Byla 2-988/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutarties, kuria patvirtintas bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras finansinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės „Remados statyba“ bankroto byloje Nr. B2-2004-604/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Remada“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutarties, kuria patvirtintas bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras finansinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės „Remados statyba“ bankroto byloje Nr. B2-2004-604/2014, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 29 d. nutartimi iškėlė UAB „Remados statyba“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Alternatyva verslui“.

4Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB „Remados statyba“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai.

5Pareiškėjas BAB bankas Snoras kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti jį į BUAB „Remados statyba“ kreditorių sąrašą su 27 100 454,17 Lt finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad 2005 m. gruodžio 28 d. tarp banko ir UAB „Remada“ (kredito gavėjo) buvo pasirašyta kredito sutartis, remiantis kuria kredito gavėjui buvo suteikta paskola žemės sklypo įsigijimui ir kitoms reikmėms. Įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymas buvo užtikrintas laidavimu - 2009 m. sausio 7 d. laidavimo sutartimi UAB „Remados statyba“ (laiduotojas) laidavo bankui už kredito gavėjo (UAB „Remada“) įsipareigojimus pagal kredito sutartį. Kadangi kredito gavėjas neįvykdė savo įsipareigojimų bankui, o restruktūrizavimo byla UAB „Remada“ buvo nutraukta, prašo patvirtinti jo (banko) to apties dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Remados statyba“, kaip solidariam pagrindiniam skolininkui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 20 d. nutartimi patvirtino BAB banko Snoras 27 100 454,17 Lt dydžio finansinį reikalavimą BUAB „Remados statyba“ ir įtraukė kreditorių į bankrutuojančios bendrovės trečios eilės kreditorių sąrašą.

8Įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendė, kad bankrutuojančio panko reikalavimas pagrįstas.

92009 m. sausio 7 d. laidavimo sutartimi laiduotojas UAB „Remados statyba“ įsipareigojo solidariai atsakyti už skolininko UAB „Remada“ įsipareigojimus pagal kredito sutartį su visais jos papildymais visu savo turtu. Laiduotojo įsipareigojimai galioja iki visiško skolininko įsipareigojimų pagal kredito sutartį įvykdymo. Byloje nėra ginčo dėl to, jog prievolė, už kurią bankui laidavo UAB „Remados statyba“, nėra įvykdyta, o šalys susitarė dėl neterminuoto laidavimo, todėl CK 6.88 straipsnio 1 dalies teismas netaikė. Įvertinęs tai, kad laiduotojas UAB „Remados statyba“ solidariai atsako bankui už UAB „Remada“ prievoles, teismas priėjo išvadą, kad bankas pagrįstai kreipėsi dėl jo reikalavimo patvirtinimo UAB „Remados statyba“ bankroto byloje (CK 6.6 str., 6.81 str.).

10Teismas nustatė, kad nebuvo pareikštas ieškinys dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar sutarties nuginčijimo. Be to, kita civilinė byla, kurioje sprendžiamas klausimas dėl dalies žemės sklypų pirkimo-pardavimo sandorių negaliojimo, nėra susijusi su šioje byloje sprendžiamu banko pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimu. Kredito gavėjo UAB „Remada“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas taip pat nėra reikšmingas, nes, nepriklausomai nuo minėtos bylos baigties, banko kreditinio reikalavimo pagrįstumas negali būti nuginčytas, nes UAB „Remada“ prievolė pagal kredito sutartį nėra pasibaigusi. Tokiu būdu ir UAB „Remados statyba“, kaip laiduotojas, turi solidariai atsakyti bankui. Bankas į bylą pateikė duomenis, jog pagal kredito sutartį įkeisto turto vertė būtų apie 10 511 000 Lt, todėl tikėtina, jog iš įkeisto turto įsiskolinimas bankui nebus padengtas. Taigi esant neįvykdytai prievolei bankui, bankas turi teisę reikšti laiduotojui UAB „Remados statyba“ reikalavimą dėl visos prievolės įvykdymo, nepaisant pagrindinio skolininko restruktūrizavimo proceso (CK 6.6 str.). Atsižvelgdamas į skolininko restruktūrizavimo byloje 2010 m. spalio 25 d. nutartimi patvirtintą banko finansinį reikalavimą, teismas nusprendė, kad patvirtintai reikalavimo dydžio sumai tvirtintinas banko finansinis reikalavimas BUAB „Remados statyba“ bankroto byloje.

