis“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Izobara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti UAB „Izobara“, UAB „Traidenis“ ir UAB „Stiloma“ sudarytą 2010-10-01 papildomą susitarimą Nr. 4 prie 2004-07-04 Šilumos energijos tiekimo ir 340 kW galios katilinės montažo sutarties Nr. 40707 negaliojančiu ab initio; panaikinti UAB „Izobara“ ir UAB „Stiloma“ 2010-10-01 Katilinės pirkimo- pardavimo sandorį ir pripažinti jį negaliojančiu ab initio; taikyti restituciją natūra, grąžinant nuosavybės ir valdymo teisę į Katilinę ieškovui UAB „Izobara“, o atsakovui UAB „Stiloma“ priteisti iš ieškovo 67 107,81 Lt (19 435,77 Eur) sumą; pripažinti UAB „Stiloma“ ir Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ sudarytą Katilinės įkeitimo hipotekos pagrindu sandorį negaliojančiu. Ieškinyje nurodė, kad 2004-07-04 Šilumos energijos tiekimo ir 340 kW galios katilinės montažo sutartimi Nr. 40707 ieškovas įsipareigojo tiekti ir parduoti, o trečiasis asmuo - pirkti šilumos energiją; pardavus 5890 MW šilumos energijos kiekį, ieškovas įsipareigojo parduoti, o trečiasis asmuo nusipirkti katilinę už 1 Lt (0,29 Eur). 2010-10-01 UAB „Izobara“ ir UAB „Stiloma“ sudarė sandorį, kuriuo ieškovas už 67 107,81 Lt (19 435,77 Eur) perleido UAB „Stiloma“ katilinę ir katilinės įrengimus, esančius UAB „Traidenis“, adresu ( - ). Tą pačią dieną tarp ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. 4, kuriuo ieškovas perleido visas teises ir pareigas kylančias iš 2004-07-04 Šiluminės energijos tiekimo ir 340 kW galios katilinės montažo sutarties Nr. 40707 atsakovui UAB „Stiloma“, o pastarasis katilinę įkeitė kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“. Ieškovas 2010-10-01 katilinės pardavimo sandorį ir papildomą susitarimą Nr. 4 prašė pripažinti negaliojančiais CK 1.78 str. 1 d., bei 1.80 str. numatytu pagrindu. Teigė, kad ieškovas, žinodamas apie sunkią savo finansinę padėtį, turėjo tikslą apsunkinti kreditorių reikalavimų įvykdymą, perdavė katilinę kitam, su ieškovu susijusiam asmeniui, nors de fakto liko katilinės valdytoju, toliau tiekė šiluminę energiją trečiajam asmeniui. Pasak ieškovo, pažeistas sąžiningas sutarties vykdymo principas, imperatyvi CK 6.223 str. 1 d. norma; sandoriai prieštarauja bendriesiems sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams, nes katilinės pardavimo kaina UAB „Stiloma“ žymiai mažesnė už jos vertę bei gaunamą finansinę naudą investicinės sutarties pagrindu. Be to buvo pažeisti ir trečiojo asmens UAB „Traidenis“ interesai, imperatyvi CK 6.158 str. 1 d. norma. Laiko, kad ginčijamų sandorių šalys yra nesąžiningos.

5Atsakovas UAB „Stiloma“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas, nurodydamas teisnį ieškinio pagrindą CK 1.78 str. 1 d., 1.80 str., faktiškai remiasi sandorių nuginčijimo pagrindais, nustatytais kitose materialinės teisės normose. Pasak atsakovo, ginčijami sandoriai buvo sudaryti tinkamai, vadovaujantis įstatymo normomis, o ieškovas savo argumentų nepagrindė įrodymais. Taip pat mano, jog ieškovas neturi teisinio pagrindo reikšti reikalavimus trečiojo asmens vardu.

6Atsakovas bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ nurodė, kad UAB „Stiloma“ yra visiškai atsiskaičiusi pagal paskolos sutartį, todėl nebėra teisinio pagrindo hipotekos kreditoriui vykdyti išieškojimą pagal ginčijamą sutartinio įkeitimo lakštą; prašė nelaikyti BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atsakove. Pabrėžė, kad ieškovas nenurodė jokių teisinių pagrindų dėl hipotekos sandorio pripažinimo negalionačiu. Ieškovo teiginį, kad kredito unija yra nesąžininga šalis, laikė nepagrįstu, teigė neturinti teisinės pareigos bei pagrindo tikrinti trečiųjų asmenų sudaromų sandorių aplinkybes bei teisėtumą, ir negalėjo žinoti, ar įkeičiamas turtas įsigytas už rinkos kainą, nepažeidžiant pardavėjo ir kitų asmenų interesų. Pažymėjo, kad nepateikti įrodymai, kad ieškovė 2010-10-01 buvo sunkioje finansinėje padėtyje, ir ginčijamais sandoriais siekė apsunkinti kreditorių reikalavimų įvykdymą. Mano, kad net jei UAB „Stiloma“ tebebūtų kredito unijos skolininke, nėra teisinio pagrindo pripažinti negaliojančiu ginčijamą hipotekos sandorį.

7Trečiasis asmuo UAB „Traidenis“ su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad bylos naginėjimo metu jam liko išsipirkti 6,98 proc. šilumos energijos, kad už simbolinį mokestį taptų katilinės, esančios UAB „Traidenis“ teritorijoje, savininku. Teigė, kad ieškovo vadovas kreipėsi į jį, prašydamas pasirašyti susitarimą dėl įsipareigojimų pagal sutartį perleidimo UAB „Stiloma“, nuslėpdamas tikruosius ketinimus įkeisti katilinę ir taip apsunkindamas UAB „Traidenis“ galimybę ateityje tapti katilinės savininku. Faktą, kad šilumos energijos tiekimo paslaugas ir toliau tiekė ieškovas, patvirtina ieškovo teiktos PVM sąskaitos - faktūros bei už jas atlikti mokėjimai į ieškovo sąskaitą; be to, ieškovas, patvirtindamas trečiajam asmeniui, kad susitarimas negaliojantis, grąžino pastarajam visus šio susitarimo egzempliorių originalus. Pabrėžė, kad susitarimas bei katilinės įkeitimo sandoris pažeidė trečiojo asmens interesus, nes pardavus katilinę ir ją įkeitus kredito unijai, nebeliko galimybės išsipirkti katilinę už 1 Lt.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Ukmergės rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė

11iš ieškovo 615,44 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui BKU Vilniaus taupomoji kasa. Teismas atsižvelgė į 2004-07-04 sudarytos Šilumos energijos tiekimo ir 340 kW galios katilinės montažo sutarties Nr. 40707 6.2 p., kuriame šalys susitarė, kad sutarties sąlygos gali būti keičiamos šalių susitarimu, įvykdžius tam tikras numatytas procedūrines sąlygas. Susitarimo Nr. 4 patvirtinimą trečiojo asmens, kuriam priklausančioje nuotekų įrangos gamykloje sumontuoti katilinės įrengimai, ir kuris yra stambus verslo dalyvis, parašu, teismas vertino, kaip sutikimą, duotą naujam 2004-07-04-sudarytos sutarties dalyviui UAB „Stiloma“, ir ieškovo argumentus dėl CK 6.223 str. 1 d. imperatyvios nuostatos pažeidimo atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas ir po susitarimo sudarymo tiekia šilumos energiją trečiajam asmeniui, o pastarasis moka už teikiamas paslaugas ieškovui, ir iki 2015-04-30 pagal sutartį užsakovas yra įsigijęs iš vykdytojo 5478,85 MW šilumos energijos. Pažymėjo, kad ieškovas iš UAB „Traidenis“ gaudamas pinigus už šilumos tiekimą, - gavo pajamas iš sutarties vykdymo. Be to, pagal UAB „Izobara“ ir UAB „Stiloma“ katilinės pirkimo-pardavimo sandorį gavo 67107,81 Lt (19 435,77 Eur). Taip pat teismas nustatė, jog UAB „Stiloma“, tapęs katilinės įrengimų savininku, 2010-10-13 įkeitė UAB „Stiloma“ katilinės įrengimus. Kadangi sutartinio įkeitimo lakštu užtikrinta paskola yra grąžinta, teismas nepasisakė dėl įkeitimo lakštu užtikrinto sandorio. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad UAB „Izobara“ ir UAB „Stiloma“ yra tarpusavyje susiję asmenys, kadangi ieškovas nepateikė šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Ivertinęs susidariusius faktinius sutartinius santykius, t.y. kad ieškovas teikia šilumos energiją trečiajam asmeniui, o susitarimu Nr. 4 ieškovo teises ir pareigas turėjęs perimti ir 2010-10-01 pirkimo-pardavimo sandoriu tapęs katilinės įrengimų savininku, atsakovas UAB „Stiloma“ šilumos tiekimo nevykdo, teismas konstatavo, kad susidariusi situacija nepažeidė BUAB „Izobara“ interesų. Teismas nenustatė sandorio negaliojimo pagrindų bei pažymėjo, kad trečiasis asmuo savo teises turi ginti pats.

12III.

13Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Ieškovas BUAB „Izobara“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2015 m. spalio 5 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą: ieškinį patenkinti. Nurodė, kad bylą nagrinėjęs teismas neatskleidė visų bylos aplinkybių, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, sprendimo motyvų nepagrindė jokia išsamia bei visapusiška teisine argumentacija, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos sutarčių aiškinimo bei sutarčių negaliojimo klausimais. Teigia, kad teismo sprendimas turėtų būti panaikintas dėl šių priežasčių: 1) teismas sprendime neatskleidė, neanalizavo ir nevertino faktinių aplinkybių visumos, neatsižvelgė į tai, jog ieškinio atmetimo atveju apeliantas būtų saistomas pažeisti esminę Katilinės pirkimo išsimokėtinai sąlygą ir tokiu būdu padaryti didelę materialinę žalą trečiajam asmeniui. Atsakovas UAB „Stiloma“, kaip teisėtas katilinės savininkas, įgytų teisę reikalauti negautų pajamų, kurias apeliantas visą laiką vietoje teisėto Katilinės savininko gavo iš trečiojo asmens. Atsižvelgiant į tai, jog šių aplinkybių teismas sprendime neatskleidė, neanalizavo, laiko, jog tokiu būdu Teismas priėmė sprendimą, kuriuo ginčo tarp šalių iš esmės faktiškai neišsprendė; 2) teismas neatsižvelgė į tai, jog 2010 m. spalio 1 d. katilinės perleidimo sandorio šalys siekė perkelti ginčo turtą - katilinę su apeliantu susijusiam asmeniui - atsakovui UAB „Stiloma“, bei tokiu būdu pasisavinti gautinas investicines lėšas iš trečiojo asmens. Šių aplinkybių pirmos instancijos teismas neištyrė ir jų neanalizavo; 3) teismas pažeidė CPK įtvirtintas teismo sprendimo priėmimą reglamentuojančias taisykles, kadangi priėmęs sprendimą nesprendė dėl visų ieškinyje pateiktų reikalavimų, t. y. nepasisakė dėl apelianto reikalavimo panaikinti sutartinį įkeitimo lakštą, kuriuo atsakovui UAB „Stiloma“ įkeista katilinė; 4) teismas nepateikė jokių apelianto argumentų, jog UAB „Izobara“ ir atsakovas UAB „Stiloma“ yra tarpusavyje susiję asmenys, atmetimo motyvų, nepaisant to, jog apeliantas prie ieškinio pridėjo visus UAB „Izobara“ ir atsakovo UAB „Stiloma“ tarpusavio ryšį pagrindžiančius dokumentus. Pasak apelianto, teismas pažeidė CPK įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles.

15Trečiasis asmuo UAB „Traidenis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2015-10-05 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies: papildomą susitarimą bei Pirkimo-pardavimo sandorį pripažinti negaliojančiais ab initio, o ieškinio dalį dėl katilinės įkeitimo hipotekos pagrindu sandorio – atmesti. Nurodė, kad ginčijamas 2010-10-01 papildomas susitarimas Nr. 4 negali būti laikomas turinčiu jį sudariusių šalių valios elementą. Šias aplinkybes grindžia tuo, kad pirma, po papildomo susitarimo nė viena iš šalių jo nevykdė, o teismas to nevertino, kaip šalių valios sudaryti ginčijamą susitarimą nebuvimo. Antra, priešingai, nei nurodo teismas, nuostatos, jog UAB „Traidenis“ nuo 2012-03-01 atsiskaitinės už šilumos tiekėją UAB „Izobara“ tiesiogiai dujų tiekėjui AB „Lietuvos dujos“, įtvirtintos 2012-03-20 Trišaliame susitarime, kurio teismas apskritai nevertino. Pasak apelianto, būtent šis susitarimas įrodo, kad nė viena iš ginčo susistarimo šalių jo nelaikė teisiškai įpareigojančiu ir jo nevykdė. Trečia, tai, kad šalys papildomą suisitarimą laikė negaliojančiu, patvirtina ir tai, kad trečiajam asmeniui sunaikinimui buvo atiduoti visi trys šio sandorio egzemplioriai. Ketvirta, faktą, kad UAB „Stiloma“ katilinę įkeitė, pasak apelianto, taip pat patvirtina, jog šis atsakovas neturėjo ketinimo vykdyti papildomą susitarimą. Penkta, atsakovo nuomone, teismas paviršutiniškai vertino bylos esmę, pažeidė CPK 14 str. 1 d., 185 str. 1 d., 235 str. 1 d., 260 str. Byloje esantys įrodymai leidžia daryti išvadą, kad šalys neturėjo siekio ir valios realiai vykdyti ginčijamus sandorius, todėl papildomą susitarimą laiko niekiniu dėl prieštaravimo imperatyvioms CK 1.63 str. nuostatoms vadovaujantis CK 1.78 str., 1.80 str. 1 d., 6.224 str. Dėl Pirkimo-pardavimo sandorio negaliojimo, pažymėjo, kad šalys nepateikė rašytinės, notariškai patvirtintos katilinės pardavimo sutarties, todėl teigia, jog šis sandoris laikytinas negaliojančiu CK 1.93 str. 5 d. ir 1.80 str. 1 d. nuostatomis. Be to, pasak apelianto, laikant, kad Papildomas susitarimas yra niekinis, atitinkamai turi būti laikomas niekiniu ir pirkimo-pardavimo sandoris. Toks sandoris prieštarautų CK 6.411 str., galiojančiai sutarčiai. Mano, jog 2010-10-01 katilinės pirkimo-pardavimo sandoris laikytinas niekiniu vadovaujantis CK 1.78 str. 3 d., 1.80 str. 1 d., 6.244 str. nuostatomis. Pasak apelianto, teismas neobjektyviai vertino faktinių aplinkybių visumą, nevertino į bylą pateiktų įrodymų, neteisingai taikė imperatyvias įstatymo normas, netinkamai taikė kasacinio teismo praktiką ginčo situacijai.

16Ieškovas BUAB „Izobara“ atsiliepimu į UAB „Traidenis“ apeliacinį skundą prašo patenkinti UAB „Traidenis“ apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma panaikinti 2015-10-10 Ukmergės rajono apylinkės teismo sprendimą ir pripažinti 2010-10-01 Katilinės pirkimo-pardavimo sandorį, sudarytą tarp UAB „Izobara“ ir UAB „Stiloma“ bei 2010-10-01 papildomą susitarimą Nr. 4 prie Sutarties, sudarytą tarp UAB „Izobara“, UAB „Stiloma“ ir UAB „Traidenis“, negaliojančiais ab initio; o kitą apeliacinio skundo dalį, kuria prašoma atmesti ieškinį dalyje dėl 2010-10-13 sutartinio įkeitimo sutarties, sudarytos tarp UAB „Stiloma“ ir bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, pripažinimo negaliojančia, atmesti ir ieškovo ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovas nesutinka su trečiojo asmens motyvais, jog atsakovui BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atgavus pagal 2010-10-07 paskolos sutartį atsakovui UAB „Stiloma“ suteiktą paskolą, nebeliko ginčo. Savo poziciją grindžia tuo, kad ieškovo reikalavimas pripažinti 2010-10-01 papildomą susitarimą Nr. 4 prie Sutarties, bei 2010-10-01 Katilinės pirkimo-pardavimo sandorį negaliojančiais yra betarpiškai susijęs su reikalavimu pripažinti ir 2010-10-13 sutartinio įkeitimo sutartį negaliojančia. Neteisėtai sudarytas sutartinio įkeitimo lakštas dėl neteisėtai įsigytos katilinės ir daro ieškovui esminę žalą. Mano, jog teismas netinkamai vertino CK įtvirtintus įkeitimo teisės pasibaigimo pagrindus. Hipotekos lakšto galia baigiasi tik jį įstatymų nustatyta tvarka išregistravus jį iš hipotekos registro, įkeitimo teisės pasibaigimas automatiškai nedaro hipotekos lakšto negaliojančiu. Pasak ieškovo, grąžinus ginčo turtą ieškovui, tačiau nepanaikinus sutartinio įkeitimo lakšto, būtų pažeisti tiek ieškovo, tiek jo kreditorių interesai, kadangi ieškovas turėtų reikšti savarankišką ieškinį dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu, arba teikti ieškinį dėl įpareigojimo išregistruoti hipotekos lakštą. Be to, trečiasis asmuo neatsižvelgė į tai, jog teismas, nenagrinėdamas ieškovo reikalavimo dėl sutartinio įkeitimo lakšto panaikinimo, pažeidė civilinio proceso taisykles.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

19Iš bylos medžiagos matyti, kad 2004-07-04 UAB „Izobara“ ir UAB „Traidenis“ sudarė Šilumos energijos tiekimo ir 340 kW galios katilinės montažo sutartį Nr. 40707, kuria tiekėjas (ieškovas) įsipareigojo sumontuoti užsakovui (trečiajam asmeniui) reikalingos galios katilinę, tiekti termofikacinį vandenį trečiojo asmens patalpų šildymui, karštam vandeniui ruošti ir technologinėms reikmėms, parduoti šilumos energiją po 17,913 ct/Kw, o užsakovui nupirkus 5890 MW, parduoti užsakovui katilinę už 1 Lt (Sutarties 1.1., 1.2. p., 1.5.p., 1.6 p.). Trečiasis asmuo sutartimi įsipareigojo nupirkti iš tiekėjo (ieškovo) šilumos energiją bei už ją apmokėti sutartyje nustatyta tvarka (2.1.p., 2.2.p., 2.3. p.) (1 t., b.l. 21-22). 2008-01-12 papildomu susitarimu Nr. 3 šalys susitarė, kad nuo 2008-01-02 šilumos kaina yra 11,98 ct/kWh (be PVM) (1 t., b.l. 23). 2010-10-01 Papildomu susitarimu Nr. 4 prie 2004-07-04 Šilumos energijos tiekimo ir 340 kW galios katilinės montažo sutarties Nr. 40707, ieškovas nuo 2010-10-01 perleido visas 2004-07-04 Šilumos energijos tiekimo ir 340 kW galios katilinės montažo sutartyje Nr. 40707 ir jos papildomuose susitarimuose nustatytas teises ir pareigas atsakovui UAB „Stiloma“, o pastarasis šiuo susitarimu perėmė ir įsipareigojo laikytis visų 2004-07-04 sutartyje ir jos prieduose nustatytų įsipareigojimų (1 p.). Susitarime įtvirtinta, kad aukščiau minėtos sutarties ir jos papildymų nuostatos ir įsipareigojimai lieka galioti sutartyje numatytomis sąlygosmis ir terminais, išskyrus 6.2 p. (dėl sutarties sąlygų keitimo) (2 p.). Užsakovas (UAB „Traidenis“) patvirtino, jog sutinka, kad buvęs teikėjas visas sutartyje nustatytas teises ir pareigas perleistų UAB „Stiloma“, o UAB „Stiloma“ patvirtino, kad turi teisę teikti sutartyje nustatytas pareigas (3 p.). Susitarimo šalys patvirtino, kad joms žinoma, kad užsakovas 2010-10-01 pagal sutartį yra nupirkęs 2443,29 MW šilumos energijos; taip pat pakartotas Sutarties 1.6 p. turinys (4 p.). Trišalį susitarimą pasirašė UAB „Traidenis“, UAB „Stiloma“ bei UAB „Izobara“ (1 t., b.l. 24). 2010-10-01 pardavėjas UAB „Izobara“ išrašė pirkėjui UAB „Stiloma“ PVM sąskaitą-faktūrą IZO Nr. 005526 už katilinės įrengimus, esančius UAB „Traidenis“, Pramonės g. 31 B, Alytus, pagal pirkimo-pardavimo sutartį (suma 55 461 Lt be PVM; 67 107,81 Lt su PVM) (1 t., b.l. 25). Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-10-07 tarp KB „Vilniaus taupomoji kasa“ ir atsakovo UAB „Stiloma“ buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria atsakovui suteiktas 380 000 Lt kreditas įrenginiams, transporto priemonėms įsigyti; ir šios sutarties vykdymo užtikrinimui sutartinio įkeitimo lakštu įkeisti katilinės įrengimai, esantys ( - ) (nurodyta įkeičiamų vertė, nustatyta šalių susitarimu – 55 461 Lt) (1 t., b.l. 160-168). B KB „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė įrodymus, jog 2013-01-31 UAB „Stiloma“ paskolą grąžino (1 t., b.l. 155).

20Vilniaus apygardos teismo 2013-05-16 nutartimi ieškovui UAB „Izobara“ iškelta bankroto byla (įsiteisėjo 2013-07-25) (1 t., b.l. 8-19). Ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2010-10-01 Papildomą susitarimą Nr. 4 prie 2004-07-04 Šilumos energijos tiekimo ir 340 kW galios katilinės montažo sutarties Nr. 40707; 2010-10-01 UAB „Izobara“ ir UAB „Stiloma“ Katilinės pirkimo-pardavimo sandorį pripažinti negaliojančiais, taikyti restituciją, taip pat pripažinti UAB „Stiloma“ bei KU „Vilniaus taupomoji kasa“ sudarytą Katilinės įkeitimo sandorį negaliojančiu. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Ieškovas BUAB „Izobara“ bei trečiasis asmuo UAB „Traidenis“ pateikė apeliacinius skundus.

21Dėl ieškovo apeliacinio skundo

22Dėl 2010-10-01 papildomo susitarimo Nr. 4 prie 2004-07-04 Šilumos energijos tiekimo ir 340 kW galios katilinės montažo sutarties Nr. 40707 bei 2010-10-01 Katilinės pirkimo- pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiais

23Ieškovas UAB „Izobara“ apeliaciniame skunde teigia, kad teismas neatskleidė tikrųjų tarp bylos šalių sudarytų sandorių tikslų, neanalizavo sandorių sukeltų pasekmių, neatsižvelgė į tai, kad 2004-07-04 sutartis turi daikto įsigijimo išsimokėtinai sutarties bruožų, dėl kurios pažeidimo trečiajam asmeniui būtų padaryta žala; nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos sutarčių aiškinimo klausimais, sprendime neatskleidė bylos esmės bei priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

24Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto argumentais.

25Sutartiniams santykiams taikomos sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose (2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2008; ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu.

26Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, priešingai, nei nurodo ieškovas, išvadas dėl sandorių galiojimo, padarė atsižvelgdamas būtent į šalių elgesį po sandorių sudarymo bei pasekmes.

27Kaip minėta, ieškovas 2010-10-01 katilinės įrengimus, esančius ( - ), kuriuos ieškovas 2004-07-04 sutartimi sumontavo ir įsipareigojo esant atitininkamoms sąlygoms, parduoti trečiajam asmeniui, perleido atsakovui UAB „Stiloma“. Ginčijamo tos pačios dienos papildomo susitarimo Nr. 4 turinys, teisėjų kolegijos vertinimu, leidžia spręsti, kad jo pasirašymo tikslas – užtikrinti būtent trečiojo asmens – UAB „Traidenis“ – teisę pagal anksčiau pasirašytos sutarties sąlygas įsigyti katilinę. Tokia išvada darytina atsižvelgus į tai, kad turtą įgijęs asmuo šiuo susitarimu perėmė ir visas iš minėtos 2004-07-04 sutarties kylančias pareigas, t.y. ir pareigą parduoti katilinę užsakovui. Ieškovui perleidus visas pareigas, kylančias iš 2004-07-04 sutarties atsakovui UAB „Stiloma“, jam nebeliko pareigos parduoti katilinę trečiajam asmeniui, todėl apelianto argumentai, kad nepanaikinus 2010-10-01 Katilinės perleidimo sandorio, jis būtų verčiamas pažeisti esminę sutarties sąlygą bei liktų atsakingas už trečiojo asmens patirtus nuostolius, laikytini nepagrįstais.

28Taip pat nesutiktina, kad ginčijamų sandorių pasekmės buvo naudingos tik UAB „Stiloma“. Teiginį, kad UAB „Izobara“ turtą pardavė už nepateisinamai mažą kainą, ieškovas siejo su ateityje ieškovo gautinomis pajamomis. Tačiau bylos duomenimis, ieškovas už parduotus katilinės įrengimus iš atsakovo UAB „Stiloma“ gavo 67 107,81 Lt sumą (1 t., b.l. 25, 2 t., b.l. 39-43), taip pat gavo pajamas už tolesnį šilumos energijos tiekimą, t.y. gavo finansinę naudą. Būtent aplinkybė apie visiškai nepasikeitusius šilumos tiekimo bei atsiskaitymo už paslaugas santykius, paneigia apelianto teiginius apie sandorių šalių siekį perkėlus ginčo turtą atsakovui UAB „Stiloma“ pasisavinti gautinas investicines lėšas iš trečiojo asmens. Duomenų, kad už ginčo katilinės įrangą ieškovo gautos pajamos neatitiko pagal 2004-07-04 sutartį planuojamų gauti pajamų (bylos duomenimis, iki 2004-07-04 sutarties 1.6 p. numatyto trečiojo asmens sunaudotino šilumos energijos kiekio liko tik 411,15 MW (2 t., b.l. 23)), nėra. Taip pat neteikta įrodymų, kad pagal ginčijamą susitarimą kokias nors pajamas gavo UAB „Stiloma“. Kadangi, kaip minėta, ieškovas neginčija, jog būtent jis toliau tiekė šilumos energiją bei už tai gavo pajamas, o kitais įrodymais turto vertės neįrodinėjo, apelianto argumentas dėl per mažos įrenginių perleidimo kainos atmestinas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo spręsti, kad ginčijamo pirkimo-pardavimo sandorio bei papildomo susitarimo sudarymas įtakojo ieškovo bei jų kreditorių padėtį, lyginant su 2004-07-04 sutartimi prisiimtais įsipareigojimais, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad susidariusi situacija nepažeidė BUAB „Izobara“ interesų, t.y. spręsdamas ginčijamų sandorių teisėtumo klausimą, vertino juos šių sandorių pasekmes bankrutuojančios įmonės (tuo pačiu jos kreditorių) interesų pažeidimo aspektu, atsakė į visus esminius ieškinyje išdėstytus argumentus.

29Apelianto argumentą, kad ginčijamus sandorius pripažinus teisėtais, katilinės savininkas įgytų teisę reikalauti negautų pajamų, kurias apeliantas gavo iš trečiojo asmens, ir tai reikštų BUAB „Izobara“ ir jos kreditorių padėties pabloginimą, teisėjų kolegija laiko deklaratyviu ir nepagrįstu. Pažymėtina, kad byloje nustatyta, jog UAB „Stiloma“ faktiškai šilumos energijos trečiajam asmeniui netiekė, jokių duomenų apie UAB „Stiloma“ reiškiamus ar ketinamus pareikšti reikalavimus ieškovui nepateikta. Be to, byloje nėra ir kitų duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie galimą nuostolių ieškovui kilimą, t.y. šalys neįrodinėjo, jog ieškovas trečiajam asmeniui šilumos tiekimo paslaugas teikė be UAB „Stiloma“ žinios ar prieš jos valią, ar esant susitarimams dėl atlygintinio katilinės naudojimo ar pan.

30Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad BUAB „Izobara“ apeliacinio skundo argumentais skundžiamo teismo sprendimo naikinti ar keisti nėra pagrindo, todėl apeliacinio skundo dalis, susijusi su 2010-10-01 ieškovo bei atsakovo UAB „Stiloma“ sudarytais sandoriais (papildomu susitarimu Nr. 4 bei Katilinės pirkimo-pardavimo sutartimi), atmestina.

31Dėl 2010-10-13 sutartiniu įkeitimo lakštu užtikrinto 2010-10-07 sandorio pripažinimo negaliojančiu

32Ieškovas BUAB „Izobara“ apeliaciniame skunde teigia, jog teismas pažeidė CPK įtvirtintas teismo sprendimo priėmimą reglamentuojančias taisykles, kadangi teismo sprendime nepasisakė dėl apelianto reikalavimo panaikinti sutartinį įkeitimo lakštą, kuriuo atsakovui BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ įkeista katilinė. Teisėjų kolegija su tokiu apeliacinio skundo argumentu nesutinka.

33Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ginčijamu sutartinio įkeitimo lakštu užtikrinta paskola yra grąžinta, nurodė, jog nepasisako dėl įkeitimo lakštu užtikrinto sandorio. Apeliacinės intsancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į šią formuluotę, kurioje atliktas vertinimas (nurodytos priežastys), taip pat į tai, kad skundžiamu teismo sprendimu atmestas visas ieškinys, galima daryti išvadą, jog teismas išsprendė visus ieškovo pareikštus reikalavimus.

34Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CPK 4.224 str. 1 d. 1 p., įkeitimo teisė baigiasi pasibaigus įkeitimu užtikrintai prievolei. Pasibaigęs įkeitimas, kai įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito davėjui, išregistruojamas iš Hipotekos registro. Kreditoriaus, skolininko arba turto savininko prašymas dėl įkeitimo pabaigos pateikiamas notarui, o šis duomenis apie įkeitimo pabaigą perduoda Hipotekos registrui (CK 4.224 str. 3 d.). Taigi, nustačius, kad atsakovo UAB „Stiloma“ prievolė, o tuo pačiu įkeitimo teisė yra pasibaigusi, vertinti sandorio sudarymo teisėtumą nebėra tikslinga, nes tai nesukeltų jokių pasekmių, todėl minėtas ieškovo reikalavimas dėl įkeitimo sandorio pripažinimo negaliojančiu atmestas pagrįstai.

35Kita vertus, apelianto teiginiai, jog nepatenkinus šio reikalavimo jis turėtų reikšti savarankišką ieškinį dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu, arba teikti ieškinį dėl įpareigojimo išregistruoti hipotekos lakštą, yra neteisingi. Visų pirma, civilinio proceso įstatymas nesuteikia galimybės pakartotinai reikšti tapatų reikalavimą (t.y. tuo pačiu pagrindu reikalalauti sandorį pripažinti negaliojančiu), o reikalavimai dėl įpareigojimo išregistruoti hipotekos lakštą nebuvo šioje byloje nebuvo pareikšti bei nagrinėti, todėl šios aplinkybės negali įtakoti priimto teismo sprendimo teisėtumo.

36Dėl trečiojo asmens UAB „Traidenis“ apeliacinio skundo

37Trečiasis asmuo UAB „Traidenis“ apeliaciniame skunde teigia, kad papildomas susitarimas nebuvo vykdomas, jis buvo sudarytas tik formaliai, neatitiko tikrosios šalių valios. Tokios aplinkybės atitinka CK 1.86 straispnyje sandorio numatytą sandorio negaliojimo pagrindą (tariamojo sandorio negaliojimas).

38Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme ribas apibrėžia ieškinio ribos, kurios nustatomos pagal ieškinio dalyką ir faktinį ieškinio pagrindą (aplinkybes, kuriomis šie reikalavimai yra grindžiami, bei jas patvirtinančius įrodymus). Šiuo atveju ieškovas BUAB „Izobara“ ieškinyje neįrodinėjo, kad papildomas susitarimas buvo sudarytas tik dėl akių – priešingai apeliaciniame skunde pabrėžė, jog apeliantas ir atsakovas UAB „Stiloma“ savo valiniais veiksmais siekė visiško sandorio įvykdymo, ir tik trečiajam asmeniui supratus sandorių esmę, šie tikslai nebuvo pasiekti. Kadangi trečiasis asmuo savarankiško reikalavimo nebuvo pareiškęs, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo reikalavimų pagrįstumo nenagrinėjo trečiojo asmens nurodytu savarankišku pagrindu.

39Taip pat atmestini apelianto argumentai dėl byloje esančių įrodymų netinkamo vertinimo. Kaip ir nurodo pats apeliantas, teismas pripažino faktą, kad atsakovas UAB „Stiloma“ šilumos tiekimo faktiškai nevykdė, todėl argumentai, kad teismas nevertino (netinkamai įvertino), skolų suderinimo aktų, 2012-03-20 trišalio susitarimo, sudaryto tarp UAB „Izobara“, UAB „Traidenis“ bei AB „Lietuvos dujos“, nėra teisiškai reikšmingi. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei nurodo kasatorius, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013, 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015).

40CPK 306 str. 2 d. numato, jog apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Todėl, teisėjų kolegija, atsižvelgama į tai, kad kiti apeliaciniame skunde apelianto sandorio negaliojimo pagrindai nebuvo nurodyti ir nagrinėjami pirmosios instancijos teisme, jų nevertina ir dėl šių argumentų nepasisako.

41Apeliantas taip pat teigia, kad pirkimo-pardavimo sandoris prieštarauja CK 6.411 str. normoms. Minėto straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai (kreditan) sutartį pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į parduodamus daiktus tol, kol pirkėjas nesumoka visos sutartyje nustatytos kainos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Apeliantas, vadovaudamasis šia norma teigia, kad panaikinus Papildomą susitarimą, pirkimo-pardavimo sandoris ribotų tarp ieškovo bei trečiojo asmens sudarytos sutarties vykdymą. Kaip minėta, pagrindo pripažinti negaliojančiu papildomą susitarimą Nr.4, teismas nenustatė. Be to, apelianto cituojama CK 6.411 str. norma apibrėžia pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties šalių, o ne trečiojo asmens, įgijusio nuosavybės teisę į turtą, santykius.

42Dėl esminių apeliacinių skundų argumentų pasisakyta. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis c.b. 3K-3-52/2011 ir kt.).

43Kiti apeliacinių skundų argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

44Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, jo naikinti apeliacinių skundų argumentais nėra pagrindo, todėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 5 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o ieškovo bei trečiojo asmens apeliaciniai skundai atmestini kaip nepagrįsti (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

45Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

46Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas BUAB „Izobara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovas UAB „Stiloma“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 6. Atsakovas bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ nurodė,... 7. Trečiasis asmuo UAB „Traidenis“ su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti.... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 5 d. sprendimu ieškinį... 11. iš ieškovo 615,44 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovui BKU Vilniaus... 12. III.... 13. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Ieškovas BUAB „Izobara“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2015 m.... 15. Trečiasis asmuo UAB „Traidenis“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 16. Ieškovas BUAB „Izobara“ atsiliepimu į UAB „Traidenis“ apeliacinį... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 19. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2004-07-04 UAB „Izobara“ ir UAB... 20. Vilniaus apygardos teismo 2013-05-16 nutartimi ieškovui UAB „Izobara“... 21. Dėl ieškovo apeliacinio skundo... 22. Dėl 2010-10-01 papildomo susitarimo Nr. 4 prie 2004-07-04 Šilumos energijos... 23. Ieškovas UAB „Izobara“ apeliaciniame skunde teigia, kad teismas... 24. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto... 25. Sutartiniams santykiams taikomos sutarčių aiškinimo taisyklės... 26. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, priešingai, nei nurodo... 27. Kaip minėta, ieškovas 2010-10-01 katilinės įrengimus, esančius ( - ),... 28. Taip pat nesutiktina, kad ginčijamų sandorių pasekmės buvo naudingos tik... 29. Apelianto argumentą, kad ginčijamus sandorius pripažinus teisėtais,... 30. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 31. Dėl 2010-10-13 sutartiniu įkeitimo lakštu užtikrinto 2010-10-07 sandorio... 32. Ieškovas BUAB „Izobara“ apeliaciniame skunde teigia, jog teismas pažeidė... 33. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad ginčijamu... 34. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CPK 4.224 str. 1 d. 1 p., įkeitimo teisė... 35. Kita vertus, apelianto teiginiai, jog nepatenkinus šio reikalavimo jis... 36. Dėl trečiojo asmens UAB „Traidenis“ apeliacinio skundo ... 37. Trečiasis asmuo UAB „Traidenis“ apeliaciniame skunde teigia, kad... 38. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimo pirmosios... 39. Taip pat atmestini apelianto argumentai dėl byloje esančių įrodymų... 40. CPK 306 str. 2 d. numato, jog apeliacinis skundas negali būti grindžiamas... 41. Apeliantas taip pat teigia, kad pirkimo-pardavimo sandoris prieštarauja CK... 42. Dėl esminių apeliacinių skundų argumentų pasisakyta. Teismų praktikoje... 43. Kiti apeliacinių skundų argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui,... 44. Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo priėmė teisėtą ir... 45. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 46. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 5 d. sprendimą palikti...