11Teismas pažymėjo, kad teismo posėdyje nebuvo patenkintas administratoriaus prašymas įtraukti į bylą RUAB „Remada“, nes minėtas asmuo yra byloje dalyvaujantis asmuo – RUAB „Remada“ dalyvauja byloje kaip BUAB „Remados statyba“ kreditorius, nes 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi yra patvirtintas jo kreditinis reikalavimas, ir tokiu atveju administratorius tinkamai atstovauja kreditoriaus teises ir teisėtus interesus.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu kreditorius RUAB „Remada“ prašo panaikinti priimtą teismo nutartį ir perduoti klausimą dėl BAB banko Snoras finansinio reikalavimo patvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

14Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

15Teismas išnagrinėjo pareiškėjo reikalavimo tvirtinimo klausimą nepranešęs kreditoriui RUAB „Remada“.

16Teismas nepagrįstai sprendė, kad skolininkas RUAB „Remada“ jau dalyvauja bankroto byloje kaip kreditorius, todėl nereikia jo traukti į pareiškėjo BAB SNORAS reikalavimo nagrinėjimą.

17Pareiškėjas (bankas) savo reikalavimo teisę grindė laidavimo sutartimi ir aplinkybe, jog pagal laidavimo sutartį kredito gavėjas UAB „Remada“ yra neatsiskaitęs. CK 6.82 straipsnis numato, jog laiduotojas (šiuo atveju BUAB „Remados statyba“) privalo patraukti skolininką dalyvauti byloje. Tokiu atveju aplinkybė, jog UAB „Remada“ yra bankrutuojančios bendrovės kreditorius, savaime neišsprendžia CK 6.82 straipsnyje numatytos normos reikšmės ir neeliminuoja šia norma patvirtintų laiduotojo bei skolininko teisių. Pažeidus šią teisės normą, atsiranda CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto teisinės pasekmės: priimta nutartimi teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialių teisių ir pareigų. Taip pat atsiranda CPK 330 straipsnyje numatytos pareigos nepažeisti materialinės teisės normų pažeidimo teisinės pasekmės. Remiantis tuo, kas išdėstyta, prieinama išvada, kad pareiškėjo reikalavimo negalima buvo išnagrinėti nepatraukus šioje byloje RUAB „Remada“. Tai įrodo, kad pareiškėjo reikalavimas buvo nagrinėjamas nepranešus suinteresuotiems asmenims. Vien tai, kad RUAB „Remada“ yra BUAB „Remada statyba“ kreditorė ir kad tokiu atveju bankroto administratorius tinkamai atstovauja RUAB „Remada“ šioje byloje, neduoda pagrindo daryti išvadą, jog bankroto administratorius tinkamai atstovauja skolininko RUAB „Remada“ teises ir pareigas, nes tokių įgalinimų bankroto administratoriui RUAB „Remada“ nesuteikė.

18Pareiškėjas BAB bankas Snoras su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

19Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos argumentus: netvirtinti banko 27 100 454,17 Lt reikalavimo BUAB „Remados statyba“ bankroto byloje nebuvo jokio pagrindo, nes tokio paties dydžio finansinis reikalavimas buvo patvirtintas RUAB „Remada“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-3519-340/2014. Kadangi pagal nurodytą nutartį RUAB „Remada“ įsipareigojimų dydis bankui nepasikeitė, todėl bankas turi teisę reikšti laiduotojui UAB „Remados statyba“ reikalavimą dėl visos neįvykdytos prievolės (CK 6.6 str.).

20CPK 328 straipsnio nuostata draudžia naikinti teismo procesinius sprendimus vien formaliais pagrindais. Kadangi apeliantas nenurodė aplinkybių, kurios galėtų įtakoti BAB banko Snoras teises ir pareigas, todėl prieinama išvada, kad atskirasis skundas yra paremtas tik formaliais pagrindais, todėl remiantis CPK 328 straipsniu iš esmės teisėta ir pagrįsta skundžiama nutartis paliktina nepakeista, o skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

24Dėl apelianto RUAB „Remada“ procesinės padėties

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad tol, kol kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas teismo, jis turi tik tas teises, kurios numatytos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje. Bankrutuojančios įmonės kreditorius dalyvaujančiu byloje asmeniu tampa nuo nutarties, kuria patvirtinti jo finansiniai reikalavimai, įsiteisėjimo momento, ir nuo tada įgyja visas dalyvaujančio byloje asmens teises (CPK 42 str. 1 d., 47 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010, 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012; 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

26Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad BUAB „Remados statyba“ bankroto byloje Nr. B2-1145-640/2013 (dabartinis Nr. B2-2004-640/2014) Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 8 d. nutartimi patvirtino apelianto RUAB „Remada“ 358 089,74 Lt dydžio finansinį reikalavimą. Ši nutartis įsiteisėjo. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria buvo patvirtintas RUAB „Remada“ kreditinis reikalavimas, apeliantas (RUAB „Remada“) tapo dalyvaujančiu asmeniu bankroto byloje ir nuo to momento įgijo visas dalyvaujančio byloje asmens procesines teises (CPK 42 str. 1 d., 47 str. 2 d.).

27Dėl absoliutaus teismo nutarties negaliojimo pagrindo

28Apeliantas prašo panaikinti skundžiamą nutartį tuo pagrindu, kad teismas išnagrinėjo pareiškėjo BAB banko Snoras reikalavimo patvirtinimo klausimą jam (RUAB „Remada“) nepranešus apie bylos nagrinėjimą ir jam nedalyvaujant.

29Pagal CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktą aplinkybė, kad teismas išnagrinėjo bylą nesant bent vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie bylos nagrinėjimą, ir jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe skundžia teismo sprendimą (nutartį), yra absoliutus teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindas.

30Byloje esantys duomenys įrodo, kad šioje byloje skundžiama teismo nutartis buvo priimta 2014 m. kovo 20 d., t. y. jau po to, kai apeliantas įgijo dalyvaujančio byloje asmens procesinį statusą (CPK 47 str.). BUAB „Remados statyba“ bankroto byloje Nr. B2-2004-640/2014 BAB banko Snoras finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas buvo paskirtas nagrinėti 2014 m. kovo 13 d. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Šaukimai į posėdį buvo išsiųsti atsakovo BUAB „Remados statyba“ administratoriui UAB „Alternatyva verslui“ ir pareiškėjui BAB bankui Snoras. Byloje nėra įrodymų, kad apie šį teismo posėdį buvo pranešta apeliantui RUAB „Remada“. Iš byloje esančios pažymos apie 2014 m. kovo 13 d. teismo posėdį matyti, kad posėdžio metu dalyvavo į jį šaukti proceso dalyviai (141 b. l.) ir po šio posėdžio buvo priimta skundžiama nutartis, kuria patvirtintas banko finansinis reikalavimas. Iš to sprendžiama, kad apie 2014 m. kovo 13 d. posėdį, kuriame buvo sprendžiamas BAB banko Snoras finansinio reikalavimo, betarpiškai susijusio su pagrindiniu šio banko skolininku RUAB ,,Remada“, patvirtinimo klausimas, nebuvo tinkamai pranešta apeliantui. Kadangi šia faktine aplinkybe grindžiamas skundžiamos nutarties neteisėtumas, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, prieina išvadą, kad dėl to, jog apeliantui nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pažeidžiant jo teisę dalyvauti teismo procese dėl banko kreditinio reikalavimo patvirtinimo laiduotojui, yra absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas, nustatytas CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Dėl tokio procesinės teisės pažeidimo skundžiama teismo nutartis naikinama ir BAB banko Snoras finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

31Sprendžiamam klausimui neturi teisinės reikšmės faktinė aplinkybė, jog 2014 m. kovo 13 d. teismo posėdyje dalyvavo BUAB „Remados statyba“ administratorius. Nors pagal ĮBĮ nuostatas administratorius yra įgaliotas ginti visų kreditorių, įskaitant apelianto RUAB „Remada“, interesus (ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 d.), tokiu būdu veikiant tiek pačios bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių vardu, tačiau tai neapriboja apelianto, kaip kreditoriaus ir bankroto bylos dalyvio, teisės savarankiškai dalyvauti BUAB „Remados statyba“ bankroto byloje vykstančiuose teismo posėdžiuose ir ginti savo bei bankrutuojančios bendrovės teises ir interesus, atsižvelgiant į tai, kad BAB banko Snoras finansinis reikalavimas BUAB „Remados statyba“ kildinamas iš laidavimo sutarties, pasirašytos tarp banko ir BUAB „Remados statyba“, kuria (laidavimo sutartimi) buvo užtikrintos apelianto RUAB „Remada“ prievolės pagal kreditavimo sutartį tinkamas įvykdymas. Taigi apeliantas, kaip pagrindinis banko skolininkas, tiesiogiai suinteresuotas teismo procesiniu sprendimu dėl banko finansinio reikalavimo patvirtinimo, nes, įvykdžius prievolę laiduotojui (šiuo atveju BUAB „Remados statyba“), laiduotojas įgytų į skolininką (RUAB „Remada“) atgręžtinį reikalavimą (CK 6.83 str.). Pirmosios instancijos teismas, nesuteikdamas teisės pagrindiniam skolininkui RUAB „Remada“ dalyvauti teismo procese, sprendžiant dėl kreditoriaus BAB banko SNORAS finansinio reikalavimo patvirtinimo, nepagrįstai apribojo apelianto procesines teises būti išklausytam (duoti paaiškinimus, reikšti prieštaravimus, išsakyti savo argumentus) bei teikti įrodymus visais su BAB banko Snoras finansinio reikalavimo pagrįstumu susijusiais klausimais (CPK 42 str.).

32Pareiškėjas BAB bankas Snoras teigia, kad, apeliantui neįrodžius aplinkybių, kurios galėtų įtakoti banko teises ir pareigas, skundžiama nutartis negali būti panaikinta. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais teiginiais. Kaip buvo konstatuota, priimta skundžiama nutartis naikintina, nustačius absoliutų jos negaliojimo pagrindą (329 str. 3 d. 1 p.), o tai reiškia, kad buvo padarytas esminis proceso teisės nuostatų pažeidimas ir šio pažeidimo apeliacinės instancijos teismas negali pašalinti. Procesiniai teisės pažeidimai, patenkantys į absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų sąrašą (CPK 329 str. 2, 3 d.), negali būti pripažįstami formaliais pažeidimais pagal CPK 328 straipsnį. Esant absoliučiam teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindui, CPK 328 straipsnis netaikytinas, todėl, nepriklausomai nuo to ar skundžiama nutartis ginčijama kitais pagrindais, tokia nutartis turi būti panaikinta ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Grąžinant bylą nagrinėti iš naujo dėl to, kad ji išnagrinėta nepranešus ir nedalyvaujant jos baigtimi suinteresuotam asmeniui (apeliantui) RUAB „Remada“ (CPK 329 str. 3 d. 1 p.), teisėjų kolegija neturi pagrindo vertinti BAB banko Snoras finansinio reikalavimo pagrįstumo.

33Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras finansinio reikalavimo patvirtinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 29 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartimi buvo patvirtintas BUAB... 5. Pareiškėjas BAB bankas Snoras kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti jį... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 20 d. nutartimi patvirtino BAB banko... 8. Įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, teismas sprendė, kad... 9. 2009 m. sausio 7 d. laidavimo sutartimi laiduotojas UAB „Remados statyba“... 10. Teismas nustatė, kad nebuvo pareikštas ieškinys dėl laidavimo sutarties... 11. Teismas pažymėjo, kad teismo posėdyje nebuvo patenkintas administratoriaus... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu kreditorius RUAB „Remada“ prašo panaikinti priimtą... 14. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 15. Teismas išnagrinėjo pareiškėjo reikalavimo tvirtinimo klausimą... 16. Teismas nepagrįstai sprendė, kad skolininkas RUAB „Remada“ jau dalyvauja... 17. Pareiškėjas (bankas) savo reikalavimo teisę grindė laidavimo sutartimi ir... 18. Pareiškėjas BAB bankas Snoras su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos argumentus: netvirtinti banko... 20. CPK 328 straipsnio nuostata draudžia naikinti teismo procesinius sprendimus... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Atskirasis skundas tenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Dėl apelianto RUAB „Remada“ procesinės padėties ... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad tol, kol... 26. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad BUAB „Remados... 27. Dėl absoliutaus teismo nutarties negaliojimo pagrindo... 28. Apeliantas prašo panaikinti skundžiamą nutartį tuo pagrindu, kad teismas... 29. Pagal CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktą aplinkybė, kad teismas... 30. Byloje esantys duomenys įrodo, kad šioje byloje skundžiama teismo nutartis... 31. Sprendžiamam klausimui neturi teisinės reikšmės faktinė aplinkybė, jog... 32. Pareiškėjas BAB bankas Snoras teigia, kad, apeliantui neįrodžius... 33. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 34. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti...